Page 1

N r. 5 - 2 0 1 6

-erhvervslivets magasin

Positiv udvikling med trivselsproces Side 8

Indskud på pensionsordninger Side 12

Konkurskarantæne og egen virksomhed? Side 21

Kvinder skal ikke straffes Side 23

EnergiTjek betaler sig Side 4-5

BusinessNYT udsendes til samtlige virksomheder, kontorer og butikker på Fyn, øerne og i Trekantområdet.


Erhvervslivets magasin

5

Følg os på:

2016

Juletravlheden er så småt ved at sænke sig over landet, og i virksomhederne er der god gang i årets julefrokoster. Om lidt starter vi alle på et nyt år - et spændende år, hvor der sker rigtig meget på den politiske arena med en ny regering ved roret og et forestående kommunalvalg til efteråret. Det er altid spændende for erhvervslivet, når politikken spiller på stortrommer. Lad os håbe, at politikerne både lokalt og på landsplan vil lægge sig i selen for at skabe vækst og større lighed i landet. 2016 blev det første år, hvor Fohlmann.communication har stået for erhvervsmagasinet BusinessNYT. Det har været et både spændende og udfordrende år, hvor vi føler, at vi er på rette vej. Vi er blevet ret godt modtaget ude i erhvervslivet, og vi får mange positive tilbagemeldinger.

Redaktion: Søren Fohlmann, Ansvarshavende soren@businessnyt.dk Annoncer og Profiler: Mediekonsulent Marianne Kirkeby marianne@businessnyt.dk BusinessNYT finansieres primært af annoncer og virksomhedsportrætter

2

I 2017 øger vi udgivelsesfrekvensen, men vi har også andre planer, som vi vil sætte i værk. Som læser og som annoncør kan du godt begynde at glæde dig. Vi vil løbende lægge op til nogle spændende aktiviteter mm. I denne udgave kan du deltage i udlodningen af tre nyheder inden for businessbøger. Udlodningen vil foregå på LinkedIn - så følg os også der! Vi vil også starte året med at præsentere en ny hjemmeside, hvor der også kommer til at ske en del. Det kommer du til at høre mere om. Men inden da vil vi gerne ønske alle vores læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og godt nytår!

Udgiver: BusinessNYT Magnoliavej 10 5250 Odense SV Tlf. 66 11 85 48 E-mail: post@businessnyt.dk www.businessnyt.dk CVR-nr. 27926983 ISSN 1901-1679

businessnyt.dk

Trykning: Toptryk Grafisk www.toptryk.dk Oplag: 15.000 eksemplarer Distribution: PostNord, Danmark Uden forudgående aftale er al erhvervsmæssig brug af magasinets tekst og annoncer ikke tilladt.


businessnyt.dk

3


EnergiTjek - vejen til effektiv energi Med et energitjek er det gjort nemt for virksomheder at energirenovere. Og der er penge at spare. Helt op til 35% af energiforbruget. Med energitjekket følger en rapport, som viser besparelser og opgaver, der bør iværksættes samt et tilbud på opgaverne.

Energikonsulent Palle Mathiasen, MiljøForum Fyn

En samlet vurdering EFFEKTIV ENERGI er et energi-partnerskab mellem Nature Energy, Fjernvarme Fyn, SEF A/S og Energi Fyn som drives af Miljøforum Fyn. EFFEKTIV ENERGI hjælper virksomheder med at spare på energien og vælge de optimale løsninger både teknisk og økonomisk. Til gavn for deres økonomi og for vores fælles miljø.

Det svære er gjort nemt Virksomhederne henvender sig typisk selv eller henvises via deres energiselskab til Palle Mathiasen. Og ingen opgaver er for små. - Ved første besøg går jeg hurtigt virksomheden igennem. Typisk aflægger jeg 2-4 besøg, hvor der måles på, hvad der sker i virksomheden – virker ventilationen, lyset og varmen? Gennemgangen viser, hvilke opgaver der bør sættes i værk, og vi får skarpe tilbud fra vores partnere, som har hvert deres speciale. Overskuelig energirapport - Besøgene ender ud i en overskuelig energirapport, som jeg til sidst gennem-

En samlet vurdering - Jeg gennemgår en virksomhed, som var det min egen. Jeg er ”firmaets mand” og ser uvildigt på helheden. Det opdager virksomheden hurtigt og det gør dem trygge. Det er ikke en sælger de har på besøg, siger Palle Mathiasen, som er den ene af de to energikonsulenter, der rykker ud i forbindelse med et energitjek. - Både Peter Bruun og jeg arbejder på denne måde. Vi er begge maskinmestre og er drevet af interesse og engagement. Vi bruger hinanden til at udveksle ideer og erfaringer. For virksomheden er det også en stor fordel, at de får en samlet vurdering og oversigt – de skal ikke have én, der ser på lyset og en anden, der ser på varmen osv.

4

går sammen med virksomheden. Den viser energiforbrug og besparelsespotentialet. Hver investering er beskrevet med konsekvens, besparelse i kr. og kWh og tilbagebetalingstid samt tilskud og investeringens forrentning – og den er altid væsentlig større end det banken kan forrente med. Det fremgår tydeligt, at det her handler om en god forretning. Og for de flestes vedkommende besluttes det hurtigt at sætte opgaverne i gang. Løbende tjek betaler sig - Når vi møder virksomhedsledere, får vi tit at vide, at de har styr på deres forbrug og ved, hvad der foregår, siger Palle videre.

Følg energiforbruget – det betaler sig

businessnyt.dk


Energitjek hos virksomheden Trio Stål

- Men det er meget ofte ikke tilfældet. Mange har sparet teknisk personale væk eller udliciteret opgaverne, og dermed mistes det lokale kendskab til faktiske forhold. Én ting er beregninger, der viser, hvad fx en radiator bør stå på for, at det skal passe med gennemløb og grader. Men hvordan ser forholdene ud? Det kan blive dyrt i sidste ende – og det er der, hvor vi kommer ind. Mange gange opdages fejl først når årsopgørelsen modtages. Med løbende tjek ville man have fanget fejlen inden udgiften løb i vejret, siger Palle med beklagelse i stemmen. Den store energisynder Palle og hans kollega Peter finder oplagte besparelser på de fleste besøg.

Gennem det seneste år har de besøgt 60 virksomheder på Fyn, og i gennemsnit har hver virksomhed kunnet spare 1530 % på energiregningen. Den største besparelse ligger på varmedelen. - Det overrasker nok mange, siger Palle. - Der er mange løsninger, som ligger lige for, fx udskiftning til LED belysning, isolering og rigtig indstilling af ventiler og styringer. Nat- og weekendsænkning er også en god idé - så længe det kun drejer sig om en til to grader. Ellers skal der bruges ekstra energi på at genopvarme, som hurtigt bliver til et merforbrug. - Mange steder foreslår vi også løsninger, hvor spildvarmen kan genanvendes. Det er en god investering med en tilbagebetalingstid på 2-3 år.

Tilbagebetalingstiden er den tid det tager, at betale investeringen med besparelsen. Tager det under to år og bliver 50% af opgaverne iværksat, er energitjekket gratis. Hvis man ikke iværksætter opgaverne, koster energitjekket 5.000 kr.

Afslutning af energispareprojekter Også ved afslutning af opgaverne er det en fordel at samarbejde med Miljøforum Fyn. Vi følger altid op, om kunden har opnået de forventede energi-mål. Energibesparelsen indsendes til virksomhedens energiselskab, som indberetter til Energistyrelsen. - Der udbetales et tilskud fra Energistyrelsen, men det er ikke guleroden for at få arbejdet udført. Det er selve besparelsen, slår Palle fast.

www.miljoforumfyn.dk

Invester uden at tage penge op ad lommen. SustainSolutions tilbyder at finansiere din energirenovering mod en del eller hele besparelsen, som afvikler investeringssummen. Herefter går hele besparelsen til din virksomhed. Læs mere på sustainsolutions.dk

businessnyt.dk

5


Tænd

Mig & Joe

Af Kenn Ladegaard Hansen

Af Lars Bo Hansen og Kasper Basse

Dårlige præsentationer koster millioner af kroner Mange vigtige budskaber forsvinder i Bermudatrekanten mellem overfyldte punktopstillede slides, oplægsholdere med bogstaver i ansigtet og publikum. Bogen indeholder konkrete eksempler og cases og gennemgår, hvordan man skaber en rød tråd, målretter præsentationen til modtageren, og ikke mindst laver slides i verdensklasse.

Nul service til kunderne hos Joe & The Juice Kaspar Basse, stifter af Joe & The Juice, tror ikke på servicekoncepter. Strategien hos Joe & The Juice bygger nemlig ikke på papegøjelogaritmer og servicemanualer, men på motivation, energi og stemning. Det er strategi, der kan mærkes mere end måles. Læs i Mig & Joe, hvordan kæden arbejder med strategien.

Topledere dyrker da triatlon! Af Jakob Høyer Hvorfor har topledere kastet sig over ekstremsportsgrene? Jakob Høyer spørger en række topledere, om det er de samme egenskaber, der har gjort dem til topledere, som også får dem i gennem maraton, cykelløb og Ironman. Mød en række af de topchefer, der bruger timevis på træning og stævner. Og læs om de fysiologiske og idrætshistoriske vurderinger og om den direkte sammenhæng mellem motion og ledelse.

Vi udlodder et eksemplar af hver af disse tre bøger på LinkedIn – følg os!

Ståsteder

Den røde løber

Du bliver, hvad du tænker

Af Svend Brinkmann

Af Christina Boutrup

Af Jørgen Svenstrup

Er efterfølgeren til Svend Brinkmanns ”Stå fast”. Hvis ”Stå fast” var eksplicit samfundskritik i sin karikatur af selvhjælpslitteraturen i en 7-trinsguide, så er Ståsteder mere implicit samfundskritisk med sine ti ståsteder.

Den røde løber handler om Kinas økonomiske, politiske og kulturelle fremmarch i Europa. Det er historien om, hvordan vi forsøger at tiltrække rige kineseres investeringer – og hvad der sker, når vi inviterer dem indenfor.

”Det er mit postulat, at dine tanker alene er den største medvirkende årsag til, at noget er svært og noget let - og dermed i sidste ende afgørende for, om du har succeser eller fiaskoer i dit liv.”

Service er marketing

Robotterne kommer

Vi vinder, når vi vågner

Af Søren Bechmann

Af Martin Ford

Af Anders Krab-Johansen

Martin Ford dokumenterer, hvordan robotter allerede har overflødiggjort alt fra fabriksarbejdere til børsanalytikere og delvis læger. Og han forudser enorme samfundsmæssige omvæltninger, hvis vi undervurderer både den teknologiske udvikling og klimaudviklingen.

Danmark er fattigere end før finanskrisen, og vi har sænket ambitionsniveauet for vores velstand. Det er for Anders KrabJohansen et tegn på, at vi ikke er i stand til at tilpasse os og komme tilbage på sporet efter et økonomisk tilbageslag, som vi ifølge forfatteren burde.

Et stærkt brand skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør. De fleste kan finde inspiration og metoder til at komme videre i denne bog om service.

Alle bøger udgivet på forlaget Gyldendal Business

6

businessnyt.dk


Når flytning er en tillidssag... ...så lad os løfte opgaven! Vi er eksperter i flytning af: • • • • • • •

Antikviteter Dokumenter EDB-maskiner/-udstyr Erhvervsflytninger Flygler & pianoer Inventar Kopimaskiner

• • • • • •

Kunstværker Maskiner Møbler Pengeskabe Våbenskabe og andre tunge eller vanskelige ting

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud! Vi møder gerne op og vurderer omfanget af opgaven, inden vi giver et godt tilbud.

Tlf: 66 11 57 00

Mobil: 20 62 49 50

Sct. Hans Flytteforretning & Pianotransporten ApS Astrupvej 38 · 5000 Odense C · kontakt@sct-hans.dk ·www.sct-hans.dk Find os på

businessnyt.dk

7


Værdifuld trivselsproces hos virksomheden VIKING RUBBER Mere trivsel, anerkendelse og klar kommunikation var nogle af målene for den danske del af VIKING RUBBER, der engagerede sig i en trivselsproces i samarbejde med de to selvstændige konsulenter Jeannette og Stina. En proces der kan aflæses positivt i hverdagen – og på bundlinjen. - Vi ville gerne i gang med en trivselsproces, fordi det betyder meget for os, hvordan vores kollegaer har det. Det lød som en god idé at få undersøgt, hvad vi tænker hver især, og hvordan vi oplever hinanden i hverdagen. Sammen med de to konsulenter kunne vi gennemføre en trivselsproces, der gav os mulighed for at tage pulsen på vores virkelighed i VIKING RUBBER, fortæller Alexander Andersen, der er Market Developer i virksomheden og yngste part i et igangværende generationsskifte. Han skal på sigt overtage virksomheden fra sin far Kurt Andersen.

Viden, udvikling og nye værktøjer For Kurt og Alexander Andersen gav processen adgang til vigtig viden, der siden har bragt både organisation og virksomhed godt videre: - Vi definerede på forhånd, at vi gerne ville have viden ud af processen. En viden om, hvordan vi interagerer internt, og om, hvordan vi bedst tager hensyn til og omfavner den forskellighed, vi heldigvis har hos VIKING RUBBER. Allerede efter de første møder med Jeannette og Stina vidste vi, at processen ville give os en masse at arbejde med i udviklingen af vores organisation, siger Alexander Andersen, der også personligt og som leder har fået nye værktøjer: - Jeg har lært at stille de rigtige spørgsmål og til at lytte til de svar, det giver mig. Netop evnen til at stille relevante spørgsmål og til at lytte er vigtige, hvis vi i fremtiden skal være dygtige til at lede gennem mennesker.

Fakta VIKING RUBBER har i dag 420 medarbejdere på verdensplan. Trivselsprocessens fokus var på organisationen i Danmark med 11-15 medarbejdere med forskellige funktioner. Viking Rubber og F10 Human Resource har samarbejdet siden 2015. Undervejs i processen er der bl.a. afholdt/gennemført dybdeinterview med ledelse/procesansvarlige, kvantitativ og kvalitativ trivselsundersøgelse, informationsmøde for alle ansatte, individuelle samtaler og workshops. Mål/forventninger At der kommer en synlig effekt af trivslen, så alle bliver klogere på hinanden og kommer til at opleve en større retfærdighed, tillid og samarbejde. At der bliver givet udtryk for, at alle arbejder ud fra samme kerneopgave, og at man står stærkere som en fælles enhed. Kundens udbytte af trivselsprocessen Samarbejdet om trivselsprocessen har givet virksomheden et markant outcome: Medarbejderstaben er vokset med 26,7% (i Danmark og Tyskland). I samarbejdet er der forhindret mindst ét tilfælde af stress, hvilket svarer til en besparelse på 222.000 kroner. Medarbejderne er bedre gearet, hvilket bl.a. har resulteret i et øget samarbejde med én kunde, der i 2015 stod for 35% af omsætningen

www.f10.dk/human-resource/trivselsproces

PARTNER OG KONSULENT I F10 HUMAN RESOURCE Om Jeannette Strand (tv) • Partner og konsulent • 27 års erhververfaring • Uddannelser; sygeplejerske, • HD i Organisation og ledelse, • EMCC-akkrediteret seniorcoach. • Har i over 10 år arbejdet med ledelsessparring, trivsel og stresshåndtering og supervision • Har gennemført mere end 2500 coaching- og sparringsamtaler.

Om Stina Hannibal (th) • Ejer af Coach Connect • 25 år i erhvervslivet med bl.a. salg og marketing. • Har arbejdet som certificeret coach siden 2009. • Fokus på den gode proces med ledere og medarbejdere - aldrig på færdige løsninger.

Kontakt JEANNETTE STRAND på 22 48 92 29 / js@f10.dk Rolundvej 3 - 5260 Odense S

8

businessnyt.dk


Ny

Renault MEGANE Sport Tourer Teknologi skabt til succes

Ny Renault MEGANE Sport Tourer Zen Energy dCi 110

Privatleasing fra

2.895 kr./md*

Udbetaling fra 4.995 kr.

R-link 2 infotainmentsystem m. navigation og 7" touchskærm • Automatisk nær-/fjernlys • Tagrails Skiltegenkendelse og advarsel v. for høj fart • Automatisk 2-zoners klimaanlæg 16" alufælge “Silverline” VEJLE FREDERICIA KOLDING ODENSE Renault MEGANE Sport Tourer fås fra 201.900 kr.SV Løversysselvej 9 7100 Vejle Tlf. 70 27 05 00

Strandvejen 220 7000 Fredericia Tlf. 75 92 36 11

Trianglen 4 6000 Kolding Tlf. 75 52 25 55

Bondovej 18 5250 Odense SV Tlf. 63 17 13 11

Stilfuld stationcar medMan-fre styr9.00-20.00 på teknikken Man-fre 9.00-17.00 Man-fre 9.00-17.30

Man-fre 9.00-17.30 Lør-søn 11.30-16.00 Ny Renault

SVENDBORG Odensevej 42 5700 Svendborg Tlf. 63 21 38 11

Man-fre 9.00-17.30

Søn 12.00-16.00 Tir-fre 11.00-17.30 Lør-søn 11.00-16.00 Søn 11.00-16.00 Megane ST er en yderst stilfuld stationcar. Zen-versionen byder på 16” alufælge og tagrails. Den stærke Lør-søn 11.00-16.00 designsignatur fuldendes af de helt karakteristiske C-shape forlygter, som giver perfekt 3D LED-kørelys. Komforten sikres bl.a. af automatisk 2-zoners klimaanlæg. Sikkerhedsteknologien indeholder bl.a. automatisk skiltegenkendelse og automatisk nær-/fjernlys. Ombord al teknologien via multimediesystemet R-link 2 med den 7” store VEJLE kontrolleres FREDERICIA KOLDING

touchskærm.

Løversysselvej 9 Strandvejen 220 Trianglen 4 7100 Vejle 7000 Fredericia 6000 Kolding Tlf. 70 27 05 00 Tlf. 75 92 36 11 Tlf. 75 52 25 55 ENERGIKLASSE : Brændstoføkonomi 18,5 – 28,6 km/l, CO2 -udledning 90-134 g/km. *Privatleasing via Alm. Brand Leasing af Renault Megane ST Man 9.00-20.00 9.00-17.30 Man-fre 9.00-17.00 inkluderer Zen 1,5 dCi 110, periode 36 mdr. og 15.000Man-fre km/år. 4.995 kr. i førstegangsydelse Forsikringsadministration (1.150 kr.) og Stiftelsesomkostninger Tir-fre 9.00-17.30udgør 110.115 kr. Leasingprisen er inkl. moms, serviceaftale, Lør-sønadministration 11.30-16.00 Søn (3.195 kr.). Månedlig ydelse fra 2.895 kr. Månedlig 2512.00-16.00 kr. Samlet betaling i perioden Lør-søn 11.00-16.00 leveringsomkostninger, vejhjælp. Leasingprisen er ekskl. dæk, brændstof, forsikring samt grøn ejerafgift. Kaskoforsikring er et krav, samt betaling via NETS. Der tages forbehold for endelig kreditvurdering. Prisen er ekskl. leveringsomkostninger 3.880 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

renault.dk

ODENSE SV

SVENDBORG

Man-fre 9.00-17.30 Lør-søn 11.00-16.00

Man-fre 9.00-17.30 Søn 11.00-16.00

Bondovej 18 5250 Odense SV Tlf. 63 17 13 11

Odensevej 42 5700 Svendborg Tlf. 63 21 38 11

ERHVERVSCENTER NÆRUM Nærum Hovedgade 1 2850 Nærum Tlf. 72 59 18 00

ODENSE S

businessnyt.dk

ODENSE SV

SVENDBORG

9


Servicepartnere Netværket af professionelle servicepartnere står bag det tilbud, du modtager i forbindelse med et energitjek. Hver partner har sit speciale indenfor rådgivning, service og energirigtige løsninger. Vil du også have et effektivt energitjek? – Læs mere på www.effektivenergi.dk

CTS anlæg til tekniske anlæg

Køleanlæg & varmepumper

Fyns Energiteknik a/s ser bygningens tekniske anlæg som én samspillende enhed. Med CTS anlægget sikres energibesparelserne nu og i fremtiden. Fyns Energiteknik øger komforten i bygningen og indeklimaet gøres attraktivt med intelligent CTS styring af varme, køl og ventilation.

PVN Køleteknik sælger køleanlæg og varmepumper til erhverv og detailhandlen. Fx til kølerum, frostrum, klimaanlæg, vandkøler, varmepumper, frikøler og CO2 anlæg til butikskøl. Kører dine køleanlæg optimalt og energibesparende, eller er det tid for et eftersyn?

El-tekniske løsninger og services

Totalløsninger til varmegenvinding

Via professionel rådgivning leverer vi komplette, innovative og værdiskabende el-tekniske løsninger og services til industri, infrastruktur og erhverv. Med afdelinger fordelt i hele landet, tilbyder vi lokal forankring og service hele døgnet, året rundt. ISO 9001 certification sikrer garanti for høj kvalitet og opgaveløsning.

Vi er leverandør af markedets mest effektive totalløsninger til varmegenvinding på røggas og procesvarme og eksperter i, sammen med virksomhederne, at identificere genvindingspotentialet og bære projektet fra idé til turn-key installation.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Isolering af bygninger og teknisk isolering

Tankgas, flaskegas og energi- og tankløsninger

Professionel LED-belysning

Lækagesøgning på samt reparation af trykluft

Med mere end 35 års erfaring er vi specialiseret inden for alt i isolering af bygninger og teknisk isolering. Opgaver løses med godkendte, miljøvenlige og langtidsholdbare materialer fra ISOVER, som også bruges i svanemærkede huse.

Spar 20-30% på energiudgifter til proces- eller rumvarme i forhold til olie. Undgå aske, sod og støv og nedsæt samtidig CO2 udledningen med min. 40% og i 2017 op til 80%. Vi kommer gerne til et rådgivende og uforpligtende møde.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

VVS med speciale i energioptimering

Installation og vedligeholdelse

Energirenovering og finansiering

VVS med speciale i gasservice

Vi tilbyder energirådgivning og hjælp til optimering af eksisterende anlæg. Vi arbejder inden for varme, ventilation, køle- og varmepumper og udskiftning af vinduer. Vi tilbyder en lang række ydelser under samme tag.

Faglig ekspertise, levering og installation af professionelle løsninger inden for ventilation, vand & sanitet, varmepumper og blikarbejde. Vi sikrer besparelser og miljø med de rigtige løsninger og vedligeholdelse.

Sustain Solutions tilbyder finansieret energirenovering inden for ventilation, solceller, belysning og varmesystemer til institutioner, erhvervsejendomme og boligforeninger. Vi står for projektet fra start til slut og er din garanti for både kvalitet og økonomi. Du betaler investeringen med energibesparelsen.

Vi er specialister i alt fra tilslutning af gaskomfur til installation og service af gasfyr og naturgasanlæg. Vi sælger og installerer varmepumper samt sol- og jordvarmeanlæg. Vi er din specialist i alternativ og miljørigtig varme, når fjernvarme ikke er tilgængelig.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Niels Møller Tlf: 28 60 08 66

Martin Thirup Tlf: 20 69 10 12

Torben Poulsen Tlf: 29 48 04 20

Jesper Mørk-Pedersen Tlf: 21 68 11 48

John Sindholm Tlf: 26 87 64 51

Jens Chr. Jurlander Tlf: 20 24 42 76

Kasper Rasmussen Tlf: 20 69 48 91 / 65 32 23 11

Spar 50-70% af elforbruget ved udskiftning af traditionelle lysstofrør til energibesparende LED lysrør. Vi leverer, installerer og vedligeholder. Til virksomheder, institutioner og skoler. Sundt, billigt og energivenligt.

Ulrik Vendelbo Tlf: 60 13 01 23

Morten Heise Tlf: 31 90 70 66

Frank Møller Olsen Tlf: 61 20 72 84

Lækager på trykluftanlæg er årsag til stort energispild. Giv trykluftanlægget et servicetjek og opnå besparelser på 6-30.000,-/årligt. pr. arbejdsdag. LB-Air er specialist i at søge og udbedre lækager på trykluftanlæg og reparerer minimum 20% af flowtabet under selve lækagesøgningen. Lars Blenstrup Tlf: 60 14 31 59

Keld Jørgensen Tlf: 29 37 56 58

Kontakt vores servicecenter hos MiljøForum Fyn - en del af Udvikling Fyn www.effektivenergi.dk

10

businessnyt.dk


OPLEV ET NYT

NATTESYN Vores nye Rodenstock DNEye® scanner laver markedets mest præcise målinger af dine øjne og overfører dem direkte til dine nye brilleglas. På ALLE synsafstande får du: • Skarpere kontraster • Mere naturlige synsindtryk • Større synsfelter • Bedre nattesyn Kom ind og få 100% udnyttelse af dit synspotentiale.

100% UDNYTTELSE AF DIT SYNSPOTENTIALE Hamm & Steenfeldt Optik – Dalumvej 43, 5250 Odense SV. Tlf. 66177400 – optik@hammsteenfeldt.dk

businessnyt.dk

11


Selvstændiges indskud på pensionsordninger Som selvstændig erhvervsdrivende svinger resultaterne i virksomheden ofte temmelig meget hen over årene. Vi nærmer os nu årets sidste dag i 2016, og som selvstændigt erhvervsdrivende er du nok ved at have et overblik over, om det ”har været et godt år”. Du har tjent gode penge i din virksomhed, og du vil derfor gerne indskyde lidt ekstra på en pensionsopsparing her sidst på året. Men hvad gør du, når du også gerne vil have fradragsret for dine indbetalinger?

Af Martin Engstrøm Skytte, Manager, Tax hos Deloitte

Ordninger med fradragsret De ordninger, du kan indbetale på med fradragsret, er henholdsvis livsvarige livrenter og ratepensioner (herunder ophørende livrenter) Hvilken af ordningerne, du ønsker, skal du tale med din pensionsrådgiver om, idet ordningerne er forskellige. En af forskellene er, at ratepension udbetales i rater over fx 10 år, mens en livsvarig livrente udbetales indtil den dag, hvor man dør. Da man i sagens natur ikke kender den præcise dato for sin egen død, kan en livsvarig livrente derfor i princippet være både en god og en dårlig forretning. En livsvarig livrente kan derfor umiddelbart bedømt have karakter af at være en lottoseddel. Dette usikkerhedsmoment kan man dog forsikre sig ud af.

af virksomhedens overskud før renter på en livsvarig livrente og få fradrag herfor. Har du f.eks. tjent 1 mio. kr. i selskabet før renter, kan du indbetale 333.333 kr. til en livsvarig livrente. Overskuddet skal reguleres med visse andre poster, som vi dog udelader her for overskuelighedens skyld. Indskuddet skal være foretaget inden 31. december 2016, hvis man har almindeligt indkomstår. Det betyder, at man er nødt til at foretage et skøn over det mulige indskud, da man jo ikke har regnskabet for sin virksomhed færdigt på dette tidspunkt. Så længe man har skønnet et for højt overskud er det jo fint. Har man skønnet et for lavt underskud - og dermed indbetalt for meget - må fradraget overføres til næste år. Indbetaling på ratepension Indtil for et par år siden kunne man også som selvstændig indbetale mak-

Indbetaling på livsvarig livrente Skattelovgivningen tilgodeser indbetalinger på livsvarige livrenter. Uden at binde dig til årlige indbetalinger, kan du derfor år for år indbetale op til 30%

12

businessnyt.dk

simalt 30% af virksomhedens overskud med fradragsret på en ratepension. Det kan man ikke længere. Loftet for indbetaling til ratepensioner udgør 52.400 kr. i 2016. Det samme loft gælder for lønmodtagere. Det er dog muligt at indbetale både til en ratepension og ved siden af til en livsvarig livrente. Ofte vil man derfor vælge den løsning, at man først vil fylde op på ratepensionen op til 52.400 kr. og dernæst indbetale yderligere overskudslikviditet til en livsvarig livrente op til maksimalt 30% af virksomhedens overskud. Hvis du er i tvivl om reglerne, eller ønsker at høre nærmere, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte Deloitte.

www.deloitte.dk


NYTÅRSFEST

i festlige & unikke rammer på

COMWELL KELLERS PARK PROGRAM // 31. December 2016 •

Ankomst fra kl. 12:00

Saunagus kl. 13:00, 14:15 og kl. 15:30 varighed 30 min.

Historisk vandring kl. 14:00 og igen kl. 15:15

Øl smagning kl. 15:30

Kaffe & Kage fra kl. 14:30 til 16:00 i Brasserie m. musik

Spa lukker kl. 18:00 (31. Dec’ 16) og åbner kl. 07:00 (1. Jan’17).

Kl. 17:45 Dronningens Nytårstale

Kl. 18:30 Velkommen – socialedinning hvor forret serveres

4 Retters menu med tilhørende vinmenu

Live musik og mulighed for at få taget Nytårsbillede

3 timers fri øl, vand og drinks

Kl. 23:30 til udsigtslokalerne hvor der vises 90 års fødselsdag og nedtælling til at hoppe ind i det nye år

Kl. 00:00 Godt Nytår!

Herefter dans og bar til kl. 02:00 afsluttende med natmad.

Tilmelding skal ske hjemmefra med først til mølle princippet. Aktiviteterne er gratis, men udbliver man koster det kr. 45,- pr. tilmeldelse.

Tilmelding skal ske hjemmefra med først til mølle princippet. I baren vil der også være mulighed for at købe drinks & øl.

med Østers og Champagne i vores udsigtslokaler. Comwell Kellers Park, Hotelchef Louise vil byde velkommen.

Flot fyrværkeri med Champagne og overflødighedshorn samt kaffe & te.

PROGRAM // 1. Januar 2017 •

Champagne Brunch fra kl. 09:00 til 12:00

Mulighed for at se Skihop og Wienervals

Check ud kl 14:00.

Pris pr. person kr. 2.995,En ekstra overnatning med 2 retters middag kan tilkøbes for kun kr. 995,- pr. person fra 30. december til 31. december eller du kan forlænge dit ophold til 2. januar 2017.

BOOK ET OPHOLD // (+45) 7641 1717 eller hotel.kellerspark@comwell.dk Se mere på vores hjemmeside www.comwellkellerspark.dk

businessnyt.dk

13


DEN NYE AMAROK V6. DEN NYE AMAROK V6.

Klarer alle arbejdsopgaver. Klarer alle arbejdsopgaver. Forestil dig, hvad den kan i din fritid. Forestil dig, hvad den kan i din fritid.

Touran for to. Ny 3,0-liters V6-TDI-motor. Ny 3,0-liters

Nyt infotainmentsystem.

V6-TDI-motor.

Nyt infotainmentsystem.

Op til 224 hk og Nm. Op 550 til 224 hk og 550 Nm.

Op til 3,5 ton på Op krogen. til 3,5 ton

Elektrisk justerbare ergoComfort sæder med 14 indstillinger. Elektrisk justerbare ergoComfort

på krogen.

sæder med 14 indstillinger.

Enestående off-road ABS. Enestående off-road ABS.

Robust erhvervskøretøj og komfortabel fritidsbil. På samme tid. Robust erhvervskøretøj ogtilkomfortabel fritidsbil. På I den nye Amarok V6 kan du glæde dig en offroader, der rykker grænserne for,samme hvad der tid. kan gøre iV6 pickup-klassen. en ny og 3,0-liters V6-TDII denlade nyesig Amarok kan du glædeUdstyret dig til enmed offroader, dermomentstærk rykker grænserne for, hvad der turbomotor, får du overlegen trækevne og suverænt kraftoverskud under alle forhold. Men kan lade sig gøre i pickup-klassen. Udstyret med en ny og momentstærk 3,0-liters V6-TDIikke nok medfår det. nye Amarok V6 erogogså en luksuriøs fritidsbilunder med forbedret kørekomfort turbomotor, duDen overlegen trækevne suverænt kraftoverskud alle forhold. Men i en opgraderet kabine, somAmarok mest afV6 alterminder om komforten i en SUV. nye Amarok V6 fås ikke nok med det. Den nye også en luksuriøs fritidsbil medDen forbedret kørekomfort på hvide plader med plads tilaf 5 alt personer. sæt fantasieni en på SUV. prøveDen og bliv iogså en opgraderet kabine, som mest minderSå om komforten nye overrasket. Amarok V6 fås Kom på og oplev helt nye Touran gule plader. Så kan du se det der gør Touran også hvide plader med til på 5 personer. Så sæt fantasien på fleksible prøve ogpladskoncept, bliv overrasket. Oplev den nyeden Amarok V6plads på volkswagen-erhvervsbiler.dk. Oplev nye Amarok til denden perfekte varebil. V6 på volkswagen-erhvervsbiler.dk. Prøv Volkswagen seeMore for et enestående indblik i dender nyehjælper Amarok. Du at skal blot ekstra godt på. Du kan også høre mere om de avancerede sikkerhedssystemer, med passe downloade den gratis app fra Google Play eller AppStore og bruge billedescanneren Prøv Volkswagen seeMore for et enestående indblik i den nye Amarok. Du skal blot Touran på gule pladerdet fåsinteraktive fra kr. 172.490 ekskl. moms. for at opleve downloade den gratis app fraindhold. Google Play eller AppStore og bruge billedescanneren

Velkommen Volkswagen Svendborg. for athos opleve det interaktive indhold.

Volkswagen Amarok Aventura fra kr. 356.596,- ekskl. moms og levering kr. 3.820,-. Volkswagen Amarok Aventura på hvide plader fra kr.Aventura 848.490,inkl. moms og ekskl. ekskl. moms levering 3.820,-.kr.Brændstofforbrug vedAmarok blandetAventura kørsel Volkswagen Amarok framoms kr. 356.596,ogkr. levering 3.820,-. Volkswagen Touran van fra 172.490 ekskl. (moms udgør kr. 30.434,-). Forbrug ved bl. kørsel 17,5-23,3 km/l. E F -udslip 196-204 g/km. 12,8-13,3 km/l. CO 2 på hvide plader fra kr. 848.490,- inkl. moms og ekskl. levering kr. 3.820,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel A CO2tages -udslip 111-137for g/km. - B model Priser er ekskl. lev. kr. 3.780,- Bilen er vist med ekstra udstyr. Der forbehold fejl.196-204 Den viste g/km. E er -enF Amarok Aventura med ekstraudstyr. 12,8-13,3 km/l. CO -udslip +

2

Der tages forbehold for fejl. Den viste model er en Amarok Aventura med ekstraudstyr.

Volkswagen Svendborg

Forhandlerfelt Englandsvej 1, 5700 Svendborg Tlf. 62 22 15 05 www.volkswagen-svendborg.dk Forhandlerfelt

14

businessnyt.dk


Når stemmen spænder ben for din gennemslagskraft Din stemme har meget stor betydning for, om andre opfatter dig - og det du siger - positivt eller negativt. Hvis din stemme ikke fungerer og lyder godt, kan det gå markant ud over din gennemslagskraft. Men hvad skal der egentlig til, for at andre opfatter din stemme og din mundtlige kommunikation positivt?

Klaus Møller, Voice Studio

Ifølge stemmetræner Klaus Møller, som igennem de sidste 25 år har undervist bl.a. erhvervsfolk, politikere, undervisere og studieværter i stemmens betydning for kommunikation og gennemslagskraft, er der ingen tvivl: - Vil du være en dygtig kommunikator, sælger, konsulent, foredragsholder osv. så er din stemme og din måde at tale på et element, som du ikke undgår at skulle forholde dig til. Klaus Møller er ikke en hr. hvem-somhelst, når det kommer til viden om stemme og mundtlig formidling. Udover at undervise og coache erhvervsledere, politikere og andre, der bruger deres stemme intensivt i deres arbejde, har han sin daglige gang som stemmecoach på Det Kgl. Teater. Her hjælper han nogle af landets dygtigste skuespillere med stemmetræning og performance. Du kan ikke løbe fra din stemme - Mange mennesker er ikke klar over, hvor meget deres stemme påvirker, hvordan andre opfatter dem, forklarer Klaus Møller.

- Din stemme er med dig overalt. Den er en integreret del af dig, den bor i dig. Og din stemme er en sladrehank, der fortæller en masse om, hvem du er, og hvordan du har det. Ifølge Klaus Møller har stemmen derfor stor betydning for din kommunikation, uanset om du møder dit publikum live ved møder, præsentationer, undervisning eller foredrag. Eller om du lever af at sælge over telefonen, eller du bruger din stemme til at formidle viden og information. - Når du kommunikerer mundtligt, så er din stemme og din måde at tale på meget vigtig for din gennemslagskraft. Den irriterende stemme Undersøgelser viser, at der er nogle bestemte ting, der topper på listen over, hvad der irriterer os mest ved andres stemmer. De fleste mennesker oplever fx, at en skarp og for gennemtrængende stemme er meget irriterende at lytte til. Irritationen indtræffer også hos mange af os, når vi lytter til en hektisk stemme, der taler for hurtigt, en utydelig og mumlende stemme, en stemme, der ligger i et for højt toneleje eller en stemme, som ikke kan tale kraftigt uden at råbe. Når stemmen blokerer for budskabet Det er ifølge Klaus Møller ikke altid, at vi er bevidste om, at det er stemmen, der er det overordnede irriterende element ved en person. Vi bliver måske bare irriterede, uden helt at vide hvorfor. - Og bliver din tilhørere irriterede på dig, så er det utrolig svært at trænge igennem med din viden, din motivation og dine budskaber. - Når en stemme irriterer vores øre, lukker vi ned. Og når dine tilhørere lukker

businessnyt.dk

ned, så visner din gennemslagskraft. For personer, hvis karriere er afhængig af, at de er dygtige til at kommunikere mundtligt, kan det ifølge Klaus Møller være en stor forhindring, hvis deres stemme ikke er veltrænet, velfungerende og lyder godt. - Hvis folk står af, så snart du begynder at tale, så er det meget svært at slå igennem som fx politiker, leder, studievært, underviser eller foredragsholder. Har du en god stemme? Hvordan finder man ud af, om man har en god og velfungerende stemme? - Der er flere måder at gribe det an på, forklarer Klaus Møller. - En del vælger at komme til individuel stemmetræning, og får på den måde afklaret tvivlen, og trænet og optimeret deres stemme.

Men Klaus Møller understreger, at det ikke altid er nødvendigt med individuelle sessioner.

15


Han forklarer, at stemmetræning overordnet foregår på 2 planer: Det fysiske og det mentale. Den fysiske stemmetræning handler om øvelser, der styrker stemmens muskler, forbedrer din talevejrtrækning og samlet set gør din stemme stærkere, mere udholdende og mere fleksibel. - Når folk kommer til individuel stemmetræning hos mig, starter vi altid med at få styr på den fysiske del af stemmefunktionen. Men det er langt fra alle, der har behov for at træne deres stemme fysisk. Mange kan nøjes med, og få stort udbytte af den mentale del af stemmetræningen, hvor de bliver bevidste om, hvordan de bruger deres stemme, når de kommunikerer. Det handler ifølge Klaus Møller om at skærpe sin OPMÆRKSOMHED. - En øget opmærksomhed kan være nok til at skabe en tydelig forbedring i din stemme, din kommunikation og din gennemslagskraft. Du er ikke den eneste Et af de mest almindelige spørgsmål, Klaus Møller får, når folk kontakter

ham vedr. stemmetræning, er: ”Kan der (overhovedet) gøres noget ved mit problem?” Spørgsmålet bliver ofte stillet af klienter, der har fået at vide af andre, at de fx mumler, taler for hurtigt, for skingert eller har en stemme, som ikke kan høres på bagerste række. De fleste bliver derfor glade, når Klaus Møller kan fortælle dem, at de med 99,9% sikkerhed ikke er de eneste, der har det problem. - Jeg har lyttet professionelt på stemmer i mere end 25 år, og det er yderst sjældent, at jeg støder på stemmeproblemer, som jeg ikke har hørt før. Og der kan i næsten ALLE tilfælde gøres noget ved problemerne. Både de store og de små af slagsen.

afhængige af, at den fungerer godt. Alligevel bliver stemmen ofte overset og glemt, indtil den måske svigter, og vi mister stemmen eller får ondt i halsen af anstrengelse. Klaus Møller forklarer, at et stemmetjek er et rigtig godt sted at starte, hvis man gerne vil styrke sin formidlingsevne og sin gennemslagskraft. - I Tjek Din Stemme sender folk mig en lydfil, så jeg kan høre deres stemme og måde at tale på. Og ud fra det giver jeg dem feedback og konkrete råd til, hvad de kan gøre for at forbedre deres stemme og kommunikation. Og Klaus Møller slutter: - De fleste kan få stort udbytte af lidt professionel sparring på deres stemme, og nogle få specifikke og brugbare råd. De tips eller øvelser, som folk får med fra Tjek Din Stemme, kan for mange gøre en væsentlig forskel på deres kommunikation og gennemslagskraft.

Lån stemmetrænerens øre Klaus Møller tilbyder et professionelt stemmetjek, som han kalder Tjek Din Stemme. Her får du afklaret om din stemme lyder og fungerer, som den skal, eller om der er rum for forbedring. - Rigtig mange mennesker bruger deres stemme meget i deres arbejde, og er

www.voicestudio.dk

Stort sortiment indenfor varme og kolde drikke

KaffeIMPERIET tilbyder de mest flexible kaffeløsninger, til små som store virksomheder.

Leje pr. dag. Priser fra

kr. 5,00

Leje pr. dag. Priser fra

kr. 10,00

Leje pr. dag. Priser fra

kr. 15,00

God kaffe, god service - så kontakt kaffeimperiet allerede i dag - tlf. 64825279

www.kaffeimperiet.dk 16

businessnyt.dk

Stor

i smag

og behag


CHAMPAGNE TIL JUL & NYTÅR

HALV PRIS GRAND CRU CHAMPAGNE ”COMTE DE MARNE” BRUT ELLER ROSÉ CHARLES MIGNON, ÉPERNAY, FRANKRIG Normalpris: Brut 550,00. Rosé 590,00.

TILBUD

275

00

SPAR 27500

”Smagningens ubestridt bedste køb… det er et decideret røverkøb… Duft af ristet rugbrød og gær, blomster og lidt grønt æble. Kraftig og intens smag isprængt friske skovjordbær i en lang eftersmag.” BØRSEN

TILBUD

SPAR 29500

Hjallesevej 6 · 5000 Odense C ·Tlf. 66 12 61 84 · www.bjerre-vin.dk

businessnyt.dk

Tilbuddene er gældende til d. 31. december 2016. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

FINANSBUREAUET

295

00

Tilbuddene er gældende fra d. 7. november til d. 31. december 2016. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

”Imponerende Champagne med markant fremtoning med noter af æble, citrus og rugbrød. En fortryllende Champagne.”

17


RENAULT TALISMAN Sport Tourer Når man står over for en bil, som er kåret til ”årets bil”, så bliver man ganske automatisk nysgerrig, for bag denne titel må der jo ligge noget. Det fandt vi så ud af, at der også gør. Roserne er mange, og klagepunkterne er få. Specielt når man tager vognens pris i betragtning.

Af Stellinger & Kragekjær Hvad er så en Renault TALISMAN for en størrelse? Vi kan jo starte med at fastslå, at den er godt 4,8 meter lang og vejer 1.500 kg. Det er altså en voksen bil. Udefra hæftede vi os ved, at man tilsyneladende har gjort sig stor umage for at skabe et aerodynamisk hele, og det ser ud til at være lykkedes. At TALISMAN så også ser godt ud skader jo ikke. Let og enkel indstigning Indstigningen er uden problemer gennem de brede døre. I vores testbil var førersædet justeret til laveste position,

18

hvilket straks blev ændret, og så sidder man rigtig behageligt. Testbilen var udstyret med massage i ryglænet, hvilket kun gør den til en endnu bedre langtursvogn. Hvem har ikke set folk stige ud af deres bil på en rasteplads og gøre gymnastiske øvelser, for at få gang i stativet igen. Det behøver man ikke her. Indretningen er vel gennemtænkt, og kvaliteten er overbevisende. Alt hvad hjertet begærer Nuvel, der findes biler, som måske er en tak højere oppe, men så er det også helt andre penge, som skal på bordet. Udstyret i testbilen omfattede stort set

businessnyt.dk

alt hvad hjertet kan forlange. Specielt hæfter vi os ved den enkle betjening af ”infoskærmen”, der har en passende størrelse, og som betjenes med en dreje/ trykknap lige bag gearstangen. Det gøres ikke meget bedre. Hold øje med speedometeret RENAULT lover at deres undervogn er helt unik. Det er den for så vidt også, da den både er utrolig komfortabel, og alligevel sikrer den et enestående


vejgreb. For at finde ud af hvor god den er, startede vi ud på de mindste og mest snoede veje, vi kunne finde. Det var overbevisende. Men uanset hvor god en undervogn er, så gælder fysikkens love stadig, men komforten og det endog meget lave støjniveau frister til at sætte tempoet ret højt. Så det er en god idé at have et øje på speedometeret. Plads til hele familien Alt fungerede perfekt, og særlig den 6-trins gearkasse faldt i vores smag.

Ude på motorvejen savnede vi ikke motorkraft, selv om ”vores” TALISMAN var udstyret med en energisparermotor på kun 110 hk. Men de var der alle sammen, og man savner egentlig ikke maskinkraft. Lad så være, at det måske ville mærkes, hvis man prøvede at forcere Kassel-bakkerne med over 160 km/t. Men det er jo ligesom ikke aktuelt her i landet, og vi ville ikke betænke os på en tur med hele familien til Rivieraen. Der er i øvrigt oceaner af bagageplads.

businessnyt.dk

Skulle du få lyst til en Renault TALISMAN med mere maskinkraft, så er det også muligt, men som med så meget andet så koster det. Vores testbil koster i danske kroner 375.900,- plus levering, og det er da en ganske konkurrencedygtig pris. Vores testbil var venligst udlånt af Autohuset Vestergaard i Odense SV.

www.autohuset-vestergaard.dk

19


SP SPALT SPAL ER ALTE ILN TERIL IN RI N G LNIN ING G

Vi udfører alle Vi udfører alle Vi udfører opgaver... alle tænkelige tænkelige opgaver... som f.eks. tænkelige opgaver... som f.eks. som f.eks.

t Betonboring t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

20

Betonboring Betonskæring Betonboring Betonskæring Brandsikring Betonskæring Brandsikring Cirkelskæring Brandsikring Cirkelskæring Gulvfræser Cirkelskæring Gulvfræser Gulvskæring Gulvfræser Gulvskæring Kerneboring Gulvskæring Kerneboring Nedbrydning med brokk Kerneboring Nedbrydning med brokk Spalterilning Nedbrydning med brokk Spalterilning Vægskæring Spalterilning Vægskæring Wireskæring Vægskæring Wireskæring Wireskæring

TELEFON 75 56 17 99

t

WWW.TREKANTENSBETON.DK

TELEFON 75 56 17 99

t

WWW.TREKANTENSBETON.DK

TELEFON 75 56 17 99

t

WWW.TREKANTENSBETON.DK

businessnyt.dk


Konkurskarantæne Kan man drive virksomhed, selvom man har fået konkurskarantæne? Det kan man godt, men på visse betingelser.

retningsførelse, hvis ledelsen med vilje ikke har afregnet skat eller moms, eller hvis ledelsen har sørget for at betale nærtstående kreditorer op til konkursens indtræden. Det er også uforsvarligt, hvis ledelsen helt åbenlyst har undladt at have en ordentlig økonomistyring og regnskabsaflæggelse.

Af Ulrik Lefevre, advokat hos LEXSOS Advokater

Skifteretten kan pålægge konkurskarantæne overfor en person, hvis den pågældende har foretaget grov uforsvarlig forretningsførelse, og derfor anses for at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Konkurskarantæne er ikke kun noget, som kan ramme direktører og bestyrelsesmedlemmer i anparts- og aktieselskaber. Det kan også anvendes over for ledelsen i personligt drevne virksomheder. Det kan sågar anvendes over for personer, der ikke formelt, men reelt, har været medlem af ledelsen af en virksomhed, såkaldt stråmandsvirksomhed. Grov uforsvarlig forretningsførelse Skifteretten foretager en vurdering af ledelsens forretningsførelse i forhold til den konkursramte virksomheds økonomi. Vurderingen kredser konsekvent om, hvorvidt ledelsen har handlet groft uforsvarligt. Det er grov uforsvarlig for-

Risikoen ved at drive virksomhed Der vil på den anden side ikke være tale om grov uforsvarlig forretningsførelse i tilfælde, hvor konkursen og tabet for kreditorerne ligger inde for den risiko, der altid er ved at drive virksomhed. For eksempel hvis en entreprenørvirksomhed lider et stort tab på grund af fejlberegning af et tilbud, eller hvis virksomheden har begået fejl i udførelsen af et byggeri. Og det kan heller ikke føre til konkurskarantæne, hvis virksomheden er gået konkurs på grund af konjunktursvingninger, eller fordi virksomheden har været i en svær konkurrencemæssig situation. Konkurskarantæne - hvad nu? Det er kurator i konkursboet som kontrollerer, om der er grundlag for at rejse en sag om konkurskarantæne. Og det er Skifteretten, der tager stilling til, om der skal indledes en sag mod den pågældende. Den, som begæres pålagt konkurskarantæne, bliver givet mulighed for at svare for sig, og Skifteretten kan beskikke en advokat for vedkommende. Hvis en person får konkurskarantæne, medfører det, at den pågældende ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Konkurskarantænen pålægges som udgangspunkt for en periode på 3 år, men særlige grunde kan medføre, at

businessnyt.dk

der pålægges karantæne for en kortere periode. Fratagelse af retten til at drive virksomhed Det vil fortsat være muligt for den karantæneramte person at drive virksomhed, hvis den pågældende hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Der kan således drives en personlig ejet virksomhed, ligesom det er muligt at være interessent i et interessentskab. Man kan dog ikke deltage i ledelsen af andres personlige virksomheder. Hvis en person gentagende gange har udvist grov uforsvarlig forretningsførelse, kan den pågældende også fratages retten til at drive virksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse. Det vil bl.a. betyde, at personen ikke kan blive momsregistreret eller blive registreret som arbejdsgiver hos SKAT. Overtrædelse af reglerne kan desuden straffes med bøde eller fængsel i op til seks måneder. Advokat Ulrik Lefevre har møderet for Højesteret og er partner hos LEXSOS Advokater. Advokatfirmaet lægger vægt på at yde tilgængelig og uformel rådgivning, uden den faglige standard sættes over styr. Ulrik Lefevre er virksomhedernes juridiske sparringspartner, der rådgiver om alle de retsområder, som en virksomhed kommer i berøring med i dagligdagen. Hvis du vil vide mere om konkurskarantæne eller andre retsforhold, er du velkommen til at kontakte Ulrik Lefevre på mail: lefevre@lexsos.dk, mobil: 2244 7742 eller telefon: 6612 7700.

www.lexsos.dk

21


4.juni-8.juli på Tornøes Hotel Billetten

7020 2096 Kerteminde Turistbureau

6532 1121 Danbillet

6614 0110

Årets revy2016 CHARLIES

REVYGALLA

Revyernes Revy

Trine

Gadeberg

Farshad Kholghi

Gavekort og billetter kan købes fra den 1. december 2016

Kim

Hammelsvang

Christiane Kapelmester

Peter Bom Instruktør

Geir Sveaass

Læg en sommeraften under juletræet!

Foto: Skovdal & Skovdal Layout: Christen Tofte

Bjørg Nielsen

kerteminderevyen.dk

Kerteminde

RUDER 7

BUREAU OG FORLAG

Erhver vslivets magasin

22

businessnyt.dk


Kvinder skal ikke straffes for at få børn Ledernes nye lønstatistik viser, at en mandlig leder får knap 9.000 kroner mere i lønposen end en kvindelig leder. Trods mange gode intentioner har man stadig ikke fået gjort op med forskellen på mænd og kvinders løn.

Af Karsten Kjærby, Afdelingsformand Lederne Fyn.

En mandlig leder får i kroner og øre 8.721 kroner mere ind på lønkontoen om måneden end en kvindelig leder. Det giver et lønforspring til mændene på 15,5 procent. Tager man hensyn til de forskelle, der er på mænd og kvinders lederjobs, for eksempel branche og sektor, lander den såkaldt korrigerede lønforskel på 7,6 procent. Det viser Ledernes nye lønstatistik, som er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov med svar fra 14.894 ledere fra hele landet. Det går den forkerte vej Med 7,6 procent er det den største opgjorte lønforskel siden 2009. Lønforskellen er i sig selv stærkt bekymrende, men det er også vældigt nedslående, at det ser ud til at gå den gale vej. På trods af, at forskellen på mænd og kvinders løn får stort fokus i medierne, og at der er mange gode intentioner om at tage livtag med lønforskellen fra både erhvervsliv og politikere, så sker der bare ikke rigtig noget. I år er det faktisk 14. år i træk, at lønforskellen på mandlige og kvindelige lederes lønninger ligger inden for et interval mellem 5,6 og 7,8 procent. Måske sker der først noget, hvis kvinder en dag kollektivt beslutter sig for ikke at føde børn!

Barselsorlov sætter kvinden tilbage Kvinder kan føde børn. Det kan mænd ikke. Så simpel kan forklaringen på lønforskellen være. Kvinder holder generelt længere barselsorlov end deres mænd, og i den periode vil mange kvinder opleve, at de ikke bliver lønreguleret. Det er ikke kun på lønningerne, at kvinderne mister penge, når de holder barsel. Også kvindernes pensionsopsparinger rammes hver eneste måned, som tilbringes på barsel. Man kan faktisk med rette påstå, at kvinder straffes økonomisk livet igennem, hvis de vælger at sætte børn i verden. Det er ikke fair. Erhvervslivet har et ansvar Vi har som samfund stor interesse i, at der bliver født børn - også gerne flere end i dag. Børn er både en stor gave for den enkelte familie, men de er så sandelig også en berigelse for samfundet. Kvinder skal ikke straffes for at være det køn, der bringer dem til verden og giver dem mad de første måneder af deres liv. Selvfølgelig kan mange kvindelige ledere blive bedre til at forhandle deres løn.

businessnyt.dk

Det vil vi hos Lederne hjertens gerne hjælpe med. Men virksomhederne har et stort ansvar for, at mænd og kvinder, der udfører det samme stykke arbejde, også betales det samme. Hvis man ikke husker at lønregulere medarbejdere, der er på barsel, vil forskellen på mandlige og kvindelige medarbejderes lønninger vokse sig stor over tiden. Ligestilling mellem kønnene Når jeg taler med unge mænd i dag, fornemmer jeg, at de i højere grad er interesseret i at tage noget af barslen, end mænd i min generation har været. Det er positivt for ligestillingen mellem kønnene, og hvis flere mænd tager barsel, vil det bestemt mindske lønforskellene. Men vi kan altså ikke vente på den dag, som måske eller måske ikke kommer, hvor mænd og kvinder deles fuldstændigt ligeligt om barslen. Derfor har jeg et klart budskab til de chefer, direktører og virksomhedsejere, der fastsætter løn: I har muligheden for at gøre noget ved problemstillingen – lad nu være med at lade stå til.

ww.lederne.dk

23


Ring for Danmarks skarpeste pris Nyt LCD display som iPhone og iPad • Perfekt print kvalitet • 80-160 scan pr. minut • Kopi, print og scan • 25 farve og s/h pr. minut • Print fra USB-nøgle • 250 GB. Harddisk • 2x500 papir kassetter +100 bypass

Tilbehør:

KONICA MINOLTA

DEVELOP +258

6 ÅRS NYGARANTI

PRØV OS!

• Kassette bank 2x500 ark el. 1x2.500 ark • Intern sortering • Brochure efterbehandler • Venescanner • Scan software til OCR, Word, Excel • Fax Print fra hvor som helst, når som helst ... Mobile Printing giver større fleksibilitet og produktivitet og mere tid til dine kerneaktiviteter. Det er ideelt for kontoransatte og medarbejdere med stor rejseaktivitet, som regelmæssigt arbejder ude eller arbejder hjemmefra på deltid. Developer tilbyder en bred vifte af mobil-printfunktioner. Du vil få større kapacitet til at være innovativ, finde nye arbejdsmetoder og hurtigere udnytte nye muligheder. Smartphones, tablets eller enhver mobilenhed kan forbindes til en netværksprinter, hvor som helst og når som helst.

KONTAKT OS FOR ET TILBUD MED DEN RIGTIGE PRIS - FØRSTE GANG!

GULDFELDT Kontor & Data

Hans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

A/ S

guldfeldt.com

BusinessNYT  
BusinessNYT  

Nr. 5 - 2016