Page 1

тел.: 0670/60599; факс: 0670/60699

e-mail: vector_tr@abv.bg

възглавници, олекот ени завивки, матрак протектори, калъфи за матраци, полиестерна вата тел.: 0670/62677; факс: 0670/64310 e-mail: kalinelco@abv.bg; kalinelco@yahoo.com

SIMA Service ПРЕДЛАГА:

ТЕЛЕФОНИ НА РЕДАКЦИЯТА: 0878/727445; 0878/872642; 0670/60693 Четете ни и на:

www.troyan21.come-mail:

т я и к с н и ист

troyan21_gm@abv.bg

• проверка и ремонт на тахографи • годишни технически прегледи на леки и тежкотоварни автомобили • професионален ремонт и диагностика на вашия автомобил Сервизът притежава сертификат за качество ISO 9001 и разполага с модерна техника. Работно време: 8:30 - 17:30 (на шосето Троян-Ловеч, преди разклона за Дълбок дол) За контакти: 08 88/067 080 , 06 70/6-3 3-5 5 (в. 125 ), 06 70/6-90-39

®

МУЛТИИМПЕКС Извършва следните строителни услуги:

РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

БРОЙ 23(443) ГОДИНА X, ЦЕНА 0.35 ЛВ.

БОЙКО ИДЕ,

ТОЗИ ПЪТ Е СИГУРНО • Премиерът пристига в сряда, 15 юни, за да открие новата пречиствателна станция за отпадни води (биологичен цикъл) • Ще направи и първа копка за финалната реконструкция на ул. "Христо Ботев"

БОЙКО БОР ИСОВ НА 15 ЮНИ ще е в Троян. Информацията бе потвърдена официално от кмета Минко Акимов на пресконференция в понеделник (13 юни). Поводът премиерът ще пререже лентата на новата пречиствателна станция за отпадни води (биологичен цикъл), изградена с европейски пари и представляваща елемент от реализацията на първия етап на интегрирания проект за водния цикъл на град Троян***. И още - ще направи първа копка за реконструкцията (цялостно преасфалтиране и нови тротоари) на последния неремонтиран участък на ул. "Христо Ботев", от паркинга на Общината до кръстовището с ул. "Ген. Карцов" (при механа "Старата къща"). С премиера идва и министърът на околната среда Нона Караджова, ка-

14:00 ч. ще е началото на вто- лъскат яко входа на Троян (чирото събитие (мястото - при стят тротоарите, подрязват входа за паркинга на Общи- крайпътните храсталаци и ната). т.н.), а наскоро входният пъБойко Борисов ДО ВИП ВИЗИТАТА има вре- тен участък, който бе надупме, но из града вече се усе- чен като френско сирене, бе кто и зам.-министърката на ща, че чакаме най-главния - щателно закърпен и прочее. регионалното развитие Лиля- служители от чистотата и БКС Т21 на Павлова. ПРИПОМНЯМЕ, че г-н Борисов бе приел поканата да посети града ни и на 9 май НОВАТА ТРОЯНСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДеня на Европа, но в послед- ДНИ ВОДИ (биологичен цикъл) е изградена по уникалната ния момент отмени визитата. биотехнология на немската фирма "Биоуъркс" (Bioworks Този път обаче мърдане няма Verfahrenstechnik GmbH) и отговаря на 100% на европейси в сряда ще ни навести, ко- ките изисквания. На пресконференция в края на м. февруето в тази си позиция (на ми- ари представителят на компанията и наш земляк инж. Руско нистър-председател) досега Русенов обясни, че по същата технология са изградени над не е правил. Но кога точно 750 пречиствателни станции в различни страни по света и ще е рязането на лента и пър- резултатите са отлични. Г-н Русенов бе категоричен, че вата копка не е напълно ясно новото съоръжение няма да оскъпи водата на троянци и че - в същия ден има заседание пречистената вода ще е бистра и с отлични показатели на министерския съвет и пре- подходяща за поливане и други нужди. миерът ще поеме насам едва РЕАЛИЗАЦИЯТА Е СТРУВАЛА 5 МЛН. ЛВ., като 3 млн. са след приключването му, като отишли за съоръженията, а останалите 2 млн. - за строие възможно да пристигне и с телството; финансирането е по европейската Оперативна хеликоптер. По последна ин- програма "Околна среда 2007-2013 г.". И нещо много важно формация всичко ще започне - новото съоръжение има капацитет да поеме отпадните в ранния следобед (сряда, 15 води и на двете големи села Орешак и Черни Осъм. Офиюни) - около 13:30 ч. ВИП го- циалното откриване трябваше да е два месеца по-рано, но стите ще са на пречиствател- се забави заради обективни проблеми при пробния пуск. ната станция, а малко след

НОВОТО СЪОРЪЖЕНИЕ

ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ Х ОТЕЛ З А СЕ МИ НА РЕ Н И Е КС ТР ЕМЕН ТУР ИЗ ЪМ Н А 20 10 Г .

Хотел "Троян Плаза" Ви предлага:

Доверете се на традицията и професионализма. За резерваци и: 6 -4 3-99 , 0 8 8 5 /10 0 0 0 6

• НОВО - Здравословно мебства в прохладната лятство: подарък за мланю в Механа "Троян"на градина; доженците - нощувка бъдете във форма с • За фирмени и семейни тървъв ВИП апартамента и разнообразните предложества, предварително отстъпки при настаняважения от Здравословноменю според възможносне в хотела; то ни меню; тите на клиента, с DJ до • Релакс център - масажи, • Насладете се на слънче00:00ч. комплимент от засауна с контрастен бавите летни дни и на НОведението; сейн, джакузи, солариВИТЕ кулинарни вълше- • За Вашето сватбено тържеум.

• изкопни дейности с 20-тонен багер CASE с кофа 1 кубик • извозване • къртене с хидравличен чук • полагане на тръби и кабели • подравняване и баластиране

ПОТЪРСЕТЕ НИ!

Всичко тече, написаното остава!

15.06.2011 - 21.06.2011 Г.

Екип от професионалисти работи за вас! GSM 0888 559 584

Слънчеви системи за топла •Производство •Мон таж вода •Поддръжка "Перфект строй" мисли за бъдещето ни! Троян, ул. "Ген. Карцов" 94 Тел./факс 0670/6-24-42; моб. тел. 0894/490944, 0894/490900 perfektstroi@mail.bg www.perfektstroi.com

Ресторант ОС ТРОВА Комплекс ОСТРОВА За весели поводи през м. май и м. юни ДРУГАРСКА СРЕЩА, ИМЕН ДЕН, АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ ние Ви предлагаме:  МЕНЮ според Вашите финансови рамки;  ДИСКОВОДЕЩ до 00.00 ч. - за сметка на заведението;  ВЪЗМОЖНОСТ за внасяне на алкохол - концентрат.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ! За информация и резервация: тел. 06965/23-23, моб. 0878/909595

Заедно да възродим една традиция!

Заедно да възродим една традиция!

Ресторант “България”

Ресторант “България”

Ново! Ново! Ново! Ново! Ново!

ПРОМОЦИЯ

ОБ ЕД НО МЕНЮ Всеки ден – разнообразно: • Супи – 1,00-1,50 лв. • Основно ястие – 1,50-3,00 лв. • Десерт – 0,50-1,00 лв.

Поръчваш ПИЦА, получаваш безплатно чаша бира/вино (по избор)


15.06.2011 - 21.06.2011 г., брой 23, стр. 2

ВЕСТИ

ВЕСТИ

ВЕСТИ

ПОДПИСАХМЕ С МРРБ ЗА КОРЕКЦИЯТА НА РЕКАТА ОТ "ТРОЯН ПЛАЗА" ДО ЕНЕРГОТО

ОБЕЩАНО

ОТ ЧЕЗ ОБЕЩАВАТ 2,24 МЛН. ЛВ. ИНВЕСТИЦИИ В ЛОВЕШКО ЗA 2011-ТА

• Стойността на проекта е 1,028 млн. лв., от тях 95% ще са безвъзмездна европейска субсидия • Дейностите трябва да приключат до • Ще подменят старите амортизирани кабели 20 kV в Троян • Доверието края на 2012 г. между компанията и общините е от решаващо значение, заяви регионалмощ "Подкрепа за дребнома-

Маргарита Генкова НА 3 ЮНИ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е бил подписан договор с Община Троян за финансиране на проекта "Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на Троян за предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнения" (BG161PO001-1.4.06-0030), научихме от PR-ката Маргарита Генкова. Средствата ще бъдат осигурени по схемата за безвъзмездна финансова по-

щабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации" на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.". Общата стойност на проекта е 1,028 млн. лв., като 95% (952 738 лв.) от тях ще са европейска субсидия, а останалите 5% (50 144 лв.) трябва да се осигурят от общинския бюджет. ПРОЕКТЪТ ТРЯБВА да се реализира за 18 месеца, т.е. до края на 2012 г., и включва следните дейности в участъка от х-л "Троян Плаза" до въжения мост при Енергото (186 м): Почистване на речния бряг и речното корито - изсичане на храстите и дърветата и превоз на растителните отпадъци; Разрушаване на компрометираните стени и разширяване на речното корито; Изграждане на нови стени; Направа и монтаж на парапети. Целта е да се осигури ефективна защита от наводнения, защита на речния бряг от ерозия и ограничен риск от настъпване на вреди и щети за населението и околната среда.

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ УЧАСТВА В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ИПЖЗ

• С 20% се е увеличил българският износ на животинска продукция спрямо 2009 г.

ният мениджър Петер Докладал

годината е и подмяната на стари амортизирани кабели 20 kV в град Троян (вероятно същите кабели, "сюрпризиращи" несъвсем рядко троянци с неочаквани и твърде неприятни прекъсвания на тока бел. Т21). Т21

Вторият отдясно - Петър Докладал ДНЕС, 9 ЮНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЕЗ - България (електроразпределителната компания, обслужваща и територията на Ловешка област), начело с регионалния мениджър и бивш посланик на Чешката република в София Петер Докладал, се срещнаха с областния управител Николай Нанков и представители на общините от областта. В срещата участва и кметът на Троян Минко Акимов. Припомняме - чешката държавна компания ЧЕЗ стъпи на българския пазар в края на 2004 г. и обслужва големи части

от Западна и Централна България. "ЦЕЛИМ ОТКРИТА И ДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЯ с местните власти на територията на ЧЕЗ, за да можем да оптимизираме и подобрим предоставяните от нас услуги. Силно вярвам, че укрепването на доверието между ЧЕЗ като инвеститор и общините като партньор на местно ниво е от решаващо значение за постигането на общата цел - качествено и сигурно електрозахранване за хората и бизнеса," заяви пред участниците в срещата г-н Докладал. Подчерта-

но бе също, че през последните 5 години компанията е инвестирала 13,2 млн. лева в развитие на електроразпределителната мрежа на Ловешка област. А НОВИНАТА е, че през 2011 г. ЧЕЗ възнамерява да инвестира 2,24 млн. лв. в изпълнение на инвестиционна програма за рехабилитация, реновиране и модернизиране на електроразпределителната мрежа в Ловешка област, стана ясно на срещата. За нас пък най-важното е, че сред планираните по-големите инвестиционни обекти за

П.П. Според данни от официалния сайт на ЧЕЗ - България за 6-те си години на българския пазар компанията е инве сти ра ла общо 435 млн. лв. в електроразпределителната мрежа на Западна и Централна България и в подобряване на обслужването на клиентите. Към момента одобреният средногодишен инвестиционен обем е в размер на 71 млн. лв., но от ЧЕЗ признават, че тези средства не са достатъчни и "за да поддържа и развива електроразпределителната мрежа в района се нуждае от инвестиции в размер на 152 млн. лв. годишно за оставащите две години".

КОЙТО СИ ГО МОЖЕ, ГО МОЖЕ

НОВО ОТЛИЧИЕ ЗА ТЕАТРАЛНАТА ТРУПА ОТ ОРЕШАК

износ на България, като външнотърговското салдо е положително и е размер на почти 1 млрд. долара; над 80% от • Журито на Празниците на любителския театър - Кортен 2011 опребългарския износ на земеделска продукция е за страни от дели орешашката "Районна болница" като "суперпродукцията на фестиваЕС, което доказва високото й качество и екологичност. Зам.- ла" • Актьорски приз за Венелин Йорданов-Хъша и специална награда за министърът посочи още, че режисура на Васил Василев при присъединяването на рито до пренебрегване на реБългария към ЕС в началото гламента и връчването на спена 2007 г. 99% от родните ферциална награда за режисура ми не са отговаряли на еврона всеотдайния Васил Васипейските изисквания, докато лев - режисьор и ръководител Цветан Димитров в момента над 50% са достина състава. гнали европейските стандарЩЕ НАПОМНИМ, че театЗЕМЕДЕЛСКИЯТ ЗАМ.-МИ- ти. Нарастват и средствата от ралният състав на с. Орешак, НИСТЪР д-р Цветан Димитров държавния бюджет, отпускани единствената подобна трупа, взе участие в конференция по за развитие на животновъдссъхранила се в Ловешка обпроблемите на месодайното твото - през 2010 г. те са биласт, продължава с представживотновъдство у нас, чийто ли в размер на 109 млн. лв., ленията си да гради културдомакин бе Институтът по пла- а за настоящата 2011 г. са ния имидж на община Троян и нинско животновъдство и зе- предвидени 130 млн. лв. да разнася славата й на намеделие (ИПЖЗ) в Троян (6 НА НАУЧНИЯ ФОРУМ ДИРЕционално равнище. Съставът юни). "Развитие на месодай- КТОРЪТ НА ИПЖЗ проф. д-р Мае поканен да гостува и на Теното животновъдство в Бълга- рин Тодоров представи дейноатрални празници - Хисар рия в контекста на оператив- стта на ИПЖЗ - Троян, която е 2011 с друга пиеса от реперните програми", бе темата на фокусирана в четири основни тоара си - "Гречкият владика" изнесения от г-н Димитров направления: животновъдство, по Теодосий Икономов. Да им доклад. Някои от основните фуражно производство, овопожелаем здраве и успех, и моменти в доклада: с 20% се щарство и икономика на селна добър път! е увеличил износът от живот- ското стопанство и опазванеТрупата от Орешак и журито след спектакъла Донка Василева, новъдния ни сектор спрямо то на околната среда. Като насекретар на 2009 г., сочат данни на мини- ред с теоретичните разработТЕАТРАЛНИЯТ СЪСТАВ към други двама изявени театра- калните и невиждани режиНЧ "Развитие - 1898 г.", стерството; 17% е делът на ки институтът има и немалка читалище "Развитие - 1898 ли - режисьорката от столич- сьорски решения", довели жус. Орешак сектор земеделие от общия развойна и стопанска дейност. г. " в с. Орешак пожъна поре- ния Малък градски театър дния си голям успех. На Пра- "Зад канала" Бина Хараламгр. Троян, ул. “П. Р. Славейков” №52 зниците на любителския те- пиева и известният актьор Геатър - Кортен 2011, провеж- орги Кадурин, особено попутел. 0670/63606; 0887/309771; дащи се за 14-ти път (2-5 лярен напоследък с участието e-mail: office@teracomp.eu юни), орешашката трупа спе- си в телевизионния сериал чели 3-то място с пиесата "Стъклен дом". "Районна болница" (авт. Хри"СУПЕРПР ОДУК ЦИЯТА НА сто Бойчев). Постановката е ФЕСТИВАЛА", така журито опдело на режисьора Васил Ва- редели нашата "Районна болсилев, изпълнил и една от ница". Като не бяха пожалени ролите. суперлативи и за актьорските ПРОФЕСИОНАЛНОТО ЖУРИ изпълнения, а Венелин ЙорЗА ДА БЪДАТ ПРИНTЕРИТЕ ВИ на фестивала бе председател- данов-Хъша (за ролята си на ствано от директора на Шу- Контузов) получи наградата менския театър проф. Илия за най-добър актьор. Другото Васил Василев и Венелин Йорданов-Хъша Раев, а негови членове бяха голямо признание е за "уни-

Ние НЕ ПЪЛНИМ тонер касети

НИЕ ГИ ОБГРИЖВАМЕ,

ЩАСТЛИВИ!!!


15.06.2011 - 21.06.2011 г., брой 23, стр. 3 КРИМИ

ПРЕМЕСТИХА БИТАКА, ОТ ТОЗИ ЧЕТВЪРТЪК - НА НОВОТО МЯСТО

• Кметът: "Нямаме никакво намерение да се съобразяваме с жалбите, решението е взето отдавна, новото място е добро. Но най-важното - няма да се затваря ул. "Опълченска"

Новото място на битака ОТ ТОЗИ ЧЕТВЪРТЪК, 16 ЮНИ, традиционният троянски битак - който от години всеки четвъртък блокираше единствената обходна улица на Троян (ул. "Опълченска"), създаваше огромно напрежение в движението и вкарваше транзитния трафик, в това число и тежкотоварните камиони, в централната част на града - се мести. Новото място, където ще се разпънат биташките сергии, е в съседство в малката и ненатоварена уличка, която започва от ул. "Опълченска" (при животинския пазар и автомивката),

продължава до площадката пред Гара Троян и слиза надолу до кръстовището с ул. "Димитър Икономов" (при автогарата). Разположен тук, четвъртъчният битак, който се администрира от общинското дружество "Общински пазари" ЕООД, няма да създава проблеми на градското движение, а мястото е не по-малко централно и комуникативно от досегашното. РАЗБИРА СЕ, някои от редовните биташки търговци вече са подали жалби срещу преместването, "аргументите" им - разделя се зеленчуковия (по-

стоянния) пазар от битака, което ще затруднява клиентите, а оттук и алъш-веришът на продавачите щял да намалее. "Нямаме никакво намерение да се съобразяваме с жалбите, решението е взето отдавна, новото място е добро. Но най-важното - няма да се затваря ул. "Опълченска", което при започващата реконструкция на ул. "Христо Ботев" и затварянето й за движение от 20 юни и започващия през м. юли ремонт и затваряне на ул. "Раковска" е просто наложително", заяви на пресконференция в понеделник (13 юни) кметът Минко Акимов. Разбира се, уличката, която ще поеме четвъртъчната биташка дандания, вече е подготвена застлана е със сипица, крайпътните храсталаци са почистени, дупките на площадката пред гарата са закърпени. ПРИПОМНЯМЕ - предложението за преместване на битака бе направено от общинската съветничка Мариела Шошкова (ДСБ) на сесията на местния парламент в Троян на 29 октомври 2009 г. Окончателното решение бе гласувано през м. март 2010 г., като единствено съветниците от

БСП се противопоставиха на биташкото преместване ("Искаме да се върши работа, но не искаме да се вършат глупости", заяви тогава популистки от трибуната председателят на червената група Кольо Кацаров). Мястото пък бе избрано по предложение на специално сформирана комисия, която да проучи възможностите. Идеята бе преместването на битака да стане до края на м. юли 2010 г.; но се появи обективна пречка - част от избрания терен се оказа собственост на БДЖ и нещата зациклиха. След доста разговори, включително на ниво транспортен министър, проблемът бе решен и между БДЖ и Община Троян бе подписан договор, задължаващ ползвателя (Общината) да почиства и облагородява терена срещу използването му всеки четвъртък от 8:00 ч. до 14:00 ч. И ТЪЙ - от този четвъртък (16 юни) "околийският празник", както ласкаво-иронично някои наричат традиционния троянски битак, се мести. И обходната ул. "Опълченска" вече няма да бъде затваряна. И от нас - поздравления! Т21

"МЛАД ОГНЕБОРЕЦ 2011"

ОГНЕБОРЦИТЕ НА ОУ "ИВАН ХАДЖИЙСКИ" №1 В БЪЛГАРИЯ • Троянският тим спечели убедително финалните на "Млад огнеборец" в Кранево (10-12 юни) и донесе първа титла за Ловешка област, втори и трети - Бургас и Търговище • Призът за феърплей - също на троянски адрес

ОТБОРЪТ НА ТРОЯНСКОТО ОУ спортсменство (феърплей). "ИВАН ХАДЖИЙСКИ" - станал "ПРИЗЪТ, РАЗБИРА СЕ, е за наскоро областен шампион и нашето училище, спечелихме получил право да представ- го абсолютно заслужено и без лява Ловешка област - спече- никакви съмнения в превъзли и националния кръг от съ- ходството ни. Връщаме се с стезанията за младежките три купи, 30 медала, плакет противопожарни отряди "Млад за феърплей, раници, тенисогнеборец" и стана национален първенец за 2011 г. Финалната надпревара проведе в детския комплекс "Кранево", до курорта Албена (10-12 юни). НАШИТЕ МЛАДИ ОГНЕБОРЦИ шашнали противниците си още на тренировките и безапелационно спечелили първата дисциплина - "Бойно разгръщане". Във втората дисциплина - "400 м щафета", също дали най-добро време, но някаква "тънкост" в регламента ги изпратила на второ място. В крайното комплексно класиране обаче били №1 и за пръв път доНаграждаването на шампионите от Троян, Кранево несли титлата за Ловешка област (настоящото издание на "Млад огнеборец" ки, подаръци за всичките 82е 12-то поред). Втори и трети ма троянци, които сме в Краостанали отборите на Бургас нево - Албена", сподели ни в и Търговище. понеделник (13 юни) по телеКазвам се Калоян Огнянов Матеев, на 33 г., с настоящ ЧЕ СТОЙНОСТТА НА ТАЗИ фона директорът на ОУ "Иван адрес - с. Орешак, ул. "Иван Павлов" 186, тел. за връзка ПОБЕДА е много висока се до- Хаджийски" и ръководител на казва и от свирепата конку- групата Стефан Мичев. Тук 0888/094423 и 0877/620146. ренция - над 700 отбора от сме длъжни да кажем и имеЗавършил съм Техникум по селско стопанствсичките 27 области плюс Со- ната на двамата преподававо "Никола Вапцаров" (гр. Левски), притежавам фия град се борили за титла- тели, подготвили националнисвидетелство за водач на електро- и мотокари та, отишла в крайна сметка те шампиони - Милкана Хрина троянски адрес. Троянски- стова и Тодор Комитов. От нас (2003 г.) и шофьорска книжка кат. В, имам трудов стаж 12 години. ят тип се окичил и с друга - голямо браво на всички! престижна награда - тази за Т21

Търся работа

Агенция за недвижими имоти "Изгрев" - Габрово

ТОП ОФЕРТИ

• ПРОДАВА: 63 дка земеделска земя (11 парцела заедно), с.Изворско, район Варна - Добрич. Рента 20 лв./дка, аренд.договор до м. август т.г. Цена 31 500 лв. (500 лв./дка). Скици и карта на местността - в офиса на Агенцията. • ПРОДАВА: апартамент в Дряново, кв. "Априлци", 33 кв. м, ет.3/5, тераса, изба, таван, 20 500 лв.

ПРИЕМАМЕ оферти от цялата страна!

Габрово, ул. "Райчо Каролев" 1, офис 407 0877/273947 (Viv), 0895/116593 (Glob), 0889/671777 (Mtel) e-mail:sunriseagency@abv.bg

ОУ ,,ИВАН ХАДЖИЙСКИ" - ТРОЯН Училището със 140-годишна традиция започна записването на деца за Подготвителна група и I-ви клас Необходими документи за I-ви клас: 1. Заявление (попълва се на място); 2. Удостоверение за завършена подготвителна група; 3. Копие от Удостоверение за раждане на детето. Необходими документи за Подготвителната група: 1. Заявление (попълва се на място); 2. Копие от Удостоверение за раждане на детето. Училището предлага: • Висококвалифицирани преподаватели с доказан опит • Целодневно обучение • Ресурсно подпомагане • Логопедичен кабинет • Училищен психолог • Обновени класни стаи • Три модерни компютърни зали • Фитнес център • Два физкултурни салона • Съвременни методи на нетрадиционно обучение - "Училище сред природата" (на планина и на море), "Пътуващо училище" • Училищен автобус • Медицинско и стоматологично обслужване • Столово хранене • Безплатна закуска и плод

В училище "Иван Хаджийски" децата получават знания, умения, възпитание, спокойствие и сигурност.

"ДМ БЕТОН" ООД

По-ниски цени за новия строителен сезон: Продукт

Клас

Мярка

Цена (без ДДС)

БЕТОН БЕТОН БЕТОН БЕТОН БЕТОН БЕТОН БЕТОН БЕТОН ЦИМ. РАЗТВОР ЦИМ. РАЗТВОР ЦИМ. РАЗТВОР

В 7.5 В 10 В 12.5 В 15 В 20 В 25 В 30 В 35 1:1 (М 20) 1:2 (М 15) 1:3 (М 10)

куб. м куб. м куб. м куб. м куб. м куб. м куб. м куб. м куб. м куб. м куб. м

65.00 лв. 70.00 лв. 75.00 лв. 80.00 лв. 86.00 лв. 92.00 лв. 100.00 лв. 110.00 лв. 110.00 лв. 100.00 лв. 90.00 лв.

Троян, кв. "Ливадето", тел.: 0670/6-06-36, 0887/44 33 44 www.dmbeton.com


15.06.2011 - 21.06.2011 г., брой 23, стр. 4

Агенция по заетостта ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

НАШАТА ИГРА

Дирекция "Бюро по труда" - Троян

уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. юни 2011 г. , както следва:

2011 г.

1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29-годишна възраст (чл.36 ал.1 от ЗНЗ) - 1829.00 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция "Бюро по труда" - Троян, ул. "Добруджа" 5, стая 5 или на тел. 0670/6-03-21.

Механа •СТАРАТА КЪЩА• Вкусна храна, автентична обстановка, изискано обслужване, добри цени! Какво повече му трябва на клиента?

23 Изпрати/донеси на адрес: Троян 5600, ПК 62 ул.“Л. Каравелов” 64, ет. 1. за в-к “Троян 21 век” Петър Mоллов (Троян, ул. "Вежен" 52а) спечели "НАШАТА ИГРА" в бр. 2 2 (44 2) от 08.06.20 11 г. Правилната дума е "БУЦА". Каним г-н Моллов в редакцията (на новия ни адрес ул. "Любен Каравелов" 64, ет. 1) да си получи заслуженото бутилка вино от известен роден производител. Честито!

ОБЕДНО МЕНЮ

1. Миналия уикенд (4-5 юни) в местността Турлата над Троян се проведе национално състезание по: надбягване с магарешки каручки ...................................................... М канадска борба ................................................................................ К планинско колоездене ...................................................................... П

За резервации:

2. Как се нарича играта с есемеси на номер 181, шумно рекламирана по телевизията от Ники Кънчев? "Менте на мига" .............................................................................. Е "Пари на мига" ................................................................................ У "Мама ви да е.." .............................................................................. И

тел.

6-06-55

РУ "Полиция" - Троян УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, В КРАЯ НА ГОДИНАТА ИЗТИЧА валидността на много лични карти и свидетелства за управление на МПС на жители на общините Троян и Априлци. Поради тази причина се очаква рязко да нарасне броя на хората, които ще преиздават личните си документи в края на годината. А това ще затрудни взаимната ни работа. НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, чиито документите са валидни до края на годината, напомняме, че не е необходимо да изчакват крайния срок. И ги призоваваме колкото се може по-скоро подадат заявления за издаване на нови лични карти и свидетелства за управление на МПС. ЗА НЕПОДНОВЯВАНЕ на документите в срок се носи административна отговорност, като глобите са в размер до 150 лева.

3. Миналата седмица на среща при областния управител представители на ЧЕЗ - България обещаха, че в Ловешко през 2011 г. ще: дерат по две кожи ........................................................................... Ч черпят с чешка бира всеки свой абонат ............................................. Т инвестират над 2 млн. лв. ................................................................ Р 4. Довършете еврейската народна мъдрост "Малка е ползата от очите, ако умът е ...": тъп .................................................................................................. И глух ................................................................................................ Е сляп ............................................................................................... А

САМО ЗА ОТЛИЧНИЦИ

КУПУВА Тойота 2.4ТД; Чероки; Град ЧеКУПУВА • 0886/044076 - търся да роки; Киа; Исузу; Дискавъри; закупя съвременна къща в доб- Фронтера; Паджеро (3-3) ро състояние в Априлци (3-5) • 0888/609340 - купувам • 0889/965336 - продапиано (4-4) вам джип "Сузуки Витара" 4х4, удобен за лов, произведен 1994 г. (2-2) ПРОДАВАПРОДАВА ******** ИМОТИ • 0878/665718, 0889/ • 0670/5-67-53, 0878/ 433997 - продавам АПАРТАМЕНТ 665718 - продавам "ТРАБАНТ - хол, спалня, кухня, II етаж, сре601 S" комби, много добро ден, ПВЦ дограма, собствено състояние, цена по споразупарно, обзаведен, с мазе и гамение (4-5) раж; адрес -Троян, ул. "В. Лев• 0887/947963 - продавам ски" 332, бл. "Строител" 1 (1-4) • 0885/335919 - продавам "Лада 2105", 1988 г., на реални 1-ви етаж от масивна къща - 85 000 км, бяла (3-5) 100 кв. м, самост. вход, с га• 0897/385165, 0889/ раж, двор, мазета, таван; Тро- 740643 - заменям МПС в изпян, идеален център - до градин- равност за повредени, аварирали, ударени МПС, включителката под вила "Ванна" (1-1) • 0670/5-55-19, 0887/ но мотоциклети, мотопеди, ску337108 - продавам къща в с. тери (3-3) Дълбок дол, под центъра, двор, ДРУГИ ток, вода, 30 хил. лв. (2-4) • 0887/831986 - продавам • 0884/337867 - продавам автомобилни губи 2 бр., 12 цомасивна къща на два етажа (все- ла (1-1) • 0886/193792 - продавам ки със самостоятелен вход) и двор; възможна продажба на домашна сливова ракия (2-5) • 0878/313425 - продавам етажите поотделно, Троян, ул. "Хр. Ботев" 21 стари покривни плочи (2-4) • 0876/739836 - продавам • 0878/313425 - продавам места: 1. В мах. "Райковска" каруца "шиненка" (2-4) (Нисторица) - 2 дка, ток, вода, • 0886/193792 - продавам цена 2,50 лв./кв. м; 2. На жп домашна сливова ракия (3-5) • 0878/560501 - продавам спирка Калейшко - 2 дка, лице (асфалт) 36 м, посока ф. "Век- 60-литрова стъклена дамаджана тор", цена 4,50 лв./кв. м; 3. По (3-5) пътя над ф. "Лесопласт" - 2 дка, цена 1,50 лв./кв. м (2-2) • 0884/185931 - прода• 0885/335919, 0670/5-46вам теле на 9 месеца, порода "Джерсей" (4-4) 90 - продавам парцел 1200 кв. м в регулация, Троян, ул. "Си• 06952/26-54, 0888/ меон Велики", път, ток, вода, канализация - цена по догова- 993974 - продавам ярета за кларяне (1-3) не и доотглеждане (1-5) • 0887/946425, 0670/5-79ПОД 10 - продавам 235 кв. м парцел ПОДНАЕМ НАЕМ • 0889/153428 - давам под в регулация в Троян, жк "Лъгът", ПУП, път, канализация, ток во- наем помещение със собствен да, за жилищно застрояване (1- санитарен възел, узаконено за магазин, подходящо и за офис 3) • 0887/946425, 0670/5-79- или фризьорски салон, идеален 10 - продавам парцел 1172 кв. център, цена 120 лв. месечно м в гр. Троян до "Лесопласт"• 0878/113263 - давам стая асфалт - 20 м лице, в регулация, под наем в София, кв. "Надежток, вода, за промишлено стро- да", момче/момиче, непушачи (2-2) ителство (1-3)

• 0878/887187 - продавам апартамент - малък тухлен, идеален център Троян, 42 000 лв., тел. 0878/887 187 (5-5) • 0889/153428 - продавам 8 дка в регулация, в Троян (до входа на града откъм Ловеч, срещу Пречиствателната станция), за промишлено строителство, асфалт, ток, вода; цена - по договаряне • 0888/611595, 0889/ 772910 - продавам 40 дка овощна градина, с. Дълбок дол, близо до асфалтов път, ток, вода • 0884/087464, 0878/ 528434 - продавам парцел в регулация, ток, вода, канализация, между къщи, кв. "Ливадето", на главния път за с. Орешак; спешно! (5-5)

За вашия делник, за вашия празник - рожден ден, имен ден, годеж, сватба - Хлебозавод (Троян) е близо до вас!

Доверете се на "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД - да ви поглези вкусно и с майсторлък! Заявки и информация на тел.: 0670/6-27-62, 0884/851478 • 0888/558046 - лепене на спукани автостъкла (2-4) • 0887/351788 - изготвям документи за пенсиониране Осигурителна каса "Нова" (1-10) • Троян, ул. "Хр. Ботев" 92а - магазин за дрехи втора употреба - детски, дамски, мъжки

(3-5) • 0670/5-75-85, 0888/ 586610 - търся надомна работа; почасова работа; почистване на офиси и жилища (1-1) • 0888/094423, 0877/ 620146 - търся работа, на 33 г., имам книжка за електро- и мотокари и шофьорска книжка кат. В

22-годишната Грациела Манатарска е родом от Голяма Желязна, но от малка живее в Троян. В момента е сервитьорка в едно от най-оборотните троянски заведения и, както самата тя ни довери, изобщо не се оплаква от живота. "Мисля, че ми върви - имам много яка компания, гаджето ми е страхотен пич и го прави по пет пъти и горница, печеля прилично, жилището ми е хубаво, а наскоро нашите ми купиха и кола, какво да искам повече?!", сподели ни красавицата. Попитахме я дали в малкия град понякога не я наляга скуката. Отговорът бе повече от категоричен: "Глупости, има си лек за тая работа - вдигаме се с моя човек и обикаляме страната, скоро ходихме и до Италия".

• 0670/6-21-72, 0878/ 735242 - даваме помещения под наем в сградата на Автогара Троян • 0670/6-21-03, 0878/ 735242 - даваме под наем работни помещения в базата на фирма "Троян - Автотранспорт" АД - ул. "Дунав" 2, Троян • 0886/911065 - давам помещение под наем, Троян, идеален център, ул. "Л. Каравелов" 64, ет. 1 • 0888/964833 - давам помещение под наем - на ул. "Христо Ботев", със самостоятелен санитарен възел, кабелна телевизия, интернет; подходящо за фризьорски салон или офис (3-4)

• 0883/554098 - давам ОФИСИ ПОД НАЕМ, Троян, идеален • 0884/087464, 0878/ център 528434 - продавам парцел в реРАЗНИ гулация, ток, вода, канализация, РАЗНИ между къщи, кв. "Ливадето", на главния път за с. Орешак; спе• 0889/593114 - транспортни услуги с бус до 1,5 шно! (5-5) тона (2-5) • 0889/153428 - продавам имот в с. Патрешко, 1 дка, граничи с регулация, ток, вода, це• 0878/731591 - ВиК, на 6000 лв. парно, услуги с хилти и елеАВТОМОБИЛИ ктрожен • 0897/385165, 0878/ • 0882/919972 - д-р Кун740643 - продавам на части: ка Танкова - хомеопатия и БУСОВЕ - Транспортер Т4, 2.5i, фитотерапия, Новата поликлинейка; Транзит 2.0/2.5 Д; Ивелиника, ет. 2, кабинет 14, ко 2.5 Д; Еспейс 2.2/2.1 ТД; Исузу 2.2 Д; Сузуки 1.0; Понтиприема на 2, 10, 14 и 24-ти ак 2. 3i; ДЖИПОВЕ - Патрол ЮНИ (от 15:00 до 19:00 ч.) 2.8ТД, 3.3ТД, 4.0Бi; Терано 2.4; (3-4)


15.06.2011 - 21.06.2011 г., брой 23, стр. 5

"ЛИТЕКС МОТОРС" АД набира специалисти за завода за автомобили в гр. Ловеч: РЕФЕРЕНТЕН № 1 - PM - Ръководител отдел доставки (снабдяване); Оптимизация по веригата снабдяване и доставки Изискв ания: • Висше образование; • Отлично владеене на английски език; • Трудов стаж по специалността в автомобилен завод - мин. 10 г.. РЕФЕРЕНТЕН № 2 - LO - Оператор логистика; Доставки, контрол, складове, пратки, окомплектоване и дистрибуция на компоненти Изискв ания: • Минимум средно образование (техническо училище е предимство); • Математически познания; • Отговорност, интелигентност, ентусиазъм и умения за работа в екип. РЕФЕРЕНТЕН № 3 - PE - Инженер-технолог; Поддръжка и подобряване на инженерните стандарти в областта на монтажа в процеса на финалното сглобяване Изискв ания: • Висше образование, специалност машинно инженерство; • Минимум три години стаж в производство; • Познания при изготвянето на документации и материали,свързани с частите; • Разчитане на инженерни чертежи; • Компютърни умения. РЕФЕРЕНТЕН № 4 - AO - Оператор монтаж; Монтаж на моторни превозни средства, работа на станция на движеща се линия за сглобяване Изискв ания: • Минимум средно образование (техническо училище е предимство); • Математически познания; • Отговорност, интелигентност, ентусиазъм и умения за работа в екип; • Да притежава сръчност и умения за работа на бързи обороти; • Не се изисква от кандидата да е имал трудов стаж до момента. КАНДИДАТСТВАНЕ Посочете референтния номер и позицията, за които кандидатствате и изпратете следните документи: • Мотивационно писмо на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; • CV на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с приложена актуална снимка. Краен срок за подаване на документи: 08.07.2011 на е-mail: office@litex-motors.com

Желаете да учите в международни университети и да получавате стипендии -

обадете се на тел. 0889/671960. Вие ще изберете сред ВУЗ-ове в САЩ, Канада, Германия, Австрия, Белгия, Англия, Нова Зеландия, Турция и много други страни. Ние ще подготвим и изпратим документите ви.

Общинска Траурна агенция

Организира погребения и помени (работи денонощно)

По-ниските цени!

Телефони за връзка: 0888/276626, 5-76-55 (Старото гробище), 6-06-59 (Новото гробище)

Продавам 10 бр. метални елементи, подходящи за парапет или декоративна метална ограда, цена 12 лв./бр. 0988/682154

"Винпром Троян" АД

търси

машинен инженер Изисквания: • Мъж до 40 г., с висше техническо образование и минимум 5 г. стаж на инженерна позиция в производствено предприятие; • Владеенето на английски език е предимство. Автобиографии се приемат до 20 юни 2011 г. на адреса на фирмата в гр. Троян - ул. "Акад. Ангел Балевски" 16, или на e-mail: vinpromtroyan@dir.bg

Траурна агенция

"Троя" Троян, ул. "Стара планина" 14 (над Малкия пазар)

Работи денонощно, с много опит и професионализъм! • Всичко необходимо за погребение и помен - оформяне на документи, къпане, обличане, гримиране, граждански и църковен ритуал, подавки и т.н. • Ковчези и дървени кръстове - с цени на производителя • Некролози - малки и големи; църковни свещи

ОП "КОМУНАЛНИ УСЛУГИ - ТРОЯН"

ПРИЗОВАВА Не пълнете контейнерите за боклук със: • Запалителни отпадъци от отоплителните уреди; • Едрогабаритни битови уреди; • Строителни материали.

Нека не забравяме - чистотата е обща грижа! И нека всички ние имаме своите ангажименти, за да бъде община Троян красива и чиста! Запалителните отпадъци (пепелта), едрогабаритните битови уреди и зелените отпадъци от дворовете поставяйте до контейнерите за боклук.

За контакти:

0878/776160 (денонощно), 0670/5-55-15 (офис)

Промоции "Лято с ОПТИСПРИНТ" За нови абонати: • при сключване на срочен договор за 18 месеца за кабелна телевизия или интернет, цената през първите 3 месеца е 3,90 лв., а за останалия период 2 лв. отстъпка За абонати на безсрочен договор: • при сключване на 18-месечен договор за кабелна телевизия месечната такса се намалява на 15 лева; • при предплащане на 12 месечни такси за интернет подаряваме Wireless-рутер или два допълнителни безплатни месеца; • при предплащане на 12 месечни такси за кабелна телевизия подаряваме два допълнителни безплатни месеца; • при преплащане на 6 месечни такси за интернет или кабелна телевизия подаряваме един допълнителен месец, в който съответната услуга е безплатна. Купете цифров приемник само за 35 лева! Срок на промоциите - от 1 юни 2011 г. до 31 юли 2011 г. (промоциите не важат за Терзийско и Горно Трапе).

Пълна информация можете да получите на касата на "ОПТИСПРИНТ" (Троян, ул. "Васил Левски" 172), на тел. 0670/6-26-16 и 6-26-24 или в сайта www.optitroyan.net

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА ВЪВ В-К “ТРОЯН 21 ВЕК” текст: ......................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... • талонъ т важи за брой 24

Траурна агенция “РАЯ”

(до Горското)

Пълна организация на погребения. Траурни стоки, некролози, подавки с уважение и отговорност, на приемливи цени. За връзка: 0887/509442, 0898/655129, 0670/6-30-90 (сл.), 0670/6-11-07 (дом.)

Cred i Ho m e Бърз кредит срещу лична карта 0885/399260, 0898/681159, 0885/540340

ВиК, парно, услуги с хилти и електрожен 0878/731591 "Троян - Автотранспорт" АД Даваме помещения под наем в сградата на Автогара Троян За информация: 0670/6-21-72, 0878/735242


15.06.2011 - 21.06.2011 г., брой 23, стр. 6 В НУ "ХРИСТО БОТЕВ"

ПОБЕДИТЕЛИ

10-КЛАСНИКЪТ ТОНИ ЧЕТИРИ ГОДИНИ УЧИМ И ТВОРИМ, ДУДЕВ СПЕЧЕЛИ ПЕЕМ И СЕ ВЕСЕЛИМ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС • "Благодарим ви, че ни подавахте ръка, когато бяхме тъжни, и се смеехте с нас, когато бяхме весели" • Родителите наградиха своите 4• Нашето момче грабна първа накласници с разходка до Плевен, "Карибски пирати" в кино в "Арена" и обяд града в раздел "Журналистически в "При Вълев" материали" • Тони прие лични поздравления от българския космонавт Георги Иванов

Тони Дудев ЗА ЧЕТВЪРТА ГОДИНА гражданската организация "Национално движение Русофили" организира сред учащите се в цялата страна конкурс под мотото "Не се гаси туй що не гасне". По традиция в него се включват хиляди ученици, раз-

основна тема в работите бе съобразена с факта, че 2011 г. е обявена за Година на руската духовност в света и че се навършват 50 г. от полета на Гагарин в космоса. НА 11 ЮНИ в Националния военноисторически музей в столицата се проведе заключителното тържество за награждаване на първенците от конкурса. А радостното за нас е, че 10-класникът Тони Дудев от СОУ "Васил Левски" (Троян) грабна първа награда в раздел "Журналистически материали". Отличеният текст е озаглавен "Дядо Иван" и е посветен на прадядо му Иван Дочев от с. Калейца, участник във Втората световна война. НАРЕД С ОСНОВНОТО ОТЛИЧИЕ нашето момче получи и специалната награда на Националния военноисторически музей. Тони прие и лични поздравления от българския космонавт Георги Иванов и от Петър Вучков ("Минута е много"). А специално внимание му

Тони Дудев и космонавтът Георги Иванов делени в две възрастови групи до 8-ми и до 12-ти клас в шест направления: реферати, есета, презентации, журналистически материали, разкази и стихове, рисунки. Този път

бе оказано от Нушка Григорова, режисьор в БНТ, която оцени работата на троянеца с красноречив жест - подари му личната си химикалка с надпис "Специално за русофили".

“Абитурентите” от 4. клас

Цветя за г-жа Митова 35 У ЧЕНИЦИ от Начално училище "Христо Ботев" в Троян успешно завършиха началния етап на основното си образование.По този повод се проведоха празници в 4 "а" и 4 "б" клас в присъствието на родители, учители и гости. ПРАЗНИКЪТ В КЛАСА НА МАРИАНА МИТОВА (4 "А") започна с мултимедийна презентация на снимки из живота на децата от прекрачването на училищния праг през септември 2007 г. до завършване на 4. клас. Звучи тиха музика, а учениците записват на дъската какво е за тях първото училище: "семейство, знания, топлина, приятели, екскурзии, радост, доброта, увереност, дом, дружба, спомен, усмивки, игри." Следват четири "учебни" часа: "Детство", "Обич и приятелство", "Спомени", "Нашият клас". Г-жа Митова в своето обръщение към децата казва: "Опитах да ви дам сила и криле. Опитах се да ви науча да мечтаете. Сега трябва сами да полетите, да откриете своите интереси и стремежи, да начертаете пътя, по който ще ги осъществите". Заедно с удостоверението за завършен начален етап на основното образование, всеки ученик получава портфолио, диск със снимки, албум, книжка "Чети-

ри години учим и творим, пеем и се веселим", в която са събрани лични творби на децата, както и съвети към тях от класната ръководителка. В 4 "Б" КЛАС С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ДИЛЯНА ВАЧКОВА празникът преминава под формата на състезателни игри: "Бързата мисъл", "Добро сърце", "Бон апети", "За животните с любов", "Десет национални обекта", "Намереният късмет", "Зоркото око". Участието в игрите е семейно, а победителите получават грамота. В състезанието участниците демонстрират знания, придобити в училище. Последните думи на г-жа Вачкова към учениците й са: "Спомените са хубаво нещо, но по-важни са мечтите.Не се отказвайте от тях, защото мечтите са вашите криле. Вървете напред смело и решително. Всеки ден си казвайте "Аз искам и мога!". Не се страхувайте от трудностите, а ги побеждавайте!" НА 31 МАЙ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2011 Г. се сбогуваха със своите по-малки приятели, с учителите, простиха се със знамето на НУ "Христо Ботев". За спомен подариха на училището картина на художника Спас Балев. С решение на педагогическия съвет за първенец на випуска бе определен Петър Радков Дундев -

ученик от 4 "а" клас. Той получи и предметна награда. ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ Габриела Станева се обърна към учителите и своите по-малки приятели с думите: "Но дойде часът, когато трябва да се разделим, да напуснем нашето първо училище. А то е същото, като да напуснеш родния си дом. Иска ти се да застанеш пред вратата, да постоиш миг, да запомниш уханието на родното място, веселата песен на звънеца, детската глъч, приятелите... Невъзможно е да се забравят четирите години, изпълнени с безброй спомени. Незабравими мигове се редят пред очите ни, мигове, отлетели като сън.Отсега нататък ще се връщаме към тях само в спомените си. Можем ли да забравим екскурзиите, Зелените училища, веселието, вълнуващите празници? След броени минути за нас ще бие последният звънец. Ще настъпи часът на раздялата с учителите ни, съучениците, приятелите. Всеки от нас ще продължи пътя си напред и нагоре, за да откриваме нови, непознати върхове на познанието, ще поемаме своите отговорности. Но споменът за вас, скъпи учители, няма никога да угасне. Благодарим ви, че ни дадохте

знания. Благодарим ви, че ни подавахте ръка, когато бяхме тъжни, и се смеехте с нас, когато бяхме весели. Благодарим ви за безбройните пъти, в които сте прощавали грешките ни и сте ни посочвали верния път. За вашата доброта, човечност, топлота, с които ни дарихте, за нравствеността, която изградихте у нас, поклон, дълбок поклон!". А прочетените авторски стихотворения от Мирослава Гергешинска, Тони Данева и Микаела Йолова просълзиха всички присъстващи. ЗА ПОСТИГНАТИТЕ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ на националното външно оценяване (11 ученици с максимален брой точки по български език и литература, 15 ученици с максимален брой точки по математика, 22 ученици с максимален брой точки по човекът и природата, 28 ученици с максимален брой точки по човекът и обществото) и за успешното завършване на началния етап на основното образование родителите наградиха своите умни и добри деца с посещение на 3D прожекция на филма "Карибски пирати" в кино "Арена" в Плевен и с празничен обяд в троянския ресторант "При Вълев". НУ "Христо Ботев", Троян

ПОБЕДИТЕЛИ

ЙОАНА БОЖКОВА ОТ ОУ "ИВАН ХАДЖИЙСКИ" - С ПЪРВА НАГРАДА ОТ "БОГ Е ЛЮБОВ" • Темата на конкурса - "Почитам родителите си" - бе по петата Божия заповед ДОМАКИН НА ДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "Бог е любов", организиран от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) в сътрудничество с Неврокопската св. митрополия на Българската православна църква. По думите на проф. д-р Иван Желев от Богословския факултет на Софийския университет, председател на журито, той и всичките му колеги са били изключително затруднени при определянето на носителите на тазгодишните награди в четирите области - рисуване, приложно изкуство, стихотворение и есе в четирите възрастови групи; заради големия

брой равностойни и изключително стойностни творби. Това прави първата награда на Йоана Божкова от 6. клас на троянското ОУ "Иван Хаджийски" в раздел есе особено ценна и престижна. Темата, по която са творили децата, е по петата божия заповед - "Почитам родителите си". ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ЧАСТ на конкурса - церемонията по награждаването се проведе в манастира "Св. вмчк. Георги Победоносец" до гр. Хаджидимово. Лично Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Натанаил посрещаше гостите - децата, техните родители, учители и директори. През първия ден за вси-

чки беше организирана малка екскурзия в района, включваща много интересни и красиви обекти като църквата "Св. вмчк. Димитър" в с. Тешово, изиграла ролята на стожер на православието и българщината в района, килийното училище, запазено през вековете и възстановено от жителите на селото, екозоната Белите скали; и една малко позната планина - днес природен резерват "Славянка", в който се срещат единствени по рода си видове растения и животни. ИМАШЕ, РАЗБИРА СЕ, и поглед към материалните неща в живота с посещението на старата мандра, където опитахме от екологично чистото краве си-

рене, произвеждано с много любов и майсторлък, и старата тепавица на Тешовската река. Гоцеделчевският край не е много познат на повечето хора, но той наистина е място, заслужаващо да се види. А още поинтересен е манастирът "Св. вмчк. Георги Победоносец" с не-

говата богата история. Въпреки малкия брой хора в храма той непрекъснато се ремонтира и разширява, за да може да приема повече посетители и гости. ДЯДО НАТАНАИЛ ОТКРИ ЦЕРЕМОНИЯТА по награждаването, като обърна внимание върху петата Божия заповед "По-

читай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята" и потърси измеренията й в новото време и сред непреходността на всичките десет Божии заповеди. Наградите връчиха главният експерт в МОМН Албена Чупетловска, началникът на Регионалния инспекторат по образованието в Благоевград Ивайло Златанов, председателят на комисията проф. д-р Иван Желев и митрополит Натанаил. А деца от СОУ "Никола Вапцаров" и ЦДГ "Надежда" в Хаджидимово бяха подготвили кратък рецитал на тема "Бог е любов" и песни за християнски църковни празници, което бе поздравът им към финалистите. Стефан Мичев, директор на ОУ "Иван Хаджийски", Троян


15.06.2011 - 21.06.2011 г., брой 23, стр. 7

ЗАЛОВИХА ВЕЛЧО НОЧЕВ НА ТРЕТАТА МОТОСРЕЩА КРАЙ ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА (17-19 ЮНИ) ПЛОЩАДА ВЪВ ВЕЛЧЕВО • Германеца : "Този път сбирката ни ще е по формулата "три в едно" • ПРЕДСТОЯЩО

Чакат се и гости от чужбина - Румъния, Македония, Русия, Франция • В програмата - рок на живо, бира, игри с награди, томбола, DJ Краси...

Николай Колев-Германеца ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА местността Лъките край с. Голяма Желязна, Троянско, ще е домакин на национална среща от календара на родната Асоциация на свободните мотористи. Както повелява традицията на подобни моторджийски прояви, срещата ще е тридневна - ще започне в петък (17 юни), когато всички ще отидат до селския площад и ще поднесат цветя пред паметника на загиналите за Майка България, и ще приключи в неделя (17-19 юни). Инициатор и организатор отново е неуморимият Николай КолевГерманеца - живял доста го-

дини в Германия (Мюнхен), но в зората на демокрацията се завърнал в България и избрал да живее на вилата си в Голяма Желязна.

"МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, че този път сбирката ни ще е по формулата "три в едно", сподели пред Т21 Германеца. Разясненията му за "триединството" - тази година моторджийската проява се засича с традиционната надпревара "Балканче крос" (18 юни) и със сбора на Голяма Желязна (19 юни). "Това съвпадение със сигурност ще направи купона още по-як. А за съперничество изобщо не може да се говори, трите събития се допълват, дори кметът на селото Иван Христов, на когото искам да изкажа специална благодарност за подкрепата, ще открие нашата среща", довери ни железненският моторджия със западняшкия прякор.Николай обаче не е във възторг от отношението в Тро-

ян - дори афишите за мотосрещата били изпокъсани, но това най-вероятно е дело на местни конкуренти, а не на недоволни граждани. КАКВИ СА ПОДГОТВЕНИТЕ ЕКСТРИ? "Гвоздеят" в програмата ще са изпълненията на три троянски рок банди, които ще забиват и двете вечери. Още - томбола и игри с награди, бира-скара на воля, DJ Краси от Троян, който нон стоп ще грижи за доброто настроение на всички, и т.н. Трябва да се отбележи, че тази година ще има и минимална входна такса, а със събраната сума ще се покрият част от разходите. Останалото го поемат Германеца и неговите съмишленици и приятели. А ЧЕ СРЕЩАТА В ЛЪКИТЕ край Голяма Желязна става все по-популярна в моторджийските среди, говори фактът, че тази година се очакват и гости от чужбина - Румъния, Македония, Русия. Поканен е и моторджийският клуб от побратимения с Троян град Виньо на Сена (до Париж), но французите не са потвърдили участието си. Присъствието на "волни ездачи" от различни краища на България обаче е абсолютно сигурно. Т21

Залавянето на Велчо Войвода, 11 юни 2011 г. ВЪПРЕКИ СТУДЕНИЯ ДЪЖДЕЦ, по-подходящ за есенно, отколкото за юнско небе, жители и гости на Велчово се събраха на селския площад в събота, 11 юни, за да честват войводата Велчо Ночев, патрона на селото. Велчо войвода, родом от махала Камено бърдо (днес към град Априлци), е водил дружина по време на Новоселското въстание, заловен е след предателство и е обесен на 2 юли 1876 г. на площада в Севлиево. Събитието бе организирано от велчовското читалище "Св. св. Кирил и Методий - 1902 г." и община Априлци. Специално участие взеха клубовете "Традиция" от Априлци - Троян и

Сопот - Карлово, които пресъздадоха жива картина на залавянето на бунтовника. ГОСТИТЕ НА ВЕЛЧОВСКИЯ ПЛОЩАД станаха свидетели на една от много български истории за героизъм и предателство - балканджията Велчо войвода, оставил дом, жена и челяд, прочул се като непогрешим стрелец, е предаден от кума си срещу обещания от турските власти да дадат в замяна земя. Възстановката на събитията беше базирана върху книга за войводата, писана от потомъка му Вихрен Венков. Накрая "наши" и "врагове" си направиха снимка за спомен пред паметника на Велчо Ночев в центъра на селото.

В ТЕРЗИЙСКО ПОЧЕТОХА НЕ СЕ ХВАЩАЙТЕ НА МЕНТЕТО "ПАРИ НА МИГА"! ЗАХАРИ СТОЯНОВ ОТ СТР. 8 тема), но от любопитство пуснах есемес на 181. И още съжалявам! ЗАЩОТО ВМЕСТО ОБАЖДАНЕ КАК ПЕЧЕЛЯ 10, 21, че и повече "хилки" и ми се налага да отида до най-близкия банков клон да се натъпча (с пачки) като попско чедо на задушница, получих, буквално на мига, обратен есемес с искане да си изпратя ЕГН-то - пак с есемес, но сега на номер 1811; уверяваха ме, че това не било спекулация с личните ми данни, а за да го използват (ЕГН-то ми) при тегленето на печалбите. Усетих се, че става дума за менте, но пак от любопитство реших да продължа нататък и, както ви казах... съжалявам и до сега, вече десетина дни след огромната глупост да се хвана на въдицата на "Пари на мига". ЩЕ КАЖЕТЕ - пресилвам. Не, изобщо не пресилвам, нещо повече - чудя се на кого трябва да се оплача от продължаващия тормоз. Защото след като си пратих ЕГН-то, започна една масирана бом-

И в момента на дисплея на телефона ми е изписано, че имам 34 получени нови съобщения (проверих, всичките са подадени от номер 1811); и това е само от обед до този час (21:00 ч., 9 юни), преди обед беше същото, но изтрих... ЩЕ ЗАВЪРША С ДВА ПРИЗИВА. Първият е към гражданите - не се хващайте на въдицата на ментето "Пари на мига" и всеки път като видите по телевизора рекламата с оня ухилен тумбак, теглете им бардировка с есемеси-въпро- те му Mtel, Globul, Vivacom и на всички по една майна. Втоси от "Пари на мига". Изясни Нова тв плюс ухиления им ар- рият е по-важен - обръщам се, че за да спечеля сумите, гатин Ники Кънчев) и реших, се към главния прокурор на дето онзи ухилен тумбак от че съм приключил с това мен- Република България Борис екрана ги "раздава" само сре- те. Да, ама не! Велчев да се сезира от този щу един безплатен есемес на ЗАЩОТО, както казах вече, мой сигнал; защото да обявяномер 181, трябва да отгово- есемесите-въпроси почнаха да ваш в реклама, че някой моря на някакви малоумни въп- валят. Взех да трия, ама те же да спечели с един безплароси (от типа: "Народният те- продължават да валят, аз тен есемес някакви пари, а атър в София се казва: 1/ Ди- трия, те валят. А телефонът де факто да се оказва, че за митър Талев; 2/ Иван Вазов"); ми вие като приклещен, нес- същото трябва да пращаш пак с есемес, но на друг но- пирно. Видях, че с триене не още есемеси и ти искат ЕГНмер (1811) и без да е съвсем става и минах към саморазп- то, си е чиста проба измама. ясно безплатен ли е или не. рава - написах есемес на но- А, дори и в България, измамВидях, че ме правят на май- мер 1811 и, както се казва, ниците трябва да бъдат накамуна, теглих една дълга на им наебах мамата на всички- звани, нали така? всичките измамници, стоящи те (организатора, партньориГенадий Маринов, зад "Пари на мига" (организа- те му и нахиления тумбак). потърпевш от тора New games и партньори- Мислех, че ще спрат. Дръжки. "Пари на мига"

НАБЛИЖАВА ДЕВЕТИЯТ ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ, ПЛАНИНАТА И ТУРИЗМА • Народната певица Гуна Иванова ще радва гостите • На обичайното място - Айдушкото сборище под Беклемето, в събота, 25 юни УСИЛЕНА ПОДГОТОВКА КИПИ по организацията на 9-то поредно издание на Празника на билките, планината и туризма. Този път билковото

шоу - прочуло се в цялата страна и станало една от емблемите на летния туристически сезон в Троянско - ще е на 25 юни, непосредствено

след Еньовден (24 юни), когато, според народните вярвания, билките имат най-голяма сила. Мястото е същото - Айдушкото сборище под Беклемето; както и основните организатори - троянското сдружение "Съвет по туризъм" с председател Стела Карамфилска и Даниел Сираков, човекът, дал идеята за празника и се захванал с ре-

ализацията й. КАКВО ВКЛЮЧВА ПР ОГР АМАТА на 9-ия Празник на билките, планината и туризма? Както винаги, ще гостува известен музикант - този път е народната певица Гуна Иванова. И още: конкурс "Аз познавам билките на Балкана", неизменният чай от 22 билки (приготвян по тайна рецепта от Ценка Дуковска и

В СЪБОТА, 11 ЮНИ, стотици хора се събраха на организираното от кметството на с. Терзийско и от тамошното читалище "Зора" честване в памет на Захари Стоянов, провеждащо се традиционно недалеч от местността Щуките - където през 1876 г., след потушаването на Априлското въстание, е бил заловен големият възрожденец. Днес терзиевчани поддържат екопътека с табели и места за отдих, по която всеки може да се разходи до историческото място и мислено да се върне назад във времето. Сред официалните гости беше и ловешкият градоначалник Минчо Казанджиев, който е родом от Терзийско. Недка Матева) - безплатен за всички и в неограничени количества, състезание за най-красив венец от билки, състезание по ориентиране, водеща с ескорт от коне и ездачи от школата по езда "Алфа Даниел", музика на живо, скара-бира и т. н. Накратко - истинско народно веселие сред уникалния декор на Троянския Балкан. ЗАПОВЯДАЙТЕ! Осигурен е и безплатен транспорт от Троян (тръгване в 9:00 ч. от паркинга на Общината).

С НАЙ-ГОЛЯМ ИНТЕРЕС се очакваше живата картина по залавяне на Захари Стоянов - изигравана всяка година и всяка година предизвикваща противоречиви чувства на преклонение пред героизма и трагизма на онези времена и срам от предателите, до един местни хора, българи. Участие във възстановката този път взеха и представители на новоучредения клуб "Традиция" (Троян - Априлци). В късния съботен следобед празненството продължи - стотици жители и гости на Терзийско се събраха пред читалището, където пяха невероятните Любка Рондова и Илия Луков и се ви дълго българско хоро.


15.06.2011 - 21.06.2011 г., брой 23, стр. 8 ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ

ПЪРВО ДОМАКИНСТВО НА ГОЛЯМО СЪСТЕЗАНИЕ

• Христо Доков: "Доказахме, че можем да се справим с подобно предизвикателство" • Шестима от "Маунтин хил" (Троян) взеха участие в надпреварата; с най-предно класиране от нашите - юношата Калоян Гидийски Момент от състезанието

ВИСОКИ ОЦЕНК И получи първото голямо домакинско състезание, организирано от най-младия клуб по планинско колоездене в страната - троянския "Маунтин хил", основан (през 2010 г.) и ръководен от съгражданина ни Христо Доков. Надпреварата, 3-5 юни, бе в дисциплината спускане и се проведе на дългото 1200 м троянско трасе на Турлата, изградено от г-н Доков и неговите момчета с подкрепата на местни фирми. Спонсорите на

състезанието също бяха троянски - "Калинел", "Ослар", кетеринг "Валентино", спортният клуб по ориентиране "Хемус". А наградния фонд осигуриха две софийски фирми, свързани с планинското колоездене. ОБЩО 106 СЪСТЕЗАТЕЛИ от цялата страна в 5 групи - юноши, мъже, жени, ветерани и HT (hard tail - колела с твърда рамка) - мериха сили в OPEN DH Mountain Hill 2011, както бе официалното название на троянското състезание. На

тройка и зае 4-то място при юношите. В юношеската група имаме още 13-то, 15-то и 16то място - съответно за Драгомир Стоянов (17 г.), Александър Топалов (15 г.) и Иван Цонев (17 г.). Калоян Мичев (15 г.) зае 8-мо място от 22 състезатели в категория НТ, а при ветераните софиянецът Александър Иванов, каращ за "Маунтин хил", остана шести. "ДОВОЛЕН СЪМ ОТ МОМЧЕТАТА, караха добре, жалко само че Стивиан не успя да разкрие големите си възможности. Доволен съм и като цяло от състезанието - доказахме, че можем да се справим с подобно предизвикателство", коментира след приключването на OPEN DH Mountain Hill 2011 старт застанаха и 6-ма пред- Христо Доков. Той припомни, ставители на "Маунтин хил" че през м. септември троянс(Троян) - в категориите юно- кият клуб ще организира друго ши, мъже и НТ; за жалост зве- голямо състезание, този път на здата на тима Стивиан Гатев Беклемето, като съорганизатор (22 г.), който има и точки за е фирма "Сима". световната ранглиста от преТРОЯНСКОТО ДОМАКИНСТдишни стартове, падна лошо ВО бе допълнено с чудесен и остана предпоследен в гру- подарък за участниците, госпата при мъжете. тите и местните ценители на НАЙ-ДОБРО КЛАСИРАНЕ от рока - концерт в събота ветроянските байкъри постигна черта (4 юни) на столичната младата ни надежда Калоян рок банда "Филд" (Fyeld), Гидийски (16 г.), който остана спонсориран изцяло от "Бална "милиметри" от призовата канфарма - Троян" АД.

НЕ СЕ ХВАЩАЙТЕ НА МЕНТЕТО "ПАРИ НА МИГА"! • Чудя се на кого трябва да се оплача от продължаващия тормоз • Призовавам: всеки път като видите по телевизора рекламата с оня ухилен тумбак Ники Кънчев, теглете им по една майна

ВСЕКИ ДЕН ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ нахиленият до ушите Ники Кънчев ни убеждава по телевизора, че цъкваш едно безплатно есемесче на номер

КАСОВИ АПАРАТИ

продажба, сервиз, договори, консумативи 0670/6-04-83 Троян, ул. "Мир" 14

Поставяне, шлайфане и лакиране на паркет и дюшеме, коване на ламперия - на ниски цени! 0889/615670, 0878/753948

Главен редактор: Генадий Маринов - GSM 0878/727 445, 0888/727 445      Организатор: Диана Млазгова, 0670/ 60693, 0878/ 872 642 Дизайн: Кирил Йовчевски Адрес: Троян 5600, П.К. 62, ул. “Л. Каравелов”64, ет. 1 e-mail: troyan21_gm@abv.bg Издател: ЕТ “Троян 21 - Г.М.”

Печат: “ЛИНЕА” ООД

пулния и нагъл начин, при това публично. Защо? Ами защото се оказа чиста лъжа, че с едно есемесче на номер 181 можеш да спечелиш нещо от това менте, озаглавено "Пари на мига". Знам какво говоря, понеже реших да се пробвам. По принцип не играя на подобни игри (аз и тото не играя, или ако играя, не си проверявам фиша - но това е друга НА СТР. 7

ПРОДАЖБА НА ИЗПЛАЩАНЕ

Генадий Маринов

181 и хоп - печелиш "Пари на мига". Нищо друго не трябвало - едно есемесче (напълно безплатно), малко късмет и я 10 хил. лв., я 21 хил. лв. че и повече ти влизат в джоба. Рекламата на т.нар. "Пари на мига" е много агресивна, защо да не кажа - направо брутална; и не само защото ни залива като юнски порой, това е нищо - натискаш копчето на мига изчезва. дистанционното и нахиленият БРУТАЛНОСТТА Е В ДРУГО тумбак с "парите на мига" на че ни лъжат по най-безскру-

КАСОВИ АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ, СЕРВИЗ, КОНСУМАТИВИ

ЛИТИ ЕООД Троян, ул. "М. Радковски" 1 0670/6-28-71 0887/916099 0878/788556

"ВЕЛЧЕВСКИ" ЕООД

ОБЯВЯВА ПРОЛЕТНИ ПРОМОЦИИ Тухли четворки Бойлер 80 л Смесител за вода Моноблок Душ кабина Иглолистни строителни подпори 4 м и много други...

0,52 179 26 106 270

лв. лв. лв. лв. лв.

2лв./бр.

МАГАЗИН - ул. "Хр. Ботев" 43, тел. 0670/5-52-35 СКЛАД - кв. "Велчевски", тел. 0888/690362

Д-Р КУНКА ТАНКОВА

Хомеотерапия и фитотерапия Троян, Поликлиниката, кабинет 14, ет. 2

Дати за м. юни: 2, 10, 14 и 24, от 15:00 ч. до 19:00 ч. Телефон за справки: 0882/919972

"СТМ - ЗДРАВЕ 2" ООД • СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - Представлява работодателя пред Инспекцията по труда, Декларации - Договори, Оценка на риска, Обучение, Профилактични прегледи • ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИ НА РАБОТНА СРЕДА И ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ - Измерване на вентилации по наредбата за тютюнопушене • РАЗРАБОТВА ХАСЕП - СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - Водене на документация към ISO-безопасност, ISO-екология

Троян, Новата Поликлиника, ет. 2, каб. 15 Д-р Стойков - тел. 0888/267 369

Траурна Агенция “ИНО” 0885/699-799 РАБОТИ ДЕНОНОЩНО

МУЛТИИМПЕКС

Произвежда, проектира и монтира:

• PVC и AL дограма • щори, комарници, парапети от инокс и алуминий Качество на конкурентни цени. Бързо изпълнение. Га ранция 5 години. Нямате пари - дори това не е проблем за нас - ние ще Ви съдействаме за получаване на кредит "Енергийна ефективност" към ОББ и Уни Кредит Булбанк и така ще спестите до 20% от направените разходи. Офис Троян: ул. "Хр. Ботев" 113 (до клуба на СДС) Тел.: 0670/5-70-29, 0885/988062, 0888/408620

Хемус Консулт 0670/630 27, GSM 0885/49 29 64 www.hemusconsult.com, www.hemusco.portalimoti.com

Посредничество при покупко-продажба на БИЗНЕС Посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти Изготвяне на експертни оценки за кредити Посредничество при отпускане на кредити Разработване и подготовка на ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС

Брой 23 / 2011 г.  
Брой 23 / 2011 г.  

Вестник "Троян 21" брой 23 от 2011 година

Advertisement