TROMP Percussion Eindhoven 2012 competition & festival guide

Page 1

HĂŠt slagwerkevent van Nederland! The percussion event of the Netherlands!

1-11 november 2012 1


TROMP Percussion Eindhoven wordt georganiseerd door Muziekgebouw Eindhoven in opdracht van Stichting TROMP Muziek BiĂŤnnale. Muziekgebouw Eindhoven is commissioned by TROMP Muziek BiĂŤnnale to organise TROMP Percussion Eindhoven. Wijzigingen in programma voorbehouden Programma is subject to change

TROMP Percussion Eindhoven is powered by:

Stichting Boschuysen, Jonge Musici Fonds, Kannegieter Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Netherland-America Foundation, Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Leye Fonds, Van den Berch van Heemstede Stichting.

2


Inhoudsopgave Contents

2

Programma TROMP Percussion Eindhoven

5

Voorwoord dhr. van Gijzel,

Programme TROMP Percussion Eindhoven

Burgemeester van Eindhoven Prologue Mayor of Eindhoven, mr. van Gijzel

6

Concours

6

voorwoord dhr. Pieterson, voorzichter Stichting TROMP BiĂŤnnale Prologue mr. Pieterson, chairman TROMP Biennale Foundation Committee

7 8 10 13 15 16 18 19 30 31 3

concoursprogramma concours programme

32 32 33 35 36 37 38 40 41

Festival openingsconcert opening concert festivalprogramma festival programme TROMP Beats All Aan de Slag! Efterklang & Sinfonia Rotterdam A Bigger Bang Fresku & The Singing Building Compositiewedstrijd & Juryledenconert Composition competition & Jury members in concert

Alexej Gerassimez, winnaar TROMP 2010 Alexej Gerassimez, winner TROMP 2010

43

Finale TROMP Finals TROMP

44

Educatie Education

45

evenementen voor jong & oud

47

Vrienden van TROMP Percussion Eindhoven

48

Colofon colophon

Jury Jeugd- en persjury Youth & press jury Compositieopdracht Nico Muhly Commissioned composition Nico Muhly

events for kids & adults

Compositieopdracht Joey Roukens Commissioned composition Joey Roukens Repertoire Days 2012 Deelnemers Participants Prijzen Prizes De winnaars op tournee The winners on tour

Friends of Tromp Percussion Eindhoven


Programma tromp concours & festival Programme Do 01 nov

Vr 02 nov

Openingsconcert 2012 Opening Concert 2012 -

Concours Ronde 1 - deel I Competition First Round - part I -

12.30 uur | Kleine Zaal

14.00 - 18.00 uur & 20.15 - 22.45 uur | Kleine Zaal

Za 03 nov

Za 03 nov

Z0 04 nov

TROMP Beats All -

Concours Ronde 1 - deel II Competition First Round - part II -

Aan de Slag! Workshops & clinics -

13.00 - 16.00 uur | Markt & Muziekgebouw

14.00 - 18.00 uur & 20.15 - 22.45 uur | Kleine Zaal

13.00 - 17.30 uur | Kleine Zaal & foyers

Ma 05 nov

Wo 07 nov

Concours Ronde 2 Competition Second Round -

Concours Halve Finale - deel I Competition Semi Finals - part I -

10.00 - 18.00 uur | Kleine Zaal

14.00 - 18 uur & 20.15 - 22.45 uur | Kleine Zaal

Bekendmaking kandidaten Halve Finale Announcement of the semi-finalists -

Efterklang & Sinfonia Rotterdam -

19.30 uur | Stadsfoyer Muziekgebouw Eindhoven

20.15 uur | Catharinakerk

4


Do 08 nov Lunchpauzeconcert Lunch-break concert 12.30 uur | Rabobank Grote zaal

Concours Halve Finale - deel II Competition Semi Finals - part II 14.00 - 18 uur & 20.15 - 22.45 uur | Kleine Zaal

Vr 09 nov

Bekendmaking Finalisten & uitreiking Annelie Aanmoedigingsprijs Announcement of the Finalists & presentation of the ‘Annelie’ encouragement prize -

A Bigger Bang Les Tambours du Bronx, Mohammad Reza Mortazavi, The World Drummers Ensemble & Slagwerk Den Haag -

23.00 uur | Kleine Zaal

20.15 uur | Rabobank Grote Zaal

Za 10 nov

Zo 11 nov

Compositiewedstrijd Composition competition -

Finale TROMP 2012 Finals TROMP 2012 -

13.00 uur | Kleine Zaal

14.00 uur | Rabobank Grote Zaal

Juryleden in Concert Jury members in Concert -

Prijsuitreiking Ceremony -

16.00 uur | Kleine Zaal

17.00 uur | Rabobank Grote Zaal

Fresku & The Singing Building vanaf 18.00 uur | Vestdijk

5


ASML wishes all competitors and visitors of TROMP percussion a fantastic musical experience ASML is a successful high-tech company headquartered in Veldhoven the Netherlands, which manufactures complex lithography machines that chip manufacturers use to produce integrated circuits. ASML is a technology leader and supplier to all leading chip manufacturers around the world.

www.asml.com

6


Excellente prestaties Excellent achievements

Eindhoven is een stad met ambities. Een stad die op het gebied van hoogwaardige

Eindhoven is a city with ambition. A city that strives to achieve

kennistechnologie, design en sport streeft naar excellente prestaties. Ook op het gebied

excellence in the fields of high-end technology, design and sport.

van kunst en cultuur is Eindhoven ambitieus. Onder de naam ‘2018 Eindhoven/Brabant Samen Culturele Hoofdstad’ dingen we naar de titel van Culturele Hoofdstad in 2018.

And its ambitions are equally high when it comes to culture. Under the name ‘2018 Eindhoven/Brabant Combined Cultural Capital’ we are aiming to win the title of Cultural Capital in 2018.

Eindhoven beschikt over fantastische culturele voorzieningen, waaronder uiteraard Muziekgebouw

Eindhoven is home to fantastic cultural facilities, including of course

Frits Philips Eindhoven. Enkele jaren geleden is het ingrijpend gerestyled; een fraai voorbeeld van

Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven, which recently underwent a radical

Dutch Design. Daarnaast beschikken beide zalen van het Muziekgebouw over een internationaal

renovation and is now a great example of Dutch Design. Furthermore, the

geroemde akoestiek. Veel musici nemen daarom in Eindhoven hun cd’s op. Samen met andere

acoustic qualities of both halls of the Muziekgebouw are internationally

culturele instellingen biedt Muziekgebouw Eindhoven de inwoners van onze regio een veelzijdig

renowned. This is why many musicians choose to record their CDs here in

en hoogwaardig cultureel programma. Tromp Percussion Eindhoven is daar een goed voorbeeld van. De eerste editie vond plaats in 1971.

Eindhoven. Together with other cultural bodies, Muziekgebouw Eindhoven offers the inhabitants of our region a varied and qualitative cultural programme. Tromp Percussion Eindhoven is another great example of what the city has to

In veertig jaar tijd is het uitgegroeid tot een gezaghebbend muzikaal evenement. Dat is ook het

offer. The first edition took place in 1971. During the forty years that followed

oordeel van de Rijksoverheid. Niet voor niets kende het Fonds Podiumkunsten eerder dit jaar

it has grown to become a prestigious musical event. And this has now been

Tromp als enige concours in Nederland een structurele subsidie toe voor de periode 2013-2016.

recognized by the Dutch government. It is with good reason that the Fonds

‘Het festival heeft kwaliteit, uitstraling en kan bogen op uitstekend vakmanschap’, oordeelde

Podiumkunsten (Fund for Performing Arts) awarded Tromp a structural subsidy

de commissie.

earlier this year, making it the only competition in the Netherlands to receive such funding for the period 2013-2016. ‘The festival offers quality, ambiance

Onlangs selecteerde de internationale jury van Tromp de dertig kandidaten die vanaf 2 november in Eindhoven met elkaar de strijd aangaan. En zo hoort dat. Of het nou gaat om hoogwaardige

and excellent craftsmanship’, said the commission. The international Tromp jury recently selected the thirty candidates that will

kennistechnologie, design, sport of muziek: wie zich wil meten met de top, moet het podium op!

start competing with each other on 2 November. And rightly so. Whether it’s

Daar worden de prijzen verdeeld.

high-end technology, design, sport or music: if you want to reach the top, you have to stand in the spotlight! It’s on stage that the prizes are won.

Ik wens de musici veel succes en u als luisteraar veel genoegen en luisterplezier. I wish all the musicians lots of luck and I hope that you, the listener, enjoy this

Rob van Gijzel Burgemeester van Eindhoven

wonderful event. Rob van Gijzel Mayor of Eindhoven

7


TROMP Percussion Eindhoven 2012 Een warm welkom

A warm welcome

Een schenking van naamgever dr. Ir. Theo Tromp in combinatie

Forty years ago, a donation from the co-founder, dr. Ir. Theo

met een bijdrage van de Gemeente Eindhoven zorgde veertig

Tromp, combined with a contribution from the Eindhoven city

jaar geleden voor het ontstaan van een tweejaarlijks muziekconcours voor jonge musici. Inmiddels is TROMP uitgegroeid tot een internationaal evenement van allure.

council led to the creation of a biennial music competition for young musicians. TROMP has now grown to become an international, alluring event. The 2012 edition of TROMP once again includes three main

Ook in 2012 presenteert TROMP drie hoofdactiviteiten: een concours

components: a world-class competition, inspiring educational projects

van wereldformaat, aansprekende educatieve projecten, en een

and a festival during which internationally renowned artists perform

festival waarin internationale artiesten in bijzondere muzikale

in unique musical encounters, beyond their own musical boundaries

ontmoetingen buiten hun eigen grenzen en genres treden. Een

and genres. A successful formula and it is with good reason that the

succesvolle formule. Niet voor niets kende het Fonds voor de Podiumkunsten in augustus jongstleden een vierjarige structurele subsidie aan TROMP toe, het enige Nederlandse concours dat deze eer te beurt viel.

Performing Arts Fund awarded TROMP with a four-yearly structural subsidy last August; the only Dutch competition to be given this honour. TROMP is not only active during the competition in Eindhoven, but also increasingly further afield. Concerts are organised for the competition

Niet alleen tijdens de concoursperiode in november, maar ook daarbuiten

laureates both in the Netherlands and abroad and during famous

opereert TROMP steeds meer wereldwijd. Zo worden er concerten

festivals.

voor de laureaten georganiseerd in binnen- en buitenland en tijdens gerenommeerde festivals. Meer dan 70 jonge slagwerkers uit 21 landen schreven zich in voor

More than 70 musicians from 21 countries applied to participate in the TROMP Competition 2012. The international jury, including Lucas Vis, Pete Lockett, Arnold Marinissen and Nancy Zeltsman, eventually chose 30 candidates with sixteen different nationalities to compete against

het TROMP Concours 2012. De internationale jury, bestaande uit

each other. On behalf of TROMP Percussion Eindhoven, a warm

onder anderen Lucas Vis, Pete Lockett, Arnold Marinissen en Nancy

welcome to all of these participants who have travelled to Eindhoven

Zeltsman, nodigde uiteindelijk 30 kandidaten van zestien verschillende

to determine who may call themselves the musical successor of

nationaliteiten uit om met elkaar de strijd aan te gaan. Namens TROMP

Alexej Gerassimez, the winner of TROMP 2010.

Percussion Eindhoven een warm welkom aan al deze deelnemers die naar Eindhoven zijn gekomen om uit te maken wie zich straks de muzikale opvolger mag noemen van Alexej Gerassimez, de winnaar

Dhr. Maarten Pieterson, Chairman of the Board TROMP Biennial Foundation

van TROMP 2010. Dhr. Maarten Pieterson, Voorzitter Bestuur Stichting TROMP BiĂŤnnale 8


concoursprogramma competition program

Concours Ronde 1 - deel I Competition First Round - part I vr 02 nov | 14.00 - 18.00 uur & 20.15 - 22.45 uur Kleine Zaal

Concours Halve Finale - deel I Competition Semi Finals - part I wo 07 nov | 14.00 - 18 uur & 20.15 - 22.45 uur

Concours Ronde 1 - deel II Competition First Round - part II za 03 nov | 14.00 - 18.00 uur & 20.15 - 22.45 uur Kleine Zaal

Kleine Zaal

Concours Halve Finale - deel II Competition Semi Finals - part II do 08 nov | 14.00 - 18.00 uur & 20.15 - 22.45 uur Kleine Zaal

Concours Ronde 2 Competition Second Round ma 05 nov | 10.00 - 18.00 uur Kleine Zaal

Bekendmaking kandidaten Halve Finale Announcement of the semi-finalists

Bekendmaking Finalisten & uitreiking Annelie Aanmoedigingsprijs Announcement of the Finalists & presentation of the ‘Annelie’ encouragement prize do 08 nov | 23.00 uur | Kleine Zaal

ma 05 nov | 19.30 uur Stadsfoyer

Finale & Prijsuitreiking Finals & Ceremony zo 11 nov | 14.00 - 17.30 uur Rabobank Grote Zaal Zie pagina 43 See page 43

9


‘het winnen van het tromp concours brengt je wereldwijd in beeld’

Meer dan 70 kandidaten uit 21 landen schreven zich in voor TROMP Percussion

‘het winning of the tromp concours brings you

Eindhoven 2012. De jury selecteerde hieruit 30 kandidaten. Alleen al het deelnemen

in the spotlight all over the world’

aan – laat staan het winnen van – een prestigieus concours is een geweldige ervaring en opstap voor jong percussietalent. ‘Het TROMP Concours krijgt veel internationale

More than 70 musicians from 21 different countries applied to

aandacht, en als je tijdens zo’n concours opvalt, ben je meteen over de hele wereld in

participate in TROMP Percussion Eindhoven 2012. The jury selected 30

beeld’, aldus Alexej Gerassimez, overtuigend winnaar in 2010. ‘A natural born soloist! An artist!’ Dat waren de woorden die de jury bij de vorige editie van

candidates. Even taking part in - let alone winning - such a prestigious competition is a fantastic experience and a great platform for young percussion talents. ‘The TROMP Competition receives a lot of international attention, and those that get noticed during such a

TROMP over had voor de Duitse percussionist Alexej Gerassimez. Hij won glansrijk. ‘Dat was heel

contest will be in the spotlight all over the world’, according to Alexej

belangrijk’, zegt hij nu. ’De overwinning vertelde mij dat ik op de goede weg was. Ik heb al jong als

Gerassimez, convincing winner in 2010.

percussionist gekozen voor een bepaalde benadering van de muziek en een focus op het solistendom. Dat bleek zijn vruchten af te werpen. Ik wil de muziek transparant maken voor het publiek,

‘A natural born soloist! An artist!’ This was what the jury had to say during the

een verhaal vertellen, en dat werd gewaardeerd. Ook verder heeft het concours mij veel gebracht.

last edition of TROMP about the German percussionist Alexej Gerassimez. He

Het TROMP Concours krijgt heel veel internationale aandacht in de percussiewereld en als je tijdens zo’n concours opvalt ben je meteen over de hele wereld in beeld. Michael Torke, de componist van het percussieconcert Mojave dat we tijdens de finale moesten spelen, heeft mij bijvoorbeeld

won with flying colours. ‘That was so important’, he says now. ‘That victory reassured me that I was going in the right direction. As a young percussionist I have chosen a certain approach to my music, with a focus on playing as a soloist, and this seems to have paid off! I want to make music transparent for

gevraagd het werk in de Verenigde Staten te komen uitvoeren. Ook het contact met andere

my audience, to tell a story and this has been appreciated. The contest

slagwerkers is heel verrijkend. Iedereen neemt zijn eigen stijl, zijn eigen gewoonten mee, dat wissel

has been so beneficial for me. The TROMP Competition receives a lot of

je uit. Dat is één grootse ervaring geweest. Als musicus vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk

international attention, and those that get noticed during such a contest will

informatie op te zuigen. Daar hoort ook bij het delen van ervaringen met andere percussionisten

be in the spotlight all over the world. Michael Torke, the composer of the

uit alle delen van de wereld. Dat komt weer terug in mijn interpretatie van de muziek en dat

percussion concert Mojave that we played during the finale, has asked me to

maakt mijn muzikale verhalen kleurrijker.’

play his piece in the United States. Meeting the other percussionists is also very enriching. Everyone brings their own style, their own standards, and shares them. That’s a huge experience. As a musician I find it important to absorb as much information as possible. This includes sharing experiences with other percussionists from all corners of the world. This can be heard in my interpretation of the music and it enriches my musical stories.’

10


Alexej Gerassimez: ‘TROMP was één grootse ervaring’ ‘TROMP was a huge experience’

Alexej Gerassimez, 1st Prize, Audience Award & Press Prize ‘A natural born soloist, an artist!’ TROMP Jury 2010

11


‘het gaat om de kracht van de overdracht’ Lucas Vis, Juryvoorzitter ‘Ik ben net als bij de vorige editie voorzitter van de jury. Ik let er op dat elk jurylid geheel zelfstandig tot een oordeel komt en dat eventuele discussies strak verlopen. Ook is het belangrijk dat iedereen zich kan vinden in het uiteindelijke oordeel. Verder laat ik mij ook dit jaar weer volledig verrassen, want ik was niet bij de voorselectie. Maar afgaande op TROMP 2010 zal het niveau weer hoog tot zeer hoog zijn. Vooral slagwerkers die in de finale komen, zullen elkaar niet veel ontlopen. Die zijn reusachtig goed. Bij het eindoordeel gaat het dan om heel kleine dingen, zoals een percussionist die begeleid door een orkest geheel boven zichzelf uitstijgt of een ander die net iets meer in zijn schulp kruipt. Verder let ik eigenlijk altijd op dezelfde dingen, en die zijn niet anders dan bij een piano- of een vioolconcours. Het gaat toch elke keer om een goede techniek, de mate van artisticiteit en de kracht van de overdracht. Het begrip van de muziek die iemand speelt is heel belangrijk. En wat ik vooral bij slagwerkers doorslaggevend vind is de mate van professionaliteit. Een percussionist heeft vaak heel veel voorbereiding nodig omdat hij of zij geregeld meerdere instrumenten bespeelt. Welke bewegingen moet hij maken, hoe stelt hij zijn instrumentarium op, hoe subtiel beroert hij elk afzonderlijk instrument. Dat zijn zaken die men nog wel eens vergeet, maar ze kunnen voor een slagwerker het verschil maken tussen een gemiddelde uitvoering en een topoptreden.’

Lucas Vis | voorzitter non voting The Netherlands Lucas Vis is een veelgevraagd specialist op het gebied van hedendaagse muziek. Hij werkte met beroemde componisten en dirigeerde talrijke wereldpremières. Vis dirigeerde

‘it always comes down to the power of the delivery ’ Lucas Vis, Jury chairman

verscheidene binnen- en buitenlandse orkesten en was van 1979 tot 1982 vaste dirigent van Het Brabants Orkest. Van 1988 tot 1996 was hij chef-dirigent van het Noordhollands

‘I am lucky enough to be chairman of the jury, just like the previous edition. It is my job to make sure that

Philharmonisch in Haarlem. Aan het Conservatorium van

each other jury member comes to an independent decision and that any discussions run smoothly. It is also

Amsterdam, waarvan hij van 1998 tot 2005 artistiek directeur

important that everyone agrees with the final decision. I’m sure I’ll be pleasantly surprised again this year, as

was, doceert hij orkestdirectie. Lucas Vis fungeert geregeld als

I was not present during the preliminary selection. If TROMP 2010 is anything to go by, the quality will once

jurylid.

again be very high this year. There will be very little between the percussionists that reach the final. They are all incredibly good. The final decision is then based on the finer details. A percussionist, accompanied by an

Lucas Vis is a highly sought after specialist in the field of

orchestra, that surpasses all expectations, for example. Or another that visibly thrives during the contest. I

contemporary music. He has worked with famous composers and

always look for the same things, and these are no different during a piano or a violin competition. It always

has conducted numerous world premières with both national and

comes down to a good technique, the level of artistry and the power of the delivery. Their personal interpre-

international orchestras. He was permanent conductor for Het

tation of the music is also very important. And what I find particularly crucial with percussionists is their level

Brabants Orkest from 1979 to 1982 and was head conductor of

of professionalism. A percussionist usually has to spend a great deal of time preparing a piece because he

the Noordhollands Philharmonic in Haarlem from 1988 to 1996. Vis

or she often plays multiple instruments. The movements they make, the positioning of the instruments, the

teaches orchestral direction at the Conservatorium of Amsterdam,

subtlety with which they approach each separate instrument. These are things that are easily overlooked, but

where he held the position of artistic director from 1998 to 2005.

for a percussionist they can define the difference between an average performance and a great one.’

Lucas Vis can often be found judging competitions.

12


De internationale jury van TROMP Percussion 2012 The international jury of TROMP percussion 2012

Pedro Estevan Spain

Jean Geoffroy France

Momoko Kamiya Japan

U zou hem live moeten meemaken, Pedro Estevan. Zijn

Op z’n MySpace-pagina heeft de Franse percussionist

Internationale bekendheid verwierf ze toen ze in 1995

gezicht haast verscholen achter de lange grijze baard,

Jean Geoffroy vier ‘topvrienden’: György Ligeti, Susan

het internationale marimbaconcours in Luxemburg

kleppert hij kalm de castagnetten, koestert rustig de

Enan, het Kronos Quartet en Steve Reich. Twee grote

won. Zes jaar later werd de Japanse Momoko Kamiya

tamboerijn. Ingehouden, stoïcijns… Maar zó raak! De

hedendaagse componisten, een singer-songwriter en

door de Toyota Foundation gekozen als één van The Top

meester van de suggestie. Oude muziek, de Spaanse

een experimenteel strijkkwartet: dat zegt ook wat over

Ten Young Artists Today, en in 2005 kreeg zij voor haar

vooral, is Estevans grootste liefde. Estevan studeerde

Geoffroy. Veelzijdig, onderzoekend, bevlogen. Soleerde

muzikale verdiensten de Azalea Cultural Prize van

indertijd bij zeer uiteenlopende musici als Silvio Gualda,

tijdens de meest vooraanstaande percussiefestivals

Kawasaki City. Ze gaf talrijke concerten in Japan en

de Senegalees Doudou Ndiaye Rose en Glen Vélez.

in Europa, doceert aan het conservatorium van Parijs,

in het buitenland, jureerde bij acht internationale

Estevan is de oprichter van La Orquestra de las Nubes en

geeft wereldwijd masterclasses. Hij maakte vijf spraak-

concoursen en ze bracht vijf cd’s uit, waarvan Marimba

Percussiegroep Madrid. Hij verzorgde en componeerde

makende solo-cd’s gewijd aan de complete suites,

Japanesque en Asian Scene getuigen van haar

de muziek voor diverse theaterproducties.

partita’s en sonates van Bach.

Aziatische achtergrond. De cd Marimba Cocktail won in 1996 de Best Recording Prize.

You really have to see him live, Pedro Estevan. His face

The French percussionist Jean Geoffroy has four ‘top friends’

She achieved international recognition in 1995 when she

hidden behind a long grey beard, he calmly clatters the

on his MySpace page: György Ligeti, Susan Enan, the Kronos

won the international marimba competition in Luxemburg.

castanets, softly nurtures the tambourine. Restrained,

Quartet and Steve Reich. Two great contemporary composers,

Six years later, the Japanese Momoko Kamiya was chosen by

stoic… But so perfect! The master of suggestion. Historical

a singer-songwriter and an experimental string quartet: this

the Toyota Foundation as one of The Top Ten Young Artists

music, especially Spanish, is Estevan’s greatest love. Estevan

says a lot about Geoffroy. Multi-faceted, inquisitive, passionate.

Today, and in 2005 she was awarded the Azalea Cultural

has studied with a diverse assortment of musicians such as

Soloist during Europe’s most prominent percussion festivals,

Prize of Kawasaki City for her musical achievements. She

Silvio Gualda, the Senegalese Doudou Ndiaye Rose and Glen

teacher at the Paris conservatorium, giving masterclasses all

has given numerous concerts in Japan and other countries,

Vélez. Estevan is the founder of La Orquestra de las Nubes

over the world. He has recorded five acclaimed solo CDs of

juried at eight international competitions and has released

and percussion group Madrid. He has written the scores for

Bach’s complete suites, partita’s and sonatas.

five CDs, of which Marimba Japanesque and Asian Scene

various theatre productions. 13

testify to her Asian roots.


Pete Lockett United Kingdom

Arnold Marinissen The Netherlands

Zoltán Rácz Hungary

Pete Lockett is zeker één van de meest veelzijdige

‘Een buitelend vrolijke voorstelling, als een maffe,

De in 1960 in Boedapest geboren Zoltán Rácz is vooral

slagwerkers ter wereld. Van traditionele karnatische en

ontregelende achtbaan’, schreef dagblad Trouw over

bekend van de wereldberoemde Amadinda Percussion

Hindoestaanse muziek uit India tot de Japanse taiko

een concert van Arnold Marinissen. Zijn concerten

Group, die hij in 1984 oprichtte en waarvan hij tot op

drums, van rock tot klassiek, van Arabisch tot electronic.

zijn vaak ware happenings! Van Afrikaanse drums

heden de artistiek leider is. Als één van de meest

Hij werkte met artiesten als Björk, Peter Gabriel en

tot Chinese tomtoms, van Thaise castagnetten tot

gerenommeerde slagwerkensembles ter wereld, bracht

The Verve maar ook met het London Philharmonic

Aziatische gongs en Latijns-Amerikaanse koebellen –

het de premières van inmiddels ‘klassiek’ geworden

Orchestra. Pete is bijzonder actief in de filmindustrie; hij

waarin zich dan ook nog wel ‘s mondharp, zingende

werken als Four4 van John Cage, Mallet Quartet van

verzorgde de percussie in blockbusters als The Quiet

zaag of Marinissens eigen stem mengen... Hij was

Steve Reich, en Sippal, dobbal, nádihegedövel van

American, Moulin Rouge en James Bondfilms als Casino

prominent te gast tijdens het Asia Pacific Festival in

György Ligeti. In 2004 werd Amadinda onderscheiden met

Royale en Die Another Day. Lockett is geregeld op

Wellington, Nieuw-Zeeland, hij was samen met Terry

de Kossúth Prijs, de hoogste culturele onderscheiding van

tournee, zoals met Kingdom of Rhythm, samen met de

Bozzio, ex-drummer van Frank Zappa, artist in residence

Hongarije. Rácz is tevens als solist en dirigent actief. Hij

Indiase meesterdrummer Bickram Ghosh. Tussen 2008

tijdens Traces of Rhythm en hij deelde het podium met

maakte opnames van onder meer Bartóks Sonate voor

en 2011 maakte hij in India maar liefst zeven cd’s.

de Indiase percussiemeester Trilok Gurtu. Samen met

twee piano’s en percussie (Decca) en het percussie-

Anthony Fiumara is Marinissen leider van het Brabantse

concert van Peter Eötvös (Bis).

ensemble Lunapark.

Pete Lockett is without a doubt one of the world’s most

‘A tumbling, cheerful show, like a strange and crazy roller-

Born in Budapest in 1960, Zoltán Rácz is primarily famous

versatile percussionists. From traditional Carnatic and Hindu

coaster.’ Wrote newspaper Trouw about one of Arnold

as a member of the world renowned Amadinda Percussion

music from India to the Japanese taiko drums, from rock

Marinissen’s concerts. They are often true happenings! From

Group, which he founded in 1984 and for which he has been

to classical, from Arabic to electronic. He has worked with

African drums to Chinese tom-toms, from Thai castanets

artistic director to date. As one of the most revered

artists like Björk, Peter Gabriel and The Verve as well as with

to Asian gongs and Latin American cow bells. He was a

percussion ensembles in the world, it has given première

the London Philharmonic Orchestra. Pete is particularly

prominent guest musician during the Asia Pacific Festival in

performances of works that have now become ‘classics’,

active in the film industry; he was percussionist for block-

Wellington, New-Zeeland, he was artist in residence during

such as Four4 by John Cage, Mallet Quartet by Steve

busters such as The Quiet American, Moulin Rouge and

Traces of Rhythm together with Terry Bozzio, Frank Zappa’s

Reich and Sippal, dobbal, nádihegedövel by György Ligeti.

James Bond, including Casino Royale and Die Another

ex-drummer and he shared the stage with Indian percussion

Amadinda was distinguished in 2004 with the Kossúth Prijs,

Day. Lockett tours frequently, with Kingdom of Rhythm, for

master Trilok Gurtu. Together with Anthony Fiumara,

Hungary’s highest cultural distinction. Rácz performs as

example, and with the Indian master drummer Bickram

Marinissen leads the Brabant-based ensemble Lunapark.

soloist and conductor. He has made various recordings,

Ghosh. He recorded no less than seven CDs in India between

including Bartók’s Sonata for two pianos and percussion

2008 and 2011.

(Decca) and the percussion concert by Peter Eötvös (Bis).

14


Nancy Zeltsman United States

Jeugdjury Youth jury

Persjury Press jury

Toonaangevend marimbaspeelster. Studiomuzikante.

Leerlingen van het Pleincollege St. Joris in Eindhoven

Deskundige muziekrecensenten van de binnen- en

Schrijft over muziek, is festivaldirecteur en begenadigd

kiezen tijdens de finale hun eigen favoriet! Vijf leerlingen

buitenlandse pers beoordelen tijdens de finale welke

docente: de Amerikaanse percussioniste Nancy Zeltsman

vormen samen de jeugdjury voor deze TROMP editie. Zij

slagwerker in hun ogen het meest getalenteerd is.

is haar grote liefde percussie op vele manieren

volgen de deelnemers vanaf het begin van het concours.

toegedaan. Ze gaf optredens en masterclasses over de

Voor iedere kandidaat schrijven zij een juryrapport,

hele wereld. Meer dan 125 keer bracht ze nieuwe

gebaseerd op hun eigen beoordelingscriteria.

Expert music critics from the national and international press

muziek in première. Zo stimuleerde zij uiteenlopende

De jeugdjuryleden 2012 zijn: Stefan Fontijn (18), Mandy

will judge which percussionist they think is the most talented

componisten als Michael Tilson Thomas, Louis

Janssen (16), Jessica Lenderink (17), Anemoon Wibier (18)

Andriessen en Paul Simon. Zeltsman schreef een

en Rozemarijn Zwitser (18).

lesmethode voor marimba. Een bijzonder project was ook Intermediate Masterworks for Marimba: 24 new

Het Pleincollege St. Joris geeft scholieren in het Kunst &

solo concert works.

Cultuur project de mogelijkheid zich op het gebied van dans, theater, beeldende kunst of muziek te ontwikkelen.

Prominent marimba player. Studio musician. Music

Students of the Pleincollege St. Joris in Eindhoven will

author, festival director and gifted teacher: the American

choose their own favourite during the final! Five students

percussionist Nancy Zeltsman expresses her great love for

form the youth jury for this edition of TROMP. They will follow

percussion in many ways. She has given mater-classes and

the candidates’ progress throughout the competition and

performances all over the world. She has performed more

write a jury report for each participant, based on their own

than 125 première pieces. As such she has inspired

assessment criteria.

various musicians, including Michael Tilson Thomas, Louis

The members of the youth jury 2012 are: Stefan Fontijn (18),

Andriessen and Paul Simon. Zeltsman has also created a

Mandy Janssen (16), Jessica Lenderink (17), Anemoon Wibier

teaching method for marimba. Another of her unique

(18) and Rozemarijn Zwitser (18).

projects was Intermediate Masterworks for Marimba: 24 new solo concert works.

The Pleincollege St. Joris gives students in the Art & Culture project the chance to develop further in the fields of dance, theatre, visual arts or music.

15

during the finale.

mevr. Frederike Berntsen (o.a. Trouw) dhr. Floris Don (o.a. NRC Handelsblad, KRO Radio) dhr. René van Peer (o.a. ED) en anderen and others


HÉT MAGAZINE VOOR DRUMMERS EN PERCUSSIONISTEN PROEFABONNEMENT? 3 NUMMERS VOOR € 12,50

WWW.SLAGWERKWERELD.COM/ABONNEMENT

Slagwerkwereld.com Hot news, bio’s, video’s en meer

SWK_Tromp.indd 1

18-09-12 12:26


compositieopdracht Nico Muhly - Double Standard

Een belangrijk onderdeel van TROMP Percussion Eindhoven is de opdrachtcompositie

Commissioned composition

van een toonaangevend componist. Voorgaande edities schreven onder anderen Louis Andriessen (2000), Jacob ter Veldhuis (2006), Steve Martland (2008) en Michael Torke (2010) opdrachtcomposities voor TROMP. De Amerikaanse componist Nico Muhly zal nu in hun voetsporen treden. Nico Muhly kreeg opdracht het verplichte werk te componeren. Dit werk gaat tijdens de finale in première, uitgevoerd door de finalisten samen met Colin Currie en Britten Sinfonia onder leiding van Bas Wiegers.

An important component of TROMP Percussion Eindhoven is the commissioned composition, written by a prominent composer. During previous editions, composers such as Louis Andriessen (2000), Jacob ter Veldhuis (2006), Steve Martland (2008) and Michael Torke (2010) have created the special TROMP composition. The American composer Nico Muhly will now follow in their footsteps. Nico Muhly was given the task of composing the compulsory work, which will be performed for

Nico Muhly

the first time during the final by the contestants together with Colin

De Amerikaanse componist Nico Muhly (1981) is nu al een van de meest gevraagde componisten

Currie and Britten Sinfonia, directed by Bas Wiegers.

ter wereld. Premières van zijn orkestwerken werden reeds uitgevoerd door onder andere het Boston Pops Orchestra, de New York Philharmonic en het Chicago Symphony Orchestra. Muhly’s opera Two Boys die juni 2011 in première ging, zal zijn Metropolitan Opera-debuut maken in het seizoen 13/14. Muhly’s schreef ook diverse werken voor film, waaronder Joshua (2007), en voor de

Nico Muhly American composer Nico Muhly (1981) is already one of the most popular composers in the world. Premières of his orchestral pieces have already been performed by the Boston Pops Orchestra, the New York Philharmonic and

als ‘Beste Film’ genomineerde The Reader (2008). Als uitvoerend kunstenaar werkte hij als

the Chicago Symphony Orchestra. Muhly has also written various film scores,

arrangeur en dirigent met diverse andere gerenommeerde artiesten, onder wie Philip Glass,

including Joshua (2007) and ‘Best Film’ nominated The Reader (2008). As a

Antony and the Johnsons, Björk, Rufus Wainwright, Grizzly Bear en Sufjan Stevens. Nico Muhly is in

performing artist he works as arranger and conductor with numerous other

seizoen 12/13 voor de vierde keer op rij composer in residence van Muziekgebouw Eindhoven.

renowned artists, including Philip Glass, Antony and the Johnsons, Björk, Rufus Wainwright, Grizzly Bear and Sufjan Stevens. During season 12/13, Nico Muhly is composer in residence of Muziekgebouw Eindhoven for the forth consecutive year.

17


Joey Roukens: ‘Ik zet een popachtige ritmische groove neer, een beat’ ‘I set down a poppy rhythmic groove, a beat’

18


compositieopdracht Joey Roukens - Beat Mutations

Een tweede compositieopdracht gaf TROMP aan Nederlands aanstormend talent:

Commissioned composition

componist Joey Roukens. Hij schreef het verplichte werk voor de pauken dat wordt uitgevoerd tijdens de halve finales.

TROMP commissioned a second composition from the Netherlands’ newest talent: composer Joey Roukens. He has written the compulsory

Rijzende ster Joey Roukens (1982) kan worden gedefinieerd als de koploper van de volgende generatie Nederlandse componisten. In de afgelopen jaren kreeg hij opdrachten van onder meer

piece for timpani that will be performed during the semi finals. Rising star Joey Roukens (1982) can easily be described as the forerunner of the

het Koninklijk Concertgebouworkest, Asko|Schönberg, het Storioni Festival en violiste Janine Jansen.

next generation of Dutch composers. In recent years he has been commissioned

Colin Currie bracht Roukens’ Percussie Concerto in mei 2011 in première. Currie riep het werk uit

to write pieces by the Koninklijk Concertgebouworkest, Asko|Schönberg, the

tot ‘een van de vijf beste concerten ooit geschreven’.

Storioni Festival and violinist Janine Jansen. Colin Currie performed the première of Roukens’ Percussion Concerto in May 2011. Currie heralded the

‘Ik maak in mijn eigen werk heel veel gebruik van slagwerk. Vooral in orkestwerken is het een essentiële kleur. Maar met het slagwerkconcert dat ik voor Colin Currie schreef, drongen de solistische kwaliteiten van het slagwerk pas echt tot mij door. Je hebt te maken met een hele familie aan instrumenten en dat is erg rijk om voor te schrijven’, zegt Joey Roukens zelf over het werk.

piece as ‘one of the five best concertos ever written’. ‘I use a great deal of percussion in my own work. Particularly in orchestral works, it’s an essential tone. But when I was writing the percussion concerto for Colin Currie, the solo qualities of the percussion instruments really came to life

Voor het opdrachtwerk voor het TROMP Concours heeft hij zich juist wat moeten beperken. ‘Het

for me. There’s a whole family of instruments and that is wonderful to write for’,

moest een werk voor pauk solo worden en dat is veel lastiger dan verwacht’, aldus de componist.

says Joey Roukens about the piece.

‘Pauken werken vooral in de context van het orkest. Als solo-instrument vind ik het vaak wat wollig

For the TROMP composition assignment he had hold back a little. ‘It was to be

worden, vooral als men zich concentreert op de toonhoogte. Ik ken heel veel solowerken voor

a piece for solo timpani, and this proved far more difficult than expected’,

pauken die allemaal min of meer hetzelfde klinken. Daar kan ik nooit langer dan vijf à zes minuten

according to the composer. ‘Timpani work primarily in the context of an or-

naar luisteren. Daarom ben ik de pauken veel meer als ritme-instrument gaan gebruiken. Op melodisch gebied blijft alles vanwege de beperkte mogelijkheden toch wat primitief. Dus ik zet een popachtige ritmische groove, een beat, neer die steeds kleine veranderingen, oftewel ‘mutaties’,

chestra. As a solo instrument I often find they become rather woolly, particularly if you concentrate on the pitch. I know a lot of timpani soloists that all sound pretty much the same. I can’t listen to them for more than five or six minutes at a time. This is why I decided to use the timpani more as a rhythm

ondergaat, vandaar de titel Beat Mutations.

instrument. On a melodic level, the limited possibilities mean that it all remains

Daarnaast heb ik geprobeerd verschillende kleuren binnen de normale speelwijze naar voren te

relatively primitive. So I set down a poppy rhythmic groove, a beat, that steadily

brengen door variatie in dynamiek en sfeer. Er is een heel lyrisch gedeelte en ik ben benieuwd hoe

undergoes slight changes, or ‘mutations’. Hence the title Beat Mutations.

dat uit gaat pakken. Het eindigt uiteindelijk met rauwe beuken op de pauk. Het is een concoursstuk

I also tried to incorporate different ‘colours’ within the normal playing style for

en de deelnemers moeten kunnen laten horen wat ze in huis hebben. Dat is ook het leuke voor mij:

variation in the dynamic and ambience. There is a very lyrical section and I’m

tien halvefinalisten spelen het werk en ik hoop dat elke keer op een andere manier de persoonlijkheid van de musicus naar voren komt.’

very curious how that’s going to work. It ultimately ends with raw beech wood on the drum. It is a competition piece and the participants must use it to show us all they have to offer. That’s also great for me: ten semi finalists playing the piece and I hope that each performance will showcase each personality in a different way.’

19


Repertoire Days

Masterclasses van Boston tot Shanghai

In voorbereiding op het TROMP Concours 2012 werden eerder dit jaar de

Repertoire Days

Repertoire Days georganiseerd, een serie masterclasses door de juryleden voor

Masterclasses from Boston to Shanghai

concoursdeelnemers. De percussietalenten grepen de kans met beide handen aan om het repertoire in te studeren met deze ervaren slagwerkers.

Preparations for the TROMP Competition 2012 began earlier this year with the Repertoire Days, a series of masterclasses given by members of the jury for the

Jurylid Arnold Marinissen, – ‘noem mij maar de vraagbaak in allerhande TROMP-zaken’ – was erg te spreken over de voor de deelnemers zeer heilzame masterclassdagen. ‘De vorige keer zijn we daar op kleine schaal mee begonnen’, aldus de toppercussionist,

competitors. The talented percussionists enthusiastically seized this opportunity to practice the repertoire together with these experienced percussionists. Jury member Arnold Marinissen, – ‘just call me the oracle in all kinds of TROMP things’ –

‘deze editie hebben we het uitgebreid naar Boston, Shanghai en Amsterdam.’

was very enthusiastic about the masterclasses, which were extremely beneficial for the

Het idee achter de Repertoire Days is even logisch als simpel: ‘Een musicus moet zich

participants. ‘We started this initiative on a small-scale during the previous edition’, said the

voorbereiden op een solo. Dat is heel eenzaam werk. Het doel van deze dagen is

top-class percussionist, ‘during this edition we have extended the event to include Boston,

spelers die aan het concours willen deelnemen in contact te brengen met andere

Shanghai and Amsterdam.’ The idea behind Repertoire Days is as logical as it is simple: “A

mensen die daar mee bezig zijn en ze ondertussen enige coaching te bieden. Het is in

musician must always prepare for a solo performance. It can be lonely work. The aim of these

feite een voorbereiding op de definitieve deelname.’ Het achterliggende streven is vooral om de vertolkingskunst op het hoogst mogelijke niveau te brengen. ‘Die behoefte is er altijd onder deelnemers en op deze manier

days is to bring performers who want to participate in this competition into contact with other people like-minded musicians as well as offering coaching. It is actually a preparation for participation in the contest.’’ The underlying aim is to elevate the quality of the renditions to the highest possible level.

voorzien we daarin. Er zijn over de wereld totaal verschillende percussiescholen en het

‘There is always this desire among the competitors and this is our way of meeting these

is ontzettend leuk om daar kennis van te nemen. Iedereen kent alle belangrijke stukken

needs. There are all kinds of different percussion schools around the world and it’s a lot of

en als er dan vanuit een docent in Shanghai extra input komt, werkt dat alleen maar

fun to get to know them better. Everyone is familiar with all the most important pieces and if

verrijkend. Zowel in Shanghai als in Boston werken docenten die echt een klas om

a teacher in Shanghai can offer some extra input, it will only enrich the whole process. Both

zich heen verzameld hebben en school maken. Daardoor worden het broeinesten die

in Shanghai and in Boston there are teachers that have gathered a class of students around

héél inspirerend en stimulerend werken. Veel slagwerkers die naar de Repertoire Days kwamen, hebben zich uiteindelijk ook daadwerkelijk ingeschreven voor het TROMP Concours.’

them to create a school. This creates breeding grounds that have an extremely inspiring and stimulating effect. Many percussionists that attended the Repertoire Days, also participate in the TROMP Competition.’

20


DEELNEMERS participants Lucie Antunes Arthur Bonzon Paul Changarnier Alexandre Esperet Galdric Subirana Ben Duinker Krystina Marcoux Derek Tywoniuk

Maiko Hosoda Yukinobu Ishikawa Shinichi Minami Masayuki Niino Yuka Ohta Shuji Ono

Sabrina Suk Wai Ma

Alex Petcu

Mervyn Groot

Joรฃo Carlos Pacheco Ting Hsun Chiu Yu-Ching Wei Zhe Lin Long Ye Carlota Cรกceres

Garret Mendelow Jeff Stern Steven White

Emil Kuyumcuyan

Robert Oetomo Simone Rubino Antonino Secchia

21


Lucie Antunes France

Carlota Cáceres Bermejo Spain

Lucie Antunes (1986) begon haar muzikale opleiding op

Carlota Cáceres Bermejo (1988) studeerde cum laude

haar vijftiende aan het conservatorium van Marseille, en

af aan het Conservatorio Superior de les Illes Balears in

studeerde bij ondere anderen Anders Loguin en Sylvio

Palma de Mallorca. Momenteel voltooit zij haar opleiding

Gualda. Op 21-jarige leeftijd kreeg zij de Marcel-Bleustein

in Basel bij Christian Diersten. Carlota speelt in onder

Blanchet Fondation toegekend. In 2008 was Lucie één

meer het Orquesta Juvenil Iberoamericana en

van de vier finalisten tijdens het ARD Concours in

remplaceerde bij het Freiburger Barockorchester. Met

München en in datzelfde jaar werd zij geselecteerd

ensemble Neopercusión legt zij zich toe op kamermuziek

voor de Cité des Arts in Parijs. In 2010 was Lucie ook al

en met het S’ensemble op hedendaagse muziek. Carlota

geselecteerd als één van de deelnemers van TROMP

nam deel aan tal van masterclasses.

Percussion Eindhoven. Carlota Cáceres Bermejo (1988) graduated with honours Lucie Antunes (1986) began her musical education at the age

from the Conservatorio Superior de les Illes Balears in Palma

of fifteen at the Conservatory of Marseille and studied with

de Mallorca. She is currently completing her studies in

Anders Loguin and Sylvio Gualda, among others. Four years

Basel with Christian Diersten. Carlota has performed in the

later she was recognised by the Marcel-Bleustein Blanchet

Orquesta Juvenil Iberoamericana (conducted by Gustavo

Fondation. In 2008 Lucie was one of the four finalists during

Dudamel) and with the Freiburger Barockorchester. She has

the ARD Competition in Munich and in the same year was

collaborated with the chamber music ensemble Neopercusión

awarded a one-year residence at the Cité des Arts in Paris.

and plays contemporary music with S’ensemble. Carlota has

Lucie was also selected as a participant of TROMP

also participated in numerous masterclasses.

Percussion Eindhoven 2010.

Arthur Bonzon France De pas 18-jarige Arthur Bonzon werd geboren in Bourg-en-Bresse. Hij studeerde in zijn geboortestad en in St Maur des Fossés en sinds 2011 aan de Haute École de Musique in Genève. Naast percussie studeerde hij piano en jazzvibrafoon. In maart 2010 sleepte Arthur de eerste prijs in de wacht tijdens het Concours de l’orde des palmes académiques de l’Ain (Frankrijk), en in 2006 behaalde hij op 11-jarige leeftijd de halve finale tijdens het Concours International de Marimba in Parijs. Now just 18 years old, Arthur Bonzon was born in Bourg-enBresse. He studied in his hometown and in St Maur des Fossés and has been a student at the Haute École de Musique in Geneva since 2011. Alongside percussion, he also studied piano and jazz vibraphone. In 2006, at just 11 years old, he reached the semi final of the Concours International de Marimba in Paris. Arthur won first prize at the Concours de l’orde des palmes académiques de l’Ain (France) in 2010.

22


Ting Hsun Chiu Taiwan Ting Hsun Chiu (1990) studeerde in Taiwan slagwerk en piano. Zij behaalde de eerste prijs tijdens de Taiwan Music Competition, afdeling percussie. Zij vervolgde haar studie aan het conservatorium van Tours, Frankrijk, bij Jean-Baptiste Couturier - waar ze in 2009 unaniem de Prix de perfectionnement kreeg uitgereikt - en aan de Haute École de Musique in Genéve. Tijdens het festival Aujourd’hui Musique in Perpignan viel zij op met haar vertolking van onder andere Ionisation van Edgar Varèse. Born in 1990, Ting Hsun Chiu studied percussion and piano in Taiwan. She won first prize in the percussion section of the Taiwan Music Competition. She then continued her studies at the conservatory of Tours in France with JeanBaptiste Couturier, where she unanimously won the Prix de perfectionnement in 2009, and at the Haute École de Musique in Geneva. During the festival Aujourd’hui Musique in Perpignan she stood out with her rendition of Ionisation by Edgar Varèse, among others.

Paul Changarnier France

Ben Duinker Canada

Paul Changarnier (1987) studeert sinds 2009 aan het

Ben Duinker (1983) is afkomstig uit Montreal en is zowel

Conservatoire National Supérieur de Musique te Lyon in

solopercussionist als kamermusicus. In 2009 won hij de

de klas van Jean Geoffroy en Henri-Charles Caget. Paul

eerste prijs in de OSM-Standard Life Competition. Hij trad

was prijswinnaar tijdens de International Percussion

als solist op in Canada, VS, Duitsland en Zwitserland met

Competition te Cannes in december 2010. In datzelfde

orkesten als L’Orchestre Francophonie Canadienne,

jaar richtte hij het SR9 trio op, een percussietrio dat de

McGill Symphony Orchestra en Symphony Nova Scotia.

International Percussion Competition Luxemburg 2012

Ben vormt een marimbaduo met Greg Samek; het duo won

won. Sinds mei 2011 is Paul lid van TaCTuS Ensemble.

de Ludwig Albert Talent Prize tijdens de Universal Marimba Competition in België. In 2012 werd Ben lid van Architek,

Paul Changarnier (1987) has been studying at the

een nieuw percussiekwartet gevestigd in Montreal.

Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon since 2009, under Jean Geoffroy and Henri-Charles Caget. Paul

Originally from Montreal, Ben Duinker (1983) is both solo

was a prize-winner at the International Cannes Percussion

percussionist and chamber musician. In 2009 he won first prize

Competition in December 2010 and in the same year he

at the OSM Standard Life Competition. He has performed as

founded the SR9 trio, a percussion trio with which he won

a soloist in Canada, the USA, Germany and Switzerland and

the International Percussion Competition Luxemburg 2012.

with orchestras like L’Orchestre Francophonie Canadienne, the

Paul has been a member of TaCTuS Ensemble since May

McGill Symphony Orchestra and Symphony Nova Scotia. Ben

2011.

performs as marimba duo together with Greg Samek, and they won the Ludwig Albert Talent Prize at the Universal Marimba Competition in Belgium in 2011. In 2012 Ben joined Architek, a new percussion quartet based in Montreal.

23


Alexandre Esperet France

Maiko Hosoda Japan

Alexandre Esperet (1987) werd unaniem aangenomen

De Japanse percussionist Maiko Hosoda (1985) studeert

aan het conservatorium van Lyon onder de hoede van

in New York aan de Mannes College New School for

Jean Geoffroy. In 2008 won hij de eerste prijs op de

Music. Zij won reeds meerdere prijzen: de Excellent

National Marimba Competition in Cannes, een jaar later

Performance Award van de Japan Classical Music Society

onder meer de publieksprijs van de befaamde Genève

en eerste prijzen van de Miyanichi Shinbun Company en

International Music Competition. In 2011 richtte hij met

tijdens de Mannes Concerto Competition. Hosoda trad

Paul Changarnier en Nicolas Cousin het SR9 trio op,

solistisch op, bijvoorbeeld met het Water Concerto van

waarmee hij de International Percussion Competition van

Tan Dun. In november 2010 gaf zij het Amnesty

Luxemburg 2012 won (eerste prijs, publieksprijs en

International Benefit Concert.

Lalux-prijs). Alexandre behoorde tevens tot de Japanese percussionist Maiko Hosoda (1985) is currently

deelnemers van TROMP Percussion Eindhoven 2010.

studying at the Mannes College New School for Music in Alexandre Esperet (1987) was being unanimously accepted

New York. She has already won many prizes, including the

at the Conservatoire de Lyon under the guidance of Jean

Excellent Performance Award from the Japan Classical Music

Geoffroy. In 2008 he was awarded first prize at the Cannes

Society and first prizes from the Miyanichi Shinbun Company

National Marimba Competition and a year later Alexandre

and at the Mannes Concerto Competition. Hosoda has

won the audience award, among others, at the Geneva

appeared as a soloist with the Water Concerto by Tan Dun.

International Music Competition. In 2011 he founded the

In November 2010 she performed the Amnesty International

SR9 Trio with Paul Changarnier and Nicolas Cousin, which

Benefit Concert.

won the 2012 International Percussion Competition of Luxembourg (first prize, audience award and Lalux Prize).

Yukinobu Ishikawa Japan

Alexandre was also selected to participate in TROMP Percussion Eindhoven 2010.

Yukinobu Ishikawa is geboren in Yokohama (1982). Vóór hij zich op percussie toelegde, studeerde hij viool en nog tijdens zijn percussiestudie bekwaamde hij zich op de piano. Ook als percussionist is hij veelzijdig: pauken, marimba, drums maar ook dejmbé, cajon en jazzvibrafoon. Zijn leraren waren onder anderen Peter Prommel en Isao Nakamura. Yukinobu Ishikawa behaalde tevens de Bachelor of Arts-graad in psychologie aan de Meiji Gakuin Universiteit in Tokyo. Yukinobu Ishikawa was born in 1982 in Yokohama, Japan. Before choosing to focus on percussion he studied the violin and during his percussion studies he also practised the piano. As a percussionist he is a versatile musician: timpani, marimba, drums, dejmbé, cajon and jazz vibraphone. His teachers include Peter Prommel and Isao Nakamura. Yukinobu has also achieved a Bachelor of Arts in psychology from Meiji Gakuin University, Tokyo.

24


Emil Kuyumcuyan Turkey Emil Kuyumcuyan werd in 1993 geboren in Istanbul. Hij studeerde in zijn geboorteplaats aan het conservatorium van de Mimar Sinan Fine Arts University bij Mehmet Sökman. Sinds 2010 studeert hij aan het Conservatorium van Stuttgart bij onder anderen Marta Klimasara, Klaus Dreher, Harald Löhle en Jürgen Spitschka. Met zijn studiegenoten Se Mi Hwang en Jessica Porter vormt hij het TalkingDrums Trio; dit percussietrio won de derde prijs tijdens de International Percussion Competition Luxembourg 2012. Emil werkt geregeld samen met Turkse componisten en nam al diverse premières voor zijn rekening. Emil Kuyumcuyan (1993) was born in Istanbul. He studied in his birthplace at the Mimar Sinan Fine Arts University with Mehmet Sökman. In 2010 he began studies at the State Academy for Music and Performing Arts in Stuttgart with Marta Klimasara, Klaus Dreher, Harald Löhle and Jürgen Spitschka. With his fellow classmates Se Mi Hwang and Jessica Porter, he formed the

Mervyn Groot The Netherlands

TalkingDrums Trio. This percussion trio was awarded third prize at the 2012 International Percussion Competition Luxembourg.

Zhe Lin China

Emil also works regularly with various Turkish composers and

Mervyn Groot (1989) begon op 8-jarige leeftijd met

has performed several pieces in première.

Geboren in 1989 in Qingdao, China ontving Zhe Lin op

slagwerklessen aan de muziekschool in Terneuzen.

haar dertiende een beurs om te kunnen studeren aan

Hij studeerde sinds zijn vijftiende aan het Fontys

het Beijing Central Conservatory bij Prof. Zhao. Sinds 2007

conservatorium en momenteel aan het conservatorium

studeerde zij aan de Hochschule für Musik in Stuttgart.

van Amsterdam bij onder anderen Arnold Marinissen en

Zij verwierf internationale bekendheid in 2008, toen ze

Peter Prommel. Mervyn werkte mee aan projecten van het

tweede werd tijdens de vijfde World Marimba Competition

Nederlands Blazers Ensemble, het Orkest van de 18e Eeuw,

in Stuttgart. In 2010 nam Zhe Lin ook al deel aan TROMP

Asko|Schönberg en de Radio Kamer Filharmonie. Hij is lid

Percussion Eindhoven. Eerste prijzen won ze bij de

van de Ligeti Academy van het Asko|Schönberg.

International Marimba Competition China 2010 en de 59ste Deutschen Musikhochschulen Wettbewerb 2011.

Mervyn Groot (1989) first encountered percussion aged eight at the music school in Terneuzen. At the age of fifteen he began

Born in 1989 in Qingdao, Zhe Lin received a scholarship at

studying at the Fontys Conservatory and is currently studying

the age of just thirteen to study at the Beijing Central

at the Conservatory of Amsterdam under Arnold Marinissen

Conservatory of Music with Prof. Zhao. In 2007 she started

and Peter Prommel. Mervyn has participated in projects with

studying at the Hochschule für Musik in Stuttgart. She gained

the Nederlands Blazers Ensemble, the Orchestra of the 18th

international recognition in 2008 when she was awarded

Century, Asko|Schönberg and the Radio Kamer Filharmonie. He

second prize at the 5th World Marimba Competition in

is a member of the Asko|Schönberg ensemble’s Ligeti Academy.

Stuttgart. She was a participant in TROMP Percussion Eindhoven 2010 and was awarded first prize at both the 2nd International Marimba Competition of China in 2010 and the 59th German Conservatory Competition in 2011.

25


Krystina Marcoux Canada

Shinichi Minami Japan

De Canadese Krystina Marcoux (1989) specialiseert zich in

Shinichi Minami (1984), afkomstig uit Ishikawa, Japan

nieuw werk voor percussie, zowel solo als kamermuziek.

studeert aan de Hochschule für Musik te Karlsruhe bij

Zij is actief lid van het BAM Percussion ensemble waar-

Isao Nakamura. 2011 was een zeer succesvol jaar voor

mee zij regelmatig op tournee gaat. Daarnaast speelt zij in

Shinichi: in januari won hij de eerste prijs en de Rainer

het Orchestre Symphonique de Gatineau. Krystina ontving

Koch Memorial Prijs tijdens het concours van het Cultuur-

de Friends of the National Arts Centre of Canada scholar-

fonds Baden, in mei sleepte hij de tweede prijs van het

ship 2008 en de Bourse du Millénaire en de Médaille du

59ste concours van de Duitse conservatoria in de wacht,

Lieutenant-Gouverneur du Québec. Zij studeerde aan het

en in september ontving hij de Karlsruher Prijs (voor

conservatorium van Québec en tegenwoordig aan McGill

studenten aan de hogescholen van deze stad). In 2009

University bij Fabrice Marandola en Aiyun Huang.

schreef Shinichi een scriptie over Xenakis: ‘Musical Idea and Generating Processes of Iannis Xenakis.’

Canadian Krystina Marcoux (1989) specializes in new works for percussion, both as a soloist and chamber musician.

Shinichi Minami (1984), originally from Ishikawa, Japan, is a

Krystina is an active member of the BAM Percussion

student at the Hochschule für Musik Karlsruhe in the soloist

ensemble with which she tours extensively. She also

class with Isao Nakamura. Last year was a very successful

performs in the Orchestre Symphonique de Gatineau.

year for Shinichi: in January he won the first prize and the

Krystina was honoured with the Friends of the National Arts

Rainer Koch Memorial Prize at the Cultural Foundation

Centre of Canada scholarship 2008 and she received the

Baden competition, in May he was awarded second prize

Bourse du Millénaire and the Médaille du Lieutenant-

at the 59th competition of German Universities of Music,

Gouverneur du Québec. She has studied at the conservatory of Québec and is currently studying at McGill University

Garret Mendelow United States

under Fabrice Marandola and Aiyun Huang.

and in September he won the Karlsruher Prize for students of Karlsruher universities. In 2009 Shinichi wrote his thesis about Xenakis: ‘Musical Idea and Generating Processes of

Garret Mendelow (1989) studeert aan de University of

Iannis Xenakis’.

Michigan. In 2009 won hij de tweede prijs op de PASIC International Multiple Percussion Competition en werd hij gekozen als winnaar van de Yamaha Young Performing Artists Competition in de categorie percussie. In 2010 was Garret een van de geselecteerde kandidaten van TROMP Percussion Eindhoven. In 2011 won hij de PAS Armand Zildjian studiebeurs. Garret zet zich sterk in voor een bredere publieke bekendheid van percussie. Garret Mendelow (1989) is a student at the University of Michigan. In 2009 he won second prize at the PASIC International Multiple Percussion Competition and was chosen as winner of the percussion category of the Yamaha Young Performing Artists Competition. Garret was selected as a participant of TROMP Percussion Eindhoven 2010 and he won the PAS Armand Zildjian Scholarship in 2011. He is strongly committed to increasing public awareness and knowledge of percussion music.

26


Robert Oetomo Australia Robert Oetomo (1988) maakt een dubbele carrière: als percussionist en componist. Momenteel studeert hij voor zijn master percussie aan het conservatorium in Mannheim. Hij won al vele prijzen, zoals de eerste prijs zowel in de categorieën Open Marimba als Open Vibraphone tijdens Australian Percussion Eisteddfod 2010. Robert schreef veel voor slagwerk. Zijn eerste orkestwerk Spirit of the Dreaming met didgeredoo solo, ging in première tijdens het Aurora Music Festival in Sydney 2008. Robert Oetomo (1988) has a double career: as a percussionist and as a composer. He is currently studying for his master’s in percussion at the Mannheim Conservatory of Music. Robert has won many prizes, including first prize in both the Open Marimba and Open Vibraphone categories of the 2010 Australian Percussion Eisteddfod. As a composer, Robert has created numerous works for percussion, performed in many countries. His first symphonic work, Spirit of the Dreaming with solo didgeridoo, premiered at the 2008 Aurora Music

Masayuki Niino Japan

Festival in Sydney.

Yuka Ohta Japan

De in 1989 geboren Masayuki Niino studeerde voor zijn

Yuka Ohta (1986) begon haar opleiding in 2001 aan

bachelor examen percussie aan het Kunitachi College of

de Music High School Nishinomiya in Hyogo, Japan. Zij

Music in Japan. Hij voltooide deze studie met de hoogste

vervolgde haar studie in Tokyo bij Momoko Kamiya. Sinds

score en kreeg de Yatabe prijs voor de beste uitvoering. In

2009 studeert ze in Duitsland bij onder anderen Peter

2010 nam hij succesvol deel aan de 7th PAS International

Prommel. In 2002 behaalde Yuka de eerste prijs tijdens de

Percussion Competition in Italië, waar hij de Grand Prix

Japan Student Music Competition; een jaar later won zij

op snaredrum kreeg toegekend. Momenteel werkt hij als

het Choukouhai Concours en in 2009 ontving zij de eerste

docent aan de Tokyo Music Academy.

prijs Takeoka van het Kunitachi conservatorium. Sinds oktober volgt Yuka het master program Contemporary

Born in 1989, Masayuki Niino completed his Bachelor of

Music in Frankfurt.

music studies at Kunitachi College of Music in Japan, where he graduated with the highest score in the percussion

Currently living in Darmstadt, Germany, Yuka Ohta (1986)

department and was awarded the Yatabe Prize for best

began her studies in 2001 at the Music High School Nishino-

performance. In 2010 he successfully participated in the 7th

miya in Hyogo, Japan. She continued her studies in Tokyo

PAS International Percussion Competition in Italy, where he

with Momoko Kamiya. Since 2009 she has been studying in

won the Grand Prix on snare drum. He is currently teaching

Germany with Peter Prommel, among others. In 2002 Yuka

at the Tokyo Music Academy.

was awarded first prize at the Japan Student Music Competition and a year later she won the Choukouhai Competition. In 2009 she was awarded the first prize Takeoka of the Kunitachi conservatory. Yuka has been following the master program of Contemporary Music in Frankfurt since October.

27


Shuji Ono Japan

Alex Petcu Ireland

Shuji Ono, geboren 1982, begon zijn opleiding aan de

Alex Petcu (1986), een Ier van Roemeense origine, begon

Senzoku Gakuen of Music in Kanagawa, Japan. Hier

op 5-jarige leeftijd met slagwerk aan de muziekschool

behaalde hij in 2006 cum laude zijn diploma. In juni 2010

van Cork. Na zijn studie aan het conservatorium van

sloot hij het solisten master program af aan het Royal

Nantes, Frankrijk, werkt hij momenteel voor zijn Master

College of Music in Stockholm; sindsdien studeert hij hier

of Arts in Cork. Als solist gaf Alex onder meer recitals in

voor zijn solistendiploma. In 2004 won Shuji de vierde

het West Cork Chamber Music Festival en werkte met

prijs tijdens de Japan Classic Music Competition en in

het Irish Composers Collective. Ook als orkestmusicus

2009, 2010 en 2011 de Royal Music Academy Scholarship

maakte Alex zich zeer verdienstelijk: hij trad op tijdens de

Competition. Hij trad solistisch op en maakte een tournee

Lucerne Festival Academy en werd gecoached door het

met het marimbakwartet Quartetra. Ono was één van de

Ensemble Intercontemporain. Hij bereikte de halve finale

deelnemers van het TROMP Concours in 2010.

tijdens TROMP Percussion Eindhoven 2010.

Shuji Ono, born 1982, began his education at Senzoku

An Irishman of Rumanian origin, Alex Petcu (1986) began his

Gakuen of Music in Kanagawa, Japan where he graduated

studies in percussion at the music school of Cork at the

with honours in 2006. He completed his soloist master

age of five. Having graduated from the Nantes conservatory

program at the Royal College of Music Stockholm in June

in France, he is currently studying for his Master of Arts in

2010 and since then he has been studying there for his

Cork. As a soloist Alex has performed in recitals during the

soloist diploma. Shuji was awarded fourth prize at the 2004

West Cork Chamber Music Festival and has worked with the

Japan Classic Music Competition and in 2009, 2010 and 2011

Irish Composers Collective. As an orchestral musician, Alex

he won the Royal Music Academy Scholarship Competition. Ono was a participant of TROMP Percussion Eindhoven in

João Carlos Duarte Pacheco Portugal

2010. He now performs as a soloist and has toured as a member of the marimba quartet Quartetra.

performed during the Lucerne Festival Academy and was coached by the Ensemble Intercontemporain. He reached the semi finals during the 2010 edition of TROMP.

João Carlos Duarte Pacheco (1988) volgt de master opleiding in Lissabon bij Pedro Carneiro, nadat hij in 2010 afstudeerde aan het conservatorium van Porto. João behaalde twee keer de eerste prijs tijdens het Iberische Tum-pa-tum-pa concours (2007 en 2010); in september 2007 won hij de tweede prijs tijdens de 21ste editie van de Prémio Jovens Musicos van de Portugese radio en televisie. João is percussionist van onder meer het Leipzig Oktett, Marimbeats Percussion Duo en eerste paukenist/ slagwerker van het Portugees Kamerorkest. João Carlos Duarte Pacheco (1988) is currently following a master’s degree in Lissabon with Pedro Carneiro, having graduated in 2010 from the conservatory in Porto. João has twice been awarded the first prize (Superior Level) at the Iberian Tum-pa-tum-pa competition (2007 and 2010). In September 2007 he won second prize during the 21st Edition of the Prémio Jovens Musicos (Portuguese radio and television). João performs as percussionist with the Leipzig Oktett and Marimbeats Percussion Duo and as principal timpani percussionist with the Portuguese Chamber Orchestra. 28


Antonino Secchia Italy Al op zijn twaalfde begon Antonino Secchia (1988) zijn studie aan het conservatorium van Trapani, Sicilië. Met behulp van de laptop ontwikkelde Antonino een nieuwe wijze van musiceren en notatie. Hij treeedt op als improviserend musicus, speelde bij festivals als Suona Francese, Live Ixem 08, Acoustic Fields (Graz), Garnison 7 Studio (Wenen). Antonino is lid van AMP2 Ensembles en van het Institute for the Very, Very Nervous. Aan het conservatorium in Weimar bereidt hij zich momenteel voor op zijn Konzertexamen. Antonino Secchia (1988) began his studies in percussion aged twelve at the Trapani conservatory in Sicily. Using a laptop, Antonino developed a new way of writing music and notes. He now performs as an improvisational musician and has played at festivals like Suona Francese, Live Ixem 08, Acoustic Fields (Graz) and Garnison 7 Studio (Vienna). He is a member of AMP2 Ensembles and the Institute for the Very, Very Nervous. Antonino is currently preparing for his Konzertexamen, the highest qualification for soloists, at the

Simone Rubino Italy

Jeff Stern United States

Simone Rubino (1993) studeerde aan het Giuseppe Verdi

Jeff Stern (1989) behaalde dit jaar zijn Bachelor of Music

conservatorium bij Riccardo Balbinutti. Hij soleerde bij het

diploma aan de University of Massachusetts. Hij trad

Orkest van de RAI in Turijn en trad in 2008, 17 jaar oud, op

reeds veel solistisch en in kamermuziekverband op, zoals

met Peter Sadlo in het RAI Auditorium. Simone speelt in

alleen al dit jaar bij de Yellow Barn Artist Residency, The

het percussiekwartet Out of Time, dat samenwerkte met

Boston New Music Initiative en het McCormick Marimba

de violist Salvatore Accardo en een cd opnam voor het

Festival in Tampa, Florida. New York Magazine plaatste

label Naïve. Bij de vorige editie van TROMP ontving

hem in de Top Ten Classical Performers of 2011 met zijn

Simone de Annelie Aanmoedigingsprijs en de MCN

opname van J.L. Adams’ Inuksuit; eerder won Jeff met zijn

Willem Vos Prijs voor de beste uitvoering van een

UMass Marimba Band de DownBeat Award for Best Jazz

compositie van een Nederlandse componist.

Combo.

Simone Rubino was born 1993 in Chivasso near Turin, and

This year Jeff Stern (1989) got his Bachelor of Music at the

studied at the Giuseppe Verdi conservatory with Riccardo

University of Massachusetts, Amherst. He has appeared

Balbinutti. He was a soloist with the Orchestra of the RAI

soloistic and in chamber music; to mention only last year,

in Turin and in 2008, at the age of 17, he performed with

he played at Yellow Barn Artist Residency, The Boston New

percussionist Peter Sadlo in the RAI Auditorium. Simone is a

Music Initiative and McCormick Marimba Festival in Tampa,

member of percussion quartet Out of Time, which appeared

Florida. New York Magazine put him in their Top Ten Classical

with violinist Salvatore Accardo and recorded a CD for the

Performers of 2011 with his release of J.L. Adams’ Inuksuit.

label Naïve. He was also awarded the Annelie Encourage-

With his UMass Marimba Band Jeff won the DownBeat

ment Prize and the MCN Willem Vos Prijs during the previous

Award for Best Jazz Combo.

edition of TROMP. 29

Weimar conservatory.


Sabrina Suk Wai Ma United Kingdom Sabrina Suk Wai Ma, (1985, Hong Kong) mag zich al de prijswinnares noemen van grote internationale concoursen; zo won zij de International Competition for Contemporary Music, Polen (2010), de Classical Marimba League Solo Artist Competition, VS (2010) en de International Performers’ Competition for Marimba, Tsjechië (2009). In 2011 was zij halvefinalist bij de Concert Artists Guild Competition in New York. Sabrina behaalde haar Bachelor of Music diploma aan de Universiteit van Michigan met de hoogste onderscheiding en studeert momenteel voor haar Master of Music in Karlsruhe. Sabrina Suk Wai Ma, a native of Hong Kong, was born in England in 1985 and now lives there again. She has won prizes at several international competitions, including first prize at the International Competition for Contemporary Music in Poland (2010), the Classical Marimba League Solo Artist Competition in the US (2010) and the International Performers’ Competition for Marimba in the Czech Republic (2009). In 2011

Galdric Subirana France

she was semi-finalist at the Concert Artists Guild Competition in New York. Sabrina completed her Bachelor of Music degree

Derek Tywoniuk Canada/United States

at the University of Michigan with highest distinction and is

Op zijn vierde begon Galdric Subirana, geboren in 1989,

currently studying for her Master of Music in Karlsruhe.

Derek Tywoniuk (1988) ontving zijn opleiding aan het

zijn slagwerkstudie aan het conservatorium van Perpignan;

Cleveland Institute of Music en bij Jack van Geem aan de

acht jaar oud kwam hij in de klas van Philippe Spiesser.

Colburn School, Conservatory of Music. In 2010 ontving

Al jong won hij prijzen, zoals op zijn elfde de tweede prijs

hij de Bruce Collie Award. Derek remplaceerde in onder

van de National Xylophone Competition in Lempdes, drie

meer het Cleveland Orchestra en was paukenist/

jaar later de derde prijs tijdens de International Marimba

percussionist in het Lucerne Festival Academy Orchestra

Competition in Parijs en op z’n negentiende de Claude Giot

onder leiding van Pierre Boulez. Tywoniuks compositie

International Vibraphone Competition in Clermont-Ferrand.

For Dean Primmer, waarmee hij de ZMF New Music for

Hij was ook één van de deelnemers van TROMP 2010.

Marimba Composition Contest won, werd uitgegeven

Momenteel studeert hij voor zijn masters in Lyon.

door C.F.Peters.

Galdric Subirana (1989) began studying percussion at the

Derek Tywoniuk (1988) was educated at the Cleveland Institute

Perpignan conservatory at the age of four. At eight years old

of Music (Bachelor of Music 2010) and with Jack van Geem

he joined the class of Philippe Spiesser. He started winning

at Colburn School, Conservatory of Music. In 2010 he was

prizes at a very young age; second prize at the National

awarded the Bruce Collie Award. Derek has appeared with

Xylophone Competition in Lempdes aged just 11, third in the

the Cleveland Orchestra and last summer performed as

International Marimba Competition in Paris three years later

percussionist with the Lucerne Festival Academy Orchestra,

and the Claude Giot International Vibraphone Competition

directed by Pierre Boulez. Tywoniuk’s composition For Dean

in Clermont-Ferrand at the age of 19. He was one of the

Primmer, which won the ZMF New Music for Marimba

participants of TROMP 2010 and is currently studying for his

Composition Contest, was published by C.F.Peters.

master’s degree in Lyon. 30


Yu-Ching Wei Taiwan

Long Ye China

De in Duitsland woonachtige Taiwanese percussioniste

De Chinese Long Ye (1989) woont in Boston, Amerika.

Yu-Ching Wei (1982) studeerde in haar geboorteland aan

In zijn geboorteland studeerde hij aan het Central

de nationale Chia-Yi universiteit in Chiayi. In New York

Conservatory in Beijing bij Gang Liu en aan het Sichuan

studeerde zij vervolgens aan Buffalo University en Stony

Conservatory in Chengdu, Sichuan bij Yanhjong Bai.

Brook University. Yu-Ching Wei is veelzijdig: zij treedt

Vervolgens specialiseerde hij zich verder in Amerika:

veelvuldig op, doceert aan de University of Buffalo en

Idyllwild Arts Academy, Los Angeles en aan het Boston

de Hochschule für Musik Detmold, zij geeft lezingen en

Conservatory (Bachelor of Music). Momenteel studeert

houdt zich bezig met muziektherapie.

Long Ye bij Nancy Zeltsman en Keith Aleo. Hij speelde in het Shenzhen Symphony Orchestra (met Tan Dun) en aan

Now living in Germany, Taiwanese percussionist Yu-Ching Wei

het Boston Conservatory in het Percussion Ensemble, het

(1982) studied in her homeland at the national Chia-Yi University

Wind Ensemble en het Conservatory Orchestra.

in Chiayi (Bachelor of Fine Arts). She then continued her studies at Buffalo University and Stony Brook University in New York

Long Ye (1989) was born in China and now lives in Boston,

(Doctor of Musical Arts in Percussion Performance). Yu-Ching Wei

USA. In his homeland he studied at the Central Conservatory

is a versatile musician. She regularly performs live, teaches at the

in Beijing with Gang Liu and at the Sichuan Conservatory in

University of Buffalo and the Hochschule für Musik Detmold, gives

Chengdu, Sichuan under Yanhjong Bai. He then continued

lectures (‘Evolution of Percussion World’, ‘Different Perspectives

his studies in the United States at the Idyllwild Arts Academy,

of Percussion Music’ at Chia-Yi University) and has an interest in

Los Angeles and the Boston Conservatory (Bachelor of

music therapy.

Music). Long Ye is currently studying under Nancy Zeltsman

Steven White jr. United States

and Keith Aleo. He performs with the Shenzhen Symphony Orchestra (with Tan Dun) and at the Boston Conservatory with the Percussion Ensemble, the Wind Ensemble and the

De 19-jarige Steven White speelde in diverse ensembles en orkesten, zoals het Nortwestern University Symphony Orchestra en het Northwestern University Percussion Ensemble. Steven sleepte verscheidene prijzen in de wacht, zoals de TCWSH Instrumental Department Outstanding Student Award 2010 en was in 2009 Honored Solist tijdens de Michigan Music Conference. In 2008 en 2010 behaalde hij bij de Michigan State Solo and Ensemble Festival Ratings een zeer hoge score (98 van de 100 punten). The 19 year-old Steven White has performed with various ensembles and orchestras, such as the Nortwestern University Symphony Orchestra and the Northwestern University Percussion Ensemble. Steven has won many prizes, including the TCWSH Instrumental Department Outstanding Student Award 2010 and was Honoured Soloist at the Michigan Music Conference in 2009. He achieved extremely high scores for the Michigan State Solo and Ensemble Festival Ratings (98/100 points) in 2008 and 2010.

31

Conservatory Orchestra.


Prijzen

Prizes

Eerste prijs

MCN - Willem Vos Prijs

First Prize

MCN - Willem Vos Prize

• € 15.000, waarvan € 7.000 is

Voor de beste uitvoering van een

• A sum of € 15,000 of which

For the best rendition of a composition

bestemd voor verdere studie, deelname aan concoursen of de

compositie van een Nederlandse componist.

aankoop van een instrument; • Diverse concertengagementen

• € 500, plus € 500 bestemd

€ 7,000 is reserved for further study, purchase of an instrument; • Various concert engagements for

composers (published by Donemus). Made available by Muziek Centrum

waaronder de Tromp-tournee

van Nederlandse componisten

zie pagina 31.

(uitgegeven bij Donemus).

Second Prize

Beschikbaar gesteld door

• A sum of € 10,000 of which

Muziek Centrum Nederland.

bestemd voor verdere studie,

Persprijs

deelname aan concoursen of de

• € 2.000

aankoop van een instrument;

• Een persoonlijk websiteontwerp

Nederland.

waaronder de TROMP-tournee.

Vrienden van TROMP publieksprijs • € 2.500. Het publiek bepaalt

Derde prijs

in de finale haar eigen favoriet!

• • € 2,000

participation in competitions or the

• A personalised website design

purchase of an instrument; a period of 4 years, including the

Friends of TROMP audience award

TROMP tour.

• • € 2,500. The audience votes for it’s

• Various concert engagements for

bestemd voor verdere studie, deelname aan concoursen of de aankoop van een instrument; • Diverse concertengagementen

own favourite during the final!

Third Prize reserved for further study, participa-

De Annelie encouragement prize

tion in competitions or the purchase

• • € 3,000 made possible by the

• A sum of € 7,000 of which € 3,000 is

of an instrument;

• € 7.000, waarvan € 3.000 is

De Annelie aanmoedigingsprijs •• € 3.000 mogelijk gemaakt door de Vrienden van TROMP.

Press Prize

€ 5,000 is reserved for further study,

• Diverse concertengagementen voor een periode van 4 jaar,

the purchase of scores by Dutch

TROMP tour, see page 31.

voor de aankoop van partituren

• € 10.000, waarvan € 5.000 is

• • € 500 plus € 500 reserved for

a period of 4 years, including the

voor een periode van 4 jaar,

Tweede prijs

by a Dutch composer.

participation in competitions or the

Friends of TROMP

• Various concert engagements for a period of 4 years.

The Annelie encouragement prize is named after honorary board member Annelie Gelijns-Tromp, daughter of founder Th. Tromp.

voor een periode van 4 jaar. De Annelie aanmoedigingsprijs is vernoemd naar erebestuurslid

Youth Jury Prize The youth jury will choose their own

Annelie Gelijns-Tromp, dochter van

winner, not necessarily one of the

oprichter Th. Tromp.

finalists.

Prijs van de Jeugdjury De jeugdjury kiest haar eigen winnaar, niet noodzakelijk één van de finalisten.

32


De winnaars op tournee The winners on tour Aansluitend aan het concours maken de prijswinnaars hun opwachting in internationale concertzalen en op festivals. Immediately after the competition, the prizewinners will appear in international concert halls and at festivals.

TROMP Tour…

…en meer optredens

TROMP Tour…

…and even more

zo 11 nov 2012

wo 06 & do 07 mrt 2013

Sun 11 Nov 2012

Direct na de finale presenteren Britten

Scherpdenkers

Immediately following the final, Britten

Wed 06 & Thu 07 Mrt 2013

Sinfonia, Colin Currie and Alexej Gerassimez

Scherpdenkers

(winner 2010) will present the brand new

The first-prize winner in a special concert

winner 2012 to the public. They will also

with the Nederlands Kamerkoor and author

perform the same presentation concert in

Joost Zwagerman. In Concertgebouw

De Doelen, Rotterdam.

Amsterdam and Muziekgebouw Eindhoven.

The winner of TROMP 2012 on tour

Sun 07 Apr 2013

performances

Sinfonia, Colin Currie en Alexej Gerassimez

De eersteprijswinnaar in een bijzonder

(winnaar 2010) de kersverse winnaar

concert met het Nederlands Kamerkoor

2012 aan het publiek. Aansluitend geven

en schrijver Joost Zwagerman.

zij een zelfde presentatieconcert in

In Concertgebouw Amsterdam en

De Doelen, Rotterdam.

Muziekgebouw Eindhoven.

De winnaar van TROMP 2012 op

zo 07 apr 2013

tournee met Britten Sinfonia en

world Minimal Music

Colin Currie:

Festival Optredens door meerdere TROMP-

vr 25 - zo 27 mei 2013

laureaten in dit unieke World Minimal Music

Tournee Verenigd Koninkrijk

Festival in Amsterdam en Eindhoven

wo 30 mei 2013

aug 2013

De Singel Antwerpen, België

Grachtenfestival Amsterdam

with Britten Sinfonia and Colin Currie:

Fri 25 - Sun 27 May 2013 Tour United Kingdom

Wed 30 May 2013 De Singel Antwerp, Belgium

Thu 31 May 2013 Muziekgebouw Eindhoven, the Netherlands (presented by Nico Muhly)

do 31 mei 2013

Festival Performances from several TROMP laureates in this unique World Minimal Music Festival in Amsterdam and Eindhoven

Aug 2013 Grachtenfestival Amsterdam Sep 2013

Muziekgebouw Eindhoven, Nederland

sep 2013

Fri 01 June 2013

Gaudeamus Muziekweek

(presentatie Nico Muhly)

Gaudeamus Muziekweek

Concertgebouw Bruges, Belgium

Utrecht

Sat 02 June 2013

Further in season 2012-2013

Muziekgebouw Eindhoven, the Netherlands

Various concerts from TROMP laureates in

Utrecht vr 01 jun 2013 Concertgebouw Brugge, België

Verder in seizoen 2012-2013 Diverse concerten door TROMP-

the Netherlands and further afield. More concerts will be programmed with winners

za 02 jun 2013

laureaten in binnen- en buitenland.

of Liszt and IVC. A programme with TROMP

Muziekgebouw Eindhoven, Nederland

Verder worden gezamenlijke concerten

laureates will also be developed in

geprogrammeerd met winnaars van

collaboration with Slagwerk Den Haag.

Liszt en IVC. Ook wordt een programma voor de TROMP-laureaten ontwikkeld in samenwerking met Slagwerk Den Haag.

33

world Minimal Music


TROMP Festival

Do 01 nov openingsconcert Opening Concert

Tijdens het Concours hoort u de sterren van de nabije

Yi-Ping Yang slagwerk, winnaar TROMP 2006

toekomst. Maar TROMP is óók Festival: tien dagen lang

Alexej Gerassimez slagwerk, winnaar TROMP 2010

spectaculaire events door de internationale top op het

Vitaly Pisarenko piano, winnaar Liszt Concours 2008

gebied van drums en percussie!

Anzhelika Fuks piano, winnaar 3e prijs Liszt Concours 2008

You’ll hear the stars of the future during the Competition, but TROMP is also a Festival: ten days of spectacular events and performances from top international drummers and

Bartók - Sonate voor 2 piano’s en slagwerk Liszt - Hongaarse Rhapsodie voor 2 marimba’s

percussionists!

TROMP Percussion Eindhoven opent zijn vierde slagwerkeditie spectaculair. Voor dit denderende Openingsconcert keren de eersteprijswinnaars van de TROMP-edities 2006 en 2010, Yi-Ping Yang en Alexej Gerassimez, terug naar Eindhoven. Zij worden vergezeld door laureaten van het Franz Liszt Pianoconcours 2008: Vitaly Pisarenko en Anzhelika Fuks. Gezamenlijk brengen zij een bijzondere uitvoering van Bartóks Sonate voor 2 piano’s en slagwerk. Die muziek is gewoon grandioos!

Yi-Ping Yang percussion, winner TROMP 2006 Alexej Gerassimez percussion, winner TROMP 2010 Vitaly Pisarenko piano, winner Liszt Contest 2008 Anzhelika Fuks piano, winner 3e prize Liszt Contest 2008 Bartók - Sonata for 2 pianos and percussion Liszt - Hungarian Rhapsody for 2 marimbas TROMP Percussion Eindhoven opens it’s forth edition in spectacular fashion. This vibrant Opening Concert sees the first-prize winners of the 2006 and 2010 editions of TROMP, Yi-Ping Yang and Alexej Gerassimez, returning to Eindhoven. They are joined by laureates of the Franz Liszt Piano Contest 2008: Vitaly Pisarenko and Anzhelika Fuks. Together they perform a unique rendition of Bartók’s Sonata for 2 pianos and percussion. Their music is simply magnificent!

Do 01 nov | 12.30 uur Kleine Zaal 34


Festivalprogramma Festival program

Do 01 nov Openingsconcert TROMP 2012 -

Za 03 nov Slagwerkspektakel TROMP Beats All -

Zo 04 nov Aan de Slag

Opening concert TROMP 2012

Percussion extravaganza

Workshops & clinics

-

TROMP Beats All

12.30 uur | Kleine Zaal

Wo 07 nov Efterklang & Sinfonia Rotterdam -

13.00 - 16.00 uur

13.00 - 17.30 uur

Markt & Muziekgebouw

Kleine Zaal & foyers

Do 08 nov Lunchpauzeconcert -

Vr 09 nov A Bigger Bang -

Za 10 nov Compositiewedstrijd -

Lunch-break concert

Les Tambours du Bronx, Mohammad

Composition competition

Reza Mortazavi, World Drummers Ensemble & Slagwerk Den Haag

20.15 uur | Catharinakerk

12.30 uur | Rabobank Grote zaal

20.15 uur | Rabobank Grote zaal

13.00 uur | Kleine Zaal

Za 10 nov Juryleden in Concert

Za 10-17 nov Fresku & The Singing Building -

Zo 11 nov Finale TROMP 2012

Jury members in Concert

16.00 uur | Kleine Zaal

35

Finals TROMP 2012

(vanaf) 18.00 uur | Vestdijk

14.00 uur | Rabobank Grote zaal


*because a hospital stay should only make us better. Hospitals are doing their utmost to minimise the risks of patient infection. One of the ways we are helping with this is with UV purification lamps that disinfect the air. By investing more time in understanding people, we’ve created a portfolio of 55,000 innovative patents that enhance the quality of life for people everywhere. Find out more at www.philips.com/because

36


za 03 nov Tromp Beats All

Slagwerkspektakel op de Markt in Eindhoven

TROMP maakt zich sterk voor de ontwikkeling

Festa do Samba

Zeer Groot Tromp Zelfgemaakt

van jong muzikaal talent en besteedt deze editie

Gratis festival in de binnenstad van Eindhoven.

Schoolpleinorkest

meer dan ooit aandacht aan educatie. Zowel

Free festival in the city centre of Eindhoven.

Huge Tromp Homemade Schoolyard Orchestra

basis- als middelbare scholen in de regio nemen deel aan een uitdagend en spectaculair slagwerk-

13.00 uur | Eindhoven stadscentrum

Een muzikaal feest voor kinderen, leerkrachten ĂŠn

programma.

gratis toegang

bezoekers. A musical celebration for children, teachers and visitors.

Zie pagina 44 t/m 46 voor uitgebreide informatie over educatie tijdens TROMP

Circle Percussion

15.00 uur | Markt Eindhoven

Heftig, ritmisch en avontuurlijk. Slagwerkspektakel in

gratis toegang

Percussion extravaganza

Muziekgebouw Eindhoven.

in Eindhoven city centre

Intense, rhythmic and adventurous. Percussion extravaganza in Muziekgebouw Eindhoven.

TROMP is committed to the development of young

Team DARE Een enorme door robots aangestuurde slagwerk-

musical talents and our focus on education is even

13.15 uur | Rabobank Grote Zaal

installatie, gemaakt door studenten aan de TUe.

greater this year. Both primary and secondary schools

gratis toegang

An enormous percussion installation, controlled by robots,

in the region will participate in a challenging and

made by students of the TUe.

spectacular percussion program. See pages 44 - 46 for more information about education during TROMP

Beats & Barrels Talentenklas

13.00 - 17.00 uur | Markt Eindhoven

Beats & Barrels Talent class

gratis toegang

Scholieren leren samen met Slagwerkgroep Circle Percussion hoe het voelt zelf muziek te maken. Students work together with Percussion group Circle

Trompbot

Percussion to learn how it feels to make your own music.

De door leerlingen ontworpen drumrobots komen samen in een heus robotorkest.

15.00 uur | slotconcert Markt Eindhoven

The drum robots designed by students join forces in a giant

gratis toegang

robot orchestra.

13.00 - 17.00 uur | Markt Eindhoven gratis toegang

37


zo 04 nov Aan de Slag! Een zondag lang clinics, workshops en miniconcerten op vier podia in de zalen en foyers van Muziekgebouw Eindhoven. Het gratis toegankelijke Aan de Slag! biedt een prachtige en afwisselende serie workshops, clinics en miniconcerten door grote namen uit de (inter)nationale wereld van drums en percussie. A Sunday full of clinics, workshops and mini concerts on four stages and in the halls and foyers of Muziekgebouw Eindhoven. This free event offers a wonderful and varied series of workshops, clinics and mini concerts from great names in the world of drums and percussion.

13.15 uur

Leticia Marimba en percussieloops met een latin twist

15.30 uur

Marimba and percussion loops with a Latin twist

13.30 uur

Hans Eijkenaar drum-clinic

14.00 uur

Richard Heijerman & Richard Moelker Gelaagd Spelen - de cursus uit Slagwerkkrant live Gelaagd Spelen (Layered Playing) – the course

piccolos, lyras, navy drums and more

15.30 uur

Merwijk’s percussion group

16.00 uur

Pete Lockett Soloperformance van ’s werelds meest veelzijdige percussionist & tevens TROMP jurylid Solo performance from the world’s most

Tatiana Koleva Marimbaspeelster en studenten van Youth Percussion Pool met nieuwe muziekcomposities Marimba player and students of the Youth Percussion Pool with new musical compositions.

Marije Nie Passionele combinatie van tapdans en slagwerk Passionate combination of tap-dance and percussion

16.15 uur

versatile percussionist & TROMP jury member

14.45 uur

Inside Drums United Een kijkje in de keuken van de percussiegroep van Lucas van Merwijk A peek behind the scenes of Lucas van

from Slagwerkkrant live

14.15 uur

Pasveerkorps (Markt) Piccolo’s, lyra’s, marinetrommels en meer.

Stef Broks Wervelende clinic van Nederlands’ metaldrummer nummer één Effervescent clinic from number one Dutch metal drummer

16.45 uur

Kuenta i Tambu, feat. Roël Calister Onweerstaanbare swinger van deze heftige hippe percussiegroep Irresistible sounds from this incredibly hip

15.00 uur

Ton Dijkman Onweerstaanbare grooves van Borsatodrummer

percussion group

Irresistible grooves from Borsato’s drummer

zo 04 nov | 13.00 - 17.30 uur

Aan de Slag! & A Bigger Bang is in samenwerking met Slagwerkkrant geprogrammeerd.

Kleine Zaal en foyers

Aan de Slag! & A Bigger Bang is programmed in collaboration with Slagwerkkrant.

38


wo 7 nov Efterklang & Sinfonia Rotterdam The Piramida Concert

Al 10 jaar haalt de Deense groep Efterklang het maximale uit muziek. Met een onstilbare honger voor experiment verlegt dit collectief telkens zijn grenzen. Ook in live-shows waarin de band vaak in wisselende bezettingen aantreedt. ‘An example of how a total integration of orchestral, electronic & rock elements can bring rewards’, aldus de pers in een ****-recensie. The Piramida Concert is een orkestrale uitvoering van Efterklangs nieuwe album Piramida, waaraan onder anderen Nils Frahm, Peter Broderick en multi-instrumentalist Earl Harvin (Air, Tindersticks, The Frames) meewerkten. De première hiervan vond dit voorjaar plaats in de Sydney Opera House. In de band onder anderen multiinstrumentalist Peter Broderick en drummer Budgie (Siouxsie and the Banshees). The Piramida Concert featuring Rotterdam Sinfonia is een internationale coproductie tussen AB, Bozar en Muziekgebouw Eindhoven. The Danish group Efterklang has been getting the most out of music for 10 years. With an insatiable hunger for experiment, this collective continues to push boundaries. When performing live, the four-piece core band is often joined on stage by additional musicians. ‘An example of how a total integration of orchestral, electronic & rock elements can bring rewards’, according to the press in a five star review. The Piramida Concert is an orchestral performance of Efterklangs new album Piramida, which also features Nils Frahm, Peter Broderick and multi-instrumentalist Earl Harvin (Air, Tindersticks, The Frames). The première was performed earlier this year in Sydney Opera House. The band members include multi-instrumentalist Peter Broderick and drummer Budgie (Siouxsie and the Banshees). The Piramida Concert featuring Rotterdam Sinfonia is an international co-production from AB, Bozar and Muziekgebouw Eindhoven.

Efterklang Band en Sinfonia Rotterdam Matthew Coorey, dirigent conductor Budgie, drums, special guest Support Peter Broderick The Piramida Concert

wo 07 nov | 20.15 uur | Catharinakerk, Eindhoven do 08 nov | 20.00 uur | Ancienne Belgique, Brussel

39


vr 09 nov A Bigger Bang Eén groot slagwerkfeest!

Slagwerkfestival A Bigger Bang presenteert het neusje van de zalm van de wereldpercussie. In vier programmapunten op één avond komen de percussietradities uit Cuba, Iran, Engeland, Frankrijk, India, Nigeria, Nederland en Brazilië voorbij.

A great percussion celebration! Percussion festival A Bigger Bang presents the pick of the bunch from the world of percussion. The percussion traditions from Cuba, Iran, England, France, India, Nigeria, the Netherlands and Brazil presented over four elements during one evening.

20.15 uur Mohammad Reza Mortazavi 20.45 uur The World Drummers Ensemble

Selvaganesh, Horacio ‘El Negro’ Hernandez,

Sola Akingbola, Marcos Suzano

21.30 uur Slagwerk Den Haag

Met Timber van Michael Gordon

22.00 uur Les Tambours du Bronx 40


Les Tambours Du Bronx

The World Drummers Ensemble

Industrieel slagwerk op olievaten met een randje

De allerbeste slagwerkers ter wereld komen samen in

afrobeat, een vleugje gothic en vooral compromisloze

The World Drummers Ensemble.

rockgrooves. Met hun nieuwe show ‘Fukushima Mon

The world’s very best percussionists come together in

Amour’ zullen Les Tambours du Bronx de spectaculaire

The World Drummers Ensemble.

afsluiting vormen van slagwerkfestival A Bigger Bang. Industrial percussion on oil drums with a hint of afro beat,

Selvaganesh, kanjira (India)

a touch of gothic and lot of uncompromising rock grooves.

In John McLaughlins band Shakti speelde hij zich in de

With their new show ‘Fukushima Mon Amour’, the group

kijker met zijn kanjira. Uit die kleine Indiase traditionele

Les Tambours du Bronx create a spectacular finale to the

trommel uit Madras haalt hij zowel diepe als hoge,

percussion festival A Bigger Bang.

heldere klanken. Selvaganesh’ virtuositeit grenst aan het ongelofelijke. In John McLaughlin’s band Shakti he played himself into

Mohammad Reza Mortazavi

the spotlight with his kanjira. He is able to create both rich,

Heel af en toe is er een musicus die grenzen verlegt. De

deep and high, clear notes from the small Indian traditional

Iraanse zarbspeler Mohammad Reza Mortazavi behoort

drum from Madras. Selvaganesh’s virtuosity borders on the

onbetwist tot die selecte groep. Hij klinkt solo als een percussiegroep, speelt de meest prachtig doorlopende grooves, en soleert daar briljant overheen. Every now and then there comes a musician that pushes the

unbelievable.

Horacio ‘El Negro’ Hernandez, drums (Cuba) Zijn energie, souplesse en onweerstaanbare Afro-

boundaries. The Iranian zarb player Mohammad Reza Mortazavi

Cubaanse grooves leveren de drums-basis voor deze

is undoubtedly one such performer. On his own, he sounds

percussiegroep. Hij is bekend van zijn spel bij Santana,

like a percussion group, plays the most beautiful continuous

Michel Camilo, Buika en Eddie Palmieri.

grooves, and solos brilliantly over them.

His energy, agility and irresistible Afro-Cuban grooves form the drum foundations for this percussion group. He is famous for performing with Santana, Michel Camilo, Buika

Slagwerk Den Haag: Timber

and Eddie Palmieri.

Timber is een muziekstuk voor zes slagwerkers, speciaal voor Slagwerk Den Haag geschreven door componist Michael Gordon: hypnotiserend, bijna spiritueel. Het wordt uitgevoerd op simantra’s, slaginstrumenten die op het oog veel weg hebben van houten balken. Timber is a piece of music for six percussionists, written specially for Slagwerk Den Haag by composer Michael Gordon: hypnotizing, almost spiritual. It is performed on

Sola Akingbola, percussie, zang (Nigeria) De pecussionist van Jamiroquai! Zijn soloalbum Routes to Routes laat zijn Yoruba- percussieachtergrond uit Nigeria horen. The percussionist of Jamiroquai! His solo album Routes to Routes showcases his Yoruba percussion background from Nigeria.

simantras, percussion instruments that seem to resemble planks of wood.

Marcos Suzano, pandeiro (Brazilië) Hij tilde het spel op de Braziliaanse tamboerijn, de pandeiro, naar een eenzaam hoog niveau, solo en als begeleider van grootheden als Gilberto Gil, Marisa Monte en Djavan. He lifts the music of the Brazilian tambourine, the pandeiro, to unparalleled heights, both solo and when accompanying greats such as Gilberto Gil, Marisa Monte and Djavan.

41


za 10 nov Fresku & The Singing Building ‘The Singing Building’ van designer Lucas Maassen is een uniek samenwerkingsproject tussen TROMP Percussion Eindhoven en GLOW Festival. Rapper Fresku maakt speciaal voor deze gelegenheid een nieuwe rap en laat zich begeleiden door de ‘human beatboxer’ Y’Skid. Lucas Maassen studeerde in 2002 af aan de Design Academy Eindhoven en won sindsdien vele prijzen. Zijn werk stond centraal in exposities en musea over de hele wereld. Rapper Fresku won met zijn eerste singel Twijfel (2009) direct de State Awards 2009 en de Lijn5 Award. Nog geen jaar later stond hij op Lowlands en eindigde hij als tweede bij de 3voor12 Awards voor beste album. Ooit een gebouw zien zingen? Kom dan tussen zaterdag 10 en zaterdag 17 november naar de Vestdijk en beleef het zelf! ‘The Singing Building’ by designer Lucas Maassen is a unique collaborative project between TROMP Percussion Eindhoven and GLOW Festival. Rapper Fresku has created a new rap especially for this event and is accompanied by the ‘human beatboxer’ Y’Skid. Lucas Maassen graduated from the Design Academy Eindhoven in 2002 and has won many prizes since then. His work has been the focus of numerous exhibitions and museums throughout the world. Rapper Fresku’s first single Twijfel (2009) immediately won the State Awards 2009 and the Lijn5 Award. Just one year later he performed at Lowlands and finished the 3voor12 Awards in second place for best album. Ever seen a building singing? Well, come to the Vestdijk between Saturday 10 and Saturday 17 November and see for yourself!

za 10 - za 17 nov | vanaf 18.00 uur Vestdijk, Eindhoven

42


za 10 nov Compositie wedstrijd

za 10 nov Juryleden concert

Composition competition

Jury members in concert

Componeren voor percussie is – wat je noemt – een vak apart. Jonge componisten die

Pedro Estevan, Jean Geoffroy, Pete Lockett, Zoltan Ràcz,

studeren aan Koninklijk Conservatorium Den Haag, Conservatorium van Amsterdam

Arnold Marinissen, Momoko Kamiya en Nancy Zeltsman

en Codarts Rotterdam gaan de uitdaging aan en schrijven nieuw werk voor percussie. Alle inzendingen worden tijdens TROMP uitgevoerd door medestudenten. Wat je noemt

o.a. Marinissen - Sechs Trommeln

ultiem aanwezig zijn aan het front van de nieuwe muziek.

Solowerk door Pete Lockett (tabla) & Pedro Estevan (riq)

De winnaar ontvangt een geldprijs, een compositieopdracht van November Music en een uitgave van zijn werk door Donemus.

Na ruim een week luisteren en beoordelen komen de juryleden van het concours van TROMP Percussion Eindhoven achter de jurytafel vandaan. Aan de vooravond van

Composing for percussion can be described as a unique art form. Young composers studying at Koninklijk Conservatorium Den Haag, the Conservatory of Amsterdam and Codarts Rotterdam take on the challenge of writing a brand new piece for percussion. All entries will be performed by fellow students during TROMP. You could call it the ultimate in being at the forefront of new music.

de finale betreden ze gezamenlijk het podium en ontladen ze de spanning met een ongekende slagwerkshow. De crème de la crème van de internationale slagwerkwereld op één podium!

The winner will receive a money prize, a composition commission from November Music and

Pedro Estevan, Jean Geoffroy, Pete Lockett, Zoltan Ràcz,

their work will be published by Donemus.

Arnold Marinissen, Momoko Kamiya en Nancy Zeltsman o.a. Marinissen - Sechs Trommeln Solo work by Pete Lockett (tabla) & Pedro Estevan (riq) After more than a week of evaluation and assessment, the members of the TROMP Percussion Eindhoven jury finally leave the confines of their jury seats. They will come together on stage, the evening prior to the final, to diffuse the tension in the air with an unprecedented percussion show. The crème de la crème of the international percussion world together on one stage!

43

za 10 nov | 13.00 uur

za 10 nov | 16.00 uur

Kleine Zaal

Kleine Zaal


ALEXEJ GERASSIMEZ 1st Prize, Public Prize & Press Prize “A natural born soloist, an artist!� TROMP Jury 2010

Stichting Dioraphte steunt kwalitatieve projecten op het gebied van kunst en cultuur met een landelijk of internationaal bereik. Ook TROMP Percussion Eindhoven mag rekenen op onze steun om veelbelovend slagwerktalent te presenteren aan een deskundige jury en een breed publiek. Niet straks, maar nu. Omdat cultuur rijkdom is die je met elkaar deelt.

Steun ook TROMP Percussion Eindhoven. Als bezoeker, als vriend, als mecenas. 44


zo 11 nov Finale finals

Britten Sinfonia o.l.v. Bas Wiegers

Britten Sinfonia, conductor Bas Wiegers

Colin Currie & finalisten van TROMP Percussion Eindhoven 2012

Colin Currie & the finalist of TROMP Percussion Eindhoven 2012

Muhly - Double Concerto voor 2 slagwerkers en orkest (wereldpremière) Roukens - Rotterdam Concerto nr 1 Gerassimez - Solowerk & werk door de finalisten

Muhly - Double Concerto for 2 percussionists and orchestra (world première) Roukens - Rotterdam Concerto nr 1 Gerassimez - Solo work & work by the finalists

Het is meteen ‘in de spotlights’ voor de finalisten van het concours van TROMP Percussion Eindhoven. Niemand minder dan meesterpercussionist Colin Currie neemt de nieuwe generatie slagwerk-

The ultimate recipe for the finale of TROMP Percussion: ‘In the spotlights’ for

toppers mee voor de première van het Double Concerto dat composer in residence Nico Muhly

the finalists of the TROMP International Percussion Competition Eindhoven.

speciaal voor deze gelegenheid schreef. Nieuw talent, nieuwe winnaars en nieuwe muziek. Het

Internationally renowned percussionist Colin Currie accompanies the new

hoogtepunt en een zinderende afsluiting van een week lang TROMP Percussion Eindhoven 2012.

generation of top-class percussionists with the premiere of Muhly’s ‘Double Concerto’. Nico Muhly – composer in residence – composed this new work especially for the finals of TROMP Percussion Eindhoven 2012. New talent, new winners and new music. The ultimate climax and a blistering finale after a full week of TROMP Percussion Eindhoven 2012.

zo 11 nov | 14.00 uur Rabobank Grote Zaal 45


Educatie Education TROMP maakt zich sterk voor de ontwikkeling van jong muzikaal talent. Naast het concours biedt TROMP een breed scala aan activiteiten die jongeren enthousiasmeren voor klassieke muziek en slagwerk. Daarbij wordt 贸贸k de eigen muzikale ontwikkeling gestimuleerd. TROMP is committed to the development of young musical talent. As well as the competition, TROMP also offers a wide variety of activities to get young people interested in classical music and percussion, which also stimulates their personal musical development.

46


evenementen voor jong & oud events for kids & adults

Compositiewedstrijd

Tromp Beats All

Festa do Samba

TROMP Percussion Eindhoven presenteert voor de

Beats & Barrels Talentenklas

Festa do Samba is in 1999 ontstaan als het 25-jarig

derde keer de TROMP Eindhoven compositiewedstrijd

Samen het ritme voelen, slaan, rauw en ongelikt zelf

verjaardagsfeestje van Os Malandros uit Eindhoven. Een

voor Nederlandse conservatoriumstudenten. Studenten

muziek maken en ervaren! Met dit educatieve project

festival, georganiseerd door Os Malandros, in de binnen-

compositie van Nederlandse conservatoria (Koninklijk

voor het voorgezet onderwijs leren leerlingen hoe het

stad van Eindhoven. Belangrijkste doelen zijn: Elkaar

Conservatorium Den Haag, Conservatorium van

voelt zelf muziek te maken. Slagwerk is hier vanwege zijn

ontmoeten, samen spelen, naar elkaar luisteren en

Amsterdam en Codarts Rotterdam) krijgen de opdracht

laagdrempeligheid uitermate geschikt voor. Samen met

van elkaar leren. Vanaf 2012 wordt het Festa do Samba

een werk te schrijven voor percussie. Alle inzendingen

slagwerk aan de slag verbindt en bewijst dat zelf muziek

in samenwerking met TROMP Percussion Eindhoven

worden tijdens de TROMP week uitgevoerd door

maken een uitlaatklep kan zijn. Voor de realisatie wordt

gerealiseerd.

medestudenten. De winnaar krijgt een geldprijs, een

samengewerkt met Slagwerkgroep Circle Percussion. Het

compositieopdracht van November Music en een

project bestaat uit diverse hypermoderne leertrajecten en

Festa do Samba

uitgave van zijn werk door Donemus.

een grootschalig slotconcert.

Festa do Samba began in 1999 as the 25th birthday party of Eindhoven-based Os Malandros. A festival organised

Composition Competition

Tromp Beats All

TROMP Percussion Eindhoven presents the TROMP

Beats & Barrels Talent class

Eindhoven composition competition for Dutch conservatory

Beat the rhythm, feel the rhythm, make and experience raw

students for the third time. Students of composition at Dutch

and unpolished music together! With this educational project

music schools (Koninklijk Conservatorium Den Haag,

for primary school students, the children learn what it really

Conservatorium of Amsterdam and Codarts Rotterdam)

feels like to make music. The accessibility of percussion

are given the task of creating a piece for percussion. All

makes it the perfect medium for this. Coming together to

applications will be performed by fellow students during

learn about percussion connects those involved and proves

the TROMP week. The winner will receive a money prize,

that making music can be a truly expressive outlet. This

a composition commission from November Music and their

project is realized together with percussion group Circle

work will be published by Donemus.

Percussion. It consists of various hyper-modern educational

by Os Malandros in Eindhoven’s city centre. It’s most important objectives are: To meet, play together, listen to each other and learn from each other. From 2012, the Festa do Samba is realized in collaboration with TROMP Percussion Eindhoven.

programs and a large-scale closing concert.

47

za 10 nov | 13.00 uur

za 10 nov | 13.00 uur

za 03 nov 2012 | 13.00 uur

Rabobank Grote Zaal | gratis toegang

Rabobank Grote Zaal | gratis toegang

Eindhoven stadscentrum | gratis toegang


Zeer Groot Tromp

Trompbot

Team DARE

Zelfgemaakt Schoolpleinorkest

Leerlingen van de ‘technasium afdeling’ van het

Het Team DARE van de Technische Universiteit Eindhoven

Een muzikaal feest voor kinderen, leerkrachten én

Dr. Knippenberg College uit Helmond gaan een

presenteert in een tent op de Markt een grote door

bezoekers. Het Zeer Groot Tromp Zelfgemaakt

uitdagende opdracht aan: ‘Bouw een drumrobot, maak

robots aangestuurde slagwerkinstallatie. In de grote

Schoolplein Orkest (GZSO) is een project voor alle

een percussie-instrument, componeer een ritme voor

slotuitvoering van TROMP Beats All wordt deze inter-

groepen binnen het basisonderwijs. Het project wordt

meerdere percussie-instrumenten en programmeer

actief ingezet. De installatie zal ook tijdens het TROMP

op school uitgevoerd, waarbij op ongebruikelijke

een performance met samenspel’. Tijdens de grote

festival blijven staan met presentaties op gezette tijden.

instrumenten muziek wordt gemaakt. Tenslotte komt

slotuitvoering van TROMP Beats All zijn alle creaties te

iedereen bij elkaar in een ‘schoolpleinconcert’ voor

bewonderen in een heus robotorkest!

Team DARE Team DARE from the Technical University Eindhoven

ouders, buren en bekenden. Er wordt op van alles muziek gemaakt: cementkuipen, gestemde steiger-

Trompbot

presents a large robot-controlled percussion installation in

pijpen, gestemde bierflessen, shakers, klapkokers en

Students of the ‘technasium’ department of the Dr.

a tent on the Market square. The robot-group will play an

klankplanken worden door de workshopleiders

Knippenberg College in Helmond have accepted an

interactive role in the grand final performance of TROMP

impressive challenge: Construct a drum robot, make a

Beats All. The installation can also be seen during the TROMP

percussion instrument, compose a rhythm for multiple

festival, with regular presentations.

meegebracht. Daarnaast wordt er gezongen, gerapt, geklapt en gestampt.

Huge Tromp Homemade Schoolyard Orchestra

percussion instruments and programme a combined performance together. You can admire all the resulting creations in a true robot orchestra during the grand closing performance of TROMP Beats All!

A musical celebration for students, teachers and visitors. The Huge Tromp Homemade Schoolyard Orchestra (GZSO in Dutch) is a project aimed at all groups of primary education. The project, which will take place at school, will see children creating music using unusual instruments. In conclusion, all the students come together in a ‘schoolyard concert’ to perform for parents, neighbours and friends. They’ll make music on all kinds of things. The workshop teachers will provide cement tubs, tuned scaffolding pipes, tuned beer bottles, shakers, tubes and boards. These will be combined with singing, rapping, clapping and stamping.

za 03 nov | 15.00 uur

za 03 nov | 13.00 - 17.00 uur

za 03 nov | 13.00 - 17.00 uur

Markt Eindhoven | gratis toegang

Markt Eindhoven | gratis toegang

Markt Eindhoven | gratis toegang 48


vrienden friends

Vrienden van

Friends of

TROMP Percussion Eindhoven

TROMP Percussion Eindhoven

TROMP heeft in de loop der jaren een vaste vrienden-

TROMP has gradually gathered a group of close friends

kring opgebouwd. Sinds 1986 heeft deze vriendenkring een hecht verband gekregen in de vorm van een stichting. Doel is vooral de belangstelling voor het

over the years. This circle of friends has become even closer since 1986, when it formed an official foundation with the main objective of stimulating interest in the TROMP Competition and Festival. This is partly achieved

TROMP Concours en Festival te vergroten. Dit gebeurt

by making various prizes available, such as the Audience

onder meer door het ter beschikking stellen van

Award.

diverse prijzen, zoals de Publieksprijs. Hospitable welcome

Gastvrije opvang Veel Vrienden van TROMP zorgen tijdens de concoursperiode voor de gastvrije opvang van de concoursdeelnemers in verschillende gastgezinnen. Woont u in de nabije omgeving van Eindhoven en

Many Friends of TROMP ensure that the competition participants receive a warm welcome in Eindhoven and that they are able to stay with a welcoming host family for the duration of the event. If you live in the Eindhoven area and are interested in becoming one of our hosts, please let us know.

heeft u interesse om als gastgezin te fungeren, laat het ons dat weten.

Would you like to become a Friend or host family? In order to realize the aims of the Foundation, we need

Wilt u ook Vriend of gastgezin worden? Om de doelen van de Stichting te kunnen realiseren is steun hard nodig. Word ook Vriend van TROMP. Voor € 15 per jaar (€ 25 met partner) bent u al donateur

a great deal of support. Why not join the Friends of TROMP? For just € 15 a year (€ 25 with a partner) you can become a supporter of our circle of Friends. The annual contributions and any other financial support given by the Friends provide a significant boost to

van onze Vriendenkring. De jaarlijkse bijdragen en

the Eindhoven music scene. Yet a friendship works

eventuele verdere financiële ondersteuning van de

both ways. The benefits of becoming a Friend include

Vrienden betekenen een belangrijke impuls voor het

discount on entrance tickets for the concerts and events

Eindhovense muziekleven. En vriendschap komt van

during TROMP and an annual Friends gathering.

twee kanten. Zo krijgen Vrienden onder meer korting op de toegangskaarten voor de concerten en events tijdens TROMP en zij zijn van harte welkom tijdens de jaarlijkse vriendenavond.

Interested? You can easily join the Friends online via Tromppercussioneindhoven.nl or via the Friends Secretary: Mevr. Maud van der Wiel (secretary) Amerikalaan 75, 5691 KC Son

Wilt u zich aanmelden? Dat kan eenvoudig

T +31 (0)499 477147

online via Tromppercussioneindhoven.nl

E maud.vanderwiel@planet.nl

of via het Vriendensecretariaat: Mevr. Maud van der Wiel (secretaris) Amerikalaan 75, 5691 KC Son T +31 (0)499 477147 E maud.vanderwiel@planet.nl

49


ORGANISATIE ORGANISATION TROMP Percussion Eindhoven wordt georganiseerd

Redactie Editorial office

door Muziekgebouw Eindhoven in opdracht van

Paul Janssen, Guido Rooyakkers,

Stichting TROMP Biテォnnale.

Jeannine van Tienen, Stephen Westra

Muziekgebouw Eindhoven is commissioned by TROMP

Vertalingen Translations

Biennial Foundation to organise TROMP Percussion

Jo Gates / jo@studio3punt2.nl

Eindhoven.

Fotografie Photo credits Divulgatao, Joyce van der Feesten, Claudia Hansen,

Artistiek leider Artistic manager

Vincent van den Hoogen, Pieter Kers,

Frank Veenstra

Clinton Blackburn Photography

Projectmanagement Projectmanager

Ontwerp Design

Arthur van der Drift

Marieke van de Graft / www.mvdg.nl

Assistent projectmanagement

Druk Print

Assistant Projectmanagement

Lecturis

Imke Vermeulen Marketing Guido Rooyakkers

CONTACT CONTACT TROMP Percussion Eindhoven Postbus 615

BESTUUR STICHTING TROMP BIテ起NALE

5600 AP Eindhoven

TROMP BIENNALE FOUNDATION

T. +31 40 265 56 66

COMMITTEE

E. info@tromppercussion.com

Board members of the Foundation: M. Pieterson, chairman

www.tromppercussion.com

J. Smits, treasurer F. van Rappard, secretary S. Billet, member M. Starmans-Gelijns, member M. ten Harmsen van der Beek, member V. Oskam, member L. Vis, member A. Gelijns-Tromp, honorary member

Colofon 2012 Colophon 2012 50


www.delagelanden.com De ambitie om nummer 1 te zijn vereist motivatie, doorzettingsvermogen en de wil om je eigen grenzen te verleggen, je prestaties te verbeteren. Dat geldt ook in ons metier. De Lage Landen heeft zich in ruim 40 jaar ontwikkeld tot een wereldwijd opererende organisatie, met het hoofdkantoor in Eindhoven en vestigingen in meer dan 35 landen. Als dochter van de Rabobank biedt De Lage Landen overal ter wereld financiële diensten aan. In Nederland beavat het producten-pakket auto*-, en bedrijfswagenlease, equipmentlease, ICT-lease, consumer finance** en factoring. In Nederland zijn we al jaren de nummer 1 in leasing en we hebben de ambitie om dat ook te blijven. Heeft u ook ambities? Kijk dan op www.delagelanden.com hoe wij u kunnen helpen om die te verwezenlijken.

Practice makes perfect

*Athlon Car Lease en **Freo zijn onderdeel van De Lage Landen.

DLL_adv_trompconcours_180 x 92.indd 1

10-09-2012 13:10:30

DE WERELD IS VERANDERD. Eén vraag houdt iedereen bezig:

“Maar wat kan ik het beste doen met mijn geld?” BLACKROCK BIEDT REËLE OPLOSSINGEN. Beleggen is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Daarom ondersteunt BlackRock beleggers met wereldwijde marktinzichten en toonaangevend risicobeheer. En daarom profiteren particuliere beleggers bij ons van dezelfde beleggingsexpertise waarop grote instellingen en ondernemingen over de hele wereld al jarenlang vertrouwen. Want we beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om beleggers – groot of klein – te helpen in het huidige moeilijke klimaat op koers te blijven en op een nieuwe manier de portefeuilles op te bouwen waar deze tijd om vraagt.

Ga voor meer informatie naar blackrock.com/newworld

Beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, het meest recente financiële jaarverslag, het vereenvoudigd prospectus of de Essentiële Beleggersinformatie en de betreffende inschrijfformulieren, die beschikbaar zijn op de website www.blackrock.nl of kunnen worden aangevraagd bij het Nederlandse kantoor van BlackRock, gevestigd op Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoon: 020 - 549 5200. De hier door BlackRock geuite visies en meningen zijn van September 2012 en kunnen elk moment veranderen door economische veranderingen en veranderingen in marktomstandigheden. © 2012 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD, en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. Ref: 7111.

51


Experience the Sound of Quality OFFICIAL SUPPORTER TROMP PERCUSSION EINDHOVEN

Our secret? THE PERSONAL TOUCH TO EACH INSTRUMENT

WWW.ADAMS-MUSIC.COM

52