Page 1

Daar heb je plezier van! IN GESPREK MET

Jaap Scheurwater Sterren en planeten Ralph van Raat en André Kuipers

Collectieve Verzekeringen BuurtPas en Allianz

UITGELICHT Hoortzo

w w w. B u u r t P a s . c o m © 2014 THUISZORG ROTTERDAM

Buur tPas magazine | 1


COLOFON 3e jaargang, nummer 5 / 2014 BuurtPasmagazine is een uitgave van BuurtPas, de ledenservice van Thuiszorg Rotterdam en verschijnt 2x per jaar (januari en juni).

Redactieadres BuurtPas Sandelingplein 6 3073 AL Rotterdam (010) 282 60 00 www.BuurtPas.com e-mail: BuurtPas@thuiszorgrotterdam.nl

Redactie Leo van der Have Angelique Koningswoud Manja Ruggieri

VEILIGHEID & ZEKERHEID

Concept en realisatie TWEE OVER TIEN

In dit BuurtPasmagazine leest u veel over

van uw woning. Ook kunnen zij allerlei

veiligheid en zekerheid. Veiligheid zit in

hulpmiddelen in uw huis aanbrengen,

Drukwerk

praktische dingen zoals uw huis beveili-

zodat u veilig kunt wonen.

De Swart bv, Den Haag

altijd het vertrouwde gezicht aan de deur

Verspreid door het magazine vindt u ver-

Niets uit deze uitgave mag, op enkele wijze dan

van de bezorger van uw maaltijden.

der allerlei aanbiedingen passend bij het

ook, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

thema. Zoals de collectieve verzekering

toestemming van de redactie. De redactie kan niet

Hetzelfde geldt voor zekerheid. Zoals

van de BuurtPas bij Allianz waarmee u

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk-

goed verzekerd zijn, maar ook dat u

met korting uw auto of woning verzekert.

of zetfouten.

erop kunt rekenen dat uw hond iedere

Plezierig leven mag ook nu weer niet ont-

dag wordt uitgelaten. De BuurtPas helpt

breken. Daarom bieden wij u leuke uitjes

u om uw gevoel van veiligheid en ze-

aan. Kijk ook eens in de agenda, wat er

kerheid te vergroten en zorgt er op die

nog meer te doen is in uw buurt. Of vul

manier voor dat u zo lang mogelijk zelf-

de puzzel in op pagina 14 en maak kans

standig in uw vertrouwde omgeving kunt

op een leuke prijs!

gen tegen inbraak of brand, maar ook in

blijven wonen. Ik wens u veel leesplezier en uiteraard In het vaste artikel “In gesprek met”, dit

plezier met uw BuurtPas!

keer een interview met Jaap Scheurwater van SDW. Zij leveren diensten zoals

Manja Ruggieri

de zorg voor uw tuin en het onderhoud

Coördinator BuurtPas

Buur tPas magazine | 2


inhoud.

Magazine nummer 5 Dit gratis magazine verschijnt twee keer per jaar. Maar er is nog veel meer voordeel uit de BuurtPas te halen. Bezoek daarom ook www.BuurtPas.com en abonneer u op de gratis e-mailnieuwsbrief.

4

7

8

In gesprek met

Uitjes

Aanbiedingen

Jaap Scheurwater, bedrijfsleider SDW

Ralph van Raat en André Kuipers

De Nederlandse Huisopticiens

‘Goede beveiliging geeft rust’

Over sterren en planeten

Specialisten in oogzorg aan huis

1

2

3

4

5

12

11 17

16

6

7

27

31

28

11

12

38

51

50

40

52

60

41

42

47

56

59

39

46

55

29 33

35

37 45

24

32

34

44

15

20

23

26

36

10

19

22

30

9

14

18

21 25

8

13

48

53

43 49

54

57

14

58

61

62

63

65

64

© www.puzzelpro.nl

Een dag uit het leven van...

Uitgelicht

54 2 55 Puzzel

Emi Rosheuvel

Hoortzo

Kruiswoordpuzzel

Ik ben trots dat ik bij deze organisatie

Waar u deskundigheid, persoonlijke

Win een luxe Princess reiskoffer

werkzaam ben!

service en aandacht vindt!

t.w.v. €100,-

6

52

20

64

16

40

26

43

Buur tPas magazine | 3


In gesprek met

SDW - U vraagt, wij doen!

Jaap Scheurwater, bedrijfsleider SDW Leerwerkbedrijf Als gecertificeerd PKVW-bedrijf beveiligen wij uw woning. Dit gebeurt door gediplomeerde medewerkers. Na een gratis advies en uitleg, waarbij de inbraakgevoelige punten volgens de eisen van het keurmerk in kaart worden gebracht, ontvangt u een offerte. Na uw goedkeuring brengen we goed hang- en sluitwerk, verlichting en rookmelders aan. U ontvangt van ons een Certificaat Veilige Woning. Hiermee krijgt u korting op uw inboedelverzekeringspremie.

Buur tPas magazine | 4


Veilig & zeker

‘Goede beveiliging geeft rust’ Op het gebied van inbraakpreventie wordt

uitgevoerd. Natuurlijk vindt altijd een con-

nauw samengewerkt met de politie. Goede

trole plaats om te bekijken of de uitvoe-

beveiliging geeft u rust. Maak het inbrekers

ring aan uw verwachtingen heeft voldaan.

zo moeilijk mogelijk om uw woning binnen

Kortom: u vraagt, wij doen!

te komen!

De tuin opknappen? Zorgproducten

Wij zijn gespecialiseerd in het onderhoud

U wilt zo lang en veilig mogelijk in uw huis

van tuinen, zoals het snoeien en winter-

blijven wonen? Hiervoor leveren en monte-

klaar maken. SDW heeft een enthousiast

ren wij een groot aantal zorgproducten, zo-

team die met moderne apparatuur ook

als (opklapbare) wandbeugels. Deze geven

de bestrating of de aanleg van een nieu-

u extra steun in de gang, bij het traplopen,

we tuin tot in de puntjes voor u uitvoert.

Aanbieding:

SDW hanteert voor BuurtPasleden interessante tarieven. Zo verzorgen wij al klussen vanaf €17,- per uur en vanaf €21,50 per uur onderhouden wij uw tuin. Uw woning maken wij schoon voor €23,- per uur.

in het toilet of bij het douchen. Ook het plaatsen van een douchezit of verhoogd toilet behoort tot de mogelijkheden.

Wie is SDW? SDW is een maatschappelijke organisatie met diverse diensten die

Voorkom inbraak!

het leefgenot in en om uw woning

Cijfers van de politie wijzen uit dat in

vergroten.

woningen die zijn beveiligd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW) de kans op inbraak met

Grote schoonmaak

90% wordt verkleind.

Het is altijd weer een hele klus; het goed schoonmaken van uw woning. Al wordt een huis met regelmaat gestoft, gezogen

Klus uit te voeren?

of gedweild, er blijven altijd vuile hoek-

Uw woning vraagt om onderhoud. Schil-

jes en gaatjes. Achter en onder kasten,

deren, behangen, witten of het leggen

bedden, het gasfornuis en de koelkast is

van een laminaatvloer, wij knappen uw

het lastig schoonhouden. SDW helpt. Uw

complete woning op. Maar ook voor een

badkamer- en wc muren weer glanzend

verhuizing of het plaatsen van een schut-

schoon? De luxaflex of lamellen weer

ting kunt u bij ons terecht.

stofvrij? Wilt u één of meerdere keren per jaar een grote schoonmaak in uw

Onze adviseur verzorgt een offerte op

woning? Neem dan vrijblijvend contact

basis waarvan de werkzaamheden worden

met ons op. Buur tPas magazine | 5


Veilig & zeker

'De kleine klusjes doe ik uiteraard nog zelf' “Sinds geruime tijd woon ik alleen. Ik ben ook niet meer zo goed ter been. Het lukt mij daarom niet meer om het huis en de tuin te onderhouden. Ik blijf het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Ik woon

‘Ik blijf het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen’

Tuinieren is te zwaar voor mij en daardoor

− mevrouw Jacobs

niet voor om en hebben flink gesnoeid en

veranderde mijn eens zo mooie tuin langzamerhand in een oerwoud. De mannen van SDW draaiden hun hand ook hier

hier al bijna veertig jaar en ben zeer aan

geschoffeld. Mijn tuin ziet er weer keurig

mijn huis en grote tuin gehecht”, vertelt

uit en is nu voor mij beter bij te houden.

mevrouw Jacobs.

“Na het kluswerk kwam een ander team

Voor het jaarlijkse snoeiwerk weet ik hen

voor de grote schoonmaak. De kleine

absoluut weer te vinden!”

“Gelukkig kon ik via de BuurtPas rekenen

klusjes doe ik uiteraard nog zelf, maar

op de hulp van SDW. Dankzij een nieuw

het is erg fijn dat zij de grote klussen op

behangetje en een likje verf ziet mijn

zich kunnen nemen zodat ik niet meer

woonkamer er weer prachtig uit. Ik vond

op een trapje hoef te klimmen. Ze komen

de mannen van SDW erg vriendelijk en

nu een aantal keer per jaar langs voor de

Meer informatie

er werd goed naar mijn wensen geluis-

grote schoonmaak.”

Bel naar de klantenservice van BuurtPas/Thuiszorg Rotterdam

terd. Zo hebben zij meteen ook even wat handige beugels aangebracht in mijn

“Achter mijn huis heb ik een mooie tuin,

badkamer.”

waar ik graag ben als het lekker weer is.

Buur tPas magazine | 6

(010) 282 60 00.


Uitjes. Winter Tours

20% korting

Tot en met zondag 2 maart 2014 (alleen op

de Skyline van Rotterdam, "Manhattan aan

zondagen, m.u.v. de feestdagen) organi-

Tijdsduur:

de Maas”. Via de Lek vaart u naar Kinder-

seert Rebus Varende Evenementen vanuit

Ongeveer 4 uur.

dijk. De molens hier zijn uitgeroepen tot

Rotterdam weer de varende "Winter Tours".

BuurtPasleden ontvangen 20% korting.

cultureel erfgoed! U krijgt een uur de tijd om

Op de Boompjeskade heten wij u van harte

U betaalt slechts €12,80 i.p.v. €16,-.

dit unieke gebied te bezichtigen.

welkom aan boord van het nostalgische

Max. 4 personen per BuurtPas.

passagiersschip "Nehalennia" voor een

Reserveren: 06-55 82 64 63

Tijdens de vaartocht kunt u aan boord

bijzondere vaartocht.

of kijk op www.rebus-info.nl

genieten van gratis erwtensoep met roggenbrood en spek.

Varende over de Nieuwe Maas geniet u van

7% korting op Pelikaan busreizen

Van sterren en planeten, Ralph van Raat en André Kuipers Het heelal is voor velen een fascinerend

Wanneer:

universum. Het is onmetelijk groot met

zaterdag 22 maart 2014, 20.15 uur.

sterrenstelsels en planeten die in banen

Waar: de Doelen

om elkaar heen draaien. Maar hoe? En

Entreeprijs Buurtpasleden:

waar zijn ze van gemaakt? Bestaat er

€19,- i.p.v. €24,- (20% korting)

leven op andere planeten? Ook compo-

Meer informatie: www.dedoelen.nl

nisten hebben zich verwonderd over deze

(o.v.v. Buurtpas in het veld promotie-

ongrijpbare wereld. Een aantal van hen

code bij online bestelling) of

Speciale BuurtPas aanbieding: Ontvang

heeft zelfs een poging gewaagd elemen-

(010) 217 17 17 o.v.v. BuurtPas.

7% korting op het aanbod uit het Peli-

ten uit de kosmos in muziek te vatten.

kaan busreizen aanbod 2014. Kijk voor

Pianist Ralph van Raat neemt u mee op

het aanbod op www.pelikaanreizen.nl/

muzikale ruimtevaart en astronaut André

busreizen en vraag de brochure voor het

Kuipers geeft tekst en uitleg over

nieuwe seizoen alvast aan. Een voor-

het heelal. Zeker weten dat u

beeld van onze meest populaire reizen:

daarna met andere ogen naar de hemel kijkt.

10-daagse busrondreis Schotse Hooglanden. Exclusief voor BuurtPasleden: Vertrek op 13 mei 2014 slechts €659,p.p. (o.b.v. een 2-pers.kamer). U kunt uitsluitend telefonisch boeken via telefoonnummer 088-735 45 25. Meld uw

20% korting

BuurtPaslidmaatschap en -nummer.

Buur tPas magazine | 7


Aanbiedingen. 15% korting

De Nederlandse Huisopticiens: specialisten in oogzorg aan huis

Bescherming tegen ongewenst bezoek!

Voor ouderen die niet of moeilijk de deur uit

Voor een afspraak om uw ogen te contro-

Met Hoppe anti-kerntrek veiligheids-

kunnen. Met professionele apparatuur en

leren, kunt u contact opnemen met onze

deurbeslag wordt het uittrekken van

de juiste kennis kunt u in eigen vertrouwde

klantenservice (010) 282 60 00.

de kern uit de cilinder voorkomen. Dit

omgeving een nieuwe bril aanschaffen.

www.huisopticiens.nl

deurbeslag voldoet aan de Politie Keurmerk Veilig Wonen eis van SKG***.

Met uw BuurtPas profiteert u van: • Gratis oogmeting thuis • 15% korting op monturen, glazen en materiaalkosten • 15% korting op materiaalkosten bij reparaties

• Gratis bijstellen van de bril en uitvoeren van kleine reparaties • Loep met verlichting cadeau! Handig

Breur Beveiligingen heeft voor u een speciale aanbieding. Diverse Hoppe

bij bijvoorbeeld het boodschappen

massief veiligheidsdeurbeslag nu vanaf

doen of het lezen van de bijsluiters.

€40,-. Ook de montage kunnen wij voor

(tot 31 maart 2014)

u verzorgen.

Vers aan Tafel Maaltijdservice

Meer informatie: Breur Beveiligingen (010) 288 84 22. www.breur.nl

Heeft u niet altijd zin of tijd om zelf te

Maak nu kennis en ontvang als lid van

koken? Een voorraad overheerlijke kant-en-

BuurtPas 50% korting op uw eerste

Delijstenspecialist.nl

klare maaltijden in uw vriezer biedt uit-

bestelling van 6 maaltijden. Geldig t/m

De lijstenspecialist heeft meer

komst. Even opwarmen in de magnetron of

juni 2014, alleen voor nieuwe klanten.

dan 80 jaar ervaring met in-

heteluchtoven en u zet in een handomdraai

lijsten. Met uw BuurtPas krijgt

iets lekkers op tafel. De vriesverse maaltij-

Bent u al klant bij Vers aan Tafel Maaltijd-

u 25% korting op alle wissel-

den zijn lang houdbaar.

service en heeft u de Buurtpas? Neemt

lijsten. Ruime keuze uit wissel-

u dan contact met ons op en ontvang

lijsten van hout of aluminium in

eenmalig 25% korting op uw volgende

diverse kleuren en maten.

50% korting

bestelling van 6 maaltijden. Kijk voor meer informatie op Meer informatie of bestellen?

www.delijstenspecialist.nl,

Bel de klantenservice van Vers aan Tafel

bel naar (010) 426 61 92 of

Maaltijdservice via telefoonnummer

bezoek onze winkel aan de

0900 – 66 66 123 (€ 0,10 p/m)

Dam 37-45 in Schiedam

Bereikbaar van ma. t/m vrij. van 10.00 – 12.00 en van 14.00 – 16.00 uur. Buur tPas magazine | 8


BuurtPaskortingsagenda. Kijk voor uitgebreide informatie op www.BuurtPas.com

Carmina Burana, De Doelen 23 februari

Workshop minitaartjes iedere vrijdagmiddag, 2x per maand donderdagavond

Dagtochten

Londen of Parijs maandelijks

20% KORTING

â‚Ź 10,KORTING

15% KORTING

Digitale nieuwsbrief BuurtPas

Thermen Holiday gratis Schiedam

3 feb, 7 apr, 2 jun, 4 aug, 6 okt. en 1 dec.

dagelijks

Jenevermuseum

50% KORTING

dinsdag t/m zondag

Wintertour per boot Kinderdijk

20% KORTING

iedere zondag m.u.v. feestdagen, t/m 2-3-2014

Slagroomtaart decoreren 1x per maand op zaterdagochtend

Workshop zilverklei iedere donderdag

20% KORTING

â‚Ź 8,KORTING

15% KORTING

Wat is er nog meer te doen in Rotterdam en Schiedam? * Januari 16 t/m 19 januari en

April De Vrienden van Amstel LIVE! Ahoy

22 t/m 25 januari

13 april

Marathon Rotterdam Centrum

22 april

Karin Bloemen, Oude Luxor Theater

26 april

Koningsdag, Rotterdam Centrum

22 januari t/m 2 februari

International Film Festival Rotterdam,

Rotterdam Centrum

23 t/m 26 januari

Boekenfestijn, Ahoy

Mei

t/m 6 september 2015

Ik hou van Holland,

02 mei

Bohemian Rhapsody,

Stedelijk Museum Schiedam

Nieuwe Luxor Theater

t/m mei

Snerttram, Boezemstraat 188,

05 mei

Bevrijdingsfestival, Het Park

Euromast, Rotterdam

17 t/m 25 mei

Operadagen, diverse locaties

Rotterdam

Februari

Rotterdam

03 februari

Jan Smit, Nieuwe Luxor Theater

19 t/m 23 mei

10 t/m 16 februari

ABN AMRO World Tennis

Schiedam

Tournament, Ahoy

Schiedamse Avondvierdaagse,

12 t/m 15 februari

ABN AMRO World Wheelchair Tennis

Juni

Tournament, Ahoy

01 juni

Ladiesrun Rotterdam, Ahoy

28 februari t/m 2 maart

Sonneveld, Musical, Oude Luxor

09 juni

Roparun, Rotterdam Centrum

10 t/m 15 juni

Robin Rotterdam Unlimited,

Rotterdam Centrum

18 t/m 22 juni

CHIO Rotterdam, Kralingse Bos Paardenmarkt, Oud IJsselmonde

Theater

Maart 08 maart

Rotterdamse Museumnacht,

24 juni

diverse musea

Rotterdam

08 maart

Frans Bauer, Nieuwe Luxor Theater

28 t/m 30 maart

Visma, Ahoy

30 maart

Ivo Niehe, Oude Luxor Theater

* Geen korting met uw BuurtPas op deze activiteiten. Buur tPas magazine | 9


Aanbiedingen. TOT

Collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis en BuurtPas

50% korting

Wij hebben met Zilveren Kruis afspraken gemaakt over een collectieve zorgverze-

Ga naar www.zk.nl/buurtpas en

kering. Als u voor deze verzekering kiest,

bereken direct uw premie en

krijgt u (eventueel voor het hele gezin) een

besparing.

contact opnemen via (071) 751 00 37.

Decokay van Loenen

Bent u al verzekerd bij Zilveren Kruis? Dan

Uw lidmaatschap op BuurtPas wordt

20 tot 50% korting op al het

kunt u vanaf de eerstvolgende maand pro-

gecontroleerd.

behang in onze winkel.

behoorlijke korting. U bespaart al gauw €100,- per jaar per persoon!

Natuurlijk kunt u ook telefonisch

Dam 37-45, Schiedam. (010) 426 61 92

fiteren van het collectieve voordeel.

Kaartkluis

€ 10,korting

Gehandicaptenparkeerkaarten worden he-

kaartkluis. Dit is een felgele stalen houder

Op de hoogte blijven van de nieuwste aanbiedingen van de BuurtPas?

waarin een transparant venster zit. Hierin

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief

stopt u uw gehandicaptenparkeerkaart.

op www.buurtpas.com en ontvang

laas steeds vaker uit auto’s gestolen. Voorkom diefstal door gebruik te maken van de

Vervolgens maakt u de houder vast door

iedere twee

hem met een beugelslot aan uw stuurwiel te

maanden de

bevestigen. Dieven maken zo geen kans!

nieuwste en beste aan-

Als BuurtPaslid ontvangt u €10,-

biedingen in

korting. U betaalt slechts €39,99.

uw mailbox.

Kom snel naar één van de Thuiszorgwin-

Volg ons,

kels of bel gratis naar 0800- 288 77 66.

@BuurtPas, ook op

Korting is geldig van 18 januari t/m 30 juni

Twitter!

2014 en niet i.c.m. andere acties.

Stuntaanbieding hoortoestelbatterijtjes! Tijdelijk kost een pakje van zes batterijtjes bij ons geen €6,-, maar slechts €1,-! Knip de bon uit en ga naar www.schoonenberg.nl/winkel voor een winkel bij u in de buurt. *Aanbieding geldt bij inlevering van deze bon. Max. 3 pakjes per klant/per bon.

✃ Batterijtjes nu van € 6,-

1 ,-

*

per pakje

OP = OP


Thuiszorg Rotterdam. Thuis in uw buurt

Thuiszorg Rotterdam is de grootste thuiszorgaanbieder van Rotterdam. Met meer dan 60 buurtteams en tientallen specialistische teams zijn we goed vertegenwoordigd in alle buurten van Rotterdam en omgeving. Dankzij onze kleinschalige werkwijze genaamd ‘Thuis in de Buurt’ leveren we zorg dicht in uw buurt. Thuiszorg Rotterdam heeft geen wachtlijsten, dus u krijgt direct de zorg die u nodig heeft.

Een dag uit het leven van een medewerker

In samenwerking met u Met een breed pakket aan diensten, doen onze medewerkers er alles aan om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk

Onze diensten op een rij:

zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Wij stimuleren dat u alle dingen die u zelf

• Persoonlijke verzorging

“Mijn naam is Emi Rosheuvel en ik werk

kunt doen, ook zelf doet. Met behulp

• Verpleging

met veel plezier als wijkverpleegkun-

van ons persoonlijke advies en onze

• Specialistische volwassenenzorg

dige bij Thuiszorg Rotterdam.”

professionele ondersteuning vergroot

• Specialistische kindzorg

uw zelfredzaamheid. Uw vraag is ons

• Thuisbegeleiding

uitgangspunt.

• Persoonsalarmering

“Als wijkverpleegkundige heb ik niet alleen verpleegkundige zorgtaken, zoals

• Thuiszorgwinkels

wondverzorging, palliatieve zorg of het

In uw buurt

toedienen van sondevoeding, maar ik heb

De locaties van Thuiszorg Rotterdam

ook coördinerende taken. Zo coördineer

zijn verdeeld over de stad. Een bewuste

ik de zorg rondom de cliënten. Ik verzorg

keuze, want zo zijn onze verzorgenden

Meer weten?

de indicatieaanvragen en verwerk de

en verpleegkundigen altijd dicht in uw

Kijk voor meer informatie over onze dien-

bijkomende administratie. Zo weet ik zeker

buurt. In kleine, professionele teams,

sten op www.thuiszorgrotterdam.nl. U kunt

dat alles goed en op tijd geregeld is voor

leveren zij alle zorg die nodig is. Ze

ook bellen naar onze klantenservice via

de cliënten.”

vormen een vertrouwd gezicht en zijn

(010) 282 60 00 of mailen naar

gemakkelijk bereikbaar.

klantenservice@thuiszorgrotterdam.nl

een belangrijke schakel in de zorg- en

Specialistische thuiszorg

Volg ons op:

welzijnsnetwerken. De samenwerking met

Thuiszorg Rotterdam biedt naast ver-

www.twitter.com/thuiszorgrdam

huisartsen en andere zorgverleners in de

zorging en verpleging alle vormen van

www.facebook.com/thuiszorgrotterdam

wijk is dan ook heel belangrijk.”

specialistische verpleging en begeleiding

• BuurtPas

“Daarnaast ben ik als wijkverpleegkundige

voor volwassenen en kinderen zowel “Thuiszorg Rotterdam is een profes-

langdurende (chronische) zorg als kort-

sionele organisatie die al meer dan 110

durende zorg. Met ruim 150 specialis-

jaar bestaat. We zijn echt een begrip in

tisch opgeleide zorgprofessionals bieden

Rotterdam. Ik ben dan ook trots dat ik bij

wij 24 uur per dag, 7 dagen per week in

deze organisatie werkzaam ben!”

heel Rotterdam specialistische thuiszorg. Buur tPas magazine | 11


Uitgelicht Hoortzo

'Ieder mens is tenslotte uniek'

De gehoorspecialist waar u deskundigheid, persoonlijke service en aandacht vindt! Hoortzo biedt de modernste hoortoestellen met ouderwetse service

hoek van de Coolsingel in Rotterdam,

kel u gaat. De kwaliteit van audiciens en

werd een samenwerking gestart. Zo kun-

het aanbod verschilt echter wel sterk.

Al 17 jaar is Miriam Vogelezang-Zoethout

van dienst zijn. We komen tenslotte, als

In 2012 werd Hoortzo als lid van stichting

audicien. "Nadat ik bij verschillende com-

dat nodig is, ook zonder enige verplich-

Hoorprofs nummer 1 bij de Consumenten-

merciële ketens had gewerkt, merkte ik

ting bij de mensen thuis.

bond. Hoortzo heeft overeenkomsten met

nen we de hele regio groot Rotterdam

dat er voor mijn manier van werken steeds

alle zorgverzekeraars en kan de vergoeding

minder plaats was. Vroeger stond de cliënt

Hoortzo is uitgegroeid tot een toon-

centraal, nu de winst en het assortiment.

aangevend bedrijf. “Bij ons wordt men

Iets waarbij ik mij niet thuis voelde.

geholpen door een gediplomeerd en

Voor bezitters van de BuurtPas

StAr gecertificeerd triage-audicien. Naast

bieden wij:

In 2009 ben ik Hoortzo in Spijkenisse be-

een goede opleiding hebben onze audi-

• 1 jaar gratis hoortoelstelbatterijen bij

gonnen. Het werd meteen een doorslaand

ciens ook een goed inlevingsvermogen.

succes. Doordat we samenwerken met

Op deze manier kunnen we echt per-

alle merken, de cliënt en zijn wensen het

soonlijk maatwerk leveren en dat Hoortzo

belangrijkst vinden en echte service geven,

vinden wij.

komen mensen vaak van ver naar ons toe",

direct voor u declareren.

aanschaf van een hoortoestel. • 10% korting op hoofdtelefoons en telefoons speciaal voor slechthorenden. • 15% korting op schoonmaakartikelen voor hoortoestellen.

vertelt Miriam trots. "En ook van artsen krij-

Niet duurder wel beter

gen we te horen dat we 'een verademing'

De zorgverzekeraars hebben de vergoe-

zijn. Dat is toch geweldig!"

ding drastisch gewijzigd en de prijzen van

• ruim 50% korting bij aanschaf van 10 pakjes hoortoestelbatterijen.

hoortoestellen vastgelegd. Hierdoor zijn

Neem contact met ons op voor overige

Ook de tweede Hoortzo, in Ridderkerk,

de prijzen nagenoeg gelijk en maakt het

informatie of kijk bij de aanbiedingen op

bleek een succes. Met City Horen, op de

qua prijs niet uit naar welke audicienwin-

www.buurtpas.com

U vindt Hoortzo in: Spijkenisse: Raadhuislaan 55 - (0181) 624 141 - spijkenisse@hoortzo.nl - www.hoortzo.nl Ridderkerk: Schoutstraat 6 - (0180) 499 958 ridderkerk@hoortzo.nl - www.hoortzo.nl Rotterdam: Coolsingel 215 - (010) 414 80 00 - info@cityhoren.nl- www.cityhoren.nl Buur tPas magazine | 12


Wie, wat, waar. Evelyn Schenk, eigenaar

Nail & Beauty Vision Nail & Beauty Vision in Capelle a/d IJssel is een salon voor nagelstyling en de verzorging van de handen. Evelyn Schenk is specialist in verzorgende manicure, semi-permanente nagellak en paraffinepakking. Ook kunt u bij haar terecht voor een

Richard van der Geest, directeur

mooie make-up en harsbehandelingen voor

UTS Van der Geest

bovenlip of kin.

UTS van der Geest verhuizingen biedt een

van het Franse topmerk Peggy Sage en is

Unieke Totaal Service, een professionele

officieel verkooppunt van CurAloë (verzor-

dienstverlening die veel verder gaat dan

gingsproducten uit Curaçao).

Nail & Beauty Vision werkt met producten

verhuizen. Zij organiseren ook alle zaken rondom de verhuizing en bieden unieke

Met uw BuurtPas 15% korting op

diensten aan voor ieder budget. UTS van

een behandeling naar keuze!

der Geest is ruim 35 jaar werkzaam in de zorgsector waarop de dienstverlening

Meer informatie? Kijk op www.nb-vision.nl

speciaal is afgestemd. Hieronder nog even

of bel naar 06-317 643 17.

de belangrijkste diensten;

Bij huisbezoek berekenen wij reiskosten (€ 0.19 p/km) en indien van toepassing parkeerkosten.

Michèle Reijnen-Häcker, eigenaar

Pruiken Thuiszorg ‘Het verliezen van het eigen haar is heel emotioneel. Tijdens het aanmeten van

• Particuliere verhuizingen

een pruik of haarstukje moet dan ook

• Verhuisdirigente

alle tijd en rust worden genomen’, vindt

• Speciale service voor ouderen

Michèle Reijnen.

• Kunst en antiek

Wij komen door heel Nederland met een

• Schoonmaakservice

op uw wensen afgestemde collectie prui-

• Handyman

ken of haarstukken aan huis. Heeft u een

• Opslag

keuze gemaakt dan wordt de pruik direct naar wens gestileerd en heeft u de pruik

BuurtPasleden ontvangen 15%

direct in huis.

korting op de verhuisservice en de eerste maand meubelopslag is

BuurtPasleden krijgen bij aanschaf

gratis. En met uw BuurtPas krijgt

van een pruik/haarstuk een gratis

u korting op de diensten van onze

verzorgingspakket t.w.v. €35,-

Verhuisdirigente en Handyman.

cadeau. Er zijn géén voorrijkosten.

Telefoonnr. (070) 399 42 41

Meer informatie? Bel (020) 436 31 97

Email: info@utsvandergeest.nl

of mail naar info@pruikenthuiszorg.nl

Website: www.utsvandergeest.nl

www.pruikenthuiszorg.nl Buur tPas magazine | 13


Win een luxe Princess reiskoffer t.w.v. €100,1

2

11

3

4

5

12

16

6

23

26

27

31

24

32

29 33

35

37

38

45

39

40

46 51 56 60

41

42

47 52

55 59

15

20

28

34

50

10

19

22

25

44

9

14

18

21

36

8

13

17

30

7

48

53

43 49

54

57

58

61

62

64

63

65

© www.puzzelpro.nl 54

2

55

6

52

20

64

16

40

26

43

Horizontaal: 1 deel v.e. geschrift 6 lezing

Verticaal: 1 geestdrift 2 hetzelfde 3 troef-

11 voegwoord 12 trema 14 grote kleding-

kaart 4 water in Friesland 5 pl. in Flevoland

maat 16 insect 18 maand 19 jaargetijde

6 buiten gevaar 7 eerstkomende 8 opstoot-

21 hoofd v.e. moskee 22 kunstuiting 24

je 9 verwonding 10 bijkomend 11 selecte

Ierland 25 vat 26 tijdstip 27 olm 29 oog-

groep 13 afslagplaats bij golf 15 taille 17

holte 30 legerafdeling 32 gloed 34 dat is 35

bevreesd 20 nihil 22 bevlieging 23 duinval-

tegenover 37 verbouw 40 noodsignaal 44

lei 26 enig 28 friet 31 pl. in Gelderland 33

Turks bevelhebber 46 biljartstok 47 paardje

gevangenis 36 bedehuis 37 opdracht 38

48 roem 50 etensrest 52 deel v.d. voet 54

watering 39 onderdoorgang 40 naar 41

wijsje 55 boomvrucht 57 zandheuvel 58

deel v.h. oor 42 vogel 43 Europese hoofd-

zienswijze 59 Frans lidwoord 60 proefwerk

stad 45 Europeaan 49 bouwval 51 pit 53

63 de onbekende 64 waterweg 65 graag.

varkenshok 54 beest 56 bijbelse figuur 58 langs 61 per adres 62 blijkens de akten.

Buur tPas magazine | 14

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. U maakt kans op een grote Princess Traveller reiskoffer t.w.v. €100,-, aangeboden door Pelikaan Reizen* Stuur uw oplossing voor 1 juni 2014 o.v.v. ‘puzzel magazine 5’ per e-mail naar BuurtPas@thuiszorgrotterdam.nl of per post naar BuurtPas, Sandelingplein 6, 3073 AL Rotterdam. * onder voorbehoud van beschikbaarheid, aangeboden koffer kan afwijken van de afbeelding.


Overzicht.

Producten en dienstenoverzicht BuurtPas

Aanpassen woning

Gratis loophulpmiddelen

Particuliere zorg

Acupunctuur

Groepsreizen

Pedicure aan huis

Administratieve ondersteuning

Grote schoonmaak

Pilates

Audicien

Handyman

Professionele alarmopvolging

Auto-, woon- en recreatieverzekering

Hondenuitlaatservice

Pruikenservice

Basiscursus glas in lood

Huisdierverzorging

Restaurant

Belastingadvies

Huishoudelijke hulp

Sauna

Beveilig uw huis

Inbraakpreventie

Schoonheidsspecialiste aan huis

Bewegen

Inlijsting

Shockwave therapie

Bibliotheek Schiedam

Jenevermuseum

Taartworkshops

Bloemist

Kapper aan huis

Tapijt- en meubelreiniging

Boedeltaxatie

Keuring rijbewijs

Thuiszorgwinkels

Boodschappenservice

Kleuradvies

Tuinonderhoud

Brandmelder

Klussendienst

Vakantiezorg

Computercursus op maat

Korting op kunstgebit

Verhuisdirigente

Computerhulp

Kunstschildersmaterialen

Verhuisservice

Concerten

Maaltijdservice

Visagist aan huis

Cursus Stoppen met roken

Manicure

Vliegvakanties

Dagtochten

Massage

Wasserette

Dieetadvies

Matrasreiniging

Woninginrichting

Eigen kleding maken

Meubelopslag

Zonwering

Excursiereizen

Meubelstoffeerderij

Zorgverzekering

Fietsenmaker aan huis

Notaris

Fitness

Opruimstylist

Fotograaf aan huis

Opticien aan huis

Kijk op www.BuurtPas.com voor meer informatie

Naam en voorletter(s):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: .

. . . . . . . . . . .

Doorlopende machtiging | SEPA

m/v

Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam

: Thuiszorg Rotterdam

Adres

: Sandelingplein 6

Postcode

: 3073 AL

Woonplaats : Rotterdam

Geboortedatum:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer: . E-mailadres*:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: Nederland

Incassant ID

: NL45ZZZ243628620000

Kenmerk machtiging

: Lidmaatschap BuurtPas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IBAN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: .

Land

. . . . . . . . . . . . . .

Plaats: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Thuiszorg Rotterdam om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Thuiszorg Rotterdam. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Handtekening:

Schrijf u in op www.BuurtPas.com of stuur dit inschrijfformulier in een ongefrankeerde envelop o.v.v. ‘Lid worden’ op naar BuurtPas, Antwoordnummer 30544, 3030 WB Rotterdam. Het lidmaatschap in 2014 kost €17,50 per automatische incasso en is geldig voor alle inwonenden op hetzelfde adres. * voor toezending van de digitale nieuwsbrief

Kijk op www.BuurtPas.com voor meer informatie.

Buur tPas magazine | 15


Collectief voordeel met de BuurtPas:

prima verzekeringen tegen een scherp tarief! BuurtPas heeft met tussenpersoon Marsh Nederland afspraken gemaakt over collec-

Extra voordelen

tieve schadeverzekeringen bij verzekeraar Allianz Nederland. Door gebruik te maken

Nog meer voordeel voor de leden

van dit collectieve voordeel, kiest u voor prima verzekeringen tegen een extra scherp tarief. Uw voordeel kan oplopen tot wel tientallen euro’s per jaar.

van BuurtPas zoals: • mogelijkheid tot termijnbetaling • gratis opzegservice van uw huidige polis(sen)

Wonen

Verkeer

In het Verzekerd Wonen Pakket

Het Veilig op Weg Pakket heeft al-

• 24/7 bereikbaar voor hulp in geval van schade

kunt u alles verzekeren wat met wonen

les te maken met verkeer. Ook hier bepaalt

te maken heeft. De polisvoorwaarden zijn

u zelf welke onderdelen u wilt verzekeren.

op elkaar afgestemd, waardoor u dub-

De basis is de wettelijke verplichte WA-

Bent u geïnteresseerd?

bele dekkingen voorkomt en u nooit teveel

verzekering. Desgewenst kunt u hieraan een

U kunt snel een premieberekening maken

premie betaalt. U bepaalt zelf welke onder-

beperkte- of uitgebreide (All Risks) casco-

en uw voordeel bekijken op www.anvp.nl

delen u wilt verzekeren en uw verzekerin-

dekking toevoegen. Vervolgens kunt u uw

Verzekeringen kunnen direct worden afge-

gen staan overzichtelijk op één polisblad

pakket zo uitgebreid maken als u dat zelf

sloten. Daarnaast vindt u op deze website

vermeld.

wilt, met:

allerlei informatie. Zo kunt u bijvoorbeeld

• ongevallen inzittenden verzekering

meteen de polisvoorwaarden lezen of

Het pakket bestaat uit de volgende verze-

• rechtsbijstand motorrijtuigen

downloaden.

keringen:

• schadeverzekering inzittenden

• inboedel

• bonusgarantie

Log in met: Logincode: 0848

• woonhuis

• pechhulp

Wachtwoord BuurtPas: L08600

• snelle schaderegeling

• glas • aansprakelijkheid (AVP)

Recreatie

U kunt ook met de medewerkers van de

• ongevallen

Ook de caravan -en pleziervaartuig-

Verzekering Service bellen voor een offerte

verzekeringen zijn indien gewenst in

of informatie. Zij zijn u graag van dienst op

• gezinsrechtsbijstand • doorlopende reis

het collectieve contract opgenomen.

werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. U ontvangt de offerte dan binnen een paar (werk)dagen in de bus.

Allianz Verzekering Service (010) 454 17 77 anvp@allianz.nl

www.BuurtPas.com

Buurtpas Magazine januari 2014  

BuurtPas magazine nummer 5 is uit! Ook in deze editie hebben wij weer veel diensten en producten voor u verzameld. Het thema voor deze uitg...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you