Page 1

Arvete- ja krediidihalduslahendused


Konkurentsivõime otsustab kõik Tõhusus finantside juhtimise abil Trust Kapital Group on Soome suurim arvete esitamisele ja haldamisele, krediidihaldusele ning inkassoteenustele spetsialiseerunud kontsern. Meie kompleksne lahendus võimaldab Teil vabastada ressursse oma äriühingu põhitegevusala arendamiseks. Kontserni mitmekülgses teenustevalikus on kvaliteetsed ja kulutõhusad lahendused ärikorralduses ette tulevatele probleemidele. Meie eesmärk on pakkuda ettevõtetele teenustepaketti, mis võimaldaks neil kogu arvetega seonduvat mugavalt ja tõhusalt hallata ühes ja samas keskkonnas ning mis kiirendaks ostjatele esitatavate arvete laekumist ja vähendaks lootusetute võlgade riski, parandaks äriühingu rahavooge ja hoiaks kokku kulusid.

Läbipaistev arvete haldamise kord säästab aastas märkimisväärse summa

Trust Kapital Group on paindlik, kliendikeskne ja professionaalne koostööpartner rohkem kui 15 000 ettevõttele. Kontserni teenused on saadaval kogu Soomes ning oma tuumikteenusega – arvete- ja krediidihaldusega – oleme alustanud laienemist ka teistele turgudele. Lisaks Soome kontoritele Kuopios, Helsingis, Tamperes, Turus, Oulus, Porvoos ja Jyväskyläs on meil kontorid Stockholmis ja Tallinnas, kust edasi plaanime laieneda Läti ja Leedu turule.

Investeerige elektroonilisse finantsjuhtimisse Trust Kapitali teenused annavad Teile kulutõhusa võimaluse muuta äriühingu finantsjuhtimine elektrooniliseks. Elektrooniliste lahenduste eelised on näiteks maksete liikumise tõhus haldamine, arvete kiire käitlemine ja ärihaldustarkvara kasutamine TrustPointi haldusvahendi abil. TrustPoint pakub Teile võimalust jälgida äriühingu majanduslikku seisu kus ja millal soovite – selleks on vaja vaid arvutit, tahvelarvutit või ükskõik millist muud interneti-ühendusega lõppseadet. Võite meilt ilma kuu- ja aastatasudeta täislahendusena sisse osta kõik äriühingu arvete esitamise ja haldamise teenused, ent soovi korral saate meilt osta ka osalise lahenduse, näiteks ainult meeldetuletus- ja inkassoteenuse.


Teenindame igas suuruses äriühinguid Koostame just Teie äriühingule sobiva teenuste paketi Trust Kapital pakub kompleksset arvete haldamise lahendust nii mikroettevõtetele kui ka suurtele organisatsioonidele. Meie klientide hulgas on väikese ja keskmise suurusega äriühinguid, FIE-sid, üleriigilisi asutusi ja organisatsioone, nii piirkondlikke kui ka rahvusvahelisi ettevõtteid. Meie teenuslahendused sobivad igas suuruses organisatsioonidele olenemata nende tegevusalast.

Toetav klienditeenindus

Pakume oma klientidele asjatundlikku klienditeenindust, mis juhendab teenuste kasutamisel ja peab läbirääkimisi võlgnikega maksete tasumise korralduse asjus. Hästi organiseeritud klienditeenindus aitab kiirendada arvete laekumist, minimeerida lootusetute nõuete arvu ja säilitada Teie ettevõtte head kuvandit.


Kõik arvetega seonduv ühe teenus professionaalselt ja konkurentsivõimeliste hindadega

Arvete esitamine ja reskontro Minimeerige arvete esitamisega kaasnev rutiinne töö ja tõhustage äriühingu kassavooge. Trust Kapitali arvete esitamise teenus sobib kõigile arveid esitavatele organisatsioonidele sõltumata arvete hulgast. Teenus hõlmab kogu arvega seotud protsessi alates arve loomisest ja kättetoimetamisest kuni tasumise jälgimise ja võla sissenõudmiseni. Arve võite luua kas TrustPointi süsteemis või harjunud viisil juba Teie poolt kasutatava arvete koostamise programmi abil. Seejärel saadame arve paberil, elektrooniliselt või e-arvena Teie kliendile. Arved on kujundatud Teie organisatsioonile omasel viisil ja neil on toodud Teie kontaktandmed. TrustPointil on liidesed enamlevinud arvete koostamise programmidega. Vajaduse korral loome ka uusi liideseid, et TrustPoint arvetehaldussüsteemi kasutuselevõtt oleks meie kliendi jaoks lihtne ja muretu.

Taustainfo Tundke oma kliente ja selgitage välja nende maksehäired.

TrustPoint süsteemi kaudu võite kontrollida oma klientide tausta, kaasajastada kontaktandmeid ja hankida raporteid krediidiotsuste toetamiseks. TrustPoint süsteem on liidestatud ametliku Riiklike Registrite ja Infosüsteemide Keskusega (Äriregister, Kinnisturegister, Ametlikud Teadaanded, E-toimik) ning Krediidiinfoga, tänu millele on Teil meie süsteemi kasutajana võimalik sooritada päringuid ja hankida raporteid otse arvetehalduskeskkonnas. Krediidihaldustööriistad leiate TrustPointi süsteemist ja neid võite kasutada ööpäev läbi. Teenusel ei ole kuuega aastatasu, maksate vaid tellitud raportite eest.


sepakkuja käest Meeldetuletus- ja inkassoteenused Realiseerige ostjatele esitatavad arved tõhusalt ja parandage oma äriühingu tulemusi.

Meie meeldetuletus- ja inkassoteenused annavad muretu võimaluse muuta nõuete realiseerimine tõhusamaks ja vähendada lootusetute nõuete arvu. TrustPoint süsteem väljastab maksjale sissenõutavaks muutunud võla kohta meeldetuletuse e-posti, sms-i või tavaposti teel ning vajadusel hoolitseme selle eest, et tasumata arved nõutakse sisse inkasso või kohtu kaudu. Lähtume oma teenuste pakkumisel kehtivatest õigusaktidest ning sissenõudmine toimub alati kooskõlas seaduste ja hea tavaga. Nõuded laekuvad kindlamalt, kui meeldetuletus- ja sissenõudetoimingutega alustada aegsasti. Maksemeeldetuletuste ja sissenõudekorralduste edastamine toimub originaalarve andmete alusel automaatselt TrustPoint süsteemis. Meie meeldetuletus- ja inkassoteenused ei too kliendi jaoks kaasa kuuega aastamaksu. Erikokkuleppel pakume sisseostetava teenusena inkassomenetlusele eelnevat maksetähtaegade meeldetuletusteenust ka telefonitsi. Sel juhul võtame Teie ettevõtte nimel võlgnikuga ühendust ning selgitame välja mittemaksmise põhjuse ja võimaliku edasise asjade käigu. Inkassomenetlus toimub Trust Kapital Baltics OÜ nimel. Nõude rahuldamisel saab Teie äriühing endale kogu nõude põhisumma ning kogunenud viivise ja intressi. Meie tasuks jääb võlgniku poolt hüvitatav sissenõudmisega seotud kulu. Nõude kaalukusest ja keerukusastmest tulenevalt kohaldame vajadusel Standardmenetlusele lisaks ka Erimenetlust, mis puhul õigusala spetsialist läheneb nõudele eraldi analüüsi ja strateegiaga.

Hõlpsasti kasutatav süsteem arvete ja klientide haldamiseks ning ettevõtte käekäigu jälgimiseks. Kõik meie kliendid saavad tasuta kasutada TrustPoint haldusvahendit, mille alla on ühtse teenusena koondatud kogu arvetega seonduva haldamine. TrustPoint on brauseripõhine süsteem, mis töötab üle krüptitud internetiühenduse ning mille kasutamiseks ei ole vaja paigaldada eraldiseisvaid programme – piisab sellest, kui Teil on internetiühendusega arvuti või muu lõppseade. Süsteemi kasutamisega ei kaasne püsikulusid, maksate vaid väikest vahendustasu väljasaadetud arvete pealt. Samas sisaldub teenuse hinnas kogu TrustPoint süsteemi kasutamine, sh. arvete loomine ja kättetoimetamine, maksete automaatne jälgimine ja haldamine, klientide ja tarnijate haldus, tooteregister ja laovarude haldus. Hinna sees on ka automaatselt kaasnevad maksemeeldetuletused ja inkassoteenus. Eraldi tasu eest on võimalik kasutada Teie enda ettevõtte juhtimisfunktsioonide ja -otsuste tarbeks meie populaarset analüüsimoodulit Analytics.

Analytics Tulemusnäitajate ja suhtarvude tööriist Analytics pakub juhtidele ja otsustajatele ülevaatlikku teavet ettevõtte majandusliku olukorra, maksevõime ja arenguvajaduste kohta. Aruannetest ja analüüsidest on selgete graafiliste skeemide ja tabelite abil võimalik näha näiteks seda, millega on seotud Teie äriühingu käibekapital, milline on äriühingu maksevõime ning milline on nõuete laekumise keskmine periood, samuti saate analüüsida tulemusnäitajaid klientide ja toodete lõikes jpm. Analyticsi aruanded põhinevad Teie ettevõtte igakuistel raamatupidamisandmetel ning kõikvõimalik info, mida soovite võrrelda ja analüüsida, on Teie enda poolt lihtsasti seadistatav.


Mitmekülgne partner arvete halduses ja finantside juhtimises Trust Kapital Group on Soome päritolu ettevõtete grupp, mis on spetsialiseerunud arvete- ja krediidihalduslahendustele. Trust Kapital Baltics OÜ on grupi haruettevõte Balti riikides tegutsemiseks. Meie eesmärk on pakkuda ettevõtetele teenustepaketti, mis võimaldaks neil kogu arvetega seonduvat mugavalt ja tõhusalt hallata ühes ja samas keskkonnas ning mis kiirendaks ostjatele esitatavate arvete laekumist ja vähendaks lootusetute võlgade riski, parandaks äriühingu rahavooge ja hoiaks kokku kulusid. Meie mitmekesine teenustevalik ning kaasaegsed aruandlusvahendid sobivad igas suuruses äriühingutele ja organisatsioonidele nii erakui ka avalikus sektoris. Trust Kapital Baltics OÜ Vana-Viru 13-1, 10148 Tallinn +372 462 2040 info@trustkapital.ee www.trustkapital.ee

Trust kapital Baltics, brochure  

Arvete- ja krediidihalduslahendused

Trust kapital Baltics, brochure  

Arvete- ja krediidihalduslahendused

Advertisement