Page 1

Veiledning til registrering i Digitalt fortalt Registrering av bruker og pålogging Gå til www.digitaltfortalt.no.

Forsiden av Digitalt fortalt Forsiden Her ser du de siste fortellingene som er lagt inn på landsbasis. Oppe til venstre kan en velge fylke og få opp fortellinger fylkesvis. Øverst er det et søkefelt. Registrering av bruker Nye brukere registrerer seg ved å klikke på Registrer deg her og nå på høyre side. Fyll inn epostadresse, passord, navn og adresse. Hvis du representerer en ABM-institusjon legges dette også inn her. Innlogging Oppe til høyre finner du påloggingsfeltet. Hvis du allerede er registrert og har brukerkonto logger du på med epost og passord her.


Registreringsskjema for nye brukere

Legg inn fortellingen Når du har registrert deg får du opp et kart og et skjema. I skjemaet skal fortellingen legges inn. En digital fortelling kan være bare en tittel og en kort tekst eller den kan inneholde flere ulike elementer som tekst, foto, video, lydfil, animasjon. Den kan også være en nettutstilling.


Skjema for å legge inn fortelling Opprett en ny fortelling ved å fylle ut feltene i skjemaet. Felt merket * er påkrevd å fylle ut: Tittel Kort tittel som brukes ved søk eller kartvising. Ingress (kort tekst) Ca 5 linjer som gir et sammendrag eller en smakebit på hva fortellingen handler om. Brødtekst Selve fortellingen. Om teksten er lang er det en fordel å dele den opp i avsnitt, det gjør den lettere å lese på nettet. Forfatter Blir fylt ut automatisk når du er registrert som bruker. Fylke og kommune For å plassere fortellingen geografisk: Velg fylke fra listen. Når du har valgt fylke, oppdateres skjemaet og det kommer opp en liste over kommunene i fylket. Velg kommune.


Kartfest fortellingen Bruk kartet til venstre. Du kan kartfeste fortellingen ved å peke på et punkt på kartet. Hold musepekeren over kartverktøyene for å se hva de brukes til. Pass på at du zoomer inn slik at kartfestingen blir så presis som mulig. Kartkoordinatene leses automatisk inn i feltene for kartfesting. Dine kartfestede fortellinger vil vises som grønne firkanter i kartet.

Klikk Lagre ny for å gå videre. Du vil da få aktivisert følgende flere muligheter:

Aktiverte valg etter å ha klikket Lagre ny

Legg inn foto, lyd, video, flash

Her kan du legge inn multimedia som foto, lyd, video og flashanimasjoner. Velg fra listen om du vil laste opp bilder, flash, lyd eller video. Maks størrelse på filen er: For foto - 4 MB jpeg, for video - 15 MB wmv, for lyd - 15 MB mp3. Legg inn navn på fotograf eller produsent av lyd, video med mer. Legg inn bildetekst eller tekst til video, lyd, animasjon m.m. Pass på at du har rettigheter til å legge ut materialet (jf åndsverksloven).


Legg inn lenke til nettsted

Her kan du legge inn URL-lenker til stoff som er relevante for fortellingen. Legg inn en tittel/tekst som forklarer lenken. (Eks.: Lenke til mer stoff om min fortelling) Lagre Lagre endringer i fortellingen Slett Slette fortellingen Vis Vise fortellingen slik den blir seende ut p책 nettet n책r den er publisert Publiser fortellingen Publisere fortellingen. Den blir da godkjent direkte og lagt ut p책 nettet, samtidig som det sendes en melding til troms.kulturnett.no om at det er publisert en ny digital fortelling.

I tillegg til skjemaet der du legger inn fortellingen er det tre andre faner tilgjengelig:

Mine fortellinger Oversikt over alt du har publisert eller kladdet.

Vis: lar deg se fortellingen slik den blir n책r den publiseres. Endre: Redigere fortellingen.


Kartfestet: Viser om fortellingen er kartfestet p책 kartet til venstre. Status: Viser om fortellingen er en kladd eller lagt ut og godkjent.

Hjelp Veiledning til registrering av digitale fortellinger.

Logg ut For 책 avslutte registreringen og logge ut fra Digitalt fortalt.

Veiledning Digitalt fortalt  
Veiledning Digitalt fortalt  

Veiledning til pålogging og registrering i Digitalt fortalt. Laget av troms.kulturnett.no.

Advertisement