Page 24

+ portfolio. hetefficiencyhuis.nl

websucces

+ heleenverkerk.

Huisstijl Elementen | Roll-up-banners

E f fi cie n cy

d

3. Goede besteding van tijd, geld, middelen…

1. Ken je taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

4. De juiste man/vrouw op de juiste plek

7. Inzicht hebben en houden.

VOERE N

5. Werken vanuit rust en balans.

8. Eenduidig werken.

ROEM Ontdek De 7 + 1

IE REG

VOERE N

2. Het (h)erkennen van talent, competenties, behoeftes...

E REGI

Mo

hetefficiencyhuis.nl

6. Transparant en overdraagbaar werken

Efficiencyfacetten & Hoe Je Er Mee Aan De Slag Gaat”

Het Efficiency

Spreker | Schrijver | Trainer & Coach | Efficiency Expert

ver ie O

el

g Re

Regie Over Efficiency Model

HUIS Regie over efficiency model

online efficiency trainingen

efficiency opstellingen

blended] learning trajecten

workshops seminars

gratis downloads

Het Efficiency

HUIS brengt helder heid in organisaties hetefficiencyhuis.nl

brengt helder heid in organisaties

Jaldhara.nl

ROEM

Regie Over Efficiency

Seminar

design&internetmarketing voor online ondernemers met een business - 24 -

Websucces Het Efficiency Huis | door Heleen Verkerk  

Diverse werkzaamheden i.o.v. Jaldhara Groeneveld van HetEfficiencyHuis.nl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you