__MAIN_TEXT__

Page 1

De manieren waarop startups financiering zoeken om hun ideeën

ontvangen van het bedrijf dat de crowdfundingcampagne

werkelijkheid te laten worden werden ook beïnvloed door de

lanceert in ruil voor jouw bijdrage.

transformatie van de wereldeconomie in het digitale tijdperk.

Klopt het dat het tweede type crowdfunding aanzienlijke

“Crowdfunding” is een van de populairste manieren om je

juridische ondersteuning nodig heeft?

onderneming te financieren zonder een lening van de bank of een

Vadim Blaustein: Ja, zeker. Allereerst dient de ondernemer een

investering van business angels. Als je een briljant idee hebt en

juridische entiteit op te richten voor aandeel crowdfunding. Ten

initieel vermogen nodig hebt om te starten, dan is crowdfunding

tweede dient hij een business model te hebben dat overeenkomt

iets dat je zult overwegen.

met de juiste wetgeving en belangen van het idee. Ten derde

Vadim Blaustein, de CEO van BlauStein Lawyers, beantwoordt

dient hij algemene voorwaarden op te stellen van het aandeel

verschillende vragen over crowdfunding, de regelgeving en

crowdfundingmodel waarin de wetgeving, belastingvoorwaarden,

procedures. Daarnaast geeft hij zijn mening over crowdfunding.

vertrouwelijkheid, intellectueel eigendomsaspecten en vele

Wat is crowdfunding? Wie gebruikt crowdfunding?

andere kenmerken van innovatieve ideeën zijn opgenomen. Er

Vadim Blaustein: In de basis is crowdfunding een manier om

zijn veel andere aspecten om over na te denken en er moet een

investeringen binnen te halen van mensen die erin geloven en

op

enthousiast zijn. Simpel gezegd: crowdfunding is een alternatieve

crowdfundingcampagne die aandelen in ruil voor financiering

manier om jouw briljante idee te financieren. Crowdfunding wordt het

biedt.

vaakst

Welke

gebruikt

door

ondernemers,

maar

er

zijn

ook

maat

gemaakt

stappen

juridisch

dienen

advies

genomen

te

zijn

voor

worden

om

elke

de

crowdfundingcampagnes voor maatschappelijke en goede

crowdfundingcampagne te starten?

doelen.

Vadim Blaustein:

Hoe groot is crowdfunding als financieringsmiddel?

Stap 1. Plan de campagne. Zorg ervoor dat je een idee of project

Vadim BlauStein: Het is redelijk groot en groeit continu.

hebt dat je uit kunt leggen: wat is het doel of toepassing,

Bijvoorbeeld in 2012 werd ongeveer 14 miljoen euro opgehaald in

tijdslijnen voor uitvoering van het idee of een project, benodigde

verschillende crowdfundcampagnes en 5 jaar later, in 2017, is dit

investering voor het idee of een project en de beloning die je

ongeveer 190 miljoen euro. We zien groei in populariteit van dit

bereid bent te geven aan wie jou ondersteunt.

middel, wat alleen maar de relevantie voor startups onderschrijft.

Stap 2. Beschrijf jouw product en doelen op papier, zodat de

Wat zijn volgens jou de campagnes die de meeste investeringen

potentiële investeerder kan lezen, begrijpen en geïnteresseerd

aantrekken?

worden in jouw idee. Kortom, bepaal jouw businessmodel. het

Stap 3. Kies een platform. Er zijn veel verschillende websites met

campagnes in relatie tot innovatie, duurzame energie en andere

een variëteit aan voordelen voor verschillende typen campagnes.

eigentijdse ideeën die de meeste financiering binnenhalen, maar

Het kiezen van een platform is belangrijk, want elk platform heeft

vastgoed en creatieve projecten zijn ook in opmars.

een ander publiek dat je uiteindelijk zal ondersteunen.

Dus ondernemingen vragen gewoon online om geld en mensen

Stap 4. Plan je juridische en financiële risico’s, belastingimplicaties

geven het aan ze?

en andere zaken van tevoren. Het raadplegen van een ervaren

Vadim Blaustein: Het is iets complexer dan alleen maar om geld

jurist en andere professionals kan cruciaal zijn in het formuleren

vragen moet ik zeggen. Gedurende de campagne biedt de

van jouw campagne. Voor aanvang van jouw campagne dien je

ondernemer een beloning aan degenen die de campagne

de van toepassing zijnde regelgeving-vereisten en andere juridische

steunen. Er zijn twee typen crowdfundingcampagnes te

risico’s in ogenschouw te nemen. Dit kan bepalend zijn voor de

onderscheiden op basis van het type beloning: beloningen

uitkomst van jouw campagne.

ontvangen en aandeel crowdfunding.

Stap 5. Promoot je campagne, communiceer met jouw publiek en

Bij campagnes met beloningen krijgen aanhangers van de

zorg dat er voldoende online aandacht is voor jouw campagne.

onderneming een bepaald type beloning. Korting wanneer het

Verzeker degenen die jouw steunden of verwezen naar jouw

product wordt gelanceerd of een gratis product bijvoorbeeld. De

campagne dat zij de juiste investering/keuze gemaakt hebben.

beloning is in dit geval niet een aandeel in het bedrijf en de

Jouw geloofwaardigheid wordt ook beoordeeld op basis van hoe

investeerder heeft geen rechten in de onderneming.

je communiceert met de geïnteresseerden in jouw campagne en

Maar hoe werkt het dan?

degenen die al geïnvesteerd hebben.

Vadim Blaustein: De investeringen zijn niet heel groot voor

Geloof je in de toekomst van crowdfunding?

degenen die bijdragen en het idee ondersteunen. Soms is de

Vadim Blaustein: Ik geloof dat crowdfunding uitzonderlijke

beloning naar tevredenheid simpelweg omdat ze hebben

voordelen biedt aan de ondernemers en ik ondersteun zo’n vrije

geholpen een project te lanceren.

tool om unieke, innovatieve en duurzame projecten en ideeën te

En hoe zit het met het tweede type crowdfunding?

financieren.

Vadim

Blaustein:

Over

het

algemeen

genomen

zijn

Vadim Blaustein: Het tweede type is “aandeel crowdfunding” en het is relatief nieuw. Binnen dit type van crowdfundingkan je aandelen

Meer informatie over Vadim BlauStein en BlauStein Business Lawyers kunt u vinden op www.blaustein.pro

Profile for TRUST Media

Vadim Blaustein: Crowdfunding inzetten om je briljant idee te financieren  

Vadim Blaustein, de CEO van BlauStein Lawyers, beantwoordt verschillende vragen over crowdfunding, de regelgeving en procedures. Daarnaast g...

Vadim Blaustein: Crowdfunding inzetten om je briljant idee te financieren  

Vadim Blaustein, de CEO van BlauStein Lawyers, beantwoordt verschillende vragen over crowdfunding, de regelgeving en procedures. Daarnaast g...