Trons Gnista Nr 3 / 2020

Page 1

Nr 3 - 2020


LEDARE Hemsida www.trosgnistan.se E-mail info@trosgnistan.se Telefon 0278 - 130 10 Postadress Box 1112 821 13 Bollnäs Besöks / Leveransadress Edelsbergsvägen 7 821 34 Bollnäs Öppe der: Månd - onsd 9:00 - 16:00 Torsd 9:30 - 16:00 (Lunchstängt 12:00-13:00) Fred 9:00 - 13:00 Plus / Bankgiro BG 900-2718 (OCR) BG 900 - 7378 PG 90 07 37-8 Swish 9007378 Trosgnisten Misjon Postboks 15 Kronstad N - 5819 Bergen Tidningen Trons Gnista Organ för Trosgnistans Mission Betelförsamlingen, Runemo Ansvarig Utgivare / Redaktör Göran Duveskog Medarbetare Veronika Bodén Siv Sandsgård Curt Johansson David Duveskog Omslagsfoto: Tgs arkiv Tidningen utges med 4 nr/år Prenumera onsavgi : 120 kr.

Trosgnistans Förbönstjänst Torsdagar mellan 7:30-8:30 är det förbön på Trosgnistan. Har du e speciellt böneämne eller önskar en böneduk, ring eller skriv ll oss.

Trons Gnista 3 - 2020

BRYT ISOLERINGEN Rubriken kanske känns provocerande i en d då vi uppmanas a hålla avstånd och helst arbeta hemifrån och undvika folksamlingar. De a då vår värld plågas av en pandemi. Vi uppmanas a göra vad vi kan för a förhindra smi spridning, och det är jä evik gt. Som kristna har vi en kallelse med e globalt missionsuppdrag. Många ak viteter har tryckt på paus knappen. Hur gör vi? Den kristna kyrkan är en missionerande kyrka. Ut i hela världen. Trosgnistans mo o under alla år har varit och är ”Evangelium över alla gränser”. En stor del av det kristna livet handlar om gemenskapen med Gud. Det personliga bönelivet kan ingen pandemi stoppa. I Guds rike gäller det a hålla sig nära Gud, inte på avstånd. A umgås med Gud och läsa Bibeln är e privilegium. Det är också i den gemenskapen som det föds tankar och idéer hur vi kan nå ut med vårt budskap och bryta isoleringen. Innan Coronapandemins utbro så fick jag en förfrågan om a leda en hel kväll i månaden på TV. Genom vårt samarbete med Kanal 10 har jag nu med e team från Trosgnistan le en fredag kväll varje månad. Responsen har varit stor. Genom de a kunde vi bryta isoleringen. Kristen TV har nog aldrig få betyda så mycket för så många som just de a år. När pandemin bröt ut i mars och halva jordens befolkning hamnade i karantän, fick jag e telefonsamtal från en pastor som inte längre hade mat. Dagen e er samtalet talade Gud ll mig genom bönen ”Fader vår ….giv oss idag vårt dagliga bröd”. Jag drabbades av stor nöd för våra hundratusentals trossyskon i våra partnerkyrkor som hungrade. Gud gav oss en idé hur vi kunde mi i nedstängningen ordna små team i våra många systerkyrkor som kunde nå ut ll svältande. Genom ”era” generösa gåvor har vi kunnat dela ut mat för över en miljon kronor. Vi lyckades bryta isoleringen! I juli månad blev jag inbjuden a tala ll tusen ledare i Indien, Sri Lanka och Nepal via Zoom och Youtube. Jag sa i e rum i sommarstugan en varm sommardag och Guds närvaro och smörjelse var där. Och nu i kväll är jag inbjuden, i skrivande stund, a predika via Zoom och Facebook ll 9000 E opier genom pastor Deresse. Genom tekniken öppnas nya vägar. Vår fiende försöker all d isolera den kristna kyrkan. Jag tackar Gud för varje ny dörr som öppnas. Kanske en ll blir frälst, kanske tusen nya människor kommer ll tro på Jesus. På vårt center för utsa a kvinnor i Kongo har det bru t ut en väckelse. Nu får inte kvinnorna bara mat, husrum och själavård. Kvinnor runt omkring centret kommer ll mötena och kommer ll tro på Jesus och nu får de döpa nyfrälsta. Gud öppnar människors hjärtan. När den helige Ande föll på Pingstdagen så hade lärjungarna be i o dagar. Den övre salen rymde ca 120 personer. Nu var den inne a bryta isoleringen, ut ll folket och 3000 blev frälsta. Sedan dess har Guds Ande le människor i alla der och så har isoleringen bru ts och nya människor och nya folkgrupper har hört om Jesus. Nu vill Gud använda dig. Någon ”isolering” som kanske du kan bryta. Någon person som du kan hjälpa, någon som du kan berä a om Jesus för.

2

Göran Duveskog

Missionsföreståndare


KRÖNIKA

Källa så klar, va en du har... Jag har lärt mig a älska Hälsingland. Utanför det vackra Järvsö har vi en stuga. Nja, inte vi utan snarare vår dotter Deborah. Stugan byggdes för några år sedan alldeles vid sjön Stora Björken. Vi älskade platsen från första stund. Och vår första fråga var - finns det en källa med friskt va en? Nu för någon vecka sedan letade vi oss upp ll källan som förser e 15 tal stugor med va en året om. Vi gick genom blåbärsris och vildhallon högt upp på berget. Tänk a just här i en ganska o llgänglig miljö fanns källan. Härifrån har man dragit en kra ig slang ner från berget och på sjöbo en har man förgrenat den ll stugorna.

Den har aldrig sinat, sa ordförande för va enföreningen på årsmötet nyligen. Den levererar år e er år. Kvalitén är bästa tänkbara. Det är som e gudagivet va entorn som ger bra tryck åt alla. Några boende bor året om. För a det inte skall frysa ll i ledningarna måste man låta något ställe ha flödet på hela den. Det får aldrig upphöra för då fryser det ll. Jag fann en annan källa i unga år. Likheterna är många. Källan kommer från Gud. Den sinar aldrig. Den ges åt alla som kopplar på. Den källan heter Kristus och hemligheten är a låta det levande va en som kommer från höjden ständigt flöda.

från när och fjärran

NOTISER Välkommen alla nya läsare! Genom våra program på sociala medier och tv har många av er hört av sig ll Trosgnistan. Därför skickas vår dning Trons Gnista ll er. Den ges ut fyra gånger per år och berä ar om vårt växande missionsarbete. Tack för dina förböner och gåvor. Välkommen a skicka namn och adress på några av dina vänner, så skickar vi kostnadsfri vår dning ll dem med en hälsning ifrån dig. Till Tanzania Göran Duveskog planerar a resa ll Tanzania första veckan i november. Där ska en möteskampanj hållas i Katoro, ca 20 mil från Mwanza utmed Victoria sjön. Flera kyrkor skall också invigas och en pastorkonferens planeras. Kortare besök görs också i Arucha och Dar Es Salaam. Bed för resan.

og David Duvesk

Visionsgruppen Trosgnistans mission har startat en visionsgrupp under ledning av Göran Duveskog, GertOve Liw och David Duveskog. Gruppen arbetar med fram dsfrågor, hur Trosgnistan bä re kan nå ut med informa on, nå nya grupper, använda sociala pla ormar och tv, men också engagera yngre människor i arbetet. Den första visionsträffen hölls i Betel, Runemo i början av september. Göran talade inledningsvis om hur Gud öppnar nya dörrar.

ödmjukt sä berä ade både om sin frälsning och Guds ledning i livet. Sedan delades man in i olika grupper och samtalade om hur Trosgnistans arbete kan utvecklas. En vik g del i de a är också a mötas och inspirera varandra. Förutom TG styrelse och personal är följande invalda på e år i taget. Mika Halkola, Håkan Svedman, Noa From, Yngvar Andersen och Birger Skoglund.

Som gäs alare var Michael Lindberg inbjuden. Michael driver e företag ”Lindbergs”, som llverkar kläder. Michael har digare blivit utsedd ll årets företagare. Hans vi nesbörd berörde oss alla starkt, då han på e

3

Trons Gnista 3 - 2020


n e s n e r e f n o k s d n a l å Sm 020 1 970 - 20

Texter och bilder: Trosgnistans arkiv Sammanställt av Veronika Bodén

Under en bönepromenad på en liten skogss g i Hälsingland, i slutet av 60-talet, hörde Curt Johansson Gud säga: ”Du skall åka ner och ordna en konferens på din föräldragård”. Hur skulle han kunna övertyga en församling i Hälsingland a åka nästan 60 mil ner ll Doestorps gård utanför Vetlanda? Men om Gud har talat så är allt möjligt! Visionen visade sig vara från Gud och sedan den första resan har det blivit många fler. Under dessa 50 år har många människor, både unga och äldre blivit frälsta, döpta, andedöpta och helade. Tusentals fadderbarn och evangelister har genom åren få faddrar. Miljontals kronor har samlats in för olika projekt så evangeliet har kunnat spridas runt om i världen. Många missionärer har avskilts men det har också varit en plats för hemmavarande missionärer a mötas. Följ med från den ringa begynnelsen... Den 11–19 juli 1970 hölls den första Smålandskonferensen i e lånat tält. Då lagades all mat på en liten spis i Curts

Trons Gnista 3 - 2020

och Oves föräldrahem och åts en trappa upp i det största rummet. Kvällsmötena samlade 200–300 personer och det var många ofrälsta med. Den första konferensen omsa e 8000 kr vilket 2020 motsvarar ca 65 000 kr. Den sista dagen på konferensen avskildes Curt & Ingegerd som missionärer inför deras resa ll Kenya. Konferensen växte och 1974 hade tältet förlängts med en mast, men redan första mötet var tältet nästan fullsa . Tisdag kväll 1975 slogs publikrekord med närmare 800 personer som trängdes i tältet. 1977 sista helgen var tältet för litet för a rymma alla…

Folk både trängdes anför och ut innanför rna! tältvägga Under några konferenser fanns e ma ält i trädgården för a 1979 fly a upp ll logen. Där hade man gjort e enklare kök och matsal.

4

Förutom husvagnar, tält och logement på området hyrdes bygdegårdar och skolor för a logera alla. 1980: Om någon frågat vad som gjort det starkaste intrycket så skulle jag svara bönenä erna. E flertal kvällar e er mötena fylldes Rulla kapell av bedjande människor, de flesta ungdomar. Anden föll och flera fick uppleva andens dop. /David Duveskog 1983: I tro köptes e större tält in för närmare 75 000 kr. Innan det nya tältet restes kom det kra iga regnskurar som nästan omöjliggjorde resningen. 1984: Målle Lindberg drog storpublik på ca 1000 personer. Folk fick trängas både innanför och utanför tältväggarna. 1988: Tältet har utökats med y erligare en sek on och rymmer nu 1000 personer. Flera berä ade hur de upplevt a Gud botat dem under konferensen: E ungt par fick förbön för sin lille baby som hade svåra matsmältningsproblem och fick näring genom slangar i näsan. E er förbön hände e under. Matsmältningen började fungera normalt, barnet fick ap t och slangarna kunde tas bort.


Till konferensen 1979, hade e enklare kök och matsal iordningställts uppe på logen. Här ses Ella, Anna och Elly. 1992: I år började konferensen med stor drama k. Då tältet hade rests och alla järnpålar slagits ned för a förankra tältet så kom en kra ig virvelvind, liknande en tornado, emot tältdukarna och på några sekunder var förödelsen e faktum. Hela tältet kastades omkull. Sigvard Ståhl, en av tältcheferna berä ade: Jag sa i en av masterna för a fästa en kabel. Innan jag hann reagera ly es hela tältet rakt upp med alla master och veks undan ungefär som man viker undan e täcke på morgonen. E ersom jag stod på en stege föll både jag och stegen 7 meter då masten ly es upp. Som genom e under klarade han sig utan allvarliga skador. Järnpålar och stormmaster flög i lu en förbi e 20tal medarbetare som fanns inne i tältet. Trots drama ken kunde konferensen starta på utsa d.

Sigvard Ståhl klarade sig lindrit undan e er a ha fallit sju meter från en stege, då en kra ig virvelvind slagit omkull tältet.

1997: Årets Smålandskonferens hade fler fasta deltagare och ovanligt stor publik llströmning på kvällsmötena. På lördag kväll var det stora tusenmannatältet överfullt och 50 personer fick nöja sig med ståplats utanför tältet. 2001: E er 31 konferenser på Doestorps gård blev det dags a fly a ll Ralingsåsgården utanför Aneby. Och istället för tältmöten kunde vi samlas i en stor konferenskyrka med plats för 1500 personer. Hela anläggningen är naturligtvis mer lä arbetad än Doestorp. 2002: Barnmötena leddes de a år av Eva Nordsten och Lena Ståhl. 14 av barnen döptes under veckan. 2005: På fredag kväll slogs publikrekordet när 1800 personer trängdes för a

lyssna på Don Piper (USA) som llbringat 90 minuter i Himlen. 2007: Närmare 200 fadderbarn fick sin fadder under konferensen. 2008: Ungdomskonferensen de a år blev något utöver det vanliga - det kom en tryckvåg från himlen som gav ringar på va net under många år och kallades ”Praise Explosion”. 2012: Rekordår med 1300 – 1500 på kvällsmötena under veckan och totalt kom det in 1,2 miljoner kronor. 2016: Angel Miriam som arbetar på e flickhem i Indien, berä ade om situa onen för många unga fa ga flickor med risk för trafficking och slavarbete. En insamling gjordes för arbetet som uppgick ll 250 000 kr, sam digt som 50 faddrar rekryterades ll flickor i Indien. 2018 & 2019: Några barn sålde blåbär, stenar med bibelord och muffins. Intäkterna överlämnades ll missionen för hjälp ll f d barnhemsbarn i Kenya. Totalt fick barnen in ca 11 200 kr. 2020: Smålandskonferensens 50-års jubileum kunde inte genomföras som planerat p g a restrik onerna under Coronapandemin. Men istället för a ställa in helt, sändes ”Smålandskonferensen live” från Betel, den 5 juli via webben och Kanal 10. Vi vill passa på a säga e stort TACK ll alla er frivilligarbetare, förebedjare och offrare under dessa 50 år! Utan er har vi inte kunnat genomföra konferenserna. Vi är så tacksamma för er och er insats! Varje år brukar det sägas a ”det här var den bästa konferensen”, men i år säger vi ”Vi hoppas få se er nästa år på Smålandskonferensen!”

5

Trons Gnista 3 - 2020


n e s n e r e f n o k s d n a l å Sm leum l i b u J s r å firade 50

Teamet bakom jubileumskvällen: Benjamin Bodén (Tekniker), GertOve Liw, Hans Berbres (Kamera) David Duveskog, David Larsson (Ljud), Maria Herza med Leia, Henrik Herza (Producent), Göran Duveskog, Tord Renkel, Emilia Lindberg, Susanne Renkel, Curt Johansson E rik gt fem oårsjubileum förtjänar givetvis a firas med pompa och ståt! Det var ju e sådant firande som var planerat för årets Smålandskonferens men allt kom a ställas på ända de a märkliga år. Istället blev jubileet e sabbatsår, e så kallat ”jubelår” (viloår) i den bibliska kontexten. Vi ställde inte in konferensen helt, men ställde om. Gudstjänst Den femte juli sändes ”Smålandskonferensen live” från Betelkyrkan i Runemo

Trons Gnista 3 - 2020

- både över webben och via Kanal 10. På förmiddagen höll Göran Duveskog en inspirerande predikan om a gå ut i hela världen och en insamling gjordes ll kyrktak i Afrika. Det är e hjärteprojekt i missionen då en lokal kyrka betyder så mycket för utvecklingen av både det andliga och det sociala samhället, inte minst i avlägsna byar i Afrika. Jubileumskväll Jubileumskvällens konferencierer var GertOve Liw, David Duveskog och undertecknad och kvällen firades i sann

6

jubileumsanda med llbakablickar på vad Smålandskonferensen har kommit a betyda genom åren. Programmet varvades med hälsningar ifrån missionsländerna, appeller från Trosgnistans team, gratula onshälsningar ifrån inbjudna konferenstalare som ramades in med härliga sånginslag av den skönsjungande Emilia Lindberg. Nostalgi I ”panelsoffan” talades det om favoritminnen från konferensen och vid kaffe-


Gratula onshälsningar kom från Ketzie & David Prakasam, Indien

Kvällen ramades in med härliga sånginslag av den skönsjungande Emilia Lindberg

Carl-Gustaf Severin som varit en återkommande talare på konferensen, sände en hälsning ll jubileumskvällen

Smålandskonferensens 50 år firades med gräddtårta som sig bör en hög dsdag som denna bordet i rutan så firades Smålandskonferensens 50 år med gräddtårta som sig bör en hög dsdag som denna. Ifrån konferensens bildarkiv letades det fram ”go’bitar” med både Curt & Roland och Hilding Fagerberg och det klipptes ihop en film om den ringa begynnelsen på Doestorps gård där konferensen hölls de första tre o åren. Man får väl erkänna a hela kvällen upplevdes lite som en nostalgitripp där vi med tacksamhet ser vad konferensen har kommit a betyda för så många. Nöden tar inte semester Under kvällen gjordes även en jubileumsinsamling ll ”nöden som inte tar semester”. Vi kan bara konstatera a även denna hög dssöndag blev en succé under rådande omständigheter! Tack vare våra trogna missionsvänner och nya bekantskaper över Kanal 10,

fick vi in en sådan stor gåva, a den kan kompensera delar av det ekonomiska bor all vi annars skulle ha vid en utebliven konferens. Våra samarbetspartners världen över hade be för de a och llsammans kan vi nu fortsä a a räcka ut en hjälpande hand i en värld av nöd under der av världsvid kris. Är det inte otroligt a trots a vi inte kunde hålla konferensen som vanligt på grund av restrik oner, så nådde vi tack vare TV en större publik än vi någonsin hade kunnat rymma i den stora konferenskyrkan på Ralingsås! Tacksamhet E ersmaken av jubileumssöndagen är en otrolig tacksamhet både ll Gud och människor. Vi är så otroligt tacksamma för alla som genom åren deltagit, offrat och hjälpt ll prak skt. För a kunna

7

Ingegerd Johansson berä ade om hjältarna i köket och kvinnofrukosten. hålla en konferens av det här slaget så behövs e stort team av medarbetare för a få allt prak skt a fungera. Vi ses nästa år! Men, nu är vi utvilade och mer taggade än någonsin inför Smålandskonferensen 2021. Även om jubileumskvällen var kantad av llbakablickar och tacksamhet över det som har varit så blickar vi nu framåt mot nya segrar. Smålandskonferensen har all d präglats av härliga gudsmöten, fin gemenskap och en varierad talarlista. Redan nu jobbas det med detaljerna, talarna och förberedelser. Utan a lova för mycket så kan jag säga a ni inte vill missa nästa års konferens! Vi ses där! Maria Herza

Trons Gnista 3 - 2020


I årets digitala Smålandskonferens, som sändes på Kanal 10 den 5 juli, delade några från Trosgnistans talarteam en kort appell. Vi har be dem a med några få rader sammanfa a sina budskap. Kra en i visioner Yonggi Cho u ryckte en gång ”Drömmar och visioner är Guds språk ll oss”. Bibeln säger ”utan vision blir folket tygellöst”. När Gud lägger en vision i vårt hjärta, så ger det inriktning. O a spränger visionen vårt invanda mönster. Nya dörrar öppnas, arbetet växer. Om ledarskapet saknar vision, då går man på tradi on och det leder ll stagnaon. Gudagivna visioner är nycklar ll framgång. Göran Duveskog Bön - Nyckeln ll framgång Trosgnistans Mission föddes under en d av stark bön i vår församling. Smålandskonferensen har också präglats av starka bönesamlingar. Alla väckelserörelser har börjat med böneini a v. Den kristna församlingen föddes på Övre Salen i Jerusalem under en d av bön, som kulminerade med en oerhört mäk g andeutgjutelse. Det stora uppvaknandet i Amerika under mi en av 1800-talet började med a en pensionerad affärsman, Jeremia Lanphier började med lunchbönemöten i New York som ledde ll a ca 1 miljon blev frälsta. Den klassiska pingstväckelsen i början av 1900-talet började med bön på en bibelskola i Topeka, då Agnes Ozman blev andedöpt. William Seymour blev starkt berörd och började med verksamhet på Azusa street i Los Angeles, och därifrån spreds Andens eld utöver hela världen. Idag är vi i stort behov av en ny böneväckelse. Vi är nu närmare Jesu andra llkommelse än någonsin digare och

Trons Gnista 3 - 2020

Jesu uppmaning ll oss är: ”Var ständigt vakna och be om kra a undfly allt som ska ske och kunna bestå inför människosonen.” (Luk. 21:36). Låt oss alla ta denna uppmaning på allvar och gå in i bön om frälsning och räddning för människorna i vår värld. Curt Johansson Fö av Gud Allt som är fö av Gud övervinner den här världen. Varje dröm, varje vision och varje lltal som kommer från Gud har en kra i sig a övervinna allt. Trosgnistans Mission började med en syn och e lltal från Gud. Ingegerd och Curt var lydiga den himmelska visionen, tog sina barn och fly ade ll Komotobo i Kenya. Resten är historia. Det som är fö av Gud talar starkare än alla häxdoktorer och starkare än alla svårigheter och omständigheter. Hos Honom är makten! Tord Renkel Evangeliets kra Bibeln säger a evangeliet är en Guds kra ll frälsning för var och en som tror. När vi tog emot Jesus fick vi uppleva hur Guds kra förvandlade våra liv men det stannar inte där. Evangeliets kra är en kra som vi kan få uppleva och leva i varje dag vare sig livet är på topp eller när vi möter motgångar. Livet kanske är fantas skt men så möter vi en motgång och allt känns tungt. Elia hade vunnit en fantas sk seger över Baals profeter när han möts av e mordhot från dro ningen i landet. Han

8

flyr och vill bara dö men Gud möter honom och ger honom styrka och nya uppdrag. Var du än befinner dig så har Gud bestämt e möte med dig och du kan få uppleva hur han kommer med sin styrka och kra . Han vill ge dina drömmar ny liv och han vill ge dig nya drömmar. Susanne Renkel Enhet som förenar! I Johannes 17 ber Jesus i sin översteprästerliga förbön om enhet! Det är precis vad vi behöver idag. Vi kan inte skapa enheten, men vi är kallade a bevara den. Enheten är skapad och given av Gud, så det handlar om e underordnande av Guds ordningar. I Nya Testamentet handlar det om den defini va enheten och Treenigheten är mallen. Det förverkligas inte i vad vi gör eller hur vi gör det. Det handlar om Koinonia, a dela livet med varandra och det förverkligas främst i den lokala församlingen. Koinonia betyder inte främst samarbete utan gemenskap. Gemenskap som leder ll samarbete, mission och evangelisaon. Gemenskap som förenar och gör oss starka a verka! GertOve Liw


Striden är inte över än De flesta kyrkor är stängda och det behövs en sanitär utrustning för ca 10 000 kr om en kyrka ska få hållas öppen. Våra medlemmar och pastorer med o a stora familjer har inte pengar ll mat. Nu vädjar de om nya matpengar från Trosgnistan. I Uganda är det också en svår och långvarig nedstängning av hela landet. Särskilt i städerna begränsas rörligheten, och många svälter. I Kenya har man försik gt öppnat upp landet, men många har det oerhört svårt e er den nedstängning som varit.

En Indisk kvinna är tacksam för e matpaket Vi hade hoppats a sommaren skulle innebära slutet på Coronapandemin. Tyvärr fortsä er den a plåga mänskligheten. Även digare Pandemier har hållit i länge och ibland kommit llbaka, och orsakat mycket värre lidande än Coronapandemin. När vi tänker llbaka på den sköna sommar som vi ha och hur pass bra det mesta ändå fungerar i vårt eget land, så glömmer vi lä den förtvivlan som drabbar de fa ga runt om i världen.

I E opien har den stora kyrkan varit stängd i flera månader och när vi ha matdistribu on så har så många kommit för a be om e matpaket a det inte räckt ll. Vi såg på bilderna a de a verkligen var fa ga och svältande. Kongo har varit oerhört utsa och där har vår matutdelning räddat många liv. Men nu har man bestämt a öppna upp landet och barn och ungdomar får gå ll skolorna. Indien är svårt drabbat Indien är e av de värst drabbade länderna i världen. Det talas om 120 millioner som förlorat sina jobb. En berä else förtäljer om en man som förlorade si jobb som dagavlönare inne i en stad

och hans sista pengar hade gå ll a köpa lite mat. På vandringen ll si hem på landsbygden dukade han under och dog vid vägkanten. Han är inte ensam, många har dukat under av svälten. Även i Ukraina, Filippinerna, Sri Lanka, Tanzania och Burundi har vi gjort hjälpinsatser. TACK TILL ALLA SOM HÖRSAMMAT VÅRT UPPROP! Ni har torkat deras tårar och när de be sin bön ”Giv oss idag vårt dagliga bröd” så har er gåva blivit deras bönesvar. Kampen är inte över än. Vi måste fortsä a a hjälpa. E Corona matpaket kostar ca 300 – 400 kr. Vill du hjälpa dom som inget har? Märk din gåva ”Corona matpaket” Bg eller Swish (samma nr) 900 7378 Vill du bli månadsgivare? Genom vårt hjälpkonto ”Hjärtefadder” kan vi göra dessa insatser. Vi stöder både långsik gt och akuta hjälpinsatser. Du kan bli månadsgivare med valfri summa. Skriv ll info@trosgnistan.se eller ring 0278-13010. Göran Duveskog

Nödrop från Nepal Ifrån Nepal har vi få e ny nödrop. Försik gt öppnade landet upp, men så blev det ökad smi spridning och så stängdes allt ned. De fa ga vet inte hur de ska klara sig från en dag ll en annan. Många som inte kunnat betala sina hyror har kastats ut från sina enkla bostäder. En del ser ingen utväg utan har tagit livet av sig. Nu vädjar de om hjälp och matpaket. Ökad smi spridning i Rwanda Vår ledare i Rwanda brukar sällan be om pengar. Men även Rwanda fick nyligen en ökad smi spridning och landet stängdes ned. Fa ga får ingen hjälp och i de olika bussarna kan endast 15 åka mot digare 30.

Matutdelning i Uganda

9

Vi har få e ny nödrop från Nepal

Trons Gnista 3 - 2020


Restora on Center förändrar liv!

Trosgnistans Restora on Center (upprä elsecenter) i Kongo ligger strax utanför staden Bukavu, i en by som heter Mudaka. Området har varit härjat av rebelller och krig och många kvinnor har blivit utsa a för hemska övergrepp och många män har dödats i konflikten. Så många kvinnor är änkor. Matutdelning öppnade för evangeliet När Coronapandemin spreds runt om i världen, stängde Kongo ned trots få konstaterade sjukdomsfall. Som e resultat drabbades den fa ga befolkningen hårt. Genom Trosgnistans hjälp kunde matutdelning ske på många platser i Kongo och i den fa ga byn Mudaka bland utsa a kvinnor blev det en stark öppning också för evangeliet. Ryktet om missionens hjälpverksamhet spred sig och nu har flera blivit frälsta och döpta. I den sista matutdelningen kunde vi hjälpa nästan 100 familjer, bland dessa

56 änkor med barn, vars män dödats i konflikten. Söndagsskolan växer kra igt och o a kan vi ge dessa fa ga barn lite mat också. Ivägkörda från sina hem Fyra kvinnor som kom ll oss hade blivit ivägkörda från sina hem av sina män sedan rebellerna våldtagit dem. Deras berä else berör oss starkt. De är bland de fa gaste, men vi har

genom Trosgnistan kunnat hjälpa dem med mat under denna svåra d. Våldtagen inför bröder En av de yngre kvinnorna berä ar a sju rebeller kom ll deras hem och våldtog henne inför ögonen på hennes två bröder. En broder protesterade och blev dödad. Den andra blev bor örd av rebellerna och vi vet inte vad som har hänt med honom. Men den unga utsa a kvinnan vaknade ll e er chocken och togs ll Röda Korsets sjukhus för sju månader. –Jag var så bi er, berä ar hon, jag kommer aldrig a förlåta dessa män. Jag hatade dom. Men när jag kom ll Upprä elsecentret blev jag frälst och sedan döpt. Nu har jag bestämt mig för a förlåta dessa ogärningsmän för a kunna gå vidare i livet. E jä etack ll Trosgnistan för all hjälp som ni ger! Anastasia Bulambo

Trons Gnista 3 - 2020

10


Ofa bar ondska och nöd Orden räcker inte ll.... För två dagar sedan fick jag besök av en mormor och hennes fem föräldralösa barnbarn. Barnen som är mellan tre och tolv år gamla är syskon. Deras pappa blev mördad av rebeller när han reste runt för a sälja kläder. Mamman hade precis fö si yngsta barn och var på sjukhuset när rebeller kom in, a ackerade och våldtog henne samt plundrade sjukhuset. De a blev för mycket för den nyförlösta mamman och då vården var bris ällig, orkade inte hennes kropp mer och hon avled. Barnen bor hos mormor men hon har inte pengar för a kunna förse dem med det de behöver. De lider svårt av proteinundernäring orsakad av brist på mat. Anastacia Kanske finns det någon av våra läsare som vill bli fadder för en av dessa små med 250kr per månad? Kontakta oss på info@trosgnistan.se eller ring 0278-13010.

Årsmöte I sommar skulle Trosgnistans sommarkonferens i Småland ha firat 50 år men Corona krisen sa e stopp för konferensen. Även Trosgnistans årsmöte blev framfly at från maj månad ll juni, närmare bestämt lördag den 13 juni. Inriktningen har dock varit och är a inte ställa in utan a ställa om och det har vi gjort! Tacksamsamhet inför Gud! Trosgnistan ser llbaka på 2019 med stor glädje och tacksamsamhet inför Gud! Antalet församlingar i Trosgnistans interna onella nätverk uppgår ll 4 530 församlingar med 350 659 medlemmar. Antalet människor som döptes uppgick ll ca. 30 000 personer. Det totala insamlingsresultatet ökade ll 22 571 583 kronor och det är en ökning med nästan 1,5 miljoner kronor sedan 2018. Vi känner stor ödmjukhet inför det stora förtroende som människor ger oss med sina gåvor. Smålandskonferensen Den årliga Smålandskonferensen samlade mycket folk under juli månad 2019 på Ralingsåsgården utanför Aneby och stora insamlingar gjordes ll missionen.

gav så pass mycket a bibelskolans dri blev säkrad flera år framöver. Vi upplever a Bibelskolan i Migori är något av pulsen i arbetet i Östafrika där vi utbildar pastorer och ledare som sedan går ut i tjänst för Guds rike! Ny medarbetare Vi hade även glädjen a få knyta ll oss en ny medarbetare i Norge. Han heter Yngvar Andersen och kommer a arbeta för Trosgnistan i Norge. Informera om arbetet Flera ini a v har tagits under 2019 för a informera om vårt arbete. Vi fick besök av Angel Miriam från Chennai i Indien som gjorde en mötesturné i Sverige llsammans med Göran Duveskog med team. Angel Miriam besökte också Trosgnistans partnerförsamling Höglidenkyrkan i Hudiksvall. En stor missionskväll hölls också i Pingstkyrkan i Nybro under temat: ”Duvemålakväll”, David och Göran Duveskog med flera medverkade. GertOve Liw Missionssekreterare

Align I november hölls Trosgnistan sin interna onella pastorskonferens, Align, i Israel med över 80 deltagare från 11 länder. Konferensen blev mycket framgångsrik och många pastorer och ledare kunde besöka Israel för första gången. Stark undervisning och varm gemenskap präglade hela konferensen. Bibelskola Trosgnistan brukar skicka ut brev med informa on om vårt arbete där vi också presenterar olika projekt och behov i de olika länderna. E av dessa brev som skickades ut i maj månad, 2019, handlade om bibelskolan i Migori, Kenya. Det

11

Trons Gnista 3 - 2020


En uppska ad och älskad medarbetare har få hembud Leif Lövgren gick hem ll Jesus den 20 juli e er en ds sjukdom. Vi som stod nära Leif visste a han var sjuk. Förloppet gick snabbare än vad vi anat. Det är allvarligt, sa Leif för någon månad sedan, men ville inte specificera.

– Ing

Nu när vandringsstaven är nedlagd flyter minnena fram. Resor, möten, missionsauk oner och e nära samarbete under många år. Jag mö e Leif första gången då jag arbetade i Gävle 1978. Leif kom då från Uppsala och hade blivit frälst och upprä ad. Hans vi nesbörd berörde alla. 1984 kom han ll Stenbacka i Hälsingland och det blev Leifs räddning. Ganska snart fick han anställning på Trosgnistans Mission i Bollnäs. All d glad och tjänstvillig. A hjälpa andra blev hans melodi. E er något år tog han ini a v ll missionsauk oner som hölls år e er år lls han pensionerades. Genom dessa auk oner har många få hjälp och flera barnhem har byggts eller få stöd. Som gammal sjöman tog Leif både i dikter och vi nesbörd bilder från havet och båtarna. När jag var med och kalllade på ambulans från hans hem så var mina sista ord ll Leif när han ly es in i ambulansen - ”Mästerlotsen är med ombord”. Leif ade upp och ropade ”halleluja”. Personalen log och jag sa

Tanzania skiljer sig från andra länder i Afrika. Här har man inte ha någon nedstängning på grund av Corona. Enligt de officiella uppgi erna är smi spridningen nästan obefintlig och sjukhusen har så långt vi vet inte rapporterat om många fall.

a Leif vet vem jag menar när jag talar om mästerlotsen. Nu har mästerlotsen Jesus fört honom genom bränningar och skär ll den evigt trygga hamnen. Vi möts igen. Förutom alla vänner och de kan räknas i tusentals världen över, så sörjes han närmast av sin do er Pia med familj och do ern Frida. Frid över Leifs minne. Leif skulle fylla 76 år i november. En fin och gripande begravning samt minnesstund hölls i Betelkyrkan i mi en av augus i kretsen av de närmaste samt vänner från Betel i Runemo och Sionförsamlingen i Viksjöfors. David Duveskog

En missionspionjär har has gt lämnat oss Inger Appelfeldt omkom i en trafikolycka mellan Sollebrunn och Alingsås i en kollision med en långtradare i mi en av augus . Maken Karl-Erik fick besök av tre poliser den 13 augus som kom med det tunga beskedet. Do ern Hanna som även var med vid olyckan klarade sig med mindre skador. Inger Appelfeldt har llsammans med maken och familjen ge en stor del av si liv i missionens tjänst. De har arbetat både på hemmaplan och i olika länder. I Karl-Eriks bok ”Gringo s ck hem” kan vi följa mycket av deras gemensamma äventyr. Inger var e ofa bart stöd för hela familjen och bidrog med många insatser. E er sin första d i Ecuador kom de in i

Trons Gnista 3 - 2020

Kri k Precis som Sverige har få kri k för a de valt en annan väg än andra europeiska länder så har också Tanzania få kri k för sin hållning, inte minst från

Pastor Nicholaus med sin fru, Olida

samarbetet med Trosgnistan. Under några år på 90 talet hade Inger e volontärbidrag från SIDA för insatser bland barn och utsa a familjer i staden Guayaquil. Här i staden byggde också Inger e hus som de återvänt ll e antal gånger. På hemmaplan har Inger arbetat i Sollebrunn som socialsekreterare lls hon för något år sedan gick i pension. Förutom av maken Karl-Erik så sörjes hon närmast av barnen och deras familjer. Hon sörjes också av massor av vänner runt om i landet och andra länder inte minst i Ecuador. Vi säger tack ll Inger och på återseende ovan där. David Duveskog

12

Dopförrä ning


Tanzania

en nedstängning på grund av Corona grannlandet Kenya där man likt många andra länder ha en mer radikal nedstängning även om man även där börjat öppna upp landet. Bönedagar Presidenten i Tanzania har utlyst bönedagar för landet och han var nyligen gäst i Pingströrelsens stora pastorskonferens där även pastor Johannes Amritzer från Sverige deltog. Presidenten kommer från Chato, en liten stad invid Victoriasjön. I samma

område har Trosgnistan många partnerförsamlingar. Här går väckelsen framåt och skaror döpts ll Kristus. Kvinnocenter Pastor Nicholaus som övervakar e 30 tal församlingar har dessutom byggt e kvinnocenter med stöd från Trosgnistan i Norge och Sverige. De lokala kvinnorna är drivande i de a projekt och nu finns det 16 elever på datautbildningen och 17 på sömnadsutbildningen, fördelat på bara två lärare.

I oktober förra året besökte Anne Halvorsen området och höll en stor kvinnokonferens och invigde det nya kvinnocentret. Nu är det i funk on, men fortsa är behoven stora. Eleverna kommer från en mycket fatg bakgrund, och några av dem bär på handikapp. Yrkesskolan behöver därför snarast två elektriska symaskiner, två broderimaskiner och fem vanliga symaskiner. Vid dataskolan får flera elever samsas om samma dator. Där behövs sex nya datorer, en skrivare med scannerfunkon och en projektor. Vi strävar e er a bli självförsörjande men nu i början behöver vi hjälp. Hjälp ll självhjälp. God bless you all. Pastor Nicholas Emmanuel Gåvor ll kvinnocentrat för inköp av symaskiner och datorutrustning, betalas ll bg / swish 900 7378. Märk gåvan ”Kvinnocentrat Tanzania”

Sömnadsutbildning på Kvinnocentrat

Kvinnocentrat

Datorutbildning på Kvinnocentrat

Skaror döpts ll Kristus

13

Trons Gnista 3 - 2020


Eld från Himlen ”…Han (Jesus) skall döpa er i den Helige Ande och eld”

Luk 3:16b

När vi läser i Gamla Testamentet så ser vi hur Herren bekrä ar si folk och sin egendom med härlighetsmolnet och med eld. I vildmarken så leddes Israels barn av en molnstod om dagen och en eldstod om na en. Vid invigningen av tabernaklet och vid invigningen av templet så var molnet och elden där som e bevis på Herrens närvaro och kra . Nu lever vi i det nya förbundet och templet ser lite annorlunda ut. Det är inte gjort av sten och det är inte byggt av människohänder. Paulus säger: ”Vet ni inte a ni är e Guds tempel och a Guds Ande bor i er” (1Kor 3:16). Och på Pingstdagen så ser vi a tungor som av eld visade sig för dom och fördelade sig och sa e sig på var och en. Alla blev uppfyllda med eld ifrån himmelen, alla blev en boningsplats åt den levande Gudens Ande. -Samme Ande som svävade över va net i skapelsens början -Samme Ande som kom över David när han smordes ll kung -Samme Ande som kom över Jesus vid Jordanfloden -Samme Ande som uppväckte Jesus från de döda Samme Helige Ande är det som har uppfyllt dig och mig och gjort oss ll levan-

de tempel. Och Johannes säger tydligt: ”…Ty Han som är i er är större än den som är i världen”. Han är större än alla mörkrets makter, större än alla sjukdomar och Han är större än alla prövningar vi kan möta. Han bor i dig och u ör si verk i dig, Han lär dig och undervisar dig. Han påminner dig om det Jesus har sagt, Han uppenbarar ordet och sin vilja för dig och Han vill använda dig i den här den, så låt Andens eld i dig brinna! Elden symboliserar bland annat helighet och renhet. Låt den Helige Andes eld få brinna i di liv och bränna bort slagg, orenhet och det som tynger. Det behöver inte vara synd, men denna världens ande har en förmåga a kleta sig fast på oss. Låt elden från himlen bränna upp eländet. Elden står också för en himmelsk passion, det är det här som förvandlar det naturliga ll något övernaturligt. Man får en passion för a bryta igenom, man får en passion för a se en förändring och man får en passion för a få tag på Guds rikes hemligheter. Det andliga livet handlar för det mesta inte om a vänta, det handlar om a söka och a söka med en passion ll dess man finner det man söker e er. Vill vi se genombro i helanden, vill vi se e

En minipredikan av

Tord Renkel

genombro för människors frälsning? Det vinns inte framför Tv:n, det finns hos Gud. ”Den som ber han får, den som söker han finner och för den som bultar skall dörren öppnas”. Trosgnistans Mission är född i denna himmelska passion, den Helige Andes eld brinner i våra hjärtan för hela världen. Jesus sade: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen” (Mark 16:15). Våra hjärtan brinner för de a, vi tror också på a hjälpa hela människan vilket gör a vi har fadderverksamhet, vi har nödhjälp och så vidare. Varenda människa är så värdefull för Gud. Han älskar så djupt och innerligt a Han sände Jesus för a försona hela världen med sig själv. Och genom tron är vi försonade och räddade och vi vill a alla människor ska få uppleva denna fantasska frälsning. Men kom ihåg: Gud sänder elden, men det är vi som håller den brinnande. Det sker genom ordet och bönen. Låt inte elden slockna!

Vill du bli månadsgivare för a lindra nöd? Som ”Hjärtefadder” hjälper du både långsik gt och vid aku nsatser. Med hjälp av våra Hjärtefaddrar har Trosgnistan bistå med matpaket i o länder under hungersnöden, i spåren av Coronapandemin. BLI MÅNADSGIVARE DU OCKSÅ TILL ”HJÄRTEFADDER”! Skriv ll info@trosgnistan.se eller ring 0278-13010. Ange summan du vill ge varje månad, och di personnummer om du önskar ska ereduk on på din gåva.

Trons Gnista 3 - 2020

14


KS Fastigheter AB VattlĂĽng 112, 820 71 Ilsbo

S

mĂĽlandskonferensen 6 - 11 juli 2021

www.smalandskonferensen.se 15

Trons Gnista 3 - 2020


POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid defini v e ersändning, returnera dningen med ny adress ll: Trosgnistan, Box 1112, 821 13 Bollnäs

Gör skillnad

Bli fadder

För 250kr/månad hjälper du e barn med mat, kläder och utbildning. Men di fadderskap betyder mer än så! Barnen känner sig värdefull och älskad.

Kenedy, Kenya Kenedy och hans tre syskon är föräldralösa. De bor hos en moster i e av Nairobis slumområden men hon klarar inte av a försörja dem. Kenedy går i sjä e klass och som många andra barn, gillar han a sparka fotboll med sina kompisar.

Ge e barn chansen ll en bä re fram d! Skriv ll info@trosgnistan.se eller ring 0278-13010.

John, Filippinerna Johns mamma har överge familjen och pappa arbetar på annan ort. När en tyfon förstörde deras hem fick John och hans syskon fly a in på vårt barnhem.

Turkana, Kenya Turkanas föräldrar har dö i hiv / aids så hon och hennes syskon bor hos deras farbror och hans familj. På fri den gillar Turkana a spela netball med hennes kompisar.

Noa, Rwanda Noa går i första klass och är en ak v kille. Hans pappa är evangelist med ingen eller mycket låg inkomst medan mamma är arbetslös. De hyr e litet enkelt trähus.

Kanishka, Indien Kanishka går i första klass och gillar a rita och färglägga. Familjen odlar ll deras försörjning men pga torka, är skörden liten och därmed intäkterna låg.

Esther, Uganda Esther kommer från en stor familj med sju barn, föräldrar, farmor samt två kusiner. Pappa är pastor men odlar lite grönsaker som de säljer för deras försörjning.

Joyson, Indien Både Joyson och farmor som bor där behöver medicin. Pga Corona har inte hans pappa kunnat arbeta och därmed har de ingen inkomst ll hyra och mat. Familjen är fa g.

Rehema, Tanzania Rehema går i första klass och gillar a hoppa hopprep. Hon har tre äldre syskon. Föräldrarna har ingen fast inkomst utan odlar grönsaker som de säljer på marknaden.

Nash, Filippinerna Nash går i förskolan där han gillar a leka med bilar med klasskompisarna. Pappan har arbete men med en inkomst på endast 10-15 kr / dag. Mamman har inget arbete.

16