Page 1

Foto: PJB

tromp magazine vijfde jaargang

Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

Plannen van de bouwcommissie

Zelf een tocht organiseren

Naar aanleiding van de presentaties tijdens de speciale informatie-avond en de najaars-ALV staat in deze uitgave van het TrompMagazine nogmaals een uiteenzetting van de plannen die in en na 2017 tot uitvoering zouden moeten komen. pag 4, 20 (en ook 8)

Behalve de reguliere tochten van Tromp, kan je ook zelf een leuke tocht uitzetten. Lees het artikel hierover. pag 6

Interview met Evert Kruithof

Yolande Krooshof - redactielid - ging in gesprek met deze actieve instructeur en ledenadministrateur. pag 11

ď ? ga naar inhoudspagina

8

november 2016


Foto: PJB

inhoud

2 tromp magazine vijfde jaargang

Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

Plannen van de bouwcommissie

Zelf een tocht organiseren

Naar aanleiding van de presentaties tijdens de speciale informatie-avond en de najaars-ALV staan in deze uitgave van het TrompMagazine nogmaals een uiteenzetting van de plannen die in en na 2017 tot uitvoering zouden moeten komen. pag 4, 20 (en ook 8)

Behalve de reguliere tochten van Tromp, kan je ook zelf een leuke tocht uitzetten. Lees het artikel hierover. pag 6

Interview met Evert Kruithof

Yolande Krooshof - redactielid - ging in gesprek met deze actieve instructeur en ledenadministrateur. pag 11

TrompMagazine verschijnt acht maal per jaar, digitaal en in print.

8

Crowdfunding Financiering accommodatie

november 2016

‘Dan liever de lucht in’ Roeiploegen maken Column Ganzenpas Interview Evert Kruithof Ledenadministratie

3 Masters Accommodatie 4 Jeugdroeien In memoriam 5 Bericht van de sooscommissie In memoriam 6 Agenda Colofon (Buitenlandse)tochten 6 Huisje Aukema Uit de stuurstoel De voorzitter / secretaris

Training&coaching (6)

Bouwcommissie

Meer structuur: jeugdplan

Gerard Kamer

Willem Sukkel

Zelf een roeitocht organiseren

ART

8 9 10 11 13 14 16 18 19 20

Redac tioneel De recent gehouden ALV had een belangrijk onderwerp betreffend de toekomst van Tromp: de verbetering van onze accommodatie. De plannen hebben invloed op de financiën van de vereniging. De begroting staat onder druk. Vandaar dat er in dit nummer van TrompMagazine een bijdrage is opgenomen van de FAC (lees pagina 8). Zoals de voorzitter ook schrijft in ‘uit de stuurstoel’, wordt van de leden een extra fysieke inzet gevraagd (lees pagina 4).

Als redacteur zoek ik nog al eens op de Tromp-site naar gegevens. Nog niet zo lang is de rubriek ‘wie doet wat’ verdwenen; de zoeker wordt verwezen naar de ledenlijst. Het is nu lastig geworden om bijvoorbeeld informatie te vinden wie lid is van de FAC.

In deze uitgave nummer 8 staan ook twee In memoriams op initiatief van de redactie. Wij hechten hieraan waarde en maken hierbij geen verschil tussen leden en oud-leden. Bovendien berichten wij over twee andere leden die recentelijk zijn overleden.

De redactie wenst u voor de komende maand gezellige dagen toe. Op naar de nieuwjaarsreceptie en de nieuwjaarsduik.

TrompMagazine 1 2017 verschijnt rond 1 februari; inleveren nieuwe kopij in de week voor vrijdag 27 januari

We excuseren ons voor diegenen die ons nog bijdragen stuurden die wij dit keer helaas uit ruimtegebrek niet konden plaatsen.

pjb

TrompMagazine verschijnt circa 8 x in het jaar. Beoogd in 2017: 1/2 • 8/3 • 12/4 • 17/5 • 28/6 • 6/9 • 11/10 • 29/11

www.ctromp.nl


Op woensdagavond 23 november hebben we de algemene ledenvergadering gehad en daar hebben we met elkaar een flink aantal beslissingen genomen. Naast de aanschaf van drie nieuwe boten en een catamaran om veilig in te coachen is er ook fiat gegeven voor bouwplannen, die de kwaliteit van de accommodatie van Tromp fors zullen verhogen. De langgekoesterde wens voor een verbetering van de steigers gaat samen met een vervanging van de damwand. De nieuwe steigers zullen meer ruimte bieden, maar ook aanleggen, instappen en uitstappen vergemakkelijken en schade aan riggers en bladen verminderen. Daarnaast wordt ook de soos aangepakt. Het keukendeel wordt gemoderniseerd en daarmee hygiënischer en efficiënter, en de toiletten zullen worden vernieuwd en uitgebreid. Om deze mooie plannen mogelijk te maken doen we een beroep op jullie allemaal. Want in plaats van naar de bank te stappen is het natuurlijk veel leuker als we met elkaar de financiën op kunnen brengen. Of zoals een bekende bank zegt: We nemen een aandeel in elkaar! Elders in dit nummer staat allemaal uitgelegd wat daartoe de mogelijkheden zijn voor (veilige) leningen en schenkingen. Daarbij zijn er mogelijkheden voor grote en kleine beurzen. Geen geld maar fysieke inzet bij schilderen en dergelijke www.ctromp.nl

Edwin vd Voort

Corry van Swieten Hetty Goutier Fred Wittkampf Nanne Franx

com.jeugd-junioren

com. opleiden

com.wedstrijdroeien

com.accommodatie

com.materiaal

secretaris

Uit de stuurstoel

voorzitter

Edwin van der Voort, voorzitter

penningmeester

3

Menno Proper Marit Versteeg

Ingrid Reijnen

bij de werkzaamheden wordt overigens net zo zeer gewaardeerd. Nanne Franx heeft onlangs al een oproep gedaan voor hulp bij het huisje van Aukema. u

Ook de toercommissie zal komend jaar een tocht uitzetten waarvan we hopen dat er meer stoere Trompers mee zullen doen. Wie durft?

Hetty Goutier

Secretaris een hondenbaan? Afgelopen jaren is er veel gezegd en geschreven over het bestuur. Ook ik heb daar een bijdrage aan geleverd. Maar alleen langs de zijlijn roepen levert niets op. Daarom heb ik ervoor gekozen deze functie van secretaris te aanvaarden. Ik bemoei me graag overal mee en voel me zeer betrokken bij de club. Ik wil dan ook, behalve me inzetten voor de recreatieve roeiers, een verbinding maken met de meer wedstrijdminnende roeiers. Per slot willen we allemaal hetzelfde: lekker roeien op eigen niveau en naar eigen mogelijkheden. Ik ben er dan ook trots op dat het bestuur meer en meer de verbinding weet te maken tussen alle roeiers en dat we als een vereniging kunnen opereren. We zijn niet voor niets een vereniging, we zijn allen verenigd met hetzelfde doel.

Bericht van de secretaris Als lid van de toercommissie ook in het bestuur? Gaan deze functies wel samen? Voor ik de beslissing nam om de functie van secretaris op me te nemen heb ik daar met het bestuur over gesproken. Hoe vallen deze twee met elkaar te rijmen. Allereerst ben ik van mening dat de toercommissie er is voor alle roeiers, dus niet alleen de toerroeiers. Dit geldt net zo goed voor mijn functie binnen het bestuur. Wat hebben wedstrijdroeiers nu met een toercommissie? Er zijn tal van mooie en inspannende marathontochten door het hele land. Bent u klaar met de 2 km wedstrijden op de wedstrijdbaan of de Amstel? Denk eens aan een marathon. Bikkelen over minstens 50 km.

Paul Arnold was een geweldige secretaris die van alles goed op de hoogte was. Hij laat voor mij een geweldig goedgeorganiseerd archief na. Ik hoop dan ook in zijn voetsporen verder te kunnen gaan. Ik heb er reuze zin in. u

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


4

B E S T U UR Tot slot nog wat vanuit mijn rol als toercommissielid. Behalve de marathons voor de roeiers die meer uitdaging willen zijn er ook tal van mooie tochten voor de meer recreatieve roeier. Naast de tochten die de toercommissie uitzet (ook toegankelijk voor mensen zonder roeidiploma), zijn er in binnen- en buitenland ook mooie tochten te roeien. U kunt daarbij gebruik maken van boten van andere verenigingen (u kunt bij diverse clubs vragen of zij boten uitlenen) maar ook gebruik maken van onze eigen toervloot en die meenemen naar roeiwater van uw keuze. Daarvoor kunt u een mail sturen aan: toercommissie@ctromp.nl waarin u vraagt voor een bepaalde datum boten en de wherrywagen te reserveren. Onze wens is om in de nabije toekomst op de website de tochten te publiceren zodat ze voor iedereen inzichtelijk zijn. Ook als u een dagtocht wilt maken op ons eigen roeiwater is het verstandig om ruim van tevoren boten te reserveren bij de toercommissie. Wij zorgen dan dat uw boot wordt gereserveerd en kunnen u eventueel van kaarten voorzien. Denkt u: het lijkt me wel leuk, maar ik heb geen roeimaatjes, schrijf eens individueel in voor een van de tochten van de toercommissie. Wij zorgen

dat u ingedeeld wordt bij anderen. Het is vaak dé manier om anderen te leren kennen en op de hoogte te raken van iemands roeiniveau. Mocht u vragen hebben: stel ze gerust. Tot ziens op de (straks mooie nieuwe) steigers. u

Bericht van de commissaris accommodatie Oproep voor schilderhulp

De commissaris accommodatie is op zoek naar een groep enthousiaste leden die mee wil helpen met het binnenschilderwerk in het huisje van Aukema. Het huisje van Aukema wordt in december en januari opgeknapt en daarna moet het binnenschilderwerk gebeuren. Om kosten te besparen doe ik hierbij een oproep aan alle leden om een aantal zaterdagen in januari en februari je roei-outfit te verruilen voor een schilderoutfit en samen de handen uit de mouwen te steken! Nadere informatie volgt nog, maar je kunt je alvast opgeven bij commissaris.accommodatie@ ctromp.nl u

Nanne Franx

Bericht van de bouwcommissie Bouwcommissieleden: Nanne Franx, Cor Perrier, Ton Keetelaar De bouwcommissie heeft de laatste tijd niet stilgezeten en is druk bezig geweest met plannen maken voor verbetering van de accommodatie op korte termijn. De plannen zijn te vinden in het afgeschermde gedeelte van de website van Tromp onder het kopje bouwcommissie en zijn gepresenteerd aan de leden op 16 november. Ze gaan over het vernieuwen van de bestaande damwanden en steigers, het renoveren van de soos en het uitbreiden van de bestaande botenberging. Hiervoor is uitvoerig

overleg geweest met diverse aannemers, overheidsinstanties en leden en commissies binnen de vereniging. Ook de FAC (financiële adviescommissie) hebben we erbij gevraagd om de financiële haalbaarheid van de plannen te toetsen. De FAC acht de financiële haalbaarheid zeker aanwezig, mits er voldoende leden zijn die voor dit doel geld zouden willen schenken of lenen. Op de laatste ALV van 23 november zijn de plannen nog een keer getoond en heeft de FAC een voorstel gepresenteerd met mogelijkheden waarop de leden de plannen financieel kunnen steunen. De reacties van de leden waren zodanig positief dat de bouwcommissie zich gesteund voelt om de bouwplannen verder uit te werken met de bedoeling ze in 2017 te realiseren. Daar gaan we graag met veel enthousiasme mee aan de slag! Zie de achterpagina voor een uiteenzetting van de plannen voor het Huisje van Aukema in 2016 (valt binnen de begroting van 2016) [redactie].

www.ctromp.nl

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


5

IN MEMORIAM Bestuur

Profiel Hetty Goutier secretaris Hetty Goutier (1959) werd in 2007 lid van Tromp. Omdat haar kinderen roeiden en ze dacht dat ze als ouder bardienst moest verrichten. Na enkele bardiensten is ze zelf ook lid geworden. Naast haar werk in het onderwijs (nu werkzaam op het Aloysius College in Hilversum) is ze actief binnen de vereniging. Toercommissie, lesgeven aan de junioren en bij toerbeurt koken op de vereniging op woensdagavond. Roeien is door blessures al een poosje niet aan de orde, maar hopelijk zal dat binnenkort wel weer gaan gebeuren. De functie van secretaris is leuk omdat je de spil van de vereniging bent. Als je veel mensen en groepen op de vereniging kent, is het goed om de verbinding te leggen. Daarnaast vindt ze notuleren en mails beantwoorden een leuke klus. Ze bemoeit zich graag met van alles en wil zich inspannen voor iedereen binnen Tromp. u

 ga naar inhoudspagina

Gerard Kamer Op woensdag 2 november jl. hebben wij op Den en Rust afscheid genomen van Gerard Kamer. Gerard was mijn eerste instructeur op Tromp, hij heeft mij de beginselen van het roeien bijgebracht. Dat deed hij zeer nauwgezet en precies, zo was hij. Van instructeur en leerling werden wij roeimaatjes en zeer goede vrienden. Gerard hielp mij, in verband met mijn slechtziendheid, met de computer en met administratieve zaken, maar we hebben vooral veel schik gehad met elkaar. Vele jaren waren we samen een week op zijn geliefde Texel, waar Elly en hij veertig jaar lang hun vakanties hebben doorgebracht, eerst met het gezin en later samen. Onze weken daar waren altijd een feest, de wandelingen door de duinen, Muy en Slufter, met vrolijke en ook serieuze gesprekken, of op een terras genietend van een Schuimkop, het Texelse bier. Ook crosten we op mijn tandem over het eiland. De keer dat wij, zonder hulpmotor, ruim 40 km per uur reden, ondanks zijn longen, gaf hem veel vreugde. Gerard heeft in zijn leven vele gezondheidsproblemen gehad, die vaak levensbedreigend waren. Maar hij was een vechter en had veerkracht en knokte zich elke keer weer uit het dal omhoog. Als hij voelde dat het dieptepunt weer achter hem lag, kwamen er meteen weer plannen, zoals zaken in huis of tuin aanpakken, een andere voortent of caravan. Gerard en Elly werden lid van De Spetters, een roeigroep die in 2008 werd opgericht om elk jaar een buitenlandse roeitocht te maken. Van die roeitochten genoot hij enorm, of het nu in Duitsland op de Mecklenburgse meren was of op de Spree, in Frankrijk op de Mayenne, maar zeker in Engeland, op de Thames.

 ga naar volgende pagina

In 1999 werd Gerard lid van Tromp en al heel snel deed hij vrijwilligerswerk, te beginnen met instructie geven en daarna heeft hij mede aan de wieg gestaan van het maandagochtend-roeien. Samen met Francis Bakker en Joke Mulock vormde hij de ART-commissie. Het hoogtepunt van hun inzet was in 2007, met de organisatie van de Nationale dag Aangepast Roeien. Die dag was een geweldig succes. Ook is Gerard jaren ledenadministrateur geweest en wist hij vele mensen die informatie inwonnen met zijn enthousiasme over te halen lid te worden. Later heeft hij samen met Ruud Amesz de automatisering opgezet, de implementatie van e-Captain, waarvoor zij de Damsté wisselbeker voor Beste Vrijwilliger van het jaar mochten ontvangen. Dat was voor Gerard niet de enige keer, want ook de ART-commissie waarvan hij lid was heeft deze beker een keer ontvangen. Toen zijn energie afnam voor dit soort werk, vanwege zijn longziekte, heeft Gerard op dinsdagochtend en later donderdagochtend bardienst gedaan, zodat de bar voortaan ook op die dagdelen open was. Zo bleef hij toch betrokken bij Tromp. De microbacterie die hem vanaf dit voorjaar parten speelde, heeft hij niet kunnen overwinnen. Gerard was een beminnelijk mens en zeer gewaardeerd binnen Tromp. Dat is ook wel gebleken uit het grote aantal Trompers dat bij de crematieplechtigheid aanwezig was. Hij ruste in vrede. Ton Keetelaar


I N ME MORI A M

6

Willem (Wim) Sukkel Op de roeivereniging was Willem als niet-roeier bekend door zijn jaarlijkse ­aanwezigheid als de bereider – met Henny – van de boerenkoolmaaltijd. Faam verwierf hij met zijn worsten en lapjes spek. Menig Tromper haalde in Maartensdijk ook graag zo’n lekkere worst. Verder deed Willem op Tromp ook aan bardiensten mee. Bij de roeigroep Kamer5 was Willem een welkome medevaarder op de buitenlandse tochten. Wij zagen hem zichtbaar ontspannen genieten van zo’n roeiweek. Bovendien was Willem ook steevast degene Willem tijdens de Yonnetocht. die met zijn auto de wherry­wagen trok. We missen een gezellige vriend van ons allen. Pieter Berkel

Berichten van overlijden Coby Hoogeboom

Noor Kempen

Op haar 75ste verjaardag in juli, is een einde is gekomen aan het leven van Coby Hoogeboom. Coby zegde vorig jaar haar lidmaatschap op, toen bleek dat ze niet meer beter zou worden. Haar energieke vrolijkheid, haar inzet voor de toercommissie, instructie en het aangepast roeien laat mooie herinneringen achter aan deze actieve vrouw, met wie je ook zo vreselijk kon lachen. Coby was lid tussen 2003 en 2015.

Op zondag 20 november bereikte Tromp het bericht dat oud-Tromplid Noor Kempen is overleden. Noor wist tussen 1985 en 1987 als voorzitter bij Tromp een prettige sociale sfeer te brengen. Noor roeide actief en ging ook mee op roeitochten. Later nam ze nog de catamaran ‘Chris’ over toen ze in NdenBerg woonde. Door haar afnemende gezondheid werd Noor vanaf 2009 donateur. Een tijd lang kwam Noor nog op Tromp kijken en wilde ze nog wat graag roeien, maar haar broer Rob wist dat niet meer ging. Pieter Berkel

(oorspronkelijk bericht op de Trom-site 25/7/2016)

Marit Versteeg

1975-2009/2016

BU ITENLAND SE TOCH T Redactie, Pieter Berkel

Zelf een roeitocht organiseren Hoe doe je dat Rond deze tijd beginnen sommige roeigroepjes al weer plannen te maken voor hun roeitocht voor het komend jaar. Dat moet ook wel, want het is gebruikelijk dat je dan bij de toercommissie de boten en vaak ook de wherrywagen moet reserveren toercommissie@ctromp.nl (zie ook kader in dit artikel). De toercommissie organiseert haar eigen jaarlijkse tochten, die altijd plaatsvinden in de nabijheid van het Tromp-water. Buitenlandse tochten moet je zelf organiseren. Een alternatief is dat je aan een KNRB-tocht meedoet (deze tochten worden via een tochtenkalender gepubliceerd www.toertochten.nl).

Nog even een kop koffie.

Botenwagen afladen.

Het zelf organiseren is wel zo leuk. Met de keuze van het roeigebied moet je natuurlijk rekening houden met de eigen roeiervaring. Ga je voor het eerst, kies een rustig roeiwater zonder stroming, scheepvaart, veel sluizen. Bijvoorbeeld in Frankrijk zijn de regels voor roeiboten anders dan in Duitsland. Vaak heb je een ‘permis’ nodig dat je bijtijds moet aanvragen. Voor sluizen gelden ook meestal regels om te mogen passeren. In België moet je ook toestemming vragen. De meeste groepen roeien met twee wherry’s (de wherrywagen kan maximaal drie boten vervoeren).

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


7

B U ITE NL A N D S E T OC HT Deze wordt telkens door een ander uit de groep georganiseerd in Nederland. Een bijzondere tocht is de Vogalonga die met Pinksteren plaatsvindt met een beperkt aantal roeiers in Venetië. Even spannend.

Een lastige startplek.

Gebruikelijk is bij zo’n tocht dat er per dag een ‘landploeg’ is die die dag tenminste zorgt voor het verplaatsen van de auto’s. De groep bestaat dan uit tien personen. Een aparte bezigheid is het vinden van logies. Overleg met iedereen wat men het leukste vindt: hotel, b&b of een onderkomen waar je zelf voor eten en drinken moet zorgen.

Hoe vlot kan het gaan...

Geduldig wachten als landploeg.

Een mooi lunch-strandje.

Op Tromp zijn verschillende roeigroepjes die je op ‘water’ kunnen helpen. De Spetters, Zoft en Saekelik, Kamer5 en de RIT roeien regelmatig elk jaar een tocht. De RIT is een grote groep (24 max.).

Veel tochten zijn gedocumenteerd door de organisatoren en veelal zijn er ook waterkaarten beschikbaar. Het is wel waar dat de toegang tot deze informatie wat zoekwerk vraagt naar de juiste persoon. De redactie probeert hierbij die zoektocht een beetje te vergemakkelijken door wat namen te noemen. Het zou mooi zijn als op de Tromp-­ site een plek zou komen waar dit soort informatie makkelijk is te ­vinden. Mogelijk dat in de toekomst de toercommissie-site hiervoor ­gebruikt kan worden. Suggesties voor een tocht: Nederland: Weerribben, Biesbosch. Duitsland: de Lahn, Spree-gebied en Mecklenburg, de Hase (en Ems). Frankrijk: Mayenne, Maas, Yonne, Somme, Doubs. Informatie o.a. via: Ton Keetelaar, Bruno Huls (Spetters, Zoft en Saeckelik) Pieter Berkel (Kamer5, RIT) Martin Nieuwenhuijse (Vogalonga). u

 ga naar inhoudspagina

Boten en botenwagen

Voor een- of meerdaagse tochten kan van tevoren een reservering gedaan worden. De toercommissie is hiervoor het aanspreekpunt (uitleen toerboten en wherrybotenwagen). Voor de toerboten geldt een prioriteitenbeginsel: 1. toertochten, georganiseerd door de toercommissie 2. jeugdkampen Tromp 3. meerdaagse tochten georganiseerd door Tromp-leden 4. enkeldaagse tochten georganiseerd door Tromp-leden 5. uitlenen aan gasten van Tromp of uitlenen aan andere verenigingen. Onder 1 en 2 vallend, worden voor 1 december in het voorafgaande jaar bekend gemaakt. Na 1 december tot 1 april kunnen Tromp-leden reserveren voor tochten die onder 3 en 4 vallen. Vanaf 1 april kunnen reserveringen gedaan worden voor activiteiten die onder 5 vallen. Een aantal boten mag niet vervoerd worden. Buitenlandse tochten vinden doorgaans plaats in wherry’s.

 ga naar volgende pagina


8

B E L A NG R I J K Tom Bijl

Crowdfunding Tromp Financiering nodig voor accommodatieplannen 2017 In de Algemene Leden Vergadering van woensdag 23 november jl. zijn de accommodatieplannen voor 2017 nog eens uit de doeken gedaan. De week daarvoor kon al kennis gemaakt worden met deze plannen. De plannen zijn omvangrijk: vervanging steiger, verbouwing soos en plan botenberging; deze plannen nemen naar verwachting een investering met zich mee van 2,5 tot 3 ton. Er zijn wat eigen middelen, maar om deze plannen te realiseren is financiering nodig. De financieringsvorm die de voorkeur heeft is crowdfunding: een beroep doen op de leden van Tromp. En de inzet en uitdaging is deze financiering zonder rentekosten voor Tromp te realiseren. De verschillende mogelijkheden van crowdfunding worden hierna uiteengezet. Er zijn twee verschillende vormen te onderscheiden: leningen en schenkingen. Sponsoring is hier niet vermeld omdat daar al een regeling voor in het HR (Huishoudelijk Reglement) is opgenomen. Leningen worden gewoon terugbetaald in

tegenstelling tot schenkingen, dat zijn en blijven giften voor Tromp. De leningen betreffen aanzienlijke bedragen van € 10.000 of een veelvoud daarvan. Doel is om met grote stappen de financiering snel rond te krijgen. De leningen zullen in een redelijke termijn van 5 jaar in 5 termijnen worden terugbetaald. Voor schenkingen geldt dat Tromp ofwel rentekosten gecompenseerd krijgt ofwel schenkingen ontvangt die al dan niet fiscaal aftrekbaar zijn voor het Tromp-lid. Het gaat hier om beperktere bedragen van minimaal € 100 per jaar gedurende 5 jaar of een eenmalige gift van minimaal € 100. Keuzemogelijkheden financiering Tromp-accommodatieplannen 2017:

• Leningen van leden in privé aan Tromp, looptijd 5 jaar en een aflossingstermijn van 5 jaar. Bedrag € 10.000 of een veelvoud daarvan. Rente 4% op jaarbasis. Gekoppeld aan deze lening:

• Periodieke schenking in geld door leden in privé aan Tromp. Termijn 5 jaar, bedrag op basis van een lening van € 10.000, is een schenking van € 240 per jaar gedurende 5 jaar. Per saldo betaalt Tromp zo geen rente op de lening. De schenking is fiscaal aftrekbaar en levert uiteindelijk een rendement op van ca. 2% per jaar voor het Tromp-lid. Het rendement wordt bepaald door het van toepassing zijnde top-IB-tarief. • Zakelijke leningen van leden aan Tromp, looptijd 5 jaar en een aflossingstermijn van 5 jaar. Bedrag € 10.000 of een veelvoud daarvan. Rente 0% op jaarbasis. Geen fiscaal voordeel voor het Tromp-lid. • Periodieke schenking in geld door leden in privé aan Tromp. Termijn minimaal 5 jaar, bedrag is op zich vrij, maar er wordt een richtlijn aangegeven van minimaal € 100 per jaar. De schenking is fiscaal aftrekbaar en levert uiteindelijk een fiscale besparing op voor het Tromp-lid dat bepaald wordt door het van toepassing zijnde top-IB-tarief. • Eenmalige schenking in geld door leden in privé aan Tromp. Geen looptijd. Bedrag is op zich vrij, maar er wordt een richtlijn aangegeven van minimaal € 100. De schenking is

fiscaal niet aftrekbaar en levert geen fiscaal voordeel op voor het Tromplid. Voor nadere informatie dan wel voor het aanmelden als financieringsbron kunt u terecht bij de penningmeester Corry van Swieten: penningmeester@ctromp.nl Eind 2016 zal de “balans worden opgemaakt” van het aantal aanmeldingen gesplitst in leningen van € 10.000 en schenkingen (periodiek en eenmalig). Dan zal ook duidelijk worden in hoeverre de crowdfunding voldoende is om de accommodatieplannen 2017 te realiseren of dat bankfinanciering gepaard gaande met kosten en rentekosten noodzakelijk wordt. Vooralsnog is de inzet om de financiering rond te krijgen zonder dat Tromp met rentekosten geconfronteerd wordt. Het zou mooi zijn als Tromp-leden die prestatie nog zouden kunnen neerzetten in 2016. Beschikbaarheidsstelling van de financiering is afhankelijk van de uitvoering van de accommodatieplannen in 2017. Op grond van de liquiditeitsprognose zal dat naar verwachting medio 2017 zijn. u NB: Het volgend TrompMagazine verschijnt eind januari 2017 [red.]

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


9

E EN ‘ B O O T S CHA P’

V ER V OLG INSTRU CTI R

Yolande Krooshof

Fred van de Biezen

‘Dan liever de lucht in!’

Roeiploegen maken Eerste bijeenkomst in de soos

Het was 5 februari 1831 nabij Antwerpen. De kanonneerboot van luitenant-ter-zee Jan Carel Josephus van Speijk is ingezet om te verhinderen dat Zuidelijk Nederland zich afscheidt van het Noorden, maar ze worden geënterd door opstandelingen. Met de aan Van Speijk toegeschreven uitroep “Dan liever de lucht in!” blies hij de boot inclusief de bemanning en een aantal Vlamingen de lucht in. Tientallen bemanningsleden kwamen om, inclusief hijzelf. Van Speijk ontleent hieraan een heldenstatus, die echter de laatste tijd afbladdert. Alleen bij het KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine) komen ze niet los van deze Van Speijk-cultus en wordt het adelborstenlied geheven bij de installatie van nieuwelingen met de tekst: ” ’t Voorbeeld door Van Speijk gegeven, volgen wij met hart en hand”.
Samen met Karel Doorman hoort Van Speijk tot de voorbeelden want zij brachten “het hoogste offer”.
Volgens de schrijver Ronald Prud’homme van Reine in zijn boek: “Liever niet de lucht in”, was Van Speijk, wees uit Amsterdam, depressief en vertoonde hij zelfmoordneigingen. Gaf niet veel om het leven

van zijn manschappen en dat van hemzelf. In de Van Speijk-zaal bij de Van Speijk-mast wordt het heldenlied nog jaarlijks gezongen uit luide (adel) borst door jong en oud bij het KIM.
 Afbrokkelen van de status van onze luitenant staat model voor de afbrokkeling van onze roeiboot die naar hem vernoemd is.
Een mooie reden om hem uit onze vloot te verwijderen en te vervangen door zo’n geweldig, fantastisch, soepel door het water glijdend nieuw schip uit de Wiersmastal:
een “boord-Aukes”. Ik spreek hier een wens uit van alle boordroeileerlingen en boordroei-instructeurs!
Moge deze wens op niet al te lange termijn verhoord worden. u

Op zaterdag 19 november deden ongeveer vijftig Tromp-leden mee aan het vinden van een roeiploeg bij 1) een instructeur op 2) een geschikt moment in 3) de juiste boot. Soms zijn er te weinig instructieboten, soms te weinig instructeurs en soms te weinig leerlingen. Vanmiddag sloten we dat allemaal kort. Na een inleiding van Marit Versteeg, waarin ze tips gaf om valkuilen te voorkomen bij het vormen van een ploeg, diepte ze anekdotes op uit haar eigen Tromp-opleidingscircuit, waarmee het heel duidelijk werd dat de ambitieniveaus binnen een ploeg een beetje in elkaars verlengde moeten liggen. We startten met een kennismakingsrondje en zo wist iedereen wie iemand zocht om zijn ploeg compleet te maken en om een instructeur te vinden. Aan de hand van de botenplanning was ook duidelijk wanneer je in iemands vaarwater zit en een boot al bezet is door een andere instructieploeg.

Kortom, het was een vrolijk en heenen-weergeloop, vragen wie er nog een plaatsje vrij had in zijn team en of een instructeur ook op een iets ander moment kon lesgeven. Het was wat schuiven met agenda’s maar daar kwamen we allemaal uit. De ploegen zijn gevormd en de reacties waren inspirerend om het een volgende keer weer zo aan te pakken. Een volgende keer, bijvoorbeeld voor het begin van het nieuwe seizoen. Ook dan kunnen ploegen weer lobbyen om een opengevallen plek in te vullen of om een nieuw team te vormen; te kiezen voor toerroeien, of zich aan te sluiten bij het vrij-roeien waarbij je een ploeg vormt met wie er toevallig aanwezig is. Uiteraard speelt volgende keer bij het zomerseizoen ook dat je ook skiff-instructie kunt krijgen. Met veel plezier hebben we, Marit, Tanja Stropsma, Nicolette van Neer en ik deze middag voorbereid. u

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


10

COL U M N

B RE E DT E RO E IE N

Open-recreatiegroepen DeLuisterMeeuw

Ganzenpas Ik werd gewekt door getater van de ganzen, die voorlopig weer even het veld ruimen. Heerlijk. Wat een familie is dat zeg. Die weten geen maat te houden. Broeden wij ieder voorjaar een overzichtelijk nest uit, gewoon omdat de natuur ons dat ingeeft opdat we niet overbevolkt raken, leggen zij eieren bij de vleet, die ook nog allemaal uitkomen. Nee, ik heb het niet zo op de ganzen, mooi dat ze even vertrokken zijn. Maarre… als ik eerlijk ben, kan ik niet anders zeggen, ehh, dat het…. ja dat het toch wel heel mooi is zoals zij vliegen. Prachtig in colonne, precies gelijk met de slagen en aan hun geluid te horen, hebben ze er dik plezier in. Dus toen mijn neven langs kwamen voor een najaarsvisje, dacht ik, kom, voor het amusement: waarom wij niet? ‘Nou, dat is nog eens een leuk idee’, zeiden de mannen, die behalve eten toch niets te doen hebben. Toen we even later het giga-gegak hoorden keken we naar boven. ‘D’r staat een goeie wind, dat moeten wij toch ook kunnen, mannen? Zo in een ploeg vliegen. Ieder op zijn eigen plek en

dan samen heel hard gaan? Kom op jongens, we gaan!’ Maar ja, mijn neef Pieter is veel kleiner qua slag dan mijn achterneef Martin. En oom Evert veel zwaarder dan zwager Michel. En ik zit daar een beetje tussenin en ik ben bovendien veel ouder dan zij, dus hoe daar een ploeg van te maken die net zo mooi gelijk gaat vliegen als die lawaaischoppers? We waren de lucht nog niet in, of het ging al mis. Martin zette er direct de veren in en vloog meters voor me uit. Pieter, onze dromer, bleef lekker lui achter me hangen zweven, tja, met die wind hoef je immers niets te doen. Terwijl de ganzen al lang uit zicht waren, vloog het bij ons alle kanten op. Dit ging never nooit lukken. Ik dacht, kom, ik vlieg eens even langs de soos. En wat toevallig: daar had zich een onsamenhangende menigte verzameld die druk met elkaar in gesprek was. Ik hipte naar het raam en zag de verhitte koppen praten over, nou ja, hoe is het mogelijk: ploegvorming! ‘Met jullie samen in een boot? Ja maar jij bent te lang!’ Ik wist niet wat ik hoorde. Is dat bij roeiers dan ook

een probleem? ‘Ja maar jij bent te oud voor deze ploeg!’ Ik heb een kwartiertje zitten luisteren en ben toen maar teruggevlogen naar het nest, waar de anderen luid krijsend aan de vis begonnen waren. Nee, ploegvliegen, das niks voor ons. En voor roeiers? Nou, misschien moeten die de kunst ook nog afkijken. Misschien wel bij de ganzen. [ST]

Voor nieuwe leden kan het interessant zijn om deel te nemen aan een open-recreatiegroep. Hiermee doe je roeiervaring op, maar leer je ook vanzelf andere Trompleden kennen. ‘Goed voor de integratie’. Onderstaand zie je een overzicht dat ook op de Tromp-site is te vinden [www.ctromp.nl - zie recreatiebreedteroeien]. Maandagochtend - 9.15 Ruth van der Gaag Woensdagochtend - 8.45 Henny Sukkel Vrijdagochtend - 8.45 Margreeth Loeve Zaterdagmiddag - 14.00 George Brusse (boordroeien) Zondagochtend - 10.15 Yvonne Carmiggelt Geen open-recreatiegroep Op zondagochtend roeit ook een groep onder leiding van Aart Box. Aansluiting vindt plaats op verzoek. u

 ga naar volgende pagina


11

I N T E R V I EW Redactie, Yolande Krooshof

Beide kinderen van Evert en Maria roeien niet, de kleinkinderen die in Lelystad wonen hebben wel eens geroeid, maar zijn druk met andere sporten, net als de twee die in Veenendaal wonen.

Evert Kruithof Instructeur in hart en nieren Vrijdag 18 n­ ovember 2016. Iedereen weet wie Evert is, bijna elke dag is hij bij Tromp te vinden. In een boot, nog net niet in een boot of hij komt er net uit. Zelf roeien, het liefst met zijn vaste maat Ruud Korswagen, soms in een meermansboot als roeier, maar verreweg het meest als instructeur in een boordroeiboot. Zijn roeicarrière is begonnen in mei 2002, hij was nog werkzaam als directeur van het woonzorgcentrum Zuiderheide en dat was geen gelukkige combinatie. Roeien naast werken was lastig, het duurde daardoor ook lang voordat hij zijn S1 haalde. St1 dat ging heel snel. Maria en hij hebben Tromp leren kennen op de klassieke manier: vanaf haar fiets zag Maria vaak roeiers op het kanaal en dat leek haar misschien wel wat. Een open dag bij Tromp en de rest laat zich raden. Eind maart 2004 heeft Evert afscheid genomen van zijn werk en toen ging

Een feest om in te roeien, de nieuwe instructieboot voor het boordroeien: de Cuperus

de ontwikkeling van zijn roeien in rap tempo. Skiffen past niet bij hem en dat heeft hij tot nu overgeslagen, het boordroeiprogramma heeft hij na S2 snel doorlopen. Maria en hij zijn twee verschillende mensen wat roeien betreft, maar dat is volgens Evert een duidelijke afspiegeling van de verschillen in hun sociaalmaatschappelijk leven. Maria, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, werkte veel alleen, zocht zelf dingen uit en pakte die aan, een echte solist. Evert was de leider van een team, wil mensen op een goede manier aan het werk hebben, een manier waarop ze zich prettig voelen. Maria zit het liefst in haar eentje in een skiff en gaat

lekker haar eigen gang, men zegt van haar wel dat ze op boeg zit te skiffen in een 4! Evert zit het liefst met een ploeg in de boot, of met Ruud in een 2-. Hij is de TIC gaan doen en daarna niet meer met instructie geven gestopt. Hij is vol overtuiging als vrijwilliger op Tromp bezig. Vanuit zijn, zoals hij zelf zegt Calvinistische, opvoeding vindt hij oprecht dat je op de wereld bent om deze bol een beetje leefbaar te maken en te houden. Vrijwilligerswerk is daar een essentieel ding in. Sommige mensen doen het groot, hij doet het klein, dichtbij, op Tromp door leden instructie te geven en het roeien leuk te laten vinden. Enthousiasme kweken en versterken.

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina

Toen Evert met zijn werk bij Zuiderheide was gestopt, vroeg men hem daar een internetcafé op te zetten voor de bewoners. Omdat hij het leuk vindt om met computers te knutselen, maar daar niet genoeg echte computerkennis voor in huis had, heeft Zuiderheide Ruud Korswagen gevraagd, wiens vrouw bij Zuiderheide werkte. Zo ontstond een hechte vriendschap, die vooral op Tromp merkbaar is, maar ook wel daarbuiten. Evert was van huis uit geen echt sportmens, maar intussen toch echt enthousiast geworden en mogelijk is dat de reden dat Ruud zich door Evert heeft laten overhalen om ook maar eens op Tromp te gaan kijken. In een wherry, en ja hoor, ook bij Ruud was het Tromp-vlammetje ontbrand. Ruud had via zijn oude werkgever al eerder geroeid, maar bij Tromp vond hij het zo goed dat ze zo’n strak opleidingsplan hadden, dat hij de hele instructie van vooraf aan opnieuw is begonnen, met instructiediploma’s van de bond, bevoegdheid als examinator en niet te vergeten de filmpjes van de roeiinstructie tot gevolg. De computerkennis die Evert inmiddels bezat leidde ertoe dat hij samen


12

I N T E R V I EW foto’s. Hij heeft een goede digitale camera die klein genoeg is om overal mee naar toe te kunnen nemen en de altijd aanwezige smartphone is second best; een foto wordt niet naar je doorgestuurd voordat hij netjes is bewerkt en goed genoeg bevonden!

Ik ben wel niet in roeikleding, maar ik kan wel even helpen hoor...

met Gerard Kamer en Ruud Amesz het reserveringssysteem voor de ­boten heeft opgezet. Wat voorheen met A3-formaat papier in het afschrijfhok gebeurde gaat nu allemaal via de computer, eigenlijk nog steeds volgens hun basisopzet. Het beheer is inmiddels overgedragen aan Yvonne van Gend. Anderhalf jaar geleden heeft hij de ledenadministratie overgenomen van Nanne Franx. En ook daarin heeft hij plezier. Aan al zijn bezigheden bij Tromp heeft hij ongeveer een halve dagtaak! Ik vraag hem of hij niet gefrustreerd raakt door het feit dat mensen zo weinig gaan boordroeien nadat ze met moeite het leertraject hebben doorlo-

pen. Nee, hoor, het is leuk om het de mensen te leren, hij doet het graag, Alleen als hij denkt dat de leerling het niet leuk meer vindt of gaat vinden raadt hij wel eens aan om er maar mee te stoppen. Iedereen moet daarna zelf maar weten wat hij ermee doet. Naast Tromp doet hij nog wat bestuurswerk elders en helpt hij met foto’s en opmaak van het kerkblad. Fotograferen was trouwens al heel lang zijn hobby. Toen hij 15 jaar was won hij zijn eerste fotocamera, een Agfa Isola II, 6x6. Hij had zijn eigen doka en met een groepje volgde hij cursussen. Nu alles digitaal gaat beleeft hij nog steeds veel plezier aan het maken, maar ook bewerken van

Evert heeft naar eigen zeggen de mooiste tijd van zijn leven. Bij Tromp is de sfeer prima, het is een geweldige vereniging en het feit dat de ledenadministratie goed loopt, evenals het reserveren van de boten geeft voldoening. Besturen wil hij niet, hij heeft het wel een beetje gezien met besturen, trekt zich ook terug uit wat hij daarin nog doet. Hij is liever de man die aanpakt en uitvoert, het de mensen naar de zin maken, zorgen dat ze het leuk hebben, dat doet hij het liefst. Dat sommige roeiers hem “papa van Tromp” noemen vindt hij helemaal niet erg. Is er dan niets dat hem ergert? Hij moet echt even nadenken, en komt dan met een teer punt. Er is, volgens hem, een disbalans tussen de wedstrijdroeiers en de recreatieroeiers. De kleinere fanatieke groep wedstrijdroeiers wil betere, snellere, en dus ook duurdere boten en er gaat veel geld naar deze groep binnen de vereniging, dat wordt ingebracht door de

Soms zet je een boom op, en soms haal je er eentje weg... (omgewaaide boom bij Tromp-­ eiland, najaar 2015).

grote groep recreatieroeiers. Wat Evert betreft mag er wat meer aandacht zijn voor de wensen van deze tweede groep, die zich over het algemeen niet zo erg laat horen, die leden gaan gewoon lekker roeien en staan niet op de eerste rij om hun wensen kenbaar te maken. Hij zou meer begrip w ­ illen tussen de wedstrijdmensen en de recreatiemensen. Heeft hij wensen, ja... (grinnik) ‘die depressieve zelfmoordenaar de deur uit’ (zie elders in dit TM, red.). Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, en hij lacht vrolijk. Een “boord-Aukes” wil ik graag! Tot slot een belangrijke wens: dat Tromp een goede vereniging blijft. u

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


13

een absolute V.I.Roeier binnen onze vereniging en daar buiten zien.

NIEUWS

LE DE NAD MINISTR ATIE

Naast een prima verlopen voorzitterschap heeft hij eerder als commissaris sponsoring Aegon weten Mennote binden als hoofsponsor aan de K.N.R.B. Binnen Tromp heeft Frans de nodige stenen bijgedragen Proper, commissaris wedstrijdroeien Evert Kruithof als oud-voorzitter van onze eigen Tromp Boat Races Voor verdere achtergronden van Frans, verwijs (2016-8) ik graag naar NL roei http://nlroei.nl/

Frans Cornelis erelid van de KNRB

Nieuwe jeugd- en juniorleden:: Ole Scherpel

(2005)

Nieuwe seniorleden: Na tien jaar Marie-Louise Beenker (1959) lidmaatschap Nieuwe leden met roei-ervaring: Jaap Pijnse van der Aa (1966) van de KNRB Natalie Temming-Tap (1968) waarvan OPZEGGINGEN PER 31.12.2016 de laatste Jeugdlid Lid vanaf vier jaar als Myo Myint (2013) Gina de Kroon (2015) voorzitter, Nathalie Kok (2015) heeft Frans Junior-lid Lid vanaf Frans Cornelis, Lotte van Kampen (2015) het stokje Tromp-lid Fieke Verhaaf (2010) overgedragen Kaj Hoefnagel (2014) Anne Röder (2016) aan Rutger Arisz. Het afscheid ging Jasper Dallinga (2011) niet zomaar voorbij; nadat Frans deze Student-lid Lid vanaf zomer tijdens het WK roeien op de Sarah Bannet (2014) Willem-Alexander Baan als Ridder Gewoon-lid Lid vanaf Koos Voordouw (2013) in de Orde van Oranje Nassau werd Kim van Kampen (2009) gehuldigd, heeft hij op de ALV het Annelies Martinot (2004) Carla Koster (2004) erelidmaatschap van de KNRB aangePauline Wagteveld (2014) boden gekregen. Frans mogen we dan Pieter Schoonens (2015) Madelon Roda-Voors (1974) Frans tijdens de WK 2016 samen met loco burgermeester Anne Marie Kennis van Blaricum ook als een absolute V.I.Roeier binnen Sebastiaan van Oosterhout (2011) onze vereniging en daar buiten zien. Ilse Breed (2007) Olga Citroen (1970) Naast een prima verlopen voorzitterAlfred Citroen (1961) schap heeft hij eerder als commissaris Robert Brugman (2013) Heleen Dijxhoorn (2012) sponsoring Aegon weten te binden als Kees Schipper (2002) hoofsponsor aan de KNRB . Binnen Jens Koopman (2016) Hanny Leijnse (1992) Tromp heeft Frans de nodige stenen Frank Wester (2008) bijgedragen als oud-voorzitter van Ingrid Burger (1988) Jacqueline Boegem (2016) onze eigen Tromp Boat Races. Anne Marie van Keimpema (2016) Voor verdere achtergronden van Kees Pabbruwee (2013) María José Pardo Núñez (2012) Frans, verwijs ik graag naar NL roei: http://nlroei.nl/ u OVERLEDEN

 ga naar volgende pagina

Gerard Kamer

oud lid

Bestel online op www.roeigoed.nl

Roeigoed | H.J.E. Wenckebachweg 150a | 1114 AD Amsterdam | 020 - 669 36 40 | info@roeigoed.nl


MASTERS

14

Mastersroeien

Wilfred Wielaard, Heleen Boonstra, Alita Dekker Agenda • Zaterdag 17 en zondag 18 december 2016: rowperfect-clinics • Woensdagavond 18 januari 2017 maaltijd + informatie over roeien op zee: “Geef ons golven!“ Aanmelden via wedstrijdmasters@ctromp.nl

Roeiplezier

Training & coaching 6 • Wedstrijden: winter 2016-2017 • Ploeg Biekart • De kick rondom een gig

De verroeide tijden worden omgerekend voor boottype en gemiddelde leeftijd.

Wedstrijden

Zaterdag 18 en zondag 19 februari Van Oord WinterWedstrijden Tijdrace over 5.000 m op de Delftse Schie tussen Overschie en Delft. Masters kunnen starten in 2x, 4*, V4+ en V8+.

Na uiterst succesvol verlopen najaarswedstrijden zijn de mastersploegen in training voor de komende wedstrijden in de winter. Op de Captains’ Table van zondag 11 december 2016 na BBR-4 zal geïnventariseerd worden welke ploegen zouden willen deelnemen aan de onderstaande wedstrijden. Op basis van de aanmeldingen worden boten voorlopig toegedeeld, zodat er specifiek getraind kan worden. Zondag 22 januari Amsterdam World Ergohead 2017 in het Universitair Sportcentrum te Amsterdam. Ergometerwedstrijden over 20’ voor junioren en 6.000 m voor senioren/ masters. Zondag 12 februari Twentsche WinterWedstrijden Tijdrace over 4.000 m op het kanaal tussen Delden en Hengelo.

Paul de Haan vertelt over zijn ploeg Biekart Begonnen als de babyveteranen van Tromp in de jaren tachtig zijn we nu échte veteranen. Ploeg Biekart is een groepje mannen dat al tientallen jaren samen roeit in verschillende samenstellingen en met verschillende ambities. Door verhuizingen en andere oorzaken buiten het roeien is een aantal roeiers vertrok-

ken. Maar ook nieuwe leden sluiten aan bij onze groep. Onze ploeg bestaat momenteel uit: Jan-Willem Biekart, Henk Kars, Fred Wittkampf (alias grote Fred), Fred Schäffers, Jos Huijbregts, Frank Veenhoven, Thijs Keij, Gerard Hissink Muller, Menno Proper, Reinout Vader, Erik Berns, Jaap den Hartog, Wilfred Wielaard, Paul de Haan en stuurvrouw Marja de Regt. Marja gaat binnenkort meer zelf

Zaterdag 11 en zondag 12 maart Heineken Roeivierkamp Een spectaculaire regatta op de Amstel in Amsterdam, voor masters over 3 afstanden: 2.500 m, 250 m en 5.000 m. Finish van alle afstanden bij de Berlagebrug voor het clubhuis van Nereus. Gestart wordt in 4* en 8+. Zaterdag 18 en zondag 19 maart Head of the River Amstel De topwedstrijd in het voorjaar. Alleen voor glad materiaal met 8 riemen en roeiers met een lange adem: 8 km beuken in weer en wind over de Amstel van Ouderkerk naar Amsterdam met finish voor het clubhuis van de Hoop.

Ploeg Biekart

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


15

MATERIAAL

Mastersroeien

roeien en daarom we zijn op zoek naar een vaste nieuwe stuurman of stuurvrouw. Helaas zijn de afgelopen jaren drie roeiers overleden: Terry Coronel, Bart van Slobbe en Paul Couperus. Eén roeier is vertrokken nadat hij ons een erg ambitieus trainingsplan had voorgelegd waarop een van ons opmerkte dat hij eigenlijk een andere ploeg zocht. Onze gemiddelde leeftijd schommelt tussen de 55+ en 65+. We varen nu in groepjes verspreid over de week op maandag, woensdag, zaterdag en zondag, waarbij op zaterdagochtend de ploeg het meest compleet is. We trainen scullend en oarsend van skiff tot acht door het jaar heen met als vaste richtpunten de Head, Spaarne Lente race, TBR en Novembervieren. Vorig jaar is een aantal enthousiastelingen in voorjaar en zomer meer en anders gaan trainen voor de internationale 1.000 m masterswedstrijden. Dat hadden we eerder moeten doen hebben we geconcludeerd. We varen dan ook mixed. Dat gaat beter en is leuker dan we vooraf gedacht hadden. Inmiddels groeit het aantal gepensioneerden in de groep waardoor we vaker en op andere tijden kunnen roeien. Maar we roeien niet alleen: er wordt ook weleens gezeild of geskied met elkaar.

We hebben dus meer en minder fanatieke roeiers, maar we delen het plezier in het roeien op ons kanaal en de grote en kleine plas. De gezamenlijke koffie na afloop met, als er ook maar iemand iets te vieren heeft, appeltaart is voor ons ook belangrijk.

‘Geef ons Golven!’

Op Tromp kunnen we soms lyrisch zijn over het fantastische roeiwater dat we hebben. En terecht. Een beschut kanaal waar de wind weinig vat heeft op het water en er van stroming nauwelijks sprake is. Geruisloos over het water glijden, dát is waar wij naar streven. Toch kan roeien ook anders. De kreet “geef ons golven!” komt echt van roeiers: zee-roeiers! Zij roeien in een zgn. “gig”. Een houten boord-6 met stuurman. Prachtige boten, die wind en water kunnen trotseren. Zelfs op zee zijn golven niet gauw te hoog, eerder een uitdaging.

Gig op zee.

Sandra Bos over het roeien in een gig: ‘Roeiers zitten om en om in een zigzaglijn in de boot, waarbij de stuurboordroeier wel z’n riem op stuurboord heeft, maar met de heup tegen bakboord zit. De riemen hebben geen dollen, maar zitten met een leren manchet tussen twee houten pinnen. Ideaal te liften in geval van heftige golfbewegingen. De riemen zelf hebben een tulpblad van ca. 20 cm breed. Qua techniek is de beweging behoorlijk vergelijkbaar. Ondanks het vaste bankje is de beentrap het belangrijkst, de rugzwaai beperkt en core-stabiliteit heilig. “De Nederlandse gigroeier bestaat pas sinds 1994, maar is inmiddels uitgegroeid naar ruim 450 m/v, roeiend in 25 gigs binnen 8 verenigingen; de enige plek buiten Zuidwest Engeland waar de sport een dergelijke groei heeft meegemaakt.” “ Team Amazones ziet u graag voor een nadere kennismaking met de gigsport tijdens de Trompmastersavond op 18 januari. We starten de avond met een maaltijd en doen aansluitend graag ons verhaal. Voor de enthousiastelingen bestaat vervolgens de mogelijkheid zich in te schrijven voor een gig-clinic in Muiden of Scheveningen, maar let op: golven zijn ­verslavend...’

Gig bij Pampus.

Wij hebben zelden zo’n bevlogen persoon gesproken. Roeien op zee, met het zwaaiende vuurtorenlicht boven je hoofd en de maan, die de golven verlicht. Of juist op azuurblauwe golven onder de kust van Engeland strijden met 140 ploegen om wie de snelste is. Gun jezelf een nieuwe ervaring. Kom woensdag 18 januari naar Tromp voor een maaltijd en/of een leuke leerzame avond, met als mogelijk toetje: varen op zee! u

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


16

J E U G D R OE I E N Redactie - Yolande Krooshof

Jeugdroeien leuk en veilig op Tromp Meer structuur in het jeugdplan Het is bij lang niet alle leden van Tromp bekend hoe het zit met het jeugdroeien bij onze vereniging. Ingrid Reijnen, onze commissaris jeugd/junioren in het bestuur heeft het me haarfijn uitgelegd. Op de ALV van 25 november jl. heeft ze haar structuurplan gepresenteerd; kort daarvoor sprak ik haar.

Nadat Ingrid haar zorgen omtrent de veiligheid had voorgelegd aan het bestuur heeft zij het verzoek gekregen om een jeugdplan op papier te zetten. Er is een commissie gevormd bestaande uit Ingrid, Minke Fischer (wedstrijden), Berthold Petersen en Hetty Goutier (jeugdopleiding) en Rik Snoek als organisatiedeskundige.

De opleiding van de jeugd was tot een jaar geleden in handen van Menno Proper. Hij heeft in relatief korte tijd een hele grote groep kinderen goed leren roeien. Organisatorisch was het lastig dat de kinderen op elk moment konden instromen, waardoor er een grote diversiteit aan roeivaardigheid was. Dat bracht ook met zich mee dat de groep leerlingen zich tijdens de les over een grote lengte van het kanaal verspreidde, waardoor het voor instructeurs ingewikkeld was om alles en iedereen in de gaten te houden. De veiligheid was daarmee in Ingrids ogen onvoldoende te garanderen. Als TIC’er voelde Ingrid zich overvraagd: ‘Ik kon zelf net roeien en moest les geven aan kinderen in glad materiaal en aan meerdere boten tegelijk’, een verantwoordelijkheid die zij erg groot vond.

Door in het jeugdplan meer structuur aan te brengen en het op papier vast te leggen hoopt Ingrid de jeugdopleiding vooral meer veiligheid en duidelijkheid te geven. Het vastleggen van het jeugdplan past daarnaast perfect in het veiligheidsplan dat is ontwikkeld door Frans Veld, commissaris breedteroeien in het bestuur, en dat binnenkort in werking treedt. Ingrid heeft zich verdiept in veiligheid bij verenigingen en uitspraken ten aanzien van verantwoordelijkheid hierin, en het blijkt dat er sprake is van persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in onveilige situaties. Reden te meer om met name voor de opleiding van jonge kinderen veiligheid centraal te stellen en te zorgen dat ouders hun kinderen met een gerust hart bij Tromp kunnen laten sporten.

De basis voor het jeugdplan is weergegeven in onderstaand schema:

Alle nieuwe a kinderen Jeugdroeiers

Juniorenroeiers

-> Basisinstructie - start april en/of september - theorie-examen & behendigheidsproef - coördinatoren, TIC’ers + juniorengroep 11-14 jaar -> Jeugd instructie - jeugddiploma’s A t/m F - coördinatoren, TIC’ers, juniorengroep 2 14-18 jaar -> Vervolginstructie

groep 1/ competitieroeiers - ervaren coaches + wedstrijdjunioren (tot 1 januari) - S1 en PS1 - regionale competitie (DiNHo)

-> Vervolginstructie

groep 2/ competitieroeiers - zeer ervaren (wedstrijd-) coaches - S2, St2, S3 - regionale competitie (DiNHo)

-> Wedstrijdgroep  14- jaar pre-wedstrijdselectiegroep (oktober)  wedstrijdjunioren - wedstrijdcoaches - landelijke competitie

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


17

J E U G D R OE I E N Uitgangspunt voor het jeugdplan is het stappenplan van de KNRB.

Hoofdlijn: veiligheid en continuïteit. Begonnen is met een ledenstop, met als doel een startmoment te creëren waarop een groep nieuwe leden kon beginnen. In september 2016 is een groep van 20 jeugdroeiers begonnen. De eerste 4 weken zijn voor alle leden van 11 tot 18 jaar en omvatten de “Basisinstructie”. Hierin komt alles over veiligheid aan bod: boten tillen, kleding, in en uit de boot stappen, in de boot kunnen komen als je bent omgeslagen en alle commando’s uit het hoofd leren. Deel van de instructie is ook het illustratieve filmpje van Ruud Korswagen over hoe het heel erg fout kan gaan (een aanrader). Het is ook de bedoeling dat in de werkplaats iets van de schade aan boten wordt getoond door Fred Wittkampf. De kinderen zijn elke zaterdag en zondag gedurende deze 4 weken verplicht aanwezig. Voorbespreking en nabespreking in het hoekje achter de bar o.l.v. Hetty op zaterdag, Ingrid op zondag en met medewerking van o.a. Ruud Korswagen en Hadewych Nieuwe Weme. Aan het eind van deze 4 weken wordt examen afgenomen in theorie en praktijk. Alle vaarregels en commando’s moeten dan bekend zijn.

Resultaat van deze compacte intensieve 4 weken is dat er een band ontstaat tussen de leden van de groep, ze kennen elkaar, helpen elkaar en voelen zich thuis. Ter afsluiting is er een moment waarop de jeugdleden en de ouders worden uitgenodigd waarop de teamindeling voor de vervolginstructie bekend wordt gemaakt aan de leden en de ouders uitleg krijgen over het plan. Ook de instructeurs en oudere junioren zijn hierbij aanwezig. De ouders krijgen vooral ook uitleg over hoe de kinderen zich veilig en warm kunnen kleden. Aangaande het vervolgtraject wordt ouders gevraagd mee te helpen bij vervoer naar diverse wedstrijden en andere evenementen. De eerste avond na de eerste 4 weken instructie afgelopen oktober was een succes met meer dan 80 aanwezigen, waaronder veel ouders van de nieuwe leerlingen.

DiNHo (District Noord Holland). Alle teams doen eraan mee als zijnde vast onderdeel van de instructie. Er zijn 5 wedstrijden verdeeld over het jaar met als afsluiting de “Jeugdhead” in het voorjaar. De kinderen blijven roeien op zaterdag en zondag, beide dagen voor iedereen. Wedstrijdroeiers trainen minimaal 4 x per week, later oplopend tot maximaal 8 x per week en doen mee aan

landelijke en internationale wed­ strijden. De junioren moeten in het najaar aangeven of ze kiezen voor competitie of wedstrijd, de competitiegroep gaat dan nog door in Vervolginstructie I, dit duurt ongeveer een jaar, waarna wordt doorgestroomd naar Vervolginstructie II, oftewel, competitie. De wedstrijdroeiers gaan vanuit de Basisinstructie en wedstrijd-pre-selectie door naar de wedstrijdgroep.

Onderstaand schema: Lestijden jeugd- en juniorenroeien

Na deze eerste 4 weken gaat de groep van 11 tot 14-jarigen naar het jeugdroeien. Hier wordt op speelse manier de roei-instructie vervolgd. Hoofd­ coördinator is Marjolijn Kreuning, verder werken hieraan mee: Belinda van de Bunt, Cor Perrier, enkele TIC’ers en junioren uit “Vervolginstructie II”. De groep 14 tot 18-jarigen gaat naar “Vervolginstructie I” en splitst daarna in “Vervolginstructie II”, “Competitie” en “Wedstrijd”. Competitie staat voor regionale wedstrijden zoals de

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


18

TR OMPNIEU WS

J E U G D R OE I E N Basisinstructie: coördinator: Marjolijn, instructeurs uit TIC en junioren uit “Vervolginstructie II”. Vervolginstructie I: coördinator: Ingrid, instructeurs: junioren uit “Wedstrijd”, een enkele TIC’er. Vervolginstructie II: coördinator: Menno, ervaren instructeurs: Floor van den Dolder (betaald) en Berthold. Wedstrijd: coördinator: Menno, instructeurs o.a. Minke, Hermione van Wassenaar, Agnes Bom, Stijn Peerik, ervaren wedstrijdroeiers en wedstrijdcoaches. Knelpunten

In de hele structuur blijken enkele knelpunten naar voren te komen: er is een gebrek aan instructeurs voor ­Vervolg I en Vervolg II. Bij de wedstrijdgroep is er ook een instructeur te weinig. Er is inmiddels sinds ongeveer een half jaar een betaalde instructeur aanwezig. Er is nu nog een tekort voor zeker 3 instructiemomenten, in de middagen van de zaterdag en zondag. Om het goed te doen heb je ervaren competitie-instructeurs of voormalige wedstrijdroeiers nodig. Er zijn te ­weinig mensen uit de eigen leden die dit kunnen doen. Wedstrijdroeiers zijn door de week op vele momenten op Tromp, minimaal 4x per week.

Presentatie

Op de ALV van woensdag 23 november heeft Ingrid het jeugdplan gepresenteerd aan de leden. Ze meldt de vorderingen tot nu toe, maar ook de knelpunten. Bedoeling is dat bij de volgende ALV in april oplossingen worden voorgesteld voor de problemen: minder instroom of meer instructeurs. Het starten van een nieuwe groep junioren hangt af van de hulp die er komt vanuit Tromp, in de vorm van nieuwe instructeurs, of een budget waarmee instructeurs kunnen worden ingehuurd. Ingrid is sinds 2013 lid van Tromp. Ze heeft de bestuursfunctie commissaris jeugd/junioren aanvaard in november 2015. De coördinatie van het hele jeugdroeien bleek er tot haar schrik ook bij te horen, maar ze heeft ook daar haar energie in gestoken. Haar motivatie om deze klus te klaren: - ze heeft er tijd voor - ze trekt het zich aan wat betreft veiligheid en continuïteit voor de jeugd. - ze vindt Tromp een fijne vereniging, roeien een fantastische sport, op een mooie plek, met prachtige boten en fijne mensen. - ze wil er graag aan bijdragen dat het allemaal goed gaat. - ze kan geen half werk doen.

Nellie Kamer

Berichten uit de sooscommissie In dit TrompMagazine veel nieuws over de aanpassingen aan de accommodatie, waaronder de prachtige plannen van de bouwcommissie voor veerbouwing van de bar, de keuken en de toiletten van de sociëteit. Een verbouwing die hard nodig is; wij hopen dan ook van harte dat de financiering met hulp van de leden spoedig rondkomt. Zonder dat er verband is met het bovenstaande wordt de prijslijst van de soos een dezer dagen op enkele punten aangepast. Enkele prijzen worden licht verhoogd, met als prettig neveneffect dat het rekenen voor de barmedewerkers eenvoudiger wordt. Onze heerlijke appeltaarten betrekken we van ‘t Bakhuys, een project van Philadelphia Zorg, waar een groep van ongeveer twaalf mensen met een (licht) verstandelijke beperking werkt, onder begeleiding van professionele medewerkers. Omdat we deze groep graag willen blijven steunen, en de verkoop te stimuleren wordt de prijs van een stuk appeltaart verlaagd naar 1 euro. Onder het motto eigen taart eerst hopen we ook het meenemen van eetwaren door de leden wat te ontmoedigen. En dan is er sinds kort de mogelijkheid om te pinnen. Er is een apparaat aangeschaft dat werkt via de wifi-verbinding. Het is belangrijk dat de barmedewerker van dienst het apparaat bij binnenkomst meteen aanzet. De wifi-verbinding kan niet heel veel ingelogden tegelijk aan, en zoals zo vaak is het ook hier wie het eerst komt, het eerst maalt. u

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina


19

AGENDA November 2016

wo 23 nov 20:00 ALV Soos zo 27 nov Hel van het Noorden Eemskanaal te Groningen zo 27 nov 13:00 Roeiproeven Tromp December 2016

za 10 dec Nationaal Kampioenschap Indoorroeien Sporthallen Zuid te Amsterdam zo 11 dec BBR 4 Tromp za 17 dec 13:00 Roeiproeven Tromp

Januari 2017

zo 08 jan BBR 5 Tromp za 21 jan DinHo Willem III roeivereniging Willem III Februari 2017

zo 12 feb BBR 6 Tromp Maart 2017

zo 12 mrt BBR 7 Tromp April 2017

za 01 apr DinHo Jeugdhead Ric, Willem III, De Hoop zo 09 apr BBR 8 Tromp

colofon Correspondentieadres/botenloods/sociëteit Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp Vreelandseweg 56, 1216 CH Hilversum, telefoon 035 624 94 33 www.ctromp.nl info@ctromp.nl Beschermheer van de vereniging: P.I. Broertjes, burgemeester van Hilversum voorzitter Edwin van der Voort voorzitter@ctromp.nl Hetty Goutier secretaris secretaris@ctromp.nl Corry van Swieten penningmeester penningmeester@ctromp.nl Fred Wittkampf comm. materiaal commissaris.materiaal@ctromp.nl Nanne Franx comm. accommodatie commissaris.accommodatie@ctromp.nl commissaris jeugdroeien Ingrid Reijnen commissaris.jeugdroeien@ctromp.nl commissaris opleiden Marit Versteeg commissaris.opleiden@ctromp.nl commissaris wedstrijden Menno Proper commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl commissaris breedte-/toerroeien commissaris.breedteroeien@ctromp.nl ledenadministratie Evert Kruithof ledenadministratie@ctromp.nl

 ga naar inhoudspagina

 ga naar volgende pagina

Voor algemene informatie over de ­vereniging en haar activiteiten info@ctromp.nl (zie op de site verder onder: ‘vereniging’, ‘recreatie’ en ‘word lid’) Het dagelijks bestuur bestaat uit ­voorzitter, secretaris en penningmeester, gezamenlijk bereikbaar via db@ctromp.nl Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk e-mailadres bereikbaar via bestuur@ctromp.nl inschrijvingen wedstr.veteranen + club-ploegen Wilfred Wielaard veteranencoordinator@ctromp.nl aangepast roeien (roeivalidatie) roeivalidatie@ctromp.nl webmasters Susanne Bergsma, Yvonne van Gend (o.a. reserveringen) [webmaster@ctromp.nl] redactieteam (site en magazine) redactie@ctromp.nl contactpersonen TrompMagazine: Nellie Kamer (redactie en beheer redactie-mailbox voor de site en het magazine) Yolande Krooshof, Willem Hendrikx Pieter Berkel (layout, eindredactie TM) advertenties TrompMagazine pj.berkel@hetnet.nl


B EST UUR S M E DE LI NG

ART

Nanne Franx

Bericht van de commissaris accommodatie Opknappen huisje Aukema Binnenkort wordt gestart met het opknappen van het huisje van Aukema. Het huisje is nog een ontwerp van architect Dudok. Het is in 1936 gebouwd om er de bootsman van Tromp te laten wonen. Aukema was de eerste bootsman van Tromp en met zijn gezin de eerste bewoner van het huisje. Daarna heeft de tweede bootsman van Tromp er met zijn gezin in gewoond. De derde bootsman van

Tromp, Jan van der Kleij, heeft er nooit in gewoond. De laatste bewoners waren de zoon van de oude Aukema met zijn vrouw. Toen deze laatste overleed heeft het huisje een hele tijd leeggestaan. Jaarlijks weer zeer geslaagd! Jaarlijksetentje etentjevan vandedeART ART weer zeer geslaagd!

Donderdag33november novemberwas wasdede langzamerhand traditionele avond Donderdag langzamerhand traditionele avond voor voor de ARTde ART-Tromp-leden en Roeimaatjes van de ART. Trompleden en Roeimaatjes van de ART. Lidy Beuming, Tiny Hofstee, Bert Hof, Arno van de Broek en Karin Lidy Beuming, Tiny Hofstee, Bert Hof, Arno van de Broek en Karin van van Schaik Schaik hadden zich opgeworpen om de maaltijd te bereiden voor de 45 hadden zich opgeworpen om de maaltijd te bereiden voor de 45 deelnemers. deelnemers. En maal diedie avond! En dat datwerd werdeen eenoverheerlijk overheerlijk maal avond!

Nu het terrein rondom de soos en het huisje afgelopen winter en voorjaar opnieuw is ingericht, is het tijd om het huisje nog meer bij het hele

is altijd gelegenheidwaarop waaropde debetrokkenen betrokkenen bij HetHet is altijd dédé gelegenheid bij het hetAangepast Aangepast Roeien elkaarontmoeten. kunnen ontmoeten. Nuopeens niet opmaar de steiger Roeien elkaar kunnen Nu eens niet de steiger in onze maar in Er onze soos. wordt op verschillende van de en week geroeid soos. wordt opEr verschillende dagen van dedagen week geroeid soms kent en men somselkaar kent men elkaar nog niet.isVerrassend is het keer weer, te nog niet. Verrassend het elke keer weerelke te ervaren hoeveel ervaren hoeveel Tromp-leden met de ART te maken hebben. 20 ARTers Tromp-leden met de ART te maken hebben. 20 ART-ers en zo’n 50 roeien zo’n 50 roei-maatjes. Bijna 10% van de Tromp-leden! maatjes. Bijna 10% van de Trompleden!

verenigingsgebeuren te betrekken. Na een opknapbeurt is het de bedoeling dat er meerdere functies in worden ondergebracht: de bestuurskamer, de kledingverkoop, extra opslag voor de soos, opslag voor de toercommissie, opslag voor de coachspullen en ruimte voor de was- en droogmachine. Door het plaatsen van een nieuwe entreedeur aan de noordkant (de kant

van de soos) wordt het huisje makkelijker toegankelijk gemaakt. Het is de bedoeling dat eerst de begane grond wordt aangepakt en op een later tijdstip de zolder om eventueel ook slaapgelegenheid te bieden aan groepen toer- of wedstrijdroeiers die er een aantal dagen in willen verblijven. In het voorjaar wordt het houtwerk aan de buitenkant geschilderd. u

 ga naar inhoudspagina

Tromp magazine 2016-8  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you