5 redenen om cryptocurrency in uw onderneming te introduceren

Page 1

Vadim Blaustein, crypto-investeerder en Senior Partner bij

demonstreren de hoge kapitalisatie van de cryptocurrency en

BlauStein Business Lawyers heeft zijn gedachten gedeeld over

de significante interesse in dit instrument onder kopers,”

de cryptocurrency markt en heeft 5 redenen gegeven waaraan

zegt Vadim Blaustein.

je kan denken bij het introduceren van cryptocurrency in uw onderneming.

Ondanks de hoge populariteit is de cryptocurrency markt open voor nieuwe speler, en nu is de beste tijd om zaken te

2017 werd gemarkeerd door een ongeëvenaarde vraag naar de

doen die gerelateerd zijn aan cryptocurrency. Cryptocurrency

cryptocurrency.

van

zal belangrijk zijn voor bijna elke onderneming gezien de

cryptocurrencies aan een ongelofelijke snelheid. Bijvoorbeeld, in april 2017 kostte 1 Bitcoin 1.147 USD, in april 2018 is de prijs

Bijgevolg

groeide

de

prijs

ongeveer 6.992 USD. In december 2017 was de prijs voor 1 Bitcoin bijna 20.000 USD. Ook een andere cryptocurrency vertoonde groei, in april 2017 werd 1 Ethereum verkocht voor 44 USD, en in april 2018 is de prijs 391 USD. “Deze indicatoren

Anonimiteit: Cryptocurrency biedt anonimisatie

mogelijkheden wat betreft zakelijke groei,

aan voor de houder van het goed, en ook voor de

minimaliseren van bureaucratiekosten en de

persoon die het uitgeeft. Bijvoorbeeld, ondanks

administratie van een businessidee, en het biedt

de ongeëvenaarde interesse van zowel media als

de mogelijkheid van snelle groei voor nieuwe

overheidsregulatoren voor Bitcoin, is de identiteit

ideeën en projecten aan.

van de maker van deze cryptocurrency nog Afwezigheid van monopoly: Ondanks het

steeds onbekend.

bestaan van de veel gebruikte cryptocurrencies, Flexibiliteit: Cryptocurrency is voornamelijk een

zijn er in de werkelijkheid geen institutionele

“digitalisering” van alle gebieden van de moderne economie,

hele flexibele tool. Cryptocurrency kan heel

spelers in de cr yptocurrency mark t.

zowel op micro- als op macroniveaus.

profijtelijk en eenvoudig gebruikt worden voor

Cryptocurrency is niet gemonopoliseerd en

iedere onderneming. Cryptocurrency kan zijn een

wordt niet vertegenwoordigd door hedge funds,

waardevol bezit, aandeel, betalingsmiddel, effect,

investeringsbanken of andere professionele

cryptocurrencies die interessant zullen zijn voor bijna elke

promesse, obligatie enz. Tegelijkertijd kunnen

spelers in de financiële markt.

onderneming.

ondernemingen nieuwe mechanismes aanbieden

Cryptocurrency biedt vele unieke voordelen, maar Vadim B l a u s t e i n b e n a d r u k t s p e c i fi e k 5 v o o r d e l e n v a n

om cryptocurrency te gebruiken, die niet

Onbeperkt bereik aan potentiële partners,

aangeboden worden in traditionele zaken.

cliënten en investeerders: Cryptocurrency b e s t a a t o p h e t I n te r n e t , e n ke n t g e e n

Gebrek aan regularisatie door de overheid: De

geografische grenzen. Om de nieuwe markt te

meeste landen in de wereld zijn nog steeds niet

betreden is er geen nood aan het openen van

tot

wat

een kantoor, het huren van lokaal personeel, het

cryptocurrency is, hoe het op te slaan, hoe het te

verkrijgen van licenties, en het dragen van

belasten , hoe het te gebruiken enz.

significante logistieke en administratieve kosten.

Cryptocurrency is het meest liberale gereedschap

Cryptocurrency is beschikbaar voor iedereen die

dat bestaat in de moderne economie. Het gebrek

toegang heeft tot het Internet, wat bijna 4 miljard

aan staatscontrole maakt de weg vrij voor unieke

mensen zijn.

een

conclusie

gekomen

over

Vadim Blaustein en vele andere specialisten zijn het erover eens dat de cryptocurrency markt en de zakenwereld gerelateerd aan cryptocurrency zal groeien en aan populariteit winnen. Enthousiastellingen en critici, specialisten en gewone gebruikers zijn unaniem – de

de norm worden in het leven van een gewone persoon. Vadim Blaustein eindigt door te zeggen: “cryptocurrency is een stap voorwaarts voor uw onderneming, en we zijn blij u te kunnen voorzien met uitgebreide professionele ondersteuning in deze belangrijke stap”.

cryptocurrency zal voor lange tijd blijven bestaan, en zal

Meer informatie over Vadim BlauStein en BlauStein Business Lawyers kunt u vinden op www.blaustein.pro