Page 11

GENÇLİK

11

İnsanca yaşamak hakkımız!

Barınma yalnız bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir haktır da. Milyonlarca ev boşta. Öğrenciler ise açıkta. Yurtlar ise, adeta birer cezaevi... Yurtlara zor bela yerleştikten sonra, bu sefer de kötü yaşam koşullarıyla baş etmek zorunda kalıBarınmak, insanın en temel ihtiyaçlarından biriyoruz. 6-12 kişilik odaları, pahalı ve sağlıksız yedir. Her canlı, yaşayabilmek için koşulları uygun mekleri, yetersiz etüt salonlarıyla insanca yaşamak bir ortama ihtiyaç duyar. Fakat kapitalizmin, bize imkânsız. Bunun yanı sıra, sınırlı sayıda bulunan sunduğu hayat hiçbir canlıya reva görülemeyecek ve hijyenden uzak tuvaletleri sağlığımızı tehdit etkadar korkunç! Hatırlayacak olursanız, çok yakın mekte. bir zamanda patlak veren kapitalist kriz, milyonlarca evin üretilip hiç kimsenin satın alamamasından Sadece biraz daha ucuz oldukları için tarikatlara ötürü çıkmıştı. Öyleyse soruyoruz: Milyonlarca ev bağlı yurtlarda okuyan öğrenciler ise, azımsanamahâlihazırda boşken, biz öğrenciler neden bir barı- yacak kadar çok. Bu yurtlarda öğrencilerin, İslami nağa dahi, sahip olamıyoruz? kurallara göre yaşamaları şart. Örneğin buralarda, Rant alanı barınaklarımız • Her türlü ihtiyacımızı kadın öğrenciler akşam ezanından sonra yurda piyasanın hizmetine sunan, neo-liberal politikalar alınmıyor, öğrenciler namaz kılmaya yönlendirilisayesinde patronlar, eğitim hizmetlerine dolayısıyla yor. Hatta okul içinde bile, karşı cinsle olan arkada, barınma hakkımıza el atmış durumda. Bu poli- daşlığınız, yurtta kalan ablalarınız ve ağabeyleriniz tikalar sayesinde, sosyal konut, parasız yatılı eğitim tarafından denetleniyor! gibi barınma destekleri sunan sosyal devlet anlayışı Cezaevlerine dönüşen devlet yurtları • Devlete tasfiye olmuş ve buna paralel olarak, yüksek kira bağımlılığın maddi şartlarını sağlayan yurtlar, kışla fiyatları ile öğrenciler, devlet yurtlarındaki sağlıksız disipliniyle birlikte ideolojik bağımlılığı da sağlıve pahalı barınma koşullarına mahkûm edilmiştir. yor. Ağır kurallar taşıyan, cinsiyetçi ve baskıcı yurt Dicle Nadin, 22 Şubat 2009

Bizlerin ilk seçeneği olan devlet yurtları, barınma ihtiyacının yalnızca yüzde 14’ünü karşılıyor. Bu yurtların fiyatları her sene artıyor ve eğer yurdun ücretini bir süre ödeyemezsek, yurtlardan kovuluyoruz. Bu da “parası olmayana barınacak yer yok” anlayışının somut bir ifadesidir.

disiplin yönetmelikleri, bizleri kişiliksizleştiriliyor, kontrol altında tutmaya çalışıyor. Özellikle devrimci ve Kürt arkadaşların barınma koşulları bütün bunlarla birlikte çok daha zor bir halde. Çünkü her adımları fişleniyor ve atılma tehdidi ile yaşıyorlar. Ve yurttan atılmak, mezun olduktan sonra devlet

ÖSS’de değişen ne?

dairelerinde çalışmamızı engelleyen yüz kızartıcı bir suç sayılıyor. Kışla Disiplinine Hayır; Yurtlarda Öğrenci Denetimi! • Yurtların bu durumu biz öğrencilerin insanca yaşamasının önünde çok büyük bir engeldir. Biz kaldığımız yeri orada yaşayanlar olarak denetleyebilir ve ihtiyaçlarımıza uygun nitelikte düzenleyebiliriz.

Yurtlarda baskı kurmaya yönelik tüm uygulamaların kaldırılması, yurtlardaki tüm hizmetlerin ücretsiz, koşulların sağlıklı ve eğitim sürecinin gereçlerini karşılayabilir nitelikte olması için Yurt Komitelerimizi oluşturalım! Yalnız bununla da sınırlı değil, biz barınma sorunu olan tüm öğrenciler olarak, bu sorunun çözümü için, barınma ihtiyaçlarımızı karşılayacak yeni yurtların yapılmasını, devlet yurtlarının ücretsiz olmasını, özel yurtların kamulaştırılmasını, evde kalan öğrenciler için de kira yardımı yapılmasını talep etmeliyiz. Yaşam alanlarımızın düzenlenmesi, ortak kuralların belirlenmesi ve uygulanması için söz, yetki ve karar hakkı yine biz öğrencilerin denetiminde olmalıdır. Bütün bunların gerçekleşmesi ise, biz öğrencilerin örgütlü mücadelesine bağlıdır.

2010’dan itibaren ÖSS sistemi değişiyor. Ey genç, asker-polis rejimi senin iyiliğin için neleri düşünüyor! Sadece seni mi? Dershane patronlarını da! Doğan Koca, 20 Şubat 2009

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan bir basın açıklaması yaparak 2010’dan itibaren ÖSS sisteminin değiştiğini duyurdu. ÖSS 1999 öncesinde olduğu gibi iki aşamalı yapılacak. Nisan sonu gibi yapılması planlanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda 2006’dan beri uygulanan sistemdeki 1. bölüme benzer, haziran sonunda yapılması planlanan EdebiyatCoğrafya, Matematik-Geometri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil olmak üzere 5 adet Lisansa Geçiş Sınavında ise 2. bölüme benzer sorular çıkacak. Soru sayıları artıp, konular ve puan türleri çeşitlenirken meslek liselilerin önünü kapayan katsayılarda herhangi bir değişiklik yok.

mıştı. Ey genç, asker-polis rejimi senin iyiliğin için neleri düşünüyor! Sırf sen ders çalış, aman başka meşgalen olmasın, aman bağlı olduğun zincirleri göremeyesin diye uğraşıyor. YÖK, ÖSYM; asker-polis rejimin tekmili birden sen sınıf atlama (burada kinaye var, evet ÖSS’ye hazırlanan genç) hayalleri kur, derslerine daha sıkı sarıl diye çalışıyor!

Sadece seni düşünmüyorlar, başkalarını da düşünüyorlar; misal dershane patronlarını! Her yerde reklamlar görüyoruz; “biz 30 senedir bu sektördeyiz”, “bu işi biz biliyoruz” gibi. Sakın bu pazarı siz yarattığınız için olmasın! Nitekim ÖSS kadar eski ticarethanelersiniz. Biliyoruz ki boşuna dersleri daha ayrıntılı sormayı planlamıyorlar, krizde olan dershanecilik sektörünün başındaki canavarlar gak diyor guk diyor; Peki, nedir bu değişikliğin sebebi?• Yarımağan’a ÖSYM yetişiyor. Daha fazla kâr istiyorsanız soracak olursanız bir öğrencinin kaderi 195 her iki üç senede bir alın size daha çok kâr gedakikada belirlenemeyeceği için sınav sistemi tirecek bir yeni ÖSS sistemi! değişiyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor; öğrencinin bilgisini ölçecek kadar soru soramı- ÖSS mefhumuyla gençliğimizi tüketmek istemiyoruz! Birer holding haline gelen dershaneyoruz! lerin patronlarının ceplerini doldurmak isteBiz Yarımağan’ın açıklamalarına alışığız. 2006’ miyoruz! Okulöncesinden başlayarak herkese, da da sadece 9. sınıf konularından sorduğumuz yeteneğine göre, parasız, anadilde eğitim! Dersiçin öğrenciler derslerle ilgilenmiyor diyerek sı- haneler kapatılsın! ÖSS kaldırılsın! İsteyen hernav sistemindeki değişikliği açıklamaya çalış- kes üniversiteye, giderlerimizi devlet ödesin!

İşçi Cephesi 3  

İşçi Cephesi 3

Advertisement