Page 1

Bakgrunnsmateriale til  

Når vi  døde  våkner.  En  dramatisk  epilog.     av  Henrik  Ibsen   Premiere  på  Hovedscenen  13.  september  2014       Handlingsreferat   Rubek,  en  verdenskjent,  aldrende  skulptør  og  hans  yngre  kone  Maja,  har  tatt  inn  på  et   badehotell  ved  en  norsk  fjord.  Der  møter  de  godseier  og  bjørnejeger  Ulfheim.  Ulfheim   inviterer  Maja  med  til  fjells  ,  noe  Rubek  aksepterer.     Om  natten  har  Rubek  sett  en  hvitkledd  kvinneskikkelse  vandre  rundt  i  hotellets  hage.  Det   viser  seg  å  være  Irene,  en  av  Rubeks  tidligere  modeller.  Hun  var  modell  for  Rubeks  store   verk  «Oppstandelsens  dag»,  en  større  skulpturgruppe  som  ble  Rubeks  gjennombrudd  og   hans  mest  berømte  arbeid.  Med  seg  på  reisen  har  Irene  en  sortkledd  diakonisse.     Det  synes  å  ha  vært  sterke  følelser  mellom  Irene  og  Rubek  den  gang  hun  var  modell  for   ham,  men  Rubek  nektet  å  se  på  Irene  som  annet  enn  sin  modell,  og  hun  forlot  ham  i   skuffelse  og  sinne.     Når  de  nå  møtes,  er  det  på  ruinene  av  sine  liv.  Irene  har  to  ekteskap  og  et  opphold  på   sinnssykehus  bak  seg.  Hun  anklager  Rubek  for  å  ha  ødelagt  livet  hennes  og  stjålet  sjelen   hennes.  Rubek  på  sin  side,  mistet  skaperevnen  da  Irene  forlot  ham,  og  han  ber  henne  nå  om   å  komme  tilbake  til  ham.  De  bestemmer  seg  for  å  reise  til  fjells  sammen.  På  veien  møter  de   Maja  og  bjørnejegeren.  De  er  på  vei  ned  til  lavlandet  fordi  det  blåser  opp  til  storm  på  fjellet.   Bjørnejegeren  advarer  Rubek  og  Irene  om  å  fullføre  turen.  De  fortsetter  likevel  mot  toppen.   Det  får  fatale  følger.        


Tema   Det  er  mulig  å  lese  mange  temaer  i  Ibsens  tragedie,  Når  vi  døde  våkner.  På  et  overordnet   plan  handler  det  om  å  ta  valg  i  livet  og  om  hva  mennesket  lar  være  styrende  for  sine  valg.   Fordi  valgte  galt  i  sine  yngre  dager,  har  Rubek  og  Irene  fått  mindre  ut  av  livene  sine  enn  de   kunne.  Når  de  nå  møtes  ser  de  at  de  ikke  har  levd,  og  opplever  samtidig  at  tiden  har  løpt  fra   dem.  Likevel  er  det  som  om  noe  vekkes  til  live  når  de  møtes  etter  mange  år,  og  ved  å  flykte   opp  i  fjellene  forsøker  de  å  redde  stumpene  av  det  som  kunne  vært  så  mye  større.     Det  er  også  nærliggende  å  se  Når  vi  døde  våkner  som  en  allegori  over  en  kunstner  som  har   forsømt  livet  til  fordel  for  kunsten.  Det  er  ikke  bare  Rubek  som  ofret  seg  for  kunsten,  men   Irene  overga  også  seg  og  sitt  liv  til  Rubek  og  kunsten  hans.  Det  er  en  sorgfull  bitterhet  som   inntar  Rubek  over  hva  kunstnerskapet  har  kostet  ham  selv  og  andre.       Henrik  Ibsen  og  Når  vi  døde  våkner   Mange  har  tolket  Når  vi  døde  våkner  som  Ibsens  selvoppgjør.  Hovedpersonen  i  dramaet  er   en  verdensberømt  kunster,  slik  Ibsen  selv  var  da  han  skrev  det.  Stykket  har  flere   selvbiografiske  trekk  og  anses  av  mange  som  Ibsens  tilbakeblikk  over  eget  liv  og  dikting.     Det  finnes  mange  teorier  på  hvorfor  han  ga  stykket  undertittelen  «en  dramatisk  epilog».  En   av  disse  er  at  Når  vi  døde  våkner  var  ment  som  et  avskjedsdrama,  hans  siste  ord.  Dette  ble   benektet  av  Ibsen  som  hevdet  at  tittelen  var  ment  som  avslutning  for  en  rekke  av  hans   dramatiske  arbeider,  som  begynte  med  Et  dukkehjem  og  ble  avsluttet  med  Når  vi  døde   våkner.     Om  jeg  kommer  til  at  skrive  noget  mere,  er  en  Sag  for  sig.  Hvad  jeg  i  denne   Forbindelse  har  ment  med  Betegnelsen  Epilog  er  blot  dette,  at  Stykket  danner   Epilogen  til  den  Række  af  mine  dramatiske  Arbejder,  som  tager  sin  Begyndelse  med   «Et  Dukkehjem»,  og  som  nu  afsluttes  med  «Når  de  døde  vågner».  Dette  siste  Arbejde   hører  med  til  de  Oplevelser,  jeg  har  villet  skildre  i  den  hele  Række.  Denne  udgjør  en   Helhed,  en  Enhed,  og  hermed  er  jeg  nu  færdig.  Om  jeg,  fortsatte  Digteren,  herefter  


kommer til  at  skrive  noget,  vil  alt  blive  i  en  helt  anden  Forbindelse,  maaske  i  en  anden   Form  ogsaa  (Ibsen  1899).       På  vei  inn  i  en  ny  stilepoke   De  symbolske  undertoner  i  Når  vi  døde  våkner  skiller  stykket  fra  hans  tidligere  psykologisk   realistiske  stil.  Symbolismen  bryter  med  realismens  skildring  av  den  ytre  virkeligheten,  og   forsøker  i  stedet  å  fange  inn  og  uttrykke  menneskenes  indre  tankevirkelighet.  Språk  og   litterære  bilder  ble  benyttet  som  suggestiv  formidling  av  sinnsstemninger  og  ideer,  mer  enn   som  referanse  til  konkrete  ting  og  forhold.   Ibsen  selv  motsatte  seg  tanken  om  at  han  i  Når  vi  døde  våkner  var  i  ferd  med  å  skrive  seg  ut   av  den  psykologiske  realismen  og  inn  i  en  mer  symbolistisk  stilperiode.  Det  hersker  likevel   ikke  tvil  om  at  han  her  beveger  seg  vekk  fra  flere  av  realismens  trekk  og  tar  i  bruk  symbolske   og  ekspressive  virkemidler.   Når  vi  døde  våkner  er  et  av  Ibsens  få  dramaer  som  utspiller  seg  utendørs  og  naturens   skiftende  uttrykk  henger  sammen  med  karakterenes  utvikling.  De  tre  aktenes  scenebilder   representerer  en  utvikling  fra  det  noe  sedate  og  beskyttede  livet  ved  et  badehotell  ved  en   norsk  fjord,  via  en  åpen  og  vidt  utstrakt  fjellvidde,  til  et  rått  og  vilt  høyfjellslandskap  hvor   uværet  truer.     Et  sentralt  moderne  grep  som  Ibsen  benytter  seg  av,  er  oppløsningen  av  tiden.  I  et  realistisk   perspektiv  er  tiden  og  tidsforholdene  styrende  for  lesningen  og  forløpet  i  et  stykk.  Her   mister  derimot  tiden  sin  funksjon  som  målenhet  og  som  et  kompass  for  leseren  å  navigere   etter.  Det  kan  for  eksempel  virke  som  om  det  er  veldig  mange  år  siden  Rubek  og  Irene   jobbet  med  skulpturen  «Oppstandelsens  dag».  Rubek  uttrykker  blant  annet  at  han  har   ventet  på  Irene  i  «år  etter  år».  Irene  har  hatt  to  ekteskap  bak  seg  og  Rubek  har  giftet  seg  på   nytt.  Rubek  og  Maja  har  kun  vært  gift  i  fire  år  og  det  virker  samtidig  som  om  Rubek  gjorde   ferdig  skulpturen  etter  han  og  Maja  giftet  seg.  I  en  av  Majas  replikker  sies  det  at   skulpturgruppen  ble  ferdig  for  2-­‐3  år  siden.  Samtidig  omtaler  Rubek  de  fire  årene  som  «lang,   lang  tid».  Det  kan  synes  som  om  det  er  personenes  opplevde  tid  som  fremstilles  fremfor   den  realistiske  tiden.  Den  subjektive  tiden  blir  sentral  der  fortid  og  samtid  smelter  sammen.  


Kanskje har  Ibsen  valgt  dette  grepet  for  å  underbygge  hvordan  de  emosjonelle  møtene  gjør   at  livet  og  døden  smelter  sammen  for  karakterene  hans.           Om  Når  vi  døde  våkner  ved  Trøndelag  Teater  i  2014   Sist  Tyra  Tønnesen  og  Bård  Lie  Thorbjørnsen  samarbeidet  ved  Trøndelag  Teater  var  på   Besøk  av  gammel  dame.  Forestillingen  høstet  ikke  mindre  enn  tre  Heddapriser  (Tyra   Tønnesen  mottok  prisen  for  beste  regi,  Bård  Lie  Thorbjørnsen  for  beste  scenografi/   kostymedesign,  og  Renate  Reinsve  mottok  prisen  for  beste  kvinnelige  medspiller).  Det  er   derfor  all  grunn  til  å  ha  høye  forventninger  når  disse  to  igjen  har  forenet  sine  kunstneriske   egenskaper  og  krefter,  og  sammen  med  lysdesigner  Eivind  Myren  og  et  særegent,  solid   skuespillerensemble  tar  fatt  på  Ibsens  siste  skuespill.     Regissør   Tyra  Tønnessen  er  utdannet  regissør  fra  Statens  Teaterhøgskole,  uteksaminert  i  2000.  Hun   er  også  cand.  mag  fra  universitetene  i  Oslo,  Trondheim  og  Tromsø  med  fagene  litteratur,   historie  og  drama,  film,  teater.  Hun  ferdiggjorde  dessuten  en  doktorgrad  om   skuespillerkunst  i  2009  ved  Kunsthøgskolen  i  Oslo.   Tyra  Tønnessen  debuterte  her  på  Trøndelag  Teater  i  2002  med  forestillingen  Mutter   Courage  som  ble  Heddanominert  både  i  klassen  for  beste  forestilling  og  i  klassen  for  beste   regi.  Hun  har  gjestet  Trøndelag  Teater  flere  ganger,  men  mange  vil  nok  best  huske  Rock'n   Roll  Wolf  fra  2011.  Tønnessen  har  også  regissert  for  Nationaltheatret,  Det  Norske  Teatret  og   Hålogaland  Teater  hvor  hennes  Dødsdansen  ble  Heddanominert  som  årets  forestilling  i   2003.  Tyra  Tønnessen  ble  igjen  nominert  til  Heddaprisen  2005  i  klassen  for  beste  regi  for   Skråninga  av  Carl  Frode  Tiller.  De  fleste  husker  Tyra  fra  publikumssuksessen  Besøk  av   gammel  dame  i  vår.  For  denne  mottok  hun  Heddaprisen  for  beste  regi.    


Scenograf Bård  Lie  Thorbjørnsen  er  utdannet  ved  Kunsthøgskolen  i  Oslo  og  har  arbeidet  som  scenograf   og  kostymedesigner  ved  en  rekke  teatre.  Blant  disse  er  Bikubesong,  Juvikfolket  og  An-­‐ Magritt  ved  Det  Norske  Teatret,  Undset  ved  Riksteatret,  Dødsdansen  og  Benoni  og  Rosa  for   Hålogaland  Teater,  Edvard  Munch  -­‐  Alfa  og  Omega,  Zuperhelt  1  og  2  og  De  dødes  tjern  for   Oslo  Nye  Teater,  En  handelsreisendes  død  ved  Den  Nationale  Scene  i  Bergen  og  Fruen  fra   havet  på  Teatr  Polski,  Wroclaw,  Polen.  Ved  Trøndelag  Teater  har  han  hatt  scenografi  til   forestillingene  Mutter  Courage,  Kristin  Lavransdatter,  Trondheim  Open,  Om  mus  og  menn  og   Fedra.  Sist  han  gjestet  Trøndelag  Teater  var  med  scenografi  og  kostymer  til  Besøk  av   gammel  dame  på  Hovedscenen  i  vår.  For  denne  mottok  han  Heddaprisen  for  beste   scenografi/kostymedesign.       Lysdesign   Eivind  Myren  er  fast  lysdesigner  på  Trøndelag  Teater.  Av  produksjoner  han  har  jobbet    på   kan  nevnes  Les  Misérables,  Equus,  Spring  Awakening,  En  folkefiende,  Romeo  og  Julie,  Rock’n   Roll  Wolf,  Et  dukkehjem,  Gjengangere,  Jubileet,  Fedra  og  Nøtteknekkeren.  Han  har  også   designet  lys  for  flere  spel  som  Karolinerspelet  i  Tydal,  Elden  på  Røros,  Spelet  om  Heilag  Olav   på  Stiklestad  og  Den  siste  viking  i  Statsbygd.  For  arbeidet  med  Fedra  ble  han  nominert  til   Heddapris  for  beste  lysdesign  i  2013.  I  vår  hadde  han  lysdesign  på  Hedda-­‐prisvinneren   Hundre  hemmeligheter.         Gjestende  skuespillere     Kai  Remlov  


Kai Remlov  er  utdannet  ved  Statens  Teaterhøgskole  og  har  vært  ansatt  ved  Nationaltheatret   siden  1973.   Roller  i  utvalg,  Nationaltheatret:  Jørgen  Tesman  i  Hedda  Gabler,  John  i  Oleanna,  Hjalmar   Ekdal  i  Vildanden,  Dec  i  Gaucho,  Golaud  i  Pelléas  og  Mélisande,  Far  i  Flammefjes,  Mannen   i  Vinterforvaring,  Hamm  i  Sluttspill,  Gamle  Ekdal  i  Vildanden,  Willy  Brandt  i  Demokrati,  Faren   i  Blodbryllup,  Far  i  Skuggar,  Faren  i  Seks  personer  søker  en  forfatter,  Al  i  Under  åpen   himmel,  Ulrik  Brendel  i  Rosmersholm,  medvirkende  i  Hamsuns  gate,  Dorn  i  Måken,  Mercutio   i  Romeo  og  Julie,  Karenin  i  Anna  Karenina,  Kai  Dikic  i  Kill  them  all!,  Borka  i  Ronja  Røverdatter   og  Claire  i  Hushjelpene.     Remlov  spilte  også  Elias  Rukla  i  enmannsforestillingen  Genanse  og  verdighet  i  tre  sesonger   fra  høsten  2000.     Remlov  har  mottatt  Skandinavisk  Nasjonalteaterpris  for  Genanse  og  verdighet,  Per  Aabels   ærespris  i  2007  og  ble  kåret  til  Årets  lydbokstemme  i  2002.    

Endre Hellestveit   Endre  Hellestveit  er  utdannet  ved  Statens  Teaterhøgskole.  Etter  teaterhøgskolen  jobbet  han   ved  Den  Nationale  Scene  hvor  han  blant  annet  spilte  Sakfører  Krogstad  i  Henrik  Ibsens  Et   dukkehjem  og  Adolf  Hitler  i  Mein  Kampf.  Han  ble  så  fast  ansatt  ved  Det  Norske  Teatret  hvor   han  har  spilt  Peer  Gynt  og  Brick  i  forestillingen  Katt  på  hett  blikktak.   Han  debuterte  i  filmen  Det  største  i  verden  (2001)  med  Herborg  Kråkevik,  og  senere  har  han   spilt  taxisjåføren  Tomas  i  filmen  Himmelfall  (2002)  og  betjent  Jan  Isachsen  i  Varg  Veum-­‐ serien  (2007–2008).  Han  har  også  spilt  Bjarte  i  11  episoder  i  TV-­‐serien  Seks  som  oss  (2005– 2007)  og  i  Det  tredje  øyet  som  Kårstein  Omvik.      


Spørsmål som  kan  danne  utgangspunkt  for  en  diskusjon   I  denne  versjonen  av  Når  vi  døde  våkner  har  regissøren  valgt  at  det  skal  være  barn  til  stede   store  deler  av  stykket.  Diskuter  hva  dette  betyr  for  opplevelsen  og  tolkningen  av  stykket.     Diskuter   tittelen   Når   vi   døde   våkner.   Hva   menes?   Hvem   har   vært   død?   Når   og   hvorfor   våkner  de?       I   utdraget   nedenfor   møter   vi   Rubek   og   Irene   i   en   nær   situasjon.   Diskuter   hva   som   skjer   med   dem  og  forholdet  deres  i  denne  scenen.       Utdrag  fra  manus     Rubek:  

Kan  du  huske  den  sommeren  vi  satt  sånn  utenfor  det  lille  bondehuset   ved  Taunitzer  See?  

Irene:  

Lørdagskveldene,  når  vi  var  ferdig  med  arbeidet  vårt  for  uken  –    

Rubek:  

Og reiste  ut  med  jernbanen.  Og  ble  der  ute  søndagen  over  –    

En episode.  

Da lot  du  fugler  svømme  i  bekken.  Det  var  vannliljer,  som  du  –    

Hvite svaner,  var  det.  

Irene:     Rubek:     Irene:  


Rubek:

Jeg husker  jeg  festet  et  stort  blad  til  en  av  svanene  –  

Så ble  det  Lohengrins  båt  –  med  svanen  foran.  

Så glad  du  var  i  den  leken,  Irene.  

Du sa  jeg  var  svanen  som  trakk  din  båt.  

Ja, det  kan  godt  være.  Jeg  har  kjøpt  det  lille  bondehuset.  

Har du?  Du  sa  så  titt  du  ville  kjøpe  det  hvis  du  hadde  råd.  

Siden fikk  jeg  nokså  god  råd.  Og  så  kjøpte  jeg  det.  

Bor du  der  –  i  vårt  gamle  hus?  

Irene:     Rubek:     Irene:     Rubek:     Irene:     Rubek:     Irene:     Rubek:  

Nei,  det  har  jeg  latt  rive  for  lenge  siden.  Jeg  har  bygget  en  stor  villa   med  park  omkring.  

Irene:    

Deilig, deilig  var  livet  ved  Taunitzer  See  


Rubek:

Og  allikevel  –    

Irene:    

-­‐ allikevel  så  slapp  vi  to  all  den  deiligheten.  

Rubek:    

Kommer angeren  for  sent?  

Irene:

Se.  Nå  går  solen  under  bak  fjellene.  Se  så  rødt  den  skinner  over  alle  

lyngtuene der.  

Rubek:    

Det er  lenge  siden  jeg  har  sett  en  solnedgang  på  fjellet.  

Irene:    

Enn en  soloppgang  da?  

Rubek:    

En soloppgang  tror  jeg  aldri  jeg  har  sett.  

Irene:    

Jeg har  sett  en  vidunderlig  deilig  soloppgang.  

Rubek:    

Har du?  Hvor  var  det?  

Irene:  

Høyt,  høyt  oppe  på  en  svimlende  fjelltopp.  Du  narret  meg  med  opp   der  og  lovet  at  jeg  skulle  få  se  all  verdens  herlighet  dersom  jeg  bare   gjorde  som  du  sa.  Fulgte  med  deg  opp  i  høyden.  Og  jeg  tilba  deg  og   tjente  deg.  Da  så  jeg  soloppgangen.  


Rubek:  

Har du  lyst  til  å  reise  med  og  bo  i  villaen  der  nede?  

Irene:    

Sammen med  deg?  

Rubek:  

Sammen  med  meg  –  Lukke  opp  alt  det  som  er  vridd  i  baklås  i  meg.   Kunne  du  ikke  ville  det,  Irene?  

Irene:    

Jeg har  ikke  nøkkelen  til  deg  lenger.  

Rubek:  

Du  har  nøkkelen.  Ingen  uten  du  har  den!  Hjelp  meg,  så  jeg  kan  leve   livet  om  igjen!  

Irene:  

Tomme  drømmer!  Ørkesløse  –  døde  drømmer.  Vårt  samliv  har  ingen   oppstandelse!    

Rubek:    

Sommernatt på  vidden.  Ja,  det  hadde  vært  livet.  

Irene:    

Vil du  en  sommernatt  på  vidden  –  med  meg?  

Rubek:      

Irene!

Profile for Trøndelag Teater

Bakgrunnsmateriale Når vi døde våkner  

Bakgrunnsmateriale Når vi døde våkner