Page 1


Olympus ‘70 leden Dé hardloop speciaalzaak

10% korting!

Rembrandtstraat 26 2671 GE Naaldwijk Tel. 0174-62 27 44

Gratis voetscan en loopanalyse

Laan van Meerdervoort 632 2564 AK Den Haag Tel. 070-368 30 74

Aerobics en wandel assortiment

info@zierrunning.nl

Ook voor al uw teamkleding!

Olympus ‘70 Clubkleding

Altijd de laatste aanbiedingen in onze webshop Volg ons ook op facebook, voor nieuws en aanbiedingen

www.zierrunning.nl http://www.facebook.com/Zierrunning


1 Postadres: Postbus 196 2670 AD Naaldwijk www.olympus70.nl

Bezoekadres: De hoge bomen 3a 2671 NZ Naaldwijk 0174-621115

Banknummer RABO NL04RABO0343631504

t.n.v. Olympus ’70

Naaldwijk

BESTUUR: Voorzitter: Secretariaat: Penningmeester: T.C. baanatletiek T.C. wegatletiek Wedstrijdzaken Vrijwilligers en activiteiten

Tonni van der Marel Trudie van den Berg René Kick Martin Tetteroo Anneke Starrenburg Vacature Vacature

0174-622779 0174-630327 0174-421062 0174-670911 0174-630383

voorzitter@olympus70.nl secretariaat@olympus70.nl penningmeester@olympus70.nl tc-baanatletiek@olympus70.nl tc-wegatletiek@olympus70.nl wz@olympus70.nl willie@olympus70.nl

Ledenadministratie Sec. inschrijven wedstrijden Advertenties en sponsoring Olympus '70 bus

Thea van den Berg Vacature Marcel van Riel Anne Corinne Stolk

0174-885049

ledenadministratie@olympus70.nl inschrijvingen@olympus70.nl sponsorcie@olympus70.nl bus@saw.nu

Ereleden:

Ton Kortekaas †

Jan van Dijk

Peter van Dijk

Chiel Rodenburg

Leden van verdienste:

Cees Jorissen †

Leen van Daalen

Peter Fieret

Gerard Kortekaas

Barend Bos

Peter Kortekaas

Martin van Vliet

Jan Scholtes

Paul Michiels

René Daemen

0174-412616

Peter Duijndam

Intergreen athletic house: De hoge bomen 3a, 2671 NZ Naaldwijk Trainers baanatletiek:

Trainers wegatletiek:

Algemene coördinatoren Vacature Sen/ Juni ABCD Niko Zuidema Pupillen 06-13319668 Groepscoördinatoren Patrick van Dop Sen / Jun ABC Raymon Toussaint Junioren D Niko Zuidema Pupillen A Wilja Goudriaan Pup B, C, Mini

06-22375447 06-24383269 06-13319668 0174-382388

Specialisatietrainers Senioren / Junioren ABC Wijnand Bladt Mila 0174-246626 Arthur van Dijk Mila 06-24797845 Niko Zuidema Horden 06-13319668 Lianne van der Lugt Ver+ hss 06-11251675 Marco Bronswijk Werpen 0174-418824 Crosstrainers Ronald Veraar Pieter Dekker

Jun CD / pup Jun CD / pup

Peter Duyndam (coördinator) Astrid Barendse Peter van Dalen Ernst Krul Rob van Noordt Cilia Moerenhout Anja Zuidgeest Paul Schoenmaker Philip Koelemij Rinus Huis Bert Greve Kees van der Zanden Anja Zuidgeest Theo van Vliet Ron Veldhoen

0174-628181 0174-641681 0174-630266 070-3299483 0174-387088 0174-515423 06 43821182 0174-297727 0174-630838 0174-620328 0174-242948 0174-244539 06 43821182 06-53540487 06-51140494

Activiteitencommissie aanspreekpunt Fysiotherapie:

John Duivenvoorden Jim van Ruijven Nico vd Sande Cock Middelburg

Wijnand Bladt Lianne van der Lugt

06-13319668

0174-246626 06-11251675

woc@olympus70.nl 0174-416318 0174-626186 0174-517391

Trainer krachthonk Jaap Alleblas krachtsport@olympus70.nl

Vrijwilligerscoördinator

Doorgeven uitslagen wedstr. (pers)

Kantinebeheer:

Richard Vroom Vincent Grimbergen

0174-621207 0174-621881

Saskia Verstraate 070-3316486 ( moeder van Linda, Niels en Iris Penning ) Wim Hanemaaijer 0174-510034

Wedstrijdkleding Zier Running Naaldwijk

0174-622744

CLUBBLAD: Olympus 70 koerier

0174-641480 0174-622355

Wedstrijdorganisatie (WOC)

Niko Zuidema

Vertrouwenscontactpersonen sociale veiligheid:

Vacature

vc@olympus70.nl

Hermine van der Marel kantinebeheer@saw.nu

redactie Paul Michiels 0174-414052 Nachtegaallaan 5; 2691 CP ’s-Gravenzande pnfmibe@caiw.nl Richard Vroom 0174-621207 Gerberalaan 1; 2671 KA Naaldwijk vroom@kabelfoon.nl bezorging Gerard Kortekaas Mr de Fremerystraat 52; 2691 ZK ’s Gravenzande

0174-412584

inleveradres kopij: bij de redactieleden en redactie@olympus70.nl

Het afmelden als lid van Olympus ’70 moet gebeuren vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Dit kunt u schriftelijk doen bij de secretaris en/of ledenadministratie.


2

45-ste jaargang nr 2

februari/maart 2014

INHOUDSOVERZICHT 2 3 4 4 5 6

8 9 10 10 11

13 15

18 24 24

Pastaparty voor de Westlandmarathon; Peter Kortekaas. Bestuurspraatje; Tonni van der Marel Ledennieuws: nieuwe leden, verjaardagen. Mededeling van de penningmeester. Agenda van de algemene ledenvergadering van 11 april; Trudie van den Berg Gevraag: bestuurders voor Olympus ‘70 Bestuurslid wedstrijdzaken Bestuurslid TC wegatletiek Bestuurslid vrijwilligers en activiteiten Van de sponsorcommissie. Nog meer kinst bij Olympus’70; Peter van Dijk. Starten met hardlopen bij Olympus ’70; Anneke Starrenburg. Wedstrijdkalender 2014. DE NIEUWSJAGERS Clubrecords voor Eva en Jelmer - Veel podiumplaatsrn in Maassluis - Westlands indoorrecord voor Marco - Rut Zoutman onnavolgbaar in Apeldoorn - Goud voot Tim, zilver voor Eva bij NK indoor - Bronswijk & Bronswijk op recordjacht - Eva in bloedvorm naar brons op NK meerkamp - Twee persoonlijke records bij NK senioren- Inga pakt twee maal zilver. De midwintermarathon en andere afstanden – de belevenissen van de Pizzarunners. JEUGDHOEK; samenstelling Niko Zuidema Nationale D-spelen – Nationale C-spelen – Olympis ’70 wint eindklassement door toedoen van zes eindoverwinningen – Pupillen indoorwedstrijd Olympus ’70 – Twee clubrecords tijdens indoor pupillenwedstrijd. Activiteitencommissie: Filmavond – Pupillen en D-juniorenkamp – Truien. UITSLAGEN; Paul Michiels Clubrecords; Paul Michiels Aanvullingen/Correcties bij het statistisch jaarboek 2013; Paul Michiels.

INLEVEREN KOPIJ De uiterste inleverdatum voor kopij voor het volgende nummer is vastgesteld op woensdag 2 april. De elektronische koerier verschijnt dan normaal in het weekend daarop. De verspreiding van de papieren versie begint dan omstreeks 10 april.

PASTAPARTY VOOR DE WESTLAND MARATHON Hier een belangrijk nieuwtje wat voor veel lopers(sters) wel leuk zou kunnen zijn. Niet alleen leuk maar ook goed om er aan deel te nemen als energievoeding voor de dag van de (halve)marathon. Een super pastabuffet zaterdagavond in het Carlton Fletcher hotel in Naaldwijk. Voor de kosten hoef je het niet te laten, namelijk euro 15,-Maar wat nog leuker is dat er een groot aantal oud winnaars en toppers van de Westland Marathon van vroeger er ook bij zullen zijn die avond. (en ook de volgende dag): Mister Westland Marathon Cor Vriend, Marti ten Kate, John Vermeule, Jacques Valentin,Michel de Maat en oud Belgische toppers , Karel Lismont, Dirk vander Herten, Cor Saelmans, oud “Sport in Beeld” presentator Theo Reitsma en nog enkele anderen. Ook Gerard Nijboer hebben we uitgenodigd. Dus eigenlijk een must voor iedereen om hier bij te zijn een unieke kans om met hun samen deze avond door te brengen en aan hen de laatste adviezen te vragen. Aanmelden kan via info@westlandmarathon.nl of een berichtje aan Peter Kortekaas.


3

Bestuurspraatje Het bestuur heeft een dringende vraag aan (de ouders van) de leden van onze vereniging. Aan deze vraag zijn al heel wat acties voorafgegaan. We hebben met Willie een intensieve campagne gevoerd om leden te interesseren voor vrijwilligersfuncties binnen Olympus ’70. Deze wervingscampagne is zeker succesvol geweest. Het heeft het nodige opgeleverd, zoals: kantinepersoneel, juryleden, klussers, administratieve krachten bij de wedstrijden e.d. En nog steeds brengt Willie open vacatures onder de aandacht. Tevens heeft het bestuur de nodige mensen direct benaderd met onze vraag. Echter er is nu een jaar voorbij gegaan en resultaat hebben we niet geboekt. We hebben daarom nu jouw hulp keihard nodig bij het beantwoorden van onze vraag:

“Wie komt het bestuur versterken?” We zoeken niet één of twee, maar zelf drie nieuwe krachten. Anneke heeft namelijk besloten zich na een periode van 6 jaar niet herkiesbaar te stellen. Met de twee al langer bestaande vacatures heeft het bestuur een zwaar jaar achter de rug. En met drie vacatures kijken we elkaar fronsend aan en klinkt het eenduidig: “dat gaan we met zijn vieren niet trekken”. Een voltallig goed functionerend bestuur is samen met alle vrijwilligers van groot belang om een vereniging als Olympus ’70 gezond te houden en te laten bloeien. Daarom moet er nu iets gebeuren en dat kunnen alleen wij met zijn allen doen. Want samen zijn wij Olympus ’70. Op vrijdag 11 april 2014 houden we onze Algemene Ledenvergadering; dat is het moment om potentiële nieuwe bestuursleden voor te stellen, zodat de vergadering een keuze kan maken of voordrachten kan bekrachtigen. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over wat het inhoud, hoeveel tijd het kost, wat er van je verwacht wordt, e.d., neem dan contact op met onze secretaris Trudie van den Berg (info@olympus70.nl of 06-30398242) of met één van de andere bestuurleden. De huidige vacatures in het bestuur zijn:  Bestuurslid wedstrijdzaken  Bestuurslid vrijwilligers & activiteiten  Bestuurslid Technische Commissie Wegatletiek Wisseling van functie binnen het bestuur behoort ook tot de mogelijkheden en daardoor zou er een vacature voor secretaris ontstaan. Een omschrijving van de functies staat in deze Koerier en op onze website. Meld je aan en help het bestuur en Olympus ’70 uit de brand ……….. Tonni van der Marel


4

LEDENNIEUWS Nieuwe leden Shirley Barendse Jay Bol Catherine Gudde Saskia Otten Yvette Post John Valstar Tom vander Ven

Naaldwijk ’s-Gravenzande Schipluiden Naaldwijk Naaldwijk Hoek van Holland Maasdijk

Owen Boed Stef Engelsman Daniëlle van der Linden Manouk den Ouden Martijn Tiersma Brigitte Vellekoop Mieke Wieldraaier

Wassenaar Maassluis Honselersdijk Monster Honselersdijk Maasdijk 's-Gravenzande

Verjaardagen 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9

Wim van Dijk Patrick van Dop Piet 't Hart Evert van Zanten-van Bergen Vincent Grimbergen Toke van Ruijven Cor Agterhof Jim van Ruijven Ivar de Kok Hermine vd MarelWeggemans Janny Toussaint-Stam Bert Vreugdenhil Nico Zuiderwijk Bart van der Kruk Henk Pape Niels van der Pijl Leo Valstar Annemiek Jacobs Daan Vreugdenhil Sandra van den Baard Thea van den Berg Ronald Veraar Isis Tinneveld

10 10 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 21 21

Edith van der Meer-de Groot Henny van der Zanden Isabelle Schrage Marcel Flinterman Mariëlle ter Laak Kees Vreugdenhil Manoe van der Waal Kees de Kok Guido Persoon Cees Wubben Jacco Aalbregt Margrietha van Geest Annemiek van der Hout Henny van der Potters Jesper van Poucke Henk Vollebregt Tara van der Sande Jonathan Vreugdenhil Jos Koppert Cees van der Lugt Thelma Solleveld Robin Lucardie Karin de Graaf Renée de Wilde

22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 27 30 30 31 31 31 31

Elise van Donk Marlies Jongerius Willem Willemsen Mariëlle van Staalduine Ad van der Akker Martin Buitelaar Johan Groenewoud Noah Poot Anneke Starrenburg Monique Weening Maud den Haan Harm-Jan van Klaveren Rinie van Marrewijk Milan Vermeulen Linda Vroom Tristan Valkenburg Eline van den Beukel Nadine de Jong Michel Boer Nathalie Borsboom Jelle Heins Eric Teunissen

Contributie 2014 De contributie van Olympus '70 zou op 27 februari jl. worden geïncasseerd bij die leden die voor incasso gekozen hebben. Helaas is dat om technische redenen niet gelukt. De contributie zal nu op maandag 10 of dinsdag 11 maart a.s. geïncasseerd worden. Wij bieden u onze excuses aan voor het ongemak. Met vriendelijke groet, René Kick Penningmeester Olympus '70


5 Bij deze nodig ik namens het bestuur alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in de Intergreen athletic house aan de Hoge Bomen 3a te Naaldwijk Ouders van minderjarige leden zijn ook van harte welkom

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 11 april om 20.00 UUR De verslagen zijn vanaf 16 maart te downloaden via de site: clubinfo – documenten 1. Opening en mededelingen 2. Goedkeuring agendapunten 3. Goedkeuring notulen van de ALV 2013. Het verslag is gepubliceerd in de Koerier van mei 2013 en te lezen op de website bij clubinfo – media – documenten 4. Verslag Penningmeester ( de financiële stukken zijn opvraagbaar vanaf 16 maart bij de secretaris) 1. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten. 2. Vaststellen begroting 3. Vaststellen contributie 2014 4. Kascommissie verslag en verkiezing kascommissie: Cock treedt af als lid kascommissie. Verkiezing van een nieuw lid kascommissie en reservelid kascommissie. 5. Terugblik Jaarplan 2013 Pauze 6. Uitreiking prijzen: - Bob Keus prestatieprijs - Waarderingsprijs - 25 jaar lidmaatschap 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Anneke Starrenburg, bestuurslid tc-wegatletiek Aftredend en herkiesbaar René Kick, penningmeester. Er zijn sinds 2013 twee vacature open: bestuurslid wedstrijdzaken en bestuurslid vrijwilligers en activiteiten. Tot uiterlijk 2 dagen voor de ALV kunnen kandidaten worden voorgesteld, dit dient schriftelijk bij de secretaris onder bijvoeging van de verklaring van de kandidaat voor aanvaarding van de benoeming en ondertekening van tenminste 5 leden. 8. Rondvraag 9. Sluiting Namens het bestuur,

Trudie van den Berg Secretaris Olympus ‘70


6

GEVRAAGD BESTUURDERS OLYMPUS ‘70 Het bestuur bestaat na de algemene ledenvergadering nog maar uit 4 leden: Tonni van der Marel voorzitter, René Kick penningmeester, Martin Tetteroo tc-baanatletiek en Trudie van den Berg secretaris. Algemene taken welke zijn opgenomen in de inspanning bij de onderstaande vacatures:  Bestuursvergadering ongeveer 10x  Bestuur overleg SAW – Olympus '70 per jaar 2x  Jaarverslag(en) samenstellen voor de ALV en deze bijwonen  Afwisselend aanwezig bij activiteiten op de baan als bestuurder van dienst Voor ieder is de mogelijkheid tot het volgen van een cursus op bestuurlijk vlak. 22 maart is er het Atletiekcongres welke een mogelijkheid is voor verdieping. Contact: Trudie van den Berg

secretariaat@olympus70.nl of info@olympus70.nl

Tonni van der Marel

voorzitter@olympus70.nl

Anneke Starrenburg

Tc-wegatletiek@olympus70.nl

0174-630327 06-30398242 0174-622779 06-53842226 0174-630383

BESTUURSLID WEDSTRIJDZAKEN Doelstelling: Het plannen van de weg- en baan wedstrijden in samenwerking met de wedstrijdorganisaties. Taken:  Organisaties steunen bij het organiseren van loopwedstrijden  competitie wedstrijd(en)organiseren dmv voor- en na bespreking en planning  Ondersteuning organisatie:  Run circuits  Zomeravondinstuif  Clubkampioenschappen samen met het WOC en trainers  Jury coördinator baan en weg  Kalender besprekingen en publicatie binnen de vereniging en site Atletiekunie Samenwerking:  Coördinatie wedstrijdsecretariaat baan- en indoor wedstrijden  Jury commissie  EHBO in samenwerking met de EHBO coördinator Profiel: Wij zoeken iemand die binding heeft met de baan- en weg atletiek, positief is ingesteld en curaat en verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Inspanning: 4-8 uur per week. Contactpersoon: Tonni van der Marel – Trudie van den Berg

BESTUURSLID TC WEGATLETIEK Doelstelling: Het scheppen van optimale mogelijkheden voor de wegatletiek en trainingsfaciliteiten binnen Olympus ’70. Taken:  invulling topsport versus breedtesport;  topsport beleid binnen de vereniging;  coördinatie en stimuleren van opleidingen;  coördinatie met Atletiekunie;  vaststellen en bewaken budgetten voor trainers;  toekennen van trainersvergoedingen in samenwerking met penningmeester;

ac-


7  opstellen trainersbrief en onderhouden informatie naar trainers;  toezicht en coördinatie kleding voor trainers; Samenwerken met de trainers:  motiveren atleten tot deelname wedstrijden;  motiveren atleten tot groepsoverstijgende activiteiten;  invullen medische begeleiding voor zowel top als breedtesport atleten;  acties met als doel het ledenbestand te vergroten. Voorbeeld is mailing naar deelnemers lopersproject; Verantwoordelijkheden  stuurt trainerscoördinator aan;  toezicht trainingsprogramma;  Zaken die wel onder de verantwoording vallen, maar worden uitgevoerd door de TC coördinator weg zijn invulling trainerskorps en leiden trainersvergadering Profiel Voor deze (vrijwilligers-)functie denken we aan iemand die affiniteit heeft met wegatletiek, een positieve instelling en goede omgang met mensen en je hebt leidinggevende capaciteiten; Inspanning: 3-6 uur per week. Contactpersoon: Anneke Starrenburg

BESTUURSLID VRIJWILLIGERS en ACTIVITEITEN Doelstelling: Binnen het bestuur houder van de portefeuilles vrijwilligers en activiteiten. Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid. Via bestuur en diverse commissies de behoefte aan vrijwilligers in beeld brengen en houden. Zorgen dat alle vrijwilligers een duidelijk taakomschrijving hebben en een prettige omgeving voor de vrijwilligers. Taken: Vanuit het bestuur eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor beleid en uitvoering ten aanzien van de activiteiten en vrijwilligers. Bij het uitvoeren van de taken wordt het bestuurslid ondersteund door de commissies en coördinatoren. Het bestuurslid geeft aanzet tot het nemen van acties door de betreffende commissies. Met de betreffende commissievoorzitters worden indien nodig gesprekken gevoerd en worden vergaderingen bijgewoond. Signaleren richting bestuur van eventueel voorkomende knelpunten en adviseert het bestuur over de mogelijke maatregelen. Profiel: Gevoel voor wat er speelt in de vereniging en bij mensen. Goed met mensen kunnen omgaan en met al hun verschillen. Zichtbaar zijn binnen de vereniging en mensen in beweging kunnen krijgen. Heeft enige bestuurlijke ervaring of wil dat graag leren. Inspanning: 4 uur per week Contactpersoon: Tonni van der Marel - Trudie van den Berg

ADMINISTRATIEVE HULP WEDSTRIJDZAKEN (thuiswerk) De Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) regelt alles rondom de baanwedstrijden. Daar komt behoorlijk wat werk bij kijken rondom de wedstrijd(dag). Ter ondersteuning zoeken wij een vrijwilliger om te helpen om de financiële administratie te verwerken. Taken:  Beheer bankrekening  Betalingen van deelnemers aan de baanwedstrijden nakijken en aanmanen  Betalingen van deelname wedstrijden Profiel: Je bent accuraat en je kan omgaan met email en Excel. Inspanning: schatting 2 uur rondom een baanwedstrijd. Contactpersoon: Trudie van den Berg


8

VAN DE SPONSORCOMMISSIE Deze maand vragen wij uw aandacht voor twee sponsors die met een fraai reclamedoek een plaatsje hebben gekregen aan de gevel van de Intergreen Athletic house. Vanaf de Piet Struijkweg kunt u deze bewonderen. De eerste is Roy

Reinigt

Roy Reinigt is voor Olympus ‘70 een nieuwe ster aan het firmament. Deze nieuwe sponsor kunt u inschakelen voor een diversiteit aan mogelijkheden op het gebied van reiniging. Door hun kennis en professionele middelen kunnen ze vakkundig te werk gaan, en voeren zij werkzaamheden uit voor zowel bedrijven als particulieren. Hier volgen een aantal voorbeelden:

Reinigen rioolleidingen en pompputten Rioolverstoppingen zijn een veel voorkomend probleem. Dit verhelpen zij vrij eenvoudig door het doorspuiten van de rioolbuisaansluiting met hoge druk. Wanneer er niet alleen sprake is van een verstopping maar de oorzaak bijvoorbeeld ligt aan een breuk in de rioleringspijp kunnen zij dit ook voor u repareren.

Reinigen van trailers (op locatie) Niet alleen de buitenkant van de trailer is belangrijk voor de uitstraling voor uw bedrijf maar zeker ook de binnenkant. Hier worden immers uw goederen in vervoerd. De klant verwacht van u een schone en frisse trailer, zo ziet de klant ook dat u veel waarde hecht aan de hygiëne van ieder product. Al het vrijkomende vervuilde water wordt opgevangen in een mobiele vloeistof dichte vloer.

Oprit/terras en overig straatwerk Na verloop van tijd wordt straatwerk vaak grauw of er ontstaat een groene aanslag. Dit kan door Roy Reinigt worden verwijderd door een speciale reinigingsmachine en de juiste biologisch afbreekbare middelen. Daken en goten Het reinigen van dakpannen zorgt niet alleen voor een mooie uitstraling van uw huis, het voorkomt tevens ook problemen op langere termijn. Denk hierbij aan het poreus worden van de dakpannen, lekkages en vorstschade. Door vervuiling van o.a. bladeren, takjes en ander soort vuil in de dakgoot kan het water niet goed wegstromen. Hierdoor kan op den duur lekkage ontstaan. Om dit te voorkomen is het belangrijk om regelmatig de dakgoot te reinigen. Het reinigen van een dakgoot bestaat uit het vuil verwijderen, het reinigen van roosters en het eventueel ontstoppen van afvoeren. Ook kunt u Roy Reinigt inschakelen voor het verwijderen van graffiti, het reinigen van gevels en overheaddeuren en het reinigen van koelcellen. Via de web site kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen. www.royreinigt.nl Roy Middelburg 06-10107674 0174-764965 info@royreinigt.nl De tweede naam die u aan de gevel ziet schitteren is Omber Visuals. Al jaren een bekende sponsor van Olympus ’70. Een illustratie of levensgrote muurschildering? Uw pand of auto laten beletteren? Of juist behoefte aan decorwerk? Omber Visuals geeft op creatieve wijze invulling aan uw wensen. Een klein en betrokken team maakt


9 al 23 jaar lang opdrachtgevers blij met mooie én originele oplossingen. Praktisch uitvoerbaar, netjes volgens afspraak en op tijd geleverd. U kunt het gehele traject aan hen overlaten: van eerste schetsontwerp tot de laatste afwerking. Ontwerpen Omber Visuals houdt zich bezig met ontwerpen en vormgeven in de breedste zin van het woord. Denk aan passende huisstijlen die zij compleet doorvoeren en produceren. Maar net zo goed een stand voor op de beurs. Of een originele display om uw product te presenteren. Illustraties Illustreren is een vak apart. Omber Visuals is gespecialiseerd in allerhande ondersteunende tekeningen. Zo maken wij cartoons in aquarel, olieverf, acryl, inkt, kleurpotlood of met penseel. Heel abstract of juist super realistisch. Voor in een folder, een boek, op een geboorte- of een trouwkaart. Breed toepasbaar, maar altijd uniek en afgestemd op uw wensen. Uitgewerkt en gepresenteerd op papier, op een paneel of digitaal en op de computer bewerkt. DTP Werk Naast ‘authentieke’ illustraties, teken- of schilderingen, kunt u ook voor het moderne dtp-werk bij Omber Visuals terecht. Ook voor het ontwikkelen van advertenties, folders, flyers of andere uitingen. Kijkt u eens op de website van Omber Visuals en lees meer over bijvoorbeeld beletteringen, schilderingen, decors en zeilen. www.omber.nl. Cursussen Vindt u het leuk om eens zelf creatief aan de slag te gaan? Omber Visuals verzorgt ook verschillende soorten cursussen. Bijvoorbeeld tekenen voor beginners, striptekenen of schilderen met olieverf. Deze workshops bestaan meestal uit zes lessen die in de avond worden gegeven. Kosten lopen uiteen van € 130 tot € 150, inclusief alle benodigde materialen. Interesse? Neem dan contact op met Omber Visuals. Zij informeren u graag over de mogelijkheden. Omber Visuals Jupiter 3a 2685 LV Poeldijk Telefoon 0174 621673 Fax 0174 283485 E mail info@omber.nl

Nog meer kunst bij Olympus ‘70 De ontwikkelingen van de atletiek gaan snel. Oude mensen spreken nog over een grasbaan, sommigen over een tartanbaan, kenners weten dat er een kunststof atletiekbaan sinds 1993 op Sportpark de Hoge bomen is aangelegd. Door de aanleg van de Piet Struijkweg zijn we in 2007 naar een nieuw aangelegde atletiekaccommodatie verhuisd. Op vele onderdelen zijn we zeer tevreden, echter over het schelpenpad langs de rondbaan waren de meningen verdeeld. Het ziet er keurig uit, af en toe wat onkruid, maar dat is nog wel te bestrijden. Minder gelukkig waren we met de overgewaaide schelpen(-stukjes) op de baan. Intensief vegen en blazen was lange tijd de enige oplossing. Ons Klusteam bedacht dat kunstgras wel een oplossing kan zijn. Een volledige uitbesteding paste echter niet in het budget. Dan maar zelf ter hand nemen werd in een opwelling besloten. De eerste stap werd snel gezet toen onze buren van de hockey een waterveld aanlegden. Twintig rollen kunstgras kwamen gratis naar ons toe. Helaas was een rol nog vol met ingestrooid zand en dus veel te zwaar om op te pakken en uit te rollen. Gelukkig hebben we nog vele relaties en goede contacten. De ‘s-Gravenzandse ondernemers Klaas Quartel en GH Persoon en Zonen boden gratis hulp. Met een tractor en een echte shovel hebben onze mannen enkele weken het zware werk kunnen verzetten. Het zand is eerst uit de matten geklopt, de stroken op maat gesneden, het schelpenpad geëgaliseerd en afgetrild met “vlakzand”. Met het ingraven van een betonnen afsluitband is een professionele kunstgrasstrook ontstaan en kan dit voorjaar het gras hopelijk weer lekker aangroeien. Arie, Kees, Koos, Jan, Paul en Ton bedankt voor jullie inspanning. Het ziet er strak uit!

Peter van Dijk


10

Starten met hardlopen bij Olympus ’70. Speel je al langer met de gedachte om eens te gaan hardlopen, dan is nu de gelegenheid daarvoor aangebroken. Op donderdag 3 april begint bij de Westlandse atletiekvereniging Olympus ’70 weer een cursus “Starten met Hardlopen”. Onder deskundige leiding van gediplomeerde hardlooptrainers wordt de cursisten de grondbeginselen van het hardlopen bijgebracht. Na 3 maanden is het de bedoeling dat je een half uurtje achtereen kan hardlopen. Er wordt niet alleen bij de vereniging getraind, maar ook andere locaties als bos, strand en duinen komen aan bod. Jaarlijks wordt ook een ontbijtloop georganiseerd omdat het sociale aspect een belangrijk item is binnen dit project. Wil je mee gaan doen, dan is het wel prettig voor jezelf om nu al een paar keer per week te gaan wandelen zodat je lichaam al vast een beetje voorbereid is. We trainen wekelijks op donderdag avond vanaf 19.30 uur, en starten op 3 april bij Olympus ’70 aan de Hoge Bomen te Naaldwijk. De kosten voor deelname is 50 euro, en Olympusleden krijgen 10 euro korting. Met name geschikt voor atleten die na een blessure weer opnieuw willen opstarten. Informatie: tc-wegatletiek@olympus70.nl

WEDSTRIJDKALENDER 2014 Zon

09-03-2014

Indoormeerkamp C/D junioren

Naaldwijk

Zat

29-03-2014

Arcade halve marathon 10km - De vijf van Vorm - wandeltocht

Naaldwijk

Zon

30-03-2014

Opening buitenseizoen

Naaldwijk

Zat

12-04-2014

1e wedstrijd pupillencompetitie

Naaldwijk

Vrij

16-05-2014

Omloop Ter Heijde

Ter Heijde

Zat

17-05-2014

2e wedstrijd pupillencompetitie

Delft

Zon

25-05-2014

Westland Marathon

Westland

Don

29-05-2014

Golden Tenloop

Delft

Vrij

20-06-2014

Nife Oranjeloop

Kwintsheul

Zat

28-06-2014

3e wedstrijd pupillencompetitie

Den Haag Sparta

Zat

05-07-2014

Westlandse scholierenkampioenschappen

Naaldwijk

Zat

12-07-2014

4e wedstrijd pupillencompetitie

Den Haag

Zat

26-07-2014

VTM telecomloop / Dael wandeltocht

Maasdijk

Zat

23-08-2014

Bradelierloop

De Lier

zon

31-08-2014

C/D instuif wedstrijd

Naaldwijk

Zat

27-09-2014

Rijk Zwaan

‘s-Gravenzande

Zon

28-09-2014

Werpmeerkamp

Naaldwijk

Zon

05-10-2014

Clubdag

Naaldwijk

Zat

25-10-2014

BDO

Monster


Arcade Halve Marathon 29 maart 2014, Naaldwijk Op 29 maart 2014 vindt de Arcade Halve Marathon plaats. Een bijzondere editie! Want hoofdsponsor Arcade viert dit jaar haar 100-jarig jubileum en geeft op 29 maart de sportieve ‘aftrap’ van het jubileumjaar. Deze editie van het loop­ evenement krijgt daarom een extra feestelijk tintje. Sta je net als Lindsay van Marrewijk aan de start? Schrijf je nu in.

Over Arcade

Wij zijn de grootste woningcorporatie van Westland en daarnaast zijn wij ook op kleinere schaal actief in Den Haag. Wij hebben 7.000 eengezinswoningen en appartementen, die geschikt zijn voor jongeren, ouderen, gehandicapten en gezinnen. Wij leveren graag een maatschappelijke bijdrage aan dit typisch Westlands evenement, dat bijdraagt aan een actief Westland.

Bij ons kunt u terecht als u: een sociale of vrije sector huurwoning zoekt een bestaande of nieuwbouwwoning wilt kopen een projectontwikkelaar voor nieuwbouw of VvE-beheerder zoekt een garage, bedrijfsruimte of winkelpand wilt huren Meer informatie? Kijk op www.arcadewonen.nl

www.arcadehalvemarathon.nl 431839ARCadvHalveMarathon_A4_ZW.indd 1

28-01-14 14:25


11

DE NIEUWSJAGERS Da’s nog eens een ambiance om een aflevering van de Nieuwsjagers te beginnen. Op het moment dat de Nieuwsjagers dit schrijven zitten we in het Omnisportcentrum in Apeldoorn, op de tweede dag van het NK indoor voor senioren. Mooie dingen zijn hier gebeurd de afgelopen weken, ook voor onze rode brigade. Maar daarover later meer.

CLUBRECORDS VOOR EVA EN JELMER We beginnen binnen in Zoetermeer alwaar Jelmer de Boer en Eva Tetteroo op 18 januari beiden een clubrecord van Olympus’70 verbeterden. Jelmer deed dat op zijn favoriete onderdeel het hinkstapspringen, Eva verbeterde het record bij het kogelstoten. Meerkampster Eva Tetteroo zou in februari proberen deel te nemen aan de Nederlandse kampioenschappen meerkamp in Apeldoorn, in voorbereiding daarop stootte ze een aantal weken daarvoor de 3kg zware kogel naar een afstand van 11.45m. Het oude record bij de B-junioren was sinds 2002 in handen van Mibette Mondt met een afstand van 11.14 meter. Hinkstapspringer Jelmer de Boer sprong onder toeziend oog van zijn coach Lianne van der Lugt naar een afstand van 12.43 meter. Dit is precies 39 centimeter verder dan Bertran Verweij in 1999. De A-junior heeft met deze sprong ook direct het clubrecord bij de senioren in zijn bezit. Jelmer zou ook proberen in februari mee te doen met de Nederlandse kampioenschappen op zijn onderdeel.

VEEL PODIUMPLAATSEN IN MAASSLUIS De halve marathon van Maassluis, op 19 januari, leverde voor onze club twee podiumplaatsen op. Carla Ophorst (Honselersdijk) werd tweede dame in totaal, met een tijd van 1.26.01, wat op een gecertificeerd parcours een Nederlands record zou hebben betekend bij de vrouwen 55+. Echter het parcours in Maassluis beschikt niet over het benodigde papier. Erwin Sparreboom werd derde overall en tweede in zijn leeftijdscategorie mannen 40+, met een tijd van 1.12.12. Op de vijf kilometer finishte de jonge Tristan Valkenburg (Schipluiden) als derde met een prima tijd van 16.00 achter Pallas 93-atleten Dennis Postma (15.39) en de winnaar van vorig jaar op deze afstand Cornelis Chatziiouanou. Het podium bij de vrouwen op deze afstand bestond volledig uit Olympus’70-atletes. Ilona Lievaart zegevierde met een tijd van 18.04. Als tweede kwam Inga Michejenko over de streep met een tijd van 18.29, en als derde Lisanne Duijvestijn in 19.07. Overigens werd wel van diverse atleten vernomen dat de 5 km aan de “korte kant” was. Op de 10 km kwam Heulenaar Sjoerd van Marrewijk als eerste binnen met een tijd van 32.47. Zijn trainer, Arthur van Dijk passeerde als tweede op 59 seconden. De prima organisatie van dit evenement mocht zich verheugen in de belangstelling van ruim 900 deelnemers, die in tegenstelling tot vorig jaar uitstekende omstandigheden troffen.

WESTLANDS INDOORRECORD VOOR MARCO Olympus’70-atleet Marco Bronswijk verbeterde bij indoorwedstrijden in het Naaldwijkse Intergreen Athletic House zijn eigen Westlands en clubrecord kogelstoten bij de mannen 45+. De ’s-Gravenzander kwam tot een afstand van 11.52, een verbetering van maar liefst 72 centimeter van zijn oude topprestatie in deze leeftijdscategorie. Marco geeft de voorkeur aan de wedstrijden buiten en gebruikt de wedstrijden binnen als voorbereiding op het outdoor seizoen.

RUT ZOUTMAN ONNAVOLGBAAR IN APELDOORN Monstenaar Rut Zoutman heeft bij de Midwinter marathon in Apeldoorn op zondag 2 februari beslag weten te leggen op de eerste plaats in zijn leeftijdscategorie mannen 55+. Rut finishte deze populaire marathon op een glooiend parcours met een tijd van 2.48.23 als elfde overall. Zijn naaste belager in de leeftijdscategorie mannen 55+ volgde op bijna 26 minuten. Ruts tijd betekent tevens een nieuw Westlands record in deze leeftijdscategorie. Het vorige record stond sinds 1991 met een tijd van 2.52.37 op naam van Henk Groenewegen. De Midwinter marathon werd onder uitstekende omstandigheden afgewerkt.


12

GOUD VOOR TIM, ZILVER VOOR EVA BIJ NK INDOOR En dan, zoals in het intro al gemeld, het eerste weekendje indoor Apeldoorn. Op 8 en 9 februari mochten de A- en B-junioren aantreden voor hun Nederlandse kampioenschappen. Naaldwijker Tim Hoogenboom behaalde de eerste plaats op het onderdeel hoogspringen. Vorig jaar werd de Olympus’70 atleet al tweede bij de B junioren. Dit jaar was 1.97 goed voor een gouden medaille bij de Ajunioren. Eva Tetteroo sprong bij de Meisjes B een nieuw Westlands en clubrecord op het zelfde onderdeel. De ’sGravenzandse atlete kwam tot 1.68 meter, goed voor de vijfde plaats. Eva was op de binnenbanen nog niet hoger gekomen dan 1.57 meter. Het Westlands record stond met een hoogte van 1.64 meter, sinds 2008, op naam van Wendy de Bloois, net als Eva nu, toen een B juniore. Dag twee van dit kampioenschap verliep zo mogelijk nog beter voor Eva. Bij het verspringen veroverde ze de zilveren medaille. Onder toeziend oog van haar trainster Lianne van der Lugt kwam Eva in haar tweede poging tot een afstand van 5.61 meter. Hiermee vestigde zij een nieuw clubrecord bij zowel de A- (Lianne van der Lugt, 5.57) als B-juniores (Monique Burger, 5.44). Eva moest haar wedstrijd onderbreken voor een serie 60 meter horden waar ze ook op mocht starten. Hierin verbeterde zij en passant haar persoonlijk record met 0.22 sec. naar 9.30.

BRONSWIJK & BRONSWIJK OP RECORDJACHT Een van de eerste wedstrijden buiten vond plaats in Eindhoven. Marco en Jeremy Bronswijk boekten bij werpwedstrijden op 16 februari prima resultaten. Marco verbeterde het Westlands record op het onderdeel gewichtwerpen. Marco wierp het 15,88 kg zware projectiel naar een afstand van 12,83 meter. Het vorige record, ook op zijn naam, stond op 12,56 meter. Jeremy Bronswijk kwam bij het kogelslingeren tot 41,66 meter. Hiermee verbeterde hij het bestaande clubrecord voor A-junioren met maar liefs 9,69 meter.

EVA IN BLOEDVORM NAAR BRONS OP NK MEERKAMP Een week na het indoorkampioenschap voor de junioren vonden de nationale kampioenschappen voor de meerkampers plaats. Voor Olympus’70 stond daar aan de start Eva Tetteroo. Dat ze goed in vorm was, had ze de week ervoor al laten zien. Eva kwam goed uit de startblokken met een nieuw persoonlijk record bij de 60 meter horden; de ’s Gravenzandse haalde 0.01sec van haar oude record af. Bij de overige vier onderdelen, verspringen, kogelstoten, hoogspringen en de 800 meter bleef Eva in de buurt van haar persoonlijk records, wat uiteindelijk resulteerde in een super derde plaats op de meerkamp bij de Meisjes Junioren B. Eva sloot de meerkamp af met een puntentotaal van 3.576. Hiermee verbrak zij het oude clubrecord (3.217) van Ramona Thoen uit 2002.

TWEE PERSOONLIJKE RECORDS BIJ NK SENIOREN En als laatsten mochten de senioren naar Apeldoorn. Slechts drie atleten van Olympus’70 namen dit jaar deel aan de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek in het Omnisportcentrum op 22 en 23 februari. Als eerste mocht Amy Stolk aan de bak. Zij kwam uit op het kortste loopnummer: de 60 meter. De Naaldwijkse kampte de laatste dagen voorafgaand aan dit kampioenschap met irritaties aan de knie en kon derhalve niet voluit gaan. Dit resulteerde uiteindelijk in een eindtijd van 8.20, terwijl ze een aantal weken geleden tot een persoonlijk record van 8.06 kwam. Op de 400 meter hadden twee Olympus’70 leden de screening overleefd. Lianne van der Lugt kwam naar Apeldoorn met een persoonlijk record van 58.73. Yvonne de Jong had nog geen indoor 400 meter tijd staan. Op de buitenbanen rende zij vorig jaar naar een tijd van 58.97. Lianne van der Lugt mocht in de eerste serie aantreden in laan 1. Ze liep een hele nette race en mocht een nieuw persoonlijk record noteren van 58.47. Yvonne de Jong kwam in de tweede van vier series aan de start. Ook zij mocht na 400 meter een persoonlijk record bijschrijven. De Honselse kwam tot 58.56, sneller nog


13 dan haar outdoor persoonlijk record wat opmerkelijk genoemd mag worden. Echter de series vormden wel het eindstation voor onze clubgenotes.

INGA PAKT TWEE MAAL ZILVER Niet alleen in Nederland vonden er nationale kampioenschappen plaats, ook in Litouwen. Inga Michejenko veroverde aldaar twee zilveren medailles. Op de eerste dag kwam Inga uit op de 400 meter. De Hoekse noteerde een tijd van 58.46, goed voor een nieuw persoonlijk record. Vorig jaar behaalde ze nog een bronzen medaille op deze afstand. Dit jaar kwam ze slechts een fractie van een seconde te kort voor goud. Het nieuwe persoonlijk record brengt haar op de vierde plaats van de ranglijsten aller tijden van Olympus’70. Op dag twee mocht de Hoekse opnieuw naar het podium. Ditmaal voor de 800 meter. Hierin noteerde ze een supertijd van 2.12.43, een verbetering van haar beste tijd tot nu toe van meer dan 3 seconden, en wederom goed voor zilver. Op de 800 meter stijgt ze naar de tweede plaats op de ranglijsten van Olympus’70. Voor de Nieuwsjagers zit het indoorseizoen er op en gaan we ons richten op het buitengebeuren.Veel indooratletiek deze maand en niet zonder succes. Daarop voortbordurend doen wij alvast een voorspelling voor het nieuwe outdoorseizoen: een nieuw uiterst scherp clubrecord op de 4 maal 400 meter bij de vrouwen. Dat moet wel met vier van die kanjers die dik onder de 60 seconden lopen.

De Nieuwsjagers

De midwintermarathon en andere afstanden (Apeldoorn 2014)

Belevenissen van de pizzarunners. Het heet de midwintermarathon, maar het weer deed meer aan de lente denken: een lekker zonnetje, nauwelijks wind en circa 5 graden. Ideaal loopweer. De pizzarunners waren weer present met een redelijk grote groep, met gastloper René Daemen meegerekend waren het er dit jaar 17 personen. Jan Zwartveld en Helen Zwartveld waren met de trein gegaan omdat zij heel dicht bij het Centraal Station wonen van Den Haag. Een goede verbinding dus. De overige lopers verzamelden bij Kees de Kok in Naaldwijk en we zouden om 08.15 uur vertrekken. Helaas was Jos Koppert iets vergeten en kwam een kwartier later. Dat was geen goede start. Maar onderweg werd die tijd blijkbaar toch ingelopen en om 10.15 uur konden we de auto’s parkeren aan de Kweekweg bij eetcafé Kokkie. We werden hartelijk welkom geheten door eigenaar Marcel. We begonnen met een rondje koffie met appeltaart. Daarna gingen de lopers voor de 18,5 km zich al omkleden in de school. Kees de Kok en Aad Gankema waren nog even op avontuur geweest en zagen bij de ABN-AMRO-stand dat er foto’s gemaakt konden worden. Een leuk aandenken voor thuis. Toen het startschot voor de Hollander Techniekloop (18,5 km) waren de andere lopers voor de 27,5 km zich aan het omkleden en voorbereiden op hun lange tocht. Aan de mini-marathon (18,5) deden mee: Aad Gankema, Kees de Kok, Martin van Veelen en Klaas Pakvis. Vooral het deelnemen van Klaas was een aangename verrassing. Hij traint eigenlijk niet meer mee met de Pizzarunners op de dinsdag maar loopt wel weer regelmatig zijn kilometers door de week. Onderweg hier en daar veel publiek, vooral bij kruispunten, en soms een muziekbandje die voor extra sfeer zorgden. Voor de lopers is het de eerste 9 kilometer vlak of omhoog, vals plat. De benen lopen vooral vol bij een kilometer of 6 of 7. Bij 10 kilometer stond weer een klok als meetpunt en wisten de lopers waar ze aan toe waren. Uiteraard hebben veel lopers tegenwoordig zelf ook een “klok” waarmee ze constant weten of ze “nog op schema” lopen. Eenmaal uit het bos lopen de atleten op de Amersfoortseweg. Eenmaal op deze weg ben je aan het dalen. Weet je als loper dan in een goede cadans en vast tempo te lopen dan kun je nog jezelf behoorlijk oppeppen vanwege de betere kilometertijden. Bij de laatste drinkpost bij het 15 kilometerpunt is het de keus of je doorstoomt naar de finish of dat je nog een pauze neemt. Overigens prima verzorging met warme thee, water of sportdrank en een stukje banaan. De laatste drie kilometer gaat niet helemaal over asfalt maar dat mag de pret niet drukken. Nog één keer over de provinciale weg en de Naald is in zicht. De lopers steken rechts af de Loolaan op. Via luidspeakers is de microfonist al te horen, ook de opzwepende mu-


14 ziek van de discjockey. Maar die laatste kilometer op de Loolaan lijkt oneindig lang. Doorbijten, doorgaan, niet verslappen en meegaan in de stroom is het devies. En ja hoor eindelijk is het finishdoek in zicht, goh wat is dat nog ver weg zeg! Doorgaan, doorgaan hoor je vanaf de zijkant. De lopers weten de finish te halen en enkele meters na de finish is het heerlijk om lekker uit te rusten en te hangen aan een hek. Er wordt een medaille om de nek gehangen en kopje warme thee wordt aangeboden. Bij het verlaten van het finishvak krijgen de deelnemers ook nog een sportdrank. Wat een goede organisatie! Hetzelfde herhaalt zich circa anderhalf uur later als de Asselronde lopers zich melden bij de finish. Daar zit het niet voor iedereen mee. Sander van Assen had zich er meer van voorgesteld, maar kramp weerhield hem van een betere prestatie van vorig jaar. Ook Jan Zwartveld had een betere tijd willen lopen maar liep eigenlijk een afstand die hij liever had geruild voor de mini marathon. Iets te lang dus die 27,5. Maar… hij liep ‘m wel uit op karakter. De supporters of wandelaars zoals je wilt, hadden het druk met aanmoedigen en opletten of er weer een bekende loper voorbij kwam. Het helpt de lopers altijd wel als er vanaf de kant wordt aangemoedigd. Als loper krijg je daar soms een enorme kick van. Zo gebeurde dat ook bij Maarten Jung. Hij had een soort dipje kopje naar beneden en toen hij zijn naam hoorde roepen door de supporters ging hij weer een stuk harder. Verder was opvallend dat Anja Boks een goede prestatie neerlegde. Donderdags moest zij nog tijdens een duurloop al heel gauw terug maar in Apeldoorn was zij voor het eerst Kees de Kok in een wedstrijd voor gebleven. En dat kwam niet omdat Kees niet goed had gelopen maar Anja was zo rap. Martin van Veelen die was meegegaan voor Leen van Dam kon zich goed mengen in het deelnemersveld. Bij de Asselronde liep Kees Vreugdenhil ook netjes: 2:20 geen voltage maar in tijd. Ook Aad van der Laar zijn prestatie mag er zijn op de 27,5 km. Zo nu en dan kwamen er ook andere bekenden over de finish. Geen pizzarunners maar wel leden van Olympus’70. In de uitslagen zien we die namen terug. Na het douchen was er zelfs een mogelijkheid om ook een massage aan de bene te laten doen. Al jaren maken sommigen daar gebruik van. Het herstel gaat dan sneller. En dan veel drinken maar geen koffie of alcohol werd er gezegd door de masseur en de masseuse. Toen eenmaal iedereen terug was bij Kokkie was het een volle boel en erg gezellig. Als er een tafeltje leeg kwam was deze zo weer bezet met nieuwe klanten. Een serveerster bediende zelfs een tijdje in een blauw Pizzarunners shirt. Een aandenken dat aan de eigenaar was geschonken en mogelijk in de winkel komt te hangen als een soort schilderij onder glas. De erwtensoep met een sneetje roggebrood smaakte erg goed en was een goed fundament voor de volgende bestellingen. De menukaart werd goed bekeken maar niet alles kon besteld worden omdat het erg goed liep en de voorraad niet oneindig was. Maar de Pizzarunners toonden zich flexibel en hadden alternatieven. Een pannetje, mixed grill, slibtong, varkenshaas, je zou zo weer terug gaan…

De uitslagen zijn terug te vinden in het uitslagenoverzicht achteraan in dit blad. Met dit jaarlijkse uitje van de Pizzarunners had niet alleen de uitbater weer een leuke dag maar de Westlanders ook. En mogelijk wordt er volgend jaar weer een ritje gemaakt richting Apeldoorn. Andere suggesties werden ook al ter berde gebracht: de after party na de Arcadeloop een week later houden dus op zaterdag 5 april, mits er voldoende aanmeldingen zijn. Een run-bike-run naar Brabant als daar animo voor is. Lat het zo spoedig mogelijk weten aan Kees of Ton. Een ander sportief evenement is op vrijdag 7 maart bij Verburch een spinningmarathon voor het goede doel: het project Albanië. Johan van der Berg is daar de initiator van. BEKIJK KIJK BEKIJK


VERZEKERING HYPOTHEEK PENSIOEN Zwartendijk 25A, 2681 LN Monster - T (0174) 61 26 70 www.wubbenbauer.nl


15

JEUGDHOEK Nationale D-spelen indoor Op 18 januari vonden in het Omnisport van Apeldoorn de Nationale D-spelen plaats. Dit zijn de officieuze Nederlandse kampioenschappen voor D-junioren. Voor Olympus ’70 stonden er vier D-junioren aan de start. Ruben Rolvink deed mee met de onderdelen 60m sprint, hoogspringen en kogelstoten. Het kogelstoten ging hem het beste af. Bij dit onderdeel bereikte hij de finale waarin hij uiteindelijk achtste werd met een stoot van 7.91m. Dano van Calsteren was de tweede D1 jongen in het rood; hij kwam uit op de onderdelen 60mh, hoogspringen en 60m sprint. Bij het hordelopen wist Dano zichzelf het meeste te bewijzen door in de halve finales een persoonlijk record te noteren van 11.81sec. Ook bij de MD1 had Olympus ’70 twee ijzers in het vuur. Sara Dekker kwam naar Apeldoorn voor de onderdelen 60m sprint, 60mh en verspringen. Op de eerste twee onderdelen wist zij een persoonlijk record te noteren en zelfs de halve finales te behalen. Angela de Vries noteerde de hoogste notering van de dag door een Olympus ’70 lid: zij kwam in de finale van het verspringen net drie centimeter te kort voor het podium en werd met een afstand van 4.09m vierde. Angela deed ook nog mee met het kogelstoten en de 1000m. De dag nadien vonden in hetzelfde Omnisport de C-spelen plaats, waarbij voor Olympus ’70 weer een aantal deelnemers aan de start stonden.

Nationale C-spelen Datzelfde weekend was Olympus '70 met 7 atleten vertegenwoordigd op de C-spelen in Apeldoorn. Met zoveel atleten zijn we in tijden niet naar de officieuze Nederlandse Kampioenschappen geweest. Vooraf was iedereen goed geïnstrueerd om toch vooral maar op tijd te komen, want de regels bij deze wedstrijd waren een stuk strenger dan bij andere wedstrijden. Niet op tijd komen is dus gewoon niet meedoen, ook al heb je daarvoor 150 km in de auto gezeten. De jongens C-1e jaars Quinten de Brabander en Dion in 't Veld mochten beginnen op de 60 m horden. De week tevoren hadden beiden hun PR aangescherpt bij een indoorwedstrijd bij Ilion, dus ze hadden er zin in. Helaas lukte het bij allebei net niet en bleven Dion (11,28 s) en Quinten (11,24 s) ongeveer 0,2 s achter op hun PR. Emma Dekker was vervolgens aan de beurt in haar categorie (meisjes C-2e jaars) op de 60 m horden. Emma bleef maar 0,01 s van haar PR verwijderd en plaatste zich daarmee voor de halve finale. Die halve finale werd later in de namiddag gelopen. Dat ging bij Emma nog een stukje sneller. Nu liep ze wel naar een PR van 9,92 s (5e AT op ranglijst Olympus '70) en werd ze daarmee 16e in totaal. Vervolgens werd het tijd voor de sprinters zonder horden. Hier lukte het Quinten wel om zijn PR te verbeteren. Met 8,77 s is hij op dit moment de snelste jC bij Olympus '70. Zijn tweelingzus Danique liep ook de 60 m en verbeterde ook haar PR naar 9,57. In dezelfde categorie deed ook Iris Penning mee. 60 m was niet haar belangrijkste onderdeel, maar ze deed het heel goed door dik onder de 9 s te lopen in een tijd van 8,84. Later zou blijken dat Iris in een zeer goede vorm was vandaag . Na het verspringen van de jongens D (Dion 3,76 m en Quinten 4,20 m) was het tijd voor de onderdelen waar we mogelijk wel eens hoog zouden kunnen eindigen: de 1500 m. Zowel Iris Penning, Nienke de Ruiter als Pim Veraar trainen nu standaard 1x in de week bij Arthur van Dijk. En het is al duidelijk zichtbaar dat deze lopers vooruitgang boeken. Iris ging van start in de snelste serie op de 1500 m bij de meisjes C1. Er werd snoeihard gestart, maar Iris liet zich niet gek maken en begon op de 8e plaats in het veld van 9 loopsters. Gedurende de 7,5 rondes schoof ze steeds wat op en bleef ze in het kielzog van de koploopsters, die de snelle start toch wat moesten bezuren. In een supersnelle laatste 300 m rukte Iris op naar plaats 3 en met een laatste 100 m in 15,5 s (volgens broer Niels) werd Iris zelfs 2e in een tijd van 5.05,07!! Dit was echt een superresultaat. TOP!!! In de serie bij de meisjes C-2e jaars mocht Nienke starten. Hier werd er veel langzamer gestart. Daardoor kon Nienke niet direct in haar ritme komen. Bij een tussensprint van 300 naar 400 m liepen drie loopster rap weg van Nienke. Ze kon deze versnelling niet beantwoorden en bleef haar eigen tempo lopen, maar wel op 30 a 40 m van de drie koplopers. Deze drie bleven onbereikbaar, waardoor Nienke net naast het podium


16 eindigde in een tijd van 5.18,55. Deze tijd is overigens wel 10 seconden sneller dan wat ze in 2013 buiten liep. Pim heeft het nadeel dat zijn tegenstanders gemiddeld een kop groter zijn. Ondanks zijn goede looptechniek, moet hij het (nog) even afleggen in kracht en snelheid. Pim liep in een solide race naar een tijd van 5.19. Hier geldt voor Pim de regel: "Wacht maar tot ik groter ben". Dan zullen veel lopers hem niet meer bij gaan houden. Ondertussen was het al later op de dag geworden. Alleen voor Emma stonden er nog twee onderdelen op het programma. Alleen waren die nagenoeg gelijktijdig geprogrammeerd. Emma begon met hoog. Daar haalde ze de 1,40 m in 1x. Vervolgens een foutsprong op 1,45 m. En toen moest ze door naar de 600 m. 3 series op tijd. De langzaamste eerst, de snelste serie als laatste. En Emma zat in serie 2. Dit maakte echter helemaal niet uit voor haar. Door een superstart lag ze direct op kop en na 100 m had ze al 20 m voorsprong op iedereen. De eerste volle ronde ging in 30 a 31 s. De tweede ronde trok Emma goed door en met een tussentijd van 65 s ging ze de laatste ronde in. Haar tegenstanders waren in geen velden of wegen meer te bekennen. De laatste ronde werd wel zwaar, maar met alle kracht, inzet en mentaliteit die Emma in zich had, knokte ze zich naar de finish. Ze kwam uit op een tijd van 1.42,87. Zo hard had ze buiten ook nog nooit gelopen. En nu was het afwachten wat de snelste serie zou brengen. Deze serie opende minder snel: 32 a 33 s. En ook de doorkomst op de 400 m was langzamer dan bij Emma: 66 a 67 seconden voor de top-3. Het werd nu heel spannend of deze op papier snellere loopsters het vol zouden kunnen houden. 2 loopsters bleven hard doorlopen en eindigden respectievelijk in 1.40 en 1.41. Maar de derde loopster zat wel heel erg dicht in de buurt van de tijd van Emma. Dat bleek ook zo te zijn, want dat meisje liep 1.42,89. 0,02 seconden langzamer dan Emma die dus geheel onverwacht een 3e plaats voor zich opeiste. Echt super gedaan!! De prijzen werden door Iris en Emma breedlachend in ontvangst genomen. En zo eindigde een succesvolle editie van de C-spelen in Apeldoorn.

Olympus ’70 wint eindklassement door toedoen van zes eindoverwinningen. 9 februari vond in Naaldwijk de ontknoping van de Haagse Cross Competitie plaats tussen de verenigingen AV’40, Haag Atletiek, AV Sparta en Olympus ’70. Tijdens de vierde wedstrijd behaalde Olympus ’70 op het thuisparcours vijf overwinningen, evenveel tweede plaatsen en negen derde plaatsen. Het eindklassement werd voor Olympus ’70 gewonnen door Dexter van Calsteren JPC, Frank van den Enden JPB, Sara Dekker MD1, Nienke de Ruiter MC, Tristan Valkenburg JB en Thelma Solleveld MB. Er waren ook zes twee plaatsen in het klassement voor Floortje Lusthof MPC mini, Frederiek Dekker MPA1, Angela de Vries MD1, Iris Penning, MC, Daan Valstar JB en Lisan Duijvestein MB. Derde plaatsen waren er voor Niels van der Pijl JPC mini, Sanna de Koning MPA1, Cedric Demol JD2, Emma Dekker MC en Marlon van Staalduinen JB. Olympus ’70 wist ook beslag te leggen op het verenigingsklassement. Tijdens de laatste wedstrijd werd de voorsprong zelfs nog met één punt uitgebreid op AV ’40

Pupillen indoorwedstrijd Olympus ‘70 Zondag 16 februari was er de tweede indoorwedstrijd voor pupillen bij Olympus ’70. Alle pupillen stonden automatische hiervoor ingeschreven. Dus er was een hoop rood te bewonderen. Buiten was het prachtig weer, maar binnen regende het persoonlijke records. Van de 24 deelnemers bij de MPA1 waren er 14 van Olympus ’70. Voor deze groep stond er, naast het sprinten en verspringen, speerwerpen op het programma. Dit onderdeel wordt normaal nooit gedaan, maar het was een leuke afwisseling. Gelukkig hadden de pupillen van Olympus ’70 er op de training al mee kunnen oefenen en vlogen de speren mooi door de hal heen. Bij het verspringen hadden bijna alle meiden een persoonlijk record, Sanne, Luna en Tessa sprongen voor het eerst over de drie meter. Pleun beloofde dat ze dat tijdens de volgende wedstrijd ook ging doen. Anna, Frederiek en Sanna sprongen binnen 5cm van elkaar en hadden alle drie een pr. Wietske wist haar pr precies te evenaren en Naomi zou met drie van haar sprongen bijna een wereld record hebben. Voor Carmen was het haar eerste wedstrijd en Isis Z deed voor het eerst een indoorwedstrijd. Isis T en Ellemijn waren vandaag de beste met 3.45m en 3.50m. Ook met de sprint werden veel records gebroken. In de door de zon opgewarmde hal liepen twee meiden onder de tien seconden. Ellemijn mocht op het einde van de dag plaats nemen op het podium: zij was derde geworden.


17 De meisjes pupillen A2 hadden allemaal minimaal één pr. Voor Laura en Eline was het de eerste indoorwedstrijd van het jaar en dus was het gemakkelijk om een persoonlijk record neer te zetten. Darcy was een stuk sneller op de sprint dan in november. Ook Jasmijn en Sacha hadden een pr. Jasmijn verbeterde zichzelf ook bij het verspringen en Sacha bij het kogelstoten. Tamara en Floor waren ook beter dan ooit bij het kogelstoten en Floor wist zichzelf ook te verbeteren bij het verspringen. Bij de jongens pupillen A1 miste Arend op vier na punten het podium. Hij werd vierde met onder andere een mooie tijd op de 60m sprint. Ivar was van plan om onder de tien seconden te lopen, maar omdat zijn nummer onderweg nog even goed gedaan moest worden lukte dat net niet. Tygo liep voor het eerst onder de 11 sec op de sprint en kwam weer iets dichter bij de 3 m grens van het verspringen. Maarten liet weer een sprong zien van ruim drie meter. Begin dit jaar lukte hem dit nog niet. Liam kwam weer onder de 12 sec over de finish wat weer een pr betekende. Rick verbeterde de meeste persoonlijke records bij de jongens pupillen A2, op alle onderdelen was hij beter dan tijdens de vorige indoor wedstrijd. Jake verbeterde zichzelf ook bij het verspringen, hij kwam voor het eerst over de 3 m en sprong tot twee keer toe 3.11 m. Chris verbeterde zichzelf bij het kogelstoten door de 2 kg zware kogel naar 4.87 m te stootte. De volgende wedstrijd die op de planning staat zal weer buiten zijn. Dit is de openingswedstrijd van Olympus ’70 op zondag 30 maart. Ook voor deze wedstrijd staan alle pupillen automatische ingeschreven. Ik voorspel nu al regen voor deze dag, een persoonlijke record regen!

Twee clubrecords tijdens indoor pupillenwedstrijd Tijdens deze pupillenwedstrijd zijn er twee clubrecords verbroken bij de pupillen. Jet van Mierlo verbrak het clubrecord balwerpen bij de meisjes pupillen C, Yannick Rolvink verbeterde het clubrecord bij het kogelstoten van jongens pupillen B. Jet was al in het bezit van het clubrecord balwerpen en verbeterde dus haar eigen record wat zij in november van 2013 met 16,03m gevestigd had. Jet zette alles op alles in haar laatste poging en kwam tot een afstand van 16.40m. Yannick kwam in november 2013 al dicht bij het clubrecord kogelstoten, nu stootte hij de kogel direct in zijn eerste poging naar 7.12m. In de twee daarop volgende pogingen stootte hij de 2kg zware kogel nog naar een afstand van 7.29m. Het oude record was in handen van Jochem van den Berg die in 1985 6.69m stootte.

ACTIVITEITENCOMMISSIE Filmavond Voor zowel de CD junioren als de pupillen zal er in maart een filmavond georganiseerd worden. De CD junioren hebben de uitnodiging hiervan al ontvangen. Wij willen deze categorieën graag bedanken voor hun inzet tijdens de grote clubactie.

Pupillen en junioren D kamp Op 4, 5 en 6 april gaan we met ruim 75 atleten op kamp in Esbeek. Binnenkort zal het thema bekend gemaakt worden. Houd hiervoor de site op Facebook in de gaten!

Truien De truien zijn besteld en zullen binnenkort geleverd worden. Er zijn dit jaar ruim 50 truien besteld! In de afgelopen jaren zijn er nu al meer dan 320 truien verkocht en loopt half Olympus ’70 dus al met zo’n rode trui rond.


Specialisten in geschreven communicatie.

Tekst- en vertaalbureau

Wij schrijven, vertalen en corrigeren teksten voor ondernemers en particulieren.

Naast Sportmassages en Sensitherapie

brochures

correcties

interviews/artikelen

nieuwsbrieven

Twitter en Facebook

vertalingen: Engels, Duits, Frans en Spaans

websites

biedt George Edelman u een scala aan behandelmethodes aan om uw welzijn Te bevorderen

Leden van atletiekvereniging Olympus ’70 ontvangen 10% korting op alle massages George Edelman

info@tekstbureauwestland.nl

Tel: 06 12 85 85 35

www.tekstbureauwestland.nl

e-mail: gedelman@caiway.nl

+31 (0)6 24 87 69 35

WWW.WELZIJNSPRAKTIJKEDELMAN.COM

Snack – bar

DE HOGENHOUCK Anjerlaan 36 – 2671 KJ Naaldwijk Tel. 0174 – 62 67 37 SATÉ, KARBONADE, KIP, SALADES, BEREHAP, ENZ (prima HAMBURGERS)

Kom eens langs!


18

BAANWEDSTRIJDEN INDOORWEDSTRIJDEN

Oude uitslagen Na de uitgifte van het Statistisch jaarboek is gebleken dat enkele uitslagen nooit verwerkt zijn geweest, dus ook niet verschenen in het uitslagenoverzicht van de Olympus koerier. Dit ondanks herhaalde oproepen gedurende het hele jaar ontbrekende uitslagen te melden. Voor de goede orde alsnog deze uitslagen: 1. Amsterdam 19-5-2013 meisjes B ver Nanda Schotel

4,32 (1,4m/s) 3e

2. Spijkenisse 2-6-2013: dames competitie divisie (2e damesteam Olympus ’70 bestaande uit junioren) 100m s2 (5) 5. Suzanne de Jong 200m s2 (5) 2. Nanda Schotel 5. Naomi Kortekaas 400m s2 (5) 5. Suzanne de Jong s3 (5) 5. Aline Philipsen 800m s1 (6) 1. Nadine de Jong 4*100m s1 (5) 4. Olympus ’70 ver (9) 3. Nanda Schotel kogel 1 (10) 10. Nadine de Jong 2 (7) 7. Naomi Kortekaas discus (12) 12. Naomi Kortekaas speer (11) 10. Aline Philipsen totaal (12) 10. Olympus ’70 3. Eindhoven 29-6-2013: NK junioren hier ontbrak 1 uitslag: jongens A hss (9) 8. Jelmer de Boer 4. Naaldwijk: Clubdag 6-10-2014 hier ontbrak het kogelstoten: Marco Bronswijk 11,42 Sem de Bruin 7,57 Eric Philipsen 7,83 Ryan Boon 9,98 Cor van Dam 8,48 Milan Vermeulen 8,44 Esther Dekker 6,58 Jeremy Bronswijk 10,09 Aline Philipsen 8,82 Kevin Philipsen 12,39

15.58 31.30 39.88 76.04 67.42 2.41.36 56.52 4,77 7,30 6,04 10,81 20,39 3780 ptn

12,26 (1,5)

Leander de Kok 10,71 Bo Kemmere 9,08 Femke van Giessen 5,69 Bram van Ruijven 9,24 Amy Stolk 8,45 Elisa de Boer 6,71 Sabeth van der Voort 5,90 Maud de Haan 5,46 Tim Hoogenboom 11,74

Eindhoven 15-2-2014 kogelslingeren Jeremy Bronswijk Marco Bronswijk

JA 41,66 ( Clubrecord ) m45 niet af te lezen

gewichtwerpen Marco Bronswijk m45 12,83 ( clubrecords heren, masters m35, m40 en m45 ) ranglijst aller tijden kogelslingeren jongens A 41,66 Jeremy Bronswijk 2014 31,97 John van Schie 2008 18,95 Alexander Kamermans 2008

Zoetermeer 18-1-2014 meisjes B 60m (14) 60h ser (10) fin (5) kogel (20)

7. Eva Tetteroo 1. Eva Tetteroo 1. Eva Tetteroo 3. Eva Tetteroo

8.79 9.65 9.57 11,45 ( clubrecord )

jongens A hss (4)

2. Jelmer de Boer

12,43 ( clubrecord JA en heren )

ranglijst aller tijden hoogspringen indoor meisjes B 11,45 Eva Tetteroo 2014 11,14 Mibette Mondt 2002 10,97 Tessa de Niet C 2004 10,93 Ramona Thoen 2002 10,39 Tamara Middelburg C 2003 ranglijst aller tijden hinkstapspringen indoor jongens A 12,54 Jelmer de Boer 2014 12,14 Bertran Verwey 1999 11,76 Erik Verdoodt 1991

Apeldoorn 18-1-2014: D-spelen meisjes D1 60m s7 (8) 2. Sara Dekker hf2 (8) 7. Sara Dekker 1000m s3 (8) 7. Angela de Vries 60h s3 (7) 3. Sara Dekker hf2 (8) 7. Sara Dekker ver gr1 (19) 6. Angela de Vries gr2 (20) 10. Sara Dekker fin (12) 4. Angela de Vries kogel gr1 (16) 8. Angela de Vries jongens D1 60m s4 (8) s5 (8) 60h s3 (8) hf2 (8) hoog (14)

7. Ruben Rolvink 7. Dano van Calsteren 5. Dano van Calsteren 7. Dano van Calsteren 11. Ruben Rolvink 14. Dano van Calsteren kogel gr1 (15) 6. Ruben Rolvink fin (12) 8. Ruben Rolvink

9.10 9.25 3.50.54 11.72 11.87 4,04 3,90 3,09 7,50 9.34 9.52 11.96 11.81 1,30 1,30 7,69 7,91

Apeldoorn 19-1-2014: C-spelen meisjes C1 60m s3 (8) s6 (7) 1500m s2 (9) kogel gr1 meisjes C2 600m s2

5. Iris Penning 8.84 7. Danique de Brabander 9.57 2. Iris Penning 5.06.07 ( 2e in totaal; 2e AT bij meisjes B ) 15. Danique de Brabander 7,83 1. Emma Dekker 1.42.87 ( 3e in totaal; 3e aller tijden )


19 1500m (8) 60h s2 (7) hf3 (8) hoog (17) jongens C1 60m s3 (7) s5 (7) 60h s3 (8) s5 (7) ver gr1 (14) jongens C2 1500m s1 (8)

4. Nienke de Ruiter 4. Emma Dekker 6. Emma Dekker 13. Emma Dekker

5.18.55 9.96 9.92 1.40

7. Dion in ’t Veld 4. Quinten de Brabander 6. Dion in ‘t Veld 7. Quinten de Brabander 10. Quinten de Brabander 14. Dion in ’t Veld 8. Pim Veraar

9.19 8.77 11.28 11.24 4,20 3.76

s6 (5) s7 (5) 60h s1 (5) s3 (5) ver (24)

hoog (13) kogel (21)

5.19.31

ranglijst aller tijden 600 meter indoor meisjes C 1.35.3 Marijke Vreugdenhil 1998 1.40.96 Ramona Thoen 1999 1.42.87 Emma Dekker 2014 1.44.45 Monique Burger 1995 1.45.8 Daniëlle Fieret 1991

jongens C 60m s1 (5)

s2 (5) s3 (6) s4 (3) 60m II s2 (5)

ranglijst aller tijden 1500 meter indoor meisjes B 4.51.74 Lisa Driessen 2007 5.00.33 Judy Middelburg 2006 5.05.07 Iris Penning C 2014 5.08.12 Nienke de Ruiter C 2014 5.17.4 Leonie Wissenburg C 1983

s3 (5)

Apeldoorn 25-1-2014 meisjes B 400m s4 (4) 800m (8) 1500m (11) jongens B 1500m s2 (10) jongens A 400m s3 (4) dames 400m s4 (4)

800m (8)

2. Thelma Solleveld 5. Thelma Solleveld 8. Nienke de Ruiter

62.34 2.29.56 5.08.12

6. Tristan Valkenburg 7. Owen Boed

4.30.54 4.32.27

2. Gustav Kehris

52.50

1. Inga Michejenko 3. Lianne van der Lugt 4. Amy Stolk

58.67 59.03 61.53

3. Inga Michejenko

2.15.69 ( 3e aller tijden )

heren 800m s2 (8)

6. Gustav Kehris

1.59.67

Naaldwijk 26-1-2014 meisjes C 60m s1 (5) s2 (5) s3 (6) s4 (6) s5 (5) 60m II s3 (3) s4 (4)

4. Sem de Bruin 4. Suzanne van Marrewijk 2. Emma Dekker 3. Iris Penning 2. Danique de Brabander 3. Sophie Koedood 4. Anne-Fleur Blok 3. Sem de Bruin 1. Anne-Fleur Blok 3. Suzanne van Marrewijk 4. Danique de Brabander

9.3 9.2 8.6 8.9 9.2 8.7 9.0 9.5 8.7 9.2 9.4

s4 (5) s5 (5) 60h s2 (4) s3 (4) ver (15)

kogel (18)

meisjes B 60m s1 (4) s2 (6) 60m II s2 (3) 60h s1 (5) s2 (5) ver (10) hoog (1) kogel (15) jongens B 60m s1 (3) s2 (6) s3 (5) 60m II s1 (1) s2 (4)

2. Iris Penning 3. Sophie Koedood 4. Emma Dekker 1. Emma Dekker 3. Anne-Fleur Blok 5. Emma Dekker 7. Sophie Koedood 17. Iris Penning 18. Suzanne van Marrewijk 20. Danique de Brabander 1. Emma Dekker 6. Sophie Koedood 7. Emma Dekker 8. Danique de Brabander 10. Sem de Bruin 11. Anne-Fleur Blok 15. Suzanne van Marrewijk

8.7 8.8 8.8 9.8 10.7 4,28 4,12 3,79 3,77 3,62 1,40 8,54 8,43 8,32 7,46 7,28 6,71

2. Tom Dogger 3. Quinten de Brabander 4. Ruben Vreugdenhil 5. Pim Veraar 4. Dion in ’t Veld 1. Guido Persoon 3. Tim Verhulst 1. Sander Hoogervorst 2. Dion in ’t Veld 3. Tim Verhulst 1. Quinten de Brabander 3. Ruben Vreugdenhil 4. Pim Veraar 3. Tom Dogger 3. Guido Persoon 2. Ruben Vreugdenhil 3. Quinten de Brabander 7. Guido Persoon 8. Quinten de Brabander 9. Tom Dogger 12. Sander Hoogervorst 13. Pim Veraar 14. Dion in ’t Veld 15. Tim Verhulst 5. Guido Persoon 10. Dion in ’t Veld 12. Quinten de Brabander 13. Ruben Vreugdenhil 16. Tom Dogger 18. Pim Veraar

8.5 8.9 9.3 9.4 9.4 8.1 9.6 8.9 9.3 9.9 8.9 9.1 9.2 8.7 8.2 11.5 11.0 4,32 4,27 4,15 3,65 3.60 3,58 3,51 9,54 8,20 7,39 6,89 6,26 5,48

1. Eva Tetteroo 3. Aline Philipsen 5. Renee de Wilde 2. Aline Philipsen 3. Renee de Wilde 4. Aline Philipsen 1. Eva Tetteroo 1. Eva Tetteroo 7. Aline Philipsen 1. Eva Tetteroo 6. Eva Tetteroo 2. Marijn Koene 3. Stijn Hoogenboom 6. Laes Tinneveld 5. Marlon van Staalduine 1. Marlon van Syaalduine 3. Lars Tinneveld

8.4 8.5 8.7 8.7 8.8 10.6 9.3 5,11 4,32 1,55 11,09 7.6 8.7 8.7 9.2 9.1 8.6


20 4. Stijn Hoogenboom 4. Marijn Koene 3. Stijn Hoogenboom 6. Marijn Koene 8. Lars Tinneveld 9. Marlon van Staalduine 1. Guido Persoon 7. Ruben Vreugdenhil 1. Marijn Koene 7. Lars Tinneveld 8. Stijn Hoogenboom 9. Marlon van Staalduine

s4 (5) 60h s1 (4) ver (9) hoog (8) kogel (9)

jongens A 60h s1 (3) s2 (3)

8.8 7.7 12.2 4,49 4,12 3,98 1,55 1,35 8,10 6,82 6,65 5,85

2. Tim Hoogenboom 1. Kevin Philipsen 2. Ivar de Kok 2. Tim Hoogenboom 3. Kevin Philipsen 4. Leamder de Kok 5. Ivo Kerklaan 6. Ivar de Kok

kogel (8)

dames 60m s1 (4) s3 (5) 60m II s2 (4) s3 (2) ver (6)

3. Brigitte Vellekoop 3 Yvonne de Jong 4. Brigitte Vellekoop 2. Yvonne de Jong 2. Brigitte Vellekoop 6. Nanda Schotel

9.1 10.3 11.0 10,74 10,26 10,02 9,06 8,80 A A A A

8.7 8.0 8.6 8.0 4,87 4,29

heren 60m s1 (5)

4. Ivar de Kok A 8.1 5. Leander de Kok A 8.9 s3 (5) 1. Raymon Toussaint 7.2 s4 (4) 2. Guido Stockmans 7.5 5. Kevin Philipsen A 7.7 s5 (6) 3. Tim Hoogenboom A 7.6 s7 (6) 5. Bram van Ruijven 7.3 60m II s2 (3) 1. Marco Bronswijk m45 8.7 s3 (3) 1. Ivar de Kok A 8.0 s5 (2) 1. Tim Hoogenboom A 7.7 s6 (4) 2. Guido Stokmans 7.5 s7 (5) 3. Bram van Ruijven 7.3 s8 (4) 3. Raymon Toussaint 7.3 ver (15) 6. Bram van Ruijven 5,79 8. Tim Hoogenboom 5,54 9. Ivo Kerklaan 5,15 12. Ivar de Kok 5,04 kogel (4) 1. Marco Bronswijk 11,52 ( clubrecords m35, m40 en m45; 2e aller tijden heren ) masters 65+ kogel (1)

1. Cor van Dam ( clubrecord )

8,59

Zoetermeer 1-2-2014 hoog

11. Eva Tetteroo

3. Gustavs Kehris

1,57

1.59.67

Apeldoorn 8-2-2014: NK junioren 1e dag meisjes B 400m s5 (6)

3. Emma Dekker

6. Nienke de Ruiter 3. Thelma Solleveld 5. Eva Tetteroo ( clubrecords MB, MA en dames ) 14. Eva Tetteroo

kogel (19) jongens B 3000m (14)

11,20

8. Tristan Valkenburg 9.38.34 ( 2e aller tijden JB, 3e aller tijden JA )

meisjes A ver (16) jongens A hoog (14)

2.31.16 2.22.80 1,68

16. Nanda Schotel

4,26

1. Tim Hoogenboom 1,97 ( Ned. kampioen; 2e aller tijden JA en heren )

ranglijst aller tijden hoogspringen indoor meisjes B 1,68 Eva Tetteroo 2014 1,64 Wendy de Bloois 2008 1,63 Mibette Mondt 2001 1,58 Linda Vroom C 1996 1,50 Joni Stolk C 2002 1,50 Kelly Schotel C 2004 1,50 Julia de Koning C 2010 1,50 Aline Philipsen C 2010 ranglijst aller tijden 3000 meter indoor jongens B 9.32.0 Arno Buitenweg 1987 9.38.34 Tristan Valkenbeug 2014 10.02.58 Wilko Zuidema 2006 ranglijst aller tijden hoogspringen jongens A indoor 2,06 Ronald Koehorst 1985 1,97 Tim Hoogenboom 2014 1,80 Eddy Verbeek 1994 1,76 Niko Zuidema 2006 1,75 AndrĂŠ Hoogkamer 1980 1,75 Clarens vd Hout 1985 1,75 Niko Zuidema 2006

Apeldoorn 9-2-2014: NK junioren 2e dag meisjes B 60h s1 (8)

3. Eva Tetteroo 9.80 ( 2e aller tijden ) ver (15) 2. Eva Tetteroo 5,61 (2e plaats NK; clubrecords MB en MA, 3e aller tijden dames) ranglijst aller tijden verspringen indoor meisjes B 5,61 Eva Tetteroo 2014 5,41 Monique Burger 2006 5,22 Lianne vd Lugt 3004 5,08 Marijke Vreugdenhil C 1998 5,08 Tessa de Niet C 2003

Naaldwijk 16-2-2014 MB

Dortmund 2-2-2014 jongens A 800m

800m s2 (8) s3 (7) hoog (17)

63.35

meisjes pupillen mini (7) 1. Jet van Mierlo 2. Floortje Lusthof 6. Noa Schanzleh meisjes pupillen C (8) 2. Pien Mittertreiner 4. Luna Pedemonte 5. Yara Mulder 6. Lea Kempen

40m ver bal ptn 7.83 2,87 16,40 943 ( bal: clubrecord ) 7.81 2,73 9,26 792 9.55 1.79 3,98 219 40m 8.02 8.41 8.52 8.74

ver 2,89 2,31 2,36 2,17

bal 13,69 12,32 12,04 10,85

ptn 870 668 656 564


21 7. Marissa Brouwer

8.69 2,09 8,07 498

jongens pupillen mini (9) 4. Stijn van Leeuwen 5. Niels van der Pijl 6. Stef Engelsman 7. Sjoerd Vollebregt

40m 8.49 8.86 8.56 9.12

ver 2,59 2,24 2,25 2,16

bal 14,38 14,63 11,15 11,47

ptn 748 628 612 522

jongens pupillen C (10) 2. Dexter van Calsteren 4. Jesse Kruijswijk 5. Quint Verbeek 6. Martijn Kamp

40m 7.53 8.18 8.10 8.48

ver 2,58 2,84 2,58 2,69

bal 17,46 15,31 14,13 16,39

ptn 956 861 803 801

meisjes pupillen B (12) 6. Manouk den Ouden 9. Zahra Baard 10. Anouk van Erk

40m 8.04 8.57 8.15

ver 2,98 2,60 2,56

kogel 3,37 3,76 2,65

ptn 885 757 719

jongens pupillen B (27) 40m ver kogel ptn 2. Yannick Rolvink 7.12 3,60 7,29 1445 (kogel: clubrecord; ver: 3e aller tijden ) 3. Frank van den Enden 7.42 3,31 5,11 1193 4. Maurits van Scheijndel 7.41 3,15 4,87 1146 7. Duncan Assendelft 7.81 3,21 4,92 1087 8. Lars Duijndam 7.43 2,90 4,65 1077 11. Tom van Dijk 7.55 2,77 4,28 1000 13. Nick van Uffelen 8.28 2,82 5,68 980 14. Thymen Scheper 7.86 2,68 4,98 976 15. Jasper van den Bos 7.77 2,99 3,89 975 20. Carl van Holsteyn 8.10 2,73 3,70 851 21. Jay Bol 7.96 2,41 3,69 810 25. Joshua Adriaanse 8.34 2,18 2,25 575 26. Alex van Staalduinen 8.97 2,09 3,30 561 27. Daan Bladt 9.19 2,00 3,04 492 jongens pupillen A1 (24) 4. Arend van der Most 8. Ivar van Ruijven 9. Thomas Kleijweg 13. Maarten Kools 17. Tygo Heemskerk 19. Bram Louter 24. Liam Brederoo

60m 10.07 10.11 10.56 10.93 10.74 10.99 11.90

ver 3,49 3,60 3,18 3,21 2,96 2,84 2,10

speer 12,73 9,87 13,13 9,33 7,37 8,26 5,58

jongens pupillen A2 (24) 10. Rick van Velzen 16. Jake Blom 23. Chris Bongaards

60m 10.23 10.71 11.99

ver 3,25 3,11 2,58

kogel ptn 6,60 1253 5,07 1062 4,87 789

meisjes pupillen A1 (24) 3. Ellemijn Blok

60m ver speer ptn 10.09 3,50 14,37 1469 ( speer 2e aller tijden ) 9.85 3,36 12,87 1423 ( speer 3e aller tijden ) 9.70 3,45 10,54 1374 10.36 3,39 9,47 1215 10.89 3,48 10,06 1186 10.29 3,34 7,91 1143 11.06 3,14 8,75 1039 10.40 2,98 7,36 1029 11.55 2,58 12,55 1026 10.93 3,06 8,45 1025 10.86 3,16 7,02 984 12.62 2,50 6,55 631 12.84 2,26 7,85 628 12.91 2,37 7,26 615

4. Frederiek Dekker 6. Isis Tinneveld 7. Sanna de Koning 10. Isis van der Zalm 11. Anna Lusthof 15. Tessa Molenaar 16. Pleun Coenders 17. Lotte Olsthoorn 18. Luna van der Ende 20. Sanne van der Pijl 22. Naomi van der Stap 23. Wietske van Uffelen 24, Carmen Knipscheer meisjes pupillen A2 (27) 12. Jasmijn van den Bos

ptn 1410 1310 1293 1095 978 965 572

60m ver kogel ptn 9.98 3,23 5,43 1215

13. Eline van den Beukel 14. Sacha van Heijningen 19. Darcy van der Wees 25. Tamara Zimmerman 26. Laura Rodenburg 27. Floor Mittertreiner

10.46 3,30 10.52 3,03 10.68 3,08 12.18 2,32 12.52 2,10 12.93. 2,06

6,07 6,50 5,27 4,07 5,05 4,65

1198 1162 1073 660 652 577

ranglijst aller tijden balwerpen indoor meisjes pupillen C 16,40 Jet van Mierlo m 2014 15,78 Eva Tetteroo 2005 15,55 Rebecca Looije 2009 14,06 Pien Mittertreiner 2013 13.82 Sacha van Heijnigen 2011 ranglijst aller tijden verspringen indoor jongens pupillen B 3,86 Mark Oomen 1990 3,86 Reinier Valstar 2002 3,60 Yannick Rolvink 2014 3,47 Melle de Jong 2012 3,38 Maurice van der Meer 2007 ranglijst aller tijden kogelstoten indoor jongens pupillen B 7,29 Yannick Rolvink 2014 6,69 Jochem van den Berg 1985 5,95 Paul van Veen 1978 5,91 Bob Keus 1984 5,87 Clemens van den Broek 1983 ranglijst aller tijden speerwerpen indoor meisjes pupillen A 15,52 Lisa de Heij 2011 14,37 Ellemijn Blok 2014 12,87 Frederiek Dekker 2014 12,86 Gwendolijn Rowland 2011 12,55 Lotte Olsthoorn 2014

Apeldoorn 16-02-2014: NK indoor meerkamp meisjes B 5kamp 60 h ver kogel hoog 800m ptn 3. Eva Tetteroo 9.29 5,52 11,17 1,62 2.33.07 3576 ( vijfkamp: clubrecord ; 3e plaats NK; 60h 2e aller tijden ) ranglijst aller tijden 60 meter horden indoor meisjes B 9.14 Anais Haldorsen 2001 9.29 Eva Tetteroo 2014 9.50 Monique Burger 1996 9.64 Ramona Thoen 2001 9.76 Joni Stolk 2004 ranglijst aller tijden vijfkamp indoor meisjes B 3576 Eva Tetteroo 2014 3217 Ramona Thoen 2002

Letland 21 en 22-02-2014: NK indoor Letland senioren heren 400m (21-2) 800m (22-2)

Gustavs Kehris 8. Gustavs Kehris

52.49 1.57.84

Apeldoorn 22-02-2014: NK indoor senioren dames 60m s2 (7) 400m s1 (6) s2 (6)

7. Amy Stolk 5. Lianne van der Lugt 4. Yvonne de Jong

Litouen 22-02-2014: NK indoor litouen dames

7.20 58.47 58.56


22 400m 800m

2. Inga Michejenko 58.46 2. Inga MIchejenko 2.12.43 (2e aller tijden ) ranglijst aller tijden 800 meter indoor dames 2.11.71 Marjolein v. Marrewijk A 11 2.12.42 Inga Michejenko 14 2.15.09 Monique Burger 02 2.15.79 Maddie Duhon A 07 2.18.01 Marijke Vreugdenhil C 98 ( 2.09.48 Maddie Duhon 09 onreglementaire baan: meer dan 200 m)

CROSSEN Oostvoorne 26-1-2014 heren 12,6 km heren 8,8 km

4. Paul Jansen 2. Nico van den Berg

meisjes B (2) jongens B (3)

13. Dennis Zwinkels 15. Tim Verhulst 1. Thelma Solleveld 2. Lisan Duijvestein 1. Daan Valstar 3. Marlon van Staalduinen

eindstanden crosscompetitie: meisjes pup.mini 4. Jet van Mierlo meisjes pup.C 4. Luna Pedemonte jongens pup.mini jongens pup.C

51.10 37.02

meisjes pup.B jongens pup.B

Naaldwijk 9-2-2014: Haagse crosscompetitie IV meisjes pup.mini (5) meisjes pup.C (6) jongens pup. mini (4) jongens pup.C ( 9)

meisjes pup.B 18) jongens pup.B (22)

meisjes pup.A1 (23)

jongens pup.A1 (19) meisjes pup.A2 (8) jongens pup.A2 (19) meisjes D1 (10) jongens D1 (17) jongens D2 (12) meisjes C (8) jongens C (15)

3. Jet van Mierlo 5. Floortje Lusthof 3. Yara Mulder 4. Luna Pedemonte 5. Eline Beeloo 3. Niels van der Pijl 4. Stijn van Leeuwen 3. Dexter van Calsteren 5. Jesse Kruiswijk 6. Quint Verbeek 8. Martijn Kamp 9. Anouk van Erk 1.Frank van den Ende 2. Yannick Rolvink 7. Carl vam Holsteijn 8. Maurits van Scheijndel 11. Lars Duijndam 14. Alex van Staalduinen 21. Tom van Dijk 22. Justin van Elswijk 2. Frederieke Dekker 3. Sanne de Koning 5. Ellemijn Blok 6. Anne Lusthof 9. Isis Tinneveld 14. Tessa Molenaar 16. Isis van der Zalm 18. Sanne van der Pijl 22. Pleun Coenders 23. Naomi van der Stap 5. Ivar van Ruijven 6. Tygo Heemskerk 9. Maarten Kools 8. Laura Rodenburg 11. Rick van Velzen 12. Jake Blom 1. Sara Dekker 2. Angela de Vries 3. Ruben Rolvink 5. Jonathan Vreugdenhil 7. Max Veraar 3. CĂŠdric Demol 5. Wouter Gubbels 1. Iris Penning 2. Nienke de Ruiter 3. Emma Dekker 4. Pim Veraar 8. Ruben Vreugdenhil 10. Guido Persoon

3.03.07 3.12.34 3.16.76 3.26.32 3.29.52 3.23.25 3.29.25 3.00.42 3.09.99 3.10.42 3.14.04 6.47.74 5.31.63 5.31.91 5.59.95 6.00.35 6.19.50 6.43.83 7.12.20 7.56.66 5.27.94 5.30.37 5.44.71 5.52.62 6.00.44 6.24.63 6.31.71 6.38.18 7.30.97 7.31.42 5.44.26 5.48.07 6.06.17 7.30.44 5.52.17 5.57.95 11.09.90 11.48.85 11.10.06 11.30.00 11.48.15 10.28.11 11.41.23 9.56.80 9.57.44 10.53.92 12.42.24 13.22.78 13.43.97

meisjes pup.A1

jongens pup.A1 meisjes pup. A2 meisjes D1 jongens D1 jongens D2 jongens C meisjes C

jongens B

meisjes B

15.03.93 15.58.15 10.29.01 10.40.90 11.51.44 14.00.65

2. Floortje Lusthof 27 3. Yara Mulder 21 3 Niels van der Pijl 4. Stijn van Leeuwen 1. Dexter van Calsteren 5. Jesse Kruijswijk 10. Quint Verbeek 6. Anouk van Erk 1. Frank van den Ende 6. Maurits van Scheijndel 8. Duncan Assendelft 9. Yannick Rolvink 10.Carl van Holsteijn 2.Frederiek Dekker 3. Sanna de Koning 4. Anna Lusthof 5. Ellemijn Blok 9. Isis Tinneveld 6. Ivar van Ruijven 9.Tygo Heemskerk 10. Maarten Kools 9. Laura Rodenburg 1. Sara Dekker 2. Angela de Vries 6. Ruben Rolvink 2. CĂŠdric Demol 9. Wouter Gubbels 4. Pim Veraar 12. Ruben Vreugdenhil 1. Nienke de Ruiter 2. Iris Penning 3. Emma Dekker 8. Anne Fleur Blok 1. Tristan Valkenberg 2. Daan Valstar 3. Marlon van Staalduinen 5. Lars Tinneveld 6. Stijn Hoogeboom 1. Thelma Solleveld 2. Lisan Duijvestein

32ptn 27 27 25 37 20 11 19 39 19 14 12 12 35 28 25 17 13 20 11 10 10 39 33 17 27 12 23 10 39 35 27 13 39 35 26 20 15 37 35

WEGWEDSTRIJDEN Maassluis 19-1-2014 halve marathon heren (78) m35 (41) m40 (55)

m45 (102)

3 Bart van der Kruk 18 Maarten Bakker 21 Sander van Assen 3 Rene van der Stap 35 Evert van Zanten 2 Erwin Sparreboom 11 Rene Keijzer 18 Edwin van den Berg 23 Erik vd Most 33 Frans Dekker 5 Paul Jansen 6 Jan van Hoeven 21 Ronald Ton

1:18:15 1:32:30 1:33:42 1:14:14 1:45:27 1:12:13 1:23:42 1:29:38 1:34:23 1:39:43 1:20:11 1:20:19 1:29:11


23

m50 (73)

m55 (51)

m60 (35)

d45 (21) d50 (33)

10 km heren

5 km mannen

dames (43)

30 Eric Philipsen 1:32:10 40 Marco Hendriks 1:36:12 44 Wil Meershoek 1:37:57 48 Ronald Hoogenboom 1:39:36 54 Hilair Zwinkels 1:42:32 60 Sieto de Vreeze 1:43:42 61 Martien Mol 1:43:57 64 René van Zeyl 1:44:09 76 Erik van Gijn 1:47:13 92 Rob Blomjous 1:53:24 3 Jan van der Meer 1:22:25 4 Wim de Jong 1:22:43 6 Marcel Flinterman 1:24:13 10 Piet 't Hart 1:31:36 41 Kees Vreugdenhil 1:43:52 45 Hans Kemper 1:45:10 50 Hans Bakker 1:48:20 1 Rut Zoutman 1:18:18 ( Clubrecord ) 17 Jan Noordam 1:41:19 32 Kees van Paassen 1:50:05 39 Peter van Dijk 1:53:29 3 Aad van Schie 1:29:41 4 Willem Willemsen 1:30:13 6 Cees Wubben 1:32:59 12 Cees Duijndam 1:39:22 2 Ellen Grimbergen 1:38:08 2 Carla Ophorst 1:26:02 ( clubrecord d55 ) 3 Monique Weening 1:32:26 4 Anneke Starrenburg 1:34:22 ( 2e aller tijden d55) 10 Corry de Haan 1:44:12 14 Hermine van de Marel 1:50:52 15 Tres Duijndam 1:52:42 16 Anthoinette Kamermans 1:52:43 23 Rianne Ammerlaan 1:57:49 1 Sjoerd van Marrewijk 2 Arthur van Dijk 5 Richard van der Knaap 11 Robbert Tinneveld 22 Aad van Ruijven 64 George Steentjes 65 Cock Barendse

32:47 33:46 35:47 40:20 43:25 51:48 51:53

3.Tristan Valkenburg 4 Daan Valstar 8 Patrick van Seters 10 Marlon van Staalduinen 12 Wouter Wubben 14 Marjolein van Marrewijk 16 Piet van Schie 18 Hans Valstar 19 Lars Tinneveld 22 Stef Olsthoorn 1 Ilona Lievaart 2 Inga Michejenko 3 Lisan Duijvestijn

16:00 16:13 18:21 19:17 19:28 20:29 21:35 22:01 22:02 24:17 18:04 18:29 19:07

ranglijst aller tijden halve marathon mannen 55 1.18.18 Rut Zoutman 2014 1.19.01 Henk Groenewegen 1991 1.19.45 Martin van Marrewijk 1996 1.20.56 Aad Flaton 2003 1.21.40 Leo Vonk 1998 ranglijst aller tijden halve marathon dames 55 1.26.02 Carla Ophorst 2014 1.34.22 Anneke Starrenburg 2014

1.41.50 1.50.05 1.57.49

Nel van Leeuwen Tres Duijndam Rianne Ammerlaan

1995 2013 2014

Havelte 25-1-2014: 15,2 km bruto 24. Rianne Ammerlaan 1.23.51 86. Teun Kuyvenhoven 1.21.30

d40 (40) m50 (114)

netto 1.23.06 1.21.04

Apeldoorn 2-2-2014 marathon 11. Rut Zoutman

bruto 2.48.23

netto 2.48.17

1.54.26 2.06.46 2.07.19 2.13.51 2.16.52 2.18.08 2.25.21 2.25.42 2.26,42 2.26.52 2.26.58 2.43.27

1.53.59 2.06.27 2.06.58 2.13.25 2.16.09 2.17.26 2.24.59 2.24.07 2.25.09 2.25.41 2.25.47 2.41.47

1.35.42 1.39.50 1.41.34 1.47.02

1.33.11 1.36.30 1.39.02 1.44.31

1e m55

Asselronde 61. René Keyzer 242. Ronald Hoogenboom 253. René Daemen 420. Ellen Grimbergen 542. Ralph Hofstede 591. Paul Hofstede 858. Sander van Assen 874. Maarten Jung 907. Aad van de Laar 915. Evert van Zanten 923. Patrick van Dop 1525. Anita Kleijweg .

47e d

263e d

minimarathon 931. Leen van Dam 1288. Anja Boks 1455. Jos Koppert 1980. Klaas Pakvis

195e d

Oud-Beijerland 8-2-2014: 25 km m45 m50

3. Jan van Hoeven 5. Piet ’t Hart

1.39.36 1.54.53

Schoorl 9-2-2914 30 km 254. Anneke Starrenburg 2.28.02 2.26.58 1e d55 (clubrecord d55, 2e aller tijden d50 en d45 ) 265. Corry de Haan 2.28.52 2.27.48 3e d50 ( 3e aller tijden d50 en d45 )

10 km (NK)

87. Erwin Sparreboom 142. Artthur van Dijk 306. Marlies Jongerius 337. Carla Ophorst 2.05.38 2.28.02 2.28.52 2.37.24

33.20 34.30 38.34 39.27

33.15 34.25 38.31 39.24

ranglijst aller tijden 30 km dames 50 Carla Ophorst Anneke Starrenburg d55 Corry de Haan Monique Zwinkels

5e m40 11e m40 41e d 1e d55 2009 2014 2014 2011

Hoek van Holland 15-2-2014: 20 km 8. Stephan Stam 35. Wim van Weele

1.30.53 1.45.08

Vlaardingen 15-2-2014 30km dames 25 km mannen

6. Sandra Alsemgeest 2.57.04 3. Willem Willemsem 1.56.05 ( 2e aller tijden m60 )

Vinkeveen 16-2-2014: halve marathon m45

6. Eric Philipsen

1.29.44


24

CLUBRECORDS meisjes p.mini balwerpen indoor

JET VAN MIERLO

16,40

Naaldwijk 16-02-2014

jongens pup.B kogelstoten

YANNICK ROLVINK

7,29

Naaldwijk 16-02-1014

meisjes B

hoogspringen indoor verspringen indoor kogelstoten indoor

EVA TETTEROO EVA TETTEROO EVA TETTEROO

1,68 5,61 11,45

Apeldoorn 08-02-2014 Apeldoorn 09-02-2014 Zoetermeer 18-01-2014

meisjes A

hoogspringen indoor verspringen indoor

EVA TETTEROO (B) EVA TETTEROO (B)

1,68 5,61

Apeldoorn 08-02-2014 Apeldoorn 09-02-2014

jongens A

hinkstapsprong indoor

JELMER DE BOER JELMER DE BOER JEREMY BRONSWIJK JEREMY BRONSWIJK

12,43 12,54 39,39 41,66

Zoetermeer Apeldoorn Eindhoven Eindhoven

kogelslingeren

18-01-2014 08-02-2014 15-02-2014 15-02-2014

dames

hoogspringen indoor

EVA TETTEROO (B)

1,68

Apeldoorn 08-02-2014

heren

gewichtwerpen

MARCO BRONSWIJK (m45) 12,83

Eindhoven 15-02-1014

mannen 35

kogelstoten indoor gewichtwerpen

MARCO BRONSWIJK (m45) 11,52 MARCO BRONSWIJK (m45) 12,83

Naaldwijk 26-01-2014 Eindhoven 15-02-1014

mannen 40

kogelstoten indoor gewichtwerpen

MARCO BRONSWIJK (m45) 11,52 MARCO BRONSWIJK (m45) 12,83

Naaldwijk 26-01-2014 Eindhoven 15-02-1014

mannen 45

kogelstoten indoor gewichtwerpen

MARCO BRONSWIJK MARCO BRONSWIJK

11,52 12,83

Naaldwijk 26-01-2014 Eindhoven 15-02-1014

mannen 65

kogelstoten indoor 5 kg

COR VAN DAM

8,59

Naaldwijk 26-01-2014

WEGWEDSTRIJDEN mannen 55

halve marathon marathon

RUT ZOUTMAN RUT ZOUTMAN

1.18.18 Maassluis 19-01-2014 2.48.23 Apeldoorn 02-02-2014

dames 55

halve marathon 30 km

CARLA OPHORST ANNEKE STARRENBURG

1.26.02 Maassluis 2.28.02 Schoorl

19-01-2014 09-02-2014

Aanvullingen/correcties Statistisch jaarboek 2013 p.5

p.6

p.8

p.26 p.28 p.31 p.48

Jaarranglijsten MC Jaarranglijsten MB

kogel toevoegen: 5,46 Maud de Haan 400m toevoegen: 76.04 Suzanne de Jong ver wijzigen: 4,77 Nanda Schotel kogel wijzigen: 9,08 Bo Kemmere; 8,82 Aline Philipsen Jaarranglijsten MA 200m toevoegen: 39.88 Naomi Kortekaas kogel toevoegen: 7,30 Nadine de Jong discus toevoegen: 10,81 Naomi Kortekaas speer toevoegen: 20,39 Aline Philipsen (B) Jaarranglijsten dames kogel toevoegen: 8,45 Amy Stolk; 6,58 Esther Dekker kogel en discus wijzigen: Elisa Boer veranderen in Elisa de Boer Jaarranglijsten JB kogel wijzigen: 12,39 Kevin Philipsen discus hier was de ranglijst van de JA gepubliceerd. Moet zijn: 34,42 Kevin Philipsen; 30,63 Leander de Kok; 28,83 Tim Hoogenboom; 24,62 Ivar de Kok Jaarranglijsten JA hss wijzigen 12,26 Jelmer de Boer Jaarranglijsten heren kogel toevoegen: 9,98 Ryan Boon; 9,24 Bram v Ruijven Jaarranglijsten masters kogel toevoegen: 7,83 Eric Philipsen (m45) Rangl. aller tijden JB kogel wijzigen 12,39 Kevin Philipsen Rangl. aller tijdenJA hss wijzigen 12,26 Jelmer de Boer Rangl. aller tijden heren hss wijzigen 12,26 Jelmer de Boer A 29-6-13 Eindhoven 1,5 Rang.aller tijden indoor heren 400m toevoegen 50.81 Niko Zuidema 13


Heulweg 54B 2295 KH Kwintsheul 0174 – 293661 Info.peugeot@duindam.nl


02 clubblad februari 2014  

Clubblad Koerier van atletiekvereniging Olympus '70 Westland - Naaldwijk