Page 1

"Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

възглавници, олекотени завивки, матрак протектори, калъфи за матраци, полиестерна вата тел.: 0670/62677; факс: 0670/64310 e-mail: kalinelco@abv.bg; kalinelco@yahoo.com

Необходими документи за кандидатстване: Молба за работа; Автобиография; Мотивационно писмо. Документите се приемат до 30 октомври 2011 г. всеки ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в "Личен състав" на фирмата.

ТЕЛЕФОНИ НА РЕДАКЦИЯТА: 0878/727445; 0878/872642; 0670/60693 Четете ни и на:

www.troyan21.com

т я и к с н и ист 19.10.2011 - 25.10.2011 Г.

e-mail: troyan21_gm@abv.bg

®

Всичко тече, написаното остава!

РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

БРОЙ 40(460) ГОДИНА X, ЦЕНА 0.35 ЛВ.

ТРОЯНСКИЯТ ПЕТКОВДЕН 2011

Купуването и продавнето на гласове е престъпление!

• Кристалина Георгиева цитира Барозу: "Гордейте се със себе си и вярвайте в своето бъдеще!" • Цецка Цачева припомни троянската си връзка, Нона Караджова похвали проекта "Две шепи вода"

И всичко това на ниски цени! Камина, огън, уют. Зимно работно време: от 17:00 ч. до 24:00 ч.; почивен ден - понеделник

НА СТР. 6

Б А В А Р С К А

КЪЩA

Купуването и продавaнето на гласове е престъпление!

За резервации: тел. 0896/660216

РЕСТОРАНТ

Купуването и продавaнето на гласове е престъпление!

Искате да се потопите в уюта на Мюнхен и Бавария? Искате да опитате традиционната баварска кухня и наши ястия - сегашни или от времето на бабите ни?

Борисов, който също се очакваше на троянския празник, няколко дни по-рано отмени визитата си, тук бяха някои от най-първите хора в държавата. ПО-ТОЧНО: двете най-високопоставени дами в българската политика - председателката на Народното събрание Цецка Цачева и безспорно най-известната нашенка на световната политическа сце-

Троян, ул. "Ген. Карцов" 229 (южната част на града)

Букет за еврокомисар Кристалина Георгиева

БУКЕТ ОТ ВИСОКИ ГОСТИ се изсипа за празника на Троян Петковден, 14 октомври (от възрожденските времена за празник на българските селища се възприемал денят на патрона на местната църква, в нашия случай - св. Параскева-Петка; тази традиция в Троян бе възстановена в началото на 90-те години по времето на първия демократично избран кмет след 1989 г. Константин Фичев - бел. Т21). И въпреки че премиерът Бойко

Купуването и продавaнето на гласове е престъпление!

Купуването и продавaнето на гласове е престъпление!

МИНКО АКИМОВ - кандидат за кмет на ГЕРБ


19.11.2011 - 25.10.2011 г., брой 40, стр. 2 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2011

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВМРО ДЕСЕТ ПРИОРИТЕТА БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ web: www.vmro-troyan.com

АЗ ГЛАСУВАМ! Аз ще гласувам! Съвестта ми просто не ми дава да постъпя другояче. Не мога да оставя собствената си съдба в чужди ръце? Не мога просто да седя отстрани и да се моля, че някой ден може би ще стане по-добре. Не мога да имам претенции спрямо настоящето, ако не съм направил опит да го променя. Преди всичко аз гласувам, защото съм свободен! Моят съвет към теб е, ако не си гласувал или ако не мислиш да гласуваш, все пак и ти да гласуваш. Няма значение дали си българин, турчин, евреин или китаец; няма значение дали си консерватор, либерал, капиталист или комунист; няма значение дали си мениджър, сервитьор, таксиджия или рекламен агент; има заначение единствено дали имаш 18 години и дали желаеш промяна - пък да се надяваме към по-добро. Гласувай, защото при негласуване се запазва статуквото. Гласувай, защото не можеш да победиш същите тези хора, които са те отказали да гласуваш, ако не се бориш. Гласувай, защото ако не гласуваш, някой друг гласува вместо теб и вероятно срещу теб!

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ТРОЯН 1. Туристическият сектор - ясен статут на туристическите зони - планиране развитието на туристическите дестинации и техните услуги 2. Минералните извори на територията на община Троян - предоставяне на минералните извори за стопанисване и управление от държавата на общината 3. Преотреждане на земеделските земи в Северната зона на Троян за индустриална зона и предоставянето и на инвеститори. 4. Реализиране на обходен път II-35 и целогодишното му използване 5. Разработване на програма за развитие и реализиране на проекти за публично-частно партньорство - проекти за ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) 6. Реализиране на съвместни дейности с ИПЖЗ - Троян и Общината за възраждане на животновъдството и овощарството в помощ на земеделските производители върху земи общинска собственост 7. Ликвидиране на циганските гета и регламентиране на местата им за живеене на територията на община Троян 8. Намаляване на патентният и туристическият

данък с цел стимулиране на малкия и среден бизнес на територията на община Троян 9. Създаване на предпоставки и условия за публично-частно партньорство за реализиране на спортен комплекс на стадиона 10. Участие с проекти по европейски програми по горните приоритети

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ


19.11.2011 - 25.10.2011 г., брой 40, стр. 3 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2011

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИЗБОР ЗА БЪДEЩEТО НА ТРОЯН ТРОЯН СЕ НУЖДАЕ ОТ УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, кции. Не мога да повярвам, работа и доходи, а ръководст• Компетентно и модерно в края сме на една кампания, че града на Иван Хаджийски и вото безсилно наблюдава слу- управление, основано на бокоято ще определи живота на на акад. Ангел Балевски бав- чващото се и твърди, че без- гат опит на екип от управленработица няма, а проблемът ци и добро познаване на рае в това, че хората са неква- ботещи практики в страната и лифицирани. чужбина. • Общината няма виждане • Почтеност в политиката за перспектива за развитие на и недопускане на ползването града и селата. Това ще обре- на властта в личен интерес. че развитието й за години на• Добро управление на евпред и поставя рискове про- рофондорвете и на местния цесите на регрес да станат не- бюджет от хора, които имат обратими. знания и опит в печеленето и • Хората са сплашвани, управлението на проекти. страхуват се, без самочувстПР ИК ЛЮ ЧВАМ Е ЕД НА вие са и усещане за по-добро КАМПАНИЯ, в която създадобъдеще. хме възможност да бъдат чу• Парите на троянците и ти идеите на стотици предсевропейските пари се управ- тавители на бизнеса, обраляват зле, а цената от това зованието, културата, спорта, плаща всеки един жител на селата, младежите, граждаобщината. ните. Дискусиите с тях ни • Гражданите са изолира- убедиха, че хората имат идеи ни от управлението и техните и воля за развитие, че очаквъзможности и идеи остават ват те да бъдат чути и вклюнеизползвани. чени в процес на промяна. ПРЕДЛАГАМЕ НА ГРАЖДА- Срещнахме се с хиляди граНИТЕ НА ОБЩИНАТА: ждани в кварталните и селс• Ясни приоритети в упра- ки градинки, магазини и кавлението на общината - съз- фенета и обсъждахме пробдаване на условия за заетост леми, които могат да бъдат и доходи и по-уютна жизнена решени с включването им в Донка Михайлова среда, особено в кварталите и създаването на местната поселата. литика, с по-добра организажителите на Троянска община но и без съпротива замира. • Местна политика, която ция в управлението на обза следващите години. В този Не искам да се примиря, че да бъде базирана на участие- щината и със силни проекти. мандат общинната ще приеме ние - носителите на най-доб- то на гражданите в създава- Обадиха ни се десетки хора, своя Общински план за раз- рите традиции на българската нето на идеи за развитие и сплашвани и наблюдавани, витие до 2020 г. и с това ще предприемчивост и горд дух, тяхното изпълнение, обединя- за да ни кажат, че няма да избере посоката на развитие ще приемем липсата на пер- ваща моженето на троянци се уплашат и да се примиза години напред и ще опре- спектива. Не вярвам, че ще около общи цели. рят. дели къде ще отидат средст- позволим посредствеността и вата от бюджета и европейс- липсата на идеи да смачкат Не можем да предадем тези хора! Знаем, че ките пари. Този избор е ва- силата на духа и волята за те са най-големия ресурс, който има Троянскажен, защото е избор за бъде- развитие на гордия троянец. та община. Вярваме, че на 23 октомври трощето на Троян, избор за персИСКАМЕ ПРОМЯНА ЗАЩОянци ще изберат нашата бюлетина № 8 с вяпектива за развитие или за ТО: превръщането на общината в • В последните четири гора в бъдещето на Троян! територия със затихващи фун- дини троянците останаха без

ГЕНЕРАТОРИ НА ИДЕИ ФОРУМ ПОД МОТОТО "Бъдеще за Троян", организиран от кандидата за кмет Донка Михайлова и кандидатите за общински съветници на БСП, събра на едно място хора от сферата на бизнеса и занаятите, образование и култура, спорт, младежи, жители на града и селата и много гости. Събитието уважиха и народният представител Янаки Стоилов, Славея Христова - зам.-председател на сдружение "Болкан Асист", и Николай Петев - председател на Съюза на българските писатели. Идеята на инициаторите бе в хода на изборната кампания да бъдат родени и обсъдени идеите на гражданите на общината. Във форума участваха хора с различна партийна ангажираност и представители на широк кръг професионални и социални групи. Събитието предизвика голям интерес от страна на участниците и два часа и половина от следобеда протекоха в обсъждане на идеи за бъдещето и визията на общината. "ИЗБОР ИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ генератор на идеи и това е основния им смисъл. Р адвам се, че в нашата кампания се родиха толкова силни идеи за развитие", каза г-жа Михайлова. Дейците на образованието и културата надградиха

над предложенията си, лансирани в предишни срещи с кандидата за кмет. Представителите от тези области дадоха подкрепата си за изграждане на културно-информационни клубове в отдалечените райони, електронни информационни табла, както и учредяване на Консултативен съвет по образование. ЯНАКИ СТОИЛОВ предложи развитието на местна индустрия и създаване на тържище за земеделска продукция. Г-н

НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА, през последните четири години в община Троян се допусна дисбаланс в икономическото развитие. Променен е профилът на общината - отрасъл машиностроене е почти ликвидиран. Основната заетост на троянци днес е в дървопреработването, мебелното производство, услугите, туризма и занаятите. ПРОБЛЕМИТЕ на местното икономическо развитие бяха подценявани и дори забравени. Разбирането, че мест- Дилян Енкин ната власт няма отношение към развитие на бизнеса има тежки последствия в дългосрочен план. Ако този начин на мислене продължи да доминира, Троян ще се превърне в един лъскав, но умиращ град. Тази политика обслужва егото на някои управляващи, но не работи в интерес на хората. ДНЕС ТРОЯН Е С ДЕБАЛАНСИРАНА общинска политика. "Усвояват" се средства там, където може, а не там, където е необходимо. Новият Общински съвет трябва да направи своя избор - продължава ли тази политика или формира нова визия за местно икономическо развитие. Общинските съветници на БСП избират второто. Ние считаме, че основната отговорност на за мандат 2011-2015 г. е да се формира виждане за икономическия облик на общината и да се създадат условия за възстановяване на предприемчивостта на гражданите. ПОСОКИТЕ на това развитие са: • Изработване на Интегриран план за градско развитие като отговор на реалните очаквания на хората от общината; • Преструктуриране на съществуващи терени в индустриалния квартал в модерни бизнес зони; • Приемане от Общинския съвет на енергийна програма за развитие на общината; • Развитие на туризма с приоритет балнеолечение и туристически атракции; • Създаване на условия за ефективно планинско животновъдство, земеделие и овощарство от Плана за развитие на селските райони по програма "Лидер"; • Подкрепа на местния бизнес, след включването му в активен диалог с местната власт; • Съдействие на местния бизнес за привличане на средства от оперативните програми на ЕС; • Приемане на Общинска програма за квалификация и преквалификация и изпълнението й със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; • Подобряване на технологията на услугите, оказвани от общинската администрация на бизнеса; • Преференции в местните данъци и такси при създаване на работни места; • Общината не трябва да върви в коловоза на една безперспективна национална политика, която не обслужва интересите на хората. Троян винаги е имал свой собствен облик и затова е бил успешен. В променената среда за нас е въпрос на оцеляване и на перспектива да създадем един нов модел на местно икономическо развитие. НИЕ - БЪДЕЩИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦА ОТ БСП, знаем как и можем да го направим. Дилян Енкин - водач на листата за общински съветници

времето. Занаятчийството е сфера, чиито ресурси не са изцяло използвани. Тя би могла да се използва както в образование, бизнес, така и за интеграция на роми." МЛАДЕЖИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СПОРТА споделиха Стоилов каза още, че има голямо доверие в Донка Михайлова желанието си за изграждане на спортна зала и шеговито я и ако тя стане кмет, Троян ще получи нов шанс за развитие. кръстиха "Арена Троян". В бъдещето на Троян виждат още БИЗНЕСЪТ поиска разработване на ясен план за енергийна школа по футбол и създаване на Консултативен съвет по млаполитика на Троян. Росица Занкова, член на Управителния дежките дейности. Обновената визия на Троян включва и пресъвет на Регионална занаятчийска камара - Ловеч, изтъкна връщане на Беклемето в една популярна и привлекателна важността на занаятчийството. "Едно от нещата, с които е дестинация за практикуване на зимен спорт. Г-н Иван Белоизвестен нашият край, е занаятчийството. Именно то е оказ- мъжев спомена обезпокоителната тенденция за обездвижевало положително влияние върху развитието на града във ност на израстващото поколение и нуждата от спорт.


19.11.2011 - 25.10.2011 г., брой 40, стр. 4

НАШАТА ИГРА

Хотел "Шато Монтан"

търси

СЕРВИТЬОРИ/КИ ЗА ПОСТОЯННА РАБОТА. Молба се попълва на място на рецепцията на хотела. За контакти: тел. 0670/6-89-00, 0878/407751

"ВИНПРОМ ТРОЯН" АД

ОТ 05.10 2011 Г. ИЗКУПУВА ЯБЪЛКИ Цена - 0.10 лв. за 1 кг

За контакти: тел. 0670/6-21-68

“Ловеч консулт” ООД

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ Най-високи цени, заплащане веднага. Ловеч, бул. "България" 1, тел. 068/60-31-00 0898/585 834, 0878/585 834, 0886/585 834 www.lovechconsult.imot.bg lovechconsult@mail.bg

Уважаеми зрители от община Троян, г л ед а й те

"Зетра ТВ"

на 9-ти канал (223,25 MHz) в аналоговата телевизия и на 76-ти канал в цифровата телевизия.

Емисия "Новини" - в понеделник, сряда и петък от 19:05 ч. и 21:00 ч.!

БИБЛИОТЕКА "АЙХАМА", Предлага и набира

с. Врабево

2011 г.

40 Изпрати/донеси на адрес: Троян 5600, ПК 62 ул.“Л. Каравелов” 64, ет. 1. за в-к “Троян 21 век” Радка Георгиева (Троян, ул. "Неофит Бозвели" 10) спечели "НАШАТА ИГРА" в бр. 39 (459) от 12.10.2011 г. Правилната дума е "ПИЛЕ". Каним г-жа Георгиева в редакцията (ул. "Любен К аравелов" 64, ет. 1) да си получи заслуженото - бутилка вино от известен роден производител. Честито! 1. Съпругът на еврокомисар Кристалина Георгиева, която бе гостенка на тазгодишния троянски Петковден, е родом от: Брюксел ......................................................................................... М София ............................................................................................ К Орешак ........................................................................................... П 2. Кой от изброените министри не бе гост на празника на Троян - Петковден, 14 октомври" Аню Ангелов ................................................................................... Р Свилен Нейков ............................................................................... Л Нона Караджова ............................................................................. А 3. С какъв псевдоним е известен сред приятелите си кандидатът за вицепрезидент на червените Стефан Данаилов?: майор Деянов ................................................................................ И Стефчов ......................................................................................... А Ламбо ............................................................................................ Ъ 4. Довършете народната мъдрост: "Когато глупавият говори, умният ...": получава разстройство ................................................................... Н ог лупява ......................................................................................... Т мълчи ............................................................................................ Ч

САМО ЗА ОТЛИЧНИЦИ

езотерична литература. За контакти: тел. 0889/019843; e-mail: veni2511@abv.bg

ПРОДАВАМ СЛЕДНИТЕ

КУПУВА

и двор; възможна продажба на етажите поотделно, Троян, ул. "Хр. Ботев" 21 ДРУГИ • 0886/193792 - продавам бурета за вино (1-2) • 06956/22-08 - продавам каменни плочи (2-2) • 0889/612740 - продавам казан за ракия 220 литра (2-5) ПРОДАВА ПРОДАВА • 0886/927707 - продавам ИМОТИ хидравлична машина за цепене • 0878/407077 - продавам на дърва (3-5) апартамент 94 кв. м - Троян, до Малкия пазар (1-3) • 0896/655012 - прода• 0878/407077 - продавам вам крава юница на 1 годигарсониера - Троян, срещу Рибна (4-4) ния магазин над "Витекс" (1-3) • 0888/985816 - продавам • 0896/655012 - продаапартамент, ново строителство вам крава с теле (4-4) в Троян, ул. "Балкан" 1, ет. 2, 110 кв. м, PVC дограма, лами• 0877/911204 - проданат, изолация (2-5) вам дърводелска 5-операци• 0885/335919 - продавам онна машина, цена по дого1-ви етаж от масивна къща, 95 варяне (1-3) кв. м, Троян, център, на тиха уличка, с гараж, двор, мазета, • 0896/813540 - продатаван, локално парно (2-2) вам редуктор-шнек, 2 бр. ва• 0887/946425, 0670/5-79лове и топкова мелница за 10 - продавам парцел 235 кв. м керамично производство в регулация, Троян, жк "Лъгът", ПУП, път, канализация, ток, воПОД да (3-3) ПОДНАЕМ НАЕМ • 0887/946425, 0670/5-79• 0877/017018 - давам под 10 - продавам парцел 1172 кв. наем/продавам офиси и апарм, в Троян (до ф. "Лесопласт"), таменти в центъра на Троян (3асфалт, 20 м лице, в регулация, 5) ток, вода, за промишлено стро• 0877/017018 - продавам ителство (3-3) вила в Райковското (над Троян) (3-5) • 0887/492114 - фирма, • 0670/5-47-11 - давам гараж под наем на ул. "Славейсобственик на климатично ков" 38, Троян училище в с. Велчево (об• 0889/153428 - давам под щина Априлци) продава сгранаем помещение със собствен ди, намиращи се в двора на санитарен възел, узаконено за същото за ползването им камагазин, подходящо и за офис то строителен материал (5или фризьорски салон, идеален 5) център • 0883/554098 - давам • 0878/807788 - продаОФИСИ ПОД НАЕМ, Троян, идевам апартамент на ул. "Миален център зия" 6, 130 кв. м, с гараж, мазе и две стаи на партера РАЗНИ РАЗНИ • 0888/611595, 0889/ • 0878/731591 - ВиК, 772910 - продавам 40 дка парно, услуги с хилти и елеовощна градина, с. Дълбок ктрожен дол, близо до асфалтов път, ток, вода • 0886/495451 - режа дърва, почиствам комини (2• 0889/153428 - продавам 4) стара къща в Априлци (към връх Ботев), с плевня, двор 1 дка, на • 0878/497321 - МОНТАЖ 200 м от ток и на 600 м от НА КЛИМАТИЦИ; ремонт на биасфалт, цена 8000 лв. • 0879/003435 - продавам това и хладилна техника - бойетаж от къща, Троян, ул. "Маке- лери, перални, хладилници, печки, кафемашини и др. (6-10) дония" 11а • 0877/465677 - монтаж на • 0884/337867 - продавам масивна къща на два етажа нови и ремонт на стари ел. ин(всеки със самостоятелен вход) сталации (3-10) • 0878/585834 - купувам земеделски земи и гори в цялата страна, заплащане веднага (37) • 0898/527036, 0899/ 122762 - търсим да закупим място - 2-3 дка, край пътя от Лешница до Троян (3-4)

ДВИЖИМИ ВЕЩИ В ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

- Ел. повдигач "Ungheinrich" ETVA 12.5G; - Транспалетна ел. количка "Rocla" (модел "Rocla" ТР-20), с година на производство 2000 г. - Ел. пещ 1250 градуса С за стъкло и керамика, българска, с година на производство 2008 г. - 2 броя, неупотребявани; - Вакуумен екструдер (глиномер) КЕМА VPV 220, ф 220 мм, 10 Kw, модел КЕМА VPV 220, ф 220мм.

"Рико Стил" ООД

Телефон за връзка: 0887/007140 ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА ВЪВ В-К “ТРОЯН 21 ВЕК” текст: ......................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... • талонъ т важи за брой 41

22-годишната нашенка Нинет Милетчийска ни сподели, че с голямо любопитство наблюдава предизборното политическо шоу, което се разиграва в Троян. "Много са ми забавни всички - едни такива сърдечни, добрички, усмихнати. И обещават каквото си поискаш", коментира г-ца Милетчийска. Попитахме я вярва ли им на предизборните обещания, а отговорът бе твърде красноречив: "Дръжки! Правят се на много готини, за да им дадем гласа си, а после да ни яхат четири години". Попитахме я и дали си е избрала за кого да гласува. "За президент - да, Светльо Витков-Хиподила е моят човек. За кмет имам някакво раздвоение и ще решавам в последния момент", обясни ни красавицата.

търси да назначи

ШЛОСЕРИ-МОНТЬОРИ за поддръжка на машини 0670/6-06-33

Продавам редуктор-шнек,

валове (2 бр.) и топкова мелница за керамично производство

0896/813540


19.11.2011 - 25.10.2011 г., брой 40, стр. 5

МУЛТИИМПЕКС

В ОУ "ИВАН ХАДЖИЙСКИ"

Извършва следните строителни услуги:

CrediHome Бърз кредит срещу лична карта 0885/399260, 0898/681159, 0885/540340

КАСОВИ АПАРАТИ

продажба, сервиз, договори, консумативи 0670/6-04-83 Троян, ул. "Мир" 14

ПО СЛУЧАЙ ГОДИШНИНАТА от рождението на своя патрон ученици и учители от ОУ "Иван Хаджийски" (Троян) проведоха различни по вид дейности. По-големите посетиха (след като предварително почистиха) гроба на знаменития троянец и положиха венец в знак на признателност. Друга група ученици и учители поднесоха венец пред родния му дом. В училищния двор тържеството започна с издигане на знамето под звуците на българския химн. ИСТОРИЧКАТА на училището - Даниела Кацарова, изнесе кратко слово за живота и дейността на видния социолог. Директорът Стефан Мичев поздрави всички гости, учители и ученици с празника, след което бе поднесен венец пред бюст-паметника на Иван Хаджийски в двора на училището и кратка литературно-музикална програма. В деня на празника се проведоха различни спортни дейности и състезания. А ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО организиран конкурс за рисунка на тема "Даровете на есента" бяха връчени награди на деца от градините "8-ми март", "Мир" и "Буковец" и ученици от начален етап на училището. Най-добрите художници на ЦДГ "8-ми март" са: Борими-

ра Василковска, Йоанна Калчева, Александра Калчева, Йоанна Колева, Божидар Герасов и Борислав Божков. Изявени майстори на четката и палитрата от ОДЗ "Мир" се оказаха Генади Драганов, Жени Христова, Радостина Маринова (Тити) и Ванеса Василева. Талант на художници демонстрираха и децата от ОДЗ "Буковец" - Михаил Кръстев, Десислава Величкова, Данаил Петров, Максим Памукчиев. Най-добри художници в конкурса от начален етап бяха следните участници: Радостина Ангелова, Вяра Чолакова, Ангелина Маринова, Стефан Пачков, Момчил Димитров, Петя Куцарова и колективна работа на учениците 4. б клас . ПРОВЕДОХА СЕ състезания по народна топка в училищния двор, а на стадиона - по футбол и волейбол. Най-атрактивна бе надпреварата по майсторско колоездене, в която масово се включиха деца от подготвителния до 8. клас. На всички победители в надпреварите за деня директорът г-н Мичев връчи награди. Празничен, весел и много глъчен бе тазгодишният 104-ти рожден ден на патрона за всички, които учат и работят в ОУ "Иван Хаджийски". ОУ "Иван Хаджийски"

Монтаж на нови и ремонт на стари ел. инсталации 0877/465677 КООПЕРАЦИЯ "ТРОЯНСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА"

ПОКАНА

Управителният съвет (УС) на Кооперация "Троянска Популярна Банка" - гр. Троян на основание чл. 22(1) и чл. 24(1) от Устава си свиква

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

Събранието ще се проведе на 04.11.2011 г. от 16:00 ч. в салона на Община Троян, при следния дневен ред: 1. Изключване на членове на кооперацията, невнесли дяловите си вноски и във връзка с чл. 12(1), т. 3 и чл. 14(1) от Устава на Кооперацията (докладва Владимир Найденов, член на УС); 2. Приемане на нови членове (докладва Владимир Найденов); 3. Информация за финансовото състояние на Кооперацията (докладва Цанко Спасовски, председател на Кооперацията); 4. Обсъждане на бъдещата дейност на ВСК (докладва Цанко Спасовски); 5. Разглеждане на подаденото заявление от председателя на КС Цочко Николов Хитров за оставка като член и председател на КС и вземане на решение по въпроса; 6. Избор на член и подгласник на КС (докладва Димка Миховска, член на КС). Управителният съвет на кооперацията ПОКАНВА всички пълномощници да присъстват на Събранието. Материалите, които ще бъдат разисквани на Събранието, ще бъдат на разположение на член-кооператорите всеки работен ден в Офиса на Кооперацията от 10:00 ч. до 12:00 ч. за периода от 10.10.2011 г. до 04.11.2011 г. При липса на кворум Събранието ще се проведе ЕДИН ЧАС ПО-КЪСНО на същата дата и място, независимо от броя на присъстващите - съгласно чл. 25(2) от Устава. Управителен съвет на кооперацията

• изкопни дейности с 20-тонен багер CASE с кофа 1 кубик • извозване • къртене с хидравличен чук • полагане на тръби и кабели • подравняване и баластиране

ПОТЪРСЕТЕ НИ!

104 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПАТРОНА

Екип от професионалисти работи за вас! GSM 0888 559 584

ВиК, парно, услуги с хилти и електрожен 0878/731591 Продавам дърводелска 5-операционна машина, цена по договаряне 0877/911204

Продавам прасета от 60 до 70 кг. За връзка: тел. 0878/795 690

"Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ с опит в сферата на счетоводството и финансите, отговорност към работата, комуникативност и умения за работа в екип. Необходими документи за кандидатстване: 1. Молба за работа; 2. Автобиография; 3. Мотивационно писмо. Документите се приемат до 30 октомври 2011 г. всеки ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в "Личен състав" на "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД.

МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ

Ремонт на битова и хладилна техника - бойлери, перални, хладилници, печки, кафемашини и др. тел. 0878/497 321

Траурна агенция “РАЯ”

(до Горското)

Пълна организация на погребения. Траурни стоки, некролози, подавки - с уважение и отговорност, на приемливи цени. За връзка: 0887/509442, 0898/655129, 0670/6-30-90 (сл.), 0670/6-11-07 (дом.)

Община Троян Механа •СТАРАТА КЪЩА•

Вкусна храна, автентична обстановка, изискано обслужване, добри цени! Какво повече му трябва на клиента?

ОБЕДНО МЕНЮ За резервации: тел.

6-06-55

Във връзка с осигуряване на спокойна обстановка по време на изборите на 23.10.2011 г., със Заповед № 826 от 12.10.2011 г., подписана от и.д. кмет на община Троян Недка Топалова, се

ЗАБРАНЯВА:

1. ПРОДАЖБАТА НА СПИРТНИ НАПИТКИ в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на община Троян от 20:00 ч. на 22.10.2011 г. до 10:00 ч. на 24.10.2011 г.; 2. ПРОВЕЖДАНЕТО НА МАСОВИ ПРОЯВИ, при които могат да се осъществят предпоставки за нарушаване на обществения ред; 3. ЗАБРАНАТА НЕ СЕ ПРИЛАГА при радостни и тъжни тържества и събития, за които има предварително уведомление до общината. Изпълнението на заповедта се възлага на началник на РУ "Полиция" - Троян.


19.11.2011 - 25.10.2011 г., брой 40, стр. 6

ТРОЯНСКИЯТ ПЕТКОВДЕН 2011 ОТ СТР. 1 на - българският еврокомисар Кристалина Георгиева, която за пръв път ни гостува в това си качество, но иначе е била неведнъж в Троянско (да не забравяме, че е орешашка снаха - бел. Т21); двама депутати - съгражданката ни д-р Станка Лалева и д-р Анатолий Йорданов; двама министри спортният Свилен Нейков и на околната среда и водите Нона Караджова; зам.-министърът

в управата на Българската федерация по биатлон - голямата звезда от близкото минало Надежда Алексиева, Васил Сивков и др. Сред гостите, макар и не на официалната трибуна, бе и известната с острия си език (екс)парламентарна бунтарка Татяна Дончева, личен гост на приятелката си и кандидат за кмет на Троян Донка Михайлова. ВРЕМЕТО не бе особено приветливо - свъсено и студено, и все пак "отгоре" се сми-

На микрофона - Цецка Цачева на регионалното развитие и доскорошен областен управител на Ловеч Николай Нанков и наследничката му на губернаторския пост Ваня Събчева. СПЕЦИАЛНО за троянския празник бе пристигнала и голяма делегация от побратимения ни френски град Виньо на Сена. Тук бе и бившият посланик на Чешката република в София Петер Докладал, сега в качеството си на шеф в електрическата компания ЧЕЗ, както и няколко от първите хора

лиха и се размина без дъжд. Вероятно лошото време бе причина за по-малобройната от обикновено публика, но по никакъв начин не попречи на многото и добре организирани събития в празничния афиш. Сигурно за цялата тази тазгодишна празнична пищност заслуга имаше и предизборната обстановка, но както се казва - лошо няма. КАКВО СЕ СЛУЧИ на Петковден 2011 в Троян? Разбира се, празненството тръгна рано

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2011

сутринта със света Божествена литургия в троянската църква "Св. Петка" и последвалото тържествено издигане на знамето на града на централния площад - жълтият троянски флаг с герба ни се развя редом с българския трикольор и синьото знаме на Обединена Европа. ПО-Н АТАТЪК събит ията следваха едно след друго: откриване на изложбата керамика и тъкани "Цветята на зографа" в Музея на занаятите;

бъл "Траяна" и Общинския духов оркестър с мажоретките и прочутия Северняшки ансамбъл от Плевен, а вечерта - на рок бандата "Силует"; официална част, празнична заря, коктейл в ресторант "България", даден от вр. и.д. кмет на община Троян Недка Топалова... ИМАШЕ И ДВЕ съпътстващи събития. Министър Караджова заедно с шефа на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН доц. д-р Георги Корчев преряза лентата на обновената и снабдена с най-модерна апаратура станция за наблюдение и измерване на водите на р. Осъм, намираща се в началото на Троян - едно от 10-те подобни съоръжения в страната, обновени през 2011 г. (хидрологичната станция в Троян съществува от 1936 г.). Доц. Корчев съобщи и една любопитна новина - че от днес (14 октомври) в Троян започва работа първата комплексна хидрометеорологична станция в България, в която "освен хидрологични изследвания на този мерилен участък, ще се извършват и метеорологични и агрометеорологични наблюдения в станцията на ИПЖЗ, разположена на 200 м от това място". От своя страна г-жа Караджова подчерта добрата нормативна база в приетия преди година нов закон за водите, урегулираща ангажименспортни прояви на площада - тите и отговорностите по тази традиционното риболовно съ- важна дейност (хидрологичнистезание за деца (този път ор- те наблюдения), и доброто съганизирано съвместно от ме- трудничество на екоминистерстното Ловно-рибарско друже- ството с НИМХ; министърката ство и Общинския педагоги- не пропусна да похвали и обчески център), стрийтбаскет- щинското ръководство на Тробол, майсторска езда на мо- ян. торни четириколки (АТВ); отА ПЕТЕР ДОКЛАДАЛ (ЧЕЗ) криване на втората Балканс- и представител на ръководстка купа "Троян 2011" по ле- вото на "Сименс" - България тен биатлон - състезанията откриха изложбата "Троян в бяха на следващия ден; пра- светлина", спонсорирана от знични концерти - най-напред двете компании и посветена на местния фолклорен ансам- на две важни за града ни съПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Уважаеми читатели! Както знаете, по време на предизборната кампания кандидатите заплащат за всякакъв вид изяви по медиите. Нов този последен преди решаващия ден брой на в."Троян 21", ние решихме да се откажем от предизборни материали в полза на нашия кандидат, а да предоставим платеното място на един наш съгражданин, повел битка за... общинска собственост. Повече от година Община Троян не го чува. Нека го чуем сега всички. От Предизборния щаб на Дясната коалиция.

ОТВОРЕНО ПИСМО До кмета (2007 - 2011) и кандидат за кмет на Община Троян Минко Акимов * ГОСПОДИН АКИМОВ, Вече повече от година се опитвам в писмен диалог между нас и с много нерви, да защитя правата на черноосъмската общественост и тези на община Троян. От кого ли? В началото отговорът бе еднозначен от Милчо Иванов Тончев & компания, заграбили общински имот. Днес към Милчо и сие прибавям и Вас, г-н Акимов, със съпричастието си и мощната общинска протекция, подчертано доказал единоми-

слие и единодействие на негов благодетел. ВСИЧКО ЗАПОЧВА ПРЕЗ АВГУСТ 2008 Г., когато Ви уведомих, че в местността Иванска Лъка Милчо Иванов Тончев започва строителство на общински терен (на снимката защриховано), през който преминава естествения път на поройните води на два дола при вливането си в р.Черни Осъм. Изпратената от Вас комисия (за да провери моите имоти за незаконно строителство)

констатира, че водите наистина са възпрепятствани от строителната площадка. СЛЕД ОКОЛО МЕСЕЦ ОТНОВО ПИТАМ: как Милчо се е сдобил с тези 2 имота, когато всички знаят, че това е общинска мера. Отговорът става ясен чак след година и месец, когато Милчо вече почти е построил промишленото хале. Оказва се, че всъщност имотите са възстановени в стари реални граници на тъста на Милчо - Васил П. Гла-

вански. Какъв щастливец е Милчо?! Тъстът му да е имал и да му са възстановени в стари реални граници, макар и доста късно - 2006, 2008 г., имоти, намиращи се само през пътя, срещу дърводелската му работилница - буквално на 4-5 метра от нея. Какъв късмет! ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВР И уведомявам районна прокуратура и следва познатият паНА СТР. 7

бития - 100-годишнината от началото на електрификацията на Троян (първите улични крушки светнали с електроенергия, дарена от местния фабрикант Петър К. Балевски) и 85 години от основаването на Воден синдикат "Троян", изградил собствена ВЕЦ (оборуд-

ва и др., чудесната природа... Еврокомисарката сподели, че ще си отнесе в Блюксел бутилка троянска сливова и след ден ще я отвори с колегите си в чест на Троян. ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА на Народното събрание Цецка Цачева също сподели за троянс-

Нона Караджова и доц. д-р Георги Корчев

Татяна Дончева и Донка Михайлова вана с турбини на "Сименс") и осигурил електроенергия за прохождащата троянска промишленост. Изложбата, представяща с фотоси и документи двете събития (в пешеходния участък пред паметника на ген. Карцов), бе съпътствана от ефектно светлинно шоу. КАКВО НИ КАЗАХА ВИП ГОСТИТЕ на тазгодишния троянски Петковден? Еврокомисар Кристалина Георгиева припомни една своя биографична подробност - че тук, в Троян, си е като у дома си, тъй като нейният съпруг е роден и израснал в с. Орешак, а дъщеря й имала прекрасни спомени от Троян и Троянския Балкан, където прекарвала летните си ваканции като ученичка. Г-жа Георгиева на два пъти цитира думите на своя шеф в Европейската комисия Жозе Маноел Барозу "Гордейте се със себе си и вярвайте в своето бъдеще!" и подчерта някои от поводите ни за гордост - славната история (даден бе пример с революционния комитет, създаден от Васил Левски), предприемчивите хора, традиционните производи като керамика, троянска сливо-

ката си връзка - тя и съпругът й са от Плевен, но решили да сключат брак в Троян (разписали се в троянското кметство), а се венчали в Троянския манастир. Г-жа Цачева подчерта, че харесва много Троян и Троянския Балкан, че има приятели тук и че троянци са хора с качества, които "няма как да не направят така, че всеки ден да надграждат това, което предците им са оставили". НОНА КАРАДЖОВА бе много емоционална и заяви, че днешният й троянски ден е може би най-хубавият за нея, откакто е министър; причината - отличните впечатления от срещата с учениците на СОУ "Св. Климент Охридски", подготвили екологичния проект "Две шепи вода". Министерството и аз лично ще окажем пълна подкрепа на проекта с това хубаво име - "Две шепи вода", обеща г-жа Караджова (по наша информация на срещата в училището министърката поела и конкретни ангажименти, като изявила желание лично да се включи в дейности по проекта). Т21

"ПИМК" ООД - Пловдив НАБИРА:

ШОФЬОРИ за международен транспорт -

категория "Е", с опит, минимално трудово възнаграждение 2000 лв. За допълнителна информация: тел. 0887/465363


19.11.2011 - 25.10.2011 г., брой 40, стр. 7 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2011

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИВАН КОСТОВ ПОДКРЕПИ БОЙКО ПЪДАРСКИ • "Той е от тези млади хора с добра подготовка, но и с политически опит, способни да подредят приоритетите и да посочат решенията" • "Не съм виждал толкова агресивно и озлобено мнозинство като днешното на ГЕРБ"

На трибуната - Иван Костов ЛИДЕРЪТ НА ДСБ ИВАН КОСТОВ пристигна специално за предизборната среща на "Дясната коалиция" (ДСБ и ВМРОБНД) в Троян, за да подкрепи кандидата й за кмет Бойко Пъдарски (13 октомври, салона на читалище "Наука"). С Костов бе и членът на националното ръководство на партията Асен Агов, който беше тук и за откриването на предизборната кампания преди две седмици. "ПРОМЕНИХ ПРОГРАМАТА СИ, за да бъда днес тук с вас и да ви кажа: "Гласувайте за Бойко - изборът за едно добро бъдеще на Троян", заяви пред публиката в читалищния салон бившият министър-председател, който преди това внимателно проследи речта на кметския кандидат. "С интерес изслушах Бойко Пъдарски, защото той е от тези млади хора с добра подготовка, но и с политически опит, способни да подредят приоритетите и да посочат решенията", заяви още г-н Костов.

"Щастлив съм, че такива хора навлизат в политиката и че те са в нашите редици. Хора с кураж да се противопоставят на милиционерщината, но и с висока етика и без реваншистката нагласа да си връщат. Политици от ново поколение, каквито са нужни на България", допълни лидерът на ДСБ. ИВАН К ОСТОВ ПОДЧЕР ТА също, че ГЕРБ е спечелил предишните избори с гласовете на десните избиратели - "С вашите гласове", обърна се към присъстващите в залата, - но след това герберите забравили този факт и подменили вота на хората с коалирането си с "Атака". Засегнат бе и проблемът с вълненията в Катуница, като оценката бе, че проблемът е и политически - ГЕРБ притиска ромските лидери, за да си осигури гласовете на техните хора; а че в страната има етническо напрежение това е безспорно, а корените му са в наложения етнически модел от тандема "Доган -

Първанов". НА ПР ЕСК ОНФЕР ЕНЦИЯ ПРЕДИ СРЕЩАТА Иван Костов заяви: "Не съм виждал толкова агресивно и озлобено мнозинство като днешното на ГЕРБ. Който е на власт, трябва да е добър, но явно за тях това не важи". Асен Агов пък подчерта пред малцината присъстващи журналисти, че днес се е възродил един страх, напомнящ за ситуацията от края на 90-те години - страх, обзел и хората, и медиите. "Лошото е, че са наплашени и собствениците на медиите и дори журналистите да имат смелостта да кажат истината, нямат възможността", коментира бившият телевизионер. ПРЕДИЗБОРНОТО СЪБИТИЕ в читалищната зала започна бойко - под звуците на стария български химн "Шуми Марица" и с призивно-патриотичните думи на водещата Райна Манджукова, пиар на "Дясната коалиция" в предизборната кампания. След което пред микрофона застана председателят на ДСБ - Троян и бивш зам.-министър в кабинета "Костов" инж. Милко Станчев. "Самото име на нашата коалиция - Дясната коалиция, подсказва, че ние сме автентичната троянска десница. Нароилите си други формации в център-дясно са нещо различно и гонят други цели", заяви г-н Станчев. Преди да представи кандидатите от листата за общински съветници на ДСБ - Троян, председателят обяви, че целта е "цялостна промяна на Общинския съвет - да стане водещ управленски орган, а не зависим и подчинен на изпълнителната (кметската) власт, както досега, и да се отвори към гражданите, да почне да чува гласа на гражданите и да го вкарва в дневния ред

на местната власт. СЛЕД ТОВА ПРЕД ВСИЧКИ ЗАСТАНА кандидатът за кмет Бойко Пъдарски. Най-напред той очерта накратко професионалния си път - магистратура в Стопанската академия в Свищов, 7-годишна работа в "Актавис" (Троян), пред завършване на второ висше - право във Великотърновския университет. Споделено бе и за сътрудничеството с хората от ГЕРБ при предишните избори и последвалото разочарование. "Аз не се отричам и днес от идеите, с които тръгнахме преди четири години, но тези идеи бяха предадени от ГЕРБ, останаха само в предизборните салони. У правляващите през този мандат доказаха, че нямат визия за развитието на Троян", каза г-н Пъдарски, като за пореден път подчерта, че в Троян са се възродили "недемократичните похвати и милиционерщината". И че лично срещу него и негови съмишленици са били прилагани подобни методи (пример-

но - телефонни разпечатки на служители от общинската администрация заради разговори с него). БОЙКО ПЪДАРСКИ подчерта, че досега никой друг кандидат-кмет не е обявявал предварително управленския си екип, както и платформата си за управление, която след спечелването на изборите, като се опре на реалните данни и цифри, ще се превърне в управленска програма. Кметският кандидат на "Дясната коалиция" очерта и основните моменти в тази управленска платформа. Някои от тях: коренна промяна в общинската администрация - максимално отваряне към гражданите, реални обществени обсъждания на проблемите, а не фиктивни както досега; преодоляване на капсулирането на властта, наложено от сегашния кмет и една групичка около него - специално внимание към инвеститорите, наши и външни; различна финансова политика на Общината - пос-

тигане на максимална яснота "какво плащаме като данъци и какво получаваме в замяна"; развитие на инфраструктурата - възлов момент е изготвянето на Общ устройствен план на Троян, какъвто досега няма ("Въпреки че 12 години кмет бе строителен инженер") и липсата на който генерира хаос и застой; развитие на туризма с особено внимание на туристическата анимация; подобряване на организацията на движението - приемане на нов генерален план (старият е невалиден от три години), паркинги, светофарни уредби на възлови кръстовища ; подобряване на обществения ред и сигурност - чрез създаване на общинска полиция или звено за охрана; и т.н. "МИЛИЦИОНЕР ЩИНАТА и авторитаризмът са емблемата на досегашното управление на Троян. Вярвам, че на 23 октомври на това ще бъде сложен край", обобщи кандидатът за кмет на "Дясната коалиция" Бойко Пъдарски.

легитимират като собственици на процесните имоти и имащи за предмет спор за материално право". Нека поясрия същият Милчо е постро- ня: ако имотите бяха частни, ил незаконно сушилня, почти можеше да се търси "предмет на самия асфалт. Настоях да на спор", но тъй като те са поискате поправка в Кадастъ- общинска собственост - няма ра. Уви! Нямаме отговор. кой да ги защити. Така ли изПРЕЗ ЮНИ ТАЗИ ГОДИНА лиза, г-н Акимов?! на два пъти поройни води заИ ТОВА ДАЛЕЧ НЕ Е ВСИЧляха двата пътя и някои час- КО.. . Писма, жалби, молби... тни имоти - опасност, за коя- Повечето без отговор. К ой то предупреждавах. Припом- съм аз, че да ми отговарят?! них Ви, че още преди 5-6 го- Аз съм един обикновен чодини бе планувано прокопа- век, г-н Акимов, който, за разването на отвеждаща канав- лика от Вас, е загрижен за ка през процесните имоти до реката. Тогава те си бяха общински. Сега не са и отговор няма. ПОДАВАМ НОВА ЖАЛБА, после още една, в която Ви моля да спрете строителството, като предприемете действия, с които да се разграничите от безнаказаността и бандитизма, демонстрирани от Милчо. Няма отговор. Строителството продължава. Интересни са и резултатите от разследването на икономическа полиция и прокуратурата. Полицията установява, че "има извършено престъпление по възстановяване на процесните имоти", но прокуратурата отказва да образува досъдебно производство, защото "липсват... заявления, които биха имали основанието да се

общинската собственост. Същата, която Вие сте длъжен да отстоявате! Тя е на всички нас и децата ни. Не я "подарявайте"!.. Бившият кмет Енкин продаде местността Върбака в с. Черни Осъм. Също по време на неговото управление общинска мера - пасище в с. Черни Осъм, бе нанесена на КК като урбанизирана територия. Никой не понесе отговорност за това, с което на практика бе подготвено по-нататъшното удовлетворяване на апетитите към общинската собственост в с.

Черни Осъм. В ЗАК ЛЮЧЕНИЕ ПОВТАРЯМ, че Кадастралната карта в периметър 100-200 метра от дома ми в местността Иванска Лъка (защриховано на снимката), е документ с невярно съдържание, за което ще продължа да сезирам всички инстанции на прокуратурата. Периметърът включва както несъществуващ път, така и процесните имоти на Милчо. ГОСПОДИН АКИМОВ! Като приемник на КметЪТ Енкин, Вие продължихте да управлявате общината в неговия стил. И още Ви се иска. Но не мисля, че ще Ви позволим! Господин Акимов, ако имате достойнство, призовавам Ви да се оттеглите в полза на помладите! Стига сме ги поучавали в това трудно дередже с лозунги от недалечното минало как да градим община Троян, България. Малко ли години им пречихме?! Бъдещето е в тях и нека сами си го изградят! Амин!

ОТВОРЕНО ПИСМО радокс: Прокуратурата отказва да образува досъдебно производство като се мотивира, че "...тъжителите правилно са

РОС - за несъществуващ път, нанесен на Кадастралната карта (КК) на с. Черни Осъм около двата процесни имота на Милчо. Такъв път реално никога не е имало и нанасянето

сезирали община Троян, тъй като проверката и решаването по изнесеното е в нейните компетенции.". От друга страна Община Троян твърди, че "оспорването на документи за собственост... са в правомощията на прокуратурата, а не на общинската администрация." ПОСТАВЯМ И ДРУГ ВЪП-

му в КК прави от последния документ с невярно съдържание. Но отговор няма, въпреки че общински служители провериха случая на място. Уведомявам Ви и за завзета общинска територия: канавка, заличен мост и дол - сервитутни към пътя от махала "Стругът" към с. Черни Осъм. Върху заграбената общинска терито-

ОТ СТР. 6

А. Агов, М. Шошкова, Б. Пъдарскли, И. Костов и М. Станчев - Троян

14 октомври 2011 г. с. Черни Осъм Васил Георгиев Тодоров * Публикуваме писмото на г-н Васил Тодоров с известни съкращения и редакция, но без допълнения от наша страна (от Предизборния щаб)


19.11.2011 - 25.10.2011 г., брой 40, стр. 8 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2011

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите, включващ обектите: свлачище на стадиона и срутище на "Римския път"

НИКОЛАЙ НАНКОВ, зам.-министър на регионалното развитие, бивш областен управител на област Ловеч и областен координатор на ГЕРБ, при представяне на кандидатурата на Минко Акимов за кмет на Троян:

ОП "Регионално развитие" 2007-2013 Обща стойност на проекта: 985 550,17 лв. • Изграждане на подпорна стена и укрепване на срутището на Римския път • Укрепване на свлачището на стадиона и изграждане на пътя

Интегриран проект за водния цикъл на с. Шипково, община Троян

"Минко Акимов с цялата си дейност - обществена, профеПрограма за развитие на селските райони 2007-2013 сионална, партийна, е доказал, че да работи за Троян и троОбща стойност на проекта: 3 529 544,00 лв. янци за него е огромна отговорност и той се справя много • Доизграждане на канализационната мрежа с пречиствадобре. Преди 4 години г-н Акимов заяви, че неговата цел е да телно съоръжение и реконструкция на водопроводна мрежа на види един благоустроен Троян - нещо, с което сега той може територията на с. Шипково, община Троян да се гордее. Факт е, че кризата му попречи да изпълни всичките си амбиции и цели. Така че Троян не е имал и няма Интегриран проект за подобряване да има по-работещ кмет от Минко Акимов."

на градската среда на град Троян

ОП "Регионално развитие" 2007-2013 Обща стойност на проекта: 4 721 691,11 лв. • Реконструкция на улиците "Балкан", "Мизия", "Христо Ботев" - от кръстовище с ул. "Черковна" до ул. "Ген. Карцов"; от ОТ950 до ОТ 942 в кв. "Лъгът"; от ОТ966 до ОТ962 в кв. "Лъгът"; от ОТ974 до ОТ561 в кв. "Лъгът"; ОК1163-ОК1162ОК113-ОК112 в кв. "Младост" • Изграждане на детски площадки в кв. 152, УПИ II, и в кв. 323, УПИ XII, в гр. Троян

БОЙКО БОРИСОВ, министър-председател на България, при откриването на втория етап (биологичен цикъл) на пречиствателната станция за отпадни води и "първата копка" на проекта за градска среда, 17 юни 2011 г.: "Троян има много силен кмет, който умее да привлича евросредства и знае как. Ето - преди обед режем лента, следобед правим първа копка. Така е при нас! Със спечелените 14 проекта троянският кмет е вкарал цял кош пари в общината. Това е достатъчно да подкрепя неговата кандидатура за кмет на Троян за втори мандат!"

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ, министър на земеделието и храните, при полагане на "Първа копка" на проекта за водния цикъл на с. Шипково, 9 септември 2011 г.:

Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включваща обектите: СОУ "Васил Левски" с. Черни Осъм; ОУ "Васил Левски" с. Орешак; СДГ - с. Калейца; ЦДГ с. Борима; ОДЗ "Буковец" - Троян

ОП "Регионално развитие" 2007-2013 Обща стойност на проекта 5 644 883,71 лв. • Ремонт на сградите, вертикални планировки, дейности за "Някои ни упрекват, че строим само магистрали. Ето че подобряване на енергийната ефективност и инсталиране на правим много и за селските райони, и искам да поздравя съоръжения за използване на възобновяеми енергийни изтотроянския кмет за неговата работа и да пожелая строителст- чници в част от тях вото да бъде приключено в срок и с г-н Акимов заедно да • Осигуряване на благоприятни условия за осъществяване прережем лентата догодина. Нека след като приключи този на учебния и възпитателен процес чрез модернизация на обпроект с. Шипково да стане по-удобно място за живот и мла- разователната инфраструктура дите хора да се завръщат тук."

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ, министър на икономиката, енергетиката и туризма, при откриването на ремонтирани сгради по програма "Енергийна ефективност", 19 декември 2009 г.: "Поздравявам г-н Акимов, че успоредно с дейностите по проекта, община Троян финансира със собствени средства неотложни строително-ремонтни дейности в същите сгради. Реализацията на този проект е пример за успешно партньорство между централната и местната власт в усвояването на средствата от европейските фондове."

СВИЛЕН НЕЙКОВ, министър на спорта, на празника на биатлонистите, 22 май 2011 г.: "Развитието на спорта в един град до голяма степен зависи от местната управа и лично от кмета. В това отношение имате един изключително отдаден на тази кауза кмет. Г-н Минко Акимов е човек, който през тези 4 години доказа своето положително отношение, и бих добавил - своето пристрастие към развитието на спорта във вашата община. Малко са кметовете като него. Искам да го поздравя и за полученото голямо признание от Международната федерация по мотоциклетизъм - обявяването на троянския мотополигон за писта №1 в света, а троянци - за най-добри организатори."

Община Троян активно работи по усвояването на европейски средства по оперативните програми на Европейския съюз. Спечелихме 16 проекта на обща стойност 34 млн. лв. Част от тях са: ЛИЛЯНА ПАВЛОВА, зам.-министър на регионалното развитие, при откриване на ул. "Димитър Икономов", 4 ноември 2010 г.:

Изпълнение на първи етап от интегриран проект за водния цикъл на град Троян

Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 "Искам да подчертая, че МРРБ финансира много важни за Обща стойност на проекта: 8 057 097,42 лв. община Троян проекти. Обръщам се към г-н Минко Акимов да • Инженеринг - проектиране и изграждане на пречистваго поздравя за неговата работа и за добрия екип, който има. И в резултат именно на отличната работа в Троян ще влязат телна станция за отпадни води - II етап, биологично пречисогромни суми по проекти, които предстоят да бъдат реализи- тване в гр. Троян • Изграждане на канализация на Троян - част главен колерани.Затова и занапред Община Троян ще има подкрепата на ктор IV и профили: I-7, IV-12, IV-21, VII-2 и VII-8 регионалното министерство."

Минко Акимов - кандидат за кмет Купуването и продавнето на гласове е престъпление!


19.11.2011 - 25.10.2011 г., брой 40, стр. 9 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2011

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

ОЧИ В ОЧИ С ХОРАТА да привличаме инвеститори, които да замърсяват природата.", категоричен бе г-н Балев. ПОРЕДИЦАТА СРЕЩИ с из- "Природата е нашето най-гоБАЛКАНЕЦ

цията Тошко Немски е завършил Математическата гимназия в Ловеч. От двадесет години е преседател на ПК "Бук" общински обекти. в Бели Осъм. Обсъждаха се и ОСВЕН СВОЯТА ПРОГРАМА, въпроси, които касаят местидеи и цели на тази среща ните данъци и такси като: - Намаляване на необоснокоалицията представи и своя вано високия данък МПС в община Троян - една от най-високите ставки в страната; Оптимизиране на план-сметката по дейност чистота чрез нова концепция за управление на отпадъците, което ще доведе до възможност за намаляне на такса-смет; - Все по-голяма значимост на отдел "Местни приходи" за местния бюджет обуславя необходимостта и той да се обособи в самостоятелна дирекция в структурата на общинската администрация. СРЕЩАТА ПРИКЛЮЧИ с обсъждане на наболели за селото проблеми - да се изгради детска площадка, спортно игрище и да се подобри пътната инфраструктура, което е заложено и в програмата на Коалиция "Избор за Троян".

ЩЕ НАПРАВИМ НАШИЯ ГРАД МОДЕРЕН

ОРЕШАК С ЖИТЕЛИТЕ на с. Орешак инж. Ангел Балев и кандидатите за общински съветници от Коалиция "Избор за Троян" се срещнаха на 13 октомври. Кандидатите от листата на Коалицията - Петър Яшев, Николай Тодоров, Здравко Иванов, д-р Виолета Койновска, арх. БЕЛИ ОСЪМ Пенко Терзиев и Пламен Петров разговаряха с орешачени КАНДИДАТЪТ ЗА КМЕТ на и изслушаха техните желания коалиция "Избор за Троян" и проблеми. Водеща на събиинж. Ангел Балев проведе пре- тието беше Цветомира Гечева дизборна среща в с. Бели - също кандидат за общински Осъм (12 октомври).На среща- съветник от "Избор за Троян". та присъства и областният ли- Сред публиката присъстваше дер на НДСВ д-р Красимир Гу- и бившият кмет на селото нешки - кандидат за общинс- Христо Илиев, който се изкаки съветник.Беше представе- за в подкрепа на Коалицията. на кандидатурата за кмет на Представена беше и кандидаселото. Издигнатият от коали- тът за кмет на Орешак, издигнат от коалиционните партРУБРИКА "СВОБОДНО СЛОВО ЗА ДОСТОЙНИ ХОРА" ньори - Васил Узунов. И В ОРЕШАК проблемите са свързани основно с канализацията и инфраструктурата. Сериозен проблем за селото е и запустелият и нефункциониращ от години стадион.

биратели продължи с 10 октомври в с. Балканец. Кандидатът за кмет на Коалиция "Избор за Троян" - инж. Ангел Балев, заяви, че в програмата са залегнали редица реконструкции в нашия град. Многофункционална зала и киносалон са част от приоритетите. Освен това - както в града, така и в селата се предвижда изграждането на детски площадки и зони за спорт и отдих. В областта на икономиката "Избор за Троян" си поставя задачата да бъде подпомогнат местният бизнес. "КОЙТО МИСЛИ, че за кратко време могат да бъдат привлечени големи инвестиции, се лъже. Освен това не трябва

лямо богатство", допълни още кандидатът и припомни, че развитието на туризма също е един от приоритетите в коалиционната програма. Но и за неговото популяризиране е необходимо да се работи много и в различни насоки - като се започне от инфрастуктурата и се стигне до обучаване на специализирани кадри в областта на туризма. Помислено е и за повишаване на приходите на Общината чрез изграждане на инсталации за производство на слънчева и водна енергия. Нужна е и по-активна политика при управлението на общинската собственост - общински земи, общински фирми, отдаването под наем на

кандидат за кметски наместник в с. Балканец. Претендент за поста е Боряна Стефанова. Нейните усилия ще са съсредоточени върху каузата да направи селото едно по-приятно място за живеене.

НЕ Е ВАЖНО ДА ЗНАЕШ "ЧЕ", А ДА ЗНАЕШ "КАК" Отворено писмо до Коалиция "Избор за Троян"

1. УРА ЗА НОВОТО КРЪСТОВИЩЕ на пазара... Пари за кръстовища има, за всичко останало - НЕ. Идват избори - кипи строителство и ремонт на инфраструктурата в града. И ние като европейците ще се радваме на ново кръстовище с кръгово движение. Нищо, че преди около 5 години ние, троянските данъкоплатци, платихме изграждането на предишното кръстовище. Защо да не платим и изграждането на новото?! Паркоместа около него няма, но за какво са ни - може да се спира и на тротоарите. Пък майките с количките и останалите пешеходци да летят - няма проблеми!!! 2. МЛАДИТЕ ХОРА В ТРОЯН СА НА ИЗЧЕЗВАНЕ - не пречи. На всички им е все тая. Безработицата в града била Новото кръстовище по-малка в сравнение с другите общини. Да бе, ама защо някой не се чатне, колко лица не са регистрирани като безработни; и колко от завършилите СОУ през 2011 г. са някъде в чужбина - мачкани. Колко от завършилите висше образование (не) са се върнали в Троян? Понеже не са връзкари, а е всеобща тайна, че без връзки в китния ни град трудно можеш да си намериш работа. А за специалистите, които работят по специалността си - сигурно могат да се преброят на двете ми ръце. Да не говорим колко висшисти работят всичко друго, не и това, за което завършили. И все пак има и такива, които са тук, в Троян, и се борят с зъби и нокти да просперират, колкото и да им е трудно. 3. КОРИТОТО НА РЕКА ОСЪМ най-накрая е чисто. Адмирации!!! След оборката, направена преди дни от дейни партийци, реката светна. Ей, разсипаха се да чистят. Аз разлика не виждам, но това си е лично мое мнение. Инициативата за почистването е прекрасна и пак типично по български е преди изборите. Питам се, защо, дами и господа, защо не почистихте миналата есен, къде бяхте? Десислава Данкова

АЗ СЪМ АНГЕЛ БАЛЕВ, кандидат за кмет от Коалиция "Избор за Троян". Ние ще направим нашия град модерен, с работеща икономика и съвременна инфраструктура, в който ще живеят и работят щастливи и достойни хора. СРЕД ЦЕЛИТЕ НИ СА: • Европейско и национално финансиране за изграждане на съвременна и работеща инфраструктура; • Икономическо развитие на града като условие за повишаване на жизнения стандарт и задържане на хората в Троян; • Издигане на духовността, запазване и обогатяване на троянските традиции. КОАЛИЦИЯ "ИЗБОР ЗА ТРОЯН" ЩЕ РАБОТИ ЗА пълна подкрепа на местния бизнес и местните занаяти, чрез: • Изграждане на индустриална зона по европейски модел ; • Гъвкава политика по отношение на местните данъци и такси; o Налагане на марката "Троян". ОБЩИНАТА ДА ПРОДЪЛЖИ И ЗАДЪЛБОЧИ финансирането на спортни клубове и да обособи младежки център, съобразен с нуждите на младите хора.

НЕКА ЗАЕДНО ДА ВЪРНЕМ ДОСТОЙНСТВОТО НА ТРОЯН!

ЗАПОВЯДАЙТЕ! Коалиция "Избор за Троян" и кандидатът за кмет инж. Ангел Балев

ви канят на закриването на своята

предизборна кампания. Събитието ще се състои на: 19 октомври (сряда) от 18:00 часа в салона на читалище "Наука - 1870 г.". В програмата ще вземат участие фолклорен ансамбъл "Траяна", виртуозът на китарата Христо Кирилов и народният певец Георги Гоцев.

Заповядайте да се забавляваме

заедно!


19.11.2011 - 25.10.2011 г., брой 40, стр. 10 MONEY, MONEY...

МИГ-ЪТ ПОДПИСА ЗА 3,895 МЛН. ЛВ. • Средствата са помощ по Програмата за развитие на селските райони и с тях ще се финансират проекти в общините Троян и Априлци

НА 13 ОКТОМВРИ 2011 Г. сдружението "Местна инициативна група (МИГ) - Троян и Априлци" подписа тристранен договор с Министерството на земеделието и храните и ДФ "Земеделие" за предоставяне на финансова помощ в размер на 3 млн. и 895 хил. лв., осигурена по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (мярка "Прилагане на Стратегии за местно развитие" и мярка "Управление на Местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие"). СРЕДСТВАТА ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВАТ от "МИГ - Троян и Априлци" и с тях ще се финансират местни проекти, които работят в посока на реализа-

ция на основната цел на сдружението, а именно: "Превръщане територията на МИГ Троян и Априлци в привлекателен район от Централна Стара планина със съхранена природа, съчетал духа и традициите на балканджиите, с модерна икономика и европейско качество на живот, развиващ екологосъобразно планинско животновъдство, земеделие и атрактивен туризъм". ИНИЦИАТИВАТА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ на тукашен МИГ по смисъла на програма "Лидер" (Ос 4 от Програмата за развитие на селските райони 20072013 г. /ПРСР/) стартира през м. март 2007 г. Сдружението бе сформирано като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност на територията на общините Троян и Априлци (решение №1489/ 28.12.2007 г. на Ловешкия окръжен съд). Инициативата бе подкрепена с прякото участие на общините Троян и Априлци, ИПЖЗ - Троян, както и от представители на частния бизнес от района. ПРЕЗ ПЕРИОДА 2009-2011

Ново строителство

Г. "МИГ - Троян и Априлци" сдружението изпълни проект по "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" (Mярка 431_2 от ПРСР). В рамките на проекта бяха усвоени 155 000 лв., като основните дейности бяха: проучвания в селските райони (териториални, социалноикономически анализи и др.) за целите на подготовка на Стратегия за местно развитие и изграждане на база данни;

обучение и придобиване на умения за екипа, ангажиран в подготовката на стратегията; провеждане на обучение с потенциални бенефициенти; обучение на бенефициенти за управление на проекти; оборудване на офис; разработване и издаване на информационни материали; и т.н. В рамките на проекта, според изискванията, бе създадено ново сдружение "МИГ - Троян и Априлци", което ще изпълнява Стратегията за местно развитие. Т21

ЗАТВОРИХА БЕКЛЕМЕТО • Забраната важи за всички МПС, причината - снегонавявания ТРОЯНСКИЯТ ПРОХОД (Беклемето) от понеделник, 17 октомври, временно е затворен за движение на всякакъв вид МПС, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) държавната институция, която отговаря за пътищата от републиканската пътна мрежа и има правомощията да въвежда подобни ограничения. Троянският проход е част от републиканския път II-35 (Плевен - Ловеч - Троян - Кърнаре). ОБЯВЕНАТА в сайта на АПИ причина за блокажа на пътната връзка на Троян и района с Южна България е "поради снегонавявания". Ранното затваряне на Беклемето не е прецедент, но очакванията са, че прогнозираното затопляне от средата на седмицата ще доведе до отмяна на забраната. Миналата година проходът остана отворен почти през цялата зима и едва късните снегове през пролетта доведоха до затварянето му за кратко; но предишни години блокажът траеше по 4-5 месеца.

Фирма "ВАЛДА 90" ЕООД набира монтажници за PVC и AL дограма 0670/6-04-10; 0894/632036 Механа

"КАЙЗЕР" с. Орешак

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ГОТВАЧ

Изискване - 5 години стаж като готвач. За контакти: 0899/821315

Д-Р КУНКА ТАНКОВА

Хомеотерапия и фитотерапия Троян, Поликлиниката, кабинет 14, ет. 2

Дати: 7, 14, 18 и 25-ти октомври от 15 до 19 ч. Телефон за справки: 0882/919972

БАР КЛУБ "RIVERSIDE" ТЪР СИ:

"СТМ - ЗДРАВЕ 2" ООД • СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - Представлява работодателя пред Инспекцията по труда, Декларации - Договори, Оценка на риска, Обучение, Профилактични прегледи

Акт 16

Жилищен блок "Аврора", Троян

Цени - от 350 евро/кв. м

За контакти: 0670/6-30-27, 0885/492 964

• ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИ НА РАБОТНА СРЕДА И ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ - Измерване на вентилации по наредбата за тютюнопушене • РАЗРАБОТВА ХАСЕП - СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - Водене на документация към ISO-безопасност, ISO-екология

Троян, Новата Поликлиника, ет. 2, каб. 15 Д-р Стойков - тел. 0888/267 369

Продавам апартамент, ново строителство Троян, ул. "Балкан" 1, ет. 2, 110 кв. м, PVC дограма, ламинат, изолация 0888/985816 Главен редактор: Генадий Маринов - GSM 0878/727 445 Организатор: Диана Млазгова, 0670/60693, 0878/872 642 Дизайн: Кирил Йовчевски Адрес: Троян 5600, ул. “Л. Каравелов” 64, ет. 1 e-mail: troyan21_gm@abv.bg Издател: ЕТ “Троян 21 - Г.М.”

Печат: “ЛИНЕА” ООД

ПРОДАЖБА НА ИЗПЛАЩАНЕ

Траурна Агенция “ИНО” 0885/699-799 РАБОТИ ДЕНОНОЩНО

КАСОВИ АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ, СЕРВИЗ, КОНСУМАТИВИ

ЛИТИ ЕООД Троян, ул. "М. Радковски" 1 0670/6-28-71 0887/916099 0878/788556

• ИЗПЪЛНИТЕЛИ на pop, rock, джаз, попфолк, както и на инструменталисти от същите стилове; • АНИМАТОРИ, ТАНЦЬОРИ/КИ със самостоятелна програма, без ограничения на стила.

За контакти: 0878/830 571

МУЛТИИМПЕКС Произвежда, проектира и монтира:

• PVC и AL дограма • щори, комарници, парапети от инокс и алуминий Качество на конкурентни цени. Бързо изпълнение. Га ранция 5 години. Нямате пари - дори това не е проблем за нас - ние ще Ви съдействаме за получаване на кредит "Енергийна ефективност" към ОББ и Уни Кредит Булбанк и така ще спестите до 20% от направените разходи. Офис Троян: ул. "Хр. Ботев" 113 (до клуба на СДС) Тел.: 0670/5-70-29, 0885/988062, 0888/408620

Брой 40 / 2011 г.  
Брой 40 / 2011 г.  

Вестник "Троян 21" брой 40 от 2011 година