Page 15

ULUSLARARASI

15

Seferberlikleri sürdürelim! Gazze şeridinde ambargo ve işgal devam ediyor! Filistinliler enkaz altındaki ölülerini toplayıp, 23 günlük vahşi İsrail saldırısının yıkıcılığında evlerinden geriye ne kaldıysa dönme uğraşındayken, Zapatero, Merkel ve Sarkozy birlikte akşam yemeği yiyerek katliamcı Olmert’i kucaklamaktaydılar. Sanırız ikiyüzlülüğün ve suç ortaklığının bundan daha iyi bir görüntüsüne rastlamak mümkün olmaz İsrail’in sistematik bir biçimde işlemekte olduğu savaş suçları karşısında İsrail ile tüm diplomatik, askeri ve ekonomik ilişkiler kesilmelidir. İsrail devleti, ırkçıdır ve ABD emperyalizmine hizmet eden yayılmacı bir rejime sahiptir. Bu karakteriyle İsrail devleti, Ortadoğuda sürekli bir savaş tehtididir. İsrailin 23 gün süren katliamı boyunca, Gazze şeridindeki “Filistin bağımsız işçi komiteleri sendikasından” yoldaşlarla ilişkide olduk. Tüm seferberlik ve gösterilerde kuşatma altındaki yoldaşlarımızın sesini yansıtmaya çalıştık. Şimdiyse İsrail ve batılı emperyalist güçlerle pazarlık konusu yapılamayacak önemdeki yeniden inşaya yönelik taleplerinin destekçisi olacağız. Gazze şeridindeki ambargoyu kıralım! Emperyalist birlikler Lübnan’dan ve Gazze sınırından dışarı! Ağızlarından demokrasicilik düşmeyenler, özgürlük ve hakların şampiyonları, diğer hükümetleri dünya barışını tehdit etmekle suçlayanlar ekonomik ve politik çıkarları uğruna soykırımcılara kefil olan bir avuç ikiyüzlü olarak yakalandılar kameralara o gecede.

Ama ne savaş ne de Filistin halkının ızdırabı sona ermiş değil! Dahası yaşanan dehşetli yıkıma karşın, İsrail ve ünlü dörtlü – ABD, AB, Rusya ve BMGazze şeridine yönelik ambargoya son vermeyi gündemlerine almıyorlar. Bu 3 yıldır sürmekte olan ve bir başka savaş, bir başka öldürme biçimi anlamına gelen bir ambargo. Bu ambargoya son verilmesini sağlamak dünya işçi sınıfının başlıca taleplerinden biri haline getirlmeli.

İsrail cezasız kalmamalı, işlediği tüm savaş suçlarınınbedelini ödemelidir! İsrail devletiyle tüm diplomatik ve politik ilişkiler kesilsin! Gazze’ye İnsani yardımların dağıtımı, İşçi örgütlerinin denitiminde gerçekleştirilmeli!

Yaşasın kahraman Filistin halkının direnişi! İsrail tümüyle bir dokunulmazlığa sahip. Bundan yaklaşık 3 yıl önce şimdi Gazze şeridinde yol açtığı türden bir yıkımı Lübnan’da gerçekleştirmişti. Bu olayın ardından, Avrupa hükümetleri Lübnan’ın Ama daha fazlası gerekli; Pek çok batılı ülkeye ait Lucha İnternacionalista (Enternasyonalist Mücadele) - İşçi Cephesi yeniden inşasını emekçilere ait kamu fonlarından birlik, Lübnan’ın güneyinde yalnızca israilin hizüstlenmeye girişmişti. metinde bir işgali sürdürmekle kalmıyor, aynı zaİletişim Komitesi manda Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah sınır Siyonist devlet, sistematik olarak beyaz fosfor bombası ya da çivi bobmbası türünden yasaklanmış sa- bölgesindeki kuşatmayı garanti altına alma görevivaş araçları kullanmaktadır. Birliklerinin ilerleme- ni üstleniyor. Bu sınır kapısı, Gazze hastahanelesini garanti altına almak için genç filistinli esirleri rinde maddi yetersizlik nedeniyle 300 kişi ölürken, zırhlılarına bağlamakta ve onları canlı kalkan olarak gazze halkı açlıktan kırılırken yardım beklenen tek kullanmaktadır. Bütün bunlara rağmen, Birleşmiş nokta. Milletler ve Avrupa Birliği gibi oluşumlar, Türkiye ve İspanya gibi devletler, İsrail ile olan ayrıcalıklı ilişkilerini sürdürmeye devam etmekteler. İşte “politik liderlerimizin” çifte ahlakı. Bize “teröristlerle görüşülmez” deyip, daha Gazze sokaklarındaki ölülerin kanı kurumamışken soykırımcılarla akşam yemekleri tertip etmekteler. İsraili’in cezasız bırakılmasına, yaşananlar karşısındaki ikiyüzlülüğe son! İsrail savaş suçlarının bedelini ödemelidir. BM ve AB soykırımcıların suç ortaklığını üstlenmektedir.

Gazze’ye yönelik bu kuşatma, tarımsal ve endüstriyel alt yapının yok edilmesi politikasıyla, gazze ekonomisinin çökertilmesine hizmet etmiştir. Bu kuşatmanın başlıca sonucu gazze nüfusunun %80’nin işsizliğin pençesinde kıvranması ve temel besin maddelerine ulaşmayı engelleyen enflasyondaki korkunç yükseliştir.

Bu günlerde batılı güçler ve bölgedeki Arap hükümetleri, “Hamas’ın yeniden silahlanmasını engellemek” amacıyla bölgeye karadan ve denizden uluslararası güçlerin konuşlandırılmasını talep Çok yakında, kaderine terk edilmiş Filistin halkı- etmekteler. Bu işgal girişimini teşhir etmeli ve nın ızdırabını ve Gazze şeridini yalnızlığa mahkûm Lübnan’ın güneyinde ve Gazze şeridinde İsrail’in etmek için yeni bir medyatik ve politik kampanya- çıkarlarının bayraktarlığını yapan yabancı güçlerin ya tanık olacağız. geri çekilmesini talep etmeliyiz.

İşçi Cephesi 3  

İşçi Cephesi 3

Advertisement