Page 1

Psykologi Kosmologi Litteratur Kommunikation Bioteknologi Gastronomi Molekyler Jazz Sammenspil Komposition Samfund EU Økonomi Int. Politik

MasterClass Efterår 2017

Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Øregård Gymnasium


MasterClass på Aurehøj Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium, Øregård Gymnasium De fire gymnasier i Gentofte Kommune udbyder i samarbejde otte MasterClass-forløb i efteråret 2017. Tilbuddene henvender sig til særligt dygtige, interesserede og engagerede elever i de fire gymnasiers 2.g og 3.g klasser. På MasterClass undervises du af gymnasielærere og evt. også af universitetslærere. Se nærmere om den enkelte MasterClass i denne pjece, og søg den/de MasterClasses du kunne tænke dig at følge. Ansøgning: Ansøgning om optagelse på en MasterClass skal være skriftligt og motiveret (max. en side) og sendes elektronisk direkte til det udbydende gymnasium, skriv ”MasterClass” i emnefeltet. Du vil efterfølgende få en mail med bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning. Kommer der for mange ansøgninger til ét forløb, foretages et valg blandt de indkomne ansøgere. Ansøgningsfrist: Sidste frist for ansøgning er den 12. september 2017 kl. 12.00. Alle MasterClasses begynder i september og strækker sig typisk over 12 – 16 undervisningstimer fordelt på 6 -8 uger uden for almindelig skoletid. Der serveres Afternoon the i form af saft, the, frugt og kage. Det er gratis at deltage og der udstedes et diplom efter gennemført MasterClasses.

Anders Krogsøe, rektor Aurehøj Gymnasium

Søren Helstrup, rektor Ordrup Gymnasium

Jørgen Rasmussen, rektor Gammel Hellerup Gymnasium

Pia Nyring, rektor Øregård Gymnasium


AUREHØJ GYMNASIUM Program for dansk og retorik: Emne: Mundtlig formidling Indhold: Vil du gerne blive bedre til at fremlægge en sag mundtligt, til at tale overbevisende om noget der er vigtigt for dig? Så er dette kursus måske noget for dig. Over et forløb på 5 x 2 timer arbejder vi med argumentation i bred forstand, dvs. som et spørgsmål om bl.a. ordvalg, struktur, en fri stemme og naturlig performance... Kurset inddrager teknikker og begreber fra fagene retorik, dansk og musik og fra poetry slam. Undervisningsformen bliver varieret: Korte læreroplæg, sparring og arbejde i par, grupper og plenum, drama- og stemmetræningsøvelser… Kurset kommer først og fremmest til at bygge på din egen aktivitet. Vi laver mange praktiske øvelser. Som forberedelse til ét af modulerne skal du forberede en taletekst hjemmefra. Når kurset er til ende, vil du være bedre rustet til at nå dine tilhørere med dit budskab – og måske vinde deres tilslutning.

Fag der indgår:

Se ovenfor

Dine forudsætninger:

Engagement og mod på at blive bedre...

Arbejdsformer:

Se ovenfor

Undervisere:

Lektor Hans-Henrik Storskov

Tidspunkt:

Hver torsdag fra kl. 15.15 - 17.00 i ugerne 43 - 47

Sted:

Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte

Tilmelding:

kontakt@aurehoej.dk


AUREHØJ GYMNASIUM Program for samfundsfag: Emne: Pest over Europa: Højredrejning, nationalisme og populisme. Indhold: En masterclass der henvender sig til dig, der har lyst til at arbejde med den historiske udvikling af nationsbegrebet med et særligt fokus på den seneste tids udvikling i Europa og udfordringerne i den forbindelse. Vi skal arbejde med nationalstatens betydning og mulighed for at navigere i et farvand, der er præget af nationernes egeninteresser frem for fællesskabets. Med udgangspunkt i ideologiernes tilgang til nationsbegrebet, og i et filosofisk og idehistoriske blik på populisme og nationalisme, skal vi både undersøge konkrete landecases og desuden undersøge, hvordan EU udfordres af flygtningekrise og højredrejning. I nogles øjne er populismen en underlødig og farlig form for politisk deltagelse, som undergraver og truer demokratiet og vækker minder om Europas dystre fortid. For andre er populisme med sin folkelige appel derimod den demokratiske debats grundform. Her er ses det som en garant for en folkelig og demokratisk funderet politik og dermed en naturlig del af et sundt, velfungerende samfund. Vi belyser de divergerende holdninger til populismen. Desuden retter vi fokus mod hvad populisme er? Hvordan populistiske partier artikulerer sig? Slutteligt munder det ud i en diskussion af, hvorfor vi ser en vækst i populistiske partier, og hvilken konsekvens deres succes har for den politiske debat? Afslutningsvis skal vi diskutere hvad betydningen af en højredrejning i Europa er og hvad det får af konsekvenser for EU's fremtid. Fag der indgår:

Samfundsfag og historie

Forudsætninger:

Interesse for nationalstatens fremtid

Arbejdsformer:

Forelæsninger og gruppearbejde, dialog, diskussion

Undervisere:

Lektor Lone Gunbak, Lektor Mette Marie Hartmann, Lektor Marie Berg

Tid og sted:

Hver torsdage kl. 15.30-17.30 i ugerne 41-48

Tilmelding:

kontakt@aurehoej.dk


AUREHØJ GYMNASIUM Program for musik: Emne: Jazzmusik, sammenspil og kreativitet Indhold: Med jazz som udgangspunkt, arbejder vi med standardformer, improvisation, sammenspil og komposition. Vi snakker om kreative processer, spiller, synger og komponerer. Alt sammen for at danne en base, for at udtrykke sig gennem musikken. Over et forløb på 6 gange vil vi arbejde med jazzmusik fra en række forskellige perspektiver. Dels et historisk blik på vigtige elementer i jazzen, dels arbejde med at spille jazz i grupper og improvisere, dels arbejde med kreative processer og komposition af egen musik. Undervisningsformen bliver varieret og vil bestå af både korte læreroplæg og gruppearbejde. Kursets primære fokus vil være praktisk udførelse af sammenspil, sang, improvisation og komposition. Efter at have deltaget i kurset vil du kunne arbejde videre med spil, sang og komposition på egen hånd.

Fag der indgår:

Musik

Dine forudsætninger:

Du skal være komfortabel på dit instrument eller som sanger. Det vil også være hensigtsmæssigt med kendskab til musikteori (fx fra Musik A i gymnasiet).

Arbejdsformer:

Læreroplæg og gruppearbejde (sammenspil).

Undervisere:

Adjunkt Jonas Vincent

Tidspunkt:

Hver torsdag fra kl. 15.15-17.00 i ugerne 40-47.

Sted:

Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte

Tilmelding:

kontakt@aurehoej.dk


Program for biologi Emne: Vores fantastiske hjerne Indhold: I denne MasterClass vil vi gå på opdagelse i hjernen, der sætter rammerne for hvem vi er og hvordan vi har det. Kurset indledes med en klassisk gennemgang af hjernens opbygning og funktion, hvorefter der tages fat på forskellige aspekter af ubalancer eller skader i hjernen der kan ændre vores virkelighedsopfattelse og velbefindende. Vi vil bl.a. zoome ind på indlæring, hukommelse, misbrug og afhængighed men også se på depression og alzheimers og hvad der ellers måtte udtrykkes interesse for blandt deltagerne. Så kom og bliver klogere på dig selv.

Fag der indgår:

Biologi

Faglige forudsætninger: Interesse for neurobiologi, og viljen til at bruge lidt tid på det. Arbejdsformer:

Forelæsninger og gruppearbejde.

Underviser:

Kirsten Caesar

Tidspunkt:

Torsdage fra kl. 16-18 i ugerne 43-48

Sted:

Ordrup Gymnasium, Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund

Tilmelding:

kontor@ordrup-gym.dk


Program for historie og sport Emne: International politik og sport Indhold: Denne MasterClass henvender sig til alle med en interesse for international politik og sport i både en historisk og samfundsmæssig kontekst. Over et forløb på 6 x 2 timer vil vi se nærmere på sportens betydning i en samfundsmæssig kontekst, med særligt fokus på det 20. og 21. århundrede. Vi starter i 1933, hvor Hitler kom til magten i Tyskland og det nazistisk styre valgte at støtte sporten økonomisk med enorme summer og satsede massivt på det propagandamæssige aspekt. Dette førte i første omgang til OL i Berlin i 1936, men også til et intensivt sportsligt samarbejde mellem Danmark og Tyskland, der fortsatte under 2. verdenskrig. Vi skal også se nærmere på mere nutidige eksempler på koblingen mellem sport og politik, herunder særligt de olympiske lege i Kina i 2008 og i Rusland i 2014. Her skal vi diskutere OL som en måde for statslederne til at skabe et særligt image af landet. Vi skal også beskæftige os med Vladimir Putin, herunder iscenesættelsen af den russiske præsidents krop, og den igangværende enorme satsning på elitesport og investeringer i sportslige mega-events i Rusland.

Fag der indgår:

Historie, samfundsfag og idræt

Dine forudsætninger:

Alle med interesse

Arbejdsformer:

Forelæsninger, gruppearbejde, dialog og diskussion

Underviser:

Stanis Elsborg

Tidspunkt:

Hver torsdag kl. 16.00-18.00 i ugerne 44-48

Sted:

Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup

Tilmelding:

adm@ghg.dk


Program for dansk: Emne: Verdenslitteratur Indhold: Kom og oplev smagsprøver fra Verdenslitteraturen. Hvorfor læser vi stadig Homer, Dante, Cervantes, Dostojevskij, Joyce og Proust? Og hvordan har værkerne gennem tiden påvirket hinanden? Vi ser på tematiske sammenhænge som fx mennesket på rejse eller udviklingen af det moderne. Vi læser også eksempler fra andre dele af verden end Europa som fx Kina, Afrika og USA. Er du nysgerrig på, hvad det er Verdenslitteraturen har at byde på, og hvordan man kan ”få hul” på de store værker, så giver vi dig nogle ideer til, hvordan du kan komme i gang med at læse. Du skal ikke læse hjemme. Undervisningen varer 1½ time, og hver gang vil du få udleveret ca. 6 smagsprøver fra Verdenslitteraturen, som vi præsenterer jer for og som vi derefter samtaler om.

Fag der indgår:

Dansk

Faglige forudsætninger: Interesse for emnet Undervisningsformer:

Foredrag, klassedialog

Undervisere:

Alice Bøeg, Anders Madsen og Mette Storm-Andersen

Tidspunkt:

Hver onsdag kl. 15.45-17.15 i uge 38, 39, 40, 43, 45 og 46

Sted:

Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup

Tilmelding:

adm@ghg.dk


Program for kemi og bioteknologi: Emne: Medicinalkemi • • • • • •

Lundbeck og Genmab i parløb mod medicinsk gennembrud Flere multiresistente bakterier på danske hospitaler Overlæge: Unge tror at iprener og panodiler er ufarlige Novo får Tresiba godkendt af de amerikanske myndigheder Så meget stiger sygehusenes medicinudgifter Personlig medicin er genetikernes mareridt

Dette er nogle eksempler på avisoverskrifter fra de senere år. Nyheder og historier om medicin fylder meget i medierne, og det er selvfølgelig fordi det er et emne, der berører os alle på et eller andet tidspunkt. Alt lige fra udvikling af nye typer medicin mod sygdomme, der før var uhelbredelige, over problemet med bakteriers udvikling af resistens over for penicillin, til almindelig dagligdags brug af medicin som f.eks. hovedpinepiller. Medicinalkemien udvikler sig utrolig hurtigt i disse år og Danmark er med i front på mange områder. Masterclass i medicinalkemi handler bl.a. om • grundbegreberne inden for medicinalkemi • eksempler på vigtige lægemidler og deres virkning (og eventuelle bivirkninger) • udvikling og fremstilling af nye lægemidler, herunder fokus på kemisk viden og metoder • eksempler på danske virksomheder inden for medicinalindustrien • uddannelser inden for medicinalkemi Fag der indgår:

Kemi eller bioteknologi

Faglige forudsætninger: Du skal have kemi B eller biotek A. Undervisningsformer:

Oplæg, opgaver + evt. ekskursion

Underviser:

Casper Dahl Rasmussen

Tidspunkter:

Hver tirsdag kl. 16.00 - 17.30 i ugerne 43 - 47

Sted:

Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup

Tilmelding:

adm@ghg.dk


Program for Samfundsfag – International politik Emne: Den nye internationale verdensorden. Indhold: Hvorfor er den amerikanske verdensorden i disse år under opbrud? Hvordan kommer det internationale politiske system til at se ud i fremtiden? Vil USA fortsat have rollen som unipol? Hvor bevæger EU sig hen efter Brexit? Hvilke typer af magt bliver centrale i det 21. århundrede? Hvilke aktuelle brændpunkter er der i international politik – og i dansk udenrigspolitik? Vi kommer rundt om de vigtigste temaer i IP, og vi vil løbende fokusere på anvendelsen af IP-teorier og IP-begreber. Francis Fukuyama, Dominique Moisi, Samuel Huntington, Kenneth Waltz, Robert Kagan, Joseph Nye, Fareed Zakaria og Martin Jacques er nogle af de teoretikere, I vil få uddybet jeres kendskab til.

Kilde: US Department of Defense


Kursusforløbet ser ud som følger: Onsdag 20. september: Velkomst og introduktion til IP-teorier. (JS) Onsdag 27. september: International økonomi – et opgør mellem neomerkantilister og neoliberalister. (JS) Onsdag 4. oktober: Verden ifølge Trump – amerikansk udenrigspolitik før og efter Trump. (PB) Onsdag 11. oktober: EU som international aktør i en verden i opbrud. (PB) Onsdag 25. oktober: Nationalistiske og populistiske drejninger – trusler mod den liberale verdensorden. (HT) Onsdag 1. november: Afrika – et kontinent på vej frem? (EL) Onsdag 8. november: Arktis og Grønland – dansk udenrigspolitik i en mere kompleks verden. (TH) Onsdag 15. november: Global politik og økonomi i en verden i opbrud. (Kj) Master-kurset er for dig, der brænder for international politik, og som overvejer at skrive SRP inden for IP. Det faglige niveau er højt – svarende til 4.g-niveau – så du får et fagligt løft, som gavner dig i den daglige undervisning, til eksamen i sommeren 2018 og evt. i forbindelse med SRP og AT. Fag der indgår:

Samfundsfag – International politik.

Faglige forudsætninger: Samfundsfag på A-niveau + at du er dygtig til samfundsfag, dvs. at du har mindst 10 i skriftlig eller mundtlig samfundsfag. Arbejdsformer:

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og klassedialog.

Undervisere:

Lærere ved Øregård Gymnasium og forfattere til bl.a. flere IP-bøger. Jacob Graves (JS), forfatter til ”Mellemøsten under forandring” (2012), ”Indien – den nye stormagt” (2014) og ”IP&Ø – grundbog til international politik og økonomi” (2016). Peter Brøndum (PB), forfatter til ”USAs udfordringer” (2016) og ”Politikbogen” (2017). Henrik Tjørnelund (HT), Ph.d., lektor ved ØG. Anders Ellegaard (EL), forfatter til ”Politikbogen” (2017). Thor Banke (TH), forfatter til ”USA – historie, samfund, religion” (2014). Allan Kjær (Kj), lektor ved ØG.

Tidspunkt:

Hver onsdag i uge 38 til uge 46 kl. 16.00 – 18.00. Boller og kaffe/te serveres.

Sted:

Øregård Gymnasium, Gersonsvej 32, 2900 Hellerup.

Tilmelding:

post@oregard.dk


AUREHØJ GYMNASIUM

Skolevej 7 2820 Gentofte 3965 4545

Kirkevej 5 2920 Charlottenlund 3964 0178

Svanemøllevej 87 2900 Hellerup 4511 5151

Gersonsvej 22 2900 Hellerup Tlf: 3962 2826

MasterClass Efterår 2017  

Gentofte Gymnasierne

MasterClass Efterår 2017  

Gentofte Gymnasierne