Page 1

Sú ťa ž

S portálom autoservice.com zostanete pojazdný!

AJTluExusné VYHR s pobyt a wellnes end. auto na vík

hej strane

Viac na dru

letáku.

ZĽAVAva1ne0j % sumy.

z fakturo ch partnerov autoservice.com rvisný

Žiadajte u se

Portál autoservisov


Wellness pobyt s luxusnou limuzínou na celý víkend! Podmienky zaradenia do súťaže: 1. Bezplatná registrácia na stránke autoservice.com. 2. Návšteva vybraného servisného partnera s akoukoľvek servisnou činnosťou. 3. Zaslanie kópie faktúry na skconceptdepartment@trost.com spolu so základnými údajmi (meno, priezvisko, dátum narodenia, tel. číslo, e-mail). 4. Uzávierka súťaže je 30.09.2014. Výherca bude kontaktovaný 20.10.2014. 5. Luxusnú limuzínu si výherca vyberie zo zoznamu poskytovaných spoločnosťou Globalcar s.r.o. a bude mu bezplatne k dispozícii počas celého pobytu. 6. Miesto a čas prevzatia a odovzdania limuzíny si upresní spoločnosť Globalcar s.r.o. s výhercom. Vyžrebovaný výherca získa wellness pobyt pre 2 osoby a luxusnú limuzínu na celý víkend.

Limuzínu pre výhercu do súťaže venuje: SERVIS A PRENÁJOM AUTOMOBILOV / OPERATÍVNY LEASING

Portál autoservisov

autoservice.com súťaž  
autoservice.com súťaž