Page 1

KONFIDENTIELT INVESTMENT MEMORANDUM

Erhvervsejendom med udviklingsperspektiv

ANKERSGADE 12, 8000 ÅRHUS C 10.218m2 bygning på 5.382m2 grund Kort sale & lease-back med Postnord


BELIGGENHED Ankersgade 12, 8000 Århus C ligger i den attraktive Frederiksbjerg-bydel med kort afstand til Bruuns Galleri og Hovedbanegården. Fra Ankersgade er der kort vej til alt hvad Århus har at byde på. Beliggenheden er f.eks. ideel til hoteldrift med kort afstand til centrum.

o g ©

S t y r e l s e n

f o r

Der har tidligere været støjgener fra banen (klargøring af diesel-lokomotiver), men denne aktivitet er nu flyttet.

D a t a f o r s y n i n g

Banegårdsterrænet nord for bygningen vil på sigt blive byudviklet og lokationen vil derfor blive endnu mere attraktiv og central på sigt.

E f f e k t i v i s e r i n g

Beliggenheden er også ideel for studerende eller børnefamilien – da der er kort afstand til skoler, daginstitutioner, indkøb og arbejdspladser.

2


Dokk1

ARos

Godsbane

Rådhus Comwell Århus H

Bruun’s Galleri

Frederiksbjerg Idrætscenter

Gå afstand

Aktivitet

100m 300m 350m 700m 800m 850m 850m 1,0km 1,1km 1,2km 1,2km 1,2km 1,3km 1,5km 1,8km 2,0km 2,5km 3,0km

Park Folkeskole Supermarked Bruuns Galleri Århus H Gymnasium Musikhuset Rådhuset Aros Busterminal Godsbanen Tivoli Friheden Comwell Hotel Dokk1 Ceres Park Lystbådehavn Marselisborg AAU Campus

©

S t y r e l s e n

f o r

D a t a f o r s y n i n g

o g

E f f e k t i v i s e r i n g

Læssøesgade Skole

NÆROMRÅDE

3


EJENDOMMEN På vegne af Postnord udbyder TrueMarketValue ejendommen Ankersgade 12, 8000 Århus C til salg med overtagelse den 1. januar 2019. Ejendommen fungerer p.t. som logístikhub og kundecenter for Postnord. Ejendommen sælges som den er og forefindes, og med fuld ansvarsfraskrivelse fra sælgers side. Som en del af handlen lejer Postnord ejendommen indtil den 31. december 2019. Den årlige leje vil være 3 millioner kroner.

4


UDVIKLINGSMULIGHED Ejendommen kan enten videreføres som erhverv; kontor, urban logistics, eHandel, last mile distribution - ellers kan ejendommen formentlig udvikles til f.eks. studieboliger, familieboliger eller hotel. Den nuværende lokalplan muliggør hotel-drift i området. Boligudvikling vil kræve en ny lokalplan, som den nye ejer vil skulle ansøge om. En videreudvikling vil være for købers regning og risiko, men Postnord har haft positive drøftelser med Århus Kommune om boligudvikling, og der er i datarummet et notat med de overordnede rammer for en eventuel boligudvikling.

Postnord kan medvirke til køberemners dialog med Århus Kommune om afklaring af rammerne for ejendommens udviklingsmuligheder.

5


STOR KÆLDER Ankersgade 12 er bygget med en meget høj og solid kælder, der dækker hele matriklen på 5 . 3 8 2 m 2. Nedkørslen til kælder, gennemgående vej og opkørselsstrækningen ( y d e r l i g e r e 6 7 5 m 2) l i g g e r fortrinsvis på matrikel 840 og ejes af Århus Kommune. Postnord har en tinglyst færdselsret på matrikel 840. Det samlede kælderareal udgør således 6.058m2 (6.140m2 jf. BBR) Ved at placere alle p-pladser og opbevaringsbehov i kælderen (i en eventuel udviklingscase) frigøres arealet på Ankersgade til friareal, hvilket naturligvis vil gøre det resterende areal endnu mere attraktivt.

Postnord har forespurgt Århus Kommune og Banedanmark om køb af de tilstødende grundarealer.

6


STOR KÆLDER Kælderhøjden varierer og er i det tidligere produktionsområde, afbilledet her, 4,68 meter under loft. Den store kælder giver gode muligheder for parkering, opbevaring, distribution, mv. I en fremtidig anvendelse til f.eks. boligformål vil det eventuelt være interessant at åbne hele kælderen ved at fjerne væggene og i stedet dedikere underetagen til sport og fritidsaktiviteter som fodbold, håndbold, basketball, outdoor fitness, etc. I en hotel-case vil det være oplagt at bruge underetagen som konference-/mødecenter og alle ‘back-of-house’ aktiviteter – således alle værelser kan ligge i de højere plan.

7


BOLIGFORMÅL Ejendommen kan formentlig konverteres til boliger på sigt, og i fald kælder-området kan holdes udenfor, kunne en udvikling tænkes som her illustreret af Zeso Architects. Studieboligerne som til inspiration er tegnet her i 6 e t a g e r b y d e r p å 1 0 . 4 1 7 m 2. De mange store tagterrasser er orienteret mod syd-vest og ligger fri for skyggepåvirkninger og vil givetvis blive meget populære blandt beboerne. Ved at placere al parkering i kælderen optimeres frirums-/ udendørsarealerne og der kan anlægges parkområder med bænke og et separat areal med udendørs træning og sport i grundplan. Det vil komme hele området til gode. Boligudvikling vil kræve en ny lokalplan, som den nye ejer skal ansøge om.

8


HOTEL Indenfor den gældende lokalplan vil ejendommen kunne anvendes til hotel. Zeso Architects har udarbejdet dette bud på hvordan grunden eventuelt kunne tænkes som hotel. Med Århus C og Hovedbanegården inden for gåafstand samt gode tilkørselsog parkeringsforhold gør ejendommen sig særligt velegnet til hoteldrift.

Hotellet som tegnet her i de maksimalt tilladte 6 etager har en volumen over jord på 9 . 5 3 1 m 2. Al parkering er lagt i den store kælder, hvilket bla. muliggør etablering af en park og ankomstfaciliteter til hotellet. I dette scenarie kan der bibeholdes ca. 1.233m2 kælderareal til konferencelokaler, mødelokaler og back-of-house.

9


FACTSHEET ADRESSE

Ankersgade 12 8000 Århus C

MATR.NR.

845c

EJERLAV

Marselisborg

KOMMUNE

Århus Kommune

OPFØRELSESÅR

1971

ENERGIMÆRKE

C

OFFENTLIG VURDERING

DKK 26.000.000

HERAF GRUNDVÆRDI

DKK 3.498.300

EJENDOMSSKAT

DKK 205.061,77

GRUNDSKYLD

DKK 28.356

GRUNDAREAL

5.382m2

ERHVERVSAREAL

10.218m2

BEBYGGETAREAL

2.350m2

FORVENTET BEBYGGELSES PROCENT

175-200%*

VEJAREAL

0m2

ZONESTATUS

Byzone

VARME

Fjernvarme

VAND

Offentlig forsyning

*Fastsættes med ny lokalplan

10


ØKONOMI Årlig drift, anslået: Ejendomsskat

kr. 205.061

Renovation/ Rottebekæmpelse

kr.

4.000

Vicevært

kr.

50.000

Bygningsforsikring

kr.

30.000

Drift i alt

kr. 289.061

Ejendommen sælges til højstbydende i en struktureret og effektiv salgsproces. Kontakt TrueMarketValue for fremvisning af denne ejendom.

11


PLANTEGNINGER OG MATRIKELKORT

12

Matrikelkort

Kælder

Stueplan

1. sal

Bemærk: Originale tegninger forefindes i datarummet


ÅRHUS- EN METROPOL I VÆKST

I Århus, Jyllands hovedstad og Danmarks anden største by, er roserne de seneste år væltet ned. Topplacering som must-visit destination 2017 hos Vogue, Lonely Planet, CNN, National Geographic og Momondo gør, at alle taler om Århus. Danmarks second city er i en rivende udvikling, og med titlen om europæisk kulturhovedstad i 2017 blev verdens øjne for alvor rettet mod Århus. Tidligere var Århus tilfreds med at kunne kalde sig ”Smilets by” og ”Verdens mindste storby” og levede med at være lillebror til København. De dage hører fortiden til.

Væksten mod storbydrømmen drives af de 4.000 indbyggere, som byen vokser med om året. Målet er samlet set, at kommunen i 2030 har 375.000 indbyggere, 220.000 arbejdspladser, 200.000 boliger og 60.000 studerende. Århus er et populært rejsemål for turister og gæsteantallet stiger fortsat støt. Det medfører flere jobs og større vækst i byen. I 2015 skabte turismen i Århus 1,3 milliarder kroner i skatteindtægter og 4000 nye jobs.

13


TRUEMARKETVALUE TrueMarketValue bistår Postnord med salget af ejendommen for at sikre en effektiv og fair transaktionsproces. TrueMarketValue er en transaktionsrådgiver opbygget på højt serviceniveau, ihærdighed, objektivitet og transparens. TrueMarketValue er ledet af den mangeårige ejendomschef for Mærsk, Allan Kehlet Rieck. Allan Kehlet Rieck har blandt andet solgt Sophienberg Slot, Arresødal Slot, CoolGray, Rytterhus, mv. Tidligere har Allan været CEO for Mærsk Amerika Plads hovedkontoret og ansvarlig for salget af hovedkontoret til Jeudan. Transaktionen blev i 2016 belønnet med Transaktionsprisen af ejendomsbranchen/EstateMedia. TrueMarketValues kunder inkluderer bl.a. BASF, FB Gruppen, FølsgaardHuset, McDonalds, Falck, Post Nord, NTG, CoolGray, Kelvion, KBI, CoboInvest, mv.

Sale & LeaseBack til CapMan. Solgt for CoolGray

Rytterhus til Cresendo. Solgt for FB Gruppen

14

Sophienberg Slot til ELF Development

Arresodal Slot til OK Fonden. Solgt for FølsgaardHuset

Ved Stadsgraven til Gefion. Solgt for BASF


EN SIMPEL, FAIR OG EFFEKTIV SALGSPROCES Eksklusiv DD Slutforhandling

Investormøder

Indikative bud Interesserede kan afgive deres indikative tilbud på ejendommen som den er og forefindes.

~3-5 selskaber udvælges på baggrund af prisindikation og transaktionssikkerhed.

~1-3 udvalgte selskaber inviteres til slutforhandling.

Det selskab der værdsætter ejendommen mest, vil få mulighed for at verificere de af sælger leverede oplysninger.

Slutforhandlingen kan evt. foregå ved auktion, såfremt det kan sikre en mere fair og effektiv slutforhandling.

Der vil være mulighed for at møde kommunen for at afklare udviklingsmulighederne.

Invitation Kvalificerede selskaber introduceres til ejendommen. Interesserede købere kan få tilsendt prospektet og få adgang til datarum med r elevante dokumenter for transaktionen. Der vil være mulighed for individuel besigtigelse af ejendommene efter aftale med TrueMarketValue.

Oktober

November

December

Tidsplan

15


Dette prospekt er konfidentielt og forbeholdt en mulig investor, og mĂĽ ikke deles med andre personer eller enheder uden skriftlig tilladelse fra Postnord. Der tages forbehold for fejl og mangler i prospektet.

KONTAKT Allan Kehlet Rieck, Allan@TrueMarketValue.dk, +45 21 79 01 59 Martin Schrøder, Martin@TrueMarketValue.dk, +45 22 88 02 20

PostNord Ankersgade, 8000 Aarhus C  

TrueMarketValue sælger udviklingsejendom - velbeliggende i Aarhus C bydelen, Frederiksbjerg

PostNord Ankersgade, 8000 Aarhus C  

TrueMarketValue sælger udviklingsejendom - velbeliggende i Aarhus C bydelen, Frederiksbjerg