Page 1

Stranda kommune Kultur og fritid Saksbehandlar: Marianne Omenås

Melding om vedtak Elevar i Kulturskulen

Vår ref.: 13/1960-2

Dykkar ref.:

Arkiv: K1-233, K2-A30

Dato: 05.07.2013

Betalingssatsar Kulturskulen frå 010813

26.06.2013 KOMMUNESTYRET KOM-055/13 Vedtak samrøystes: Refusjonssatsen i Stranda kulturskule vil frå og med august 2013 vere: Tilbod Dagens sats Ny sats haust Ny sats pr år pr. semester 2013 (pr. 2013 (vår) semester) Auke 16,5% Enkeltundervisning 1332,50 1550,3100,Storgruppeundervisning 1002,50 1170,2340,Kulturell førskule 775,900,1800,Instrumentleige 210,280,560,Klippekort 10x45 min Kr.2665,3100,3100,-

Med helsing Stranda kommune Marianne Omenås Einingsleiar Dette brevet er godkjent elektronisk i Stranda kommune og har derfor ikkje signatur.

Postadresse: Øyna 13 6200 STRANDA

Besøksadresse: Øynasenteret

E-post post@stranda.kommune.no

Telefon 70 26 80 00

Organisasjonsnr. 964 980 098

Betalingssatsar kulturskulen frå 010813 (l)(149576 1 p) o  
Betalingssatsar kulturskulen frå 010813 (l)(149576 1 p) o  
Advertisement