Trons Gnista Nr 1 / 2021

Page 1

Nr 1 - 2021

-Hjälp når fram till bortglömd Pygméestam -Ett ögonblick av nåd! Framgångsrik resa till Tanzania -Eleverna på bibelskolan i Indien, är åter på plats


LEDARE Hemsida www.trosgnistan.se E-mail info@trosgnistan.se Telefon 0278 - 130 10 Adress Edelsbergsvägen 7 821 34 Bollnäs Öppettider: Månd - onsd 9:00 - 16:00 Torsd 9:30 - 16:00 (Lunchstängt 12:00-13:00) Fred 9:00 - 13:00 Plus / Bankgiro Bg 900-2718 (OCR) Bg 900 - 7378 Pg 90 07 37-8 Swish 9007378 Trosgnisten Misjon Postboks 77 N - 2035 Holter Norge Tidningen Trons Gnista Organ för Trosgnistans Mission Betelförsamlingen, Runemo Ansvarig Utgivare / Redaktör Göran Duveskog Medarbetare Veronika Bodén Siv Sandsgård Curt Johansson David Duveskog Omslagsfoto: Göran Duveskog Tidningen utges med 4 nr/år Prenumerationsavgift: 120 kr.

Trosgnistans Förbönstjänst Torsdagar mellan 7:30-8:30 är det förbön på Trosgnistan. Har du ett speciellt böneämne eller önskar en böneduk, skriv till be@trosgnistan.se

Trons Gnista 1 - 2021

Om du tappar fokus så förlorar du framtiden En elev på högskolan som tappar fokus på sina studier kommer troligen inte att klara examen. En idrottsman som tappar fokus kommer inte att vinna några tävlingar. En företagare som tappar fokus kommer att missa de stora tillfällena. En härförare som tappar fokus på slagfältet vinner inga krig. Fruktan, och överraskande problem kan lätt få oss att tappa fokus. När Mose stod vid Röda Havet frågade folket om han inte brydde sig, att de snart skulle dö. Man hörde stampandet av hästhovar från Faraos stora armé bakom sig och framför dom låg det väldiga Röda Havet. Men Mose tappade inte sitt fokus. Han hörde från Gud, och där ingen väg fanns skapade Gud en väg. Framåt mot nya segrar. Att åka med en bilförare som tappar fokus, kan vara farligt. Jag åkte med en broder, uppför ett stort bergmassiv. Jag satt i baksätet och han körde. Han tittade bakåt mot mig hela tiden då vi samtalade. Till slut sa jag – ”du måste ha båda händerna på ratten och titta framåt”. ”Jag vet” svarade han, men tittade återigen bakåt. Farligt! Även trötthet får oss att tappa fokus. Min bror David berättade att efter Smålandskonferensen 2019 var han så trött på vägen hem, att han somnade till och höll på att köra av vägen. Darius satt bredvid och väckte honom och olyckan hände aldrig. David stannade bilen och vilade. Är du trött, så måste du finna en viloplats. ”Han för mig till vatten där jag finner ro”.

Vi får kraft och förmåga att slutföra uppdraget!

När Jesus åkte båt med sina lärjungar, så var målet, den andra sidan. Men stormarna kom och lärjungarna undrade hur Jesus kunde sova i båten. ”Vad är er tro”, sa Jesus, och så näpste han vinden. I det kristna livet är det en ständig kamp mellan fruktan och trons vila. Om vi styrs av fruktan, då handlar vi i panik och det blir sällan bra. Med en tydlig vision och tro på Gud, så hittar vi vilan mitt i det stormiga vädret. Vi får kraft och förmåga att slutföra uppdraget. I Hebr 12:1 talas det om den andliga kampen och att vi ska lägga av allt som är till hinder, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och låt oss därvid SE PÅ JESUS TRONS UPPHOVSMAN OCH FULLKOMNARE. Han tappade inte fokus, varken i Getsemane eller framför Pilatus, inte heller under de sex timmarna på korset. Till slut utropade han - DET ÄR FULLBORDAT! Om DU TAPPAR FOKUS, SÅ FÖRLORAR DU FRAMTIDEN. Fullborda ditt lopp. Livet är både gröna ängar, livets vattenkällor och dödsskuggans dal. Men tappa inte ditt fokus. Snart en dag ska du få bo i Herrens hus evinnerligen enligt Psalm 23.

2

Göran Duveskog

Missionsföreståndare


KRÖNIKA

Ett virus angriper Jag befinner mig i skrivande stund i Kenya. Vi har nyss haft den högtidliga avslutningen av bibelskolan med ett antal elever som tagit sin examen. I år blev allt så annorlunda p g a den pågående pandemin. I mitt korta anförande denna dag gjorde jag en jämförelse mellan pandemin och synden och orenheter som vill angripa oss alla. Ett coronavirus angriper på det mest försåtliga sätt. Med blotta ögat ser man inte detta virus. Men tar det sig in i kroppen förökar det sig snabbt och kan i värsta fall leda till döden. I Kenya har man gjort stora insatser för att hålla angreppet borta. Utanför kyrkorna tar man febern, man har tvättställ och handsprit. Man försöker hålla avstånd och använder ansiktsmask. Dessa saker sammantaget har gjort att

inte bara Covid-19 drastiskt sjunkit utan också många andra sjukdomar som är hygienrelaterade. Jag gjorde kopplingen till det som kan ta sig in i tankar och hjärtan och som bibeln beskriver som synd. Får det ett fäste i våra liv så intar det oss helt och leder till ödeläggelse. Vi kan dock bygga upp ett försvar. Vi bör skydda oss mot dessa intrång genom att ständigt leva i renhet och hålla distansen mot det som kan leda till att vi ”smittas”. Vår värld jobbar för att ta fram ett botemedel genom vaccin och vi hoppas det lyckas. Men mot synden finns redan ett botemedel. Vi är friköpta säger bibeln men inte med silver och guld, eller med bockars och kalvars blod. Jesus är vår räddare. Ta emot hans nåd och lev kvar i den och du får ett beskydd till evig tid.

og David Duvesk

Vid upprättande av Testamente Tänk på Trosgnistans mission Det är en underbar möjlighet, att en människans ägodelar kan bli till välsignelse även efter att detta jordeliv tagit slut. Vid flera tillfällen har just testamenten till Trosgnistans Mission haft en avgörande betydelse för vårt stora arbete. Du är alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0278-13010 eller skicka ett mail till david@trosgnistan.se om det är något du undrar över. Vi kan hjälpa dig med formulär och råd. (Den som önskar kan skriva sitt Testamente allmänt till Trosgnistans stora arbete eller rikta det till en verksamhet, eller ett land i Trosgnistan man särskilt känner för.)

3

Trons Gnista 1 - 2021


m ö te n , s d u G r ö g r o När människ ppnas När dörrar ö dra nöden, n li n a k i v tt så a v nåd. a k c li b n o g ö d å ä r d et

Under våra möten i den lilla staden Bunda så var det ”många” ögonblick av nåd. Mina teammedlemmar berättar om sina olika intryck.

l b n o g ö Ett Tanzania har tidigare hävdat att de varit förskonade från Corona och det mesta pekar på att spridningen varit liten jämfört med andra länder. Men nu har en ny våg av Corona även drabbat Tanzania. Även om sjukhuset och missionsarbetare i Bunda inte visste av någon spridning i det området så gjorde jag dock ett offentligt uttalande på ledarkonferensen att ingen av Trosgnistans ledare talar emot vaccinet. Vi kommer själva att ta vaccinet när det erbjuds och vi ber för sjukvård, läkare och sjuksköterskor som jobbar i frontlinjen för att hjälpa människor. Vi ser heller ingen motsättning mellan den medicinska hjälpen och Guds kraft att gripa in i människors liv som svar på bön. Uppföljningsarbete Många blev frälsta under dagarna i Bunda och nu pågår ett stort uppföljningsarTrons Gnista 1 - 2021

4


d å n v a lick bete bland de nyfrälsta. Det planeras nu för dopförrättningar. Hur mycket är en själ värd? Jesus säger att det blir mer glädje i himlen över en syndare som gör bättring, än över 99 rättfärdiga som ingen bättring behöver. Pastor David Ndakis Ett böneämne som jag bär med mig är pastor David Ndakis berättelser. Han är föräldralös, var gatubarn och livnärde sig på att stjäla. Men så blev han frälst och är nu en av våra pastorer. Han är dessutom snickare. Han leder en församling i en stad på Shinyanga region, mellan Geita och Chato. Han har nu fått möjlighet att köpa ett litet hus men det fattas ca 10 000 kr. Vill du hjälpa, märk din gåva ”pastor David Ndakis”. Pastorsdag När vi väl kom över till Kenya efter våra ”coronatester” så väntade en pastors-

dag i Migori, Bibelskolans avslutning och en tacksägelsegudstjänst i Awendo sedan Fanuel Nyamboro varit nära döden men nu tillfrisknat. Vi hade många viktiga samtal där vi planerade för satsningar, efter ”coronatiden”. En oas i slummen Sista dagen i Kenya predikade Yngvar och jag på en pastorsdag i Nairobi. Vi blev eskorterade av beväpnade poliser för att skyddas från överfall. I Kenya finns det restriktioner gällande möten och kyrkorna följde detta. Jag har väl aldrig spritat mina händer så mycket som under hela afrikaresan. Vi gick också runt på skolan som har över 500 elever. Här ska de få ett mål mat varje dag, men tyvärr räcker inte det lilla bidraget som Trosgnistan ger. Skolan ligger mitt i slummen och här är missionens center en oas och nu ska vi kämpa för att de 500 barnen ska få hjälp till en måltid om dagen. Göran Duveskog

5

Du har fått ALLA synder förlåtna! Sitter på planet hem efter min nionde missionsresa till Afrika med Trosgnistan. Vi hjälptes åt med undervisning och predikan under veckan i Bunda. Mot slutet av veckan åkte jag tillsammans med Pastor Jeremiah till ön Ekurewe i Victoriasjön för möten men också för att se hans hjälparbete bland barn. Varje kväll gensvarade ett 20 tal personer på frälsningsinbjudan. Det kändes också stort att få döpa några som blivit frälsta under kampanjen. De spontana minnen jag bär med mig är den gamle mannen som var nästan blind. Efter jag bett för honom blev han jublande glad, eftersom han insåg att han blivit botad. Han gick upp på scenen och vittnade om sitt helande. Ytterligare en gammal man blev frälst och döptes dagen efter. Han fick bäras ner till vattnet eftersom han hade svårt att gå. När jag hade döpt honom såg jag hur glad han blev. Efteråt frågade han ytterligare en gång: ”Har jag verkligen fått alla mina synder Fortsättning på sidan 12 Trons Gnista 1 - 2021


En minipredikan av GertOve Liw

Kallad av nåd I Matt 20:1–16 talar Jesus om vingårdsarbetarna. Vi förstår att Gud är ägaren av den stora egendomen och vi som troende är vingårdsarbetarna. Det är en intressant text som innehåller flera angelägna Gudsrikes-principer! Det handlar om tjänandet och det handlar om våra motiv i tjänandet. I sin sång: “Att tjäna dig är min vilja” skriver Urban Ringbäck; “du bad om kraft i striden, du bad om hjälp och råd. Och du lärde dig med tiden, att få tjäna är bara nåd”! Att få tjäna är bara nåd! Jag upplevde tidigt en personlig kallelse till tjänst. Djupast sett så handlar kallelsen först och främst om kallelsen till Gud själv. Kallelsen till att säga ja till frälsningen och kallelsen till att tillbe. Utifrån detta kommer sedan kallelsen till tjänande! I mina unga år kände jag en längtan till tjänst, om att genom sång och förkunnelse utbreda Guds rike. Då som en slags livsdröm. Jag är uppvuxen i ett hem som var öppet för predikanter som kom resande. Många förkunnare har bott hos oss under min uppväxt. Både svenska och internationella. Dessa förkunnare gjorde djupa intryck på mig och jag odlade och gav näring åt drömmen om att själv få förkunna Guds ord. Det som då var min livsdröm skulle visa sig vara min kallelse, och i min osäkerhet så bekräftades det inte minst genom profetiska ord, personligt och offentligt. Människor som gav mig profetiska häls-

ningar som uppmuntrade och bekräftade min kallelse. Jag är medveten att kallelsen i mitt liv inte grundade sig på utbildning, talang eller egen förmåga. Det grundar sig heller inte på ordination av ett samfund eller installation av en församling även om det är viktiga och avgörande saker. Det handlar om de tre nyckelord man använder inom Pingströrelsen om pastorer och förkunnare; kallad, bekräftad och överlåten. Det börjar med kallad, kallad av Gud. Sedan behövs bekräftelse av församling och överlåtelse till Gud och tjänsten. Gud såg mig inte p g a talanger eller förmågor, han såg till hjärtat. Ordet tjänare i NT är ofta översatt med det grekiska ordet “Doulos” som betyder slav och tjänare. I Fil.2:7 används det ordet om Jesus. Jesus blev en tjänare, en slav, han intog en tjänares gestalt och blev människan lik. Jesus är vårt föredöme! Gud kallar oss inte till position i första hand, han kallar oss till funktion. Låt mig få uppmuntra dig att leva i en bejakelse av Guds kallelse över ditt liv. Kallelsen till frälsning och Gudsgemenskap, kallelsen till lärjungaskap och kallelsen till tjänst - i den ordningen! Trosgnistans arbete startade och har fortsatt och har sin kontinuitet i att människor svarar ja till Guds kallelse. Vår tid och vårt land behöver män och kvinnor som säger ja, till Gud!

Photo:Eva Fan / unsplash.com

GertOve Liw

GertOve har avslutat en 22 år lång föreståndartjänst i Höglidenkyrkan i Hudiksvall och står till förfogande för enskilda mötesbesök, möteshelger och även vakansperioder i församlingar. GertOve reser också gärna ut och informerar om Trosgnistans arbete. Möten präglade av väckelse och mission, sång, musik och förkunnelse. Rekommenderas varmt av Curt Johansson och Göran Duveskog För kontakt: GertOve 070-570 77 68 eller Trosgnistan 0278-130 10. Trons Gnista 1 - 2021

6


ning s l ä h En från

Bethel Bible College, Indien Text & foto: John Prakasam

2020 var ett konstigt år och Covid-19 kan ha stoppat andra tillställningar, men inte bibelskolan Bethel Faith Spark! Covid-19 slog till utan förvarning, vilket skapade ett behov att på ett kreativt sätt hantera de oförutsedda och katastrofala händelser som förutspås som det ”nya normala”. När Indien fortfarande försökte komma underfund med Covid-19 utlyste regeringen en nationell nedstängning, nästan över natten. Tillkännagivandet blev en chock för nationen eftersom vi inte hade någon förvarning om denna obligatoriska nedstängning och hur länge den skulle vara. Genom Guds nåd och vi tror, den Helige Andes ledning hade studenterna redan skickats hem som en försiktighetsåtgärd, annars skulle eleverna blivit fast i flera månader. Under de följande månaderna behövde det fattas beslut om det kommande läsåret. Bibelskolan bestämde sig för att hålla lektionerna online så att de nuvarande studenter inte skulle slösa bort ett år samt att nya studenter kunde börja. Men att ha online-lektioner kom med sina egna utmaningar. Den första var bristen på lämpliga enheter som smarta telefoner, surfplattor eller bärbara datorer. Den andra var internetanslutningar. Det tredje var rätt programvara för att säkerställa kvaliteten på utbildningen. De flesta av eleverna hade vanliga telefoner vilka inte har samma funktioner som en smart telefon med tillgång till Wi-Fi eller 3G. Många studenter har inte internet och många regioner där dessa

studenter kommer ifrån har inte ens en stark täckning i telefonen. Några studenter reste till platser där de kunde få nätverk och använda mobilinternet och sina enheter för att vara med på lektionerna online. Men vi är genom Guds nåd glada att kunna säga att alla samarbetade, de gick den extra milen, och vi kunde framgångsrikt genomföra onlinekurserna. Eleverna var mycket flitiga och hade en hunger att lära sig. Även om det var ut-

manande med strömavbrott och internetavbrott så fortsatte studenterna och lärarna vid bibelskolan. I januari 2021 kunde vi öppna det fysiska campus och studenterna kan nu delta i lektioner på plats. Nu utnyttjar både fakulteten och studenterna tiden för att maximera sin utbildning så att vi i år kan fortsätta att skicka ut arbetare till skörden. Även om vi hade utmaningar siktar vi på att bli starka. Var snäll och kom ihåg oss i dina böner.

n. a år på bibelskola jag går mitt andr h oc , l lin til er a M m är m n Mitt nam rsonligen inte ko d-19 kunde jag pe datorlaboratoPå grund av Covi ade biblioteket och kn sa g Ja a. er ud st r med mina vänskolan och i fysiska lektione lta de t at e ad kn som alltid fyllde riet. Jag sa runt mina lärare ra va t at e ad kn ner. Jag sa rvisning. r nedstängoss med bra unde tid negativt unde in m ra de en sp te anningsvis Jag ville in es onlinekurser. S ad er ns la t ar sn h tionerna var ningen oc ksproblem, men lek er tv nä ga ån m t fanns de ycket. , jag lärde mig m riktigt bra för mig rde stunder och jag lä mig att be längre e pt gra äl nå hj l de til e An ad ge Den Heli stunder ök ne bö a in M . st rö ri l hans ojämförbara daga mig att lyssna til var riktigt bra och t De . ng gå r pe timmar mitt böneliv. smidigt. Efter det aderna gick livet ån m å tv ta rs fö en Gud försåg oss Under de ket ekonomiskt. M yc m ilj m fa in m kämpade psätt. jag så glad och up på ett mirakulöst l bibelskolan var til m a no ak ge lb r til ga m da ko a av dess När jag s. Jag njuter bara ra pu va m ca få t rt at vå d se na t rymd at ig så välsig m er nn kä g Ja r. h sake skyddade mig oc att lära mig nya h tacksam att Gud oc n la ko ls be bi på a till Gud. tillbaka ronaviruset. All är Co ån fr ilj m fa hela min

Hej!

7

Trons Gnista 1 - 2021


Föraktad och

- Hjälp når fram till pyg

I början av februari besökte ett team på fem personer med Anastasia Bulambo i spetsen, en pygméstam boende i skogarna runt Bukavu. De hade med sig förnödenheter, som under två dagar delades ut till 187 familjer. Pygméerna som lever mycket primitivt där kallas för Mbuti och är föraktat av många just på grund av deras storlek- de har som vuxna en genomsnittlig längd på 155 cm. Med skogen som hem Mbuti folket bor över hela skogen som är bred, tät och omgiven av berg. Det finns också små floder och skogen ligger inte långt från Kivusjön. Det är ett litet samhälle, men de bor utspridda och det är långa sträckor mellan familjerna. Det finns inga vägar i skogen, så vi gick till fots 10 km från bilen till deras boplatser. Vi såg även platser där rebellerna tidigare bott men de har jagats bort av regeringen. Trons Gnista 1 - 2021

Pygmésamhället är mycket fattigt. Mångas bostäder liknar djurens. De bor i enkla hus utan riktiga tak, de är bara täckta av gräs. De har varken rent vatten eller el. Vi såg att de sover på gräs. De har inte ens en tunn madrass. Vardagsrummet var i stort sett tomt. Vi bedömer att minst 95 procent av dem lever i samma situation. Mbuti folket är beroende av vad naturen kan ge men regeringen har förbjudit dem att jaga djur i skogen. När de inte får jaga har de istället börjat söka småfisk i floden. Offer för rebellerna För flera år sedan utbröt strider mellan olika rebellgrupper runt om i skogen. Då levde rebellerna nära Mbuti folket vilket gjorde dem till enkla offer och sedan kriget bröt ut 1996 har många av dem dödats och våldtagits av rebeller. Pygmésamhället har många änkor eftersom rebellerna under denna tid dödade

8

många män, våldtog kvinnor och tog dessa kvinnor som sina fruar. Vi har räknat till 53 änkor. Många av barnen är faderlösa eftersom många av männen dödades under kriget. Vi har också träffat många barn som inte går i skolan eftersom det inte finns många skolor i skogen. De har inte heller råd att betala skolavgifter. Utbildningsnivån är mycket låg överlag, eftersom ett barn som uppnår 17 års ålder, enligt pygmékulturen måste gifta sig. Deras mentalitet är präglad av skogen och de bär på mycket trauma på grund av de oändliga striderna under tidigare år. Besöker du dem utan att överlämna gåvor kan de vara mycket elaka, men när du ger dem hjälp är de trevliga. Hjälpen når fram Idag är Mbutifolket förkastat och föraktat av många. De lever på 0,5 USD/


h bortglömd

gméstammen i skogen dag (ca 4kr) vilket är under existensminimum, och deras situation är verkligen kritisk. Varken regeringen eller hjälporganisationer har funnits för att hjälpa dem. Under dessa två dagar har vi alltså distribuerat mat till 187 pygméfamiljer som bor i skogen. Vi hade med oss majsmjöl, salt, socker, kex, godisklubbor, tvål och kläder etc. Vår första erfarenhet var riktigt framgångsrik när det gäller hjälpinsatsen. Vi har insett att många av dem inte har kläder och skor och deras hus är inte människovärdiga. Församlingsplantering MEPAC, Trosgnistans samarbetspartner i Kongo, planterade en kyrka 2019 som har 300 besökare. Kyrkan är en blandningskyrka, vilket betyder att båda folkslagen Mbuti och Batou är representerade, men de flesta är Mbuti.

Den lokala kyrkan MEPAC-Bukavu har hjälpt dem med takplåt men det räckte inte för att täcka hela kyrkan. Om de kunde få hjälp till att lägga taket klart skulle det vara till stor hjälp eftersom det regnar så mycket i skogen och det är stor risk att det skadas av regnet. Sammanfattningsvis hade vi en fantastisk upplevelse! Vi har predikat Guds ord, bett för dem och 26 tog emot Jesus Kristus! Men det finns även behov bland Mbuti folket. -Det behövs tak över hela kyrkan. -De lever i en kritisk situation och mer hjälp behövs till dem som tält, madrasser, tak med mera. Detta vore till stor hjälp för det samhälle som föraktas av alla. Anatasia Bulambo Du kan hjälpa genom att ge en gåva via bg / swish 900 7378. Märk din gåva ”Pygméer, Kongo”

9

Lydias berättelse Jag heter Lydia och är ett offer för rebel�lernas våld. När jag var fem år bröt kriget ut i skogen. Mina föräldrar flydde för att gömma sig eftersom rebellerna letade efter vuxna. Men när de såg mig ensam i huset våldtog de mig under två dagar, tills de bestämde sig för att släppa mig. De lämnade mig söndertrasad och med en blodsjukdom. Symtomen finns fortfarande kvar i min kropp. Jag mår ofta dåligt. Jag har fått traditionell medicin men det hjälper inte så mycket. Jag mår inte bra sedan de där dagarna och här har vi brist på medicin. Min mamma tar hand om mig, för om jag börjar blöda behöver jag ofta snabb hjälp. Skulle mamma vara borta får jag alltid mer smärta. Trons Gnista 1 - 2021


Mitt älskade Kenya Text & foto: David Duveskog

Trots allt jag gått igenom under åren i Kenya så älskar jag detta land. Minnen av sjukdomar, väpnade överfall och jobbiga resor förbleknar mot allt det underbara jag upplevt. Besöket denna gång var en i högsta grad nödvändig resa i missionens tjänst. Besöket var tänkt att genomföras i oktober men fick skjutas upp. Tuffa restriktioner De dryga två veckorna gick så fort att jag ibland önskat att tiden stått stilla. Kenya som land har en spridning av Covid-19 men inte alls på de nivåer som vi haft i Europa.

Utmaningarna med andra sjukdomar som ständigt skördar människoliv är minst lika stora. Detta till trots är restriktionerna tuffa och har totalt slagit sönder tillvaron för många utsatta som förlorat jobb och framtidstro. Mitt besök blev för dem en stor uppmuntran och de förstod att de inte var bortglömda. Trosgnistans stora hjälpinsatser med matutdelning under pandemins första tid har skapat en stor tacksamhet. Migori Bibelskola Bibelskolan i Migori, som öppnade upp igen i oktober kunde genomföra den sto-

ra examensdagen. Göran Duveskog som var årets hedersgäst och Yngvar Andersen kom över från Tanzania och vi hade några helt underbara dagar tillsammans. Denna bibelskola var jag med och la grunden till under vår första period i Kenya 1977. På den tiden fanns inga andra byggnader här frånsett den då nyinvigda kyrkan. Tomten var som en stäpp. Nu är det en vacker oas med massor av träd som ger svalka och skugga och tomten är som ett litet samhälle med många hus och pågående verksamhet. Här finns konferenscenter, dataskola, sömnadsskola, bibelskola och mission-

David Duveskog undervisar på Migori bibelskola Trons Gnista 1 - 2021

10


ens huvudkontor. I huset som jag byggde, och som var vår bostad under många år, bor missionens ledare John Abisai. Han är nu hedersdoktor och har magisterexamen i teologi. En ödmjuk Herrens tjänare med hjärtat på rätta stället. I Migori gav jag även en del tid åt ekonomi och intog återigen lärarstolen för att ge någon lektion på bibelskolan. Utifrån Migori gick färden till Lwala barnhem, Komotobo, Masai och platser runt omkring.

Examensfirande på Migori Bibelskola

I Kisumu möttes jag av en ung och energisk pastor som lyckats med att bygga upp en församling mitt i stan. Komotobo Tillsammans med vår norske ledare Yngvar Andersen fick vi en rundvandring på Komotobo. Detta är ju litet av hjärtat av Trosgnistans mission. Yngvar var gripen av vad som växt fram här under årens lopp, men vi insåg också att stora insatser behövs för att renovera och fräscha upp nedslitna byggnader och skolsalar. Dövskolan som vi samlade in pengar till i höstas är i störst behov och arbetet sattes igång under mina dagar i Kenya. Här finns ett tiotal blinda barn och nästan hundra döva. Vid den stora växande gymnasieskolan finns nu bortåt 700 elever. Här har man byggt ett logement som bär vår son Jonas namn. Jonas vår älskade son som var med oss som liten pojk och sprang över ängarna här och hade sin första skolgång på Komotobo. Han togs ifrån oss efter någon veckas sjukdom 2013. Här minns man den unga pojken.

Besök på Komotobo Handikapp Center

Missionen växer Överallt växer missionen och för någon vecka sedan kom landets vicepresident som hedersgäst till vår kyrka i Masai och hjälpte oss att samla in 2,5 miljoner Kenya shilling för att bygga färdigt kyrkan i Eenosain. Innan avresan till Sverige hann jag besöka vår dotter och hennes man i Nairobi. Doktor Deborah har nu jobbat för FN under organisationen FAO i 20 år. Hon är agronom och jobbar med bland annat landsbygdsutveckling och är just nu mycket upptagen med att bekämpa de stora gräshoppssvärmarna. Efter karantän och provtagning i Sverige är jag ”fit for fight” igen. Nya utmaningar väntar med all säkerhet.

Besök på Komotobo barnhem

11

Trons Gnista 1 - 2021


Fortsättning från sidan 5

Jesus frälste, Jesus helade, Jesus upprättade och Jesus befriade förlåtna? Kommer jag att få träffa Jesus i himlen?” Svaret blev JA! ”Men jag har gjort svåra synder i mitt liv” sa han. ”Jag är säker; du har fått ALLA synder förlåtna” svarade jag. Mannen jublade av glädje! Mikael Sjöberg

Grönlandsmissionären Rune Åsblom har fått hembud Bollnäsprofilen och missionären Rune Åsblom 95 år, har efter en längre tids sjukdom och kroppslig svaghet fått flytta till sitt himmelska hem. Vi på Trosgnistan har under många år på nära håll följt det arbete som Gunvor och Rune startade på Grönland. För något år sedan gick det som kallades Grönlandsmissionen upp och blev en del i Trosgnistans arbete. I boken Grönland och Island i fokus berättar Rune och Gunvor om kallelsen och dramatiska händelser i sina liv i missionens tjänst. Vi tackar Gud för en av himmelens främsta ambassadörer, som nu nått sitt hemland. Rune missade nästan aldrig ett tillfälle att vittna om Jesus och flera tyckte kanske han var allt för ivrig att vinna människor. Säkert är kön av tacksamma människor på den andra sidan lång av de som vill välkomna honom till paradisets värld.

Hunger efter Guds ord När man kommer till Tanzania möts man av den varma gästvänligheten och människornas glädje och såklart hungern efter Guds ord och Guds Ande. Det som var nytt rent mänskligt var de litervis med handsprit vart man än vände sig, Munskydd så fort man flög och ett allmänt socialt distanserande när det var möjligt. När det kommer till tjänsten så har jag sällan sett Guds kraft ”slå” så starkt som den gjorde bland människor. Jesus frälste, Jesus helade, Jesus upprättade och Jesus befriade. Jesus lever kunde jag glatt konstatera efter min tid i Tanzania! Det kommer en tid då det blir natt och ingen av oss kommer att kunna arbeta. Nu medan det fortfarande är dag så är vi dock som Jesu församling både kallade och befallda till att arbeta, vittna och predika om Jesus Kristus och Hans rike! Samuel Liljeblom

Att se Guds kärlek nå ut till de 2098 människor som valde att ta emot Jesus i Tanzania. Att se skolarbete bland blinda, döva och handikappade. Och träffa en mamma som får underhåll till sitt barn från en fadder vilket ger familjen det mesta av vad de behöver. En otrolig upplevelse. Att få se 500 elever som var utan hopp i slummen i Kenya, få utbildning och mat varje dag. Och se mammor som inte behöver bära vatten fem kilometer varje dag eftersom vi har borrat vattenbrunnar åt dem. Jag är så tacksam till Gud för vad jag har och att mina afrikanska vänner kan, med vårt lilla bidrag, hjälpa de som är i nöd. Med ödmjukhet och tacksamhet Yngvar W. Andersen Trosgnistens Misjon, Norge

Överväldigad och tacksam Jag är så överväldigad av intryck! Både vad Gud har gjort och vilket stort arbete Trosgnistans Mission har i Afrika.

Saknaden är stor bland hans vänner och störst av hustrun Gunvor och barn, barnbarn, barnbarnsbarn och fosterbarn. Begravningen äger rum i den närmsta kretsen i Pingstkyrkan, Bollnäs den 1 mars, där också Rune allt till sin bortgång varit medlem. David Duveskog Tänk gärna på Grönlandsmissionen. Bg/swish 900 7378 (Trosgnistans Mission) Märk gåvan: ”Rune Åsbloms minne”. Yngvar Andersen från Trosgnistens Misjons, Norge predikade i Migori Trons Gnista 1 - 2021

12


Gör skillnad

Bli fadder För 250kr/månad hjälper du ett barn med mat, kläder och utbildning. Men ditt fadderskap betyder mer än så! Barnen känner sig värdefulla och älskade.

Sheilla, Kenya pa är död. rn. Pap gst av sju ba yn r ä tt förlla ei Sh fast arbete a et g in r a h a istensoch mamm lever under ex nt en ilj m Fa . sörja dem at skolan se eilla har börj minimum, Sh onomi. s bristande ek pga familjen

Ge ett barn chansen till en bättre framtid! Skriv till info@trosgnistan.se eller ring 0278-13010.

Sherilyn, Filippinerna Sherilyn bor på vårt barnhem med sina syskon och mamma efter att pappa har dött. Hon älskar att gå i skolan och går i sjunde klass. Hon gillar också att sjunga och spela bollspel.

Dezanje, Rwanda Dezanje bor med sin arbetslösa mamma i ett flyktingläger. Hennes pappa har dött. Dezanje går i skolan, och på fritiden gillar hon att spela volleyboll med kompisar.

Shasvanthika, Indien Shasvanthika som går i förskolan bor med sin lillebror, föräldrar och farföräldrar. Pappa är alkoholist och farmor är mentalsjuk. Mamma har svårt att försörja barnen.

Arayo, Uganda Arayo bor med storebror och föräldrar i enkel hydda som de själva har byggt. Föräldrarna har ingen fast inkomst utan odlar grönsaker som de säljer på marknaden.

Shadrack, Kenya Shadrack går i förskolan och på fritiden spelar han bollspel med kompisarna. Familjen odlar till deras försörjning men det räcker inte att försörja den stora familjen.

Sam, Indien Sam har börjat förskolan och leker gärna med bollar. Hans pappa är dagarbetare vilket ger låg och ojämn inkomst. Farmor, som bor med dem lider av magsmärtor.

Ugunzi, Kongo Ugunzi är en aktiv kille som går i tredje klass och gillar att leka med kompisarna. Han har två äldre syskon. Pappan har dött och mamma har svårt att försörja familjen.

John, Tanzania John går i första klass. Han har 4 syskon och med familjen bor även tre minderåriga släktingar. Föräldrarna har inget arbete utan odlar grönsaker till deras försörjning.

13

Trons Gnista 1 - 2021


Myanmar i vågskålen Natten till måndag den 1: a februari gjorde militärerna en statskupp i Myanmar. Aung San Suu Kyi blev arresterad tillsammans med flera ledande politiker. Tiden efter detta har varit väldigt turbulent. Folk har gått ut på gatorna och demonstrerat på ett sätt som aldrig skett tidigare i detta land. Det har varit fredliga demonstrationer från folkets sida, men militären har svarat hårt och dödsfall har skett.

Den kallas för CDM (Civil Disobedience Movement). Bilister kör ut sina bilar på vägarna och låtsas få motorstopp för att hindra pansarfordon att nå demonstranterna. Just nu är det utegångsförbud mellan 20:00-04:00 och arresteringar sker varje natt. Vid 20:00 varje kväll står folk på balkongerna och slår på kastruller, vilket är en gammal tradition i landet för att mota bort onda makter.

En civil olydnadsrörelse har spridit sig bland folket som började med läkare och sjukvårdspersonal. Sen har det spridit sig till andra yrkesgrupper och allmänheten.

I församlingarna pågår intensiv bön och fasta, samtidigt som många är ute och deltar i protesterna. De har också med sig stora lager av vatten och snacks för

Brand i Goma

Natten till den 24 oktober ifjol brann flera hus ner i Goma. Tre barn dog i branden. Trosgnistan hjälpte de 22 familjer som miste allt, med madrasser och plåt. De flesta av husen i Goma är enkelt byggda av trä och är därför lättantändliga. Den 17 januari i år var det dags igen. Sent på söndagskvällen började det brinna och 34 hus brann ned. Fyra barn och deras pappa dog i branden. Även denna gång har Trosgnistan hjälpt de drabbade familjerna med madrasser och plåt samt byggt ett hus tillsammans med vår lokala församling. Ett stort tack till Trosgnistan för all hjälp till våra vänner vars hus brann. Tridon Kalonda Trons Gnista 1 - 2021

14

att dela ut till andra, och så passar dom på att evangelisera lite också. Dom har lärt sig att ta vara på varje tillfälle. Det går nu ut uppmaningar till hela världen att be för landet. Kyrkan i Myanmar är stark och väckelse pågår över hela landet. Men Pandemin slog hårt och så kommer nu denna statskupp vilket gör att folk lider mycket. Vi ber om en fredlig lösning utan fler dödsoffer och vi ber att den folkvalda regeringen återfår sitt mandat. Gud välsigne Myanmar

Tord Renkel


KS Fastigheter AB Vattlång 112, 820 71 Ilsbo

FLYTTAR? GLÖM INTE ATT MEDDELA OSS DIN NYA ADRESS! info@trosgnistan.se 0278-13010 15

Trons Gnista 1 - 2021


POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning, returnera tidningen med ny adress till: Trosgnistan, Edelsbergsvägen 7, 821 34 Bollnäs

BLI HJÄRTEFADDER! Med din gåva hjälper du handikappade och föräldralösa barn, flickor som räddas undan könsstympning och trafficking, våldtagna kvinnor och ungdomar som upprättas på våra center. Din gåva når även till de som lider pga Corona

Som hjärtefadder är du med i Trosgnistans arbete och gör hjälpinsatser varje månad bland utsatta barn, ungdomar och kvinnor. Du bestämmer själv vilken summa du vill ge per månad. Du binder dig inte till en viss tid, och kan när som helst avsluta ditt åtagande. Som månadsfadder får du en nål med ett gyllene hjärta i mässing. Kontakta Trosgnistan idag!

info@trosgnistan.se / 0278-13010

rk gåvan ”hjär tegåva” Mä 78 73 0 90 ish Sw 78 73 Bankgiro 900-