Page 1

INTERVIEWS COLUMN REPORTAGE ADVERTORIALS IN GESPREK

‘Stoere broers tussen de Harley’s’ ED en ron de graaf (INTERVIEW Harley-Davidson)

‘in de loop der jaren leer je ontzettend veel’ serkan yalman (DUOVERHAAL)

WATERMAN MAKING RETAIL WORK


MET TROTS STELLEN WIJ VOOR: DE NIEUWE GENERATIE WATERMAN

VOORWOORD HENK DE HOOP

Zelfs voor Waterman begrippen is er tussen de eerste uitgave van TROTS en vandaag veel gebeurd. Een belangrijke ontwikkeling is dat er binnen de directie het één en ander is veranderd. Tot eind vorig jaar was ik de enige directeur binnen ons bedrijf. Vlak voor de uitgifte van het eerste magazine van TROTS, eind 2011, kwam mijn zoon Dennis erbij in de functie van adjunct directeur. Al een tijd probeerde ik hem binnen te halen, omdat ik zeker wist dat Waterman en Dennis bij

elkaar pasten en elkaar konden versterken. Dennis werd direct ‘ontgroent’ en kon zich vastbijten in de ISO certificering om daarna maar meteen de VCA certificering aan te pakken. Het resultaat is er: we hebben beiden certificaten gekregen! Sinds zijn aanstelling heeft Dennis een aantal bedrijfskundige processen tegen het licht gehouden en een aantal vaste klanten naar zich toegetrokken. In het voorjaar kreeg ik een telefoontje van Rolf Dracht. Ik kende Rolf al vanuit de tijd dat ik, 25 jaar geleden, bij de Konmar mijn eerste stappen zette in de winkelbouw. Rolf belde met het bericht dat zijn bedrijf Smit en van der Linden BV, dat al bijna 100 jaar bestond, in zwaar weer zat. Waterman heeft besloten tot overname van de gezonde delen van zijn bedrijf. Een aanwinst, omdat Rolf en zijn monteurs jarenlange kennis binnen de retailbranche en de elektrotechniek hebben en een prima aanvulling zijn voor Waterman. Met Rolf als technisch directeur en Dennis als adjunct directeur vormen we een mooie drieeenheid en zie ik toekomst zonnig tegemoet. Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft aan het lezen van deze TROTS als dat wij gehad hebben om hem te mogen maken.


Wm

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD (PAGINA 2)

INTERVIEW (pagina 4-8)

ONDERHOUD (pagina 9)

INTERVIEW HARLEY

ONDERHOUD

(pagina 4-8)

(pagina 9)

Making retail work (pagina 14-18)

OPGELEVERD (pagina 21-23)

SPOTLIGHT (pagina 26-27)

DUOVERHAAL (pagina 29-31)

COLUMN OPGELEVERD

Duoverhaal

(pagina 21-23)

(pagina 29-31)

COLOFON

TEKST

2 jaargang, nummer 2 / 2012

(pagina 35)

Monica Verhoek

e

Harley-Davidson

Waterman Installatietechniek B.V.

Henk de Hoop

Rituals

Benjamin Franklinstraat 15

Leo van der Have

G-star

3261 LW Oud-Beijerland

REDACTIE

CONCEPT & REALISATIE TROY strategie & creatie

FOTOGRAFIE Lens! Fotografie

MET DANK AAN

Technische Unie

OPLAGE

Telefoon +31 (0)186 610 711 E-mail info@waterman.nl

1.000 exemplaren. TROTS magazine is een uitgave van Waterman, making retail work.

INHOUDSOPGAVE (PAGINA 3)


Harley-Davidson

INTERVIEW

THIS IS A MAN’S WORLD


Ron de graaf HarLey-Davidson

STOERE BROERS TUSSEN DE HARLEY’S EEN HARLEY VOELT, BEWEEGT, LEEFT EN RONKT. ED EN RON DE GRAAF RAAKTEN BESMET MET HET HARLEY VIRUS EN STARTTEN HUN EIGEN WINKEL LANGS DE A20 IN NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL. Een jongensdroom die uitkomt?

Dat hadden jullie?

Ed: „Natuurlijk is dit een soort droom, maar het is niet zo dat ik als

Ron: „Er viel een gat toen Motorhuis Safe in Rotterdam failliet ging

jongentje dacht: later wil ik dolgraag een eigen Harley-Davidson

dus er was niets meer voor de 3500 Harley rijders in deze regio. Wij

winkel. Mijn broer en ik waren allebei op een punt in ons leven waarin

vullen deze leegte op met ons bedrijf. Toen we op 16 juni dit jaar

we het een andere wending wilden geven. We onderzochten de moge-

open gingen, zijn er 3000 man langs geweest, dus belangstelling is

lijkheden en gingen na wat we nu eigenlijk wilden doen. Ik reed wel

er zeker wel.”

al 25 jaar motor en dit leek ons prachtig.” De showroom en de werkplaats hebben een stoere en industriële Jullie komen allebei uit totaal verschillende werelden.

uitstraling. Is dit standaard voor Harley-Davidson?

Ed: „Ik kom uit de financiële sector en Ron heeft jaren in Afghanistan

Ron: „Het is een soort franchiseformule met Harley-Davidson. We

gezeten waar hij onder andere werkte in opdracht van het ministerie

zijn zelfstandig ondernemer maar moeten wel aan bepaalde

van Buitenlandse Zaken. Zijn taak was om de papaverboeren te

voorwaarden voldoen, zoals een bepaalde look and feel uitstralen.

enthousiasmeren en te informeren over alternatieve wijzen van land-

Harley-Davidson is dan ook nauw betrokken geweest bij de verbou-

bouw bedrijven. In plaats van papaver dat gebruikt wordt om heroïne

wing van dit pand en er is een architect bij betrokken geweest van

te produceren, de landbouwgrond te gebruiken om bijvoorbeeld het

Harley-Davidson. We vonden dat de uitstraling stoer en robuust

kruid saffraan te telen.”

moest zijn met veel hout, metaal en zwart. De meubels van sloophout hebben we laten maken en geven warmte aan deze ruimte. De

Was het lastig om de banken te overtuigen van jullie ambities?

plafonds zijn zwart geschilderd. Aanvankelijk wilden we het nog in-

Ed: „Je moet een goed dichtgetimmerd businessplan hebben. Eind

dustriëler, dat de buizen aan het plafond nog zichtbaar waren, zoals

december 2010 hebben we contact gelegd met de Harley-Davidson

bij hotel New York, maar dat was in dit pand niet mogelijk. We zijn nu

importeur. Toen moesten we nog de hele selectieprocedure door. Ze

uitgekomen op een California-look." En zeker nu de dagen donker-

kijken dan onder andere naar het eigen vermogen dat je erin stopt,

der worden hebben we met een grote tropische palm in het midden

hoe je omgaat met de klanten en of jezelf in de winkel gaat staan.

van de winkel toch nog het zonnetje in huis.”

Dan moet je nog een bank vinden die het wil financieren. Banken willen geen risico’s meer nemen dus je moet een goed plan hebben.”


Jullie hebben gekozen voor een lichtplan van het bedrijf Waterman?

De zaak heeft een hele open uitstraling.

Ron: „We hebben zowel de alarminstallatie als de verlichting door hen

Ed: „De sfeer moet uitnodigend en gastvrij zijn. Ook al koop je niets

laten doen. Van tevoren hebben we verschillende bedrijven gevraagd

en wil je gewoon lekker kijken of een praatje maken; iedereen is hier

om een lichtplan te ontwerpen. Er waren lichtplannen bij waarvan

welkom voor een kopje koffie. Buiten hebben we ook tafels en banken

we dachten: dit hadden we ook kunnen bedenken. Waterman stak

van sloophout staan. We willen gastvrijheid uitstralen en ons enthou-

daar met kop en schouders boven uit. Goed licht is belangrijk. We

siasme voor het rijden op een Harley-Davidson overbrengen.”

wilden geen standaard licht. Via Johan de Meij van DMManagement kwamen we bij Henk de Hoop van Waterman terecht. Hij liet ons zien

Loopt het?

wat licht doet op verschillende voorwerpen zoals bijvoorbeeld op een

Ed: „Het loopt goed en vooral de werkplaats is continu bezet. Nu

blikje cola of op een spijkerbroek. In de showroom zijn zowel de

moeten we de eerste winter door zien te komen. In deze periode doen

zwarte, de knalgele als de motoren met veel chroom heel mooi uit-

we dat door het aanbieden van winterstalling voor motoren en het

gelicht. De paspiegels in de boetiek zijn belicht met een warmere gloed

verbouwen van motoren. We organiseren op 2e kerstdag een open

anders zie je zo wit. We zijn er erg blij mee en hebben er geen moment

dag en serveren dan een lekker kopje soep. Iedereen werkt hier hard

spijt van gehad. Het is de investering dubbel en dwars waard. Henk

om dit tot een succes te maken. Dat is een kwestie van mentaliteit.

de Hoop is een man die enthousiast is en out of the box denkt. Hij rijdt

Er zijn veel bedrijven die het moeilijk hebben, daar ging het de laatste

trouwens zelf ook motor.”

jaren misschien teveel vanzelf. De echte harde werkers houden het

interview (PAGINA 6-7)


“Harley-Davidson rijden is een lifestyle.” langer uit. Je ziet het ook bij Waterman, die heeft het drukker en

op één van onze Harley’s. Toen hij terugkwam had ie een glimlach

drukker. Goeie service en kwaliteit is belangrijk.”

van oor tot oor. Het model, het ronkende geluid, die vrijheid van het motorrijden; fantastisch!”

Noem eens een voorbeeld van de service die jullie geven? Ron: „Als iemand om 20.00 uur ’s avonds belt en met pech aan de

Kun je een Harley rijder omschrijven?

motor langs de kant van de weg staat, gaan we hem halen, ook als het

Ron: „Gepassioneerd, 35 plus, een laid back houding. Het kan iede-

geen Harley is. Volgende keer laat hij misschien zijn motor in onze

reen zijn; van een schilder die van zijn laatste euro een motor koopt tot

werkplaats maken. Wie weet... dat is het idee. We doen niet aan reclame,

aan de bankdirecteur. Als je op een motor rijdt, verdwijnt het klassen-

we moeten het echt hebben van de mond tot mond reclame. Het

verschil. Motorrijders behoren tot een subcultuur en daarbinnen

moet zich als een inktvlek verspreiden. Laat het maar gebeuren.”

vormen de Harley rijders ook weer een subcultuur. Een Harley leeft, beweegt en ronkt. Harley-Davidson rijden is een lifestyle.”

Zijn jullie ook aangesloten bij een chapter? Ron: „Iedere dealer heeft een chapter en ik ben director van het World

Hoeveel mensen hebben jullie in dienst?

Port Chapter. Onlangs hebben we een toertocht georganiseerd.

Ed: „We hebben een enthousiast team van negen mensen. De mon-

We dachten: als er 50 motoren komen dan is het veel. Kwamen

teurs die bij ons werkzaam zijn werken allemaal al zo’n 10 à 15 jaar

we aan bij de parkeerplaats van de McDonald’s in Capelle aan

als monteur. Een deel komt van motorhuis Safe. Ze zijn eigenlijk op

den IJssel, stonden er zo’n 225 motoren. De eigenaar van het

ons af komen lopen. Eén monteur, Michel van Roon, behoort tot één

pannenkoekrestaurant waar we onderweg zouden gaan eten, zelf

van de beste monteurs van Nederland. We werken hard, maar hebben

ook Harley rijder, reed direct terug naar zijn restaurant om de boel

van nature een relaxte houding en geen vastomlijnde plannen. Dit is

te regelen. Hier was hij niet op voorbereid, maar het ging fantas-

een beetje de Harley-Davidson stijl.”

tisch, we hebben er uitstekend geluncht.”

Ed: „Al ons spaargeld is op en zit in deze onderneming. Toch voel ik mij nu een stuk rijker dan toen ik een Jaguar reed en bij de bank

Hoe is het om een Harley te rijden?

werkte. Bij mij werkt het zo: of iets raakt me niet en ben ik niet vooruit

Ed: „Harleyrijders delen dezelfde passie. Een Harley is meer dan

te branden of iets pakt me wel en dan ga ik voor 200 procent.”

een product, het is een beleving. Laatst maakte iemand een proefrit


Wm

Service en Onderhoud Al sinds 1925 is het familiebedrijf Waterman een installateur die denkt in totaaloplossingen voor retailers. Dat houdt in dat Waterman alles levert wat nodig is om een retail organisatie te laten draaien. Het kan om kleine renovaties gaan, maar kan ook beginnen met een leeg pand waar alles nog moet gebeuren van cv, airco, licht, brandmeldinstallaties, ventilatie, elektrische installaties, sanitair tot aan alarm- en datainstallaties. „Een groot voordeel,” zegt Henk de Hoop „In plaats dat een ondernemer met soms vier installateurs moet dealen, heeft hij nu maar met één projectleider te maken. Maar als alles is geinstalleerd, moet het ook worden onderhouden en gecontroleerd. Periodiek onderhoud is vaak een voorwaarde om aanspraak te mogen maken op verzekering en garantie. We sluiten hiervoor onderhoudscontracten af met de retailers. Elke installatie dient, hoe goed ook, regelmatig te worden onderhouden. Dit komt de levensduur van de installatie ten goede, voorkomt storingen en is gunstig voor het energieverbruik. Om aan de steeds veranderende regelgeving en milieunormen te voldoen is het belangrijk om installaties regelmatig te controleren. De monteurs van Waterman worden ieder jaar bijgeschoold door onze leveranciers.” Voorbeelden van wat moet worden gecontroleerd: • B  ij airconditioning moet je voldoen aan de STEK normen zodat er geen gevaarlijke en milieuonvriendelijke gassen kunnen lekken. • CV installaties moeten regelmatig worden gecontroleerd en schoongemaakt zodat de werking optimaal blijft en zo worden afgesteld dat zij energiezuinig hun werk doen. • I n kledingzaken heb je meer stof dan in andere winkels dus de luchtfilters moeten regelmatig worden schoongemaakt. • De verlichting in winkels wordt geremplaceerd omdat de lichtopbrengst afneemt gedurende de levensduur. Voor optimaal uitlichten worden lichtbronnen periodiek vervangen. • De bakken van lichtreclames worden schoongemaakt en lampen vervangen. • De elektrische installatie van een winkel slijt ook en om veiligheid te waarborgen is er de NEN 3140 veiligheidskeuring. Gespecialiseerde monteurs inspecteren de installatie, herstellen zaken die direct gevaar opleveren en leggen tekortkomingen vast in een inspectierapport dat met de klant wordt besproken. • Er zijn LED alternatieven voor steeds meer soorten conventionele lichtbronnen om energie te besparen. • Onderhoud op brandmeld- en ontruimingsinstallaties en brandblusapparaten. • Controle luchtbehandeling; schoonmaken van afzuigventilatoren in restaurantkeukens. Henk de Hoop: „Onze servicedienst staat 365 dagen 24/7 klaar om onze klanten te helpen. We begrijpen heel goed dat de bedrijfsvoering van een winkel gegarandeerd moet zijn. Urgente storingen aan niet door ons geleverde technische installaties pakken wij ook buiten normale uren aan, bijvoorbeeld na een calamiteit of bij inbraakschade. We doen er alles aan om een ondernemer te ontzorgen. Making retail work!”

ONDERHOUD (PAGINA 9)


Van Beynum Bedrijfswagens Van Beynum Bedrijfswagens staat voor betrouwbaar, optimale service en kwaliteit. Vanuit verschillende vestigingen in het Groene Hart bieden we een totaalpakket aan producten en diensten op het gebied van mobiliteit. U kunt bij ons terecht voor zowel nieuwe als gebruikte Volkswagens (personen- en bedrijfswagens), Audi’s, SEAT-service, schadereparatie, onderhoud, verzekeringen, financieringen, leasing en verhuur. Ons bedrijfswagenteam staat met haar jarenlange ervaring klaar om u onbegrensde mobiliteit te garanderen. De echte specialisten aan het werk! Niemand kent uw bedrijfswagen beter dan wij. Vragen over ons maatwerk, de mogelijkheden of diensten? Bel gerust, of kom langs in één van onze vestigingen. www.beynum.nl

Het CorboMotive Wagenparkplan Is uw bedrijf net zo afhankelijk van het wagenpark als Waterman Installatietechniek? Kies dan, net als zij hebben gedaan, voor CorboMotive uit Spijkenisse. Wij verzorgen alles voor u: van aankoopbemiddeling tot aflevering, onderhoud, pech onderweg service (via de BOVAG) en een snelle schadeafhandeling. In samenwerking met Lease Connection zorgen wij ervoor dat u binnen no time mobiel bent en dat vervolgens blijft. Wij maken daarbij gebruik van de diensten van marktleider Van Beynum Bedrijfswagens. Ook voor de belettering van uw wagenpark hebben wij onze partners, zoals The Letterfreak. www.corbomotive.nl

Lease Connection Lease Connection is een universele auto leasemaatschappij. U kunt bij ons terecht voor ieder gewenst merk en model. Veel van onze klanten komen uit het midden- en kleinbedrijf, daarmee kunnen wij ons goed identificeren en dat werkt erg prettig. Wagenparken van 1 tot 100 auto’s worden zonder onderscheid te maken door ons enthousiaste team professioneel beheerd. Iedere klant is uniek en heeft zijn eigen eisenpakket ten aanzien van het wagenpark. Om aan die persoonlijke mobiliteitswensen te kunnen voldoen, bieden wij verschillende leasevormen aan. Het wagenpark van Waterman beheren wij samen met CorboMotive binnen het allesomvattende Wagenparkplan. Wij doen wat u mag verwachten. En dat is tegenwoordig al bijzonder. www.leaseconnection.nl


Enschede 053 - 434 85 12 Ommen 0529 - 465 255 Gouda 0182 - 541 488 Mill 0485 - 471 168

Gaat u investeren? Gaat uw organisatie investeren in bijvoorbeeld energie-efficiĂŤnte verlichting, warmtepomp - aircosystemen, LED verlichting of een CVinstallatie? Subvention heeft samen met Waterman Installatietechniek ruime ervaring in investeringsprojecten bij grote retailorganisaties zoals Rituals, Intertoys en G-Star. Wilt u ook begeleid worden? Met het full service concept kunnen wij u helpen uw subsidiekansen bij investeringsprojecten optimaal te benutten. Kijk voor meer informatie op www.subvention.nl.

Waterman & Wesotronic

Samen sterk in retail

Telefonie, Beveiliging, Brandbeveiliging, Camerabewaking, Beeld & Geluid, Buispost

Ebweg 10 2991 LT Barendrecht t 0180 - 621 000 www.wesotronic.nl


Heeft u al een klik met Clixys®? Sneller, makkelijker en beter installeren met Clixys® • Het installatiesysteem van ABB en Draka • Bespaart tijd en kosten • Kwalitatief hoogstaande oplossing • Modulair systeem • Reductie van faalkosten • Eenvoudig af te takken en uit te breiden • Verwerkingsgemak, besparing op de installatietijd • De kabel-, hollewand-, wandgootdozen zijn compleet afgemonteerd • Halogeenvrij, KEMA-KEUR

Clixys® is verkrijgbaar bij de groothandel. Voor meer informatie: ga naar clixys.nl


M R W


De telefoons rinkelen; het is spitsuur op het verkoopkantoor van Technische

Unie in Charlois. Vlak voor sluitingstijd, aan het einde van de middag, worden er door installatiebedrijven nog de laatste bestellingen doorgegeven voor de volgende dag. Want vandaag besteld, is morgen in huis. Het bedrijf bestaat al sinds 1880 en is uitgegroeid tot de grootste technische groothandel van Nederland. Ben Hellemons, vertegenwoordiger bij Technische Unie, lacht: ‘In ons woordenboek komt het woord crisis niet voor. Wat dit bedrijf zo succesvol maakt? Snelle service, uitstekende logistiek, kennis en innovatie’.

INTERVIEW TECHNISCHE UNIE

MAKING RETAIL WORK


MA KING RE TAIL WO RK BEn Hellemons vertegenwoordiger BEN HELLEMONS WAS BIJ SCHOTMAN ELECTRO WERKZAAM VOORDAT HET SAMENGING MET TECHNISCHE UNIE. AL WEER 18 JAAR ONDERHOUDT HIJ VOOR HET BEDRIJF HET CONTACT MET DE KLANTEN EN VOORZIET ZE VAN ADVIES. EEN PRACHTIGE BAAN VINDT HIJ. „Het contact met de installateurs verveelt nooit. Met Waterman bij-

Mijn werk bestaat voor een belangrijk deel uit relatiebeheer en het

voorbeeld heb ik dagelijks contact; van de man uit het magazijn tot

leveren van informatie over de producten en diensten die wij leveren.

aan de directeur. Ik ga samen met de klant op zoek naar oplossingen

Ik help anderen en ik leer zelf nog elke dag bij.”

als ze een vraag hebben over een bepaald probleem.


Wm Wat verkopen jullie? „Alles op technisch gebied: cv-materialen, sanitair, electrotechniek en licht. Alleen al in ledverlichting hebben we 14.000 artikelen. Totaal hebben we zo’n 328.000 artikelen in ons assortiment waarvan 70 procent op voorraad. Bovendien klopt de voorraad ook; als in de computer staat dat er nog 10 vulslangen zijn, dan liggen ze ook echt in het magazijn; het wordt dagelijks bij steekproef gecontroleerd. Het leveren uit voorraad is onze kracht. We leveren binnen 24 uur en ook ’s nachts worden klanten door ons bevoorraad. Dan zetten we de bestelling in onze groene kratten in het magazijn van het installatiebedrijf zodat de monteur de volgende morgen direct aan de slag kan.”

Wat maakt Technische Unie anders dan de concurrent? „Wij denken mee in de bedrijfsprocessen van een klant. Hoe kunnen we de klant nog beter van dienst zijn? Logistiek zijn we sterk. De klant kan telefonisch bestellen, maar ook 24 uur per dag via onze website of via onze App. Je tikt in wat je wilt hebben en ziet direct of het in huis is. Ook is meteen alle informatie over het product te zien. Daarnaast leveren we totaalpakketten met bijvoorbeeld alle aansluitmaterialen en afvoermaterialen die je nodig hebt om een cv-

betekent dat we de marktontwikkelingen op de voet volgen en op de

ketel te installeren. Van koppelingen tot vulslang. Je hoeft het niet

hoogte zijn van belangrijke trends in de markt. We stemmen onze

meer zelf te bedenken. We leveren zo’n pakket in één doos met één

producten en diensten hier op af, zodat we onze klanten altijd van

artikelnummer. Bij grote klussen, kunnen we de materialen aanle-

de laatste informatie en materialen kunnen voorzien. Klanten infor-

veren in Mobiele Service Units.”

meren we, naast persoonlijk contact, onder andere via onze magazines Technoscoop en SanitairID, via workshops en beurzen. Een voorbeeld

Mobiele Service Units?

is EXPO, de varende beurs van Technische Unie. Op meer dan 750m2

„Ja, dat zijn grote voorraadkasten op wielen waarin alle materialen

presenteren verschillende leveranciers hun laatste productnovitei-

aanwezig zijn voor een bepaalde klus. We leveren ze helemaal inge-

ten. Jaarlijks doet EXPO een groot aantal plaatsen aan in Nederland,

richt, maar je kunt ze ook leeg bestellen. Als je een grote opdracht

dus altijd dicht bij de klant.”

hebt, bij een hotel bijvoorbeeld, hoeft de monteur niet steeds naar de auto of container te lopen om materiaal te halen, maar trekt hij de

Heeft u veel zien veranderen in de loop der jaren?

kar gevuld met materialen steeds met zich mee. Dit scheelt enorm

„We zijn steeds meer adviseur geworden op het gebied van logistieke

veel tijd. Ik zeg altijd ‘kast leeg’, dan mag je naar huis.”

dienstverlening, duurzaamheid en kostenbesparing. Als je alleen al kijkt naar de verlichting in bijvoorbeeld een supermarkt. Lampen

Wat zijn de trends in de techniek op het moment?

mogen niet teveel warmte afgeven omdat het koel moet zijn in een su-

„De laatste jaren is de techniek steeds gebruiksvriendelijker en

permarkt. Het licht moet warm zijn, maar de producten moeten wel

duurzamer geworden. Op je knieën zitten om bijvoorbeeld de

goed worden uitgelicht. We kijken goed naar de wens van de klant en

wandcontactdozen aan te sluiten lijkt achterhaald. Nu bestaan er

geven dan samen met de fabrikant een gericht advies. Natuurlijk is

stekkerbare wandcontactdozen die de monteur in enkele seconden

ledverlichting de meest energiezuinige oplossing. Koud licht? Nee,

gemonteerd heeft. Dit is een groot voordeel voor de installateurs,

tegenwoordig heb je ook ledverlichting in warme tinten en ze zijn

want werken gaat veel sneller en manuren worden bespaard.”

allemaal dimbaar. Veel gezelliger dus. Dit zie je nog niet in de bouwmarkten omdat ledverlichting relatief duur is. Maar: de energie-

Hoe springen jullie in op de vernieuwingen in de branche?

rekening wordt aanzienlijk lager en lampen hoef je pas te vervangen

„Technische Unie doet continu marktonderzoek om voor verbeteringen

na zo’n 40.000 branduren. Tegenwoordig zijn er systemen waarmee

te zorgen in het assortiment en haar diensten. Toonaangevend zijn

op een eenvoudige manier het kWh-verbruik tot 30% reduceert.”

making retail work (PAGINA 16-17)


Het is een soort schakelkast (spanningsregelaar) die je kunt ge-

Wat maakt Waterman bijzonder?

bruiken bij conventioneel geschakelde verlichting. Hiermee wordt

„Het is een totaalinstallateur. Dit betekent dat ze zowel cv, sanitair

de spanning verlaagt waardoor men wél hetzelfde lichtniveau be-

als elektrotechniek verzorgen. En ze werken heel snel. Bij som-

houdt, maar een lagere energierekening ontvangt.”

migen supermarkten hebben ze maar vijf dagen de tijd: vanaf de sloop tot aan de oplevering om alles te installeren en het lukt ze

Is duurzaamheid het toverwoord?

ook nog. Ze beginnen op zaterdagavond en werken door tot het

„Zeker, we hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan bij

af is. Ook mooi vind ik het dat het geen hiërarchisch bedrijf is.

Technische Unie. Als marktleider in Nederland willen we onze

Directeur Henk de Hoop doet net zo makkelijk de storingsdienst

klanten helpen in de omschakeling naar een duurzame wereld. Dit

als de monteur.”

doen we door onze klanten te informeren over duurzame oplossingen. Technische Unie heeft sterk ingezet op de uitbreiding van haar

Jullie helpen een deel van de klanten ook met hun admi-

aanbod duurzame installatiematerialen. Ook op het gebied van

nistratie. Waarom is dat?

informatievoorziening zijn belangrijke stappen gemaakt. Op onze

„Om het gemak van de klant te dienen. Soms levert een kleine

website kun je heel makkelijk zoeken naar energiebesparende pro-

opdracht al een complexe administratie op. Bestellingen, leverings-

ducten.”

bonnen en inkoopnota’s moeten worden uitgevoerd. Via onze website kun je je orders en bestellingen terugvinden. Een andere

CO2-prestatieladder

mogelijkheid is de Bestelwijzer. Dit nieuwe hulpmiddel biedt de

„Technische Unie heeft zich gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-

mogelijkheid te bestellen vanuit een eigen ERP-systeem. Hiermee

prestatieladder. In de markt geldt de CO2-prestatieladder als het enige

behoudt de klant maximale controle over bestellingen en betalingen.

model dat objectief de prestaties van bedrijven op het gebied van CO2-

Het komt voor dat een klant niet direct kan betalen, ook daar zoeken

reductie meet. Technische Unie is bijvoorbeeld heel succesvol in het

we oplossingen voor. Het is belangrijk dat je een installateur kan

reduceren van verpakkingsmaterialen, onder andere dankzij het

blijven helpen. Een probleem noemen we hier een uitdaging.”

gebruik van kunststof bakken die steeds opnieuw worden ingezet in het traject van leverancier naar klant. Daarnaast heeft Technische Unie een volledig elektrische vrachtwagen en een aantal hybride vrachtwagens aangeschaft. De laatste tijd zien we ook dat er steeds meer elektrische laadpalen voor elektrische auto’s worden verkocht.”

Hoe belangrijk is installateur Waterman voor Technische Unie? „We zijn eigenlijk de voorraadkamer van Waterman. We leveren intercomsystemen, kabels, kabeldraagsystemen, schakelmateriaal,

“We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan bij Technische Unie”

verlichting, sanitair, cv-materiaal en ga zo maar door. We zijn er kind aan huis en zij bij ons. Standaard leveren we het materiaal ‘s nachts aan. We hebben een sleutel van de poort en zetten het netjes in het magazijn. Ook komt het vaak voor dat we de bestelling op het

Hoe zien jullie de toekomst?

project bezorgen. Het is een prettige samenwerking.”

„Er wordt wel eens gegrapt: die dozenschuivers van Technische Unie kopen een doos en proberen die zo snel mogelijk weer door

Wat voor soort projecten doen jullie samen?

te verkopen. In feite is dat zo, maar als die doos kosten bespaart,

„Dat zijn er teveel om op te noemen. Een greep: Intertoys,

energiewinst oplevert, je hem heel snel hebt en alle informatie over

Marskramer, Jumbo, Plusmarkt, Prenatal en Zeeman. Al deze

de inhoud van de doos er is, profiteren we daar allemaal van.”

klussen worden voorbereid door de mensen van Waterman. Zij zitten met de projectleiders om de tafel en klaren de klus. Technische Unie zorgt voor het logistieke deel: materiaal leveren op de juiste plaats en afgesproken tijd.”

www.technischeunie.com


NHS Luchtgordijnen EEN WARM ONTHAAL

De kou buiten en de warmte binnenhouden. Ofwel een optimale klimaatscheiding terwijl de deur uitnodigend openstaat - zomer ĂŠn winter. Als NHS luchtgordijnen zorgen wij met een ruim assortiment van standaard en op maat producten voor een aangenaam binnenklimaat. Elke situatie vraagt hierbij om een specifieke oplossing. Iets waarvan wij ons heel goed bewust zijn. Snelle levering, veelal uit voorraad, staat bij ons voorop. Dit samen met het bieden van onderhoudsvrije ĂŠn energiezuinige oplossingen. Omdat luchtgordijnen vaak worden toegepast in winkels en andere openbare gelegenheden zijn de units die wij leveren strak en slank vormgegeven. Uitgebreide, eenvoudige bedieningsmogelijkheden spreken voor zich.

Waarom NHS luchtgordijnen? - Onderhoudsvrij voor de gebruiker - Strak en slank vormgegeven - Vrijhangend en inbouw - Toepassing energiezuinige EC-ventilatoren - Optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Uit voorraad leverbaar - 5 jaar fabrieksgarantie - Ervaren en kundige adviseurs

SMARTtec Premium

New Heating Solutions BV Herenlaan 129, 5708 ZR Helmond, Postbus 745, 5700 AS Helmond, T +31 (0)492 782 240, F +31 (0)492 782 241, E info@nhs-luchtgordijnen.nl www.nhs-luchtgordijnen.nl


Wm OPGELEVERD RITUALS Amsterdam

Richard lems head of design and format Rituals maakt van dagelijkse routine mooie rituelen. De wellness-winkels stralen vooral warmte en rust uit. Waterman is bij de bouw en het onderhoud van deze winkels nauw betrokken. Zij verzorgt in de Benelux en een deel van Duitsland de technische installaties. De term slow shopping past bij Rituals. In de winkels krijgt de klant een kopje thee, mogen ze producten uitproberen en krijgen er soms zelfs een hand- of voetmassage. „In een drukke winkelstraat vinden mensen het heerlijk om in onze winkel binnen te zijn,” zegt Richard Lems, head of design and format bij Rituals. „Zij ervaren de rust in de winkel, worden verwend en krijgen aandacht. Om de klanten iets extra’s te bieden hebben we boven vijf Rituals winkels in Nederland kleine welnessruimtes ingericht. Je kunt hier, zonder afspraak, heerlijk ontspannen en onthaasten door een lekkere Ayurvedische massage, een stoombad of een schoonheidsbehandeling.” Rituals werkt bij elke winkel volgens een vast concept of het nu in Amsterdam is of in São Paulo. Lems: „Wereldwijd stralen al onze 270 winkels dezelfde look and feel uit. Het moet een paradijs zijn; het licht in de winkels is gedempt en de producten zijn allemaal prachtig uitgelicht. Momenteel zijn we bezig om 2 winkels in New York te realiseren. We zijn nog op zoek naar geschikte locaties, maar ook deze zullen hetzelfde worden ingericht. De producten zullen iets worden aangepast omdat het beleid voor de stoffen die in cremes mogen zitten niet in ieder land hetzelfde zijn en daarom iets anders van samenstelling zullen zijn.” Waterman heeft alle winkels in de Benelux en Duitsland technisch ingericht en verzorgt ook het onderhoud van de winkels. Lems: „Er wordt door hen airconditioning, CV en sanitair aangelegd, ze monteren de verlichting en zorgen voor de elektrische installaties. Het is absoluut een prettige samenwerking.”

Opgeleverd (PAGINA 21)


Wm OPGELEVERD RITUALS Amsterdam

„Ik hoor nooit klachten van de projectmanagers. Het is belangrijk dat je een goede installateur hebt. Als je kijkt maar het aanleggen van airconditioning komt er nogal wat bij kijken. Waterman kijkt naar de grote van het pand en hoe groot de entree is en aan de hand daarvan naar het vermogen dat nodig is. Ook geeft Waterman advies over kosten- en energiebesparing op de lange termijn. Bij veel winkels wordt ook een luchtgordijn aangelegd. In een winkelcentrum is dat vaak niet nodig, maar in een open winkelstraat wel. Als je binnenkomt wordt er een warme straal naar beneden geblazen zodat de winkel al een stukje wordt verwarmd. Het verwarmt de winkel en houdt de koude buiten.” Ondanks de crisis zijn de winkels van Rituals een succes te noemen. Lems: „Mensen letten meer op hun uitgaven en zullen voorzichtig zijn en geen tweede auto nemen of een tweede vakantie boeken, maar ze vinden het nog altijd lekker om zichzelf te verwennen. Het prijsniveau is goed en wij leveren goede producten, zeker als je het benchmarkt tegenover grote merken als Chanel, Dior en Yves Saint Laurent. De cremes zijn van hetzelfe niveau, maar de grote merken geven misschien wel 50 procent van hun omzet uit aan branding en marketing. Dat doen wij allemaal niet, wij leveren gewoon goede producten.”

opgeleverd (PAGINA 22-23)


Internet en netwerk via het lichtnet Gira HomePlug AV Eenvoudig en veilig internet op – met de Gira HomePlug AV-netwerkaansluitdoos. De gegevensoverdracht verloopt via het 230 V-lichtnet in het gebouw zodat er geen nieuwe kabels hoeven worden aangelegd. Om een netwerk op te bouwen kunnen willekeurige wandcontactdozen eenvoudig door Gira HomePlug AV netwerkaansluitdozen worden vervangen. De toegang tot internet wordt tot stand gebracht via een ver binding met een router. Met een gegevensoverdrachtssnelheid van maximaal 200 Mbit/s kan ook gebruik worden gemaakt van internetdiensten die een hoge bandbreedte vereisen, zoals b.v. HDTV-streaming. Meer informatie via www.gira.nl/homeplug Afbeelding links: Gira HomePlug AV netwerkaansluitdoos, Gira E2, zuiver wit glanzend

202149_Anz_HomePlugAV_E2_Rw_196x132_NL.indd 1

29.10.12 15:57


e! DĂŠ oplossing voor duurzame energi


Wm

SPOT LIgHT G-STAR

[IN STORE PROFESSIONALS] Waterman installeert steeds meer ook in het hoge segment (kleding) zaken zoals Ralph Lauren, Levi’s, adidas en G-Star. Zo ook bij ColourToColour (CTC) de dual-brand store van G-Star en adidas. Afgelopen zomer opende de derde CTC winkel in Nieuwegein. Het concept is als volgt: aan de ene kant van het winkelpand een adidas Original store, aan de andere kant een G-Star Raw shop en in het midden een gele streep, een neutrale zone, waar consumenten kunnen passen en afrekenen. Bij deze winkels overlegt Waterman met de architect en wordt er gebruik gemaakt van luxe en duurdere materialen. De winkels van G-Star moeten allemaal volgens een bepaald concept worden ingericht en zijn overal op de wereld hetzelfde. Directeur van Waterman Henk de Hoop: „En het is ook echt zo; laatst was ik in Abu Dhabi en liep daar een G-Star winkel binnen en de winkel was exact zoals in Nederland.”

SPOTLIGHT (PAGINA 26-27)


RAILKOKERSYSTEMEN VAN 25 T/M 63 A

FLEXIBILITEIT IN ENERGIEVERDELING

In de detailhandel zal steeds vaker met hoogwaardige verlichtingsconcepten gewerkt gaan worden waarbij lichtintensiteit, sturing, controle en energiereductie belangrijke voorwaarden zijn. Dit is van belang bij de inrichting van winkels, supermarkten en grootschalige retailconcepten. Legrand biedt u complete efficiĂŤnte en duurzame oplossingen, zoals de nieuwe LBPLUS railkokersystemen. Deze robuuste railkokers bieden flexibiliteit in energieverdeling en zijn geschikt voor energiedistributie van vermogens van 25 tot en met 63A. Ook dit is Legrand!

THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

www.legrandservices.nl


PAUL izelaar

DUO VERHAAL SERKAN yalman


Duo verhaal Het is vrijdagmiddag, buiten is het al donker en het regent. Normaal op dit tijdstip drinken senior monteur Paul Izelaar en junior monteur Serkan Yalman hun welverdiende biertje. Nu kijken ze wat afwachtend en roeren ze, een tikje nerveus, in hun koffie; je hebt ook niet iedere dag een interview voor het magazine ‘TROTS’. „Ik ben dit soort gesprekken niet gewend,” begint Serkan (28) direct

rekenen en installaties door te meten. „Hier bij Waterman leer je

als hij binnenkomt. Toch is het ijs snel gebroken als Paul (38) ver-

pas écht het vak van elektricien. Ik leer hier alles over materialen,

telt hoe nerveus hij was toen hij op 16-jarige leeftijd solliciteerde

bepaalde technieken en over regels en voorschriften. Op een project

bij Waterman. Hij kwam met zijn been in het gips het sollicitatiege-

legt een senior monteur de klus uit en daarna doe ik het zelf. Ik ben

sprek binnen. Hij was gevallen met skateboarden en had daarbij zijn

nu bijna een jaar bezig en ik vind het echt superleuk.”

been gebroken. Maar hij werd aangenomen en werkt nu al weer 22 jaar voor het bedrijf. Hij is met recht een senior monteur te noemen.

Vroeg op Paul over Serkan: „Serkan is een geweldige vent; hij is handig, heeft

„In de loop der jaren leer je natuurlijk ontzettend veel bij en er ver-

een enorme inzet en een ‘niet-zeuren-mentaliteit’. Dat zien we ook

andert veel. Je werkt met nieuwe materialen zoals kant en klare

wel eens anders. In deze tijd is het lastig om goede mensen te krijgen.

groepenkasten en in plaats van solderen en knellen, werk je nu met

Veel jongeren missen de juiste mentaliteit. Of ze afhaken omdat ze

perssystemen”. Paul brengt zijn kennis over aan beginnende elek-

zo vroeg moeten beginnen?” Paul weet het niet, zelf vindt hij het juist

triciens en begeleidt leerling monteurs die deels naar school gaan

heerlijk om vroeg te beginnen. „Je bent dan ook weer vroeg thuis.

en de praktijkervaring opdoen bij Waterman.

Mijn collega’s verklaren mij wel eens voor gek als ik hier soms al om 5.00 uur ’s ochtends op pad ga naar een klus. Ik sta dan om 4.00 uur

Serkan Yalman (28) is zo’n leerling monteur die het heerlijk vindt

op, heerlijk die rust; geen files. Je kunt ook later beginnen, je hebt

om met zijn handen te werken. Hij gaat één dag in de week naar

hier een grote vrijheid, als je je uren maar maakt.”

school (MBO, niveau 2 elektrotechniek, op het Albeda College) waar

Serkan: „Het vroege opstaan went. We werken regelmatig ’s avonds

hij hoofdzakelijk leert om Ohms, spanning en weerstanden te be-

en in het weekend, maar ’s avonds werken, vind ik juist heerlijk. Er hangt dan een ander sfeertje. Bij supermarkten beginnen we vaak

“In de loop der jaren leer je natuurlijk ontzettend veel bij en er verandert veel.“

op zaterdag na sluitingstijd. De supermarkt wordt dan op zaterdagavond helemaal gestript, zondag fresen we de sleuven voor de leidingen in de vloeren en maandag wordt er al begonnen met tegelen.”

Vinden jullie vrouwen dat leuk als jullie in het weekend moeten werken? Serkan: „Ik ben vrijgezel.” Paul: „Ik ook.”


Wm

“Mijn handen waren zweterig; ik schoot uit en raakte de bruine draad. Ik schrok enorm.“ Word je als beginnend monteur vaak gedold door collega’s? Serkan: „Oh ja, natuurlijk. Zo van: ‘ja, jij komt net kijken’ ha ha. Ik heb een keer een opdonder gehad, een schok van 220 volt, en daar werden maanden daarna nog grappen over gemaakt door mijn collega’s. Het was zomer en het was warm en die dag hadden we een klus bij Rituals. Mijn handen waren zweterig; ik schoot uit en raakte de bruine draad. Ik schrok enorm.” Paul reageert direct: „Je hield je niet aan de regels. Kijk, het gebeurt iedere elektricien wel eens. Ik heb ook wel eens een schok van 400 volt gehad. Ik greep met mijn hand in een spanningsbak. Ik kon mijn hand er gelukkig nog uittrekken. Zo, dat was een flinke tik. Bij voorkeur werken we niet onder spanning, maar soms, als een winkel open is, moet het wel. Effe snel, denk je dan. Maar je moet goed opletten en niet afgeleid worden. Al onze elektriciens leren dit op de veiligheidscursus, NEN 3140.”

Carrière Paul: „Omdat dit een totaalinstallatiebedrijf is, heb je in dit bedrijf veel mogelijkheden; je kunt cursussen en interne opleidingen volgen. We zijn een erkend leerbedrijf en hebben een praktijkbegeleider (Rolf Dracht, technisch directeur) in huis waar scholieren heen kunnen met hun vragen over school en het werk. Je leert het vak toch het beste op de werkvloer en niet in de schoolbank. Ook ik ben als jonkie begonnen en nu hoor ik bij het meubilair van Waterman. Ik heb hier veel plezier in het bouwen van data-installaties voor bedrijven en winkels zodat er telefonie en computers kunnen worden aangelegd. Serkan: „Dat zou ik ook wel willen leren, maar met bijvoorbeeld airco of sanitair heb ik niets.” Het liefste wil ik elektricien blijven. “Paul heeft zoveel kennis over dit vak; ik wil net zo goed worden als hij.”

duoverhaal (PAGINA 30-31)


10657-KAM opmaak3_Opmaak 1 29-10-12 14:31 Pagina 1

Gespecialiseerd op het gebied van distributie, advisering, en installatie voor alles wat met glasvezel te maken heeft.

Profileert zich met innovatieve oplossingen in distributie van data- en ict netwerken. Conform de laatste standaarden en normeringen.

Fornheselaan 248 3734 GE Den Dolder 030 69 54 981 verkoop@anicom.nl www.anicom.nl

Fornheselaan 248 3734 GE Den Dolder 030 69 54 981 verkoop@kamflex.nl www.kamflex.nl


PROUD TO BE A WATERMAN

WATERMAN ZOEKT TALENTEN OM TROTS OP TE KUNNEN ZIJN Waterman heeft verschillende vacatures openstaan en is opzoek naar talentvolle samenwerkers die de missie en visie van Waterman kunnen vertegenwoordigen in de retail. “Waterman; making retail work.” Ben jij die talentvolle waterman of vrouw die zichzelf graag ziet werken bij Waterman? Kijk dan voor meer informatie en voor ons vacature overzicht op www.waterman.nl

WWW.WATERMAN.NL


COL UMN

Wm

Retail is detail [FRANS VOSSEN]

Ook Waterman ontkomt, net als vele andere ondernemingen in deze economisch zware tijd, niet aan de zwaar onder druk staande marges. Zelfs de tegen inkoopprijs gecalculeerde offertes belanden stelselmatig als niet succesvol in de boeken. Om in deze, dikwijls ongezond concurrerende, markt te kunnen blijven participeren en ons tevens te wapenen voor de toekomst is een zeer scherp inkoopbeleid dan ook van essentieel belang. Vlijmscherpe inkoopprijzen zullen moeten resulteren in succesvolle projecten voor ons en onze opdrachtgevers. Dit is één van de redenen waarom Waterman het besluit heeft genomen de afdeling inkoop uit te breiden en mij heeft gevraagd deze afdeling te komen versterken. Iets wat ik zie als een interessante uitdaging! Bij het bedenken hoe we deze doelstelling kunnen realiseren, komt direct naar voren dat het goed voor het inkoopbeleid zou zijn om de markt nog intensiever af te stropen naar nieuwe kostenreducerende producten, goederen of diensten. Met in ons achterhoofd de wetenschap: Retail is detail zullen wij ons breder moeten oriënteren op de partijen welke in ons marktsegment actief aanwezig zijn. Zonder de integriteit uit het oog te verliezen is het goed om bij de onderhandelingen met de leveranciers ons commerciëler op te stellen om zo de gunstigste prijs/kwaliteit te bedingen. Voor ons blijft het uitgangspunt dat net als in iedere relatie, of het nu is met je partner, je baas, je hond of je leverancier is, alle betrokken partijen zich er gelukkig in moeten voelen. Is dit niet het geval, dan is het misschien een kwestie van tijd, maar op den duur zal de relatie gedoemd zijn te mislukken. Wij streven dan ook naar een langdurige relatie met 'sterke' partners. Wat zeker ook niet onderbelicht mag blijven zijn de zogenaamde 'interne' kostenbesparingen welke gehaald kunnen worden uit het scherper inkopen van onder andere energie en het beheersbaar maken van de auto- en telefoonkosten. Het mes snijdt dus aan beide kanten. Kortom er liggen voor een ieder van ons nog vele uitdagingen te wachten om zo resultaat te behalen en daarmee de marktpositie van Waterman voor nu en in de toekomst een nog beter perspectief te bieden. Dat kan alleen als wij er met z’n allen voor gaan!! Waterman Making Retail Work

column (PAGINA 35)


eis meer van uw pomp!

Met veel trots kondigt Grundfos de MAGNA3 aan. Zodra de pomp wordt aangezet, leidt de nieuwe Assist™-software de installateur direct door het installatieproces. Een belangrijk hoogtepunt van de MAGNA3 serie blijft de AUTOADAPT functie die een optimale balans tussen comfort en energie-efficiëntie garandeert. Volgend jaar gaat de EuP richtlijn in werking. Deze stelt een minimum energie efficiëntie index (EEI) voor standalone circulatiepompen van 0,27. Met de MAGNA3 kunt u uw klanten vandaag al helpen met het besparen van geld en energie. Ontdek alle voordelen op nl.grundfos.com.

Trots.indd 1

12-10-12 15:01

TROTS Magazine 2  

We zijn trots op ons werk en ons bedrijf. Om dat te laten zien, brengen wij sinds kort een eigen magazine uit: TROTS. Dit is een informatiev...

TROTS Magazine 2  

We zijn trots op ons werk en ons bedrijf. Om dat te laten zien, brengen wij sinds kort een eigen magazine uit: TROTS. Dit is een informatiev...

Advertisement