Page 1

MELHUS IL 2013 Medlemsavis for Melhus idrettslag

Den nye bankhallen i Melhus

Foto: Gunn Heidi Nakrem, Trønderbladet

HÅNDBALL GUTTER 2004

PÅ TUR TIL VASSFJELLHYTTA

SKISAMLING PÅ SAVALEN

FOTBALL JENTER 2000


2

TRIM

MELHUS IL

Arbeidsutvalget i MIL

Arbeidsutvalget i Melhus idrettslag i 2012 har bestått av følgende: Fra venstre Klara Storler sekretær, Torkil Vold varamedlem, Tor Bjøru leder, Roy Åge Østerås nestleder, Siri Thue kasserer og Roger Monsen styremedlem.

For avdelingene/særidrettene i Melhus idrettslag har følgende personer hatt ledervervet i 2012: Leder allidrett: Johnny Mathisen Leder fotball: John Helge Haugness Leder håndball: Erik Olsen Leder orientering: Eivind Bakk

Leder ski: Roar Skimmeli Leder styrkeløft: Harald Haug Leder trim: Ragnhild Omdal

Ansvarlig utgiver: Melhus IL v/styret Redaktør: Roger Monsen Produsert av: Trønderbladet Grafisk utforming: Ann Karin Snefuglli

Takk for samarbeidet Du har nå årets medlemsblad for Melhus Idrettslag fremfor deg. Redaksjonen vil takke alle som har bidratt med å sende inn stoff til årets blad, både stort og smått. Arbeidet har foregått siden november 2012 og ble avsluttet i januar 2013. Håper du finner masse interessant lesestoff og flotte bilder her som avspeiler aktiviteten i idrettslaget gjennom fjoråret. Finner du ikke noe om ditt lag eller

dine nærmeste i årets avis? Alle avdelingsledere i særidrettene har fått beskjed om å bekjentgjøre overfor tillitsvalgte i sin idrett om frister og kanaler for innmelding av bidrag til årets avis. Er det ved ulike årsaker blitt slik at det som angår deg og dine ikke er blitt med iår så kommer en ny sjanse ved neste årsskifte! Samle gjerne litt avisstoff og bilder gjennom hele 2013 for innlevering til hovedstyret/

redaksjonen på tampen av året! Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke våre sponsorer og samarbeidspartnere som har gjort dette bladet mulig. Med håp om et vellykket og fremgangsrikt idrettsår i 2013 for alle sammen som har tilknytning til MIL! Hilsen MIL-avisredaksjonen


3

MELHUS IL

LEDER:

Et ”spræll” levende lag!

M

elhus IL har mange aktive medlemmer og dyktige utøvere innen sine aktiviteter. Det være seg seniordans, styrkeløft, turorientering, håndball, fotball, ski, allidrett, vaffelsteking, loddsalg, vedlikehold av Vassfjellhytta, trening av 14-åringer, arrangement av Sommerspræll, oppføring av ny hall, forhandlinger med kommunen osv, osv…. Ja, aktivitetene i et idrettslag er mange og omfattende, mange aktiviteter skal organiseres og mange praktiske gjøremål må utføres. Dette krever mye av foreldre og andre engasjerte medlemmer. Det er derfor viktig at vi klarer å mobilisere så mange som mulig, slik at jobbene blir fordelt, og det blir mindre belastning på den enkelte. De aller fleste aktivitetene må fortsatt baseres på frivillighet. I et idrettslag er det mange og varierte oppgaver, og en god anledning til å komme i kontakt med positive og engasjerte mennesker. Medlemsmassen i Melhus IL har i en god del år ligget på rundt 1 400. I Nedre Melhus er det en betydelig befolkningsvekst, så potensialet for en økning i medlemstallet burde absolutt være til stede. Vi vil derfor oppfordre alle engasjerte medlemmer til å verve flere, gjerne i familien eller i nærmeste omgangskrets. Flere medlemmer betyr bedre økonomi for laget, og

flere å fordele arbeidsoppgavene på. En stor begivenhet for idrettslaget i 2012 var åpningen av den nye Bankhallen. Planene for en ny hall har det vært jobbet med lenge, men de skjøt skikkelig fart vinteren 2011/12. Sammen med Gimse IL, Trønder-Lyn og Hovin IL ble det etablert et eget aksjeselskap som i dag er den formelle eieren av hallen. Det må rettes en stor takk til ildsjelene som har jobbet fram og realisert dette prosjektet - Tore Havdal, John Helge Haugnæss og Geir Frode Moen. De har lagt ned en innsats som er langt utover det som kan forventes. Det er i denne sammenheng også på sin plass å berømme både Melhus kommune og ikke minst Melhusbanken for den positive holdning de har vist, og den betydelige økonomiske innsats de har bidratt med.

Sommerspræll vil ha et noe mindre omfang, men noen spræll vil det bli i juni. Program kommer, så følg med! Medlemsbladet som har kommet i ulike utgaver opp gjennom årene, kommer denne gang på nett! Vi tror at vi på denne måten har mulighet til å nå mange flere lesere, folk som er interessert og engasjert i Melhus IL, også de som ikke bor i bygda. Vi har inngått et samarbeid med Trønderbladet om nettpubliseringen, og har etter hvert planer om å legge ut tidligere utgaver av medlemsbladet, noe vi tror blir morsom lesning for unge og gamle! Kos dere med artige bilder og kjente fjes, så ønsker vi oss selv lykke til med et godt aktivitetsår!

Melhusfestivalen gikk som kjent over i historien i 2010. I 2012 tok idrettslaget ny sats med arrangementet Sommerspræll. Helga 22. til 24. juni ble det spilt revy i Melhushallen, det ble arrangert halvmaraton og trimløp i Melhus sentrum, og talentiade på søndag med mange flinke, unge utøvere! Dette ble ei flott helg med godt oppmøte og stort engasjement. Med Grete Estenstad som sprællsjef gjorde revygjengen og løpsarrangørene en formidabel innsats. Dette var et stort løft for hele laget, så årets

Gi din støtte til Melhus IL Grasrotandelen er en ordning der 5% av din spilleinnsats av Norsk Tippings spill går direkte til klubben i ditt hjerte. Vi håper selvsagt dette er Melhus IL. Tusen takk for ditt bidrag!

Tor Bjøru leder Melhus IL

Hvordan registrere deg: 1. Ta med ditt spillekort fra Norsk Tipping 2. Ta med Melhus ILs org.nr. 976 887 522 3. Gå til en av Norsk Tippings Kommisjonærer 4. Tippekommisjonæren gjør registreringen Dette går selvsagt ikke på bekostning av ditt innsatsbeløp eller premiene du måtte

vinne.

MIL avis Grasrotandelen 2012 Melhus idrettslag fikk mest fra Norsk Tipping av organisasjoner i Melhus kommune som er berettiget til grasrotmidler Resultat for 2012: Kategori Idrett – MELHUS IDRETTSLAG 311 givere registrert.....................Kr 106.011,-


4

Allidrett

MELHUS IL

2.klassingen vinteren 2012. Ei flott gruppe med både jenter og gutter.

Allidrett: Det første møte med organisert idrett Melhus IL’s avdelling for allidrett har vært aktiv i mange, mange år og er det fortsatt. Allidretten er et aktivitetstilbud for barn i 1. og til og med 4. klasse. Tilbudet gjelder barn ved Gimse og Høyeggen barneskole. De siste fire årene er dette blitt et tilbud som benyttes av 1. og 2. klassinger. Dette for at andre spesial-idretter starter tidligere enn før. Det tror jeg også er en del av utviklingen på generell basis. Økt spesialisering er en realitet også helt fra 2. trinn. For mange som begynner i 1. klasse er allidrett det første møte med organisert

Kanonball: en utrolig gøy ballsport.

idrett. Målet for allidretten er at dette skal bli et positivt møte som gir lyst til å fortsette med idrett i mange år framover. Derfor blir det også lagt vekt på at dette skal være en lek og gjennom leken bli kjent med mange forskjellige idretter. Allidrettstilbudet består av lek utendørs og innendørs i gymsalen på Høyeggen skole. I høst hadde vi besøk av orienteringsavdelingen til Melhus IL. De hadde med seg poster, kart og brikker for registering av tid og postpasseringer. Dette ble en flott aktivitet for barna, som var veldig ivrige. Når det gjelder aktiviteten innendørs prøver vi å variere tilbudet mellom ballidrettene (fotball, håndball og basket) og mer gymnastikk øvelser. Gymnastikk øvelsene går mer på balanse og

kroppskontroll. Vi har også leid klatreveggen på Rødde FHS. Der er det en klatrevegg på vel 8 meters høyde. Opptil flere av barna har vært helt i toppen og tatt i taket. Det er jo helt fantastisk, men også de som kommer 2, 3, 4 og 5 meter opp i klatreveggen får en god mestringsfølelse. Det er noe med å lære seg å stole på en klatresele og tau. Allidretten er helt avhengig av at foreldrene er med som aktivitetsledere under treningen. Uten forelderens innsats hadde vi ikke hatt allidrett på Melhus. Håper på et fortsatt godt samarbeid i 2013 også. Ved leder Allidrett Johnny Mathisen

Hinderløype: Her sverver Oda over bukken.


MELHUS IL

INTERVJU MED JAN ERIK LANDRØD:

Leder for kultur og fritid i Melhus kommune Stikkord for idretten i Melhus: • En kommune i vekst • Melhus IL i den delen som vokser mest • En underdekning på anlegg tidligere • Samtidig et behov som kan virke uoppnåelig • Bekymring rundt økonomiske belastingen på IL (tunge anlegg) • Politikere som er opptatt med idrettsspørsmål Jan Erik Landrød

Melhus kommune oppleves som imøtekommende og behjelpelig med tilrettelegging av kunstgressbaner, orienteringskart, ny tråkkemaskin i 2010 til 1,2 mill og nå aller sist en innendørs 7’er fotballbane, Bankhallen. Store løft er gjort i idrettslaget for Nedre Melhus og det har vært flott å se anlegg og utstyr som har kommet på plass de siste år for å tilfredsstille dagens basisbehov for aktivisering av barn, ungdom og voksne. Idrettsfaglige spørsmål engasjerer folk og innbyggere og det blir mer og mer fokus i kommunene på viktigheten av å holde befolkningen fysisk aktiv. - Hei Jan Erik. Hvordan føles det fra kommunens side å kunne være med på dette viktige arbeidet? - Melhus kommune er inne i en periode med stor befolkningsvekst og dette gjenspeiler seg også i behovet for idrettsanlegg. De siste årene har det vært en formidabel utbygging av idrettsanlegg og politikerne i Melhus kommune har bidratt til at denne utbyggingen er blitt lettere med store tilskudd. Samtidig er kompetansen på idrettsanlegg blitt høyere i administrasjonen og vi kan yte en bedre service til de lagene som ønsker å realisere anlegg. Vi har etter hvert fått mye positiv tilbakemelding på hjelpen idrettslagene har fått og det er veldig hyggelig. - Oppleves det fra ditt ståsted å være

et økende behov og krav om at dere bidrar med mer aktiv bistand til idrettslagene i kommunen nå enn tidligere? - For å bygge anlegg som idretten og resten av befolkningen er mest tjent med så er vi avhengige av at kommunen og idrettslagene samarbeider godt i alle faser av en utbygging. De kravene som stilles fra det offentlige til idretten er økende og i den forbindelse er det viktig at kommunen kan bistå idrettslagene slik at de kan bruke mest mulig tid og krefter på det de er gode til. - Idrettslagets drift baseres i sin helhet på frivillig innsats fra medlemmenes side og utgjør mange årsverk i Melhus idrettslag pr. år. En utfordring med anlegg er ofte driftskostnader, f.eks. utgifter til tråkkemaskin for løypepreparering. Nabokommunen Trondheim bekoster i sin helhet preparering og vedlikehold av skiløypenett og kunstgressbaner i motsetning til Melhus. Har Melhus kommune tanker omkring å gjøre noe med dette, eksempelvis egne ansatte eller øke den årlige driftsstøtten slik at man kan redusere medlemmenes innsats for dugnader, lotterier etc. for å skaffe nødvendige “penger i kassa”? - Dette er en sak som har vært oppe til diskusjon og til slutt handler dette om prioritering av midler. Melhus kommune har pr i dag ikke kunnskap om hva en slik ordning vil bety av økte utgifter, men

det er snakk om ganske store beløp hvis kommunen skal overta disse oppgavene. - Kommunen har som sagt vært veldig positiv og delaktig i finansiering av nye anlegg i kommunen de siste år og Melhus Idrettslag vil takke for deres støtte. Hvordan ser det ut fremover i 2013 og videre planer for idretten i nedre Melhus, det har bl.a. være en del snakk om behov for bedre hallkapasitet fra håndballens side i tillegg til Melhushallen? - Det er hyggelig med slike tilbakemeldinger og jeg vil samtidig rose den innsatsen idretten gjør for fellesskapet. Innen kort tid vil det være behov for 2 nye hallflater i Melhus (Melhushallen har en). En utbygging av nye hallflater må sees i sammenheng med en eventuell skoleutbygging. - Et avsluttende spørsmål til deg blir om Melhus kommune husker den “vanlige trimmer” og ser viktigheten av tilrettelagte lavterskeltilbud og forebyggende tiltak, for slik i den andre enden kunne spare penger på budsjettet til helsetjenester. Har Melhus kommune en langsiktig plan og strategi for dette? - Melhus kommune jobber i disse dager med en ny plan for idrett og friluftsliv. I denne planen skal vi også legge til rette for allmennheten slik at vi sikrer alle en god tilgang til områder for fysisk aktivitet.


6

MELHUS IL

Glimt fra SommersprĂŚll 2012


7

MELHUS IL

Glimt fra Sommerspræll 2012

Alle foto: Trønderbladet


8

Orientering

MELHUS IL

Oppløftende orienteringssesong Oppstemt etter gode o-løp i 3.karuselløp i Klæbu: Kjell Rune Logan Halvorsrud, Hege Solhjem Melhuus og Kåre Onsøyen.

Svært god oppslutning fra etablerte o-løpere, men lite nyrekruttering. Arrangement To bedriftsløp arrangerte vi dette året. Ett i vår med 350 deltagere på nyttrevidert kart over Svartåsen hvor Audun Bakk var løypelegger og 250 deltagere på Momark-kartet i høst som for øvrig var KM bedrift for sesongen hvor Eivind Bakk var løypelegger. Det tradisjonelle karuselløpet ble avviklet på Gimsekartet med 65 deltagere fra naboklubbene og der var Audun Kleiven løypelegger. O-trim Ingrid og Jan Petter Opedal har ansvaret for turorienteringa som i år hadde solgt 31 deltagerkonvolutter. Deltagerne fikk prøvd seg med 60 poster i Svartåsen og Råbygdmarka ga mange flotte timer i marka. Ukens løype er det Ivar Keiserås som styrer og her ble det solgt 19 deltagerkonvolutter. 10 løyper gjennom sesongen på kartene Gimse, Øyberga,

Momarka, Svartåsen, Leinstrandmarka og Fremo blir det mye o-trim av. OG karusellen Det som løfter årets sesong er oppslutninga om lokal-karusellen fra oss. Flere gode enkeltprestasjoner gjennom 5 individuelle løp og en stafett sammen med godt oppmøte ga en klar 2. plass ikke langt unna de siste års suveren klubb som er Leik. I to løp klarte vi også å ta seieren foran Leik og det er mange år siden. Dette vil nok inspirer til satsing til neste år! Rekruttering Rekruttering har vært tema i flere år og vi er i ferd med å skifte taktikk. I høst har vi gjort noen erfaringer med barn i All-idrettsalderen og vil fortsette med denne gruppa til våren. Det skal ikke være enkelt å rekruttere nye unge o-løpere. Mange skriv ble utdelt i skolen og tradisjonell reklame ellers til tross ble det lite nye fjes under opplæringa i vår. Ingen sure miner for det – vi gjennomførte en innholdsrik sesong for det.

Kart Vi har mange av våre kart oppdatert slik at vi kan bruke de til større løp. Denne sesongen har vi ikke utført noe synfaringsarbeid, men vi har planer om å oppgradere Øyberga-området. Arbeide i vinter og neste år. Så vil vi prøve oss med en fast o-treningsdag utenom dagen for treningsløp og karusell. Det vil bli ungdom i aldersgruppen 8-19 år som skal få et spesialtilpasset opplegg som vil gå hele sesongen. Dette er et opplegg som Freidig har brukt i noen år med stor suksess og vi håper vi kan få til noe vi også. Her vil det bli behov for mange til opplæringa og tilrettelegging ellers. Ellers har vi planer om å skolere noen av våre egne til å kunne legge løyper særlig til treningsløp, slik at vi avlaster de gamle traverne litt. Fin o-sesong i år og mange planer til neste år! …og så er det plass til flere marka-travere!! Hilsen en optimistisk o-gjeng!


MELHUS IL

Orientering Nybegynneropplæring 2012.

Noen av Ukens løypedeltagere 2012 foreviget under sesongavslutninga på Bjønnabakken: Kjell Arne Morland, Martin Melhuus, Ivar Keiserås, Jens Arne Meistad, Kåre Onsøyen og foran Ingvild og William Koldstad.

Full konsentrasjon om påtegning av løyper til klubbmesterskapet på Bjønnabakken for Ane Hjulstad og Sigrid Sundet Duesten.

Bløtt og kaldt i Orkdal under 2. karuselløp, men like blid var Fillip Rønning Hoseth, Stein Holseth og Martin Melhuus.

9


10

Ski

MELHUS IL

Miljøsamling Brekkåsen 24.10.12 Da Melhus ski hadde miljøsamling på Brekkåsen den 24/10-12 var det 60 ivrige utøvere fra 1998-2005 som møtte opp. Vi startet dagen med en løpetur i marka og med litt stafetter og slikt. Etter det var vi i en trapp hvor vi hadde spensthopp trening. Så ble vi delt inn i lag for da var det på tide med stafett opp trappen. Så var det tid for lunsj. Der hadde det vært noen ivrige ildsjeler, og laget mat til alle oss som var ute trenet. Til mat fikk vi brødskive med ost syltetøy og ja, det meste. Vi hadde også ett godt utvalg av frukt. Etter vi hadde spist lunsj var vi ut og gikk på rulleski. Alle fikk prøve å gå noen runder. Noen brukte også rollebladers. Men ikke minst hadde vi fint vær og alle var glade. Oda Therese 11 år.


MELHUS IL

Ski

11


12

Ski

MELHUS IL

Savalen 2012

Den første helga i advent dro vi til Savalen på skisamling. Vi var rundt 90 stykker med stort og smått. Det hadde snødd lite både her og på Tynset så det var ikke nok til å gå på ski.

For å få trent på ski dro vi derfor til Os og gikk på kunstsnø, noe som fungerte fint, selv om det kunne være litt kaldt. Når vi kom tilbake var det godt å kunne få kost seg i bassenget både for store og små.

På lørdag hadde vi som før tacokveld på Kroa, og det var ei trivelig helg for oss alle.


Styrkeløft

MELHUS IL

Styrkeløftavdelinga Sportslig: Året 2012 har vært et interessant år for oss i kjelleren i Gruva. Vi ser at den totale medlemsmassen ikke er som den en gang var men derimot er det prosentvis flere aktive styrkeløftere nå enn tidligere. Dette er en situasjon som er tilfredsstillende da miljøet blir mer spleiset og resultatene blir bedre. Vi har hatt 12 aktive løftere i år, 3 jenter og 9 gutter. Sportslig sett har vel den aktive medlemsmassen flyttet seg fra Junior og Senior-løftere til mer Senior og Veteranløftere. Vi ser at det er mindre rekruttering blant de yngste her på Melhus. ”Den harde kjerne” eldes og vi får flere veteranløftere etter hvert. Vi håper at denne trenden jevner seg mer ut etter hvert og vi får flere aktive ungdoms-og juniorløftere igjen. Dette går i bølger. RM i februar er blitt et meget populært stevne for Region Midt i styrkeløft. Nord-trøndelag, Sør-trøndelag og Møre og Romsdal har alle løftere som treffes til kamp i Melhushallen. Med over 40 deltagere er dette blitt et stort stevne. Dessverre går et så stort arrangement på bekostning av vår egen deltagelse så der-

for har vi valgt å ikke stå som arrangør hvert år. Av internasjonale stevner har vi hatt 2 deltagere på EM for veteraner i sommer. Harald Haug og Leif Lillegård løftet begge til 6.plass i årets EM i Pilsen i Tsjekkia. Det verdt å ta med at Superveteran Leif Lillegård i år har satt ikke mindre enn 8 nye norgesrekorder. Harald deltok også på EM benkpress i oktober men ble stående uten resultat pga sykdom. I tillegg må vi få med at Vigdis Thommassen ble Norsk mester under årets benk NM! Lokalet: Klubblokalet vårt er vi veldig fornøyd med. Vi har egen inngang med brøyting på vinteren og det settes pris på. Det eneste problemet vårt er de ustanselige lekkasjene fra dusjene i førsteetasje. Avløpsvann renner ned i lokalet vårt på benker, resepsjon og annet treningsutstyr. Dette er en helserisiko og vi håper at MIL tar tak i dette en gang for alle nå. Hvis klubbhuset nå får en oppgradering av dusjene i første etasje så slipper vi

13

2 0 1 2

lekkasjer i tiden fremover og at noen blir skikkelig syke av dette. Dette innlegget er skrevet av Åge Berntsen på forespørsel fra leder Harald M Haug


14

Trim

MELHUS IL

RAGNHILD OMDAL:

Årets ildsjel 2012 Ragnhild Omdal ble valgt til årets ildsjel 2012 i Melhus kommune! Dette skjedde ved overekkelse på Idrettens hederskveld i regi av SørTrøndelag idrettskrets fredag 19. oktober 2012 ved Britannia hotel i Trondheim. Begrunnelsen fra juryen sier blant annet: “Ragnhild entret trimavdelinga i MIL i 1973 og har siden fått mang en Melhusbygg ut av godstolen og over dørstokkmila. Hun har vist, og viser fortsatt et brennende engasjement for trimaktiviteter av ulik karakter. Hun har ledet trimavdelinga i nesten 40 år. Resultatet er innendørstrim, vannaktiviteter, Folk i Form-løype, Kjent i Melhus-poster, Seniordans og Vassfjellhytta. Hun tar pusten fra oss andre med sitt engasjement, ideer og gode humør. Fremdeles er hun medlem av hovedstyret i melhus idrettslag og interessert det alt av det som skjer i og rundt idrettslagets aktiviteter.” Melhus idrettslag skylder Ragnhild en stor takk gjennom alle disse årene, og ønsker henne lykke til i fortsettelsen !

Ragnhild Omdal.

Foto: Gunn Heidi Nakrem, Trønderbladet

Utleie av klubblokale Lokaler tilhørende Melhus idrettslag i andre etasje i klubbhuset i Gruva kan leies til møter, konfirmasjoner og andre seriøse sammenkomster!

Tannlege Bård Bakken Tlf. 72 87 02 90 Faks. 72 87 25 60 Ring helst mel.kl. 8.45 og 14.30 Boks 14, 7221 Melhus E-post: kontoret@bbakken.no

Lokalet er romslig, godt vedlikeholdt og har eget kjøkken. Det er egnet for opptil 50-60 personer. Kjøkkenet er utstyrt med middags- og kaffeservice, samt div. serveringsfat, bestikk, glass m.m. Det har også hvitevarer som komfyr, kjøleskap, kaffetrakter, vannkoker, oppvaskmaskin. Lokalet ligger i gangavstand til Melhus sentrum og det er gode parkeringsmuligheter.

Pris: 1.800,- kroner. Ønsker du å leie, kan du ta kontakt med husansvarlig Roy Åge Østerås tlf. 45 85 25 63. Send gjerne en SMS med dato/tid og navn/avd. Med vennlig hilsen Styret


15

Trim

MELHUS IL

TRIM - stepparti Damene trener torsdager kl. 20.30 i gymsalen på Gimse skole. Foran instruktør Morten Jøssund. Fra v.: Helen Anita Jøraandstad, Kristin Grønn Hagen, Marthe Preisig, Janne Bleke, Solvor Sundet og Ingrid Bodsberg. Her er det også plass til flere.

Stort utvalg i barneklær 2013 – et jubelår i Melhus IL

KLÆR 0-18

MIL er 115 ÅR! Stiftet 28.februar 1898 Melhushallen 25 år! Åpnet 17.04. 1988 Vassfjellhytta 20 år! Folk i Formløypa 20 år! Åpnet 2. mai 1993

KVELDSDANS KL. 19–23 1. FREDAG I APRIL OG MAI SPILLES DET OPP TIL DANS I KLUBBHUSET • SERVERING • ÅRESALG INNGANG KR 75,FREDAGSDANS/GLADDANSEN

Melhustorget Tlf. 72 87 15 00

Innkalling til årsmøte i Melhus idrettslag TIRSDAG 23. april 2013 KL. 19.00 I KLUBBHUSET I GRUVA. • Vanlige årsmøtesaker Styret


16

MELHUS IL

Melhus idrettsråd Melhus Idrettsråd:

Geir Tore Midttømme, Hovin Fridny Stendahl Spets, Gimse Ola Hovin, TrønderLyn Jon Olav Røsbjørgen, Flå Øyvind Krogh Albertsen, Melhus/Gimse Olav Rønningsbakk, Leik Marit Hollakleiv, Melhus Ruth Laila Berge, Melhus Idrettsrådets rolle og oppgaver i lokalsamfunnet er å arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen. • Melhus Idrettsråd skal være et bindeledd mellom Melhus Kommune og Idretten. • Vi skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. • Videre skal idrettsrådet styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. • Vi skal foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene, dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt

utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram. • I forbindelse med konkrete saker bør Idrettsrådet ha mulighet for å be om å få delta på møter i Melhus Kommune. Det gjelder rent administrativt, samt i komiteer, formannskap og kommunestyret. •N  år det gjelder arbeidet med kommunedelplan, er det en forutsetning at representanter for idretten trekkes aktivt med både når planen blir utarbeidet, og når høringsutkastet av planen foreligger. • I drettsrådet skal være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom det offentlig og frivillig virke. Melhus Idrettsråd skal være med å bidra til: •A  ktivitet, god helse og trivsel i kommunen. •O  ppgradering og oppussing av eksisterende anlegg bygd med tippemidler. • Ved bygging/ oppgradering av kommunale skoler, er det hensiktsmessig å

bygge idrettsanlegg med tanke på dag - og kveldstilbud istedet for en gymsal . Ref. Lundamo Barneskole og Lundahallen. •B  istå lagene når det gjelder spillemiddelsøknader, aktivitetsmidler, anleggsdisponeringer med mer. •P  åse at kommunens del : 1/3 av søknadssum i kommunalt tilskudd ved tippemiddelsøknader blir ivaretatt i kommunens budsjett. •L  okalt manifest mot mobbing er underskrevet på vegne av idretten. •B  istå lagene med råd/ veiledning når det gjelder støtteordninger til integrering og inkludering av innvandrerbarn, barn med spesielle behov eller fra vanskeligstilte familier. •V  ære med å arrangere minimum 2 møter i året, ett med hovedfokus på vinteridrett og ett for sommeridrett.


Trim

MELHUS IL

17

20-årsjubileum TRIM arbeidet lenge med planer om ei rundløype i Melhus sentrum. Etter en del sonderinger landet vi på ei rundløype på Melhusjordene. Grunneierne Sverre Stendahl og Jens Are Melhuus ble forespurt og ga sitt samtykke til valg av trasè. Med økonomisk støtte fra «Folk i form til OL» og i samarbeid med Trondheimsregionens Friluftsråd, miljøvernrådgiver og kulturkontoret i Melhus kommune, ble FOLK I FORM-LØYPA en realitet. Den opprinnelige løypa var på ca. 3,5 km og gikk på gangvei og stier, slik at den faktisk bare lå der og ventet på å bli tatt i bruk. Eneste hinder var Loddbekken. Der ble det bygd ei bru. Løypa ble merket med Folk i Form-skilt, TRIM kjøpte inn benker, infotavler og satte opp en Tur-trimkasse. Over 2000 info.foldere

ble trykket opp og distribuert. Etter et langvarig arbeid med planlegging og stor dugnadsinnsats, ble FOLK I FORMLØYPA åpnet søndag 2. mai 1993 med hornmusikk og servering. Varaordfører Aud Lunde Solem klippet snora og statssekretær Børre Pettersen kastet glans over åpninga. Over 100 møtte og gikk runden. Under arbeidet med ny E6 ble løypa etter manges skjønn rasert. Men vi hadde god dialog med Statens Veivesen og det må sies at «den nye» løypa ble utbedret slik at den faktis er bedre enn den første med to fine bruer over Loddbekken. I tillegg erstattet de benker og oppslagstavler som ble ødelagt under veibygginga. Etter ønske fra flere trimmere og i samarbeid med grunneierne ble løypa

utvidet slik at den nå er på 4,8 km. Løypa ble åpnet 13. sept. 2006. Roar Dørum v/Arealforvaltning, Melhus kommune, hadde hjulpet oss med gode råd og utforming av kartet. Han foretok den høgtidelige snorklippinga. Grunneierne Søreggen, Loddgard og Stendahl var invitert. Et 50-talls turgåere, deriblant daglig leder for Trondheimsregionens Friluftsråd, Kjersti Jaråker, møtte opp og gikk gjennom løypa. Ved Loddtjønna sto 3 av TRIM sine damer og serverte drikke og kaker. Post 14, Folk i Form-løypa er den mest besøkte av de 18 postene våre. Som kartet viser, er løypa nok en gang utvidet. Nå med en runde på 1,9 km om kirka. Denne løypa har grunneierne lagt. 20-ÅRSJUBILEUM I FOLK I FORMLØYPA/MELHUS IL

ROMJULSTRIM OPPTELLING OG TREKNING 20.12.12 til 02.01.13. Post

-03

-04

-05

-06

-07

-08

-09

-10

-11

-12

16 13 6 14 7 17

Varmbo - Vollmarka 78 Pallinsetra 39 Rye 89 Folk i form-løypa 5 Øyberget 57 VarmboVel-stien 268

55 14 67 17 110

90 52 69 37 80

146 140 14 82 130

262

334

529

170 59 52 56 54 NY 428

80 52 65 52 75 21 384

124 77 86 73 80 88 555

42 23 33 112 148 19 318

56 20 43 112 54 31 316

77 63 53 118 59 45 415

Premieres Gunhild Stendahl May Berit Kvalvik Håvard Karlgård Elin Gundersen Gunn Tove Stai Eidsmo. Odd Ivar Buseth

Premiene deles ut på årsmøtet torsdag 7. mars i Klubbhuset.

Torsdagstrimmerne samlet

Vanngym. til musikk på Gimse skole Mandager kl. 18 og kl. 19. Her er det plass til flere. Hilsen Ragnhild


18

Trim

MELHUS IL

Folk i form-løype Melhus sentrum øst 4,8 km +1,9 km om kirka

Þ

Benker T Trimkasse ± Severdighet P Parkering

1:12500

N

19.08.2009 Utarbeidet av kartavd. v/Arealforvaltning Melhus kommune

Vassfjellhytta søker vertskap Har du lyst til å være vertskap en søndag på idrettslagets hytte som ligger i Vassfjellet? Idrettslaget trenger flere frivillige, og det er ledige helger i 2013 for interesserte! Ta kontakt med hytteansvarlig for mer informasjon, Martin Melhuus tlf. 97 698 725


Trim

MELHUS IL

19

TURTRIMPOSTENE. Opptelling og premiering. 1. Svartåsen 2. Lomtjønnhaugen 3. Litjfjellet 4. Vassfjellhytta + ute 5. Våttåsen 6. Rye 7. Øyberget 8. Øyåsbakkan rundt 9. Klebersteinsbruddet v/Klungen 10. Langdalstjønna 11. Sagastien 12. Jarlshola 13. Pallinsetra 14. Folk i form-løypa 15. Onstjønna 16.Varmbo/Vollmarka 17. Varmbo Vel-stien 18. Øysand TILSAMMEN

2005 571 2.284 305

2006 591 2.188 297

2007 475 1694 518

2008 508 2.686 524 310 1651 2051

2009 493 2130 403 1382 257 1661 2568

2010 780 1976 349 1160 362 1814 1982 163 16

2011 1149 2913 582 1263 589 1307 1966 145 30

2012 1575 2264 306 1503 492 1205 1661 103 6

243 728 2.642

275 986 2.571

261 1190 1980

115 187

120 294

110 276

118 393

185 380

2142 2904 350 2517 376 23 16.200 16.245 17.198

1956 2921 289 2738 755 798 20.072

1921 2832 485 2442 670 716 18525

139 410 250 1810 3239 207 2476 1110 675 18918

120 298 179 2003 4207 245 2055 971 397 20419

99 198 87 1772 5013 300 1800 1382 423 20189

1.796 2.226 514 2.069

1.315 2.059 309 2.412

PREMIERT Kirsten Haugen Ida Estenstad Kari Sundet Harry Granmo Tonje Holthe Håvard Karlgård Kjerstin Tevik Anne Kristine Kvål

Jonny Eidstumo Ida Tranmæl Unni Høgseth Berit Johanne Stokke Kristine Nordskag Vibeke Grøseth Oddlaug Sneeggen Hedda Mathisen Liv Foss Gran

Vi har kjøpt inn nye trimkasser. De gamle er tatt ned og nye satt opp i løpet av høsten. Få besøker post 9: Klebersteinsbruddet v/Klungen. Vi har derfor flytter post 9 til Lefstadaunet.

Turtrim1/Melhus IL

M.I.L. ¤TRIM- OG AKTIVITETSKALENDER 2013 OVERSIKT OVER TRIMTILBUD: ZumbaGimse skole, mand. kl. 2030 TURTRIM1/MELHUS IL Ingen påmelding StepGimse skole, torsd. kl. 2000 Ingen påmelding Einar Tambarskjelves minneløp GAMMELDANS til levende musikk 1. fredag i mnd. Klubbhuset 19-23 Glad-dans/Klubbhuset tirsd. 11-13 mand. 11-13 Høstdag i Vassfjellet Åpen bomvei Idrettsmerkeprøver/Gimse skole fra kl. 1800. Månedens post Oldboys/Gimse skole /torsdager 21-22 Romjulstrim: 20.12.13 - 02.01.14 St.-Hansmoro i Vassfjellhytta Åpen bomvei 20.-årsmarsjen i Folk i Form-løypa Turtrim, 13 poster i marka + 5 nærtrimposter Vanngym. til musikk v/J.E.Langlete Mandag 18 - 19 og 19 -20 Vassfjellhytta har åpent for servering kl. 11 – 15. Febr.17.- 24. mars. 26. mai – 23. juni og 18. aug. – 13. okt.2013. 20-årsmarkering Ånøytråkken

j a n x

f e b x

m a r x

a p r x

x

x

x

x

m a i

j j a u u u n l g

s e p x x

29

x x

4.

4.

1

x x

x x

x x

x x

x x

x x

8. 4. 10. x x x x

28 5. x x

x

x

x

23 x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

2. x

x x x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

o n d k o e INSTRUKTØR/ANSVARLIG: t v s Trimkal. 2013 MIL Inger Lise Kregnes x x x Info v/ Anne Jorun tlf. 408 69 031 x x x Morten Jøssund Info v/ Anne Jorun tlf. 408 69 031 Anders O. Eggen tlf. 72 87 01 25 40869031 Premiering x x x EllrunLien 45677532 x x x Gunvor/46 85 46 98 og Aud 97 12 26 57 x x x Kjersti/93 61 24 92 og Ragnhild/93 40 48 69 og Gunnar 99 53 97 69 R.Omdal. tlf. 93404869.Premiering Liv H. Langørgen tlf. 93 48 79 50 R.Omdal. tlf. 93404869.Premiering x x x Nils Ove Wangberg, tlf. 72 87 13 64 R. Omdal, tlf.93404869 Premiering Bente Tevik Hagen 72 87 21 05 46454174 R. Omdal, tlf.93404869 Premiering x x x Trimavd. Premiering. R. Omdal 93404869 x x x Påmelding til Ragnhild Omdal Tlf. 93404869 x Bente TevikHagen 72 87 21 05. 46454174 «Hyttekruset»

24 R.Omdal. Post v/Hove på veien mot Malmsjøen. Premiering


20

Trim

MELHUS IL

TUR-TRIMPOSTER 2013 TA MED KART OG KOMPASS PÅ TURENE! NR 1 2 3

4

STED Svartåsen Lomtjønnhaugen Litjfjellet

Vassfjellhytta

5

Våttåsen

6

Rye

PARKERING P-plass på Løvset P-plass på Løvset og Løvsethaugen Samme som post 1 og 2 1.P-plass på Løvset, eller kjør 4 km fra Everket og ta av til høgre P-plass på Løvsethaugen. 2. Ta av fra E6 på Kvål. Følg Vassfjellvegen. P v/bommen Følg RV. 708. Ta av til Gimse i rundkjøringa. Kjør mot Lete og kjør ca. 800 m. P v/Lete P sør for Melhus krk. P Bjønnabakken

Øyberget 7 8

P Toppen av Kvernberget

TURBESKRIVELSE På stien til Vassfjellhytta. (Røde merker). På stien til Vassfjellhytta. (Røde merker) På stien til Vassfjellhytta.(Røde merker). M Ca.5,4 km. Bratt og stedvis myrlendt. 2013: Åpningsdager for Vassfjellhytta annonseres i TB, Gaula og Kretser og Lag/Adressa, OPPSLAG I SENTRUM OG miltrim.com 2. Veien som går til TV-masta, ca. 5 km. Merka løype fra Lomtjønna. Bratt.

Middels Lett Tøff M M M M

Følg skogsveg sørover ca. 500 m til stien tar av til venstre. Ca. 2 km til posten. Utsiktspunkt.

T

Gå gjennom Rye boligfelt og følg skogsvei fram til posten. Merket skogs-sti ca. 5 km. Utsiktspunkt. Åpen kafè på Bjønnabakken søndager 11 – 15 i tida januar til påske. Rundløype 8,4 km. Asfalt 5,8 km. Grusvei 2,6 km. Ta av fra 708/Hølondavegen ved Ekren Maskin. Følg grusveg, ta til venstre og følg grusvegen til endes. ca.1,5 km. Merka løype til Tortberga, følg stien videre over Tortberga til en spiss merkestein, ta så til høgre, gå ca. 200 m. Posten står opp til venstre v/Langdalstjønna

M

Trim

M L

Melhus sentrum vest.

9

Øyåsbakkan rundt Lefstadaunet.

10

Langdalstjønna

Som Post 4

11

Sagastien

P Melhus vg. skole

Grusveg ca. 6,6 km. Posten ligger v/Svamparen.

L

12

Jarlshola

P Melhus vg. skole

Grusveg. Ta av til høgre v/oppslagstavle.

L

13

Pallinsetra

Som post 4.

L

14

Folk i Form-løypa

15

Onstjønna

Følg skilting til Vassfjellhytta. Ca. 1 km til posten. Rundløype merket Folk i Form 4,8 km. Kort løype ca. 3,5 km På veien til post 7.

16

Varmbo Vollmarka

P Melhus sentrum/vest

Rundløype ca. 5 km. Varmbov. VollrønningVoll - Gimsan - Gammelbakkan

L

Varmbo Vel-stien

18

Øysand

Rundløype I. Varmbov. - .Statsråd Nissens v. – Niels Dahls v.-Ole RynningsvStenbuchsv.- Jens Blochsv.- Varmboveien. Rundløype II: Varmbov. Statsråd Nissens vei- Hølbrua- Strandvegen Gå mot munningen av Gaula. Posten er på baksida av oppslagstavla til Landskapsvernomr.

L

17

P Melhus sentrum vest.

v/Ekren Maskin

P i Melhus sentrum/øst Som post 7

P Der badegjestene parkerer f.eks. v/Servicebygget

GOD TUR!

L T

L L

L

Melhus ILTurtrimpostene 2013


Trim

MELHUS IL

21

Toppen for kroppen Seniordans er en forholdsvis ny danseform. Den oppsto i Tyskland i begynnelsen av 1970-årene. Etter hvert spredte den seg til mange land i Europa. Forbundet Seniordans Norge ble stiftet 29.09.1994 og har nå ca 12.000 medl. I Sør-Trøndelag er det i overkant av 1100 medlemmer i alderen 55 til godt over 80 år. Og i Melhus kommune er det 7 ringer

med til sammen 200 dansere. Seniordans er fin trim både for hodet og kroppen. Det danses etter en viss ”oppskrift”, der signalene må sendes fra hodet og ned i beina. Så her må konsentrasjonen være på topp. Og så er det ikke som i tradisjonell dans der en må ha en partner av annet kjønn. Her danses ”rød” og ”blå” uavhengig av kjønn. Vi danser tango,

vals, swing, reel, polka, hambo, samba, schootis, foxtrot, reinlender og rumba i ring med stadig nye partnere. Vi har også flere fengende formasjonsdanser på repertoaret. Line-dans og rounds er forholdsvis nye danseformer som har blitt svært populære.

HAR DU LYST TIL Å BLI MED? Ta kontakt med: Gladdansen I/Melhus IL v/Aud Lunde Solem, Gladdansen II/Melhus IL v/Gunnar Hegstad, Horg Gladdans v/ Peder Evjen Hølondringen v/Ellen Eid, Kvålsringen v/Turid Gunnes, Melhusringen v/Bjørg Hagen, ROUNDS v/Inger Prytz: Onsdag,

Det danses: tlf. 72870298 – 97122657 tlf. 99539769. tlf. 913 02 279 tlf. 72 85 31 907 tlf. 951 44 091 tlf. 452 76 224 tlf. 901 72 429

Kontakt oss

– veien til det norske dagligvaremarkedet Postboks 135 Søberg. 7224 Melhus Tel.: 72 87 70 70

Tirsd. 11 - 13 Mand. 11 - 13 Mand. 16 - 18 Torsd. 10.15 - 12.15 Tirsd. 11 - 13 Onsd. 12 – 14 Onsd. 18.30 – 20.30 i kjelleren på Rosmælen skole.

Stort utvalg av leker

Melhustorget Tlf. 72 87 28 52


22

Trim

Familien Fahlberg Lervåg, fra.v Sofi, Ellie (1 år), Jan Martin og Luka (2 år) med hunden Enso i forgrunnen.

MELHUS IL

Vassfjellhytta med bålkos og solslikking.

Vassfjellhytta høsten 2012

I solveggen, fra v hunden URO, Jens Are, Marit, Hege Solhjem, Ingjerd og Martin Melhuus, Eivind og Kirsten Bakk og John Melhuus.

Vassfjellet i høstskrud - Lenadalen sett fra Litlfjellet med Vassfjellhytta i bakgrunnen.

Foran peisen, fra v Toril Løvseth Bergsmyr, Guro (snart 2 år) og Rune Bergsmyr.


Trim

MELHUS IL

23

Vertskapet på Vassfjellhytta helga 30.september er klare med nystekte vafler før dagens innrykk av kaffehungrige gjester. Fra venstre Martin Kvernberg, Lene Mjøsund, Sofie Kvernberg og Morten Kvernberg.

Vinterens program for trimmerne i Melhus Mandager Gimse skole: Zumba kl. 20.30. Ingen påmelding, bare møt opp! Svømmehallen: Vanngym 2 partier kl. 18.00 og 19.00. Ledige plasser på vanngym kl. 18.00. Klubbhuset: Seniordans i kl. 11 – 13. Ledige plasser!

Torsdager Gimse skole: Step kl. 20.00. Ledige plasser! Gimse skole: Oldboys kl. 21.00. Ledige plasser!

Tirsdager Klubbhuset: Fra kl. 11 – 13. Seniordans. Vi koser oss med en kaffekopp halvvegs i dansen. Ledige plasser!

Her er det masse muligheter for fin trim. Ikke sitt hjemme, men kom deg ut og møt trivelig folk i et flott miljø!

Kveldsdans 1. fredag i måneden arrangeres Kveldsdans i klubbhuset fra kl. 19.00 – 23.00. Ledige plasser!

VASSFJELLHYTTA 2013 Hytta er åpen for servering 20 søndager i 2013. Åpningstider fra kl. 11 til 15. Vintersesongen starter 17. februar og avsluttes med 20-årsmarkering! 24. mars med servering av rømmegrøt! Sommeråpent fra 26. mai til 23. juni. Da arrangeres det St.Hansmoro i Vassfjellhytta. Denne dagen er bomveien fra Kvål åpen Høstsesongen varer fra 18. august til 13. oktober. 8. september er datoen for Høstdag i Vassfjellet. Også da er bomveien åpen. Alle disse søndagene stiller frivillige opp som vertskap. Noen av de trofaste «Vassfjellhyttas hjelpere» har bedt om å bli fritatt etter utallige års tjeneste. Interesserte hjelpere bes melde seg til Martin Melhuus, tlf.97698725/72872073. mart-mel@online.no


24

MELHUS IL

Informasjon om politiattest i Melhus idrettslag 2013 Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (opptil 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009. Attest er gyldig i 3 år fra utstedelse, dersom man ikke bytter idrettslag. I Melhus idrettslag ble det innhentet attester tre år tilbake, men disse skal

nå fornyes våren 2013. Ordningen blir håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Politiattesten skal fremvises til leder i MIL for registrering som har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Attesten skal ikke lagres men skal kun framvises til gjennomsyn for ovenfornevnte. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver i idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med

Medlemsskap i Melhus IL 2013 Alle registrerte medlemmer vil få tilsendt giro om medlemsskap i idrettsalget fra Effektiv bedrift i disse dager. Den som ikke allerede er registrert som medlem kan sende mail til roy-a-oe@ online.no. Dersom du ønsker å betale straks, benytt kontonummer 4230 51 34184. Husk

å sette på navn og så sender du navn, adr, fødelsdato til eposten over. Det koster kr 100 å være medlem i idrettsalget. Det er ingen familiemedlemskap. For alle aktive: Husk at du må ha medlemskap for at forsikring skal gjelde, det holder ikke å betale treningsavgift ! Styret i MIL

utviklingshemming. Hver leder for den enkelte særidrett/avdeling i MIL er pliktig til å informere nye tillitsvalgte fortløpende som tilkommer sin avdeling om ordningen, og at de før inntredelse i sitt verv fremlegger politiattest for registrering i det lovpålagte registeret til MIL. Idrettslaget har ikke anledning til å be personer om å fremvise politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest fåes av den enkelte ved henvendelse til det lokale lensmannskontor og er gratis. Det vil komme mer informasjon fra særidrettene om frister og opplegg fremover våren. Ta kontakt med leder for din særidrett om du har spørsmål til ordningen, eller ev. leder i idrettslaget.

Overføring fra Max Bingo til Melhus idrettslag i 2012 ble hele kr 146.056!

Beløpet fordeles fra hovedlaget til de enkelte særidretter iht. fordelingsnøkkelen det er enighet om i hovedstyret MIL. MIL takker Max Bingo Melhus for støtten!

Festivallotteriet Trekning av Festivallotteriet i Melhus 2012 ble foretatt hos Lotteritilsynet. Følgende ble de heldige vinnere denne gang: Reisegavekort kr 40 000,- Johannes Lerli, Melhus Reisegavekort kr 10 000,- Tommy Husby, Melhus Reisegavekort kr 10 000,- Jan Pettersen, Ler Reisegavekort kr 10 000,- Nora Bakke, Melhus Melhus idrettslag gratulerer vinnerne, og ønsker god tur! Samtidig takk for støtten til alle som har bidratt med kjøp og salg av lodd! Hilsen Melhus idrettslag

Tlf. 452 17 985 Rådhusvegen 3, 7224 Melhus www.maxbingo.no


MELHUS IL

Fotball

25

FOTBALL GUTTER 2005

Foran årets fotballsesong møtte det opp rundt 50 jenter og gutter i Gruva født i 2005 med store forventninger. Bildene er tatt på Flåcupen som vi deltok på i september 2012 og viser de to lagene. Sesongavslutning ble markert i klubbhuset

der alle ungene fikk servert pizza og saft. Det ble også utdelt diplomer til alle. Buffer var sponset fra Melhusbanken. Gutter 2005 har ikke vintertrening men kommer sterkt tilbake våren 2013! På vegne av laget, Torkil Wold


26

Fotball

MELHUS IL

FOTBALL JENTER 2005

Melhus jenter -05 på Flå-cup 2012

Vi kom i gang med treninger i mai og hadde treningstid tirsdager.

Annonser

Etterhvert vart vi 14 jenter på laget, med en god blanding fra Høyeggen og Gimse. 14-16 august doltok mange på Tine fotballskole – en gøy fotballopplevelse for jentene. I august deltok vi på Melhuscupen, her fikk jentene spille sine første kamper, vi stilte med to lag slik at jentene fikk mye spilletid. Vi hadde hatt få treninger i forkant og mange av jentene visste ikke helt hvilken rolle dommeren hadde. Foreldrene stilte velvillig opp på dugnadsvakter og det vart en veldig bra cup til tross for dårlig vær. Første helge i september deltok vi på Flåcup. Vi spilte også treningskamper på Brekkåsen mot slutten av sesongen, stor stas og engasjerte foreldre på sidelinjen. Som avslutning på årets fotballsesong ble det pizza på Dolly og RBK-kamp på Lerkendal. Jentene har hatt en artig fotballsesong ilag- og de har fått fin kontakt på tvers av skolene. Tror nok mange gleder seg til

en ny sesong. Trenere: Steinar Eggen og Frode Almås.

Økonomiansvarlig: Kristian Aune Lagleder: Mariann Rødseth

• Rørlegger • handverk, Butikk Bygg, anlegg, ingeniører HAUGNÆSS A/S 72 85 72 50 Tlf. 72Tlf.85 72 50 Strandveien 1 7224 Melhus


Fotball

MELHUS IL

27

FOTBALL GUTTER 2004

Melhus 1: Jakob, Vemund, Noah, Ørjan, Matteusus, Fannar, Henry og Benjamin (Abraham mangler).

Sammendrag fra sesongen 2012 for Melhus Gutter 2004 Melhus gutter 2004 har gjennomført en kjempefin sesong i 2012! Vi startet sesongen med 28 spiller. Det har falt ifra et par spillere, og er pdd. 26 spillere på vår liste. Guttene tyvstartet fotballsesongen med innetreninger i låven på Brekken gård på nyåret. I utgangspunket trodde vi det skulle dukke opp mellom 6-12 spillere på disse treningene. Men guttene (og foreldre) er ivrige, og det var et stabilt oppmøte på ca 15 stk. på alle treningene. Dette førte til at vi måtte være kreative og ta yttergangen i bruk for styrkeog teknikktrening, samtidig som det foregikk spill i selve hallen. Knaillartig! Etter oppstart utendørs har det vært en jevn gruppe på ca. 20-25 spillere som har møtt opp på hver trening iløpet av

sesongen. Det er meget bra, og håper det fortsetter! Målet med treningene har vært å ha det moro med fotball, skape et godt miljø blant spillere, foreldre og trenere. Detter er noe vi skal bygge på i MANGE år fremover. Ut av dette har det blitt en kjempefin gruppe som har vært motivert til å ta til seg fotballkunnskap innenfor mottak, pasninger, dribling, skudd, samspill og alt som hører med fotballen. Hver enkelt har vist en utrolig fremgang gjennom hele året. Men kanskje det viktigste er at de har forstått at fotball er et lagspill, og at det er selve laget og samarbeidet som skaper resultater, og gjør fotballen så utrolig morsomt. I tillegg til seriespill i gauldalsserien, har vi har vært med på en del cuper. I serien har vi hatt tre faste lag, mens i cupene har vi blandet lagene, slik at både spillere og foreldre skal ha muligheten til å bli bedre kjent med hverandre. Dette vil vi videreføre i 2013.

Grøseth, Jakob Storhaug og Abraham Winsnes. Trener: Klas Grøseth Melhus 2 har bestått av: Stig Rønning, Håvard Klefstad, Jørgen Petterson, Harald Peder Hollup, Petter Tømmervold, Isak Oterholm, Amund Hårsaker Mærk, Trym Gunnarson og Truls Gunnarson. Trener: Rune Oterholm Melhus 3 har bestått av: Jakob Ludvigsen, Fredrik Flottorp Olsen, Jesper Solstad, Kristian Jaktøyen, Martin Blekesøien, Oliver Kvammen, Snorre Nordvik, Andrei Largei og Martin Haugen. Trener: Sjon

Melhus 1 har bestått av: Matteus Håvik, Vemund Rein, Noah Leithe, Fannar Karlsson, Henry Haugnæss, Benjamin Klein, Ørjan

Nok en seier feires.

Tlf. 72 87 70 90 Pb. 165, 7224 Melhus Vår første pokal!!!!...men ikke siste!

Kjempefornøyd etter en topp kamp!


28

Fotball

MELHUS IL

Det har vært en fryd og trent alle disse ”Messi’er”, ”Ronaldo’er” og ”Rooney’s” i løpet av sesongen. Og ikke på en eneste trening har vi blitt helt enige om hvem som er den beste spilleren eller laget i verden…og det blir sannsynligvis aldri heller. I tillegg må det nevnes at det har vært en utrolig fin foreldregruppe som stiller opp med godt humør på sidelinjen under treninger, serie- og cupkamper. Samtidig er de meget delaktig i dugnader til laget og klubbens beste. Vi trenere takker for i år, og gleder oss til neste sesong i 2013! Hilsen Sjon, Rune og Klas Melhus 2: ØV; Petter, Truls, Trym, Petter, Amund NV: Isak, Harald Peder, Stig (Håvard mangler). Melhus 3: Andrei, Kristian, Fredrik, Martin, Jesper, Christian, Oliver og Martin (Snorre mangler).

Vi kan hjelpe deg med det meste innen foto.

Melhus sentrum - tlf. 72 87 00 20

www.fotografeidsmo.no

SELGE BOLIG? – det er vi som kjenner Melhus

i samarbeid med MelhusBanken Tlf. 73 87 15 80 - www.heimdaleiendom.no


Fotball

MELHUS IL

29

FOTBALL JENTER 2004 Fotballsesongen 2012 med Jenter2004 har vært en fornøyelse for oss foreldre å følge. Med en litt sped start kom det stadig nye spillere med på laget. Til slutt talte vi 22 flinke fotballjenter på feltet.

Laget har også stilt med lag på tre cuper: Veidekke cup, Melhus cup og Bendit cup. Både i serie og på cuper har vi sett stor framgang og mange fotballfinurlige godbiter. En spesiell takk vil vi sende til vår dyktige trenerstab, Stig Rønning, Stig Mikkelsen og Morten Frank. Dere har virkelig lært jentene mye fotball.

I årets Gauldalserie stilte vi med to lag. Til neste år har vi meldt på tre, slik at jentene våre skal få spille mye fotball.

Disse spillerne har vært med på årets lag: Ingrid Kregnes Trotland, Anne Brækken Aune, Kristine Heggset, Sandra Sund, Hanna Tyskø, Mia Mikkelsen, Ildri

Karoline Skoglund, Marit Tofte, Ella Duesten, Marie Kjellsli Wagnild, Ingrid Loholt, Tiril Duesten, Ariana Frank, Julika Skjøstad, Mia Haugen, Merete Brede, Mariell Bergsmyr, Sandra Fallan, Oda Rånes Sæteraas, Ida Amalie Krogstad, Maren Rønning, Eirin Ulfsnes Horten. Takk for en fin sesong og lykke til videre ønskes fra laglederne Trude Kjellsli Wagnild, Laila Krogstad, Merete Tyskø og Toril Wehn Skoglund. Bak fra venstre Merete, Julika, Marit, Kristine, Ingrid, Mia, Ildri Karoline, Mariell, Anne og Hanna.

Fra venstre: Mariell, Ariana, Julika, Oda, Maren, Marie, Ida Amalie.


30

Fotball

MELHUS IL

FOTBALL GUTTER 2003

Mange lag og mye spilletid Da vi skulle melde på lag til seriespillet i 2012, var vi litt usikre: Tre eller fire lag? Med 24 spillere stod valget mellom å dele inn i tre åttemannslag eller fire seksmannslag. Heldigvis lyttet vi til råd fra klubben og valgte det siste. På den måten fikk alle spillerne mye spilletid. Det er viktig! At “spillerstallene” var litt tynne viste seg å ikke være noe problem. De få gangene det var behov for det, lånte vi spillere innbyrdes. Én gang lånte vi også spillere fra

2004-årgangen. I 2012-sesongen har G2003 trent to ganger i uka i sommersesongen. Nå på vinteren trener vi én gang i uka på Bleke gård og over halvparten er med. I tillegg til seriespill deltok guttene også på flere cuper: Leik-cup, Ranheimcup og selvsagt Melhus-cupen. Guttene var også med på cageball-turnering på Lade i november. I løpet av sesongen fikk vi inn en forsterkning, slik at vi ble 25 spillere. Det er en herlig gjeng med masse energi! Støtteapparatet har bestått av John

Rune Sørli (hovedtrener), Martin Totland, Erik Samdal, Per Magne Reitbakken (assisterende trenere), Nils Rune Bodsberg (hovedlagleder), Jonas Tevik, Ove Hilberg Johansen, Stig Rune Mathisen (assisterende lagledere) og Monica Bjørnbeth (økonomiansvarlig). Sist, men ikke minst, har disse ivrige niåringene fått god støtte av en aktiv og engasjert foreldregruppe. Spillere, foreldre, trenere og lagledere ser nå frem til sesongen 2013! Nils Rune Bodsberg

Gutta e go

!!


MELHUS IL FOTBALL JENTER 2001

Jentene er stående bak fra venstre: 1. Elise. 2. Signe. 3.Thea. 4. Nina Kristine. Foran på kne fra venstre er. 5. Ane. 6.Frida. 7. Signe. 8. Sara. Noe fravær på lagbildet skyldes forkjølese sesong også.

Jentene har treninger på torsdager i vinter halvåret og avsluttet en flott sommer/høst sesong 2012. Jentene har en stall på 19 stk på sommer-/høst-sesong med fire trenere.

Fotball

31


32

Fotball

MELHUS IL

FOTBALL GUTTER 2001

Trening i den nye Bankhallen, desember 2012. F.v. Marius B., Marius, Edvin A. Kåre R., Philip, Elias, Sander, Magnus og Kevin. Trenere Arild Løvset og Ole A. Sætheraas. Magnus, Kevin, Casper, Filip, Markus, Fredrik, Eirik, Adrian, Erlend, Håvard, Mikkel, Julian, Odin og Andrei var ikke til stede.

Etter en kort pause på etterjulsvinteren innledet mange av guttene sesongen med inne -treninger på Bleke. Utover vårene var det flere som stilte på trening, og da utetreningene startet på i Gruva, var alle spillerne på plass igjen. Det må sendes en honnør til trenere og oppmenn, for godt utført arbeid, det er en tillitserklæring, når samtlige gutter stiller til ny sesong etter endt vinterpause. Trenerne og laglederne understreker at disse guttene er artige å arbeide med. De er aktive, talentfulle, lekne, dyktige, positive og sosiale gutter som er genuint interessert i fotball. Dette sees også på innsatsen og oppmøtene på treningene. Oppmøtet på treningene har gjennom hele sesongene vært rundt 17/18 stykker av ca 20. Laget ble denne sesongen oppmeldt med tre lag, to i Gauldalsserien og ett i ”Byserien”. Guttene har rullert på lagene, slik at alle spillerne har fått spilt i de ulike seriene. Denne inndelingen har gitt gutten mulighet til å spille mange ulike typer kamper, som har vært med på å utvikle dem på ulike områder. Kampene har gitt flotte seiere, greie uavgjort og noen sure tap, men dette har alltid skjedd med en god sportslig innstilling hos guttene. Disse guttene har stått sammen i både seier og tap! På MIL-gutter 2001 har det gjennom

flere år vært en stabil spillegruppe på rundt 20 gutter, og i løpet av årets sesong har laget hatt et tilsig på 4 – 5 spillere, bare en spiller har sluttet i løpet av sesongen. Dette sier vel noe om at guttene trives, og at trenerne vet å engasjere og lede gutten på riktig måte. Derfor rettes det en takk til disse for den flotte innsatsen de gjør i forhold til spillerne! Retter også en takk til de foresatte som stiller opp på treninger, kamper, dugnader og

som også stiller som sjåfører når det er påkrevd. Sesongen 2012 ble avsluttet med pizzafest på ”Mamma Rosa” og påfølgende Rosenborgkamp på Lerkendal, for både store og små. Denne avslutningen satte et verdig punktum for en lang, spennende og innholdsrik sesong! For MIL-gutter 2001 Elisabeth A. Elvenes

Tlf. Støren: 73 86 65 55 Tlf. Melhus: 72 87 03 89 www.melhustrafikkskole.no


Fotball

MELHUS IL

33

FOTBALL JENTER 2000 Anna,Eirin, Maren, Thea,Silje, Ragnhild, Helene,Eli, Anne,Oline og Mari Johanne på Coop-cup. (Rakel og Cristina var ikke med da bildene ble tatt )

Åse Kornelia, Runa, Ane, Mari, Therese, Sofie, Mali, Jenny, Synne og Mia på Coop-cup.

Sesongen 2012 har det vært 2223 ivrige jenter med på laget. Det har vært 2 faste lag og et utviklingslag med 4 faste spillere og resten på rullering. Jentene har deltatt både i byserie og gauldalsserie. Det har vært 2 treninger i uka og faste trenere har vært : Morten Kvernberg, Nils Rune Bodsberg og Ronald Slungård.

Hva sier trenerne ?

Vi har deltatt på Astorcup, Veidekkecup, Melhuscup og Coopcup. I vinter deltar en del av jentene på Trondheims-Ørn sin vinterserie for jenter med kamper 4 søndager i løpet av vinteren (9/12, 13/1, 10/2 og 3/3). I spillersamtaler med trener og lagleder har jentene uttrykt at de har vært godt fornøyd med sesongen og med laginndelingen / at det har vært faste lag. Ingen av spillerne har gitt uttrykk for at

Heia Melhus ! ( Astor-cup)

de ønsker å slutte å spille fotball. Noen spillere nevnte kampene som det som har vært artigst. Trenere og lagledere har snakket om godt humør, positiv innstilling blant jentene og god sportslig fremgang som en oppsummering av sesongen 2012. På vegne av trenere og lagledere Morten, Nils Rune , Ronald, Hilde, Camilla og Liv

Gruva en finværsdag i juni med mange supportere på sidelinja !


34

Fotball

MELHUS IL

FOTBALL GUTTER 2000

Laget består av 26 ivrige gutter:

Mats, Adrian, Knut Petter, Christian, Philip, Olve, Tobias, Oliver, Simen Mathias, Bjarte, Kent Andre, Kristian L, Vetle, Harald, Nils Erik, Simon, Kevin, Eirik, Martin, Kristian SD, Filip, Edvard, Even, Ulrik, Joachim og

Håvard. Guttene har hatt tre treninger i uka, og de har trent flittig gjennom hele sesongen. De har deltatt med 2 lag i Gauldalsserie og 1 lag i Byserien, og prestert meget bra i begge seriene. Guttene har deltatt på 2 cuper denne sesongen; Melhus cupen i august og Berg-

stadcupen i juni. Det er første gang at guttene har bortreisecup, og det fristet absolutt med gjentakelse neste år. Laget har hatt tre trenere: Martin Totland, Per Arne Ramlo og Svein Erik Wagnild. Mvh Trude K. Wagnild (kona til trenern)

FOTBALL GUTTER 1999

Vi har gjennomført denne sesongen med 17 spillere som ble fordelt på 2 lag. Begge lagene spilte i 2 divisjon med lag fra Gauldalen og Trondheim som motstandere. Etter en vårsesong med litt blandede resultater så leverte begge lagene en flott høstsesong med en 3 og 4 plass som

resultat. Troppen har vært stabil med en spiller i pluss i løpet av sesongen, noe vi synes er veldig positivt. Vi har også hatt gleden av og hatt med 2-3 jenter som har bidratt både i kamper og trening. Oppkjøringen til neste sesong er allerede i gang med stort oppmøte på trening 2 ganger i uka på henholdsvis Øya og den nye flotte Bankhallen. Laget deltok i Buvik Cupen innendørs med 2 lag på slutten av november. Begge

lag gikk videre og det ene laget endte til slutt på en flott 3 plass. Stor stemning og en flott opplevelse for både foreldre og spillere. Det planlegges noen flere cuper i løpet av vinteren. Benytter anledningen til og takke alle rundt laget for stort engasjement i sesongen som har vært. Andor Undlien


Fotball

MELHUS IL

35

FOTBALL JENTER 1999

B-finale i Scandia-cup Sesongens høydepunkt var B-finalen i Scandia-Cup. Selv om vi tapte, var det ei fantastisk opplevelse å få komme så langt i denne cupen. Jentene fikk spille en til to kamper hver dag. Det gir god fotball-læring. Undertegnede var på ferie, men noen mammaer tok ansvar og ledet laget fra seier til seier. På slutten fikk de også god hjelp av pappa Roger til det mer fotballfaglige. Vi gratulerer! Vårsesongen 1. div. Laget har bestått av 15 spillere. Vi startet opp med treninger i begynnelsen av mars. Av ulike årsaker fikk vi ikke den forberedelsen som vi har hatt før om årene. Det straffet seg når serien begynte, og vi i tillegg var påmeldt i 1. div. Laget var for dårlig trent, fysisk og taktisk. Det gav seg utslag i at vi tapte alt for mange jevne kamper i 2. omgangen. Bl.a. ledet vi mot Trønder-Lyn til det gjenstod 5 minutter så slapp vi inn to – og tapte. Mot Byåsen 1 fikk vi en leksjon i hvordan 7er skal spilles. Hvor mye vi tapte – har vi glemt?? Men vi scoret 4 på dem, og det var ikke ofte Byåsen hadde så mange baklengs i sine kamper. Jentene holdt motet oppe, og vi fikk se hvor

lista lå blant de beste lagene i fylket. En god lærdom å ta med seg videre. Høstsesongen 2. div. Kom brått på. Allerede 14. aug. startet serien opp. Mange var fremdeles på ferie, og ikke alle hadde fulgt opp pålegget om egentrening. Det var uavgjort etter 1. omgang, men i 2. ble vi overkjørt av Heimdal. Men så kom vi gang – og gikk fra seier til seier. En av våre beste kamper var mot Byåsen 2 på Dahlgård. Der vi feide dem av banen med sifrene 13-4 , og det uten innbyttere!! Da viste spillerne hva som bor i laget, god fotballforståelse og ikke minst innsats. Vi vant de fleste duellene. Dessverre tapte vi den siste seriekampen mot Byåsen 3. Der vi igjen leder, men gir fra oss initiativet i slutten av 2. omgang. Litt surt, for der glapp 1. plassen i serien. Vi spilte 15 seriekamper. Scoret 80 – og slapp inn 79. Vi gikk dermed i pluss! Tre av spillerne, Fuang, Maria, Sigrid M., har delvis trent og spilt kamper på G99. De hevdet seg meget godt. Ett tilbud som vil fortsette også neste år. Flere spillere har deltatt på kretsens sine områdesamlinger. En god inspirasjonsarena for egen utvikling. To spillere er uttatt til Team Trøndelag, U14. Det er Fuang Chuchuai og Sigrid Monsen.

Vi har fortsatt i hele høst med ei trening i uka. Spesielt med tanke på de som ikke driver med andre idretter. Det var en fantastisk følelse å få ta Bankhallen i bruk. Den vil gi oss et helt annet fundament for neste sesong. 2013-sesongen starter for J99 allerede den 6. januar. Håper flest mulig av dere spillere og ledere fortsetter i 2013. Lagledere: Bjørn Olsen og Helle Kristin Tafjord Økonomi: Hilde Haave Dommeransvarlig: Tor Duesten Trenere: Erlend Grønning og Bjørn Branem Takk til dere spillere som gav oss mange herlige fotballstunder, og dere foreldre/ foresatte som skapte god stemning rundt kampene og kjørte når vi spilte borte. Av: Erlend Grønning, hovedtrener


36

Fotball

MELHUS IL

FOTBALL GUTTER 1998

Sesongen 2012 har vært en aktiv sesong for 20 gutter. De har deltatt i 11-er-serie for første gang, og i tillegg har de deltatt i 7-er-serie. Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året med tre treninger, og en til to kamper i uka. Resultatmessig har 7-er-serien vært best, men det ser ut som gutta foretrekker å spille 11-er fotball. I år som i fjor var høydepunktet Storsjøcupen. Innsatsen og lagånden var stor under sommerens turnering, og de gikk helt til kvartfinale etter en spennende ”KAMP” som ble avgjort på straffekonkurranse. Etter en vårsesong, hvor godt spilte kamper ble avgjort til lagets disfavør, ble det under Storsjøcup endelig vi som gikk seirende ut. Høstsesongen startet omtrent samtidig som konfirmasjonsforberedelsene, og utfordringen ble enkelte ganger å få samlet spillere som ikke var opptatt med konfirmasjonsundervisning. Vi vil tro dette ikke er uvanlig i denne aldersgruppen. Frem til høstferien har vi hatt en stabil gruppe, og det har vært sportslig fremgang i gruppa. Vi har innledet vintersesongen med

deltagelse i to cuper i Kotenghallen, og tre av fire tilfeller har lagene gått videre til mellomspill. Vi innleder et samarbeid med G97 foran neste sesong, og tror det vil styrke laget. Vi har fått

tildelt to treninger i den nye bankhallen, og synes vi er utrolig heldige som har fått så gode treningsforhold på Melhus. Atle P., lagleder

NY HUSBOK! www.norgeshus.no

Du bestemmer. Vi tilpasser.


Fotball

MELHUS IL

37

FOTBALL JENTER 1998

Gimse/Melhus superjenter – sesongen 2012

Storsjøcupen

Sesongen startet med at Gimse og Melhus ble enig om å samarbeide om et J98 lag i sesongen 2012. Det ble enighet om følgende, laget spiller i rødt på våren og med hjemmebane på Brekkåsen og skifter til svart/hvit på høsten og spiller med Gruva som hjemmebane. Vi kalte laget Gimse/Melhus og forventet at det var ca 16 spillere som ble med, vi ble 21 spillere og da vi kun hadde meldt opp et 11er lag ble det litt lite spilletid for en del av jentene – dessverre. Vårsesongen, startet vi 2 div og vi spilte oss i gang og fikk fin flyt i spillet. Det var en meget positiv utvikling i spillergruppa, både ferdighetsmessig og når det gjelder selvtillit. Godt spill i vårsesongen, gjorde at vi vant pulja og rykket opp. Cup i Østersund i første uka i juli var en flott opplevelse, 3 fine kamper innledningsvis gjorde at vi gikk videre, men vi fikk den dårlige kampen som nr 4 og dermed var det ut av turneringen. Men det var veldig trivelig å dra på tur med jentene og kjempefin oppbakking av alle de foreldrene som var med - Rett og slett en super opplevelse.

Høstsesongen: Spent på nivået i 1 div og fikk en kjempedårlig start med tap 5-1, men hentet oss flott inn igjen med 2-1 seier. Vi har kamp etter kamp vist at vi spiller jevnt med de aller beste, selv om det er et lite hakk helt opp til toppen. Vi er nok mest glad i hjemmepublikumet vårt, da alle 4 seirene kom hjemme. Alle jentene har fått mer spilletid, da det har vært flere kamper i høst. Vi har beholdt å ta med 15-16 stykker til hver kamp og jentene har blitt satt inn i posisjoner som vi mener de behersker best. Vi ser at enkelte av jentene har en flott framgang og vi er et lag som bruker fart framover som våpen. Det har vært veldig bra oppmøte på trening i høst og vi ser at det utvikler jentene positivt. J98 årgangen er en årgang i Trøndelag og det er gjennomgående er mange flinke jenter og vi er så heldig at flere har fått prøvd seg på sonesamlinger og vi håper at det er

flere som tar steget i 2013. Vi må takke alle jentene og foreldre for en flott og utviklende sesong. Vi håper at vi kan fortsette dette flotte samarbeidet mellom Gimse og Melhus for å beholde en spillergruppe som er stor, som ønsker å jobbe som et lag og fortsette den flotte framgangen. Takk for en flott sesong, jenter. Trenerteamet, Hilde, Dag Roar, Terje, Trond og Roy Åge

Avslutning - lagbilde


38

Fotball

MELHUS IL

FOTBALL JUNIOR DAME (17–19 ÅR)

Vant 2. div i vårsesongen!

Lagbilde etter seier mot Levanger. Bak: Marit Hollakleiv, Tor Forsbergh, Maria Moen, Hilde Marie Heksem Ragnhild Morland, Toril Wehn, Marte Hollakleiv Storliløkken, Kristin Digre, Hege Storflor Mjøen, Roger Monsen, Geir Mjøen, Foran: Monica Andersen, Mette Forsbergh, Guro L. Berg, Marte Aae, Vibeke Jensen, Guro Rosvold, Andrea Byfuglien. Fremst keeper Frida Haugen.

Sesongen startet opp med treninger 1. januar. Etter en vinter med styrketrening innendørs på Høyeggen og fotballtennis på Tambartun så vi fram mot en spennende sesong. Vi startet fotballtreningene i Kletthallen vinteren 2012 med ny trener: Tor Forsbergh. Gjennom hele året har han med hjelpetrenere Magnar Storliløkken, Roger Monsen og Morten Kvernberg, og oppmenn Geir Mjøen og Marit Hollakleiv, fulgt opp og vært med på å skape et morsomt og lærerikt fotballår. I mars startet treningene utendørs i Gruva, klare for det vi trodde skulle bli en spennende sesong i andredivisjon. Siste kamp i vårsesongen ble spilt i Gruva, en ren seriefinale mot Klæbu, som med seier mot oss også hadde sjanse på opprykk. Vi storspilte i en kjempemorsom kamp og vant 10-1. Etter alle kampene var spilt endte vi på en førsteplass uten et eneste tap og med en målforskjell på 54-7!

Høstsesongen i 1. div ble kronet med 2. plass! Vi kunne nå se fram mot opprykk og en høstsesong i førstedivisjon. Trener Tor Forsbergh og hjelpetrenere Roger Monsen og Morten Kvernberg ble med i høstsesongen. Her ble det tøffere motstand, og vi vant alle kamper unntatt en. Etter en sterk borteseier mot Levanger

14. oktober kunne vi forøyd feire 2. plass i førstedivisjon høsten 2012 med pizza på Levanger. Siden har vi vært med på futsalturnering i Leangen, og hatt treninger på Bleke gård styrt av Oddvar Berg. Laget har hatt morsomme, varierte, og gode treninger, og ikke minst et godt samhold og lagmiljø.

D Ø G N VA K T Boks 65 7221 Melhus www.vigdal.no Etablert i 1922

72 87 10 22


Fotball

MELHUS IL

39

Rosenborg trener på Melhu

Rosenborg skal trene i Melhus sin nye storstue Bankhallen i vinter og klubben hadde sin første trening 4. desember. Med unntak av noen få spillere var de fleste profilene til stede på den første treninga, inkludert Steffen Iversen og Rade Prica som begge har utgående kontrakt med klubben ut 2012. 18-åringen Ole Sælnes trivdes veldig godt under tak på Melhus og uttalte at dette var ti ganger bedre enn treningssenter, idet streng kulde ute gjorde at nettopp dette hadde vært alternativet. Rosenborg har inngått avtale om leie av Bankhallen hverdager fra kl. 11.00 til 13.00 fremover våren. Hallen er åpen for publikum i tidsrommet de trener og det er mulighet for interesserte å stikke innom for å se de i aksjon. Åpnet 1. desember Bankhallen ble åpnet for aktivitet helga før. De første som var så heldig å få benytte anlegget var J14-spillere uttatt til områdesamling i regi av Trøndelag fotballkrets lørdag 1. desember. Mens kuldegradene herjet ute var det rene Syden-tilstander og stor trivsel innendørs blant spillere, trenere og tilskuere denne dagen. Bakgrunn for hallen Initiativtakerne til en fotballhall på Melhus var Tore Havdal, John Helge Haugness og Geir Frode Moen. Alle idrettslag i kommunen samt fylkeskommunen ble i startfasen invitert til å bli med som andelseiere i fotballhallen. Melhus IL, Gimse IL, Trønder-Lyn og Hovin IL ble de fire klubbene som signaliserte at de var interessert i å bli med på prosjektet og inngikk avtale til slutt. Realisering av prosjektet ble mulig takket være ovenfornevnte ildsjeler og de fire idrettslagene samt velvilje og god støtte fra Melhus kommune og Melhusbanken. Betingelsene de to sistnevnte stilte for å bli med på hallen var nettopp at alle idrettslag var gitt mulighet til å bli med på prosjektet, idet hallen skal være et tilbud for alle fotballspillende barn og unge i Melhus kommune. Melhus IL er største andelseier i Bankhallen med 47 %. Fra nyttår er hallen fulltegnet for utleie. Det er full aktivitet fra tidlig ettermiddag til sene kvelden av fotballspillende jenter og gutter fra 7-8 år og oppover til senior og veteran. En del av trening

s

Jan Jönsson var fremdeles Rosenborg-trener når de hadde sin første trening i Bankhallen. Foto Thomas Olsen, Trønderbladet

Søndag 2. desember var hallen åpen for alle.

s-tidene er utleid fra de fire klubbene til eksterne lag fra Trondheim og omegn. Det er budsjettert med leieinntekter for hallen kun i vinterhalvåret (frem til april) og all utleie etter den tid vil bli pluss i forhold til budsjett. Offisiell åpning Selv om hallen er tatt i bruk gjenstår offisiell åpning av hallen. Dette vil foregå utpå våren 2013, opplyser styreleder for hallen Tore Havdal. Det er tanker om storfint besøk denne dagen. Så alle fotballinteresserte i Gauldalen, følg med!

Ole Selnæs var glad han slapp å tilbringe tid på et treningssenter. Foto Thomas Olsen, Trønderbladet


40

Fotball

MELHUS IL

Årsberetning – fotball MELHUS BARNEFOTBALL - 2012. Spillere født 2000-2006.

Når det gjelder aktivitetene for disse gruppene, har hovedfokus vært mye smålagspill. 3-3 ,4-4+keeper for å gi mest mulig ballkontakt for den enkelte spiller. Det har etter min vurdering fungert bra , og må bare forsterkes og videreføres neste sesong. Målet er at øktene inspirerer til egenaktivitet , og at flest mulig fortsetter lengst mulig. For å lykkes med det må spillerne oppleve trygghet ,utfordring og mestring- som vil gi trivsel og utvikling. Jeg mener vi er godt i gang med dette viktige arbeidet. De eldste i barnefotballen spiller i 7er fotball og deltar med lag både i Gauldal serien og byserien. De stiller med differensierte lag ,slik at alle får spille kamper og oppleve utfordringer ut fra ønsker , behov og forutsetninger -nivå. Generelt holder byserien et høyere nivå enn Gauldal serien. Dette gir også en god inngang mot ungd.fotballen hvor det er divisjons spill. De yngste barna, født i 02-04, spiller 5er fotball i lokal serie og deltar med flere lag pr. årskull , slik at alle får mye spilletid. Det er stor innsats, mye spilleglede og mye flott fotball på disse alderstrinnene. De aller yngst ,05 og 06 kullene, som startet opp i vår og i høst, har hatt aktivitet en gang pr. uke med spill 3-3 som hovedinnhold. I tillegg har det vært noe teknisk trening. Dette er en gruppe som har vist stor iver og flott innsats, og som det blir moro å følge neste sesong. En stor takk til spillere ,trenere, ledere og foreldre/foresatte for godt samarbeid ,stor innsats og mye god fotballaktivitet og spilleglede i 2012. Johan Dahl. Leder barnefotball.

UNGDOMSFOTBALL 2012 Spillere født 2001 - yngste junior Ungdomsfotball i MIL IL Fotball har i sportsåret 2012 bestått av jente og gutte spillere fra alderen 13 – 16 år. Hovedmålet har vært å gi så mange ungdommer et fotballtilbud , preget av trygghet ,involvering og trivsel. Spillerne skal kunne velge ut fra et variert tilbud og sine egne ønsker og behov.

Ut fra sportslige resultater og aktivitet på feltet er vi på vei til fylle våre krav som er nevnt men det kreves felles forståelse av hva god læring er og ikke minst engasjement for at vi skal lykkes sammen. Angående guttesiden er vi godt representert med ca. 80 spillere. Stor aktivitet er kjennemerket for denne gruppa. De har i år trent på faste treningsdager ,tirsdag og torsdag . Med utvidet aktivitet på andre treningsdager i Gruva. Gutter 96/97 har i år deltatt i 2 og 3 divisjon. Grunntrening i C- Bygget og i snitt 4 treninger + 1 til 2 kamper pr. uke så har denne spillergruppa prestert meget godt , både blant trener apparat og spillere. Gutter 98 stilte i år med 1 -11 og 1 - 7 lag. I snitt 3-4 treninger pr uke i sesongen. Meget godt oppmøte på treninger noe som forteller at det er god læring på feltet av trenere. Positiv opplevelse med sommer cup i Sverige. Gutter 99 har i år deltatt med 2 lag i 7 serie , hvor de har hevdet seg meget godt. Dette er en ivrig gruppe som jeg er sikker på får betalt for treningsarbeidet som de legger ned. Her har også 3 spillere deltatt ved sonesamlinger i kretsregi. Jentesiden i denne aldersgruppen har utfordringer med tanke på spilleravgang. Det har i år vært en « Dragkamp» mellom forskjellige aktiviteter noe som ikke har gått i favør jentefotballen i klubben vår. Jeg ser at vi står ovenfor utfordringer på spillersiden noe som kan løses ved sammenslåing av årskull på tidlig stadium eller samarbeid med naboklubber. Jenter 97 har vel vært det laget som har slitt med spillere på trening og i kamp. Mangel på kvalifiserte trenere. Spillere som sluttet før sommeren falt ikke heldig ut. Jeg må berømme de spillere som ble igjen også laglederansvarlig som på en svært positiv måte klarte og stille lag på høstsesongen. Jenter 98. Samarbeidslag med Gimse IL. Dette har vært en svært positiv sesong både for spillere og sportslig apparat rundt laget. Treningsvillig jentegjeng som har svært god læring på treningsfeltet noe som gjenspeiler flotte prestasjoner i kamp. Deltok også på Storsjøcup som ble og er et høgdepunkt for laget.


Fotball

MELHUS IL

Jenter 99. 2 treningskvelder pr. uke + 1 kamp i snitt. Sportslig godt nivå på denne gruppa både blant spillere og trenerapparat. 3 av spillerne har deltatt på sonesamlinger i kretsregi. Laget har deltatt i 7 -serie og hevdet seg meget bra. I skrivende stund så har Ola Solbakken signert for RBK -U16 , avdeling sport ønsker Ola all lykke til med fremtiden i sin nye klubb. Jeg vil med dette takke alle som har bidratt rundt hvert enkelt lag til at sesongen 2012 har vært et meget godt sportslig år for ungdomsfotballen i Melhus IL Fotball. Frode Hulsund Wikan Leder Ungdommsfotball

VOKSENFOTBALL 2012 Junior damer, senior herrer, junior 1 og miljølaget Melhus fotball har ikke hatt senior damelag på mange år. Utover høsten ble det arbeidet meget aktivt for å få til et damelig til sesongen 2012. Spillegrunnlaget ble for dårlig for et seniorlag. Det ble derimot et meget godt juniorlag som kvalifiserte seg til 1. divisjon. Jentene hadde en god sportslig utvikling og etablerte seg i toppen, junior damer i Trøndelag. På herresiden har det vært et turbulent år. 3, januar var det registrert 74 spillere som ble besluttet og fordele på herrer senior 5. divisjon, junior 1, junior 2 og miljølaget og noe senere etterpåmelde et 6.divisjonslag På ettervinteren fikk vi en betydelig frafall av spillere. Få spillere måtte dekke for mange lag. Spillerslitasje og ingen utvikling på spillere. Spesielt de beste juniorspillerne var for mye belastet. Spillerlogistikken i juni viste 52 spillere og noe usikkerhet på førstegangstjeneste og skole. Et juniorlag ble trukket fra høstspill. Ut over høsten ble interessen for 6. divisjon så liten at det ikke var forsvarlig og oppretthold laget i seriespill og laget ble trukket fra serien. Seniorlaget besto av et veldig ungt mannskap og rykket ned fra 4. divisjon til 5. divisjon Junior 1 laget kvalifiserte seg for 1. divisjon og trass stor belastning og unge spillere presterte de godt på høsten. Miljølaget er et lag som består av spillere som kommer og går uten noen formelle føringer for treningsoppmøte, oppmøte ut fra interesse og en sosial møteplass. Steinar Mikkelsen Leder voksenfotballen

41

Utdanning/skolering Sesongen på utdanningsfronten startet med et spillestils møte for trenere i voksenfotballen. Mange konkrete resultat ble det kanskje ikke, men som «team building» var seansen meget vellykket. Før seriekampene begynte så ble Barnefotballkvelden gjennomført. Dette er et en-kvelds-temakurs for trenere og ledere tilhørende Barnefotballen. Omtrent 30 deltagere observerte praksisdelen. Halvparten var ivrige tilhørere til teori gjennomgangen i klubbhuset. Målet med kvelden var å skape forståelse for Barnefotballens verdier og hvordan gjennomføre disse verdiene i praksis. I tillegg ble treningsøkta.no presentert. Dette er et gratis internettbasert planleggingsverktøy for å støtte treningsarbeid og –aktiviteter. Målgruppen for Pasningsstolthetskurset var ungdomstrenerne. Dette er også et en-kvelds kurs der fokuset rettes mot pasningsferdigheten – en grunnleggende delferdighet i fotball. 10 engasjerte deltagere sørget for interessante faglige diskusjoner og konstruktive tilbakemeldinger på jobben de selv gjorde som trenere. Høsten startet med avvikling av Melhus Tine fotballskole. Her var det junior- og voksenfotballspiller som stod for den praktiske gjennomføringen på feltet. Å bruke «morgendagens trenere» var et bevisst valg fra Sport. På tross av manglende erfaring så gjorde instruktørene en fantastisk jobb. Til skolen ble det også utarbeidet en øvingsbank som bl.a. ligger tilgjengelig på hjemmesiden. Trøndelag Fotballkrets kåret forresten Melhus Tine Fotballskole til årets fotballskole. «Tøffe jenter i mål» samlet 8 keepere og 10 målvaktstrenere til en 2-timers økt i Gruva. Kursinstruk tør var Egil Larsen, keepertrener i Trøndelag Fotballkrets (TFK). TFK hadde også valgt Gruva som arena for Barnefotballkurset. Dette kurset er første steg i Norges Fotballforbunds trenerutdanning. 30 deltagere gjennomførte og hele 13 av disse representerte Melhus IL. 4 kvelder var fullstappet med forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutveksling, samt treningsledelse i praksis med veiledning ute på fotballbanen. Instruktører var to fra Sport. Ellers så har Trenerutvikler vært gjestetrener for flere lag utover høsten. At lagets egne trenere observerer disse øktene gir også faglig påfyll. Jon Kåre Gylland Prestmo Trenerutvikler


42

Fotball

MELHUS IL

Bygging av kunstgress 11’er og 5’er koster klubben 680 000 I november 2012 ble siste omsøkte tilskudd for kunstgressutbyggingen i Gruva utbetalt til Melhus IL avd. fotball. Dette var nærmiljøtilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune på kr. 200.000 til 5’er-banen. Spillemidler for selve 11’er-banen ble utbetalt i 2010 og 2011 totalt kr. 1.750.000. Egenfinansiering for utbyggingen var i budsjettet kalkulert til 1.800.000. Garanti for fullfinansiering av anlegget ble vedtatt på ekstraordinære årsmøter fotball og hovedlag i 2010. Vedtaket tilsa at det skulle finansieres gjennom en kunstgressandel på 1000,- pr. fotballspiller i tillegg til treningsavgiften for slik å nedbetale utbygginga til lånet var innfridd. Vedtaket ble i etterkant godkjent i hovedstyret (iom. alle avdelinger i MIL er solidarisk ansvarlig og garanterer for låneopptak) og bygging ved Brende AS kunne starte opp august 2010. Mye for pengene takket være god støtte! Regnskapet i etterkant viser at budsjettet for utbyggingen har holdt med en total byggekostnad for de to banene på kr. 5,5 mill. Takket være spillemidler, nærmiljøtilskudd, momskompensasjon, støtte fra Melhusbanken samt tilskudd fra Melhus kommune på 1.750.000 utgjorde dette tilsammen så stort beløp at klubbens egenfinansieringsbehov tilslutt har sunket fra 1.800.000 til kr. 680.000. Byggekostnad for 5’er-banen ble kr. 700.000. Med andre ord kan man si klubben har bygget både 11’er og 5’er-bane, til en kostnad av en 5’er-bane!

Viktige bidragsytere i utbyggingsprosjekter for idretten i Melhus kommune de siste år. Her samlet utenfor siste tilvekst på anleggssida i nedre Melhus, Bankhallen. Bak fra venstre Jan Erik Landrød fra Melhus kommune, ordfører Jorid Jagtøyen, banksjef Knut Lian. Foran i knestående to tidligere rutinerte storspillere i Melhusfotballen Tor Bjøru, leder MIL og Tore Havdal fra fotballavdelinga.


MELHUS IL

Fotball

43

Kunstgressutbyggingen i Gruva.

FUG - fotballutvikling i Gauldal Flere av idrettslagene i Gauldalen har i vinter inngått et samarbeid for utvikling av fotballen i Gauldalen. Hovedformålet har vært å utvikle en arena for å ivareta de fotballspillerne som er kommet lengst i sine årsklasser i aldersgruppen 13-16 år. Initiativet kommer fra Trønder-Lyn som i oktober 2012 inviterte til et møte om tankene rundt dette. Klubbene som er med i samarbeidet er Hovin, Lundamo, Flå, Trønder-Lyn, Gimse, Leik, Buvik og Melhus. Det er samtidig ment å være en møteplass for utvikling av både

trenere, dommere i tillegg til spillere. Hver klubb kan sende 5 jente/guttespillere til hver samling, totalt 40 spillere. Første samling var i Bankhallen på Melhus søndag 20. januar. Tiltakene vil foregår frem til april med samlinger hver søndag. En vurdering vil bli gjort utpå våren for å se hva dette kan lede til videre utover 2013. Jon Kåre Prestmo fra fotballavdelinga på Melhus er engasjert av klubbene i Gauldalen for å ivareta det faglige opplegget og veilede klubbene gjennom prosjektet.


44

Håndball

MELHUS IL

HÅNDBALL JENTER 2005

Vi startet opp med treninger i C-bygget på søndager og jentene har hatt stor fremgang. Alle jentene stiller positive og lærevillige på trening. Vi har deltatt på Melhuscup og Størencup.

HÅNDBALL GUTTER 2004

Bakerst fv: Sebastian, Herman, Lars Eric, Even, Oliver, Harald Peder, Andrei Valentin. I midten fv: Stig, Jonas, Elliot, Petter, Fredrik, Trym, Truls. Foran fv: Sven Juan, Kristoffer, Sam, Jesper, Martin og Martin. Martin, Amund og Jakob var ikke tilstede.

Vi er en herlig gjeng med i alt 23 spillere fra både Høyeggen, Gimse og Brekkåsen skoler. Vi har det gøy på både trening, cup’er og seriekamp! Vi deltar for første gang i se-

riespill nå i høst, men startet med organisert trening allerede i 2011. Vi har deltatt på mange minihåndballturneringer i løpet av det siste året. Vi arrangerte for første gang minihåndballturnering i Melhushallen i begynnelsen av november sammen med jenter 2004.

Totalt 54 lag deltok, og foreldrene bidro til å gjøre dette til et vellykket arrangement for både store og små. Litt ekstra penger på lagskontoen ble det også...


Håndball

MELHUS IL

45

HÅNDBALL GUTTER 2003

G03 er godt i gang med sin andre håndballsesong. Vi har meldt på to lag i aktivitetsserien, og spiller de fleste kampene i Trondheim Spektrum (Nidarø E). Guttene hadde store forventninger til “å spille i serie”, og det har så langt vært mange trivelige kvelder i hallen. Vi har vært satt opp med både en og to kamper i uka i høst, og det gjør at guttene får bra med spilletid. Etter hvert har guttene foretrukket å spille to kamper på

en kveld, fordi da kommer de godt i gang med spillet og presterer som regel aller best i kamp nummer to. Vi synes det har vært stor fremgang i løpet av høsten. Fokus har vært ”småspill” og mye ballkontakt i løpet av treningene, og det skal være artig å spille håndball. Vi krydrer treningene med de ulike apparatene som er i Melhushallen og C-bygget, og favorittene har etter hvert blitt; frosk-skudd med trampoline og tjukkas, og ”tjukkas-intervall”. Etter jul blir det færre seriekamper i perioder, og da sper

vi på med et par minihåndballturneringer. Vi deltar på ”Vinterspretten” på Ranheim, i januar, og vårt eget arrangement i Melhushallen 16.mars 2013. Der stiller vi som arrangør sammen med J03. Alle gutter, som er født i 2003, er hjertelig velkommen til å være med og trene og spille håndball. Hilsen trenerne: Trine Brendryen Kristel Kjøraas Anne Lise Klemmetvoll


46

Håndball

HÅNDBALL JENTER 2003

Hei Jeg er lagleder for J 2003 sammen med Heidi Eggen. Trenere er; Åsmund Hanssen, Monica Berg og Ole morten Øyås. De har et vidt spekter av aktiviteter på trening, noe som aldri gjør treningene kjedelige. De inspirerer jentene slik at de hører etter! Jentene er faktisk rimelig svette etter en time i hallen på mandag ettermiddag. Jentene er totalt 24 stk fordelt på 3 lag. Det er første året de spiller i serie og de er veldig ivrige. I aktivitets serien spiller de stort sett kamper i Melhushallen og i Nidarøhallen, med noen få unntak. Oppmøte på både trening og kamp er veldig bra og trivselsfaktoren er høy ! 03 årgangen er ansvarlig for Melhuscup som er i februar 2013. Vi håper på stor oppslutning og en fin gjennomføring sammen med barn og foreldre. Med vennlig hilsen Camilla Fenstad

MELHUS IL


Håndball

MELHUS IL

47

HÅNDBALL GUTTER 2002

I høst har vi hatt 9 spiller med på kamper og treninger. Vi har treninger 2 ganger i uka – 1 i Melhushallen og 1 i den nye hallen på Lundamo. Treningene i Melhushallen på fredag er 2003 guttene blitt invitert til å delta. Det har vært hyggelig. Vi har spilt kamper mot lag fra byen i høst, og de har vist at de hevder seg godt mot de fleste lag de møter. Guttene har vist stor fremgang. De viser stor glede med håndballen og har blitt en fin gjeng.

Vi er heldige som har en erfaren håndballspiller som vil trene guttene. Åshild har mye å lære bort, og med entusiasme og pågangsmot tilfører hun guttene masse håndballkunnskap. Det aldri problem å få foreldre til å stille på dugnad og tilsynsvakter osv. Så her er vi heldige som har så mange engasjerte foreldre. Høstsesongen avsluttes etter kamp 15. desember med tur til Tyholt-tårnet. Det er plass til flere 2002 gutter på laget, og alle som vil prøve seg på en trening er hjertelig velkommen.

Melhus/Gimse 02 under Malvik-cup i desember. Fv: Trym, Herman, Truls, Stig og Andrei Valentin.


48

Håndball

MELHUS IL

HÅNDBALL JENTER 2001

Hos oss spiller en gjeng med 19 spreke og glade jenter. Mandager og onsdager trener vi i Melhushallen. Oppvarming ute før trening og styrke etter trening hører med. På fredager har vi også keepertrening for de som ønsker å stå i mål. Vi spiller med to lag i TrønderEnergi serien. Til våren skal vi delta på vår første reisecup. Det gleder vi oss veldig til.

Vi har lyst til å takke våre sponsorer som er Coop Ekstra og Protan Tak Trondheim. Det er tre foreldre som trener laget: Marit Leer Øyaas, Reidun Gunnarson og Sidsel Bodsberg. Lagledere er Guri Duesten, Inger-Lise Hanssen og Randi Ludvigsen. Jenter som er med er: Maren Busklein, Signe T. Lund, Hanna Hårstad Boksasp, Mari Pedersen Sjetne,

Signe Bodsberg, Beate Stendahl Spets, Pia Caroline Hanssen, Thea Wangberg, Aurora Øyaas, Ive Amalie Haugen, Tiril Gunnarson, Mari T. Kregnes, Sara Nordhammer, Vivi H. Duesten, Elise Nyvoll Olsen, Hanne Qvenild, Synne M. Ludvigsen, Ane Blekesøien og Julie Elisabeth Faaren.


Håndball

MELHUS IL

49

HÅNDBALL GUTTER 2000 Her er 16 flinke gutter som utgjør gutter 12 år sesongen 2012/13. Vi åpnet årets sesong med TrønderEnergicup på september og kom hjem med pokal for 1. plass i B-sluttspillet. På oktober deltok vi på HorgCup som ble arrangert for første gang noensinne. I mellomjula skal vi selvfølgelig være med på MelhusBankens julecup. Vi har deltatt med 2 lag i årets serie. Spillerne rullerer slik at alle får spille med hverandre. Vi spiller mot lag ifra byen og Klæbu, samt Røros/ Os/Nansen og Tynset. Til våren har vi planer om å delta på felles reisecup med de andre lagene i Melhus/Gimse håndball. Treningstider er i Lundahallen tirsdager fra kl 19.30 – 21.00 og i Melhushallen fredager fra kl 18.00 til 19.30. Trenere er Helge Kvam og Kristin Bye. Lagledere er Sissel Eggen og May Synnøve Storvold.

Her har vi spillemøte og juleavslutning i Gruva med alle gutta tilstede: Simon, Kristian, Torstein, Simen Mathias, Stefan, Eirik, Tobias, Håvard, Markus, Ulrik, Christian, Joachim, Vegard, Mats, Nils Erik og Mikael.

HÅNDBALL JENTER 1998

Fra venstre: Hannah Skarsem Tangvik, Ingrid Havdal, Mona Syrstad,Ine Åmot, Lisa Winsjansen Restad, May Tove Johnsen, Maren Annette Saksvik, Guro Kregnes, Ingrid Gaustad, Therese Wulff Gjønnes, Jenny Østerås. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Kjerstin Eggen, Ina Næve og Silje Langørgen Solberg.

Vi er denne sesongen 14 jenter. Vi spiller i 1.Divisjon og har møtt tøff motstand.

Men, jentene har godt humør og pågangsmot og vi ser frem til å ta fatt på ny runde etter jul. Vi har fått nye trenere i år og Berthe Marie Ødegaard har fått forsterkninger i

form av Inger Mærk og Asle Hårsaker. Vennlig hilsen Heidi Skarsem Tangvik Oppmann J98


50

Håndball

MELHUS IL

HÅNDBALL MELHUS/GIMSE DAMER 3. DIVISJON

Noen bilder fra våre kamper mot Skaun og Heimdal denne sesongen.

Stallen består av 18 spillere. Alder fra 17-42 år Trenere: Stig Løvseth og Roar Nilsen Oppkvinne: Unni Skotvold Laget trener 3 ganger i uka og det er alltid mellom 12-15 spillere på trening.

Så vi har et meget bra treningsoppmøte hvor flere av spillerene ligger på opmøte opp mot 90% Vi har satt som mål og være blant topp 2. Pr dags dato er vi på 3.plass. Det som kjennetegner gruppa er et meget godt miljø. Her får alle spillere ta del i opplegget og ikke minst bidra aktivt i forbindelse med kampforbere-

delser. Ellers har de fleste av Melhus sine 16års-spillere fått prøvd seg på dametrening. Tilbakemeldingene fra de er positive og at de føler seg trygge i lag med Rullatorbabsen. Hilsen Stig Løvseth, trener


Håndball

MELHUS IL

51

Jan Steinar Rønning takker av etter 20 år som leder

TAKKET AV: - Drivkraften min er at det har vært en positiv utvikling, både for Melhus/Gimse og for julecupen. Jeg har vært med i 20 år og det har vært utvikling i riktig retning hele veien, sier tidligere leder i Melhus/Gimse Håndball, Jan Steinar Rønning (til venstre). Foto: Petter Fløttum, Trønderbladet

Ved årsslutt 2012 takket Jan Steinar Rønning for seg etter 20 år i vervet som daglig leder i Melhus/Gimse håndball. Under årets julecup, som forøvrig er 24. året på rad Melhus/Gimse håndball arrangerte denne årlige happeningen, ble Steinars lange og tro tjeneste hedret av håndballavdelingas nye leder Erik Olsen. I Melhushallen ble det under en kort pause i kampene overrakt blomster og et gavekort, til stor applaus fra publikum og spillere i hallen og på tribunen. Det var første gang på to tiår Jan Steinar hadde fri i romjula kunne han fortelle. Det å være fastlåst i jula hvert år

gikk bra de første årene da han selv hadde barn som spilte. Barna ble etter hvert for gamle til å være med, men han fortsatte som leder i håndballen. Han fortalte at han har vært med i 20 år og det har vært utvikling i riktig retning hele veien. Drivkraften har vært at det er moro å se en positiv utvikling både for Melhus/Gimse og for cupen. Erik forteller at Jan Steinar har betydd særdeles mye for klubben gjennom de årene han har vært sjef og det er lagt ned en imponerende innsats. Jan Steinar har betydd så og si alt for at Melhus-håndballen er der den er i dag. Økonomien har svingt, men han har vært drivkraften bak at det nå er en sunn økonomi i håndballavdelinga. Melhus/Gimse har nå 500 aktive spillere

og tallet er økende. Status for årets julecup Årets cupansvarlig Erik Olsen forteller at de ti hovedansvarlige til årets arrangement i forkant hadde lagt ned flere hundre dugnadstimer før første fløyteblås. I år samlet arrangementet 83 lag og til sammen 800 spillere i alderen 10-16 år. Cupen foregår over to dager i romjula og medfører aktivitet i tre haller samtidig: Melhushallen, Horghallen og Lundamohallen. Den tidligere rekorden for antall deltagende lag var 72 lag. Det påregnes et pent overskudd for årets cup hvilket i hovedsak fordeles tilbake på lagene igjennom de antall dugnadstimer som er nedlagt på de enkelte lagene i klubben.

Profile for Trønderbladet Annonseavdeling

Melhusilavisa_2013  

Medlemsavis 2013 Melhus IL

Melhusilavisa_2013  

Medlemsavis 2013 Melhus IL

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded