Page 18

SEX TOUGH

LADY FIRST BUT GENTLEMEN BEFORE! ไม่ได้หมายถึงจังหวะ เริ่มต้น ที่ชายและหญิง ต้องคลุกเคล้าเล้าโลม ไปด้วยกัน หรือจังหวะ ใกล้ถึงฝั่งฝันที่จะต้อง ประคับประคองกันเข้า เส้นชัยอย่างพร้อม เพรียง เพราะงานรักบน สมรภูมิแนบชิดได้เดิน หน้าไปเกินครึ่งค่อนทาง โดยต่างฝ่ายต่างถูกไฟ ปรารถนาถาโถมเข้าใส่ รวมทั้งพร้อมตอบรับคำา ท้าทายทุกรูปแบบอย่าง รวดเร็วและฉับไว - SIROTE

PETCHJAMROENSUK

จินตนาการรักพร้อมการ กระทำาจึงต้องผสมผสานเป็นหนึ่ง เดียว เพื่อถ่ายทอดสัมผัสสู่ฝ่าย ตรงข้ามอย่างมีประสิทธิภาพและ ต่อเนื่อง หย่าขาดจากการอุ่น เครื่องอย่างช้าๆ อีกต่อไป รวมทั้ง ไม่ต้องกังวลเรื่องจังหวะการเดิน ของเครื่องรักจะสะดุด ในเมื่อคุณ และหวานใจทราบกฎ กติกา และ มารยาทแนบชิด เป็นกรอบกำาหนด เอาไว้แล้ว 26

JUNE 2015 / MAXIM

Maxim thailand  

กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์สุดคลาสสิก ที่ครองใจคนดูมาอย่างยาวนาน จูราสสิค เวิล์ด สวนสนุกที่อัดแน่น ไปด้วยสิ่งมีชีวิตดึกดำาบรรพ์ที่พร้อมกลับมาเ...

Maxim thailand  

กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์สุดคลาสสิก ที่ครองใจคนดูมาอย่างยาวนาน จูราสสิค เวิล์ด สวนสนุกที่อัดแน่น ไปด้วยสิ่งมีชีวิตดึกดำาบรรพ์ที่พร้อมกลับมาเ...