Page 1

Foto: PJB

tromp magazine zesde jaargang

Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

De Janbank onthuld

Botendoop

Op zaterdag 1 april werd deze bank onthuld door Els van der Kleij in aanwezigheid van de familie. Huub Zinkstok hield een inleidende toespraak. Na de onthulling werd koffie en zelfgemaakt gebak aangeboden. pag 4

Op 25 maart werden vier boten aan de vloot toegevoegd. pag 16

Interview met de CREX

Vier enthousiaste roeiers die ook wel van wat lol houden. pag 7

Foto: Jos Budie

ď › ga naar volgende pagina

3

april 2017


Foto: PJB

inhoud

2 tromp magazine zesde jaargang

Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

De Jan-bank onthuld

Botendoop

Op zaterdag 1 april werd deze bank onthuld door Els Van der Kleij in aanwezigheid van de familie. Huub Zinkstok hield een inleidende toespraak. Na de onthulling werd koffie en zelfgemaakt gebak aangeboden. pag 4

Op 25 maart werden vier boten aan de vloot toegevoegd. pag 16

april 2017

Column Hemels zitten

Interview met de CREX

Vier enthousiaste fanatieke roeiers die ook wel van wat lol houden. pag 7

3

Orta Lake Challenge Een race over zes kilometer

Foto: Jos Budie

 ga naar volgende pagina

TrompMagazine verschijnt acht maal per jaar, digitaal en in print.

Huisje Aukema Mooier en mooier Wedstrijdnieuws Veel Trompblikken Trompmasters houden huis op de Amstel

3 Botendoop De Janbank onthuld 4 Openingstocht In memoriam 5 Ledenwerkplaats Roeiongeluk 6 Agenda Colofon Interview 7 Digitaal Uit de stuurstoel De voorzitter

vier nieuwe boten koude voeten

Dirk van der Mei

leden actief

bij Jason, Huissen

CREX, gezellig én ambitieus

Royale gift voor ART

8 10 11 12 14 16 17 20 23 24

Om niet te hoeven scrollen kun je klikken op de pag.cijfers en ‘ga naar’. Ook onderstreepte items zijn gekoppeld.

Redac tioneel Met de invulling van dit redactioneel heb ik nog even gewacht of afgelopen woensdagavond op de ALV nog bijzonderheden naar voren zouden komen. Het aantal belangstellende leden was bescheiden, na de pauze heel bescheiden. Niet onverwacht werd Ton Keetelaar gekozen tot commissaris recreatieroeien. De functie is iets beperkter dan de vorige ‘breedteroeien’, ‘maar’ beloofde de nieuwe commissaris, ‘ik houd ook oog voor het geheel’. De penningmeester werd decharge verleend en tevens kreeg het bestuur

goedkeuring voor het uitstaande bedrag dat nodig is voor de realisatie van de plannen voor de steigers en soos. Nanne Franx, commissaris accommodatie, gaf nog een uitgebreide toelichting over de plannen en de actuele stand van zaken. Het bestuur en de bouwcommissie is verheugd dat de watercompensatie langs het paardenweitje met behulp van de gemeente gerealiseerd kan worden. Erelid George Brusse complimenteerde het bestuur voor de goede sfeer op Tromp. Traditiegetrouw worden op deze ALV de jaarprijzen uitgereikt (zie de Stuurstoel). Deze uitgave van TrompMagazine is dit maal dikker dan anders: 24 pagina’s. Veel informatie dus. pjb

Op deze samengestelde foto is rechts de toekomstige nieuwe steiger in beeld gebracht.

TrompMagazine 4 2017 verschijnt rond 17 mei; inleveren nieuwe kopij in de week voor vrijdag 12 mei

TrompMagazine verschijnt circa 8 x in het jaar. Beoogd in 2017: 1/2 • 8/3 • 12/4 • 17/5 • 28/6 • 6/9 • 11/10 • 29/11

www.ctromp.nl


Vanochtend was het roeiend nog fris, maar eenmaal op het terras brak de zon door en al snel zat het terras vol met mensen die net geroeid hadden. En dat waren er weer veel deze ochtend. Het is duidelijk dat het goeie seizoen aanbreekt en dat betekent weer digitaal dringen op de reserveringslijsten. Zittend op het terras waren de klusgeluiden hoorbaar van de schilders in het huisje, dat gestaag vorm krijgt. De prachtige nieuwe Bank van Jan, die net onthuld is, wordt dankbaar gebruikt als “werkbank”. Rond het terras zoemt het gerucht dat een wethouder van de gemeente Wijdemeren de N 201 wil verdubbelen ten koste van het Kanaal. Omdat daar toch maar eens in de week een betonboot vaart. Zou het echt? Het lijkt onrealistisch. Wel is duidelijk dat onze omgeving verandert. Zo heeft de gemeenteraad van Hilversum besloten dat er een McDonald’srestaurant mag verschijnen aan “onze” toegangsweg. Onduidelijk is nog wanneer dit precies gaat gebeuren. Samen met de TBR-commissie houden we de vinger aan de pols wat voor consequenties deze nieuwe ontwikkeling met zich meebrengt.

www.ctromp.nl

Edwin vd Voort

Corry van Swieten Hetty Goutier Fred Wittkampf Nanne Franx Menno Proper Marit Versteeg

com.recreatieroeien

com.jeugd-junioren

com. opleiden

com.wedstrijdroeien

com.accommodatie

com.materiaal

secretaris

Uit de stuurstoel

voorzitter

Edwin van der Voort, voorzitter

penningmeester

3

Ingrid Reijnen

Ton Keetelaar

Zelf timmeren we ook flink aan de weg. De nieuwe steigers worden steeds concreter en ook de plannen voor de soos krijgen vaste vorm. Een in het oog springende verandering ligt voor de soos en is natuurlijk George, die onlangs gedoopt is, en inmiddels al zijn nut bewezen heeft! De periode met de langebaanwedstrijden is al weer achter de rug en het toerseizoen gestart. Bij de wedstrijden was Tromp prominent aanwezig met een fors aantal ploegen en ook een fors aantal blikken, zowel bij de jeugd, de junioren als de masters. Gefeliciteerd allemaal! Op de alv worden verder de contouren geschetst van een nieuw opleidingsplan dat de opleiding voor junioren compacter maakt. Hierdoor wordt de opleiding niet alleen leuker maar ook beter te coördineren en te begeleiden. u

[redactie] Verenigingsprijzen Op de ALV van 12 april werd door het bestuur, voorzitter Edwin van der Voort, en de organisatie van de BBR door Jan Pieter van Dijke de verenigingsprijzen uitgereikt. • Victoria-beker: Willemijn van Olderen en Fieke Verhaaf, beiden 7 overwinningen. • Damstée-beker: Nellie Kamer voor 10 jaar sooscommissie. • De Bel: Belinda v.d. Bunt • AHA schaal: Lize Klause BBR-winnaars: 1e Anna Meijers 2e Elke Schokking, 3e Katinka Westra Hoeksema

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


4

I NF OR M A TI E F

Van der Kleij-bank onthuld op 1 april Onder grote belangstelling van Trompers werd zaterdag 1 april om half elf de Van der Kleij-bank onthuld. De voorzitter opende het samenzijn en heette de familie Van der Kleij welkom. Daarna werd het woord gegeven aan Huub Zinkstok, een van de initiatiefnemers van het idee van de bank. Hieronder plaatsen we zijn – enigszins ingekorte – tekst:

Foto’s: Ruud Korswagen

‘De Janbank

Vandaag sta ik hier een beetje met een dubbel gevoel. Enerzijds vanwege de achterliggende reden waarom wij hier nu samen zijn. Maar anderzijds omdat er iets moois gaat gebeuren. Jan zou waarschijnlijk zeggen: “Huub, niet te triest hè? Er moet ook g­ elachen ­kunnen worden”. Jan van der Kleij overleed op 21 november 2014, alweer bijna 2½ jaar geleden. En we missen hem nog iedere keer. Zijn inzet, zijn vriendelijke omgang met iedereen. Jan is 37 jaar de bootsman geweest van Cornelis Tromp. En dat hij niet alleen door ons werd gewaardeerd als mens en als vakman, bewijst het feit dat de KNRB hem de bronzen erepenning

Els van der Kleij

heeft uitgereikt. En dat is iets bijzonders. Ook zijn collega’s hadden Jan bijzonder hoog zitten. Van heinde en verre kwamen ze hem om advies vragen.

Enige tijd geleden is er bij enkele ­leden het idee ontstaan om een ­blijvende herinnering op te richten op het terrein van Tromp, ter nagedachtenis aan “onze Jan”. Volgens de bekende VOC-mentaliteit is er een bankrekening geopend en ik kan zeggen dat bijna iedereen zijn steentje

(lees: eurootje) heeft bijgedragen. Er is een fors bedrag bijeen gebracht. Het is dus een bank geworden. Maar niet even: zoals Jan dat zou hebben kunnen zeggen: ”Even een bankie doen”, nee. Een bank is gauw gekocht, maar dit is een uniek exemplaar, met veel aandacht ontworpen en met liefde gemaakt. Nergens in de wereld zult u een dergelijke bank vinden. Wij prijzen ons bij Tromp gelukkig in het feit dat wij bijzondere mensen onder de leden hebben. Eén daarvan is Geert van Dorp en zijn bedrijf Het Gele Huis. Niet dat Gele Huis van Van Gogh, maar in Hilversum. Custombuilt meubelen en interieurs. En dus ook de bank voor Jan. Geert heeft de bank ontworpen en Cor Perrier heeft het proces technisch begeleid. Dus als u straks mensen wilt feliciteren met het resultaat moet u echt even langs bij Geert en Cor.

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


5

I N STRU CTIE

Laat mij nog even iets uitleggen over het ontwerp. Allereerst is de vorm van de bank geïnspireerd op het profiel van wherry’s en C1-boten. De poten van de bank (de dragers) verwijzen naar de vorm van de jaren geleden door Jan ontworpen spanten voor de C-1. En als u goed kijkt, ziet u dat de poten een verspringende knik hebben. Dat verwijst naar de stand van de riemen bij de haal. Dan de voeten. Die lijken op de vorm van rolbankjes en geven de richting, de beweging door het water, aan. Het materiaal voor de zitting is Iroko hardhout. En die houtsoort wordt veelvuldig gebruikt voor boten. Het hout is niet gelakt, maar in de olie gezet. Daardoor behoudt het hout zijn warmgele kleur. Geert zijn zaak heet niet voor niets “Het Gele Huis”. Tenslotte: de belettering. De letters zijn ingefreesd en gevuld met een zwarte kunsthars. Door een wisseling in de spatiëring is getracht de laterale roeibeweging weer te geven. De tegels zijn zo geplaatst dat het lijkt alsof de bank is aangemeerd.

Kortom, over alles is nagedacht en alle facetten zijn nauw verbonden met Jan. Oh ja, de bank heeft geen rugleuning. Klopt. Ook dat hoort misschien wel bij Jan. Jan was niet zo’n stilzitter en al helemaal niet een achteroverleuner. Jan was actief. Zoals gezegd: u vindt nergens op de wereld zo’n bank. Het is een unieke bank, ter herinnering aan een unieke man, en uniek mens. De locatie is ook bewust gekozen. Voor alles kijkt de bank uit over de haven. Zo kan Jan – symbolisch – een oogje in het zeil houden. Daarnaast is de bank geplaatst in de nabijheid van het oude huisje van Aukema, Jans voorganger. Zo vindt u de geschiedenis van Tromp dicht bij elkaar op een centrale plaats. In het huisje komt de vergaderruimte voor bestuur en commissies. De bank zal daardoor bij mooi weer vast ook gebruikt gaan worden als vergadertafel/-bank. En zo blijft Jan mooi een centrale rol vervullen. En voor de natuurliefhebbers. De appelboom naast de bank is bewust daar herplaatst. Die geeft ieder jaar hopelijk een bloesemhulde aan het geheel. Hoe symbolisch (en mooi) wilt u het hebben? Wij denken hiermee een aandenken, als u wilt een monument, te plaatsen voor een unieke, monumentale, gozer. De Janbank’. u

IN MEMORIAM

Dirk van der Mei In al zijn bescheidenheid een markant lid van onze gemeenschap van oudere roeiers. Als sculler, alleen of met een maatje, actief roeier totdat de COPD hem dat onmogelijk maakte. Als biowetenschapper was hij een man die zijn professie in onze vele gesprekken uitdrukkelijk beleed, steeds relativerend en met humor. Hij werd enkele keren opgeroepen om in te vallen in de Veenhoven-8 en was ook deelnemer aan vele tochten van de Marino’s op de Franse rivieren. Ondanks de toenemende bezwaren om ons op zaterdag aan de bar in de soos na het roeien te bezoeken hield hij dat heel lang vol. Een goede roeivriend is ons met Dirk ontvallen. Ruud Slaghek

Adriaan Doets overleden

Op 2 apil overleed Adriaan Doets, ereburger van Loosdrecht. Adriaan was Tromplid in de beginjaren van onze vereniging. In het Lustrumboek Driekwart Heel wordt in een herinneringsartikel vermeld dat Adriaan in Amsterdam meedeed met een grachtenrace en tweemaal de IJsselmonde wherrywedstrijd won. Op Tromp roeide hij ook in de toenmalige overnaadse skiff de Claes. In december 2015 was hij nog het middelpunt bij de botendoop van een skiff die de naam Adriaen kreeg. In zijn toespraak memoreerde hij dat hij, als boerenzoon, het niet zo vanzelfsprekend vond dat hij door de ballotagecommissie toegelaten werd als lid. Doets was een goede sporter en was in 1953 en 1954 lid van de schaatskernploeg. In Loosdrecht was hij jarenlang voorzitter van de ijsclub. Verder was hij medeoprichter van de Historische Kring Loosdrecht. [redactie]

Henk Ras overleden

Op 9 april overleed Hendrik Gerardus Jacobus Ras, oud-Tromplid, echtgenoot van Joke Ras. Henk gaf op Tromp jarenlang instructie en zijn persoonlijkheid was bij veel Trompers bekend. [vlak voor de uitgave van dit magazine ontving de redactie het bericht van zijn overlijden]

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


6

I NS T R UCTI E

I NFOR MATIEF

Redactie

Redactie, pjb

Ploegroeimiddag

Roeiongeluk

zaterdag 1 april

Huissen, Nederrijn

Rond twee uur zaterdag liepen de ­eerste geïnteresseerden de soos binnen. Een half uurtje later werd iedereen welkom geheten door Marit Versteeg en Tanja Stropsma. De aanwezigen vertelden in het kort iets over zichzelf en hun roeiambitie. Deze openheid was handig zodat anderen wisten welke keuze zij moesten doen om een roeigroepje te vormen. Voor de skiffliefhebbers lag het allemaal wat simpeler. Op formulieren kon je je inschrijven bij de gewenste instructeur. Het vormen van roeigroepjes gaat op zo’n middag lekker direct en dat is handig.

Op zaterdagmorgen 11 maart vond bij de roeivereniging Jason bij Huissen aan de Nederrijn een tragisch ongeluk plaats met een gestuurde vier. De roeiers waren vertrokken vanaf de vereniging Jason die bijna direct aan de rivier gelegen is. Ze hadden eerst stroomopwaarts geroeid. Voorbij het plaatselijke veer zijn ze gekeerd om huiswaarts te gaan. De roeiboot voer aan de bakboordzijde van het water omdat de pont aan de stuurboordzijde van de rivier bij de veerstoep lag. Deze gierpont steekt de rivier over met behulp van een kabel die in een rechte lijn verbonden is met een aantal ‘bootjes’ waarvan de laatste verankerd is midden in de rivier (een zogenaamde ‘niet-vrijvarende’ pont). Vlak voor het veer (Looveer) kwamen de roeiers een vrachtschip tegemoet dat aan zijn eigen stuurboorkant voer. De vier roeide tussen het schip en de wal. De vier nam de golven van het grote schip op de juiste manier. Maar vervolgens werd er om de een of andere reden niet doorgeroeid en de boot dreef met de zeer sterke stroom richting afgemeerde duwbakken. De vier raakte klem onder de

Onder: een deel van de instructeurs.

Foto: Tanja Stropsma

Foto: internet

schuine boeg van een van de bakken en de roeiers met de stuurman kwamen in het koude water terecht. Het eigenlijke drama begon toen: een aantal roeiers droeg een opblaasbaar reddingsvest dat op dat moment zich opblies terwijl de drenkelingen onder de duwbak terecht kwamen en door de opwaartse druk en sterke stroom geen kant meer op konden. De andere personen kwamen onder de bak weg en werden aan wal geholpen. De dragers van de reddingsvesten werden pas veel later onder de duwbak teruggevonden, inclusief de roeiboot. Een derde roeier overleefde een dag later dit drama eveneens niet. De vereniging Jason stelt zelf nog een onderzoek in.

Tromp werd eerder ook al eens aangehaald dat als je met een dergelijk reddingsvest onder de boot terecht komt, het heel lastig is om je uit die situatie te bevrijden. Nog afgezien van de weerstand die je zult ondervinden als het nog mogelijk is om in je boot (skiff) te klimmen. Het roeien op een rivier vraagt speciale roei- en stuurvaardigheden. Bij roeiverenigingen die ook op rivieren roeien moet je vaak apart examen doen. u

duwbakken pont

vier

Naschrift

Het ongeluk geeft nog eens aan dat het gebruik van een roei­ reddingsvest niet automatisch veiligheid biedt bij het te water raken. Bij een masterclass op

 ga naar inhoudspagina

vrachtschip

 ga naar volgende pagina


7 Redactie, pjb

betekenis van dit intrigerende logo te onthullen:

CREX Gezellig én ambitieus

C: Caspar (van Houten); R: Ruth (Bosch); E: Elsbeth (Niessen); X: Xandra (Budie).

Op zondagmorgen roeit regelmatig vanaf half elf een smalle vier uit met enthousiaste roeiers die zich de CREX noemen. Het logo staat op mooie blauwwitte pakjes. De redactie hoorde al vaak Trompers zich afvragen wat die naam betekent. We zijn het maar eens gaan vragen. De roeiers zijn allen langere tijd lid van Tromp en zijn ooit bijna gelijktijdig begonnen op de zondagmorgen in de basisinstructiegroepen. Ze kennen elkaar dus. Allen hebben de vervolginstructie gedaan en zelf instructie gegeven. Caspar, Elsbeth, Ruth, Xandra

Foto’s: Jos Budie

I N T E R V I EW

Oorspronkelijk zaten Elsbeth, Ruth en Xandra in een roeigroep waarvan ze vonden dat het allemaal wat vlotter kon. Zo ontstond een apart groepje, waarbij ook Caspar zich aansloot. Naast het scullen hebben ze ook boordroeien gedaan. Joke Mulock Houwer coachte hen naar een mooi eindresultaat. Tenslotte werd ook in een twee min het B3-examen gehaald.

Wie hen in de gaten houdt, ziet dat ze een hecht team zijn met veel lol. Ze appen met elkaar niet alleen over wanneer iemand wel of niet kan, maar ook als vrienden. Zelfs als eentje lekker op vakantie ergens aan een wijntje zit en dat aan de anderen wel even wil laten weten. Hun geheim is dat ze elkaar goed kennen en er ook privé een hechte band is. Ze zijn ambitieus genoeg om goed te roeien zonder onderlinge competitie, maar wel fanatiek. Zondagmorgen op de heenroeitocht richting Wil.der.land doen ze oefeningen en op de terugtocht gaat het aan een stuk door tot aan Tromp. Stoppen is er niet bij.

Vorig jaar bij de TBR stond er een stalletje van Roeigoed waar ze een mooi pakje ontwaarden dat bij hun ambities paste. Nu werd ook het logo geboren met de letters C R E X. De TrompMagazine-­ redactie heeft de eer om de

Elsbeth, Xandra en Ruth hebben ook vaak aan Tromptoertochten meegedaan. In 2015 heeft de complete ploeg meegeroeid tijdens het Sail­ evenement in Amsterdam. Ze voeren met de wherry de Barentsz, wat voor Xandra een extra betekenis had omdat

Foto: Ard Vermeulen

 ga naar inhoudspagina

haar vader ook Willem Barents heette, maar dan zonder z. Jos Budie is toen de hele dag meegefietst en heeft, hoe kan het ook anders als je hem kent, fraaie foto’s gemaakt. Tenslotte kreeg ik nog te horen dat ze elkaar opbouwende aanwijzingen geven zonder het gemekker daaromheen. Het betekent dat het roeien steeds beter wordt. Ze hebben zelfs het idee dat na het boordroeien het scullen eigenlijk ook verbeterd is. Veel plezier met het roeien CREX! u

 ga naar volgende pagina


8

MASTERS Martijn Rom Colthoff

Orta Lake Challenge ‘Veel of weinig omkijken’ Ook dit jaar wisten de roeiers van Tromp weer de wedstrijd in de mooiste omgeving van de wereld te vinden. Het Lago d’Orta gelegen, net over de Zwitsers-Italiaanse grens tegen de zuidkant van de Alpen. Voor diegenen die een beetje bekend zijn in de regio, zo’n 50 kilometer van het Lago di Comabbio en het Lago di Varese, aan de westkant van het Lago Maggiore. De wedstrijd gaat over een schitterend meer, rond een eiland over een afstand van 6 kilometer. Op zaterdag een tijdrace voor achten, (een geweldige aanrader voor jonge mastersachten!), op zondag de race voor skiffs met een massastart. Mooi begin

Fred Duin en Michiel Poulie in de masters H-categorie, en Martijn Rom Colthoff in de masters G-categorie waren naar Orta gekomen. We hadden onze eigen boten meegebracht op een kleine botenwagen, die we van de K.R. & Z.V. De Maas uit Rotterdam mochten lenen.

Maar wie roeien kan, kan roeien onder alle omstandigheden. Zo’n massastart met 150 skiffs is iets heel bijzonders. Het begint al bij het te water gaan. 150 skiffs in een half uur vanaf een vlot waar slechts 4 skiffs tegelijk aan kunnen liggen. Tip voor onze instructie, hoe je dat doet! De ploegen zijn ingedeeld in startrijen van 25. Op de eerste rij de eliteroeiers, de internationale kampioenen en de winnaars van voorgaande jaren. Daarachter worden de ploegen ingedeeld. Senioren, dames en heren, junioren en masters. Er is echter weinig toezicht op de rangorde achter de eerste rij, dus het is een kwestie van voorzichtig manoeuvreren om een zo gunstig

Het meer heeft een reputatie van heel weinig wind. Dit werd volledig waargemaakt in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd. Veel trainingskilometers werden afgelegd, begeleid door coach Ans Rom Colthoff, bijgestaan door Lida Eppenga. We konden gebruik maken van de coachboot van de Canottieri Lago d’Orta, de plaatselijke roeiclub. Volle startrijen

Echter op de dag van de wedstrijd betrok het weer. Een stevige wind en regen bedierf een deel van de pret.

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


MASTERS werden de golven woest, zo’n halve meter hoog en kaatsend tegen de oevers van het eiland. Een ware overlevingstocht. Tot mijn verbazing heb ik geen omgeslagen boten gezien. Het had zomaar gekund. De laatste 2 kilometers dan mogelijke startpositie te krijgen. Bijvoorbeeld door achter een snelle roeier of een roeier die de route goed kent te kruipen. Dat laatste is belangrijk omdat het traject over een meer gaat, waarbij een tweetal boeien en een eiland moeten worden gerond om uiteindelijk weer bij hetzelfde punt als de start uit te komen. Als je weinig hoeft om te kijken scheelt dat aanzienlijk. Overlevingstocht...

De start is een geweldig spektakel als 150 skiffs wegspurten. Het water bij de start, gelegen in een lob* van het meer was lekker rustig. Na anderhalve kilometer werd het water heel onrustig. Stevige golven, meest van opzij, moesten genomen worden. Nabij het eiland na zo’n 4 kilometer

Het seniorenveld werd gewonnen door Michael Schmidt, de Zwitserse kampioen. Bij de dames won Diana Dymchenko uit de Oekraïne. Als de lezer nu zou denken dat dit alles was? Nee, rondom een wedstrijd als deze is er veel meer gaande. Op vrijdag vinden er ergometercompetities plaats tussen scholen in de regio om de jeugd te enthousiasmeren. Op zaterdagavond vindt het traditio-

nele Regatta Diner plaats. Een echt Italiaans diner, met vele gangen. Tijdens dit diner vele toespraken en bovendien de huldiging van de Italiaanse en buitenlandse kampioenen die aan de wedstrijd meedoen. Het deelnemersveld is gewoonlijk erg sterk en internationaal bezet. Diverse Rio-gangers en Europese en wereldkampioenen deden mee. Volgend jaar weer, wie gaat er mee? u * inham

De ‘Janbank’ is al snel populair voor de zitters die uitrusten na het zitten op de rolbankjes. Vlnr: Desirée Gerritsen, Maud de Groot, Hanke Kruijt en Jacqueline Nijveld. Foto:Evert Kruithof

9

voluit naar de finish. Dit stuk was vrij vlak zodat er nog menig gevecht uitgevochten kon worden. Op z’n Italiaans

Onze roeiers finishten op goede plaatsen. Martijn Rom Colthoff wist zijn categorie te winnen voor de Italiaanse en Oekraïnse kampioenen. Fred Duin en Michiel Poulie werden 2e en 3e achter de Italiaanse roeier uit Varese.

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


10

COL U M N DeLuisterMeeuw

Hemels zitten Mijn vrouwtje is een paar dagen van slag als de zomertijd ingaat. Onrustig hipt ze in het nest en kan maar niet bedenken dat de tijd voor het leuke lenteleven weer is aangebroken. Wat dat bij ons inhoudt vertel ik niet, want dat is privé. Het gevolg van onze activiteiten is wel dat zij daarna een tijdje lekker kan zitten. Op nieuw leven. Als zij druk scharrelt met strootjes en pluisjes, neem ik de wijk. Er is voor een man altijd wat te doen, zeker buitenshuis. En bovendien wil ik even alleen zijn. Ik heb ook iets met die zomertijd, maar dat wil ik haar niet laten merken. Het is nog vroeg. En stil. Op naar Tromp. Ik vlieg naar mijn bekende uitkijkplek boven op de lantaarnpaal en neem het terrein eens goed in mij op. De zon piept net boven Lakes uit en het water is vriendelijk en glad. Altijd als het voorjaar begint gaan mijn gedachten terug naar mijn oom Jan. Hij was mijn praktische oom. Uitvinder ook. Van hem heb ik geleerd hoe ik nesten moest bouwen en anderen moest helpen. Oom Jan was een hele speciale. Hij kwam altijd op zijn eigen manier

aanvliegen en had zo zijn eigen gedachten over de dingen in het leven. Iedere dag kwam hij trouw langs en altijd was hij bezig. Je moest hem wel een beetje begrijpen; dan kreeg je alles van hem gedaan. Want eigenwijs, ja dat was hij. Je moest hem niet tegen de veren instrijken, want dan kon hij wel eens knorrig uit de hoek komen. Maar dat is hem allemaal vergeven nu God zijn meeuwenziel heeft. Wat hij voor onze meeuwenkolonie heeft gedaan staat onuitwisbaar in mijn geheugen. Hoewel… mijn kinderen kennen hem niet meer! Er worden nu hele generaties uitgebroed die Ome Jan nooit hebben gezien. Het zou eigenlijk wel heel mooi zijn als ik iets kon bedenken om hem….. Hé, wat zie ik nou? Wat staat daar bij het witte huisje? Ik laat me van de lantaarn vallen en zweef naar beneden. Een grote bruine platte boot! Nou, dat is nog eens bijzonder. Zo een heb ik nog nooit gezien. Ik hip erop. Er zit geen spatje op. Effe opletten dat ik niet toevallig nodig moet. Kijk eens aan, er zitten allemaal sleuven in en er staat iets op, jammer nu toch dat

ik niet kan lezen. Op een of andere manier doet dit gevaarte me aan Oom Jan denken. Als ik me omdraai zie ik pas hoe het uitzicht is. Dit is nog veel mooier dan vanaf de lantaarn. Ik heb overzicht over de hele haven en nu kan ik nog beter in de gaten houden wat zich hier allemaal afspeelt. En dan hoor ik stemmen, vrolijke stemmen. Ik vlieg voor de zekerheid naar het bovenste puntje op het dak. En wat zie ik? Taartdozen! Mensen met mooie kleren en wat veel! Het lijkt wel een feest. Ja, het is zaterdag, maar wat is er aan de hand? En dan ineens weet ik het. 1 april. Dan is er iets met kikkers en billen. Dan is er iets met grappen en gekkigheid. Dat is het. Over kikkers gesproken: taart doet me niets maar een malse kikker, nou, daar ga ik voor. Dan slaat luistermeeuw zijn vleugels uit en met zijn bekende strijdkreet scheert hij de oneindige hemel in. .

[ST]

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


11

I NF OR M A TI E F Redactie

Redactie

Huisje Aukema

De tuin

mooier en mooier

voorjaarsbeurt

De laatste weken wordt er hard en regelmatig gewerkt aan het opknappen van het Huisje Aukema onder leiding van Nanne Franx, commissaris accommodatie. Onlangs nam de redactie van TM een kijkje achter het glas, deuren en muren. Een kleine groep leden is al een tijdje bezig het interieur van een nieuwe laag witte verf te voorzien. De muren zijn schoongemaakt nadat het behang verwijderd was, en het houtwerk geschuurd met machine en hand. De aannemer heeft in opdracht ook het een en ander verbeterd of aangepast.

In de week voor 1 april heeft de ­tuincommissie de tuin een flinke voorjaarsbeurt gegeven. Het moet de leden opvallen dat de heuvel er al weer aantrekkelijk uitziet. Binnenkort is er een organisatie-overdracht naar een nieuwe coördinator.

Trap naar de zolder

Deze week begon een professionele schilder aan de buitenkant zijn werkzaamheden. Zaterdag 1 april tijdens de onthulling van de Van der Kleij-bank ­liepen veel Trompers even langs. Met blijdschap ontving Nanne spontane toezeggingen om in de komende tijd mee te helpen. u

De zolder

John van Roest

Foto’s: redactie, pjb

Nicolette van Neer

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina

Als het voorjaar de planten en bloemen ook in het zonnetje zet, dan ligt Tromp er weer fraai bij. Inmiddels is ook zichtbaar dat de appelboom bij het huisje er ook zin in heeft. Met het plaatsen van de Van der Kleij-bank is dit deel van de tuin eveneens aantrekkelijk voor het oog. Met dank aan het ploegje heren dat zich hiermee Foto’s: redactie, pjb bemoeide. u


12

WE D S T R I J D NI E UW S Komende wedstrijden in mei en juni

Het regende Trompblikken

Zaterdag 15 april Hart van Holland Roeimarathon

Mastersroeien

Wilfred Wielaard, Heleen Boonstra, Alita Dekker

Tijdrace over 90 km in C2* en C4*. Inschrijving gesloten.

tijdens de voorjaarswedstrijden

Wedstrijdmasterscoaching

Omdat er met roeien altijd nog wat te leren valt, hebben we In het kader van de masters-activiteiten voor maandag 1 mei en 29 mei a.s. weer een “coaching” gepland volgens het bekende recept: roeien met begeleiding van een coach, maaltijd in de soos met nabespreking van de gemaakte videobeelden. Deze keer is het de ervaren coach Diederik de Boorder die vanuit zijn visie een frisse blik op ons roeien zal werpen. Carina Bakker zal vanaf het nieuwe coachbootje de videoopnames maken. Schrijf je in via: wedstrijdmasters@ctromp.nl

de Amstel met zijn bruggen zonder enige schade en strak te nemen! Op de site uitgebreid verslag over de Trompprestaties. Ook bij de Tweehead en Skiffhead in het eerste weekend van april, waren de masters sterk vertegenwoordigd. Het regende zelfs Trompblikken in deze eveneens erg grote velden. Met speciale felicitaties aan Reinout Schapers die naar ik meen als eerste Tromplid ooit, overall winnaar werd in het veteranen-skiffveld met maar liefst 194 deelnemers. Ook in het V2en DV2x ging de overall overwinning naar twee Trompploegen.

Zondag 23 april AA-race AkerslootAlkmaar race

Reinout Schapers

Tijdrace over 4 km tussen Broek op Langedijk en Alkmaar. Junioren varen 2,3 km. Inschrijven voor 9 april bij veteranencoordinator@ctromp.nl

Data 2017 1 mei 18.00 Diederik de Boorder 29 mei 18.00 (1000 meter) 19 of 20 augustus dagje Bosbaan Voorjaars-blikkenregen

Zowel bij Head als Heineken, de grote voorjaarswedstrijden in Amsterdam, was er dit jaar vanuit Tromp weer een grote deelname. Complimenten aan alle stuurtjes die het weer is gelukt

Zondag 14 mei Spaarne Lente Race (SLR) Heemstede

Tijdrace over 4500 m. De eerste 2 km over de Ringvaart. Daarna via een scherpe bocht onder het viaduct door bij gemaal Cruquius naar het Zuider Buiten Spaarne.

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


13

Mastersroeien

WE D S T R I J D NI E UW S Finish voor het altijd gezellige clubhuis met jazzband van roeivereniging Het Spaarne in Heemstede. Deze ­wedstrijd is zeer geliefd bij veel Trompmasters vanwege het mooie roeiwater en de relaxte sfeer. Inschrijven voor 1 mei bij veteranencoordinator@ctromp.nl Vrijdag 26 mei en zaterdag 27 mei Elfsteden Roeimarathon Leeuwarden

Tijdrace over 207 km in estafettevorm in C2*-boten. Inschrijven: zelf via site van de Elfsteden Roeimarathon Zondag 28 mei Dommel Regatta Den Bosch

Tijdrace over 7500 m op de Dommel van Sint Michielsgestel naar ’s-Hertogenbosch. Inschrijven voor 14 mei bij veteranencoordinator@ctromp.nl Zaterdag 3 juni Pinkster wedstrijden Delfzijl

Inschrijven zelf regelen

Zondag 11 juni Zwarte Water Regatta Zwolle

De Zwarte Water Regatta wordt georganiseerd door de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging en is een gezellige roeiwedstrijd over 5 km voor masters en clubroeiers over de Overijsselse Vecht met natuurlijk een BBQ direct na het tweede blok. Inschrijven voor 28 mei bij veteranencoordinator@ctromp.nl

Zaterdag 17 juni Dutch Masters Open Watersportbaan Tilburg Hilvarenbeek

1000m-races voor jong en oud. Voor masters staan in alle leeftijdscategorieën nummers in alle gladde boottypen op het programma. Junioren kunnen starten in 1x, 2x, 4*/4x en 8* (dubbelacht). Voor minder snelle mastersroeiers staan dit jaar dubbelacht en C4* op het programma. De juniorennummers worden onderscheiden in de drie leeftijdsgroepen, en de twee groepen vanaf 15 jaar in roeiers die nog nooit op een nationale 2km-wedstrijd hebben gestart (beginners) en een open klasse wat deze ervaring betreft. Voor hen kunnen deze 1000mraces een opstapje vormen voor een 2000m-race. Inschrijven voor 3 juni bij veteranencoordinator@ctromp.nl Woensdag 21 juni Natroweemus

In Weesp zullen de onderlinge roeiwedstrijden tussen de Eem, Weesp, Naarden, Hemus en Tromp verroeid worden in achten waarvan de samenstelling bestaat uit vier dames, vier heren plus een stuurman/vrouw. Iedereen van Tromp van jong tot oud kan hieraan meedoen. De wedstrijden beginnen om 18.00 en eindigen rond 22.00 uur. Er wordt gestreden om de zogenaamde “Gouden Eend”. Nadere informatie volgt.

Zaterdag 24 juni Midzomer Vechtrace Weesp

Deze achtervolgingswedstrijd wordt geroeid over 5 km tussen Nigtevecht en Weesp. De start is bij Fort Hinderdam. Inschrijven voor 10 juni bij veteranencoordinator@ctromp.nl zaterdag 24 juni Mark Regatta Breda

De Markregatta is een wedstrijd over een afstand van 5 km over de rivier de Mark naar Breda, met een spectaculaire boord-aan-boordstart onder de HSL/A16-brug volgens een handicapsysteem, zoals we dat kennen van de BBR. Er starten steeds twee ploegen tegelijkertijd, maar ieder in een ander bruggat. Het leuke hiervan is dat je je directe tegenstander pas 150 meter na de start kan zien en weet wat elkaars positie is. Inschrijven voor 10 juni bij veteranencoordinator@ctromp.nl 6 tm 10 september World Rowing Masters Regatta Bled, SLO

http://www.worldrowing.com/ events/2017-world-rowing-mastersregatta/event-information http://www.wrmr2017.com/ u

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina

Masterlijk Maarten! [redactie] Ja, vanaf januari jl. hadden Huib Schotsman en ik ons gedegen voorbereid op de Tweehead. Maar de zondag voor de wedstrijd werd Huib zo ziek dat meedoen voor hem geen optie was. Dat is natuurlijk wel een streep door de rekening. Of een deceptie op zijn minst. Ik vroeg mij af hoe ik in mijn leeftijdscategorie een getrainde vervanger kon vinden. Met Huib hadden we samen in de tachtigplusdivisie kunnen starten. Maar omdat zich daar al geen tegenstanders inschreven, hadden we al de stap gezet naar de J-categorie (75+). Ook daar bleek geen tegenstand. Ik kon dus zoeken naar een veel jongere maat waarmee ik in de I-catagorie (70+) zou kunnen mee doen. Op suggestie van Huib belde ik Michiel Poulie op of hij met mij de Tweehead zou willen roeien. Maar hij was al ingeschreven voor de Skiffhead op de dag erna. En daar wilde hij wel de voorrang aan geven. Terecht! Maar hij was bereid met mij het parcours te verkennen door op boeg (wat een opluchting!) met mij in de I-categorie te starten op zaterdag. Geweldig fideel! Weliswaar werden we tijdens de race aan SB en BB ingelopen door jongerejaars maar meedoen was nu belangrijker dan winnen. En het idee dat je boven de 85 niet meer met wedstrijden mee kan doen is nu tenminste naar het rijk der fabelen verwezen. Dat wordt dit jaar ook door de FISA erkend, want die hebben officieel de K-categorie (85+) toegevoegd aan het klassement. Dat staat voor Krasse KnarMaarten Pannevis ren, zegt men!


14

WE D S T R I J D NI E UW S

Mastersroeien

Wim ten Have

Trompmasters houden huis op de Amstel

Overwinningen in een veld van 190 skiffeurs... Afgelopen winter hebben de Trompmasters weer bikkelhard getraind om goed voor de dag te komen op de roei-voorjaarsklassiekers. Zo’n vier tot zeven maal per week werd er gebikkeld op het land en op het water. Tijdens de Head en de Heineken Vierkamp bleek al dat dit zich uitbetaalde in goede resultaten. Na deze twee wedstrijden stond er nog één Amstelwedstrijd op het programma: de Twee- en Skiffhead. Deze wedstrijd is voor de echte diehards die, na de acht en de vier, ook nog willen starten in de kleine nummers. V2x

Nadat de jeugd op zaterdag 1 april in de ochtend al het spits had afgebeten met goede resultaten begonnen de masters aan hun races. De eerste waarvan al tijdens de race (V2x) duidelijk werd dat ze een blik binnen zouden halen waren Fred Wittkampf en Fred Duin. De Freddies (van Boisot & the Freddies, een beroemde rock’n-rollband uit de jaren vijftig) lieten gedecideerd aan hun tegenstanders weten wie er gingen winnen. Andere startenden in dit veld waren

Gerard Hissink Muller–Paul de Haan en Michiel Poulie–Maarten Pannevis (85 jaar!) met respectievelijk een vierde en derde plaats in hun leeftijdscategorie. V2-

Na de V2x startten er drie Trompboten in het V2-veld. Reinout Vader en Matthijs Keij behaalden een derde plaats in hun leeftijdscategorie. Niet helemaal tevreden over hun roeien, maar toch een snelle Franse tweezonder voorblijvend, behaalden Klaas – ik train altijd voor de HelvhNoor­ den – op den Velde en Wim – de HelvhNoorden is de allermooiste wedstijd – ten Have een eerste plaats in het VE2-veld. Klapstuk in het V2veld was het roeien van Geert – ik heb dienst – Cirkel en Bas – Njord wint de Varsity alweer niet – Altorf; zij roeiden zonder enige voorbereiding in de tweezonder naar een fabelachtige eerste plek overall in het veld. Meer dan tien ploegen werden ingehaald, dit onder toeziend oog van ­Willem – inschrijven is belangrijker dan meedoen – Meulenhoff.

V2x van Tromp. Anja van der Keijl en Hadewych Nieuwe Weme behaalden een vierde plaats in hun categorie. Inge – Aegir is leuker dan Gyas – Nijhuis en Heleen – ik kan loeihard skiffen – van der Pol behaalden samen een hele mooie vierde plek overall en een eerste plek in hun categorie. Ze moesten heel veel andere dubbels inhalen, vooral veel dubbels uit 020 die op hun eigen water altijd in de weg varen en nauwelijks aan de kant gaan. De mooiste klassering in

dit veld was voor Alita – ik moet nog even riemen stellen – Dekker en Lise – ik moet nog even de Amstelbochten fietsen – Klausen, zij mochten als eerste van start, behielden deze plek en wonnen dit veld overall voor alle jonkies. Zo wonnen de Trompmasters in totaal vijf blikken op de eerste dag van dit weekend. Wat zou de zondag brengen? Skiffeurs

De zondag bracht de allermooiste Trompoverwinning van het weekend, misschien wel de mooiste van heel 2017! Er verschenen vier Trompmaster-skiffeurs aan de start, eigenlijk vijf als we Frank – coach – Termeulen ook meetellen. Frank werd winnaar van het VF1x-veld. Martijn Rom Colthoff,

Dames V2

Hierna was het de beurt aan de dames

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


WE D S T R I J D NI E UW S

Mastersroeien

15

Fred Duin en Michiel Poulie werden respectievelijk derde, vijfde en achtste in hun categorie. Blijft nog over Reinout – ook Laga wint de Varsity al weer niet – Schapers. Tja, Reinout….. vorig jaar behaalde hij vanuit het achterveld een tweede plaats overall, al een geweldige prestatie. Zou het lukken om dit jaar eerste te worden in het veld van 190 skiffeurs? Het werd een echte “Battle of the Amstel”, Hans Marten Hazelbag (Rijnland) startte als eerste, Reinout als tweede en Pieter Wiltenburg (De Maas) als derde. Hans Marten had dit jaar minder getraind en voelde zich niet favoriet, Reinout evenmin, had ook wat minder in de skiff gezeten maar wel de belangrijke en mooie Hel van het Noorden gewonnen afgelopen december. Pieter Wiltenburg was de onbekende.

De Maas dan ook een licht voordeel. Echter toen gebeurde het, Reinout verhoogde zijn tempo met twee slagen per minuut en pakte op fenomenale wijze meters terug op de roeier van De Maas. Duidelijk zichtbaar was dat de afstand weer groter werd tussen de twee roeiers. Maar was het genoeg? Ja, het was genoeg, op de finish was het verschil twee s­ econden in het voordeel van onze eigen Tromproeier Reinout Schapers, die met deze overwinning op 190 andere skiffeurs een geweldige prestatie neer heeft gezet. Waarvan akte, Reinout gefeliciteerd, grote klasse! Onder aanmoediging van een klein contingent Trompsupporters inclusief tussentijdenklokker Jørn –boxersenzo. nl – Aalberts startte Reinout in een mooi stevig tempo. Na 1 kilometer was er al 4 seconden winst op Hans Marten, De Maas behield dezelfde afstand. De wat matige bochten van Reinout gaven Hans Marten moed om toch vol door te gaan. Uiteindelijk moest Hans Marten vlak voor de Omval capituleren en schoven Reinout en later De Maas voorbij. Voor Reinout bleef het knokken tegen De Maas. Op de tegenwindse r­ akken verloor Reinout wat, met wind mee liep hij weer wat uit. Dat leek er niet gunstig uit te zien omdat na de Omval er nog een kleine 1500 meter tegen de wind in gevaren moest worden. Onder de Berlagebrug had

Al met al een erg goed Trompmasterweekend en om in jeugdtermen te blijven: knijtergoede prestaties. Elfstedenroeimarathon

Een gedeelte van de besproken ­mannenploeg gaat nu op voor de volgende belangrijke wedstrijd: de Elfstedenroeimarathon in mei. Reinout vaart dan samen met Frans Göbel, Geert met Alex Wiersma (Alex bouwt weer een speciale boot voor deze Aengwirden-Tromp-De Hoopcombi), Klaas en Wim varen samen en ook de snelle Frans van der Steen en Jan Bas van Noord (Aengwirden) zijn weer van de partij. Wie weet lukt het de ploeg om voor de derde keer op rij deze mooie wedstrijd op hun naam te schrijven. Daarover volgende keer meer. u

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina

Menno Proper

Jeugd-, Twee- en Skiffhead In het weekeinde van 1 april zijn maar liefst 32 Trompploegen, waaronder 10 deelnemers in de skiff, aan de start gekomen op de Jeugd-, Tweeen Skiffhead op de Amstel. Van deze ploegen hebben er 11 kans gezien te winnen. Heel bijzonder was de deelname van de bijna 85-jarige Maarten Pannevis in VJ 2x op het 8 km lange traject tussen Ouderkerk en het clubhuis van roeivereniging De Hoop in hartje Amsterdam. Zo vader zo dochter: Reinout ­Schapers en dochter Anna trokken beiden een blik in respectievelijk VB1x en M16 4*. Naast de eerste plaatsen waren er ook een aantal knappe tweede plaatsen voor de meisjes 16 2x, meisjes 14 C4*, en de meisjes 18 4*.


16

TROMPNIEUWS Fred Wittkampf, commissaris materiaal

Botendoop

de coachcatamaran, een 4x, een jeugdskiff en een wedstrijdskiff Op 25 maart jl. zijn er weer vier boten aan onze vloot toegevoegd waaronder één zeer speciale, de coachcatamaran. Na lang zoeken en proefvaren h ­ ebben wij besloten het type C22 van het Hongaarse bedrijf HiTechPlast aan te schaffen. De criteria waaraan deze catamaran moest voldoen waren naast een redelijke prijs vooral heel weinig golfslag. Mede op aanraden van de hoofdcoach van Nereus is gekozen voor dit type. De naam die we gekozen hebben is ditmaal geen klassieke zeeheld, maar de voornaam van een nog steeds actieve roeier en erelid van Tromp: George Brusse. Kortom “George”. George heeft jarenlang geijverd voor de aanschaf van zo’n coachboot en hij had al een omvangrijke hoeveelheid brochures van allerlei typen verzameld voordat ons huidige bestuur zich in catamarans ging verdiepen. De andere drie nieuwe boten zijn een 4x, een jeugdskiff en een skiff die door een van onze leden belangeloos geschonken is ter uitbreiding van de wedstrijd V1-vloot.

De 4x is vernoemd naar Adriaen van Trappen Banckert, een Nederlandse admiraal uit de 17e eeuw. Omdat we niet de hele boot vol letters wilden plakken en het eerste deel van zijn achternaam zeer toepasselijk is hebben we de boot “van Trappen” genoemd. Deze 4x dient ter vervanging van de 4x Jan de Lapper die binnenkort doorgeschoven wordt naar de V3-vloot. Het wachten is nog op reeds bestelde riemen voor deze boot. De jeugdskiff “Lepelaar” is aangeschaft ter vervanging van de tot de draad versleten IJsvogel die inmiddels naar RV de Waal in Nijmegen verhuist is. De geschonken skiff “Engel” is op verzoek van de schenker vernoemd naar de tweede zoon van Michiel de Ruyter, en waarschijnlijk ook naar de echtgenote van Michiel wier meisjesnaam “Cornelia Engels” was. Engel Baron de Ruyter leerde het vak van zijn vader en bracht het uiteindelijk tot vice-admiraal. Hij heeft aan diverse zeeslagen meegedaan en overleed op 34 jarige leeftijd. In de skiff “Engel” is op proef een

gloednieuw schoenensysteem gemonteerd. Het zijn Shimano-schoenen waarop gewoon gelopen kan worden en die in en uit de boot geklikt kunnen worden. De bevestigingsmethode lijkt sterk op het bekende SPDsysteem dat veel op mountainbikes gebruikt wordt. Door aan een metalen lus tussen beide schoenen te trekken komen de schoenen los van de boot. Dit systeem maakt het mogelijk om met passende schoenen te roeien i.p.v. “One size (46) fits all” wat voor leden met kleine voeten heel vervelend is. Ook vinden nogal wat leden het erg onhygiënisch om de soms ook nog natte vastgemonteerde schoenen te gebruiken. Verder heb je met goed passende schoenen een veel beter “bootgevoel”. Als we dit systeem bv. voor alle smalle boten (totaal plm. 175 roeiplaatsen) in zouden voeren dan heeft dit nogal wat consequenties. Als een boot met dit systeem uitgerust is dan kan er alleen met dat type

schoenen in die boot geroeid worden. Dan zijn er twee opties: 1) Tromp schaft een hele berg schoenen aan met alle voorkomende maten, of 2) iedereen schaft eigen schoenen aan voor plm. €135. Ook moet er op iedere roeiplaats een speciale voetenplank gekocht en gemonteerd worden. Wat dit Tromp gaat kosten is nog onbekend. Kortom, de beslissing om een dergelijk systeem aan te schaffen moet niet overhaast genomen worden. We zullen dit t.z.t. eerst uitgebreid met de leden bespreken. Tenslotte heeft het velen en ook mij erg gestoord dat sommige leden tijdens de doop totale desinteresse tonen door op het terras te blijven koffieleuten of gewoon een boot uit te brengen en weg te roeien. Gelukkig waren de meeste aanwezigen wel geïnteresseerd en was er een gezellige kring rond de nieuwe boten. u

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


17

T O E R T O CHT E N Marie-Trees Meereboer

Openingstocht, zaterdag 8 april Koude voeten Sabine Schultheis, Mariëlla Kruit en Marie-Trees met één nieuw bemanningslid, Jan van Verseveld, vormen we het team van de Houtebeen. Pieter Berkel is onze ervaren begeleider. We zien een beetje op tegen de tocht, onze eerste. Jan heeft nog maar negen lessen gehad en wij zijn ook nog geen jaar lid. Is 22 km niet erg veel? Maar de toercommissie stelt ons gerust, het is maar 14,7 km. O nee, toch iets meer, want er is gisteren geheid op de route. Dan maar met een omweg naar de Wijde Blick. Met Pieter hebben we een kenner van het gebied aan boord, hoewel we wel een paar keer veilig boord doen, opdat hij kan rondkijken. De kaart gebruiken we nauwelijks. De eerste stop is het strandje bij de Wijde Blick. Of dat nou een strandje

Foto’s: Sabine

Pieter, Jan, Sabine, Marie-Trees, Mariëlla

moet heten? We kunnen er net met alle vijf boten liggen. We moeten wel even pootje baden. Kippenvel op de kuiten bij Mariëlla en bevroren voeten bij Sabine. Andere toergenoten hebben

heerlijke hapjes mee waar gul van wordt uitgedeeld. Een groot glas... Ik heb koffie voor onze ploeg en gewoon bruine boterhammen. De tocht vervolgt weer een stukje terug over het Hilversums kanaal en dan naar de Kortenhoefse plassen. Even zoeken waar de ingang is. Erg veel ruimte om te roeien is er niet, bovendien meandert de kreek ook nog. We leren van Pieter hogeschoolstuurkunsten. Slippen aan de ene kant, halen aan de andere en dan tegensturen. Even zoeken naar de Kortenhoefsedijk. Vlak daarvoor meren we weer

saan, dit keer op een eilandweiland. Pieter heeft lekkere hapjes, witte wijn en bijzonder grote glazen meegenomen. We kunnen ieder wel drie glazen drinken. Daarna een spannend vervolg door zeer smal water met heel lage bruggetjes. We leren slapen. Ik lig met mijn hoofd lekker op Mariëlla’s benen. Pieter peddelt ons onder de bruggetjes door. Via een zigzagsloot varen we naar de vennen bij Kortenhoef. Prachtige krentenbomen in bloei overal, riet nog niet te hoog, dus we kunnen mooi om ons heen kijken. Wortels van de waterlelies ontwijken we met enige moeite en we gaan terug het kanaal op. De lucht trekt helemaal open. We sluiten af in het zonnetje op het terras met een high tea verzorgd door de toercommissie. Er is meer dan genoeg en het is niet meer nodig ‘s avonds te eten. Een heel fijne, leuke en leerzame dag, die ook geschikt en motiverend is voor beginnende roeiers. u

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


18

M E A CU L PA

Schades Met deze rubriek wordt inzicht gegeven in de schades die aan boten worden veroorzaakt, vaak vermijdbare schades. Als roeiers kunnen we lering trekken uit deze ­calamiteiten en daarom vragen we de ­veroorzakers te beschrijven wat er fout ging en hoe men kan voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Gone with the wind Aanvaring tussen de Ans Beijerman en de Van Galen door Arnoud Carp.

Dit is geen poging een literaire weergave te geven van wat mij op maandag 27 februari is overkomen. Evenmin is het een poging de schuld te geven aan de wind. Wel is het een ervaring van de invloed, die de Wind kan hebben op de bestuurbaarheid van onze boten. Ik hoop, dat ieder die dit leest dit gevaar zal inzien en ernaar zal kunnen handelen. Ik zat maandag op boeg en stuurde de Ans Beijerman. Het was fris weer met een harde wind, die vanuit het

zuiden, dus dwars op het kanaal waaide. Langs het weiland op plaatsen waar geen luwte was had ik moeite stuurboordwal te houden en op momenten moest ik “bakboord sterk” roepen omdat het met het voetstuur niet lukte. Ik had de week ervoor ook in de Beijerman gestuurd en vond dat de stuurinrichting wat uit het midden stond en ’s middags heb ik deze weer goed afgesteld. Ik dacht maandag eerst, dat ik mogelijk hierbij een fout had gemaakt of dat de kabel weer los was geraakt. Later constateerde ik dat de wind ons parten speelde. We voeren voorbij de ingang van het kanaal naar “Wilderland” toen een van de roeiers meldde, dat hij een sanitaire stop wilde dus keerden we om naar Wilderland te roeien. We kwamen dus vanuit de richting van het Hemeltje en wilden bakboord uit het kanaal invaren. Vlak voor de afslag kwam achter mij een andere boot opzetten waardoor ik snel naar bakboord moest draaien om deze niet in de weg (het water) te zitten. Ik zag in mijn achteruitkijkspiegeltje echter een klein vissersbootje voor de ingang van het kanaal liggen en in de spiegel kon ik niet goed inschatten waar dit bootje precies lag en of dat het nog voer. Ik stuurde bakboord uit en liet “stuurboord sterk” roeien, maar de bocht die we maakten was veel wijder dan ik had verwacht. Later begreep ik, dat dit de druk van de wind was die vat op het achterschip

had. We kwamen met de te wijde bocht uit voor de rietkraag rechts van de ingang van het kanaal. Hier liet ik vastroeien en rondmaken, zodat we het kanaal onder een hoek zouden kunnen invaren. De wind speelde ons echter weer parten en opnieuw was de bocht wijder dan gewenst en we kwamen met de stuurboordriemen in het riet en roeiden “bakboord sterk” het kanaal onder een hoek in. In de consternatie had ik niet gezien of het kanaal vrij was en onder de hoek die ik voer het kanaal in kon ik in mijn petspiegel ook alleen langs bakboord voor het schip uitkijken. De Van Galen zat in mijn “dode hoek” aan stuurboord. Vanzelfsprekend heeft stuurboord wel voorrang, maar ik had de boot die met redelijke vaart aankwam niet zien aankomen. De Van Galen werd gestuurd door Cor Perrier die ons ook pas heel laat op zich af zag komen. Helaas had Cor geen petspiegel. Hij heeft in een reflex nog geprobeerd onze voorsteven, die recht op hem afkwam af te houden en hierbij heeft hij een lelijke snee in de duim van zijn rechterhand opgelopen. De schade aan de Van Galen is aanzienlijk, de schade aan de Ans Beijerman is minimaal.

heeft, zodat alle bochten met “wind mee” veel wijder uitvallen en bochten tegen de wind in veel krapper zullen zijn. Deze les pleit mij niet vrij van de verantwoordelijkheid voor de aanvaring. Maar het heeft mij twee dingen geleerd: de Wind kan onverwachte invloed hebben op de koers van een boot en alleen een achteruitkijkspiegel (op bakboord) is niet voldoende om boten die over stuurboord op je afkomen te zien. u Toelichting van materiaalcommissaris Fred Wittkampf: Bijna alle aanvaringen tussen onze boten vinden plaats aan bakboord en dan helpt een petspiegel rechts op de klep gelukkig wel goed. Als de boeg van de van Galen zo’n petspiegel gebruikt had, dan had hij de Beijerman aan kunnen zien komen want die kwam aan bakboord “binnen”.

Ik heb na afloop de stuurinrichting van de Ans Beijerman gecontroleerd en constateerde, dat deze goed had gestaan. Mijn conclusie achteraf is dat de wind die dwars op het schip staat vooral vat op het achterschip

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


19

T O E R COM M I S S I E Kitty van Stralen

Pannenkoekentocht op 25 mei inschrijven voor 12 mei

SOOSCOMMISSIE Nellie Kamer

Bardiensten en zo... In een gesprek met Erik Frima, die sinds eind vorig jaar samen met mij op de horeca-vergunning van Tromp staat, over de soms moeizame organisatie rond de bardiensten kwam Erik met goede kritiek, vragen en frisse ideeën. Hij stelde voor om een geautomatiseerde mailing te ontwikkelen, waarin alleen de leden die dit kalenderjaar nog niet de twee verplichte soosdiensten hadden gedaan of gepland een oproep zouden krijgen. Met een directe link naar de inschrijfpagina erin om het inschrijven makkelijker te maken.

De traditionele pannenkoekentocht, van ongeveer 35 km komt er weer aan! Heb je altijd al mee willen roeien maar is het er nog steeds niet van gekomen, dan is dit je kans. De tocht zal gaan langs de Loosdrechtse Plassen en de Vecht om uiteindelijk in Loenen uit te komen bij restaurant Noord-Brabant voor een pannenkoek! Wacht niet te lang met inschrijven want vol is vol! Dit kan nog tot vrijdag 12 mei! Kosten en tijden: 08.30 uur Ontvangst met koffie/thee 09.00 uur Captainsberaad 15.00 uur Terug op Tromp Kosten: €22,50

Erik is programmeur van beroep, hij heeft deze mailing vervolgens ontwikkeld, en in samenspraak met Paul Arnold en mij hier en daar nog wat aangepast. Paul, tot een half jaar geleden secretaris van Tromp en bij velen bekend, is sinds kort lid van de sooscommissie en heeft met ingang van 1 april de coördinatie van de bardiensten van mij overgenomen. Hij is te bereiken via bardienst@ctromp.nl. Inmiddels is de mailing verstuurd, zoals de meeste leden hebben gemerkt. De nieuwe methode lijkt te werken. De eerste oproep op 1 april leverde veel inschrijvingen op, zodat het rooster in april en mei in ieder geval volstaat. Maar het hele jaar moet volgepland worden en dus is er afgelopen maandag weer een mail de Trompdeur uitgegaan… u

Inschrijvingen en meer informatieve via de website van Cornelis Tromp. Bij vragen, stuur een e-mail aan tromptoerroeien@gmail.com

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


20

T R OM P E R S A C T I E F Redactie, pjb

Ledenwerkplaats Soms vindingrijk zijn Reinier en Arnoud

Sinds de dag dat wij onze bootsman moeten missen, is het werk dat in de ledenwerkplaats verricht wordt steeds belangrijker geworden. Een vast aantal leden zet zich regelmatig in om het botenmateriaal in goede conditie te houden. Gesteund wordt op de technische kennis van een beperkte groep Trompers. Voor de grote ingewikkelde reparaties wordt zonodig een professional ingehuurd. Het bestuur wil deze situatie voorlopig handhaven. De redactie keek onlangs op woensdagmiddag even om de hoek in de loods, waar aan twee ‘smalle’ boten gewerkt werd. De Binckes is nog niet klaar, maar de Van Galen wordt door de mannen weer naar zijn plek gebracht. De Van Galen had een flink gat aan bakboord door een aanvaring. Arnoud Carp overlegt met Reinier van Dehn. Arnoud heeft gundellopers geplaatst, ‘een heel gepruts’ zegt hij. ‘Enkele gaatjes zitten wel erg dicht tegen de spanten, hoe los je dat op?’ De meeste oude gundellopers waren verbogen (boutjes te strak aange-

Richard Streng

gundelloper-probleem

draaid), waardoor het voetenbord niet makkelijk te verstellen was. Er valt verder nog veel te doen. ‘Een beetje zus, een beetje zo dat gaat, even een puntje slijpen’...

Verderop wordt voorbereidend werk gedaan door Ik zie Marion Gorree op de foto om de bladen van een flink aantal riemen te gaan verven. Ze zijn al in de witte verf gezet; gelukkig kan je nog net zien waar het oranjerood en blauw gezeten heeft. Dan hoef je niet alles weer uit te meten, ofschoon op de binnenkant van een kastdeur een verhandeling hangt wat de afstanden zijn.

Marion

Buiten zijn Fred Wittkampf en Fred Duin bezig om voor de nieuwe coachboot een goede aanlegplek te maken. Beide heren hebben serieuze

2x Fred

scheepservaring, dus dat klusje is in goede handen. De catamaran kan nergens meer tegen aanstoten omdat de boot deskundig met springen afgemeerd ligt nu. Stootkussens aan de wal gemonteerd. En nog een karwei voor Fred en Reinier om de boot tegen diefstal te beveiligen: een heel duur slot met een ketting die door

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


T R O M P E R S AC T I E F

LE DE NAD MINISTR ATIE Evert Kruithof (2017-3) Nieuwe jeugd- en juniorleden:

Wouter Siezen Niels Louws Daan Hofs Arnold Bennink

2003 2000 2000 1998

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:

een gat in het beton bevestigd wordt. NB De commisaris materiaal is op zoek nog naar vier nieuwe handige medewerkers. u Een Tromper heeft inmiddels de gehele bank aan de Führilantaarn Trompblauw geschilderd. u

Ingrid de Jong Manon Zeijlstra Paul Willemse Vico Hulscher Eefke Steenvoorden Roderik Schunck Piet van der Graaff Marcel Steinbach Esther Engelen Elise van Weelden Agnes de Rijke Youri van Ingen Jan van Dongen Evelyn Overtoom Judith Kok

Nieuwe leden met roeiervaring:

1966 1964 1962 (ART) 1962 (ART) 1952 1978 1962 1960 1968 1989 1987 1981 1944 1961 1965

Petra van Woensel Alex van Helden Tobias Gorter Eveline Beem Welkom en veel roeiplezier! OPZEGGINGEN

1971 1969 1990 2000

Thijmen Meijer

2013

Junior-lid

Lid vanaf

Student-lid

Lid vanaf

Ellis Dijkstra Gewoon-lid

Annemieke Nijdam Markus Konings Marie Louise Beenker Dries van Wezel PROEFLEDEN:

Bestel online op

www.roeigoed.nl

2013

Lid vanaf

2012 2016 2016 (ART) 2013

André Nelis en Oscar Reuter OVERLEDEN

Dirk van der Mei 1995 (oud-lid/donateur) e-mail ledenadministratie@ctromp.nl

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina

Roeigoed | H.J.E. Wenckebachweg 150a | 1114 AD Amsterdam | 020 - 669 36 40 | info@roeigoed.nl


22

J EU G D W E D S T RI J DE N Ingrid Reijnen - junioreninstructie

Jeugdhead competitiejunioren 2107 Zaterdag 1 april was het weer zover: vanuit alle Trompgelederen vertrokken roeiers naar Amsterdam om de Head te gaan roeien. Witte gezichten, wiebelende voeten, stuurse blikken verrieden de spanning bij de roeiers van onze nieuwe juniorengroep. Als junioreninstructeurs regel je wat af op zo’n dag: een boutje hier, een duck tape-je daar, en oh, waar ligt mijn jas? Op en neer naar dDe Hoop voor de weging. En wil je mijn telefoon bewaren? Heb je mijn ouders gezien? Waar moet mijn rugnummer zitten? Hoe kom ik naar De Hoop? Wat ben je dan blij als er mede-instructeurs en ouders zijn die een handje meehelpen.! Uiteindelijk zit iedereen dan toch in de juiste boot met de juiste riggers en kan eindelijk de spanning worden omgezet in actie. De j 18 4* onder leiding van captain Moos presteerden weer geweldig: 1e op de Head. En de meisje 18 4* werden op 2 seconden van de winnaar supernetjes 2e. Fantastisch gedaan hoor! Het was ook geweldig om te zien wat

de nog onervaren roeiers in relatief korte tijd hebben bijgeleerd en de resultaten waren er ook naar: de Missisippi’s wonnen de DiNHo- competitie voor C4-en 16 jaar en eindigden als 3e op de Head, net als de Usain Boat- jongens C4 16 jaar. Tromp mag trots zijn op deze jonge leden! Hopelijk gaat de finale op de Bosbaan door….ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen! u

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


23

AGENDA April 2017

wo 12 apr ALV Tromp/Soos za 15 apr 20ste Hart van Holland Roeimarathon za 15 apr Skøll Cup zo 16 apr Skøll Cup do 20 apr 19.00 Roeiproeven op Tromp vr 21 apr Hollandia Roeiwedstrijden/Aegon NK Klein za 22 apr Hollandia Roeiwedstrijden/Aegon NK Klein zo 23 apr Hollandia Roeiwedstrijden/Aegon NK Klein Mei 2017 za 06 mei Damen Raceroei Regatta za 06 mei 11:00 TBJR Tromp zo 07 mei Damen Raceroei Regatta za 13 mei 11:30 - Kledingverkoop Tromp/Soos 12:30 Juni 2017

vr 02 jun Aegon Nationaal School Roei Kampioenschap za 03 jun ARB / Aegon NK Junioren Groot zo 04 jun ARB / Aegon NK Junioren Groot za 10 jun ZRB za 10 jun ZZV Jeugd- en juniorwedstrijden za 10 jun 11:30 - Kledingverkoop Tromp/Soos 12:30 zo 11 jun ZRB zo 11 jun Zwartewater Regatta za 17 jun Dutch Masters Open za 24 jun 18e Midzomer Vechtrace za 24 jun RIC Jeugdwedstrijden za 24 jun Aegon Koninklijke - Holland Beker za 24 jun Markregatta, de 5 km van Breda zo 25 jun Aegon Koninklijke - Holland Beker vr 30 jun 58e Argo Sprintkampioenschappen Juli 2017

za 01 jul NSRF Slotwedstrijden & NSK Roeien zo 02 jul NSRF Slotwedstrijden & NSK Roeien ma 03 jul Roeiproeven Tromp wo 05 jul 19:30 Trompmaaltijd Soos

colofon Correspondentieadres/botenloods/sociëteit Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp Vreelandseweg 56, 1216 CH Hilversum, telefoon 035 624 94 33 www.ctromp.nl info@ctromp.nl Beschermheer van de vereniging: P.I. Broertjes, burgemeester van Hilversum voorzitter Edwin van der Voort voorzitter@ctromp.nl Hetty Goutier secretaris secretaris@ctromp.nl Corry van Swieten penningmeester penningmeester@ctromp.nl Fred Wittkampf comm. materiaal commissaris.materiaal@ctromp.nl Nanne Franx comm. accommodatie commissaris.accommodatie@ctromp.nl commissaris jeugdroeien Ingrid Reijnen commissaris.jeugdroeien@ctromp.nl commissaris opleiden Marit Versteeg commissaris.opleiden@ctromp.nl commissaris wedstrijden Menno Proper commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl commissaris Ton Keetelaar recreatieroeien commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl ledenadministratie Evert Kruithof ledenadministratie@ctromp.nl

Voor algemene informatie over de ­vereniging en haar activiteiten info@ctromp.nl (zie op de site verder onder: ‘vereniging’, ‘recreatie’ en ‘word lid’) Het dagelijks bestuur bestaat uit ­voorzitter, secretaris en penningmeester, gezamenlijk bereikbaar via db@ctromp.nl Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk e-mailadres bereikbaar via bestuur@ctromp.nl inschrijvingen wedstr.veteranen + club-ploegen Wilfred Wielaard veteranencoordinator@ctromp.nl aangepast roeien (roeivalidatie) roeivalidatie@ctromp.nl webmasters Susanne Bergsma, Yvonne van Gend (o.a. reserveringen) [webmaster@ctromp.nl] redactieteam (site en magazine) redactie@ctromp.nl contactpersonen TrompMagazine: Nellie Kamer (redactie en beheer redactie-mailbox voor de site en het magazine) Yolande Krooshof, Willem Hendrikx Pieter Berkel (layout, eindredactie TM) advertenties TrompMagazine pj.berkel@hetnet.nl

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


24

BESTU U R S M E D EDE LI NG

AR T

Corry van Swieten - penningmeester

Nico Verbeek

Digitaal

Royale gift van Lakeland Foundation voor Invalidentoilet in Nieuwe Soos

Een aantal zaken eenvoudiger Tromp heeft weer een grote stap gezet in het digitale tijdperk. In 2016 is er door enkele vrijwilligers een update gedaan van het wifinetwerk, z­ odat het pinapparaat in de soos altijd werkt. Je kunt nu met je bankpas je koffie, thee, etc. contactloos of met pincode betalen. We gaan er vanuit dat iedereen binnen niet al te lange tijd zijn/ haar consumptie steeds pint, zodat we geen kasgeld meer hebben in de soos. De vrijwilligers die bardienst draaien, zijn er blij mee, want ze hoeven geen

geld meer te tellen aan het eind van de dag. De penningmeester van de soos die al die zakjes telt en naar de bank brengt, is er blij mee. Inmiddels pinnen al veel leden hun aankoop van Trompkleding, wat voor de dames die de kledingverkoop regelen veel tijd en administratie scheelt. Ondergetekende hoeft geen facturen meer op te stellen voor de incassoformulieren aankoop kleding en deze te incasseren. En last but not least, je kunt je via de website inschrijven voor een toertocht en deze direct betalen (met dank aan Susanne Bergsma). De leden van de toercommissie zijn van het kasgeld af en de administratie wie wanneer hoeveel betaald heeft. De inschrijfgelden worden direct geregistreerd in de boekhouding. Een uitdraai van de boekhouding geeft de penningmeester van de toercommissie een overzicht van de inkomsten. Al met al een goede ontwikkeling. u

 ga naar inhoudspagina

De ART probeert haar bijdrage te ­leveren aan de financiering van de nieuwe soos en dan met name de ­financiering van het toilet voor mensen met een beperking. Daarom zijn er vanuit de ART een aantal fondsen aangeschreven met de vraag of men voor dit toilet een bijdrage wilde leveren. Welnu de Stichting Lake Foundation heeft € 5.000,- toegezegd. Wij zijn het fonds natuurlijk bijzonder dankbaar voor deze gift. En…. wij mogen hieraan nadrukkelijk bekendheid geven. Eerder ontvingen we van hen ook al een gift voor de Nationale tocht Aangepast Roeien (NAR) 2016. Graag vertellen we hieronder meer over de Stichting Lakeland Foundation. De stichting Lakeland Foundation is een particulier fonds, dat door middel van financiële bijdragen kleinschalige projecten met een maatschappelijk nut in de regio Gooi en omstreken wil helpen realiseren. De Lakeland Foundation steunt: • Bijzondere projecten

op sociaal-cultureel terrein, die zich rechtstreeks op een maatschappelijk nuttig doel richten; • Projecten die zijn opgezet door initiatiefnemers die bij voorkeur een sterke binding hebben met de regio Het Gooi en omstreken; • Kleinschalige en eenmalig af te ronden projecten, opgezet met minimale organisatiekosten; • Projecten met belangeloze inzet van vrijwilligers en veel zelfwerkzaamheid genieten de voorkeur; • Alleen voorgenomen projecten. Projecten die al in uitvoering zijn genomen, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wellicht heeft u in uw omgeving ook nog projecten die in aanmerking zouden kunnen komen. Aarzel niet en bezoek hun website: http://www. lakelandfoundation.nl/

Tromp magazine 2017 3  
Tromp magazine 2017 3  
Advertisement