__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Katalóg školení 2015


2


Obsah

Obsah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1 Ovládanie prístrojov a základy diagnostiky

Sériová diagnostika I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sériová diagnostika II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Elektrika a elektronika vozidiel

Manažment zásobovania elektrickou energiou a systémy ŠTART / STOP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Vstrekovanie nafty a benzínu

Systém priameho vstrekovania benzínu (FSI, TSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Systémy vstrekovania nafty Common-Rail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Systémy znižovania emisií vznetových motorov (časticové filtre, AdBlue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4 Podvozok a prevodovky

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách TPMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Priamo radená prevodovka DSG so suchou spojkou v koncerne VAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3 Školenia pre nákladnú dopravu (LKW)

Brzdové systémy nákladných a prípojných vozidiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 SCR systémy (vstrekovanie AdBlue®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Práca s multiznačkovou diagnostikou TEXA TXT Truck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Nastavenie brzdných parametrov - zladenie jazdnej súpravy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Elektronicky riadené systémy pruženia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Paralelná diagnostika - osciloskop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

3


4


5

Osobná doprava

Školenia


Ovládanie prístrojov a základy diagnostiky Sériová diagnostika I.

Cena školenia pre konceptových zákazníkov

Cieľ školenia

Využitie prístroja na sériovú diagnostiku pri hľadaní a odstraňovaní porúch elektronických systémov vozidla, kontrola vybraných komponentov a tiež zoznámenie sa s jej limitmi.

• zadarmo • 60 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

Cieľová skupina

Cena školenia pre ostatných zákazníkov

Pracovníci v autoopravárenstve, začiatočníci a stredne pokročilí užívatelia sériovej diagnostiky.

99 € bez DPH

Dĺžka školenia 1 deň

Počet účastníkov 5 - 15

Podmienky účasti

Zvládnutie ovládania diagnostického testera.

Popis školenia

Školenie vysvetľuje postupy pri pripájaní testera, nadviazanie komunikácie s riadiacimi jednotkami a rozdiely medzi komunikáciou po K-line a v zberniciach CAN bus. Hlavná časť školenia je venovaná štruktúre elektronického riadenia vybraných systémov v automobiloch, analýze chybovej pamäti a rozboru niektorých skutočných hodnôt pri kontrole vybraných komponentov, ale tiež príklady niektorých diagnostických funkcií. Na praktických prípadoch z praxe sú popísané časté poruchy a ich prejavy, či dôsledky. V školení sú tiež spomenuté výhody sériovej diagnostiky, ale aj jej nevýhody a limity použitia.

Obsah školenia

• Druhy sériovej diagnostiky a jej využitie • Komunikácia s jednotlivými riadiacimi systémami v motorových vozidlách (riadenie motora, ABS, airbag, komfort, prístrojová doska a pod.) • Popis jednotlivých diagnostických funkcií • Vývoj a štruktúra elektroniky vo vozidlách • Analýza skutočných hodnôt pri kontrolách jednotlivých komponentov • Využitie elektronických informačných systémov pri diagnostike • Praktické ukážky meraní a vyhodnotení v dielni

Termíny konania

6

Mesto Bratislava

Termín 12.02.2015

Deň Štvrtok

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00

Košice Banská Bystrica Nitra Banská Bystrica Košice Bratislava

17.02.2015 19.02.2015 24.02.2015 08.09.2015 10.09.2015 17.09.2015

Utorok Štvrtok Utorok Utorok Štvrtok Štvrtok

Pobočka TROST Pobočka TROST Pobočka TROST Pobočka TROST Pobočka TROST Pobočka TROST

09:00–16:00 09:00–16:00 09:00–16:00 09:00–16:00 09:00–16:00 09:00–16:00


Ovládanie prístrojov a základy diagnostiky Sériová diagnostika II.

Cena školenia pre konceptových zákazníkov

Cieľ školenia

Využitie prístroja na sériovú diagnostiku na 100% jeho možností pri hľadaní a odstraňovaní porúch elektronických systémov vozidla, kontrola vybraných regulačných obvodov.

• zadarmo • 60 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

Cieľová skupina

Cena školenia pre ostatných zákazníkov 99 € bez DPH

Dĺžka školenia 1 deň

Počet účastníkov 5 - 15

Podmienky účasti

Absolvované školenie Sériová diagnostika I.

Pracovníci v autoopravárenstve, pokročilejší užívatelia sériovej diagnostiky.

Popis školenia

Školenie nadväzuje na kurz Sériová diagnostika I. Vysvetľuje vybrané regulačné obvody a sústavy, napr. reguláciu plniaceho tlaku, EGR, lambda reguláciu atď. Vysvetlenie pokročilých diagnostických funkcií ako je základné nastavanie, prispôsobenie a ďalšie špecifické funkcie potrebné pri opravách a údržbe. Základná logika fungovania elektronického riadenia. Spoľahlivosť riadiacej elektroniky a chyby elektronického riadenia. Potreba sériovej diagnostiky v dnešných automobiloch a základy ohľadom diagnostiky EOBD.

Obsah školenia

• Schéma a fungovanie regulačných obvodov • Potreba funkcií základné nastavenie a prispôsobenie • Mechanická vs. elektronická regulácia • Diagnostické funkcie vybraných komfortných a bezpečnostných systémov • Diagnostika emisného systému EOBD a readinesscode • Využitie elektronických informačných systémov pri diagnostike • Praktické ukážky meraní a vyhodnotení v dielni

Termíny konania Mesto Bratislava

Termín 03.03.2015

Deň Utorok

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00

Banská Bystrica Košice Nitra Bratislava Banská Bystrica Košice

05.03.2015 12.03.2015 03.11.2015 05.11.2015 10.11.2015 12.11.2015

Štvrtok Štvrtok Utorok Štvrtok Utorok Štvrtok

Pobočka TROST Pobočka TROST Pobočka TROST Pobočka TROST Pobočka TROST Pobočka TROST

09:00–16:00 09:00–16:00 09:00–16:00 09:00–16:00 09:00–16:00 09:00–16:00

7


Elektrika a elektronika vozidiel Manažment zásobovania el. energiou a systémy ŠTART / STOP

Cena školenia pre konceptových zákazníkov

Cieľ školenia

Získanie znalostí o štruktúre zdrojovej sústavy v moderných automobiloch, ich kontrola, servis a diagnostika pomocou sériovej a paralelnej diagnostiky.

• zadarmo • 60 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

Cieľová skupina

Pracovníci v autoopravárenstve, autoelektrikári.

Cena školenia pre ostatných zákazníkov 99 € bez DPH

Dĺžka školenia 1 deň

Popis školenia

Prehľad komponentov riadenia zdrojovej sústavy v moderných automobiloch. Prehľad funkcie a jednotlivých komponentov systémov ŠTART / STOP. Zoznámenie sa s novými požiadavkami na zdrojovú sústavu a tiež dodatočné servisné úkony.

Počet účastníkov 5 - 12

Podmienky účasti

Sériová diagnostika1., 2. a Paralelná diagnostika osciloskop 1.

Obsah školenia

• Požiadavky na zdrojovú sústavu v moderných automobiloch • Popis a funkcia jednotlivých komponentov • Systémy s dvomi batériami • Riadenie dobíjania • Systém ŠTART/STOP • Požiadavky na servis, kontrolu a opravy • Praktické ukážky meraní v dielni

Termíny konania

8

Mesto Bratislava

Termín 12.05.2015

Deň Utorok

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00

Banská Bystrica Košice Nitra

26.05.2015 09.06.2015 11.06.2015

Utorok Utorok Štvrtok

Pobočka TROST Pobočka TROST Pobočka TROST

09:00–16:00 09:00–16:00 09:00–16:00


Vstrekovanie nafty a benzínu Systém priameho vstrekovania benzínu (FSI, TSI)

Cieľ školenia

Cena školenia pre konceptových zákazníkov

Pochopenie funkcií riadenia systému priameho vstrekovania benzínu. Diagnostika porúch a kontrola systému hlavne pomocou sériovej diagnostiky.

• zadarmo • 60 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

Cieľová skupina

Vedúci autodielní a mechanici.

Cena školenia pre ostatných zákazníkov 99 € bez DPH

Popis školenia

Konštrukcia systému vedenia paliva a jeho generačný vývoj, kontrola jednotlivých komponentov od palivového čerpadla až po vstrekovacie trysky. Školenie rozoberá jednotlivé testy komponentov a ich poruchy, ale tiež riadenie systému nasávania vzduchu a preplňovania.

Dĺžka školenia 1 deň

Počet účastníkov 5 - 12

Podmienky účasti

Obsah školenia

Absolvované školenie Sériová diagnostika I. a II.

• Vlastnosti a funkcie systémov priameho vstrekovania – benzín • Prehľad pracovných režimov • Prehľad komponentov • Diagnostika a opravy • Praktické ukážky meraní v dielni

Termíny konania Mesto Bratislava

Termín 03.12.2015

Deň Štvrtok

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00

Košice Banská Bystrica

08.12.2015 10.12.2015

Utorok Štvrtok

Pobočka TROST Pobočka TROST

09:00–16:00 09:00–16:00

9


Vstrekovanie nafty a benzínu Systémy vstrekovania nafty Common-Rail

Cena školenia pre konceptových zákazníkov

• zadarmo • 60 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

Cena školenia pre ostatných zákazníkov 99 € bez DPH

Cieľ školenia

Pochopenie funkcie a regulácie systémov Common-Rail výrobcov Bosch, Delphi, Continental/Siemens, Denso. Využitie diagnostiky na vyhľadávanie porúch tohto systému.

Cieľová skupina

Pracovníci v autoopravárenstve so zameraním na opravy systémov Common-Rail.

Popis školenia

Základný prehľad jednotlivých generácií systémov, popis ich konštrukcie, špecifiká, odlišnosti. Funkcie jednotlivých súčastí palivového systému, vytváranie a regulácia vysokého tlaku paliva, dávka paliva a jeho doprava do valca. Popis signálov a regulácií v systéme CR. Kontrola správnej funkcie systému, časté poruchy a ich odstraňovanie.

Dĺžka školenia 2 dni

Počet účastníkov 5 - 10

Podmienky účasti

Absolvované školenie Sériová diagnostika a odporúčané je Paralelná diagnostika – osciloskop 1)

Obsah školenia

• Prehľad výrobcov systémov vstrekovania nafty Common-Rail • Generačné rozdiely jednotlivých výrobcov • Rozdiely medzi jednotlivými systémami rôznych výrobcov • Tvorba a regulácia vysokého tlaku systémov Bosch, Delphi, Siemens, Denso • Konštrukcia a funkcia vstrekovačov rôznych výrobcov

Termíny konania Mesto Banská Bystrica

10

Termín 20.05.-21.05.2015

Deň Streda, Štvrtok

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00


Vstrekovanie nafty a benzínu Systémy znižovania emisií vznetových motorov (časticové filtre, AdBlue)

Cena školenia pre konceptových zákazníkov

Cieľ školenia

Systémová diagnostika časticových filtrov a jednotlivých komponentov, potrebná údržba, predstavenie systému DENOX (AdBlue) v osobných vozidlách.

• zadarmo • 60 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

Cieľová skupina

Cena školenia pre ostatných zákazníkov 99 € bez DPH

Dĺžka školenia 1 deň

Počet účastníkov 5 - 12

Podmienky účasti

Absolvované školenie Systém vstrekovania nafty Common Rail I. (Bosch)

Pracovníci v autoopravárenstve so zameraním na opravy systémov vstrekovania nafty.

Popis školenia

Predstavenie jednotlivých opatrení a systémov pre znižovanie emisií vznetových motorov. Školenie sa venuje jednotlivým komponentom pre znižovanie obsahu pevných častíc a oxidov dusíka. Obsah sa tiež venuje jednotlivým postupom pri diagnostike a odstraňovaní porúch týchto systémov, a tiež jednotlivým postupom pri údržbe týchto systémov.

Obsah školenia

• Popis jednotlivých komponentov systému • Popis činnosti systému • Systémy s aditívom a bez • Stratégia regenerácie • Potrebné úkony pri opravách a údržbe systémov s časticovým filtrom • Predstavenie znižovania emisií NOx v osobných vozidlách (DENOXTRONIC) • Potrebné úkony pri opravách a údržbe systému DENOXTRONIC

Termíny konania Mesto Bratislava

Termín 17.03.2015

Deň Utorok

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00

Košice Banská Bystrica

24.03.2015 26.03.2015

Utorok Štvrtok

Pobočka TROST Pobočka TROST

09:00–16:00 09:00–16:00

Nitra

06.10.2015

Utorok

Pobočka TROST

09:00–16:00

11


Podvozok a prevodovky Systém monitorovania tlaku v pneumatikách TPMS

Cena školenia pre konceptových zákazníkov

Cieľ školenia

Získanie znalostí o systémoch monitorovania tlaku v pneumatikách. Práce pri pneuservise, výmena, diagnostika a servis snímačov.

• zadarmo • 60 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

Cieľová skupina

Pracovníci v autoopravárenstve, pneuservise, autoelektrikári.

Cena školenia pre ostatných zákazníkov 99 € bez DPH

Dĺžka školenia 1 deň

Popis školenia

Nariadenie európskej komisie o povinnosti používať systém varovania vodiča o poklese tlaku v pneumatikách si vyžaduje zvýšené nároky pri pneuservisných činnostiach. Prehľad systémov, výrobcov ventilov a systémov, ich diagnostika a servis a práce spojené so systémami TPMS.

Počet účastníkov 5 - 15

Podmienky účasti

Absolvované školenie Sériová diagnostika

Obsah školenia

• Rozdiely medzi stratégiou vyhodnotenia poklesu tlaku • Montáž a servis snímačov, požiadavky pri pneuservise • Diagnostika systémov TPMS • Výrobcovia systémov, ventilov

Termíny konania

12

Mesto Banská Bystrica

Termín 13.10.2015

Deň Utorok

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00

Košice Bratislava Nitra

15.10.2015 20.10.2015 22.10.2015

Štvrtok Utorok Štvrtok

Pobočka TROST Pobočka TROST Pobočka TROST

09:00–16:00 09:00–16:00 09:00–16:00


Podvozok a prevodovky Priamo radená prevodovka DSG so suchou spojkou v koncerne VAG

Cena školenia pre konceptových zákazníkov

Cieľ školenia

Prehľad a kontrola funkcie priamo radenej prevodovky DSG, jej údržba a diagnostika.

• zadarmo • 60 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

Cieľová skupina

Pracovníci v autoopravárenstve, užívatelia sériovej diagnostiky.

Cena školenia pre ostatných zákazníkov

Popis školenia

99 €

Školenie je zamerané na zoznámenie sa s konštrukciou týchto typov prevodoviek v koncerne VAG. Funkcia a činnosť spojok, jednotlivých snímačov a akčných členov, prehľad obehu oleja, jeho výmena a údržba.

Dĺžka školenia 1 deň

Počet účastníkov

Obsah školenia

5 - 15

Podmienky účasti

Absolvované školenie Sériová diagnostika I.

• Konštrukcia a rozdiely každej generácie prevodoviek • Funkcia jednotlivých snímačov a akčných členov • Prevedenie jednotlivých fáz radenia • Kolobeh oleja • Postup pre kontrolu hladiny oleja a jeho výmena • Montáž a demontáž spojok a mechatroniky • Správna interpretácia diagnostických dát

Termíny konania Mesto Banská Bystrica

Termín 21.04.2015

Deň Utorok

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00

Bratislava

23.04.2015

Štvrtok

Pobočka TROST

09:00–16:00

Košice

05.05.2015

Utorok

Pobočka TROST

09:00–16:00

Bratislava Košice Nitra Banská Bystrica

19.11.2015 24.11.2015 26.11.2015 01.12.2015

Štvrtok Utorok Štvrtok Utorok

Pobočka TROST Pobočka TROST Pobočka TROST Pobočka TROST

09:00–16:00 09:00–16:00 09:00–16:00 09:00–16:00

13


14


15

Nákladná doprava

Školenia


Brzdové systémy nákladných a prípojných vozidiel Cena školenia pre zmluvných partnerov

Cieľ školenia

• zadarmo • 79 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

• Kompletný súbor informácií o brzdových systémoch TRUCK a ich funkcie • Informácie o poruchách, spôsoboch ich diagnostikovania pomocou multiznačkových diagnostík • Ďalšie využitie multiznačkových diagnostík pri opravách a údržbe brzdových systémov vozidiel

Cena školenia pre ostatných zákazníkov

Obsah školenia

99 € bez DPH

• Popis funkcie konvenčných brzdových systémov s ABS/ASR • Popis funkcie elektronických brzdových systémov EBS • Ďalšie prídavné funkcie elektronických brzdových systémov, stabilizačné systémy • Popis funkcie elektronicky riadených systémov prípravy vzduchu • Poruchové režimy a funkcie jednotlivých systémov v týchto režimoch – popis podľa typu / výrobcu systému • Komunikácia s prípojným vozidlom • Diagnostika a identifikácia porúch pomocou multiznačkových diagnostík • Využitie multiznačkových diagnostík pri zisťovaní stavu komponentov brzdových sústav, testovanie, kalibrácia • Využitie technických informácií multiznačkových diagnostík na identifikáciu komponentov, porúch a ďalších parametrov (kontrolné a nastavovacie hodnoty a pod.) • Opravy komponentov a údržba

Počet účastníkov 6 - 12

Dĺžka školenia

09:00 - 16:00 hod.

Poznámka

Školenie je odporúčané po absolvovaní základného školenia brzdových systémov úžitkových vozidiel.

Termíny konania

16

Mesto Košice

Termín 08.4.2015

Deň Streda

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00

Banská Bystrica Bratislava

09.4.2015 10.4.2015

Štvrtok Piatok

Pobočka TROST Pobočka TROST

09:00–16:00 09:00–16:00


SCR systémy (vstrekovanie AdBlue®) Cena školenia pre zmluvných partnerov • zadarmo • 79 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

Cieľ školenia

Znalosť zástavby, funkcie a vykonávanie diagnostiky a opravy SCR systémov.

Obsah školenia

Cena školenia pre ostatných zákazníkov 99 € bez DPH

• Základná zástavba a funkcia SCR systémov úpravy výfukových plynov • Zástavba a funkcia BOSCH a MERCEDES BENZ systémov • Vykonávanie údržby systémov • Diagnostika a opravy systému vstrekovania AdBlue®

Počet účastníkov 6 - 12

Dĺžka školenia

9:00 - 16:00 hod.

Termíny konania Mesto Košice

Termín 27.4.2015

Deň Ponelok

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00

Banská Bystrica Bratislava

28.4.2015 29.4.2015

Utorok Streda

Pobočka TROST Pobočka TROST

09:00–16:00 09:00–16:00

17


Práca s multiznačkovou diagnostikou TEXA TXT Truck Cena školenia pre zmluvných partnerov

Cieľ školenia

• zadarmo • 79 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

Efektívne využitie všetkých funkcií multifunkčnej diagnostiky TEXA TRUCK. Praktické úkážky práce s diagnostikou na systémoch: • Common Rail • SCR/AdBlue systému • Brzdového systému a systému pruženia

Cena školenia pre ostatných zákazníkov

Obsah školenia

99 € bez DPH

• Použitie (obsluha) a možnosti diagnostiky nákladných vozidiel • Popis štruktúry diagnostického programu TEXA TRUCK • Aktualizácia/inštalácia softwéru • Použitie technických a servisných informácií • Možnosti pripojenia diagnostiky k jednotlivým ťažným a prípojným vozidlám • Identifikácia porúch, vykonávanie funkčných testov, nastavenie servisných intervalov, kalibrácia, zmeny parametrov • Využitie informácií získaných diagnostikou pri opravách a údržbe vozidiel

Počet účastníkov 6 - 12

Dĺžka školenia

09:00 - 16:00 hod.

Termíny konania

18

Mesto Košice

Termín 11.5.2015

Deň Pondelok

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00

Banská Bystrica Bratislava

13.5.2015 15.5.2015

Streda Piatok

Pobočka TROST Pobočka TROST

09:00–16:00 09:00–16:00


Nastavenie brzdných parametrov - zladenie jazdnej súpravy Cena školenia pre zmluvných partnerov • zadarmo • 79 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

Cieľ školenia

Získanie technických znalostí k podmienkam a informácií o potrebnom vybavení k úspešnému vykonaniu zosúladenia brzdných účinkov jazdnej súpravy.

Obsah školenia

Cena školenia pre ostatných zákazníkov 99 € bez DPH

• Základná zástavba a funkcia SCR systémov úpravy výfukových plynov • Zástavba a funkcia BOSCH a MERCEDES BENZ systémov • Vykonávanie údržby systémov • Diagnostika a opravy systému vstrekovania AdBlue®

Počet účastníkov 2-6

Dĺžka školenia

1 - 2 dni (podľa požiadavky zákazníka)

Termíny konania Mesto Košice

Termín 15.6.2015

Deň Pondelok

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00

Banská Bystrica Bratislava

17.6.2015 19.6.2015

Streda Piatok

Pobočka TROST Pobočka TROST

09:00–16:00 09:00–16:00

19


Elektronicky riadené systémy pruženia Cena školenia pre zmluvných partnerov • zadarmo • 79 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

Cena školenia pre ostatných zákazníkov

Cieľ školenia

• Kompletný súbor informácií o elektronicky riadených systémoch pruženia a ich funkciách • Informácie o poruchách, spôsoboch ich diagnostikovania pomocou multiznačkových diagnostík • Využitie multiznačkových diagnostík pri kalibrácii a nastavovaní parametrov elektronických systémov pruženia • Využitie multiznačkových diagnostík pri opravách a údržbe

99 € bez DPH

Obsah školenia

Počet účastníkov

• Popis funkcie elektronicky riadených systémov pruženia a ich komponentov podľa typu / výrobcu • Prídavné funkcie elektronicky riadených systémov pruženia • Diagnostika a identifikácia porúch systémov pruženia pomocou multiznačkových diagnostík • Využitie multiznačkových diagnostík na zisťovanie stavu komponentov brzdových sústav, vykonávanie testov, kalibrácií • Kalibrácia a nastavenie parametrov elektronických systémov pruženia pomocou multiznačkových diagnostík • Využitie technických informácií multiznačkových diagnostik na identifikáciu komponentov, kalibrácie a nastavenia parametrov

6 - 12

Dĺžka školenia

9:00 - 16:00 hod.

Poznámka

Školenie je odporúčané po absolvovaní základného školenia brzdových systémov úžitkových vozidiel.

Termíny konania

20

Mesto Košice

Termín 21.9.2015

Deň Pondelok

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00

Banská Bystrica Bratislava

23.9.2015 24.9.2015

Streda Štvrtok

Pobočka TROST Pobočka TROST

09:00–16:00 09:00–16:00


Paralelná diagnostika - osciloskop Školenie je zamerané na použitie osciloskopu a najmä na využitie výstupov pre následné servisné úkony. Pre účasť na tomto školení je potrebné mať znalosti z oblasti systémov vozidiel.

Cena školenia pre zmluvných partnerov • zadarmo • 79 € bez DPH (po prečerpaní školení zo vstupného balíčka)

Cieľ školenia

Cena školenia pre ostatných zákazníkov 99 € bez DPH

Počet účastníkov 6 - 12

Dĺžka školenia

09:00 - 16:00 hod.

• Rozšírenie znalostí v oblasti diagnostiky • Využitie osciloskopu pre servisnú prax

Obsah školenia

• Práca s osciloskopom – princíp funkcií, meranie • Možnosti merania s osciloskopom • Praktické využitie výsledkov merení s osciloskopom • Využitie výsledkov meraní zistených osciloskopom v kombinácii s multiznačkovými diagnostikami TEXA TXT TRUCK, BOSCH KTS TRUCK • Elektrická výbava, CAN

Termíny konania Mesto Košice

Termín 19.10.2015

Deň Pondelok

Miesto Pobočka TROST

Čas 09:00–16:00

Banská Bystrica Bratislava

20.10.2015 22.10.2015

Utorok Štvrtok

Pobočka TROST Pobočka TROST

09:00–16:00 09:00–16:00

21


150 pobočiek s dielmi pre osobné a nákladné vozidlá, náradím, dielenským vybavením a servisnými konceptami

www.trost.com Použité obrázky sú ilustratívne a právo na zmeny je vyhradené. Kopírovanie alebo akákoľvek iná reprodukcia a distribúcia tohto katalógu alebo akejkoľvek jeho časti je povolená iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. Neoprávnené rozmnožovanie a distribúcia tohto katalógu je predmetom občianskoprávneho a trestného stíhania. www.trost.com. © TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. • SK • 01/15 • 360122014 • 1253

Profile for WM Autodiely s.r.o.

Katalóg školení 2015  

Katalóg školení 2015  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded