Page 1

Det sker i

FOLKEKIRKEN December 2017 · Januar · Februar 2018

Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle

LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

53


Det sker i Folkekirken

Aktivitetsoversigt

Det sker i Folkekirken

5.12.

Julekoncert i Kirke Flinterup Kirke

9.12.

Nisseteater i Sognegården, Stenlille

11.12. Julekoncert i Stenlille Kirke 12.12. Sangcafé i Sognegården, Stenlille

2

12.12. Sangaften i Munke Bjergby Kirke

53 - 2017-18

18.12. Julekoncert i Munke Bjergby Kirke 10.1.

Nytårskomsammen for pensionister fra Kirke Flinterup sogn

11.1.

Foredrag i Sognegården, Stenlille

13.1.

Gospelkoncert med konfirmander i Stenlille Kirke

16.1.

Sangcafé i Sognegården, Stenlille

21.1.

Nytårskoncert i Stenmagle Kirke

20.2.

Sangcafé i Sognegården, Stenlille

28.2

Koncert med orgel og slagtøj i Stenlille Kirke

Sorggruppe Vi begyndte et nyt forløb i oktober med 6 deltagere. Det er en lukket sorggruppe, hvilket betyder, at det er de samme mennesker, der følges ad i forløbet, der slutter til marts. Kontakt venligst en af de to præster, hvis du ønsker at deltage i den næste sorggruppe. Det er gratis at deltage, og vi mødes som udgangspunkt hver 3. tirsdag kl. 9 til 11 i Sognegården i løbet af et halvt års tid. Folkekirkens Nødhjælp har landsindsamling den 11. marts 2018. Hvis du kunne tænke dig at være indsamler, kan du allerede nu kontakte Elsebeth Hermansen på tlf. 4043 2803.

Babymusik Der er babymusik om torsdagen fra kl. 9.30 i Sognegården i Stenlille. Alle mødre og fædre med babyer i alderen 2 til 12 mdr. er velkomne til at deltage. Vi stimulerer børnenes sanser ved at synge, danse og bevæge os rundt i salen med mange gentagelser, så alt foregår på deres betingelser.

Menighedsrådsmøder Man kan løbende tilmelde sig, det er gratis at deltage, og der er kaffe og brød bagefter. Ring eller SMS til organist Jesper Fink-Jensen på tlf. 61 69 02 46, eller send en mail til organist@stenmaglestenlille-kirke.dk, hvis du vil vide mere. Babymusik holder juleferie i uge 52 og vinterferie i uge 7.

Det sker i Folkekirken Kirkebladet udgives i fællesskab af Munke Bjergby, Kirke Flinterup, Stenlille og Stenmagle sogne og udkommer 4 gange om året. Det omdeles til alle husstande i de fire sogne og kan hentes i sognegården i Stenlille. Udebliver bladet, kontaktes Lemann på tlf. 4068 0059. Hvis man vil have noget i næste blad, kan man kontakte en fra bladudvalget, senest 20. januar 2018. – Oplag: 3.300 Redaktion: Munke Bjergby: Lene Andersen, leneandersen@cafeer.dk, tlf. 4141 3656 Kirke Flinterup: Gitte Toftegaard, gittetoftegaard@gmail.com Stenlille: Elsebeth Helms, elsebethhelms@hotmail.com, tlf. 4043 2803 Stenmagle: Sebastian Adorján Dyhr (ansvarsh.), redaktoer.kirkeblad@gmail.com, tlf. 2027 2667 Tryk og grafisk arbejde: Lemann Grafisk, Stenmagle · www.lemann.dk · tlf. 4068 0059 Forsidebillede: Maria og Kirsten ved Roskilde Domkirke til konfirmandtræf.

Munke Bjergby & Kr. Flinterup Der er ikke fastsat datoer endnu. Se kirkens hjemmeside og opslag. Stenmagle Kl. 19.00 i Sognegården i Stenlille Torsdag d. 8. februar 2018 Fælles menighedsrådsmøde for Stenlille og Stenmagle Kl. 19.00 i Sognegården i Stenlille Tirsdag d. 20. februar 2018 Stenlille Kl. 19.00 i Sognegården i Stenlille Tirsdag d. 27. februar 2018


Det sker i Folkekirken

Børnekor

Vinterens sangcaféer

Alle børn, der går i 0. til 3. klasse og kan lide at synge, kan være med i Stenmagle og Stenlille Kirkes børnekor. Korprøverne finder sted om tirsdagen i det gamle musiklokale (E3) på Stenlille Skole. Børnene bliver hentet i SFO’en kl. 14.10, og korprøven er slut kl. 14.55.

Tirsdag d. 12. december kl. 10.00 synger mandskoret Ko-Sakkerne et festligt juleprogram med indlagte fællessange, som alle kan være med på.

Koret skal medvirke ved følgende arrangementer denne vinter: Lucia d. 3. december kl. 15.00 i Stenmagle Kirke og d. 10. december kl. 10.30 i Stenlille Kirke, samt fastelavn søndag d. 11. februar kl. 10.30 i Stenmagle Kirke. Koret holder juleferie i uge 52 og uge 1 samt vinterferie i uge 7. Hvis du vil vide mere, så ring eller SMS til organist Jesper Fink-Jensen på tlf. 61 69 02 46, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlille-kirke.dk.

Tirsdag d. 16. januar kl. 10.00 synger vi vintersange fra Højskolesangbogen valgt af sangcaféens gæster. Tirsdag d. 20. februar kl. 10.00 fortæller Tove Madsen om sange, der har haft særlig betydning for hendes liv, og som vi derefter synger med på. Sangcaféerne finder sted i Sognegården i Stenlille. Det er ikke nødvendigt at melde sig til, og det er gratis at deltage i fællessangen. Der serveres kaffe og et stykke brød, som koster 20 kr.

3


Det sker i Præstens Folkekirken klumme

O, du dejlige grønne træ

Det sker i Folkekirken

Endnu er der nogle uger til juleaften; fra 1. december ligger der 24 dejlige dage foran os med forventning og forberedelse.

4 53 - 2017-18

Juleaften samles familien efter middagen omkring juletræet. Måske har voksne og børn selv været ude i skoven nogle dage før for at finde og fælde det smukkeste træ; eller måske tog de hen på gården, hvor skiltet med »Juletræer« står ude ved vejen og fandt her årets juletræ. Juletræstraditionen kom til Danmark via dansk-tyske familier. Som bekendt blev det første danske juletræ tændt på herregården Holsteinsborg i 1808. I København så man juletræet første gang i 1811 hos familien Lehmann i Ny Kongensgade. Det vakte så stor opsigt, at de mest nysgerrige satte stiger til vinduerne for at se, hvad der foregik. Der skulle dog gå ganske mange år, før skikken bredte sig til resten af Danmark. Det var ikke mindst præstegårdene, der tog juletræet til sig. Herfra bredte skikken sig. En legende fortæller, at det var Martin Luther, der fandt på at tage et grantræ ind i sin stue og sætte lys derpå. En juleaften omkring 1536 var Martin Luther på vej hjem fra kirke og gik igennem en skov. Gennem de vintergolde trækroner så han stjernerne på himlen. Strålerne fra stjernerne ramte et lille, grønt træ tæt ved stien, hvor han gik. Luther kom til at tænke på den stjerne, som ledte de vise mænd hen til den nyfødte Jesus i krybben i Betlehem. Resolut rev han træet op med rode, og vel hjemme stillede han det i en lille spand og satte det på julebordet i den fine stue. Med oplevelsen fra skoven in mente satte han

nogle små vokslys på træets grene og brugte træet som udgangspunkt for en fortælling for sine børn om lyset, der kom ind i verden. Juletræet gemmer på fortællingen om julenat, »med lys, som Vor Herre tænder«, som vi synger i julesangen: »O, du dejlige, grønne træ.« Denne sang, digtet af Hans Ahlmann og sat i musik af Ludolf Nielsen, er næppe særlig kendt. Den står dog i »De små synger.« Jeg hørte den tilfældigvis i en smuk kor-udgave, og når jeg tillige læser teksten, synes jeg, at den giver et dejligt billede af en juleaften, sådan som en juleaften skal være. I det sidste vers står der: »Vintertiden er mørk og lang, og døgnet så langsomt skrider; du er kommet med lys og sang og budskab om grønne tider; du fortæller, at vinterblæst og kulde er snarlig omme. Vær du altid vor gode gæst, når julen har meldt sit komme!« Når vi i min familie juleaften går rundt om træet – og vi hver især skal foreslå en julesalme eller julesang – så vil mit forslag være: »O, du dejlige, grønne træ, som samler os allesammen.« Kirsten Fogsgaard


Orglet i Stenlille Kirke Orglet i Stenlille kirke har gennem de seneste måneder gennemgået en total renovering. Orglet er bygget i 1950 af firmaet Starup & Søn, som ikke eksisterer længere. Det har 6 stemmer + 1 transmission fordelt på ét manual og pedal. Orglet karakteriseres som et orgel fra orgelbevægelsens begyndelse og vurderes som: »Orgel med usædvanlig disposition og efter kenderes anbefaling værd at bevare«. Orglet har været totalt adskilt og renset og fået dele udskiftet eller renoveret. Der er isat ny bælg og nyt pedalklaviatur. Endelig er orglet stemt. Arbejdet har alt i alt taget 3 måneder. Arbejdet er udført af TH. Frobenius & Sønner, Orgelbyggeri A/S. Arbejdet har naturligvis ikke været helt billigt, og til stor hjælp har vi søgt fondsmidler og har med tak modtaget 410.000. kr. fra Johan Otto Wroblewskis Fond. Medens arbejdet har stået på, har vores organist, Jesper Fink-Jensen, ved hjælp af piano, keyboard og elektronik fremtryllet toner så godt, at man dårligt har observeret, at det oprindelige orgel manglede. Nu er renoveringen slut, og tonerne lyder rene og smukke.

Det sker i Folkekirken

Dåbsklude i vore kirker Vi vil fra det nye kirkeår indføre dåbsklude i Stenlille og Stenmagle Kirker. En dåbsklud er et stykke håndarbejde med et kristent symbol, der er strikket eller hæklet. Tanken med dåbskluden er, at den ligger på døbefonten, den dag barnet skal døbes. Når barnet er døbt, tørrer præsten barnets hoved med dåbskluden, og familien får dåbskluden med hjem til minde om dagen og til påmindelse om dåben og dens betydning. Dåbskludene strikkes og hækles af frivillige og skal ses som en gave fra menigheden til dåbsbarnet. Idéen med dåbskludene fik sogne- og hospicepræsten på Djursland, Ann Maj, Lorenzen en oktoberdag i 2016. Hun har tegnet 12 forskellige mønstre. Nu strikkes og hækles der dåbsklude i over 50 sogne. I Stenmagle og Stenlille sogne er det »piger« fra gruppen »De friske piger«, der er startet med at lave dåbskludene. Hvis du har lyst til at være med, kan du kontakte Herdis på tlf. 21 13 24 09 eller Elsebeth på tlf. 40 43 28 03. I Munke Bjergby og Kirke Flinterup Kirker har vi smukke, vævede dåbshåndklæder, som vi er meget glade for. Vi synes dog samtidig, at idéen med en dåbsklud, som familien kan tage med hjem, er værd at prøve af og har derfor takket ja til tilbuddet fra 2 aktive og dygtige »strikkedamer«. Vi håber, idéen bliver godt modtaget i vore sogne.

5


Det sker i Folkekirken

Julekoncert i Kirke Flinterup Kirke

Det sker i Folkekirken

Tirsdag den 5. december kl. 19.00 med Kirsten Siggaard

6 53 - 2017-18

Må jeg spejle min sorg i din? Foredrag om sorg Torsdag den 11. januar 2018 kl. 19.30 i Sognegården Da Louise Winther pludseligt og uventet mistede sin far, fik hun et stort behov for at vide, hvordan andre oplever og gennemlever sorg. Hun begyndte at samle på citater om sorg og fandt det lindrende at læse, hvordan andre beskrev deres sorg. Dermed blev følelsen af at være alene i verden knap så overvældende. Citatsamlingen er siden udkommet i bogform. Når Louise Winther, der er psykoterapeut og erhverspsykologisk konsulent, besøger Stenlille, holder hun foredraget ’Må jeg spejle min sorg i din’, som handler om, hvorfor og hvordan det lindrer at genkende sin egen sorg i andres. Hun fortæller også om ’tosporsmodellen’, den seneste model for sorgbearbejdning, hvor sorg ikke – som tidligere – anses som noget, man skal komme over; men som noget, man lever med resten af sit liv. Undervejs læser hun op fra sine bøger, ‘Sagt om sorg I og II’ og af sine digte. Foredraget varer 1½ time, og der vil undervejs blive serveret kaffe og kage. Aftenen er gratis.

Kirsten Siggaard er en af Danmarks mest alsidige kunstnere. Hun bevæger sig i genrer som: Musical, pop, swing, grand prix, revy, teater, sange fra Patsy Clines og Édith Piafs repertoirer m.m. og turnerer hvert år til jul med sit store juleprogram, som hun vil glæde tilhørerne i Kirke Flinterup Kirke med i år. Kirsten Siggaard sang 10 år i Sct. Peders Kirkekor i Slagelse og har herigennem fået et bredt kendskab til vore salmer og sange. Gennem årene har Kirsten også indsunget mange julesange. Den seneste ”Min Jul” er et stemningsfuldt genhør med sange som Silent Night, Når du ser et stjerneskud og Bella Notte. Julekoncerten med Kirsten Siggaard byder også på genhør med bl.a. Amazing Grace, Have yourself a Merry little Xmas, O Come all yee Faithfull og Dejlig er Jorden. Menighedsrådet er vært for en lille forfriskning. Gratis entré. Da der er begrænset plads i kirken, er tilmelding nødvendig til sognepræst Kirsten Fogsgaard, kfo@km.dk eller 57 80 71 16.


Det sker i Folkekirken

1. søndag i advent den 3. december I Kirke Flinterup: Højmesse kl. 10.30. Efterfølgende kaffe og hjemmebagte julesmåkager. I Munke Bjergby: Gudstjeneste kl. 15.00, hvor Munke Bjergby Koret medvirker. Herefter juletræstænding på gårdspladsen og gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen i præstegården. I Stenmagle Kirke: Familievenlig gudstjeneste kl. 15.00. Kirkens børnekor går Lucia. Efter gudstjenesten er der juletræstænding i præstegårdshaven, hvor vi går om træet, og julemanden måske kommer forbi. Vi slutter i forsamlingshuset med gløgg, æbleskiver og hygge. Det er gratis at deltage, og arrangementet er et samarbejde mellem kirken og Stenmagle Bylaug. I Stenlille Kirke: Gudstjeneste kl. 10.30 med gløgg og æbleskiver i våbenhuset.

Nisseteater Lørdag den 9. december kl. 10.00 i Sognegården Jule- og nisseteater i Sognegården er nu en 7 år gammel tradition og meget populær. Selvfølgelig har vi også bestilt et teaterstykke i år. Kom og giv dit barn eller barnebarn en hyggelig juleoplevelse med en slikbolle og saft efter forestillingen. I år opfører Louise Schouws teater »Julemandens gave«. Målgruppen er de 2- til 6-årige og deres forældre. Varighed ca. 40 minutter. Det er gratis.

7


Det Adresser sker i Adresser Folkekirken Det sker i Folkekirken

Stenmagle

Sognepræst

Stenlille

Maria Hjort

8 53 - 2017-18

Stenmagle præstegård, Sorøvej 84, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4054, e-mail: mhj@km.d Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsv lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attest skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes sognepræsten. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Kirsten Fogsgaard

Helle Holm-Christensen. – Fælles kordegn for a

Kordegn

Kontor: Sognegården, Enghavevej 12, 4295 Stenlille. E-m Træffetid: Tlf. 2452 3663 alle hverdage – og i sognegården

Kirkeadresse

Stenmagle Kirke, Præstelyngen 1, 4296 Nyrup

Stenlille Kirke, Kirkevej 27, 4295

Graver

Trine Høj Dahl

Lene Kreim Larsen

Stenmagle kirkegårdskontor, Sorøvej 74, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4101. E-mail: stm-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og kan ofte træffes på området indenfor normal arbejdstid.

Stenlille kirkegårdskontor, Engha 4295 Stenlille, tlf. 2045 5461. E-mail: stl-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og k fes på området indenfor normal

Organist

Jesper Fink-Jensen

Flinterupvej 24, 4180 Sorø, tlf. 6169 0246, e-mail: organist@stenmagle-stenlille-ki

Kirkesanger

Klaus Høgh-Lefholm

Kvarmløsevej 37 d, 4340 Tølløse, tlf. 6178 9224, e-mail: klaushoegh74@gmail.com

Menighedsrådsformand

Gert Lidsmoes

Egon Andreasen

Lunden 7, 4296 Nyrup, tlf. 2636 3062. E-mail: lidsmoes@gmail.com

Hovedgaden 104, 4295 Stenlille, tlf. 6110 2801, e-mail: ekea@ma

Kirkeværge

Anne Mette Forsingdal

Aage Schmidt Nielsen

Engkrogen 16, Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 5780 5244

Hybenvej 9, 4295 Stenlille, tlf. 57 E-mail: asn@dukamail.dk

Alle 4 kirker er på internettet Kirkebladet kommer kun 4 gange om året, men på internettet har du altid mulighed for at læse sidste nyt. Alle kirker har opdaterede hjemmesider, hvor du altid kan læse nyt fra menighedsrådene, om gudstjenester, baggrundstof, nyttige oplysninger og meget mere. Kirke Flinterups hjemmeside findes her: http://www.kirke-flinterup.dk Munke Bjergbys hjemmeside findes her: http://www.munkebjergbykirke.dk Stenlille og Stenmagles hjemmeside findes her: http://www.stenmagle-stenlille-kirke.dk


Det sker i Adresser Adresser Folkekirken Munke Bjergby

Kirke Flinterup

Kirsten Fogsgaard

dk. varer, kan man tudskrivning s direkte til d.

Munke Bjergby præstegård, Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby, tlf. 5780 7116, e-mail: kfo@km.dk – Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsvarer, kan man lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attestudskrivning skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes direkte til sognepræsten. – Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Maria Hjort.

alle fire sogne:

ail: HHO@KM.dk Henvendelse angående attestudskrivning og fødselsanmeldelser m.m. n for personlig henvendelse: tirsdag og onsdag kl. 10-15.

Stenlille

avevej 12,

k kan ofte træfarbejdstid.

Munke Bjergby Kirke, Kirkebakkevej 26 B, 4190 Munke Bjergby

Flinterup Kirke, Flinterupvej 17, 4180 Sorø

Jørgen Fedder Nielsen

Bent Pedersen

Kirkegårdskontoret, Kirkebakkevej 7, 4190 Munke Bjergby, tlf. 4272 1100. E-mail: mbkirke@gmail.com Træffes tirsdag-fredag 9.00-9.30 Udenfor kontortid træffes på 4272 1100.

Telefon: 6088 1053. E-mail: hrbentpedersen@gmail.com

Victoria Larsen Absalonsgade 20 2, 4200 Slagelse, tlf. 2328 8855, e-mail: viktoria-v@larsen.mail.dk

irke.dk

Helle Visti Jensen

m

Juliedalvej, 4180 Sorø, tlf. 5780 6380, e-mail: hellevistijensen@gmail.com

, ail.dk

780 4284.

Tove Madsen

Eduard Rasmussen

Sølvagerparken 20, 4293 Dianalund, tlf. 6175 7233, e-mail: lillevangsvej@gmail.com

Nyrupvej 68, 4180 Sorø, tlf. 5780 3112. E-mail: duebjergauto@c.dk

Karsten Jørgensen

Søren Sundby

Døjringevej 13, 4190 Munke Bjergby, tlf. 2169 3618, e-mail: trineogkarsten@waoomail.dk

Flinterupvej 21A, 4180 Sorø, tlf. 2128 0385, e-mail: soeren@danbankier.dk

Præsterne tager på hjemmebesøg! Men vi er nødt til at vide, hvem der gerne vil have besøg! Og man kan ikke bestille en præst til andre end sig selv! Hvis du gerne vil have et besøg, skal du ringe/e-maile/skrive til sognepræst Maria Hjort eller sognepræst Kirsten Fogsgaard, og så tager vi kontakt til dig og aftaler et besøg. Et besøg og en samtale kan indeholde alt fra himmel til jord. Man behøver ikke have noget helt specielt, man gerne vil tale om. Vi har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og mig – det er det, der er udgangspunktet – resten giver sig selv normalt. Der er også en mulighed for, at vi kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

9


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

10 53 - 2017-18

2. søndag i advent den 10. december De ni læsninger i Kirke Flinterup kl. 15.30 og Munke Bjergby kl. 17.00. De ni læsninger er en gammel engelsk tradition. Læsningerne veksler med musik, fællessalmer og solosang. Medvirkende er sopran Helle Visti Jensen, organist Victoria Larsen, sognepræst Kirsten Fogsgaard og medlemmer af menigheden.

Lucia Stenlille Kirke Kirkens børnekor går Lucia kl. 10.30.

Julekoncert med Trine Gadeberg Mandag den 11. december kl. 19.30 Julekoncert i Stenlille Kirke Solist Trine Gadeberg akkompagneres af Carl-Aage Eliasson (klaver og orgel) og Jørgen Heick (trompet, trommer og keyboard). Der leveres en koncert med en enorm spændvidde i både repertoire og musikalske arrangementer. Klassikere som Oh Holy Night, Ave Maria og julesange/salmer som Dejlig er jorden, Glade Jul, Lille Messias, Nu tændes tusind julelys og Julen har bragt velsignet bud. Trine Gadeberg brillerer også i nyere hits som You Raise Me Up og Time to Say Goodbye, og for at fuldende den musikalske alsidighed leverer trioen et par gospel-numre i 3-stemmig a-cappella-sang. Trine Gadeberg binder med sit charmerende og vindende væsen sangene flot sammen med anekdoter og bemærkninger, der oplyser og oftest bringer smil frem hos publikum. Gratis adgang. Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Sognegården. OBS: Der er blot plads til 125 personer i kirken, så kom i god tid, og sikr dig en plads.

Sangaften Tirsdag den 12. december kl. 19.00 i Munke Bjergby Kirke Kom i den rette julestemning, når vi synger julen ind med en række kendte og elskede julesange og -salmer. Sangaftenen er for alle, der elsker at synge. Denne aften medvirker tillige Munke Bjergby Koret samt Kor De’light, som vil glæde os med deres juleprogram. Begge kor under ledelse af Lina Zinglersen. I pausen bydes der på kaffe/te/hjemmebag (pris 10 kr.).


Det sker i Folkekirken

Julekoncert i Munke Bjergby Kirke Mandag den 18. december kl. 19.00 med ARS NOVA-Koret, Slagelse. December bugner af dejlig julemusik. Således også i Munke Bjergby Kirke, når vi byder indenfor til en smuk koncert med ARS NOVA-Koret, Slagelse, som tidligere har gæstet os. Koret synger et varieret program af nyt og gammelt – kendt og mindre kendt. På programmet er f.eks. par julesange med af den engelske komponist Bob Chilcott, Mykola Leontovich’ kendte Carol of The Bells og Hallelujakoret fra Händels Messias. Helt centralt står selvfølgelig vores kendte og elskede julesalmer. Nogle bliver som korsatser, andre som fællessange. Korleder er Solveig Bjergkvist, og organist Victoria Larsen akkompagnerer. Menighedsrådet er vært ved et mindre traktement.

Juleaften Vi mødes i kirken, mindes Jesu fødsel med salmer og tekster, som vi kender dem, og ønsker hinanden en glædelig jul. Kirke Flinterup kl. 15.15 Munke Bjergby kl. 14.00 og 16.30 Stenmagle kl. 14.45 Stenlille kl. 13.30 og 16.00

11


Det sker i Folkekirken

Nytår

Det sker i Folkekirken

12 53 - 2017-18

Nytårsaften 31. december kl. 14.00: Nytårsgudstjeneste i Kirke Flinterup Kirke. Denne nytårsgudstjeneste er en god tradition, som samler rigtig mange fra sognet. Vi får mulighed for at ønske hinanden godt nytår efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet er vært ved kransekage og et glas champagne. Det plejer at være sådan, at ingen har travlt med at komme hjem – for snakken går, og man fornemmer en sådan dag, hvordan vores kirke stadig for sognet er et mødested, hvor folk kan lide at komme. Nytårsnat 31. december kl. 23.30 i Munke Bjergby Kirke. Der er en helt særlig stemning ved midnatsgudstjenesten denne aften. Vi siger farvel til det gamle år og byder det nye velkommen. Præcis midnat slår kirkeklokken 12 slag. Gudstjenesten afsluttes kort derefter. I våbenhuset byder Menighedsrådet på kransekage og et glas champagne. Udenfor har vi et flot udsyn fra Kirkebakken, når nytåret skydes ind. Nytårsdag den 1. januar 2018 er der gudstjeneste i Stenmagle Kirke kl. 14.00 med mulighed for at ønske godt nytår i champagne med et stykke kransekage til.

Nytårssammenkomst for pensionister fra Kirke Flinterup sogn onsdag den 10. januar kl. 14-17 i Munke Bjergby præstegård. Igen i år indbyder Menighedsrådet ved Kirke Flinterup Kirke til en hyggelig sammenkomst for vore nuværende og fraflyttede pensionister. Det er en god tradition, vi her holder i hævd, og vi håber, at mange har lyst til at deltage. Der er dækket op til kaffebord, og i løbet af eftermiddagen vil der være lidt underholdning og sang. De, som ikke har mulighed for egen transport, kan blot henvende sig til menighedsrådet eller sognepræsten. Med venlig hilsen – og på godt gensyn Menighedsrådet ved Kirke Flinterup kirke samt sognepræst Kirsten Fogsgaard

Gospelkoncert med konfirmander Lørdag den 13. januar kl. 15.00 i Stenlille Kirke Alle vore konfirmander deltager i gospelworkshop under ledelse af Ulla Tølløse, som skriver følgende: »Gospel er en skøn måde at få de unge til at synge kristne sange på med mere rytme og i et andet tonesprog end de traditionelle salmer. I dag vil de unge gerne synge, og jeg tror, det skyldes alle de talentprogrammer, som vises på tv. Men sang skaber også fællesskab og fælles oplevelser, og det har de unge rigtig meget brug for. Vi slutter dagen af med en lille koncert for alle interesserede.« Workshoppen med konfirmanderne varer fra kl. 10, og det plejer at være både sjovt og imponerende, hvad de unge kan nå at lære.


Kyndelmisse Nytårskoncert Søndag d. 21. januar kl. 16.00 i Stenmagle Kirke synger Sorø Underholdningskor deres traditionsrige nytårskoncert. Koret synger et sandt festfyrværkeri af iørefaldende popsange, folkesange fra hele verden, engelske julesange og H.C. Lumbyes sprudlende Champagnegalop med Mogens Dams morsomme tekst. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Orgelkoncert med slagtøj i Stenlille Kirke onsdag d. 28/2 kl. 19.30 Stenlille Kirkes orgel, der blev bygget i 1950 af orgelbyggeriet I. Starup & Søn, er i efteråret 2017 blevet restaureret af Frobenius Orgelbyggeri med midler fra Johan Otto Wroblewskis Fond. I den anledning giver kirkens organist Jesper Fink-Jensen en koncert onsdag d. 28. februar kl. 19.30, hvor man kan høre det restaurerede orgel spille kendte værker af bl.a. J.S. Bach og C.M. Widor. Ved koncerten demonstreres orglets klangpalette i kendte orkesterværker og nutidig filmmusik, med medvirken af Jacob Juul Keller på slagtøj. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Det sker i Folkekirken

i Kirke Flinterup Kirke Fredag den 2. februar kl. 17.00 Det siges, at vinteren viser sig fra sin barskeste side ved kyndelmisse. Dagen markerer også, at nu er halvdelen af vinterhalvåret gået. Selve ordet Kyndelmisse betyder lysgudstjeneste. Ved familiegudstjenesten denne aften vil kirken være oplyst af levende lys, og vi vil høre om og synge om lyset, der skinner i mørket. Efter gudstjenesten serverer vi en varm og fyldig suppe til alle.

Fastelavn i Stenmagle kirke kl. 10.30 søndag den 11. februar. Gudstjeneste i børnehøjde og med børnekorets deltagelse. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning. Vi hygger med pølser og brød samt fastelavnsboller i forsamlingshuset. Alle er velkomne, det er gratis og et samarbejde mellem kirken og Stenmagle Bylaug.

Jesper Fink-Jensen og Jacob Juul Keller.

13


Det sker i Folkekirken

Skole- og institutionsgudstjenester omkring jul

Det sker i Folkekirken

Minikonfirmander

14 53 - 2017-18

I næste nummer af kirkebladet vil de fire menighedsråd sammen med præsterne indbyde til minikonfirmandundervisning i foråret for Stenlille Skoles 3. årgang.

Naturbørnehuset Torsdag den 30. november kl. 9.30: Sognepræst Kirsten Fogsgaard tager på julebesøg i Naturbørnehuset hos dagplejen og de mindste børnehavebørn. Vi hygger med julesalmer og julesange, julefortælling og risengrød med kanel og smørklat.

Munke Bjergby Kirke Tirsdag den 12. december kl. 15.00: De større børn fra Naturbørnehuset kommer til julegudstjeneste. Efter gudstjenesten er der juleboller og julehygge i præstegården. Forældre og søskende er meget velkomne både i kirke og præstegård.

I Stenlille Kirke Tirsdag den 5. december for 0. og 1. klasserne fra Stenlille Skole kl. 8.10 Torsdag den 7. december for Børnehaven fra Sandlyng Børnehus kl. 10.00 Fredag den 8. december for vuggestue- og dagplejebørn kl. 9.30

Lørdagsdåb/ helligdagsdåb med efterfølgende fridag i 2017-2018 2017 Juledag 25. december 2. juledag 26. december Julesøndag 31. december 2018 Nytårsdag 1. januar Lørdag den 10. februar Skærtorsdag den 29. marts Påskedag 1. april Påskedag 1. april Pinsedag 20. maj Pinsedag 20. maj Lørdag den 4. august Lørdag den 3. november

Stenlille Kirke kl. 10.30 Stenmagle Kirke kl. 10.30 Stenlille Kirke kl. 10.30 Stenmagle Kirke kl. 14.00 Stenmagle Kirke kl.10.30 Stenlille Kirke kl. 10.30 (rytmisk) Stenmagle Kirke kl. 9.00 Stenlille Kirke kl. 10.30 Stenlille Kirke kl. 9.00 Stenmagle Kirke kl. 10.30 kl. 10.30 (i den kirke der først er ønske om) Kl. 10.30 (i den kirke der først er ønske om)


Det sker i Navnelisten Navnelisten Folkekirken

Navnelisten Døbte

Linda Buur Lund og Matias Buur Lund, 22. juli 2017, Stenlille Camilla Nowak Rasmussen og Stefan Nowak Rasmussen, 29. august 2017, Stenlille Gitte Frimann Kaisler og Dion Frimann Kaisler, 26. august 2017, Stenmagle Karina Hvid Brandstrup og Ulrik Wittrock Brandstrup, 26. august 2017, Stenlille Louise Keis Jørgensen og Chris Keis Jørgensen, 27. august 2017, Munke Bjergby Trine Hovmand-Hansen og Martin Lennart Hovmand-Hansen, 14. oktober 2017, Munke Bjergby

Døde Ivan Børge Jensen, 23. juli 2017, Munke Bjergby Peter Iversen Conradi, 10. august 2017, Stenlille Kamma Lita Kristensen, 20. august 2017, Stenmagle Jonna Winnie Frandsen, 26. august 2017, Stenmagle Knud Grænge Mortensen, 5. september 2017, Stenmagle Edith Marie Frederiksen, 18. september 2017, Stenlille Ketty Andersen, 1. oktober 2017, Stenlille Emmy Nygaard Madsen, 8. oktober 2017, Munke Bjergby Kim Poul Wiil, 8. oktober 2017, Stenlille Leif Engelby, 10. oktober 2017, Stenlille

Hvor bisættelse/begravelse har fundet sted udensogns, nævnes bopælssognet.

Vielser

Vi gør vores yderste for, at listen er korrekt. Har der indsneget sig fejl, beklager vi meget.

Jakob Farup-Bjerregaard, 29. juli 2017, Munke Bjergby Alfred Vesti Holm, 5. august 2017, Stenmagle Benjamin Mikjær Møller Christensen, 6. august 2017, Stenlille Gry Skjærbæk Pedersen, 17. september 2017, Munke Bjergby Anastasia Charlotte Stuart Midjord, 8. oktober 2017, Stenlille Bertil With Rylander, 21. oktober 2017, Munke Bjergby

15


Det sker i Folkekirken

Stenmagle Søndag den 26. november

Stenlille

10.30 MH

Munke Bjergby Kirke Flinterup

9.00 MH

S. søndag i kirkeåret, Matt 25, 31-46

16

Søndag den 3. december 1. søndag i advent, Lukas 4, 16-30

53 - 2017-18

15.00 MH Familiegudstj. med luciakor og Juletræstænding

10.30 MH

gløgg og æbleskiver

15.00 KF Munke Bjergby Koret medvirke. Juletræstænding

10.30 KF

m/gløgg og æbleskiver

Tirsdag den 5. december

18.30 MH Familie og FDF Gudstjeneste

Søndag den 10. december

9.00 MH

2. søndag i advent, Matt. 25, 1-13

Søndag den 17. december

10.30 MH

17.00 KF

Luciakor

De ni læsninger

9.00 KF

10.30 KF

15.30 KF De ni læsninger

3. søndag i advent, Luk. 1, 67-80

Søndag den 24. december

13.30 MH

14.00 KF

4. søndag i adv. og juleaften, Luk. 2, 1-14

14.45 MH

16.00 MH

16.30 KF

Mandag den 25. december

10.30 MH

11.00 KF

15.15 KF 9.30 KF

Juledag, Joh. 1, 1-14

Tirsdag den 26. december

10.30 MH

10.30 KF

2. juledag, Matt. 10, 32-42

Søndag den 31. december

10.30 MH

23.30 KF

10.30 MH

10.30 KF

14.00 KF

Julesøndag, Matt. 2, 13-23 og Nytårsaftensdag

Mandag den 1. januar 2018 Nytårsdag, Matt. 6, 5-13

14.00 MH m/champagne og kransekage

Søndag den 7. januar

9.00 MH

9.00 KF

1.s.e.h.3k, Mark. 10, 13-16

Søndag den 14. januar

10.30 MH

9.00 MH

9.00 KF

10.30 KF

2.s.e.h.3k, Joh. 4, 5-26

Søndag den 21. januar

9.00 KF

10.30 KF

Sidste s.e.h.3k, Joh. 12, 23-33

Søndag den 28. januar

10.30 MH

9.00 MH

Septuagesima, Matt. 25, 14-30

Fredag den 2. februar Kyndelmisse

17.00 KF Kyndelmissegudstj. og suppe

Søndag den 4. februar

9.00 MH

10.30 MH

9.00 KF

10.30 KF

Seksagesima, Mark. 4, 26-32

Søndag den 11. februar Fastelavn, Luk. 18, 31-34

10.30 MH Familiegudstj. m/børnekoret

9.00 MH

10.30 KF

9.00 KF

Tøndeslagning

Søndag den 18. februar

9.00 KF

10.30 KF

1. søndag i fasten, Luk. 22, 24-32

Søndag den 25. februar

10.30 MH

9.00 MH

2. søndag i fasten, Mark. 9, 14-29

Søndag den 4. marts

10.30 MH

9.00 MH

10.30 KF

9.00 KF

3. søndag i fasten, Joh. 8, 42-51

Kirkebilen: Det er i øjeblikket ikke muligt at skaffe taxa til kørsel til vore gudstjenester på søndage og helligdage – men det er stadig muligt for ældre og gangbesværede at bestille taxa til øvrige arrangementer, der er annonceret i dagspressen. Man skal ringe til Ambulix Taxa, tlf. 7023 0918 senest dagen før arrangementet.

www.lemann.dk · 4068 0059

Det sker i Gudstjenester Gudstjenester Folkekirken

December 2017 / januar / februar 2018

Profile for Trykpartner

Det sker i FOLKEKIRKEN - 53  

Det sker i FOLKEKIRKEN - 53  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded