Page 1

deweekendGids 59

Trouw zaterdag 19 december 2009

King William’s Trouw Test

J

e hoeft niet alles te weten, als je maar weet waar je antwoorden kunt vinden. Dat is het motto van de quiz waarmee leerlingen van het King William’s College op het Britse eiland Man vlak voor de kerstvakantie naar huis worden gestuurd. Al meer dan honderd jaar. De opgaven houden inmiddels niet alleen de scholieren bezig. Ook hun familieleden, oud-leerlingen en lezers van de Britse krant The Guardian puzzelen zich wekenlang een slag in de rondte. Iedereen en alles wordt ingeschakeld om antwoorden te vinden op de lastigste vragen. Trouw heeft al vele jaren een eigen versie van deze ’King William’s Trouw Test’ (KWTT), de oudste en misschien wel moeilijkste prijsvraag ter wereld. De quiz bevat 150 vragen, verdeeld in vijftien hoofdstukken met tien opgaven, over onderwerpen voor elk wat wils. Om de puzzel op te lossen hoef je niet hoogbegaafd of superintelligent te zijn, wel slim. Kraak de sleutel van elk hoofdstuk en zoek gericht verder. Raadpleeg zoveel mogelijk bronnen: van bibliotheek tot Dikke van Dale of jaarboek. Misschien vind je wat op de tv of biedt internet de helpende hand. En anders is er wellicht iemand in je omgeving die een kenner blijkt te zijn op het gebied van een van de gevraagde onderwerpen. Vul de antwoorden in het hokjesschema en breng de genummerde vakjes over naar het grote diagram. Alle letters leestekens en cijfers hebben dit jaar een eigen hokje. De spreuk die hieronder ontstaat, moet als oplossing ingestuurd worden. Zoek het maar uit, op pagina 60 en 61! De spreuk is geïnspireerd op een bloesemlied uit de cultuur van de Mexicaanse indianen.

Prijzen

Discussieforum

1ste prijs: boekenbon € 200 (1x) 2de prijs: boekenbon € 100 (2x) 3de prijs: De Wereld Bosatlas (1x) 4de prijs: ’Missa’, 9-delige cd-box met de belangrijkste miscomposities uit acht eeuwen 5de prijs: box met 3 opera-cd’s van Händel (2x) 6de prijs: cd The Miles Davis Quintet (2x) 7de prijs: dvd ’De Duurzame Bij’ van filmmaker Hans Rademakers (2x) Extra prijs: kwartaalabonnement Trouw (3x) Aanmoedigingsprijs: dvd ’As it is in heaven’ (25x)

De King William’s Trouw Test is vanaf vandaag ook te vinden op www.trouw.nl/kingwilliams. Via deze site kunnen puzzelaars ook meedoen aan een discussieforum op Jaspers Cryptogrammen Site (J.C.S.), waar lotgenoten samen de puzzel met hints te lijf gaan.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

,

21

22

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

.

90

91

92

93

94

99

100

101

102

103

104

.

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

1

2

3

4

!!!

5

6

23

24

25

26

27

28

29

48

49

50

51

.

52

72

73

74

75

.

95

96

97

98

,

De Citatenpuzzel verschijnt in Trouw van donderdag 24 december.

119

.

120

121

122

123

124

125

126

143

144

145

146

147

148

149

150

.

Inzenden oplossing De spreuk van 150 letters, cijfers en leestekens moet uiterlijk maandag 11 januari om 24.00 uur binnen zijn bij de redactie van Trouw. Insturen o.v.v. ’King William’s Trouw Test’ kan per brief: Redactie Trouw, Postbus 859, 1000 AW Amsterdam en per mail: puzzel@trouw.nl.

Colofon Vergeet je naam en adres niet. Geen antwoorden in excel. De uitslag wordt gepubliceerd in Trouw van 30 januari 2010. Over de puzzel en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De King William’s Trouw Test is auteursrechtelijk eigendom van dagblad Trouw. Tot de einddatum van de inzendingen geen openbaarmaking tenzij met toestemming. Samenstelling: Haro Hielkema en Wim Wessels Vormgeving: Ton Treur


60 deweekendGids | king william's trouw test 1 Wie of wat in 1959

4 Wat of waar naar begeerte des Konings

1. Einde ruzie 2. Goud voor zalm-oranje 3. Hangt niet langer de held uit 4. De langste springplank 5. Revolutie in de keuken 6. Hing een maand op een 7. ‘Koffiezetapparaat’ 8. Gratie(verlener) voor doden 9. Ons laatste stukje op papier 10. Werft in het oerwoud

4 Wat o f w a a r n a a r b e g e e rt e d e s Ko n in g s 98

27 101 119 110 39 12 64 131

2 Voormalige dierkunde

1

7

8

4

5

106 104 93 32 129 55

6

65 126

9

10

8 Wa s g e t e ke n d 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Pas op straat 2. Stoffige sudoku 3 .Getekende tekst 4. Van run tot ree 5. Wie aangeeft mag blijven 6. Over Balkan 7. Als voltooiïng 8. Dorpsraad New York 9. Herrie, maar niet in stille tijd 10. Dag voor Franse rustdag

3

3

28

5 Tien over 9

2

2

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

1

8 Was getekend:

1. Zwaar in de min 2. Ankerplaats voor langere duur 3. Is ster en naam gesneuveld 4. Komt bij 479 binnen 5. Is gelikt slot 6. Toont sporen vanwege Zilvervloot 7. Houdt kapelmeester huis 8. Staat in het krijt 9. Ging het als eerste om de knikkers 10. Ham uit 1617

1 Wie , o f w a t in 1959 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trouw zaterdag 19 decem-

141 67 130 97 140 81 68 58 22

9 (on)Gezond

5 Tie n o ve r 9 4

6

5

7 9

1 46 13 143 63 83 90 59 78

6 Jubeljaar voor

2 Vo o rm a lig e d ie rku n d e 76

1. Drukpunten 2. Kleinzoon Erasmus 3. Zwarte kolonist 4. Eeuwige trek 5. Huis en tuin 6. Zorg met pit 7. ½ maan 8. Veld en zaal 9. Recht geleerde 10. Universele ‘cartoon’

26 148 124 18 107 40 134 85 51

1. Kwam als ’raaf’ op de troon 2. Trok als eerste door 3. Was redder van alle moeders 4. Begon bij do 5. Zag rode, zwarte, rode cel 6. Zou graag bemind willen zijn 7. Ging te rade bij de kapper 8. 83 in 84 9. Regelde Paarden, Bijen, Vogels 10. Maakte 10-daagse bewaarkist 3 Wie va n d e ‘sp re ke n d e m e n se n ’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

79 5

4 125 144 70 94 138 123 91

3

4

47 116 3 132 17 41 25 52

7 Op het juiste pad

145

30

1

6 Ju b e lja a r vo o r

3 Wie van de 'sprekende mensen'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38

10

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Voor voetballers 2. Langs luisterkeien 3. Met tekstdelen 4. Met schakels 5. 10A 6. Voor gevangenen 7. Vol energie 8. Voor bevoorrading 9. Naar 3491 BC 10. Voor oranje aanwas

7

8 78 Op h e t ju ist e p a d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

80 10 147 95 2 66 115 137 103 35


deweekendGids | king william's trouw 61

Trouw zaterdag 19 december 2009

10 Land-lopers

11 Wie ben ik

1

2

3

6

7

4

5

8

9

1

2

6

3

7

34 142 139 87 45 92 14 57 88 9

10

10

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6

9

96 72 61 114 112 77 136

118 15 100 89 7 33 82 113 53 75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

84 29 69 42 71 109 56 19 122 21

14 Hu ise lijk(e ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

49 102 20 24 6 60 145 43 36 86

10

15 Wie of wat in 2009

9 (o n )Ge zo n d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Guusje 2. Nienke 3. Juliana 4. Job 5. Ton 6. Claudia 7. Sanne 8. Julian 9. Lotte 10. Sofia

23

13 We lk ko n ijn w e rd h e t h a a sje

14 Huiselijk(e) 5

54

12 Ou d e w a a r-h e d e n a a n b a n d e n

13 Welk ’konijn’ werd het ’haasje’ 1. Met ’t kortste dienstverband 2. Met ‘de derde was niet van mij’ 3. Door persoonswissel 4. Maar liet zich niet vallen 5. Maar in hart en nieren geraakt 6. Van woelige baren tot apostel 7. Met kwikvoet 8. En ‘zorgde’ voor gebroken vingers 9. Als jongste rammelaar 10. Als ‘geschorste’ profeet

9 105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 Oude waar-heden aan banden 1. Om in een lijstje te zetten! 2. De zachtste van alle 3. Elk merk een meesterwerk 4. fluweel voor de keel 5. Een goede greep! 6. distinctie en goede smaak 7. Geen weer kan U deren met … 8. Geef mij maar … 9. Zoekt U iets beters? 10. … alleen om de geur al!

5

8 11 Wie b e n ik

10 La n d -lo p e rs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

31 16 99 108 117 37 73 133 62 135

1. Was en werd redster 2. Komen we niet meer tegen 3. Leeftijd telt niet meer mee 4. Sinds 1585 meer diepgang 5. Sprookje van voet-stuk? 6. Mozes by the sea 7. Begrip voor ondoordachtheid 8. Werpt blik op Nederland 9. Uit en van de hand 10. Ware gezindheid geen geheime toestand meer

15 Wie o f w a t in 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

121 128 111 127 48 74 149 50 44 150

King Williams Puzzel  
King Williams Puzzel  

De King Williams Puzzel uit het kerstnummer van Trouw

Advertisement