Trons Gnista Nr 2 / 2022

Page 1

Nr 2 - 2022

senare... r e d a n å m Fyra ippinerna Besök i Fil as folk in a r k U r å Hjälpen n nda och a g U n å r f Rapport Kenya i s n e r e f n o kvinnok


Kraften i teamarbete Hemsida www.trosgnistan.se E-mail info@trosgnistan.se Telefon 0278 - 130 10 Adress Edelsbergsvägen 7 821 34 Bollnäs Öppettider: Månd - Torsd 9:00 - 16:00 (Lunchstängt 12:00-13:00) Fred 9:00 - 13:00 Plus / Bankgiro Bg 900-2718 (OCR) Bg 900 - 7378 Pg 90 07 37-8 Swish 9007378 Trosgnisten Misjon Postboks 77 N - 2035 Holter Norge Tidningen Trons Gnista Organ för Trosgnistans Mission Betelförsamlingen, Runemo Ansvarig Utgivare / Redaktör Göran Duveskog Medarbetare Veronika Bodén Siv Sandsgård Curt Johansson David Duveskog Omslagsfoto: Maria Larsson Tidningen utges med 4 nr/år Prenumerationsavgift: 120 kr.

Trosgnistans Förbönstjänst Varje torsdag morgon är det förbön på Trosgnistan. Har du ett speciellt böneämne eller önskar en böneduk, skriv till be@trosgnistan.se

Trons Gnista 2 - 2022

LEDARE

Mose fick ett kraftfullt tilltal från Gud om kraften i teamarbete. ”En kan jaga tusen, men två kan jaga tiotusen”. En kan jaga tusen! Detta är starkt. En man i förbund med levande Gud utlovas stora segrar. Men sedan multipliceras denna kraft, då två personer samarbetar. Två kan jaga tiotusen. Jesus sände ut sina lärjungar två och två. Jesus skapade olika team. Han skickade ut 72 lärjungar med ett kraftfullt uppdrag att predika ”Guds rike är nu här”! Han utvalde 12 som han delade livet med och tränade i 3,5 år. Bland dessa 12 hade han tre som stod honom extra nära. Utav tvekan är Bibeln en handbok om ledarskap. Bibeln visar på att ledarskap också är att tjäna. Jesu liv och tjänst visar på det främsta ledarskap vår värld har bevittnat. Jesus pekar med hela handen ”Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar”. Samtidigt visar han ett tjänande ledarskap, han leder genom sitt goda exempel. Han är inte ”för stor” för att till exempel tvätta lärjungarnas fötter. I Filipperbrevet 2 sammanfattas hans storhet i ledarskap med fyra punkter. Uppoffringar, tjänande, ödmjukhet och lydnad mot sin himmelske Fader som gett honom uppdraget. Jag är tacksam till Gud för den skara av medarbetare som vi har i Trosgnistans Mission. Här finns många betydelsefulla team just nu. Styrelsen (möts 4–6 ggr/år). Personalen möts dagligen, men ett viktigt personalmöte hålls varje tisdagsmorgon när vi ber och samtalar. Vi är också ett team på fyra personer från styrelsen som möts en gång i månaden, men ännu oftare i en chatgrupp. Där samtalar vi om ekonomi, utskick och åtagande och ibland lite känsligare frågor. Vi har också ett teknikteam som gör att vi via media kan nå tiotusentals människor i vårt eget land.

Med vision blir det expansion!

När jag tillträdde som ordförande kände jag behov av att skapa ett team som vi kallar ”Visionsgruppen”. Förutom styrelse och personal så är ett 15 tal förkunnare och visionära personer med i denna grupp. Vi har regelbundet mötts till zoommöten under pandemin, bett, delat Guds ord och förmedlat tilltal till varandra. Detta skapar en viktig breddning i det växande missionsarbetet och är ett teamarbete. Sedan tillkommer den stora grupp av offrare och förebedjare som bär upp detta arbete och gör våra insatser möjliga. Du som läser denna tidning är en del av detta stora bärarlag. Ute i världen har vi över 4000 pastorer och ledare. För drygt 20 år sedan startade Curt en grupp med ca 80 nyckelledare bland dessa 4000 pastorer. Detta är en viktig grupp som möts vartannat år, håller ihop arbetet men vakar också över att andlighet, sundhet och det karismatiska går tillsammans. Alla dessa grupper och team är helt nödvändiga för att både hålla ihop arbetet men även för att utveckla det. I Ordspråksboken 15:22 står det ”Där samråd saknas går planerna om intet”. Här finns utrymme för visioner och tilltal. För utan vision blir det stagnation, men med vision blir det expansion. Och vi behöver alla varandra. En kan jaga tusen men två kan jaga tiotusen.

2

Göran Duveskog


KRÖNIKA

Gud flätade oss samman Jag tänkte på det innan resan, men i sista stund glömdes det ändå bort. Är man i Bergen måste man alltid vara förberedd på regn och ta med paraply. Det blev en blöt vandring till ”bybanen” för mig och vår ukrainska gäst Natasha som deltagit med sång och vittnesbörd under helgen. Vår samarbetspartner under 40 år har varit Evangeliikirken. Nu går dom in i en ny fas och Trosgnistans Mission har flyttat kontoret sedan missionsledaren Kjell Halvorsen befordrades hem till Jesus. Idag leds arbetet i Norge av missionsledaren Yngvar Andersen. Så många minnen från konferenser och möten i denna stad. När Wenke Mikkelsen under sina dagar höll ett anförande för fadderbarn var inte ett öga torrt. Ingen kunde få in så många faddrar som Wenke. Många av dessa faddrar har förblivit trogna under alla år. Trosgnistans Mission i Sverige flätades samman med vänner i Bergen. I denna stad bröt en väckelse ut på 60-talet i

samband med Åge Samuelsen och Maranata. Då var det så långa köer till möten att polisen fick kallas in för att hålla ordning på samlingarna. Många blev frälsta och sången och musiken spred sig som en löpeld över landet och vidare till Sverige. Ett gäng ungdomar som blivit starkt berörda av väckelsen kom över till Trosgnistans bibelvecka i Bollnäs. Det blev startskottet till en vänskap som bestått i alla år. En av ungdomarna hette Kjell Haugen. Curts missionsfilm från Kenya och hans utmaning satte eld i den unge mannen. Som lärjungarna hörde han kallelsen följ mig. Det blev ett spännande liv med många år i Kenya och församlingens tjänst, innan han som 50-åring fick en hjärnblödning och kallades in i den himmelska härskaran. I tabernaklet som Israels barn byggde under ökenvandringen fanns en eld som aldrig fick slockna. Må den eld som Herren tände i våra hjärtan alltid få brinna.

från när och fjärran

NOTISER Trosgnistans årsrapport för 2021 Över 18673 personer har döpts under 2021. Idag finns det ca 600 000 vuxna och barn i våra ”partnerförsamlingar”. Vuxna medlemmar räknas till ca 355 000 personer. Några av de stora insatserna har varit nödhjälp och matutdelning med tanke på fattigdomen under coronapandemin. Större insatser har gjorts vid skolorna i Nairobis slum och vid Restoration Center i Kongo. Många kyrkor i Afrika och Indien har fått hjälp. I slutet av 2021 drogs även en stor insamling igång för att hjälpa Filippinerna efter monstertyfonen Rai / Odette som slog till i december.

og David Duvesk

I Ukraina har ett dagcenter/träningslokal för handikappade öppnats. På grund av kriget används lokalerna nu som logement för internflyktingar. Missionsresor har gjorts vid flera tillfällen till Afrika, då både konferenser, kampanjer och stora kyrkor har invigts men också kärleksmåltider för fattiga arrangerats. Genom ett viktigt samarbete med Kanal 10 har vi sänt TV program varje månad. Under 2021 har vår omsättning stigit till 25 093 398. Det är en ökning på över 3 miljoner. På vår hemsida kan man läsa en mer utförlig rapport.

3

Vi säger ett stort tack till alla som gjort dessa insatser möjliga. Visionsgruppen samlades på Dalagården Trosgnistans visionsgrupp samlades till bön och överläggningar på Dalagården i början av maj. Här formas tankar inför framtiden. En grupp med yngre deltagare som kallar sig för ”Josuarösten” delade en stark utmaning för att på ett bättre sätt engagera unga människor i missionen. På torsdagen hölls en offentlig bönedag som samlade ett 60-tal personer. Det var en helt underbar dag där smorda tjänster delade vad de fått från Gud. Trons Gnista 2 - 2022


En orättvis värld! David Duveskog rapporterar från Uganda Min sista dag i Kampala. En dag av ledighet innan hemresa. Jag går långa promenader. Går till det stora köpcentret. Överflöd på det mesta. Passerar en rikemansskola med många elever. Men vid en gatukorsning sitter mannen utan ben och sträcker fram handen. Han har hasat sig dit. Det syns på benstumparna. Jag ger honom en sedel, han ler och tackar. Men som från ingenstans dök dom upp. Barn som alla också vill ha en slant av den vite mannen. Mamman med en bebis på ryggen. Jag går tillbaka till affären och växlar till mig lite mer sedlar. Vet att en del tycker att man aldrig skall ge något till tiggare. Men jag kunde varit en av dom om jag varit född i en annan värld under andra omständigheter. Trosgnistan stöder Mully Children Family Home som hjälpt flera tusen gatubarn. Men nu har jag inget annat att erbjuda än en liten slant. Det räcker väl till lite mat i alla fall. Men tack säger mannen utan ben och så får han en sedel till. Adjö för denna gång. Det bästa jag kan säga till avsked är - God bless you. Kitgum Dagarna som låg bakom i Uganda var intensiva. För att spara tog jag MAF mis-

Trons Gnista 2 - 2022

sionsflyg upp till norra delen av landet där vi i Kitgum har ett rehabiliteringscenter. Utbildning är en viktig nyckel till en bättre framtid. I Kitgum drivs utbildning i sömnad, byggteknik, mekaniker och frisör. Glädjen var stor att de äntligen efter pandemin kunde få ett svenskt besök och att de nu kunnat komma igång rejält med sin utbildning. Innan pandemin hade de 120 elever. Nu är de ett 60 tal men det ökar på hela tiden. Jag kunde konstatera att de tagit väl hand om arbetet men saknade många verktyg och utrustning. Efter hemkomst till Sverige har vi skickat ut en hel del till detta. Lira och Abalang Från Kitgum gick färden vidare till Lira och Abalang. I Abalang har vi en ”secondary school” som Trosgnistans mission byggt. 400 elever får där sin 4-åriga utbildning och en bit därifrån har vi gett bidrag till en klinik. Trosgnistans mission har ett helhetsperspektiv och där kärleken till människor och vår mästare Jesus står i centrum för att ge unga människor framtidstro. Besöket i Uganda avslutades med en

4

konferens i Pallisa där jag också under högtidliga former fick inviga den nya stora kyrkan man byggt med bidrag från Trosgnistans Mission. Trots mycket fattigdom och orättvisor så gör våra insatser stor skillnad. Jag stortrivs då jag får vara i tjänst för Guds rike.


I Abalang har Trosgnistans Mission byggt en ”secondary school” där 400 elever får sin gymnasieutbildning

Under högtidliga former fick David inviga den nya stora kyrkan i Pallisa

Bryt ny mark

Boka besök av Per Åkvist

Per Åkvist är evangelist och missionär med över 30 års erfarenhet från flera olika fält, både som pionjärpastor och kampanjförkunnare. Tillsammans med sin hustru Abbi driver han två organisationer i Etiopien under visionen ”nå de onådda och hjälp de hjälplösa.” Hans förkunnelse är ofta utmanande men samtidigt fyllt av tro och uppmuntran. Guds kraft följer hans tjänst med under och helandemirakler även i Sverige. Numera ingår Per i Trosgnistans predikantteam och kommer gärna för att betjäna din församling med mötesbesök och kampanjer.

Per och Abbi betjänar också tillsammans, vid tillfälle. Abbi har en fantastisk livsberättelse och har skrivit boken, ”Abbi fyra år och slav”. Deras gemensamma tjänst är mycket uppskattad.

Ta kontakt via per@trosgnistan.se eller ring 070-747 7967.

5

Trons Gnista 2 - 2022


Hjälpen når fram till Ukrainas folk!

Under mer än 30 år har Trosgnistan samarbetat med församlingen Light of Life Church i Poltava. Deras pastorer Dmitry och Natasha Laptev har troget stått kvar medan många andra församlingsledare lämnat landet. Sedan mars har Trosgnistan sänt ut två långtradare, samt en skåpbil med hjälp som de distribuerar. Här återger Natasha, som befinner sig i Sverige, Dmitrys ord om situationen. I mars månad när kriget pågått några veckor, fick vi ett nödsamtal från Kharkiv. Vi blev ombedd att möta och ta hand om två judiska familjer som kom från en Messiansk församling. Det var Alina och hennes barn samt Ruslan och hans familj. De var mycket oroliga och trötta. Under tio dagar hade de gömt sig i en källare respektive på en parkeringsplats vid ett stort shoppingcenter. Hela tiden exploderade raketer runt om i staden. De evakuerades under beskjutning och riskerade sina liv. Men de lyckades ta sig hit till Poltava och vi tog emot dem. De fick bo i vårt rehab center, där vi bäddade och gav dem mat. Barnen var exalterade över att få sova i en riktig säng efter att ha bott i en kall källare och i bilen. Senare hjälpte vi dem att fly längre västerut och försåg dem med både mat och pengar. All ära till Herren för allt! Fler mottagningsområden Efter att ha distribuerat hjälp i Poltava regionen under dessa tre månader, har Dmitry Laptev börjat expandera hjälpen vidare till andra regioner och städer. Trons Gnista 2 - 2022

Bland annat har han rest med ett team till Sumy. Under en sträcka av ca 60 km såg de resterna av de ryska kolonnerna och dess verk. Det var fordon, ruiner av hus och sönderbombade vägar. Pastor Dmitry såg även förödelsen efter den s k vakuumbomben som de släppte i Sumy. Där dödades både civila och ukrainska soldater. Dmitry talade med lokalbefolkningen som berättade att de med skräck sett hur de ryska bombplanen cirklade över Sumy, som de liknade vid drakar av eld som tog hundratals med oskyldiga liv… Men tack vare ert stöd kan vi hjälpa dessa människor. Det har förlorat sina jobb och står utan mat till sina barn. Många har förlorat allt. Den svenska hjälpsändningen kommer att gå även till Sumy regionen, såväl som till Kharkiv, där det finns massor av människor som inte har något att äta och även fortfarande är utsatta för beskjutning från ryssarna. Tack även till missionen. Vi kan köpa mat och andra förnödenheter och leverera

6

detta trots att det är brist på drivmedel. Det är köer vid varje bensinstation, men vi har hela tiden lyckats få bensin i tid. Många människor gråter av glädje när de ser oss komma med nödhjälp till dem. Allt detta tack vare missionens hjälp och tack vare alla dessa givare som finns i hela Sverige!


ROPA TILL GUD Curt Johansson

Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jer. 33:3. Vi läser i bibeln att – era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner – (Joel 2:28). När jag var ung lät Gud mig se visioner, som senare ledde mig in i en livslång kallelse. Nu när jag blivit äldre upplever jag ibland profetiska drömmar. För några veckor sedan drömde jag, att jag såg en stor skara människor med lyfta händer, som ropade till Gud. När jag vaknade hörde jag inom mig: ”Tiden är inne för mitt folk att ropa till Gud.” Psalm 107 kom så tydligt till mig. Ett uttryck återkommer gång på gång: ”Men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras trångmål.” Vi ser detta ske under Gideons tid, då Israels barn hade hamnat i stora svårigheter på grund av synd och olydnad. (Dom. 6). De ropade då till Gud och som svar reste Gud upp en befriare, som bröt ner avgudaaltarna och reste upp Herrens altare på nytt. Herrens Ande kom över Gideon och detta ledde till befrielse. När vi ser på situationen i världen, i vårt land och även i Guds församling, så föranleder det oss att ropa till Gud om räddning. Gör som Abraham gjorde när han insåg den allvarliga situationen i Sodom. Han trädde närmare Gud och ropade om frälsning. Gud välsigne dig!

7

Trons Gnista 2 - 2022


Har förlorat allt...

Men vi lever!

I skydd för regnet satt familjer i sina små ”bostäder” på några kvadratmeter, tillverkat av presenningar och gammalt virke.

Rolando satt på golvet i sitt lilla hus tillsammans med sin fru och dotter. Tyfonvindarna tjöt utanför och slog från alla håll. Plötsligt fick vinden tag i taket som lyfte och flög iväg. Strax därefter rasade resten av huset. Allt familjen ägde förstördes av vindarna och regnet. Inget fanns kvar. Idag hyr familjen ett litet rum på några få kvadratmeter. När Rolando berättade detta, såg vi hans smärta över att de förlorat allt, men plötsligt spricker ansiktet upp, han ler och utbrister - men vi lever! Detta är en av många berättelser från människor som vi, Maria Larsson och Veronika Bodén mötte under vår resa till Filippinerna i april. Supertyfonen Odette som var en av de allra starkaste de upplevt, med vindar upp mot 250 km i timmen, orsakade översvämningar, jordskred och mycket förstörelse. Fyra månader senare såg vi fortfarande mycket av förstörelsen den orsakat och mötte många människor som drabbats hårt, människor som förlorat allt. Trons Gnista 2 - 2022

Evangeline -Evangeline är ensamstående mamma till fyra barn varav sonen Lawrence är med i vårt fadderprogram. Barnens pappa har dött. Här berättar hon om Odettes framfart. När Odette nådde Cebu tog jag barnen och gick ner till min kusins hus som är byggt av sten, ligger lägre och kändes säkrare. Flera grannar kom och vi var nu fem familjer som sökte skydd där. Det fanns egentligen inte plats för alla men från 20.00 till 01.00 på natten satt vi tätt ihop på det blöta golvet medan de starka vindarna härjade utanför. Morgonen efter återvände jag till vårt hus. Eller rättare sagt, till det som en gång hade varit vårt hem. Det fanns inget tak, inga väggar och allt var blött. Barnen och jag har fått bo kvar hos min kusin i ett litet rum. Trots att hans hus var bra byggt och det lägst belägna huset i området undkom det inte skador. Under de två första månaderna efter tyfonen, saknades en yttervägg i vårt rum

8

och vi hängde upp en presenning för att få lite privatliv. Kyrkan har sedan hjälpt oss med plywood för att reparera väggen. Men än har vi bara presenning på taket, och det regnar in. Men ibland vaknar jag mitt i natten, tittar upp mot himlen och tackar Gud för alla som hjälper oss. Kyrkor Vår systerorganisation Charismatic Full Gospel Ministries (CFGM) med Marilou Navarro i spetsen, har över 300 församlingar utspridda på Filippinska öar. Det är allt från små pionjärförsamlingar med endast några få familjer till de med över 100 besökare varje söndag. Många av dessa kyrkor fick stora skador då tak blåstes bort eller träd föll över dem. Vi fick möjligheten att besöka närmare 20 kyrkor som har fått hjälp till reparationer från Trosgnistan efter tyfonen. Tacksamheten var stor! De flesta kyrkorna hade renoverats men


Många kyrkor har fått hjälp till reparationer efter tyfonen. De flesta har renoverats men det fanns även de som fortfarande väntade på byggmaterial eller snickare.

Härliga, glada och spralliga barn i kyrkan bland bergsstammen.

det fanns även de som fortfarande väntade på byggmaterial eller snickare, som fått extra stor efterfrågan. Vid ett av kyrkobesöken, denna gång i en bergsstam möttes vi av glada, spralliga barn och deras mammor. Kyrkan hade fått nytt tak så deras glädje och tacksamhet var stor. En enkel samling med sång och en bibelberättelse avslutades med lite go-fika. Fest med fadderbarnen Både i Cebu och i Surigao bjöds vi på fest tillsammans med fadderbarn och deras föräldrar. De sjöng, dansade och visade upp olika talanger. Både barn och föräldrar tog också tillfället att uttrycka sin tacksamhet för all hjälp som de fått. Fadderhjälpen betyder så mycket för dessa familjer. Vi fick också höra från flera som idag är vuxna, har utbildning och ett bra jobb, vad fadderhjälpen betydde för dem under uppväxten. Naturligtvis bjöds det på god mat, härliga fruktfat och skön gemenskap efteråt.

Fest med fadderbarnen som bjöd på bl a sång och dans. Här är en dansuppvisning av Badjao-barnen

9

Trons GTrons Gnista 2 - 20222021


Barnhemmet är under renovering. Yttertak samt mycket inomhus är klart, men ännu återstår mycket jobb.

Barnhemmet När vi anlände till barnhemmet var arbetarna igång med renoveringen av den stora byggnaden. Mycket hade redan gjorts såsom innertak och innerväggar samt det mesta av yttertaket. Trots detta finns det fortfarande en hel del kvar att göra. De är bland annat i behov av nya fönster, klädskåp till barnen, tak till växthuset, staket och lekplatsen behöver repareras. De är även i behov av en ny svinstia. Barnhemmets grisar dog under stormen och vi lovade att se till att de får två nya grisar mot att de kallar dem efter oss, vilket de lovade! Men innan de kan köpas in, behöver alltså en ny svinstia byggas åt dem. Även här bjöd barnen oss på ett festligt program med sång, drama och dans. Och naturligtvis dukades det fram festmat i form av helstekt gris, grillad fisk och kyckling som avslutades med en smarrig kokosnötsallad som efterrätt.

Badjao En av våra starkaste upplevelser var när vi besökte området där Badjao-folket bor. I skydd för regnet längs vägen satt familjer i sina små ”bostäder” på några kvadratmeter, tillverkat av presenningar och gammalt virke. Badjao-folket har tidigare bott i enkla hus av plywood eller bambu, byggt på pålar ute i vattnet. Men efter tyfonen finns inga hus kvar - där husen en gång stod ligger nu bråtet med sönderslagna husrester. Det lilla familjerna en gång ägde är nu borta, förstört av regnet eller blåsten. Badjao är egentligen en muslimsk folkgrupp där de flesta är analfabeter och som fiskar eller tigger till sin försörjning. CFGM har haft arbete där under flera år,

och många av barnen har numera faddrar och kan därmed gå i skolan och utbilda sig. Vi besökte deras kyrka som hade totalförstörts. Trots detta samlar de över 100 personer till gudstjänsterna på söndagarna. De hade börjat med återuppbyggnaden och väggarna hade nästan murats upp helt men de väntade på mer byggmaterial innan de kunde slutföra väggarna. Kyrkan stod helt utan tak och även golvet var förstört. Glädje, gästvänlighet och tacksamhet När vår resa tog slut var vi fulla av intryck av den förstörelse vi sett på byggnader och i naturen, men även av att få se det fantastiska arbetet med uppbyggnad

Bibelskolan På bibelskolan var de 25 eleverna på plats och undervisningen igång, mitt i vad som såg ut som en byggarbetsplats. Bibelskolan hade drabbats hårt av tyfonen. Renoveringar har påbörjats och yttertaket och köket är klart, samt en lärarbostad. På övervåningen jobbades det för fullt med badrum och sovsalar. Arbetet med att återställa nedervåningen samt skolsalar i en närliggande byggnad hade inte påbörjats än. De saknar även fönster till hela bibelskolan. Trons Gnista 2 - 2022

Även ”palmsskogen” är glesare efter tyfonen, då många träd blåste omkull. De använder virket och bygger med det även om kvalitéen inte är så bra.

10


Veronika & Maria tillsammans med några av barnen och en mamma vid kyrkan i Cebu.

Bibelskolelever undervisas av Rolando Vernal, mitt i renoveringen av skolan.

Det finns fortfarande stora renoveringsbehov på bibelskolan. och renoveringar som har möjliggjorts tack vare gåvor från er givare. Det som ändå berör mest är alla underbara människor vi mött. Deras glädje, gästvänlighet och tacksamhet för all den hjälp som Trosgnistan har kunnat förmedla tack vare er, våra faddrar och givare! Text och foto: Maria Larsson och Veronika Bodén På pålar i vattnet hade Badjao-folket sina hus. Kvar är bara sönderslagna husrester Det finns fortfarande mycket kvar att göra innan allt är återställt. Vill du hjälpa? Bg/Swish 900 7378. ”Filippinerna” Just nu har vi många barn som väntar på en fadder. Vill du hjälpa ett barn, skriv till veronika@trosgnistan.se eller ring 0278–13010. Att vara fadder kostar 250kr/månad.

Nyfikna barn kom ofta fram och ville prata med oss, även om det var lite pirrigt...

11

Trons Gnista 2 - 2022


Kära återseenden på Komotobo barnhem! Under tre dagar i november 2021 hade vi en träff för de barn och ungdomar som under kortare eller längre tid bott på Barnhemmet i Komotobo. Många hade hört om träffen via närradion. Det kom 120 barn och vuxna. Den yngsta var 5 år och den äldsta 48 år. Där emellan fanns alla åldrar representerade. Vi hade tre fantastiska dagar med bibelundervisning, samt flera vittnesbörd om hur man vid olika tillfällen fått hjälp av Jesus. För att kunna ha aktiviteter som passade de olika åldrarna, delade vi in dem i åldersgrupper. De yngre byggde med Duplo, spelade spel, lekte olika lekar medan några sparkade fotboll.

FLYTTAR? GLÖM INTE ATT MEDDELA OSS DIN NYA ADRESS! info@trosgnistan.se 0278-13010

hur Jesus funnits vid deras sida och hjälpt dem. Det blev tre fantastiska dagar, med härlig gemenskap, god mat och mycket mer, då vi skrattade och grät om vartannat. Alla fick personlig förbön. Inspirerade, glada och tacksamma återvände de hem till sina familjer. Det var fantastiskt att se när de mötte varandra, då det för många var flera år sedan de senast sågs. När de såg sina goda vänner, så sprang de fram och kastade sig om halsen på dem! En del har ju bott tillsammans under flera år så för dom kändes det som att möta en syster eller en bror. En del har haft det svårt, men upplevt

Dessa barn och de äldre kallar jag för mina vänner. Finns inga ord för att beskriva känslan hur fantastiskt det är att möta dem! Mina vänner TACKAR alla er som gjort denna träff möjlig. Hoppas du har lite tid och vill hjälpa till i bön för dessa ”barnhemsbarn”. Seger-Margareta Boberg

BLI FADDER!

Bli fadder idag och ge ett barn chansen till en bättre framtid. info@trosgnistan.se

Norrbotten Konferensen 19 - 21augusti 2022

Vistträsk fria församling gör: Arran sk Fria Vistträ ng & li Försam tans is Trosgn n o si is M

Tid för ! t t o r b m o Gen

För mer information, kontakta Bill 070-647 0375

Trons Gnista 2 - 2022

12

Tord Renkel

Samuel Liljeblom

Mötestider

Fredag 19.00 Lördag 11.00 - Bön för bygden 15.00 & 19.00 Söndag 11.00


Förberedda gärningar och en öppen dörr! Efter två års uppehåll samlades 1200 kvinnor i slutet av april för den årliga kvinnokonferensen i Migori. Deltagare har beskrivit den som ”Mycket framgångrik, Himlen var öppen och att den Helige Ande föll som regn”. Göran Duveskog och Owe Marcelind var gästtalarna under konferensen. Göran kommenterade efteråt att detta var en av de mäktigaste konferenserna som han deltagit i i Kenya. Här delar Owe sina intryck från resan. För fem år sedan var jag på Smålandskonferensen och fick då ett starkt profetiskt budskap genom Curt Johansson. Det handlade bland annat om att Gud skulle få använda mig starkare i den tid som ligger framför än han någonsin gjort tidigare. Då detta var i linje med andra budskap jag fått, upplevde jag en stark förkrosselse. När jag nu ser tillbaka så ser jag också hur detta på olika sätt gått i uppfyllelse. Bland annat har jag genom kristen tv fått nå fler människor än jag tidigare nått under hela mitt liv. Dörrar har öppnats och jag har fått predika i fler sammanhang än någonsin tidigare. Jag tänker inte minst på den sista resan tillsammans med Göran Duveskog till Kenya, då vi fick undervisa på kvinnokonferensen i Migori för ca 1000 kvinnor som samlades till bön och bibelundervisning hela dagarna. En så stark upplevelse att få tala till hungriga människor som drog orden ur oss i en atmosfär som skulle fått vilken predikant som helst att överträffa sig själv.

Text: Owe Marcelind, Foto: Göran Duveskog

Owe Marcelind var en av de som undervisade på kvinnokonferensen. ”En stark upplevelse att få tala till dessa kvinnor”.

Den efterlängtade Kvinnokonferensen samlade 1200 kvinnor till gemenskap, bön och bibelundervisning.

Jag fick också tillfälle att återse Komotobo som det var ca 30 år sedan jag sist besökte, samt predika i flera lokala församlingar inklusive tala till 150 pastorer som var samlade i Eldoret. Allt detta gav mig mersmak och en längtan att inom en snar framtid få återvända till Kenya och andra länder i Östafrika där Trosgnistan har sitt arbete. Det känns som förberedda gärningar och en öppen dörr som jag tackar Gud för.

När inbjudan till förbön för de som hade en kallelse till en av de femfaldiga tjänstegåvorna, rusade 150 kvinnor till plattformen. Det var som en gudomlig eld som föll över tältet.

13

Trons Gnista 2 - 2022


Får vi komma hem till Er på fredagkväll den 3 juni, 1 juli, 5 augusti, 2 september 19.30? mmar 2,5 ti ing på sändn direkt

Programledare: Göran Duveskog, GertOve Liw och David Duveskog Intervjuer ~ Sång & Musik ~ Mission Israel ~ Vi ber för dig ~ Bibelfrågan

info@trosgnistan.se 0278-13010 Bg / Swish 900 7378

Vill du vara med och be? Trosgnistan får in många böneämnen från människor runt om i vårt land. Vill du vara med och be för dessa? Kontakta: goran@trosgnistan.se

KS Fastigheter AB Vattlång 112, 820 71 Ilsbo

an trosgnist d e m r e t Duveskog 30 minu uveskog / David D an ör G : re da le Program berättelse med en spännade er st gä av ks sö be :30 Varje måndag 21 tablå. nal 10s program Ka se , er is pr re r Fö

UPPLEV ISRAEL MED OSS

GREKLAND

ITALIEN

Vandringsresa

I Paulus fotspår

19-25 sept

24 sept - 3 okt

HÖSTENS STORA RESA! 18-27 okt Göran Duveskog & Daniel Viklund

Fr. 18550:-

Besök historiska platser i Jerusalem, res runt i det natursköna Galiléen, njut av fridagar i semesterparadiset Eilat och bada i Döda havet

Höstens övriga resor: 23/6-1/7 Simon Holst & Martin Larsson 1-9/9 ’’Unga vuxna’’ m. Rosa & Jorge Moreno 17-26/9 Lennart Åkerlund & Pär Alfredsson 3/10 Yom Kippur m. Åsa Evergren 20-29/10 Göte Siverbo & Patrick Petersson 8-17/11 Kanal 10 m. Hans & Eva Marklund 10-20/11 Pilgrimsvandring m. Olins

Toni Duveskog

David Duveskog

VÄRLDEN ÖPPNAR UPP OCH VI ÄR REDO! ÄR DU? THIS YEAR IN JERUSALEM

www.duvres.se info@duvres.se

Trons Gnista 2 - 2022

14

Tel. 0278-16005


6-10 juli 2022

Smålandskonferensen

Ralingsåsgården, Aneby

Boende Kommer du med egen husvagn, husbil eller tält, behöver du boka plats.

Äta I servicebyggnaden finns kök för självhushåll.

Behöver du hyra husvagn, bokar och betalar du direkt till husvagnsägaren. Information om tillgängliga vagnar hittar du på www.smalandskonferensen.se. Listan uppdateras löpande. OBS! Glöm inte att boka plats för din hyrda vagn.

Lunch och middag kan köpas i matsalen.

Campingavgift tillkommer både för egna och hyrda husvagnar, husbilar samt tält. Campingavgifter: Husvagn / husbil med el: 200:-/natt Husvagn / husbil utan el: 150:-/natt Tält 75:-/natt i närheten boka boende n ve ä n ka u D 0380-462 40 y Turistbyrå eb n A m o en g se www.aneby.

(Om du behöver specialkost, måste du förbeställa mat).

Tyvärr har vi inte möjlighet att servera frukost eller nattfika i år, men ta gärna tillfället att bjuda in er campinggranne. Matserveringen är öppen fr o m lunch torsdag 7/7 t o m lunch sönd 10/7 Lunch Middag

13:00 - 14:00 16:45 - 18:00

Barn 7-12 år Barn 0-6 år

100:100:-

Bli en del n! av konferense ara d un erb Utan alla våra re skulle inte frivilligarbeta fungera! konferensen a till, ed och hjälp Vill du vara m i. ett eller kansl kontakta Jean

Vill du boka eller har du frågor? Mejla jeanett@trosgnistan.se eller ring 0278-130 11

halva priset gratis

Bredvid kansli finns konferensens kiosk. Närmaste mataffär finner du i Aneby.

www.smalandskonferensen.se

Musik till barnen!

Änglalåt med Barnskivor från stora och små härlig sång för

50:- st 3 för 100:(porto tillkommer)

Beställ dina CD skivor från info @trosgnistan.se eller ring 0278-13010

15

Trons Gnista 2 - 2022


POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning, returnera tidningen med ny adress till: Trosgnistan, Edelsbergsvägen 7, 821 34 Bollnäs

6-10 juli 2022

Smålandskonferensen Ralingsåsgården, Aneby

En missions- & väckelsekonferens för hela familjen 7 19.00 / 6 g a d s s t a r t O n k y r ka n s n e r e f n i Ko agligen d n e t ö 11.00 7 / 0 Tr e m 1 g a te Sönd Finalmö nsson a Curt Joh , g o k s e uv hbrodt G ö r a n D l u n d , H a n s We i c og Severin B i r g e r S k n d , C a r l - G u sta f s ko g iklu D a n i e l V n ke l , D a v i d D u v e Re Susanne R e n ke l d r o T , w i L GertOve

KVINNOMÖTE Fredag 8 juli 9.00 med

Natasha Lapteva, Ukraina i matsalen

s n e r e f n o k Barn llerud Fa m i l j e n

U

Hy

s n e r e f n o fl ngdomsk kland i W z t a M

er m

Bokningar för campingplatser och logi tas emot efter 1 april via jeanett@trosgnistan.se eller 0278-13011

www.smalandskonferensen.se