Trons Gnista Nr 2 / 2021

Page 1

Nr 2 - 2021

as barn

Keny - Utbildning för

ustar r t u a n r e in p ip il - Bibelskola i F etare b r a t u r e d n ä s och ndien

und i I k e s je r a v s a t it - Fyra sm go

i Kon - Vulkanutbrott


LEDARE Hemsida www.trosgnistan.se E-mail info@trosgnistan.se Telefon 0278 - 130 10 Adress Edelsbergsvägen 7 821 34 Bollnäs Öppettider: Månd - onsd 9:00 - 16:00 Torsd 9:30 - 16:00 (Lunchstängt 12:00-13:00) Fred 9:00 - 13:00 Plus / Bankgiro Bg 900-2718 (OCR) Bg 900 - 7378 Pg 90 07 37-8 Swish 9007378 Trosgnisten Misjon Postboks 77 N - 2035 Holter Norge Tidningen Trons Gnista Organ för Trosgnistans Mission Betelförsamlingen, Runemo Ansvarig Utgivare / Redaktör Göran Duveskog Medarbetare Veronika Bodén Siv Sandsgård Curt Johansson David Duveskog Omslagsfoto: Tgs arkiv Tidningen utges med 4 nr/år Prenumerationsavgift: 120 kr.

Hur kan man vara salig och samtidigt fattig i anden? En av mina favoritplatser i Israel är, Saligprisningarnas berg i Galilèen. Jag öppnar min Bibel och läser för mina grupper: ”Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket”. Berget på norra sidan av Gennesarets sjö är sedan länge utpekad till att vara platsen där Jesus höll sin odödliga predikan och många tror att det också kan vara ”berget” i Galilèen där Jesus visade sig för lärjungarna och gav dem missionsbefallningen, enligt Matteus 28. Judarna var ju det utvalda folket. De hade Mose, lagen och profeterna. De hade alla löftena. De var priviligierade och ”rika” på välsignelser. Men Jesus säger, saliga är de som är fattiga i anden. Det har inte med jordiska ägodelar att göra. ”Fattiga i anden”. Vad menar Jesus? Den som läser grekiska ser också att ordet som används är ”utfattig”, i desperat behov av hjälp. Denna saligprisning pekar på en viktig insikt. Att inse mitt beroende av Gud. Jag klarar mig inte utan Gud. Jag kan inte bara vila på erfarenhet. Jag behöver Guds hjälp och hans ledning i mitt liv idag. Under den 40-åriga ökenvandringen fick Israels barn lära sig att Gud gav nytt manna varje dag. Alla veckans dagar med undantag av sabbaten. Varje dag var de beroende av Gud och hans försörjning. Vi kan bli både skickliga och professionella i vårt arbete. Vi tänker - det här klarar vi, detta har vi gjort så många gånger förr. Men Jesus vill visa oss att den ”himmelska saligheten”, den lycka och tillfredställelse som Gud ger, kommer av att vi umgås med Gud, och känner vårt beroende av honom. Att vara i ett desperat behov av hjälp, kan ju skapa stress i en människas liv. Men så fungerar inte detta att vara ”fattig i anden”. Nej, det är istället tvärtom. Det finns ett Guds välbehag över den insikten. Jag känner Guds leende över mitt liv. Han har vänt sitt ansikte till mig och ger mig frid.

Varje torsdag morgon är det förbön på Trosgnistan.

Hur kan det vara så? Detta är hemligheten med det kristna livet. Ordet ”salig” kan översättas, med ”överjordisk lycka”. Om Gud står det att han är den salige Guden. Denna lycka får jag del av, då jag är ett Guds barn. Det är inget dåligt löfte han har gett oss! Då vi är ”Fattiga i Anden” då är vi ”SALIGA”, (i engelska Bibeln står det välsignade) och himmelriket tillhör oss.

Har du ett speciellt böneämne eller önskar en böneduk, skriv till be@trosgnistan.se

Inte undra på att sångaren sjunger ”Jag byter ej bort den skatt jag fått, för millioner jag mår så gott”.

Trosgnistans Förbönstjänst

Trons Gnista 2 - 2021

Gud har vänt sitt ansikte till mig och ger mig frid

2

Göran Duveskog

Missionsföreståndare


KRÖNIKA

Hjälpen kom när det var som mörkast Vi hade varit på möte ute i bushen och jag hade slarvat med påfyllning av bränsle i bilen. Mötet drog ut på tiden som vanligt och därefter serverades mat. Det började skymma och som alltid under ekvatorn kommer mörkret snabbt. Anna-Britt och barnen var med. Under bilresan hem hostade bilen till några gånger men sedan var det tvärstopp. Ensamma ute i ingenstans. Här på bushvägen kom knappast några bilar. Några män gick förbi och tittade nyfiket på oss. Jag såg den stora kniven som en av dom bar. Kunde det vara farligt? Ett rån kanske? Jag vet inte vad dom var ute efter, men minns hur fruktan grep tag i oss. -Varför fyllde du inte på bränsle innan, fick jag höra. Visst, det är lätt att vara efterklok. Men så såg jag ett par lysen i backspegeln. Underbart, det kommer en bil!

De stannade, men det var en liktransport med kista på flaket. De kunde inte hjälpa oss nu, sa föraren. Men de lämnade ett par vakter hos Anna-Britt och barnen som blev kvar i bilen. Här är farligt, fick vi höra. Jag fick följa med liktransporten som tog flera timmar. Efter att ha lämnat av kistan kom vi till slut tillbaka. Hjälparen i bilen bogserade oss på natten till bränsledepån och sent omsider var vi hemma igen, glada och lyckliga. Vi har firat pingst och påmints om hjälparen den Helige Ande. Ibland tar det bara slut. Vi blir stående utan att själva kunna ta oss framåt. Hjälparen kommer vår svaghet till hjälp. Vi kanske slarvar med påfyllning och tror att vi redan har så det räcker. Ljuset kommer när det är som mörkast. Hjälparen tar oss till Jesus och vi får påfyllning och kan likt hovmannen glada fortsätta vår färd.

og David Duvesk

NOTISER

från när och fjärran

Den 15:e maj var Göran Duveskog inbjuden att tala på Helgmålsringningen på SVT. Ämnet var ”Hjälparen - Den Helige Ande”. Under några minuter fick Göran förklara betydelsen av löftet om hjälparen. -Ordet hjälpare är översatt från det grekiska ordet Parakletos som kan betyda advokat, rådgivare, tröstare, hjälpare. Allt detta är Den Helige Ande för oss, lyfte Göran fram och fortsatte, -Anden kommer vår svaghet till hjälp. När livet gått sönder och problemen hopat sig. Motorn har stannat i livets uppförsbacke. Men då kommer Hjälparen den helige ande och ger oss starthjälp.

Vid upprättande av Testamente Tänk på Trosgnistans mission Det är en underbar möjlighet, att en människas ägodelar kan bli till välsignelse även efter att detta jordeliv tagit slut. Vid flera tillfällen har just testamenten till Trosgnistans Mission haft en avgörande betydelse för vårt stora arbete.

Programmet kan ses på SVT play (sök ”Helgmålsringningen”). Enligt SVT har programmet cirka 300 000 tittare.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0278-13010 eller skicka ett mail till david@trosgnistan.se om det är något du undrar över. Vi kan hjälpa dig med formulär och råd. (Den som önskar kan skriva sitt Testamente allmänt till Trosgnistans stora arbete eller rikta det till en verksamhet, eller ett land i Trosgnistan man särskilt känner för.)

3

Trons Gnista 2 - 2021


n intervjuas Curt Johansso eskog av Göran Duv Foto: Tgs arkiv

Utbildning ger fram Curt! Du har engagerat dig en hel del i byggandet av skolor, speciellt i Kenya. Och på 80–90 talen jobbade du mycket med ansökningar till SMR/SIDA gällande just skolor i Kenya. I den senaste rapporten från Kenya berättas det glädjande att ca 180 000 barn går på skolor som Trosgnistan har varit med och byggt upp. Det är allt från förskolor till grundskolor, gymnasier och även yrkesskolor. Vad var det som gjorde att du engagerade dig så mycket i uppförandet av skolor i Kenya? Då vi kom till Kenya 1970 saknade många barn utbildningsmöjligheter. Många vuxna var analfabeter. Vi drev en liten primärskola på Komotobo missionsstation Trons Gnista 2 - 2021

4

men myndigheterna satsade inte mycket på uppbyggnad av nya skolor. Jag såg därför ett stort behov av stöd till uppbyggnad av skolor. Berätta hur ett skolprojekt gick till? Folket började att ta initiativ till skolor och kom till oss och bad om ekonomisk hjälp. Genom ett samarbete med SIDA utarbetade vi ansökningar om ekonomiskt stöd och övervakade projekten. På detta sätt byggde vi upp flera grund- och gymnasieskolor helt från grunden. Senare övergick vi mer och mer till att hjälpa till med takläggning av skolor. Detta sporrade folket till en stor egeninsats. Hur drivs dessa skolor idag? Idag drivs de allra flesta skolor av den statliga skolmyndigheten, som även ansvarar för bland annat lärarlönerna. Våra pastorer har emellertid det andliga


Du kan bli skolfadder för slummens barn

Kontakta Trosgnistan idag!

mtidsmöjligheter! ansvaret för de skolor som vi varit med och byggt. Men vi driver även några skolor helt i missionens regi. En av skolorna heter Assar Johansson Primary school, hur kommer det sig? I Migori sponsrade vi bygget av en stor grundskola. Myndigheterna gav den namnet ”Assar Johansson Primary School” för att hedra minnet av missionär Assar Johansson som blev brutalt mördad 1985 på denna plats. På Komotobo ges särskild möjlighet till handikappade barn att få gå i skola. Hur började det? Vi byggde en grundskola på Komotobo, med logement avsedd speciellt för handikappade barn. Dessa barn hade tidigare mycket låg status bland folket och gömdes ofta undan i hyddor eller små skjul, då man skämdes för dem. Nu får de möjlighet till utbildning samt opera-

tioner, hjälpmedel och blir dessutom ”sedda”. Vi tog också initiativet till en dövskola på denna plats, där 100-tals döva barn får utbildning, samt ett 10-tal blinda barn. En stor utmaning är Nairobi slum, där vi har tio skolor. Kan du nämna något om det? Vi bodde i Nairobi cirka 4 år. Under denna tid började vi arbeta i de stora slumområdena. Ett av de stora projekten var i Kawangware, där vi först byggde en förskola och sedan påbörjades uppförandet av en grundskola i två våningar. Markförhållandena var dock mycket besvärliga på grund av ett tjockt lager av s k "black cotton soil". Det går inte att bygga på den jorden, utan man måste gräva djupt för att komma ner till fast mark. Två entreprenörer gav upp och stack sin väg.

5

Då kontaktade jag Charles Mulli, som driver hem för gatubarn och andra utsatta barn och ungdomar. Där får de teoretisk utbildning samt tränas i olika yrkesutbildningar. Han kom med några av ungdomarna som utbildades inom byggnadsarbete. De byggde upp en jättefin skola, där många hundra slumbarn får utbildning idag. Genom våra skolfaddrar får barnen även ett mål mat varje dag. Vill du berätta något mer om skolorna? Idag tar de kenyanska myndigheterna ett större ansvar för utbildningen. Men handikapp och dövskolan samt slum- skolorna får stort ekonomiskt stöd, genom Trosgnistans faddrar, för att klara bland annat skolbespisningen. Utbildning är vägen ur fattigdom. Trons Gnista 2 - 2021


Bibelskol Charismatic Theolog Bibelskolan Charismatic Theological Seminary, i Filippinerna startade den sista juni 1975 och var i funktion till den 16 mars 2020, då eleverna började lämna skolan, p g a pandemin. Men från den 1 mars i år började de återvända och den 15 mars öppnades skolan officiellt igen. Fjorton av de gamla studenterna kom tillbaka för att fullfölja utbildningen medan vi fick in tio nya. Några av de gamla studenterna kunde inte återuppta sina studier av olika anledningar. En del för att föräldrarna förbjuder dem och några måste ta ett jobb för att hjälpa familjen med försörjningen. Under juni månad kommer vi att ta in nya studenter. I heltidstjänst för Gud Från 1975 och fram till idag, har vi haft 1005 studenter. Men endast 630 har fullföljt och tagit examen och gått ut i heltidstjänst. Några arbetar i Charismatic Full Gospel Ministries, medan andra jobbar i sitt eget samfund. Några kunde inte fullfölja och ta sin examen men tack vare Guds nåd är dom verksamma i sina lokala församlingar. För närvarande är det 35 elever som arbetar på den här ön och utav dom är det fem som arbetar som pastorer i olika stammar. Resten av dem jobbar i olika städer.

tillbaka till Filippinerna hade pandemin redan brutit ut och det gick inte att återvända till Kenya. Vi sände även två missionärer till Kambodja och de är kvar och arbetar där. Vi är tacksamma till Gud att Han har hållit sin hand över vår bibelskola under dessa 46 år och vi hoppas på många fler år! All ära till Herren! Marilou Navarro Yu, Ivory Llamas För många år sedan fick vi besök av en pastor som hade ett bibelstudium. Min mamma tog emot Jesus och började gå i kyrkan. Min bror, syster och jag följde med till kyrkan men för min del var inte hjärtat med. När min mamma bestämde sig för vattendopet, döptes vi också utan att veta vad det egentligen innebar att följa och tjäna Herren. För mig var det nog bara att gå i kyrkan. En dag kom det bibelskoleelever från Cebu som jag lyssnade till. De pratade om tro, bön och kallelse och jag blev nyfiken. Jag ville leva som dom, att be och uppleva Gud på ett personligt sätt. Min kusin berättade om bibelskolan och jag bestämde mig för att lära mig mer om

Missionsuppdrag När det gäller missionsuppdragen har vi sju missionärer som jobbar bland olika muslimska grupper. För närvarande är det 25 elever som utför ett pionjärarbete, både på öarna och fastlandet. År 2017 sände vi tre missionärer till Kenya. Två av dem stannade under ett år och en stannade i två år. När de kom Trons Gnista 2 - 2021

6

Guds ord och att uppleva hans närvaro. Så den 15 mars i år anmälde mig till CTS. Be gärna för mig, att jag ska bli använd av Gud, särskilt att få nå barnen. Salde Jairo Jag är uppväxt i en kristen familj men jag hade ingen personlig relation med Jesus. Jag gick i kyrkan bara därför att min familj gick dit. Men utanför kyrkan levde jag ett annat liv. Från 14 års ålder började jag röka och dricka alkohol och slutade helt gå i kyrkan. Detta pågick till collegetiden. Mina föräldrar ignorerade det och pratade inte med mig om det. De trodde nog att jag fortfarande var en ordentlig ung man, då de inte såg vad jag gjorde. Vid 15 års ålder gjorde jag ett försök att stjäla, blev ertappad och fick sitta i häktet en dag. Det blev en väckarklocka för mina föräldrar. Jag visste ju vad Guds ord sa, men jag lydde det inte. Men en natt hade jag en fruktansvärd dröm och jag tror att Gud ville ”väcka” mig. Så jag gick till kyrkan igen och gav mitt liv till Jesus. En av männen i kyrkan inbjöd mig till ett ungdomsläger och där blev jag upp-


lan gical Seminary muntrad att börja tjäna Herren så jag bestämde mig för att börja bibelskolan, för att lära mer om Honom och Hans ord. Varbie arbetar bland Manobo stamfolk All ära till Herren! När jag avslutade bibelskolan, började jag hjälpa till i en kyrka i Butuan City. Men jag hade en börda för ett stamfolk och jag bad till Gud att få arbeta på en speciell plats. Inte långt efter detta, fann jag Manobo stammens boplats. Jag fick träffa de två stamhövdingarna och blev vän med dem. Jag berättade om Jesus och de var mycket intresserade och öppna för evangeliet. De bjöd in stamfolket att vara med och lyssna till vad jag berättade för dem. Den Helige Ande verkade i deras hjärtan och de accepterade Jesus som sin Frälsare och Herre. Förra månaden kunde vi döpa några troende. De har nu byggt en liten kyrka och genom Guds nåd blev den klar. De gjorde även ett litet rum till mig där jag kan bo. Tack för att du ber för mig, att arbetet ska spridas och att alla här i Manobo ger sina liv till Jesus!

Utsända till Kambodja Ann Joy Divine Mission och Diahlou Mae Casimsiman har båda varit fadderbarn genom Trosgnistan samt elever på Bibelskolan. Nu är de utsända som missionärer till Kambodja. Jag, Ann Joy och min medarbetare Diahlou Mae, har varit nästan två år i Kambodja. Gud är verkligen god och har hjälpt oss i detta uppdrag. I januari när vi var på väg hem efter gudstjänster i tre olika byar, råkade vi ut för en olycka. Den motorcykel som jag körde slirade i den lösa sanden och jag skadade mitt ben. Under en månad kunde jag inte gå. Trots det har vi sett Guds mirakler och beskydd i våra liv. Fienden kan inte stoppa det Gud vill göra på den här platsen. Under pandemin blev allting mycket svårare, men vi litar på Guds omsorg och att Han förser oss med det vi behöver. Vi fortsätter göra Guds vilja trots alla förändringar p g a restriktionerna här.

Vi åker till avlägsna byar där vi undervisar barnen i engelska och bibelns berättelser, vi har matutdelning, hembesök och vi evangeliserar. Förra månaden hjälpte vi mer än tio familjer i en by mitt i skogen. Vägen dit var mycket svår att ta sig fram på, men vi prisar Gud för att Han ledde och beskyddade oss och för att Han rörde vid deras hjärtan så att de tog emot Jesus som sin Frälsare och Herre. Vi ska fortsätta att göra det Gud har kallat oss att göra, därför att vi tror att större saker kommer att komma och att större saker ännu måste uträttas på den här platsen och att fler själar ska läggas till Hans kungarike. All ära till Herren! Vill du stödja Bibelskolan i Filippinerna månatligen, kontakta Trosgnistan. Du kan även ge en engångsgåva via Swish / Bg 900 7378. Märk betalningen ”Bibelskola Filippinerna”

Varbie arbetar bland Manobo stamfolk

7

Trons Gnista 2 - 2021


Surendre Kumars familj får månatliga matpaket

500 matlådor per dag delas ut till de som är utan mat.

Sasikala - nybliven änka

Fyra nya smittade v Coronapandemins andra våg har haft en förödande inverkan på Indien. Indien har toppat de internationella nyhetsrubrikerna med dess kollapsande hälso- och sjukvård och dåligt planerade åtgärder mot ett av de dödligaste virus som drabbat vår tid. När april månad närmade sig sitt slut rapporterade hälsovårdsministeriet i Indien ett genomsnitt av över två dödsfall och nästan 270 nya smittade per minut, dvs över fyra nya smittade rapporteras varje sekund. Likbilar som står i kö med mer än tre döda kroppar i varje fordon har blivit vanliga scener över hela landet. Det har varit en enorm brist på syrgas på de flesta sjukhus. Indiens medicinska infrastruktur har kollapsat helt. Många fattiga människor som är i akut behov av vård dör på sjukhusens parkering i väntan på att bli inlagd. Det blir mycket tydligt att det har skett en grov felbedömning av situationen på regeringsnivå. Inget arbete - ingen mat Å ena sidan orsakar pandemin förödelse i otaliga tusentals liv. Å andra sidan, de Trons Gnista 2 - 2021

människor som lyckas undvika viruset, utsätts för svält och fullständig ekonomisk ruin. Majoriteten av indierna lever ”hand till mun” varje dag, dvs om de inte kan arbeta kan de inte äta. Vad media inte pratar om är den ekonomiska kamp som de flesta medelklassfamiljer och lägre medelklassfamiljer står inför. Många har inte kunnat hitta arbete sedan årets början och familjerna sjunker i djupare skuld. Det finns inget ekonomiskt stödpaket tillgängligt för gemene man. Utdelning av matpaket Bethel Fellowship Trust har kämpat för att nå ut och hjälpa de många som har drabbats. Situationen har varit svår för många av våra pastorer men vi har hittills kunnat hjälpa 516 pastorer med ett månatligt matpaket som innehåller det viktigaste för att ta sig genom denna tuffa tid. Lazarus är en av våra pastorer från en liten stad i södra Indien. När lock-down tillkännagavs hade de ingen mat i huset och inga pengar för att kunna köpa det

8

som behövdes för att klara sig. Han och hans fru bad Gud att hjälpa dem eftersom de också har två barn. Tack vare Trosgnistan kunde pastor Lazarus och hans familj få hjälp för att överleva den svåra tiden. Han och hans familj tackar hjärtligt för din generositet. Surendre Kumar är pastor i en liten by i Bihar. Under de senaste månaderna har församlingsmedlemmarna lidit av arbetslöshet på grund av Covid-19. Även om de kommit till kyrkan har de inte haft något att ge, så kyrkan har inte haft några inkomster de senaste månaderna. Pastorn och hans fru hade inte ens pengar för att köpa mjölk och kex till deras tre små barn. Det var i denna situation som vi kunde hjälpa dem med ett månatligt matpaket. Många av våra kyrkor når ut till sina lokala samhällen och ger ut all hjälp de kan. Huvudkyrkan i Coimbatore har kunnat nå ut till 300 fattiga familjer med ett månatligt matpaket. Sasikala, 52 år, förlorade sin man för några dagar sedan. Hennes man som


a och arbetslös får hjälp.

Även de små är hungriga, och får mättande matlådor

Aman Kumar, sjuk i Covid-19, kämpar för sitt liv.

varje sekund i Indien! haft alkoholproblem, hade slösat bort allt deras sparande. Familjen hade inte ens råd att begrava honom, utan deras släktingar fick hjälpa till. Hon har två barn, en trettonårig son och en tioårig dotter, men tar också hand om sin fattiga, funktionshindrade syster. Sonen som är diabetiker behöver medicinsk vård och behandling. Hon har själv försörjt familjen genom att arbeta som städerska. Men nyligen dog hennes arbetsgivare av Covid-19 och nu har hon ingen inkomstkälla. Vi ger familjen matpaket tills hon kan hitta ett nytt jobb. Eftersom lock-down har återupptagits i delstaten Tamil Nadu sedan förra veckan har vi dagligen mättat 500 personer ute på gatorna, som är utan mat. Vi vill rikta ett hjärtligt tack till alla våra kära vänner i Trosgnistans Mission som har stått med oss under denna svåra tid. Dina förböner behövs verkligen för dem som kämpar med Covid-19 Under pandemins andra våg har många av våra pastorer och troende lidit svårt i våra församlingar. Uppskattningsvis har

200 heltidspastorer från olika kyrkor och samfund över hela staten Tamil Nadu mist sina liv på grund av Covid-19. Bara i IPA (Trosgnistans partnerförsamling) har fem pastorer dött av Covid-19 och många är fortfarande sjuka. För närvarande är det fyra pastorer som befinner sig i ett mycket kritiskt skede och som kämpar för sina liv på sjukhus. En av dem är Aman Kumar som är pastor i en liten kyrka i staden Jeedal. Tillsammans med båda sina barn, en dotter och en son togs han in på sjukhuset för behandling mot Covid-19. Läkarna har sagt att 40% av pastor Amans lungor har påverkats. Han befinner sig för närvarande i en kritisk situation. De har redan spenderat orimligt mycket pengar för att försöka ge honom den vård som han behöver. Vänligen be om helande för honom, att Gud ska förlänga hans liv. Rajasekaran och hans fru Lydia har varit pastorspar för en kyrka i delstaten Haryana under de senaste 14 åren. Nyligen skyndades han till sjukhuset på

9

grund av hög feber och andningssvårigheter. Han testades positivt för Covid-19 och läkarna diagnostiserade att hans lungor var svårt drabbade på grund av infektionen. Tyvärr dog han den 5 maj vid 65 års ålder och efterlämnade fru och tre barn. Vänligen håll vår nation i dina böner. Be att Gud ska ge regeringen visdom och att fatta rätt beslut för att hjälpa oss genom denna kritiska tid. Vi vill framföra vårt hjärtliga tack till alla underbara vänner som genom Trosgnistans Mission, har hjälpt dem som är i akut behov. David Prakasam

”Giv oss idag vårt dagliga bröd” Du kan bli deras bönesvar! Ge en gåva till Trosgnistans swish / bankgiro 900 7378 Märk betalningen: ”Mat Indien” Trons Gnista 2 - 2021


Hjälp oss hjälpa de fattigaste!

ngo o K i tt o r b t u n a Vulk t k y fl å p s l a t n e Tus Hjälp oss hjälpa! Swish / bg 900 7378 (TG-Norge Vipps 518379) Märk din gåva: ”Vulkan Kongo”

Tusentals flydde från sina hem i panik när vulkanen Nyiragongo fick ett utbrott, den 22 maj. Nyiragongo, som ligger cirka en mil utanför Goma, har en huvudkrater som är 250 meter djup och två kilometer bred och fylls av en lavasjö. Denna gång stannande lavaströmmen strax utanför staden. Den fattiga befolkningen boende i utkanterna av Goma såg deras enkla bostäder på bara några timmar ödeläggas av lavan. Trosgnistan har sju församlingar i Goma. Vi hjälper även fattiga familjer och flyktingar. Pastor Tridon och hans hjälparbetare vädjar om hjälp till filtar, kläder, medicin, mat, kokkärl m.m. Vi behöver i en snabb hjälpinsats få in cirka 40 000 kr. Ge din gåva via Swish / Bg 900 7378. Märk din gåva: ”Vulkan Kongo”

Israel – tIdens tecken – Jesu återkomst IsraelkonFerens - Betel, runemo 10 – 12 septemBer 2021

! n e m m o k l Vä info@betelrunemo.se / 0278-13010

GÖran duVeskoG

Fredag 19:30 Livesändning på Kanal 10 Daniel Viklund & Göran Duveskog med Trosgnistans team och gäster Lördag 15:00 Seminarier med Daniel & Göran Lördag 19:00 Daniel Viklund ”Israel och Jesu återkomst ” Söndag 11:00 Daniel Viklund

För boende: Vevlinge camping 073-812 9183 - Nils Ols garden 0278-39163 - Scandic 0278-744 100 - Best Western 0278-632 800

Trons Gnista 2 - 2021

10

Foto: Cole Keister -Unsplash / Teefarm -Pixabay

danIel VIklund


För stafettpinnen vidare En minipredikan av Birger Skoglund

”Men för mig är livet inget värt, om jag inte får använda det till att slutföra den uppgift som Herren Jesus har gett mig. Ända till livets slut vill jag sprida det glada budskapet om Guds kärlek och förlåtelse”. Apg. 20:24

Redan i mycket unga år upplevde jag en passion i mitt liv, som sedan mognade till en livslång kallelse. I skrivande stund har jag ju faktiskt predikat på heltid under hela 57 år. Under alla dessa år har jag genom Guds gränslösa nåd fått arbeta med evangeliet. Ibland under kamp, men väldigt ofta i underbara segertider. Jag har sett stora skaror bli döpta i den Helige Ande och många frälsningsunder. Dessutom har jag fått se många människor bli mirakulöst botade. Allt detta egentligen oberoende av min egen förmåga, och jag vill utbrista med Paulus: ”Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att föra fram varje människa som fullkom-

lig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig”. Kol 1:28-29. Under den senaste 20-årsperioden har jag fått se hur mina barn- och ungdomsdrömmar om tjänst i Guds rike har gått i uppfyllelse. Den åldrige profetens ord nere i Karlskrona blev uppfyllda i ett underbart samarbete med Göran Duveskog och Trosgnistans Mission. Till och med nu i den svåra tid som vi och hela världen upplever med stängda kyrkor och inställda möten, har det behagat min mästare Jesus att öppna nya dörrar, för att sprida det väckelsens budskap som Gud lagt på mitt hjärta. Nu har jag kommit upp till en förhållandevis hög ålder, men upplever att jag trots det ännu har en hel del kvar att göra. Nyligen spelade jag in 14 väckelseprogram för kristen TV. Har också lovat att göra en serie program där jag lyfter fram Livet med Den Helige Ande. Det blir

11

minst 10 program. Dessutom har Öppna Kanalen i Stockholm öppnats för mig och där skall jag vittna om Jesus och hans frälsande kraft. De programmen skall vara inriktade till sådana som aldrig hört Evangelium. På nytt igen vill jag uttrycka min önskan om att få löpa min bana. Hans väg med mitt liv så som Paulus skriver i Apg 20 ”Ända till livets slut vill jag sprida det glada budskapet om Guds kärlek och förlåtelse.” Till er alla vill jag säga att jag löper framåt med stafettpinnen i min hand, och jag hoppas att många vill föra den vidare. Som Guds Folk är vi det segrande folket. Jag tror att jag ännu har en hel del år kvar och de åren vill jag få nåd att vara ett starkare föredöme, ett klarare ljus och en hetare låga. Min älskade vän som läser detta: Låt ingen eller inget besegra dig. Genom Guds nåd är du en övervinnare! Trons Gnista 2 - 2021


Min älskade pappa! Min älskade pappa Ove har fått flytta hem till Gud. Äntligen får han vara tillsammans med sin Ingrid som han saknade så mycket.

En pionjär har fullbordat sitt lopp Text: Curt Johansson Min bror Ove Johansson fick flytta till sitt himmelska hem den 21 april efter en tids sjukdom. Han blev drygt 79 år. Vi växte upp tillsammans på Doestorps gård i Bäckaby. Under tiden för sin militärtjänstgöring på Kalmar F12 upplevde Ove frälsning på en väckelsekampanj i Rösås, Bäckaby. Han utbildade sig senare till svetsare, men upplevde också en kallelse att predika evangelium. Hösten 1967 gjorde vi sällskap upp till Hälsingland, där vi tjänade som evangelister i Maranataförsamlingen i Edsbyn (numera Betelförsamlingen). I januari 1969 ingick Ove äktenskap med Ingrid. Det blev dubbelbröllop i Edsbyns missionskyrka, eftersom Ingegerd och jag också vigdes samtidigt. Donald Bergagård tjänade som vigselförrättare. Ove fortsatte att tjäna som evangelist i Hälsingland under närmare 6 år, därefter reste Ove och Ingrid med sina tre barn ut till Kenya som missionärer. Trons Gnista 2 - 2021

De verkade under tre perioder i Kenya, sammanlagt nästan 10 år. Där fick de vara med och tjäna under pionjärtiden både i Komotobo, Taita Hills och Eldoret. Genom sin hängivna tjänst i ordet och bönen fick de vara till stor välsignelse. Efter sin hemkomst från missionsfältet tjänade Ove och Ingrid som pastorer i Vetlanda Friförsamling under ca 8 år. De flyttade sedan till Åsljunga i Skåne, där Ingrid fick hembud, endast 69 år gammal. Under de sista åren av sitt liv tjänade Ove med predikan och undervisning i Centrumkyrkan i Skånes Fagerhult. Ove var trogen sin kallelse till slutet. Han var en bönens man och älskade att fördjupa sig i bibeln. Familjen var honom mycket kär. Vi stod varandra nära som syskon, och jag tillsammans med hans familj, samt släkt och vänner kommer att sakna honom mycket. Ove har nu fullbordat sitt lopp och han har fått mottaga rättfärdighetens segerkrans.

12

Min pappa var en modig man som vigde sitt liv åt att människor skulle lära känna Gud, i Sverige, runtom i världen, men framför allt i Kenya, där han tillsammans med mamma arbetade som missionär i över tio år. Jag minns en barndom full av äventyr. Jag minns söndagar då vi tog vår Toyota för att köra ut i bushen och besöka kyrkor. När vägen översvämmats av vatten, då gasade pappa och körde rakt igenom. Det var viktigt för pappa att vi barn alltid var med i allt. Vi fick sjunga sånger före han predikade och han uppmuntrade oss tidigt att säga några ord vi också. Vi levde ett liv där farliga ormar kom in i huset, där malaria och andra sjukdomar var vardag. Men pappa tog fram sin sönderlästa bibel, läste ett ord och så bad vi tillsammans och räknade med att Gud skulle ta hand om oss. Och det gjorde han. Pappa gav mig en grund i livet som jag är oändligt tacksam för, en tro som burit igenom allt. Han gav mig trygghet och kärlek. Jag vet att han betydde väldigt mycket för många människor och han kommer att vara saknad. Pappas sista år var kantade av sjukdom, men han kämpade tappert. Kampen mot covid blev hans sista. Jag vet att han kände frid över att ha fullbordat sitt lopp på jorden och nu får han vila ut hos sin himmelska far. Jag tror att han sitter där nu och håller sin Ingrid i handen. Noomi Lind


Lennart Guldstrand har lämnat oss. Lennart Guldstrand var en klippa på Smålandskonferensen i Ralingsås. Han var under många år ansvarig för husvagnscampingen. Många kommer säkert ihåg honom där han kom körande med golfbilen för att hjälpa till med placeringar och andra problem inom campingen. Lennart som insjuknade i höstas, hann fylla 79 år. Vi trodde och hoppades att sjukdomen skulle ge med sig, men fredagen den 21 maj var kampen över och han flyttade till paradisets värld. En sång han kände mycket för under sista tiden, var sången om himlaporten som står öppen och att Frälsaren skall stå där och säga välkommen hem.

Trosgnistans Mission har mist en kär och trofast vän och vi känner stor tacksamhet för alla år av samarbete. Lennart Guldstrand sörjes närmast av sin hustru Marianne och de tre barnen med respektive familjer och ett par syskon. Marianne är Göran och David Duveskogs syster. Vännerna är många, inte minst bland nysvenskar som fått stöd och hjälp hos familjen Guldstrand och pingstförsamlingen i Nybro som han tillhörde i många år. Må Herren ge tröst och styrka. Lennart, vi möts på andra sidan himlaporten. På återseende. David Duveskog

Vill du ge en gåva till Lennarts minne? Betala via Swish / Bg 900 7378. Märk gåvan ”LG minne”. Gåvorna går till barnen i Nairobi slum.

Smålandskonferensen kommer hem till dig Göran Duveskog

Curt Johansson

David Duveskog

4 JULI

GertOve Liw

på Emilia Lindberg

Susanne Renkel

Tord Renkel

11:00 Gudstjänst - Curt & Göran 19:30 Missionskväll - GertOve &

David, Gäster, Musik, Intervjuer, Mission m m

Pontus J. Back

! inte med a s M i s p ro g ra m nde ns team a n n Spä sgnista Tro

13

Trons Gnista 2 - 2021


Etiopiska Judar till Israel Sedan ett drygt år tillbaka pågår ännu en operation för att föra etiopiska judar till Israel. I februari 2020 fattade den israeliska regeringen det efterlängtade beslutet och operationen kallas ”Tzur Israel” – Israels klippa. I början av 2020 räknade vi med att det fanns cirka 9 000 judar kvar i Etiopien. Israels regering beslöt att inleda operation ”Tzur Israel” för att successivt föra dessa judar till Israel. Man gav operationen sitt namn av samma anledning som begreppet användes i självständighetsdeklarationen: För att visa de etiopiska judarna att löftena finns och kommer att hållas. De skall föras hem. 2 000 judar skulle flygas till Israel under det första året. Man påbörjade arbetet men sedan kom pandemin och arbetet fördröjdes. Israel har haft flera nedstängningar och man har stoppat flyg till och från Israel för att skydda liv. Ändå lyckades man över förväntan och nära 1000 etiopiska judar kunde komma till Israel under 2020.

I slutet av mars kom ett plan med 260 etiopiska judar till Israel. De föll på knä, kysste marken, tackade Gud och Israel för att de äntligen kunnat komma hem. Detta plan ska markera nystarten för operation ”Tzur Israel” och vi hoppas nu att minst ett plan ska landa varje månad på Ben Gurions flygplats. Ni inom Trosgnistan som stödjer vårt arbete så generöst, ni förstår verkligen betydelsen av detta arbete. Inget är viktigare och mer bibliskt och profetiskt, än att föra judar till Israel. Det är hela essensen med folket och landet Israel. De etiopiska judarna med sin speciella historia har här en särskild betydelse. Vi har idag en invandrarminister i Israel med ursprung i Etiopien, och jag kan inte föreställa mig vad det betyder för henne att få stå på Ben Gurion-flygplatsen och ta emot sina systrar och bröder. Vilka enorma känslor och tankar hon måste ha!

Vänner, tack för att ni hjälper oss med denna viktiga uppgift. ”Tzur Israel”, Israels klippa, är en mycket viktig operation för att komma närmare det slutliga målet. Ulf Cahn Generalsekreterare Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod

Trädplantering

Nu kombineras det med en minnesplats för Raoul Wallenberg. Parken blir en påTrons Gnista 2 - 2021

minnelse om en viktig länk mellan det judiska folket och Israel. Vi håller liv i minnet av Raoul Wallenberg och minns hans osjälviska och hjältemodiga insatser för att rädda tusentals ungerska judar undan Förintelsen. Tack till Trosgnistans givare som bidragit generöst till denna park. Ulf Cahn

14

Foto: www.kkl.nu

Arbetet med en park till Raoul Wallenbergs minne pågår i T’sora utanför Bet Shemesh. Detta är ett populärt rekreationsområde, en halvtimmes bilresa från Jerusalem. Många israeliska familjer åker dit på helgerna för att njuta av friluftsliv och natur.


Får vi komma hem till Er på fredagkväll 18 juni, 19:30?

r imma 2,5 t ning på tsänd direk

Programledare: Göran Duveskog, GertOve Liw och David Duveskog Intervjuer ~ Sång & Musik ~ Mission Israel ~ Vi ber för dig ~ Bibelfrågan

Gäster: Sara & Markus Ask, Tord Renkel. Sång: Elinor Ask

n ed Trosgnista 30 minuterarnmDuveskog eller David Duveskog

t dela. Programledare: Gö nade berättelse at än sp en ed m st 0 besöks av en gä varje månad 20:3 Första torsdagen blå. ta m nal 10s progra För repriser, se Ka Söndagar 11:00 Gudstjänst från Betel; youtube.betelrunemo.se

0278-13010 Bg / Swish 900 7378

KS Fastigheter AB Vattlång 112, 820 71 Ilsbo

FLYTTAR? GLÖM INTE ATT MEDDELA OSS DIN NYA ADRESS! info@trosgnistan.se 0278-13010

15

Trons Gnista 2 - 2021


POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning, returnera tidningen med ny adress till: Trosgnistan, Edelsbergsvägen 7, 821 34 Bollnäs

HÖST KONFERENS Undervisning - Väckelse - Förbön

13-17 OKTOBER ~ BETEL, RUNEMO

Göran Duveskog - Mika Halkola - Samuel Liljeblom Curt Johansson - Birger Skoglund - GertOve Liw Tord Renkel - David Duveskog - Yngvar Andersen

Onsdag 19:00 Torsdag 10:00, 19:00 ag 19:30 d e r F Fredag 10:00, 19:30 ndning ä s e v i L Lördag 10:00, 19:00 gäster~ d e m n a ist Söndag 11:00 ~Trosgn

www.trosgnistan.se

För boende: Vevlinge camping 073-812 9183 - Nils Ols garden 0278-39163 Scandic 0278-744 100 - Best Western 0278-632 800