Page 1

alleen digitaal verkrijgbaar

tromp magazine

3

september

tweede jaargang

Meten met 3 maten De stelmeesters hebben wat te stellen met onze boten. Iedere woensdagmiddag komen de drie maten in de ledenwerkplaats om het schadboek door te lopen en een klus op te pakken. Lees pagina 7

2013

Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

Toertocht met een kerkboot Instructiegroep roeit een dag met veertien roeiers en een stuur over de Friese wateren .

ART op Willem Alexanderbaan Doop van skiff met drijvers. Begin van de Nationale Roeitocht Aangepast Roeien.

Een aantal Trompers leek dit een mooie aanleiding om dit prachtige gebied te verkennen. Lees pagina 13

Een verslag van de gebeurtenissen rondom dit spektakel. Lees pagina 10

(Interview) Veronique Meester pakt met haar ploeg goud op de Coupe de la Jeunesse Pagina 8

Vogalonga 2013 Traditioneel tijdens pinksterdagen Pagina 2

Admiralen uit onze vloot: helden of piraten? Pagina 4

Meten met 3 Maten Pagina 7 Bij Trompeiland zijn de pinken bij de pinken’ (foto: Evert Kruithof)


alleen digitaal verkrijgbaar

inhoud

WED STR IJDEN

tromp magazine

3

september

tweede jaargang

Budapest tot Baja Wedstrijdmarathon op de Donau. In augustus verroeide Cor Scheffers (tweede van rechts) met zijn ploeg in Hongarije de Dunajsky marathon. Lees pagina 12

2013

Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

Toertocht met een kerkboot Instructiegroep roeit een dag met veertien roeiers en een stuur door de Friese wateren .

ART op Willem Alexanderbaan Doop van skiff met drijvers. Begin van de Nationale Roeitocht Aangepast Roeien.

Een aantal Trompers leek dit een mooie aanleiding om dit prachtige gebied te verkennen. Lees pagina 13

Een verslag van de gebeurtenissen rondom dit spektakel. Lees pagina 10

Veronique Meester pakt met haar ploeg goud op de Coupe de la Jeunesse Pagina

Vogalonga 2013 Traditioneel tijdens pinksterdagen Pagina 2

Admiralen uit onze vloot: helden of piraten? Pagina 4

Meten met 3 Maten Pagina 7

Hierbij heeft u het TrompMagazine ontvangen slechts als digitaal bestand. Zoals eerder uiteen gezet is, zal er geen printversie meer van het magazine verschijnen.

Correspondentieadres/botenloods/sociëteit Cornelis Tromp Vreelandseweg 56, 1216 CH Hilversum, telefoon (035) 624 94 33 www.ctromp.nl info@ctromp.nl Banknummer tnv Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp – bank: 94.21.50.988

Bij Trompeiland zijn de pinken bij de pinken’ (foto: Evert Kruithof)

Nieuw (digitaal) TrompMagazine

1Uit de stuurstoel 3 aHa 10 ART op W. Alexanderbaan 15 Huldiging Frans Goutier 17 Ledenadministratie,

Redac tioneel

co lo fon

Andersites, roeiproeven

Volgend nr:

• Jongens-18 op de Coupe en Royal Henley Regatta • FISA-masters Italië • TrompBoatRaces • roeien (Waterkampioen ’27) Jo Spier bracht Cornelis Tromp in verband met Antoine Adolphe Sax en schrijft in Thuis Best (1951): ‘Het mag bekend geacht worden dat Sax de uitvinder was van de saxofoon. Hieruit valt niet te concluderen dat Tromp de trompet heeft uitgevonden’. (uit: Zeehelden, Graddy Boven)

De Magazine-redactie zal als gewoonlijk haar tekstuele bijdrage blijven leveren, maar er is meer ruimte in deze opzet voor (actuele) kopij uit de vereniging. Zoals dat jaren het geval was bij de uitgaven van het clubblad de Trompet, kan er weer regelmatig verenigingsnieuws, verslagen van tochten en andere informatie in woord en beeld aangeleverd worden. Hiermee hopen we te kunnen voldoen aan de reeds lang bestaande behoefte van diverse leden om in het Magazine meer (actuele) informatie aan te bieden. Het blijft wel de bedoeling dat u ook via de Tromp-site de overige en super-acutele zaken blijft volgen. In de nevenstaande ‘Uit de stuurstoel’-bijdrage wordt nogmaals het een en ander uitgelegd.

nu te gebruiken: redactie@ctromp.nl voorheen: magazine@ctromp.nl TrompMagazine (digitaal) verschijnt circa 10x in het jaar rond de 15e van een maand. Aanleveren van een eventuele ­niet-actuele bijdrage graag een maand eerder of in overleg.

Beschermheer van de vereniging: P.I. Broertjes, burgemeester van Hilversum voorzitter Henk Kars Jagerspad 19, 1251 ZV Laren 035 53 18 685 secretaris Paul Arnold kastanjelaan 18, 1214 LH Hilversum 035 62 48 857 penningmeester Frank Kaiser Arubalaan 3, 1213 VE Hilversum 035 77 29 458 comm. materiaal Claire van Dijke Hazenstraat 33, 1216 AV Hilversum 06 17328863 commissaris jeugd Sandra Nypels Rijk Loeverehof 13, 1241 BJ Kortenhoef 035 6563934 commissaris opleiden Marit Versteeg Constantiastraat 40, 1215 CK Hilversum 035 62 30 832 commissaris wedstrijden George Brusse Jonkerweg 1-b, 1271 PL Hilversum 035 62 49 940 commissaris vacant breedte-/toerroeien ledenadministratie Nanne Franx P. de Hooghlaan 52, 1213 BW Hilversum 035 62 844 49 ledenadministratie@ctromp.nl inschrijvingen wedstr.veteranen + club-ploegen Arvid Harmsen 035 5256500 of mobiel 0654626757 veteranencoordinator@ctromp.nl redactie Tromp Magazine kopij: e-mail magazine@ctromp.nl Pieter Berkel (layout) Buisweg 46, 1222 GD Hilversum 035 685 86 86 Arvid Harmsen 035 525 65 00 of 06 54626757 Gert Heerschop Marita van Hasselt 035 538 78 06 cartoonist advertenties TPMagazine 035 685 86 86 pj.berkel@hetnet.nl bootsman

Hans Blijenberg Pieter Berkel

Jan van der Kleij ’s-Graveland


Voortgang van de uitwerking van het communicatieplan Redactie kan nog versterking gebruiken Op de ALV in november 2012 vroegen de leden om een herziening van de communicatie, men miste vooral structuur in de communicatie naar de leden toe. De kwestie is opgepakt door een ad-hoc werkgroep met Paul Arnold, Arvid Harmsen, Marita van Rijssen, Jankees van Hasselt, Arvid Harmsen en Bastiaan Presseun. Op de ALV in april dit jaar presenteerde de werkgroep een communicatieplan, waarvan de uitwerking nu in volle gang is. Het communicatieplan kent drie doelen. Allereerst een betere organisatie van de interne communicatie, van bestuur naar leden en tussen leden onderling. Samenwerken en nieuwe initiatieven onwikkelen lukt alleen, als we van elkaar weten waar we mee bezig zijn. Op de tweede plaats een sterkere externe communicatie, het naar buiten uitdragen van de unieke kenmerken van het roeien in het algemeen en specifiek van het roeien bij Tromp. Want we willen graag nieuwe leden werven en binden. En op de derde, maar niet laatste plaats een groter aantal leden, dat zich bezighoudt met die communicatie. De belangrijkheid ervan moet ook tot uiting komen in het aantal schouders eronder. Betere organisatie van de onderlinge communicatie De belangrijkste verandering in de organisatie van de onderlinge communicatie is het instellen van een centrale redactie.. Die centrale redactie heeft tot taak alle binnenkomende informatie te plaatsen in de verschillende media van Tromp: website (openbaar besloten deel), Twitter, Facebook, Tromp magazine, Trompet nieuwsbrief en directe email naar leden. De redactie werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de inhoud van de diverse organen. Door met één redactie te werken kunnen we ervoor zorgen, dat alle informatie en nieuws gecoördineerd wordt geplaatst in de meest geschikte media. Praktisch betekent dit dat degene die het nieuws aanlevert zich geen zorgen hoeft te maken over de plaatsing en het juiste medium. Alles moet naar één adres: redactie@ctromp.nl. De oude adressen zoals web­ redactie@ctromp.nl en magazine@ctromp.nl blijven vooralsnog wel bestaan, maar ze doen niet meer dan al wat binnenkomt doorsturen naar het centrale adres. Dat centrale adres moet dus bij voorkeur gebruikt worden. Ook de media zelf veranderen. Tromp magazine komt niet meer vier keer per jaar op papier, maar circa 10x per jaar in digitaal formaat (pdf). En behoudt daarbij zijn huidige hoge kwaliteit, zoals u kunt zien. Dat betekent meer informatie voor de leden en meer manuren om dat te verzorgen, maar wel tegen lagere kosten. De Tromp magazines worden op de website gearchiveerd en blijven zo altijd toegankelijk. De centrale redactie

George Brusse

Marit Versteeg

com. jeugd

Hans Cohen R.

com. opleiden

Frank Kaiser

com. wedstrijden

Uit de stuurstoel Henk Kars

com. materiaal

secretaris

penningmeester

voorzitter

Paul Arnold

Sandra Nypels

gaat verder ook de nieuwe sociale media aansturen, zoals Twitter en Facebook. En ze bekijkt op dit moment of en hoe de website aangepast kan worden om meer leden (en ook nog-niet-leden) te bereiken. De kwaliteit van de output van de centrale redactie hangt ook af van de input. Informatie en nieuws moet wel aangeleverd worden. Alle bestuurscommissies zijn daarom gewezen op hun communicatiefunctie. Alle bestuursleden zijn eindverantwoordelijk geworden voor de communicatie over zaken in hun portefeuille. De centrale redactie gaat wanneer mogelijk redigeren, dat wil zeggen helpen bij het leesbaar maken van tekst en het bruikbaar maken van foto’s. Maar uiteindelijk vraagt “elkaar op de hoogte houden” ieders betrokkenheid. De centrale redactie wil alles weten: van wedstrijdverslagen tot vaarverboden, van bootmateriaal tot wat er bloeit in de tuin, van trainingen tot klussen voor de club, etcetera, etcetera. Wat voor uzelf geen nieuws lijkt - alle direct betrokkenen weten het toch? -, kan voor anderen een eye-opener zijn. Maak altijd een foto, schrijf er een paar regels bij (inclusief uw telefoonnummer voor nadere informatie) en mail het naar redactie@ctromp.nl. Daar zoeken ze wel uit of het nieuws is en wat ermee te doen. Meer wervende communicatie naar buiten Bij de uitwerking van het communicatieplan is de aandacht allereerst uitgegaan naar de interne communicatie. Maar fase 2, versterken van de externe communicatie, is inmiddels ook van start. Zodra er concrete uitwerkingen zijn, zal Tromp magazine ook daarover berichten. Meer handen aan de redactietoetsen De webredactie en de redactie van Tromp Magazine zijn dus samengevoegd tot één redactie. Vertrouwde namen, maar ook enkele wisselingen: Gerard Kamer is na jarenlange trouwe dienst uit de webredactie getreden en Wouter Biegstraaten en Ton van der Gun zijn de redactie komen versterken. Evert Kruithof beheert het e-mailadres redactie@ ctromp.nl en zorgt dat alle e-mail die daar binnen­ komen worden beantwoord danwel naar de juiste redactieleden worden doorgestuurd. Pieter Berkel, Marita van Rijssen en Arvid Harmsen blijven zich met name inzetten voor Tromp Magazine, tewijl Wouter Biegstraaten en Ruud Amesz zich vooral met de website bezighouden. Bastiaan Presseun pakt projectmatig zaken op ter verbetering van de communicatie en Ton van der Gun zet zich vooral in voor het schrijven en redigeren van teksten, voor zowel de website als Tromp Magazine. Daarnaast blijft de redactie op zoek naar versterking, want vele handen maken licht werk. Het is vooral de bedoeling dat redactiewerk een taak is die je gemakkelijk naast je normale werkzaamheden kunt uitvoeren. bestuur@ctromp.nl

1


toerroeien

2

redactie pjb

Vogalonga 2013 Vloot compleet knel bij een brug T

ijdens het pinksterweekeind werd in Venetië weer de traditionele Vogalonga gehouden, inmiddels voor de 39ste maal. Tromp deed dit keer mee met zeven wherry’s. Een wherry werd bemand door een Amerikaanse bemanning, roeiers uit Pittsburg. Het contact liep via Rietje Dikken en haar vriendin Marisette Edwards.

Een klein rondje door een van de kanalen leerde al dat het oppassen is met de snelle vaporetto’s. Helaas waren de weergoden de Vogalonga-vaarders niet geheel goed gezind: zondagmorgen dikke regen.

Alle deelnemers werden afwijkend van vorige jaren ondergebracht in hotel Domus Ciliota, een voormalig Augustijner klooster. De boten werden vervoerd door Euros Road Company tot aan het parkeerterrein Tronchetto, alwaar iedereen op zaterdagmorgen de eigen wherry moest klaarmaken voor de tocht op zondag. De boten werden ook meteen te water gelaten (een heel getil en gedoe langs de smalle toegang en steigers). Ook werd door Trompers de Amerikaanse roeivrienden bekend gemaakt met de wherry, omdat zij op deze manier niet het roeien gewend waren. Bij de ingang van het Canal de Canareggio een enorme opstopping bij en onder de brug. De ‘Amerikaanse’ wherry is ook te zien in dit tumult.

Nam niet weg dat de gezamenlijke maaltijden bij restaurant Birraria la Corte op het Campo san Polo (reeds

zie ook www.ctromp.nl <veiligheid>

Op deze foto Kathy Dodgson en Kathy Raymond. Verder zaten in de boot Don Ewing en Carl Wellington.


colu mn

a Tot in de Ha puntjes? Marisette en de Rialto-brug, het laatste stukje naar de medailles.

al een traditie) voor veel gezelligheid zorgde. Op de sluitingsavond tijdens de maaltijd werd Martin (en Rolf)ruim bedankt voor zijn sublieme organisatie met een mooi kado en een gezamenlijk gezongen lied (Rawhide) samengesteld door Cees Duyvené. u Martin, beste roeigenoot, wat een vloot to handle neat, 7 boats, a whole fleet, geen herrie in de wherrie but fun the whole run! well done, very much, also the Americans going Dutch. Na vele jaren gegist tot Vogalonga-specialist. We and the American are fan of this row; good show! pjb

Het is ons allemaal natuurlijk al vaak opgevallen hoe weinig ruimte er in onze botenloodsen is. Niet dat die botenloodsen zo klein zijn. Lang geleden, toen Tromp werd opgericht en die eerste loodsen werden gebouwd en nog jaren daarna, was er voldoende ruimte. In ieder geval om de boten die ze toen hadden veilig in op te bergen. Dat waren overigens voornamelijk zware, houten wherry’s en andere toerboten, die veilig op de grond werden opgeborgen of hoogstens op één niveau vlak daarboven. De enkele wat lichtere, ook houten, wedstrijdboten kregen soms daar weer boven een veilig plaatsje, wat dan wel wat tillen betekende. Omdat de vereniging in de loop der jaren groeide, waren er steeds meer boten nodig, die ook weer ruimte nodig hebben in diezelfde loodsen. Gelukkig kwamen er steeds minder houten en meer lichte kunststof boten en veranderde de verhouding tussen toer- en wedstrijdvloot ook wat. Waarbij de wensen of eisen van de diverse soorten roeiers maken dat er steeds meer boten van steeds meer soorten worden aangeschaft. Die dan allemaal weer ergens veilig moeten worden opgeborgen. Want hoewel kunststof boten minder kwetsbaar zijn dan houten, moet je ze natuurlijk eigenlijk ook niet buiten laten liggen, wat noodgedwongen toch met enkele boten gedaan wordt. Noodgedwongen, omdat er in de loodsen langzamerhand geen plaats meer te vinden is. Waar het maar even kon, of eigenlijk niet, werden al extra niveaus boven of tussen gecreëerd. Daardoor is de ruimte tussen twee lagen zo gering geworden, dat er steeds meer ongelukjes gebeuren bij het in- en uitbrengen van boten. De schade die daardoor ontstaat, is soms aanzienlijk, maar zelfs een kleine aanraking tussen twee boten veroorzaakt al krassen op de kwetsbare huid. Controleer zelf maar eens. Krassen dwars op de huid van een boot komen niet door het roeien of afdrogen, maar

Foto: Toercie

door een dol van een erboven liggende boot. Soms kan het nog erger, als er bij het uithalen van een boot iets blijft haken en er een andere boot mee naar buiten wordt getrokken. Er zijn natuurlijk trucjes op bedacht, zoals de halve tennisballen met elastiek. Dat helpt wel wat, maar het is toch maar een lapmiddel. Maar er is nog iets anders dat beslist ook helpt. Dan heb ik het over hoe we de boten vasthouden bij het in- en uitbrengen. We hebben allemaal geleerd hoe je een boot aan de boorden vasthoudt en, afhankelijk van de ligplaats van die boot, dan dus min of meer boven je hoofd moet tillen. Hoe goed zie je dan nog wat er boven die boot is? Als je met z’n tweeën bent, zoals met een 2x of 2- meestal het geval is, en de één beweegt iets meer omhoog of omlaag dan de ander, dan gaan de puntjes voor en achter versterkt op en neer. En dat terwijl die puntjes juist zo voorzichtig mogelijk tussen andere boten in gestuurd moeten worden. Dat is bij ons soms echt centimeterwerk en als je er een tijdje naar gaat staan te kijken dan zie je het om de haverklap bijna of helemaal mis gaan. Een oplossing voor dit probleem zag ik twee jaar geleden in Poznan bij de FISA Masters, waar zeker de tweetjes maar ook veel viertjes aan elke punt een tiller hadden, wat veel betere controle geeft. Mijn vaste roeimaat en ik passen dit nu twee jaar toe en ik kan het iedereen aanraden. We hebben geen enkele aanraking met al of niet bebalde dollen gehad. Er zijn natuurlijk lieden die volhouden aan een ongegrond “Zo hoort het niet”, maar ach, daar tillen wij niet zo zwaar aan. aha

3


historie

4

Pieter Berkel

Admiralen uit onze vloot: helden of piraten?

B

ij onze roeivereniging Cornelis Tromp worden de meeste boten uit de vloot vernoemd naar een ­bekend persoon met een verleden uit de maritieme geschiedenis van Nederland. Bij het noemen van ‘onze’ vlootvoogd of andere bekende commandanten weten we dat we het over belangrijke personen hebben, die hoog in aanzien stonden en daarom een naamplaatje verdienen als zeeheld op een van onze boten. Maar zo hier en daar zouden wel eens twijfels kunnen bestaan of die heren (het was allemaal wel manvolk) wel zo verheven waren boven het ‘gewone’ (zee)volk. Natuurlijk moeten we in onze beschouwing hierover in aanmerking nemen dat we het hebben over ‘andere tijden’ (15e, 16e, en 17e eeuw). Portugal en Spanje hadden in de 16e eeuw al een belangrijk aandeel in de zeehandel en hadden al verre gebieden

ontdekt. Maar bij het opkomen van andere handelsnaties, zoals Engeland, Frankrijk en de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden, kwamen de verhoudingen anders te liggen. Hierbij ontstonden conflicten over gebieden en winsten en natuurlijk andere belangen op zee. De inzet van de marinevloot werd hiervoor belangrijk en maakte dat in de 16e eeuw het begrip ‘zeeheld’ zich begon te ontwikkelen. Voor ons land werden onder anderen Willem Blois van Treslong, Jacob van Heemskerk, Piet Hein en Maartenszn Tromp, de eerste admiraals die als zeeheld werd vereerd in de strijd tegen Spanje (80-jarige oorlog). Van Heemskerk won de slag bij Gibraltar (waarbij hij wel zelf sneuvelde), Piet Hein won de bekende zilvervloot en Tromp haalde zijn roem in de Slag bij Duins (The Downs). In het midden van de 17e eeuw probeerde Engeland de Republiek een toontje lager te laten fluiten op de

Slag bij Lowestoft

schepen, wat resulteerde in een flink aantal Engels-Nederlandse oorlogen, maar ook in een toename van de Nederlandse zeehelden. Zelfs kwam het

Piet Hein

Prent (gravure) van ‘het insluiten van een deel van de zilvervloot in de baai van Matanzas’. Links afgebeeld Piet Hein en rechts medestrijder Hendrik Cornelisz Loncq. Onder de tekening een verslag over de gebeurtenis (een zogenaamd ‘sinnebeeld’ – een nieuwsprent in die tijd).


historie

Soorten piraten Er bestonden gradaties in de vorm van piraterij: • kaapvaarders: vanuit de Staat kreeg de zeeman een kaapbrief die hem legaal het recht gaf ook een niet-oorlogsschip te enteren • boekaniers: zeerovers die uit ­waren op persoonlijk gewin, vooral in Caraïbisch gebied, maar met enig respect naar anderen • Vrijbuiters: ook uit op persoonlijk gewin, zonder enig voorbehoud

voor dat iemand een held werd al had die persoon een nederlaag op zijn conto staan, zoals onze eigen vlootvoogd Cornelis in de Slag bij Lowestoft. Piet Pieterszn Heyn (1577–1629) spreekt nog steeds tot de verbeelding met ‘de overwinning op de zilvervloot’. Hij was uiteindelijk luitenantadmiraal op schepen van de West-Indische Compagnie (WIC). Als roeier kunnen we hem ook waarderen, want in Spaanse gevangenschap als jongeling, moest hij op een galei in de vloot van Ambrosio Spinola zijn handen uit de mouwen steken. Deze vloot was gestationeerd in de stad Sluis (Zeeuws-Vlaanderen aan het Zwin). Sluis was lang een Bourgondische vloothaven. Een kaperbrief was een brief die door de overheid of koning werd geschreven, waarmee een schip dat die brieven aan boord had het recht werd gegeven om schepen van vijandelijke mogendheden aan te vallen en leeg te roven. Hoewel kaperij in theorie een methode van economische oorlogvoering was, was het in de praktijk in veel gevallen niets meer dan door de overheid gesanctioneerde en/of gelegitimeerde piraterij. Bekende kapers met een kaperbrief waren onder anderen de Nederlanders Piet Heyn, Cornelis Jol, de Fransman Robert Surcouf en de Engelsen Francis Drake, Walter Raleigh, William Kidd en Henry Morgan.

Hein kreeg op zijn militaire zeeexpedities zogenaamde kaapbrieven mee, waarbij de Staten-Generaal der Nederlanden hem toestond vijandelijke schepen in beslag te nemen. De Slag in de baai vam Matanzas leverde hem en zijn broodheren 11.509524 guldens op (een half miljard heden ten dage); hij overviel de St-Jacobsvloot die uit Mexico was vertrokken richting Havanna. Het betekende voor Spanje niet alleen gezichtsverlies, maar ook een enorme inkomsten delving in de strijd tegen de Nederlanden. De Spaanse vloot opereerde eerst alleen vanuit het Franse Grevelingen (Gravelines), maar nadat de hertog van Parma in 1583 Duinkerke heroverd had, werd de vloot in 1585 daarheen verplaatst. Eerst bestond deze vloot uit koningsschepen, maar die werden al snel aangevuld door particuliere reders die een kaperbrief bemachtigden van de Hoge Admiraliteitsraad te Brussel. Al snel werd zo’n enorme schade toegebracht aan de scheepvaart van de Unie van Utrecht dat de Staten-Generaal van de Nederlanden in 1587 besloten deze kapers als zeerovers te behandelen en het ‘recht van voetspoeling’ toe te passen, dat wil zeggen: gevangengenomen bemanningsleden van kaperschepen zonder enige vorm van proces overboord te gooien of te knuppelen. Ook vanuit Oostende werd gekaapt. Cornelis Tromp superheld Respect man . . . Onze vlootvoogd werd door de ­Engelsen dusdanig bewonderd, dat hij op initiatief van graaf Arlington en lord Ossory in 1675 werd uitgenodigd naar Engeland te komen. Hij werd zelfs ontvangen door koning Karel II. De koning verhief hierbij Tromp tot baronet. Hij mocht de titel ‘sir’ dragen.

Jacob van Heemskerk (circa 1567–1607) Jacob had adelijke voorouders, maar groeide op als wees. Hij werkte voor en koopman te Amsterdam. In 1595 deed hij mee met de tweede reis van Willem Barentsz als administratief ambtenaar samen met Jan Huyghen van Linschoten en ook nog eens op de derde reis, die eindigde met de overwintering op Nova Zembla. In 1598 voer hij mee op een schip naar Indië (onder commando van Jacob Cornelisz van Neck). In opdracht van Van Oldenbarnevelt trok hij als vice-admiraal in 1607 ten strijde tegen de Spanjaarden. Hij overviel de Spaanse vloot bij Gibraltar en versloeg deze. Wel moest hij deze slag bekopen met de dood toen hij tijdens de gevechten in vol harnas geraakt werd door een vijandige kanonskogel.

Joost de Moor (circa 1548–1618) Hij was in 1572 betrokken als kapitein bij de eerste acties van de watergeuzen bij Vlisssingen. In 1588 blokkeerde hij de uitgang van Duinkerke, zodat het Spaanse leger niet de gelegenheid kreeg manschappen over te zetten naar Engeland met de Armada. In 1597 werd hij de eerste vice­ admiraal van de nieuwe Admiraliteit van Zeeland.

Bij de Slag bij Sluis verjoeg en doodde hij Frederico Spinola toen die met zijn acht galeien uit Sluis probeerde uit te breken. Zonen (Josias en Abraham) waren marinekapiteins, zijn kleinzoon Cornelis luitenant.

5


historie

6

De laatste die Duinkerkers liet ­executeren, schijnt Maarten Tromp (1598–1653) geweest te zijn. Toen zijn blokkadevloot in 1634 heimelijk ‘s nachts door een schip werd aangevallen, liet hij de bemanning ervan aan zijn ra’s hangen ter afschrikking.

Slag bij Duins (The Downs) Duinkerke (Dunkerque) was ook een toevoerhaven voor de Spaanse Nederlanden die vaak gebruikt werd om met inzet van grote Spaanse galjoenen geld en manschappen naar het leger te brengen. Toen de landroute door de Fransen werd afgesneden (Frankrijk contra Spanje), deed de Spaanse bezetter in 1639 een poging met een hele armada door te breken. Dit werd verijdeld door Maartensz Tromp, die de armada op de rede van The Downs dreef tussen de Goodwin zandbanken. De Spaanse vloot werd bijna geheel vernietigd. De Duinkerker kapers die meevochten wisten grotendeels te ontkomen. Tocht naar Chatham De meest roemruchte overwinning is misschien wel de aanval op de Engelse vloot op de Medway (juni 1667). Hier haalde De Ruyter eeuwige roem en bewondering met medecommandanten Van Ghent en Van Brakel. De Nederlandse vloot bestond uit ongeveer zestig schepen, veel fregatten en veertien ‘branders’ en een aantal troepentransportschepen. Een smaldeel van kleinere schepen onder commando van Van Ghent (opperbevelhebber van het pas opgerichte korps mariniers) voer de Medway op richting Chatham (De Ruyter bleef met de grotere diepstekende schepen achter op de Thames om rugdekking te bieden). Langs de Medway lag een groot deel van de Engelse marinevloot. Door geldgebrek van het Koninkrijk waren vele schepen opgelegd en een mooie prooi voor de Hollanders. Een van de forten die tegenstand bood lag bij Sheerness. Ook vlak bij Chatham zelf werd bij Upnor tevergeefs tegenstand geboden (Upnor Castle, oorspronkelijk gebouwd in opdracht van koningin Elizabeth I ter verdediging van de oorlogsvloot). Van Ghent voer met zijn eskader tot aan Chatham en passeerde de laatste obstakels (en de bekende ‘ketting’). Hier lagen de kapitale koningsschepen (waaronder ook een voormalig Nederlands linieschip!). Naast het verbran-

Zeekaart van het vaargebied waar de slag bij Duins plaats vond. Zeeheld werd Maarten Tromp en ook admiraal Cornelis Jol, bijgenaamd ‘Houtenbeen’ (Jol voer ook met een kaperbrief rond, maar ook met een houten been, waarmee hij wel heel erg leek op het bekende beeld van een ‘piraat’).

Afbeelding betreffende de inbeslagname van de Royal Charles.

den en beschadigen van de Engelse schepen werd als trofee het Engelse admiraalschip de ‘Royal Charles’ meegevoerd naar de Nederlanden (de spiegel hangt nog steeds in het Rijksmuseum). u

Upnor Castle

richting Thames

Castle

Het was een fraaie prestatie om met het tij en gunstige wind deze slingerende rivier met zand- en slibbanken op te varen.


Materiaal WED STR IJDEN

7

Fred Wittkampf

Meten met 3 Maten Beste leden, zoals jullie hopelijk weten bestaat er op Tromp een z.g. stelcommissie. Deze bestaat uit de stelmeesters Albert van der Vooren, Alfred van Rappard, opperstelmeester Arnoud Carp en sinds kort is ook ondergetekende lid van dit illustere gezelschap, vandaar de titel van dit proza.

Ook afwijkingen als ‘schade’ melden Iedere woensdagmiddag rond 13 uur verschijnen wij goedgemutst op Tromp, grijpen het “schadeboek” en duiken wij bij Jan de werkplaats in. Echter, in het schadeboek staan helaas heel zelden opmerkingen over verkeerd afgestelde boten. Alleen “echte” schades; losse schoenveters, vierkante wieltjes, bankjes met gaten en lekkende riemen worden gemeld. Daardoor beperkt ons werk zich helaas vaak tot reparaties en komt het echte fingerspitzen stelwerk weinig aan bod. Daarom hier meteen het vriendelijke edoch zeer dringende verzoek om ook diepende riemen, naar bakboord afwijkende skiffs, en veel te hoog of te laag afgestelde boten als schade in het bekende boek te schrijven. Dan kunnen we jullie veel beter van dienst zijn. Zonder die informatie kunnen we alleen op onze eigen ervaringen afgaan. De laatste paar weken, toen heel Tromp op het strand lag, hebben wij natuurlijk wel heel hard doorgewerkt. Daarover wat informatie: Riggers van Van der Does * De van der Does heeft riggers die in de lengterichting van de boot op 3 posities bevestigd kunnen worden. Via de tam-tam en eigen ervaring hadden we de indruk dat de riggers te ver naar achteren (roertje) stonden. Bij de uitzet trek je de riem vaak een beetje uit de dol. Dat hoort niet. Vergeleken met de heerlijk roeiende Evertsen scheelde dat inderdaad zo’n 4 cm. Daarom hebben we die riggers verzet en nu in de middelste stand gemonteerd. De dol- en riemhoeken en dolhoogten zijn gecontroleerd en zo nodig goed afgesteld. We zijn benieuwd. Dollen en voetenbord * De Lonck en de Zoete roeien ook

een beetje raar. Bij de uitzet kunnen de riemen helemaal langs het lichaam doorgetrokken worden. We hebben beide boten nagemeten, maar konden hier helaas maar weinig aan veranderen. Het blijkt dat bij deze Wiersmaboten de dollen t.o.v. de voetenplank verder naar achteren (roertje) staan dan bij andere boten. Hans Rodrigues heeft belooft dit met Wiersma te gaan bespreken.

Veel bijstellen aan de Hollare * Onze ouwe trouwe Hollare had ook weer eens een grote beurt nodig. Ook dit weer gebaseerd op eigen roeiervaring. Het middenschip op stuurboord leek te diepen. Bij nameten bleek er nog veel meer verkeerd te staan. Scheve dolpennen, verkeerde dolhoeken en dolhoogten. Nu staan alle bladen weer binnen een halve graad nauwkeurig afgesteld. De riggers stonden en staan in de hoogste stand (van de 2 posities) en de dollen staan met alle (2) klikringen boven de dol nu keurig zoals het hoort 17 cm boven het bankje met stuurboord 16mm hoger dan bakboord. Mocht het zo zijn dat de dollen te hoog staan, schrijf dat dan in het schadeboek, dan kunnen we de riggers lager zetten en kunnen zwaardere roeiers dit compenseren door de klikringen onderop te zetten. U begrijpt, wij doen ons best. Wij wil-

len jullie natuurlijk wel vragen om niet op eigen houtje aan bootafstellingen te gaan sleutelen. Als je wilt dat er wat veranderd wordt, schrijf dat dan via het schadeboek, dan kijken wij er naar; meestal binnen 1 week. Mede namens de andere stelmeesters F.W. u

nieuws snippers Vlootplan Het meerjaren-vlootplan, versie 2013 is vanaf nu beschikbaar op de website. Ga naar het Ledenmenu (inloggen) en klik op Materiaal en MAC Advies onder de kolom Commissies. Wellicht is dit aanleiding om je reactie op het Concept MAC plan 2014, aan te vullen, te wijzigen of alsnog in te dienen bij de MAC.

Meer info via: www.ctromp.nl <hoofdmenu> ‘nieuws’, <agenda> ‘tromp agenda’


wedstrijdnieu ws

8

Ton van der Gun

Dubbelvier met Veronique Meester pakt goud op Coupe de la Jeunesse ‘En ik maar roepen: blijf erbij, ga door!!’ ‘We gingen er blank in. In Nederland weet je wel zo’n beetje hoe sterk de andere ploegen zijn. Maar in Luzern wisten we niet waar we ergens zaten in het veld.’ Veronique Meester - 18 jaar, op haar twaalfde begonnen bij Tromp - herinnert zich dat ze best wel zenuwachtig was toen ze 3 augustus op de Rotsee in Luzern wachtte op het eerste startsignaal tijdens de Coupe de la Jeunesse regatta. Ze won uiteindelijk goud in de dubbel vier, samen met haar ploeggenoten Laila Youssifou (Pampus), Mieke Wilms (De Laak) en Marieke Mulder (DDS). ‘Ons veld was niet groot in Luzern, dus er zijn geen voorwedstrijden. We moeten maar twee keer starten. De eerste keer is onze eerste 1000 meter niet goed genoeg. Ik zit op boeg, dus het is mijn taak het veld in de gaten te houden, de opzetjes aan te geven en te zorgen dat iedereen er allles uithaalt. Op 1000 meter gaan we langs Italië, maar de Engelsen zie ik niet meer in mijn ooghoeken. We geven een extra push, maar ik dacht toen dat ze vér voor lagen. Op een gegeven moment hoor ik de Engelse boeg weer, die nogal hard schreeuwt. We starten al op 1500 meter met een soort lange

‘Ik weet niet wat er ­precies gebeurde, we kregen een ­adrenaline kick of zo’ eindsprint, dat doe je normaal niet. Ik weet niet wat er precies gebeurde, we kregen een adrenaline kick of zo, maar in ieder geval vliegen we er ineens langs. Op 1000 meter lagen we bijna 4 seconden achter op de Engelsen, bij de finish hebben we ruim 4 seconden voorsprong. We konden het bijna niet geloven.’

De prijsuitreiking. Veronique is de tweede van rechts.

Maar de tweede wedstrijd weten de Engelsen wat jullie kunnen en zullen ze zich niet meer laten verrassen. “Klopt, de dag erna, op zondag, loopt de wedstrijd inderdaad heel anders. De instructie van onze coach Karin (Zimmemann van Salland) was om dit keer de eerste 1000 meter mee te gaan en er dan naast te blijven liggen. Dat lukt, we gaan een halve seconde voor de Engelsen over de 1000 meter. Maar daarna gaat het niet zo makkelijk als de dag ervoor. We lopen wel wat weg, maar ik zie de Engelsen steeds weer langszij komen. En ik maar roepen: blijf erbij, ga door. Gelukkig kan ik goed verstaan wat de Engelse boeg zegt, dus met elke push van hen kunnen wij

direct meegaan. Op het allerlaatste stuk kruipen ze weer langzaam dichterbij en wordt het echt heel spannend. Bij de finish hebben we nog 0,7 seconde voorsprong over. Die wedstrijd hebben we echt moeten knokken.” En plotseling staan ze dan het Wilhelmus voor je te spelen. Dat willen we natuurlijk allemaal wel meemaken, maar daar moet je vast veel voor over hebben. Al dat trainen, dat gaat je wel een beetje makkelijk af? “Bij mij in de familie roeit iedereen, vader, moeder, zussen, ooms, tantes, noem maar op. Dus je groeit met het roeien op. Dat harde trainen komt later, als je zelf ambitie krijgt. Die had ik in het begin niet zo. Ik koos wel voor


wedstrijdnieu ws wedstrijdroeien, maar die wedstrijden leken me gewoon wel leuk. Je zit vier jaar bij de junioren en tenslotte train je dan 5 tot 6 keer per week. Elke keer zit je 1 1/2 uur op het water, maar met heen en terug fietsen plus wat kletsen achteraf ben je toch gauw 2 1/2 tot 3 uur kwijt. Maar het wordt een ritme, je went eraan en dan is het toch best goed op te brengen.”

‘Daarom heb ik het afgelopen jaar besloten er vol voor te gaan’ En toen groeide de ambitie ... “In het derde jaar wilde ik meer. Dat heb ik geprobeerd, maar het lukte niet echt, we werden eigenlijk altijd tweede. En daarom heb ik het afgelopen jaar besloten om er vol voor te gaan. Veel ergometeren in de winter, elke maand een 20 minuten test doen

en die opsturen naar de bond zodat je op het internet in een lijstje kunt zien, hoe goed je het doet in vergelijking met andere meiden in het land. Op een gegeven moment stond ik vijfde. Ik heb ook meegedaan aan de Ergohead in Amsterdam, dat is eigenlijk ook een 20 minuten test, maar het is uitgegroeid tot een wedstrijd. Die ergometer prestaties en je prestaties bij wedstrijden op het water bepalen of de bond je uitnodigt voor de selectie.” En dan wordt je uitgenodigd voor de selectie en dan stoppen ze je in een ploeg met allemaal roeisters, waar je nog nooit mee in de boot gezeten hebt. Hoe werkt dat? “Eind mei ben ik naar een selectieweekeinde van de bond geweest, dat is drie maanden voor de Coupe. We waren met negen meiden en met één Laila - trainde ik al samen in een dubbel twee, omdat Minke (Fischer, coach bij Tromp) dat zo voor mij geregeld had. Op zo’n weekeinde doen ze trials om te kijken welke combinaties het

De familie Meester bij de BBR van 8 september met Veronique op slag.

snelst zijn. De bond bepaalt dan wie in welke boten afgevaardigd worden. Het werd twee keer een dubbel vier en één skiff. En dan ga je met zijn vieren trainen, wat ook nog heel wat heen en weer reizen oplevert. Drie van ons, onder wie ik dus, hadden net eindexamen gedaan, maar één zat in klas 5 en tot de schoolvakantie hebben we ons

‘Eerlijk gezegd, had ik er in het begin niet zo veel vertrouwen in’ aan haar aangepast. Eerlijk gezegd, had ik er in het begin niet zoveel vertrouwen in. Je hebt allemaal een andere haal, hoe krijg je dat in een paar maanden goed op elkaar afgestemd.” Moet je dan niet in korte tijd ongelooflijk veel samen gaan trainen? “Dat hebben we gedaan. Elke dag samen het water op, de Bosbaan, en op het einde - toen we alle vier vakantie hadden - zelfs twee keer per dag. Af en toe is dat best moeilijk geweest. Je raakt behoorlijk afgemat en van vakantie houden is voor de Coupe niets terecht gekomen. Maar het is natuurlijk wel de moeite waard gebleken. Als je na de busreis naar Luzern het water gaat voelen op die prachtige Rotsee, dan denk je niet meer aan aan al die trainingen. Ze zeggen dat het de mooiste baan ter wereld is. Dat zal best, want het is echt schitterend met die bergen eromheen. En daar win je dan uiteindelijk ook nog eens”. En nu? Je bent 18 geworden, verlaat de junioren. Wat zijn je plannen? “Ik ben begonnen met de studie medicijnen aan het VUmc en roei nu bij Nereus in Amsterdam. Ik heb uiteraard rondgekeken, het lijkt me de leukste roeivereniging voor studenten. En ze zijn er heel goed in staat goede roeiers te begeleiden. Ik wil graag in de eerstejaars acht van Nereus komen. Ik heb gehoord dat dat het leukst is. De komende weken zal de ploeg samengesteld worden. Omdat ik al kan roeien en nu een uitstekende conditie heb, zal ik, denk ik, wel een streepje voor hebben. Maar goed, we trainen en oefenen nu met zijn allen en ik doe leuk mee. Overigens ben ik van plan om hoe dan ook mijn conditie op hoog peil te houden. Ik ga nu naar een hogere leeftijdscategorie en weet niet of ik daar ook weer zo goed ben. Maar ik wil graag doorgaan met wedstrijdroeien op zo hoog mogelijk niveau.” u

9


AR T

10 Nico Verbeek

ART roeit op de Willem Alexanderbaan

Doop van skiff met drijvers Op zaterdagmorgen 7 september in de vroege morgen vertrok de botenwagen van Tromp met drie wherry’s en een aantal volgauto’s naar de ­Willem Alexanderbaan in Rotterdam. Daar werd die dag de Nationale Roeitocht voor Aangepast Roeien gehouden. Dit jaar georganiseerd door de Stichting Roeivalidatie ook uit Rotterdam. Meer dan 150 roeiers en begeleiders van verschillende verenigingen verzamelden zich die morgen op het gloednieuwe roeicomplex, wat daar de afgelopen jaren is gerealiseerd. We keken onze ogen uit naar de vele faciliteiten, die daar voor de roeisport beschikbaar zijn. Een geduchte concurrent voor de Bosbaan in Amsterdam, zo lijkt ons. Het leek even een druilerige dag te worden maar na aankomst begon het zonnetje te schijnen en die liet ons niet meer in de steek. Het werd een prachtige dag!

Wilma Oosters doopt de ‘Wilma’.

Voordat we aan roeien toekwamen, werd ons door de wethouder van Sport van Rotterdam uitleg gegeven over het ontstaan van deze prachtige accommodatie. De wethouder kreeg vervolgens de eer een nieuw ontwikkelde boot voor het Aangepast Roeien Myrna en Marije doen een wedstrijd.

te mogen dopen. Dit is een skiff met drijvers en een vaste bank, speciaal geconstrueerd voor mensen die geen beenfunctie meer hebben en graag willen roeien. Een vertegenwoordiger van het landelijk Paralympisch Talentcentrum op RV Willem III in Amsterdam, gaf hierna uitleg over het speciale programma, wat ontwikkeld is voor roeiers met een visuele of lichamelijke handicap. Zij worden klaargestoomd voor de volgende Paralympische Spelen. Ook hij roemde de nieuwe boot, die zo perfect aansluit op de mogelijkheden van mensen in een rolstoel.


AR T

11

Martin test de skiff.

Later op de dag werd er nog een zestal van deze boten gedoopt. Ze zullen beschikbaar worden gesteld aan verenigingen, die het Aangepast Roeien aanbieden. Tromp zal binnen een paar weken ook een dergelijke boot te leen krijgen van de Stichting Roeivalidatie. Ze konden deze dag worden uitgeprobeerd. Nou, dat behoefde maar één keer gezegd te worden. Met groot

Marie José.

e­ nthousiasme ging men te water om de skiff te ervaren. ’s Middags werd de feitelijke roeitocht gehouden over de wateren op en rond de baan. Er stond wel een stevig windje, maar dat weerhield niemand ervan om een flinke tocht te maken. Aan het einde van de middag was het

advertentie

diner, waarna wij met z’n allen weer naar Tromp terugkeerden en voor de zekerheid maar direct de boten ­aflaadden. En dat was goed gezien, want thuisgekomen begon het te regenen en dat hield die nacht niet meer op! We konden terugzien op een mooie roeidag! u


prestaties

12 Cor Scheffers

Wedstrijdmarathon van Budapest tot Baja Vrijdag 2 augustus verroeide ­Tromplid Cor Scheffers met ploeggenoten van andere verenigingen de Dunajska Marathon Budapest-Baja in Lampionnen Hongarije. Met vijftig ploegen werd de race optocht volbracht over de Donau over een afstand van 174 kilometer. BLARICUM - Tijdens de BlaCor en zijn ploeg legde afstand af ricumse Feestweek mogen de kinderen op zaterdag 17 in 12 uur en 14 minuten. De klasaugustus weer meelopen sering maakte grote indruk op de met de Lampionnenoptocht. tegenstanders en leidde tot veel Net als vorig jaar loopt deze ­complimenten.

even: mmy

spannende maar gezellige tocht weer door het ‘kleine Dunajsky marathon Budapest – naar Restaurant ‘Rust heitje’ Baja Regatta Wat’ aan de Schapendrift. Race over 174 km over de Donau. De tocht start om 20.45 uur bij boten de hoek Melkweg/VerInschrijven mag in alle gangbare bindingsweg. Kom op tijd en vergeet natuurlijk niet een kleurrijke lampion mee te nemen. Geen fakkels! Rond 21.15 uur is de aankomst bij ‘Rust Wat’, waar de kinderen, het liefst zonder roni, speelt het liefst met ballonnen, als begeleiding van de ouders, Foto: Eigen foto een ererondje mogen maken op het eiland. De entree de tijd op vakantie. Ik spring dan voor zowel de lampionnenmet an- graag aan boord, op zoek optocht als het vuurwerk rbij lo- naar een nieuw avontuur. vrij. Ouders dienen hun ij leuk In Italië heet ik Tomsteroni, lidmaatschapskaart van de eerlijk gekkerds. En ieder jaar word Oranje Vereniging te tonen dol op ik door groepen Japanners als zij het vuurwerk willen ensen. op de foto gezet. Die vinden bijwonen. Geen lid? Aan de as het mij blijkbaar een gespik- start zijn kaarten (10 euro) te k voor kelde specialiteit. Als bonus koop. den te geef ik ze dan nog een high five. En zo kan ik nog wel even doorgaan... Maar nu eerst weer, spelen met bal- BUSSUM - De nieuwe gemeentegids Bussum is klaar pporte- lonnen! Doeg! en valt volgende week bij u ger vol in de bus. De gemeentegids ben ik Uw huisdier in de krant? s. Als Heeft u ook een hond die geeft een beeld van wat Busba, een een echt Goois leven heeft? sum te bieden heeft, staat toppen Stuur dan nu een liggende vol praktische informatie gevon- foto en info over uw huis- en is een handige leidraad ik een dier naar barbaraschriek@ bij het zoeken naar informa. Daar hotmail.com. Vergeet uw tie over organisaties, verenie Land contactgegevens niet. Wie gingen en bedrijven. De gids weet staat volgende week is tevens gratis af te halen op het gemeentehuis. an we uw hond in de krant!

5+

s 8 aan er een r Winn leren euro). edoeld s met

HetGooiseLeven • woensdag 14 augustus 2013 • 5

Hilversummer en ploeg roeien supermarathon HILVERSUM - Een dieet van

krentenbollen, bananen, custard pudding, bouillon, cola en veel, veel water. Dat was de brandstof waarop vier mannen van gemiddeld 65 jaar van het zuiden van Budapest naar Baja, het zuiden van Hongarije, roeiden. Ja, 165 kilometer schoon aan de haak: ga daar maar eens aan staan. Hilversummer Cor Scheffers, roeier bij het Hilversumse Tromp, deed mee. Hij en zijn ploeggenoten van de Utrechtse Roeivereniging Viking wilden het altijd nog eens proberen, zo’n supermarathon. De knoop werd doorgehakt en deze ‘Vikingroutiniers’ begonnen wekelijks zo’n twee tot drie keer te trainen om op krachten te komen voor de grote beproeving. In totaal meldden zich vijftig ploegen aan voor de su-

permarathon. Toch bleek 165 kilometer voor sommige van hen te zwaar. De Vikingroutiniers zetten echter stug door. Ondanks het warme weer (35 graden), de lengte en later ook de steekvliegen. Elk half uur wisselden ze van stuurman zodat ze na twee uur roeien een half uur ‘rust’ konden nemen, wat inhield dat er gegeten en gedronken kon worden. De strategie loonde. Deze ‘oude’ mannen legde de 165 kilometer af in 12 uur en 14 minuten. Die uitslag maakte de ploeg overall negende in een veld van vooral jongere ploegen in diverse doorgaans snellere boottypen. De klassering maakte grote indruk en leidde tot veel complimenten van de andere tegenstanders en de organisatie. De Vikingroutiniers mogen trots zijn op hun prestatie!

Gemeentegids

De ploeg daags na de marathon bij de prijsuitreiking in Baja. Tweede van rechts: Cor Scheffers uit Hilversum.

Activiteiten in De Palmpit BUSSUM - Het is weer soos-

middag op zondag 18 augustus voor jong en oud in wijkontmoetingscentrum De Palmpit, Koekoeklaan

Zwem4daagse in alleen toegestaan in hetzelfde nummer, de Lunet

(skiff, dubbeltwee, C-materiaal, gladde vieren en boordachten) en in alle klas- waarin je NAARDEN de dag ervoor 174 km hebt - Sportcentrum de sen (leeftijd, heren, dames, mixed). geroeid. Meestal in juli. Lunet organiseert deze week De Palmpit weer deopZwem4daagse. Het wezigen teVoor vermaken. Op tingscentrum de liefhebbers is er de dag erna Meer informatie op de derde woensdag van is de negende keer dat de deze middag treedt onder de 500 m Baja Sprint Race. Deelname http://www.bpbajaregatta.com/ andere Jan Verwey op met mondharmonica (stijl van Toots Thielemans) met pi-

elke maand beurtelings een korte en een lange fietstocht. Op woensdag

vierdaagse gehouden wordt. Dagelijks wordt er van 16.30 tot 18.30 uur gezwommen.


toertocht

Michel Nebbeling

Er op uit met de Marskin Airot

Kerkboot: zeven roeiers aan beide boorden Op zaterdag 31 augustus was het zo ver: Het uitje van de zaterdagochtend-instructiegroep van HRV Cornelis Tromp. Vorig jaar, na een tocht met wherries over bekende water tussen Hilversum en Loosdrecht, was de conclusie dat het een volgende keer best wat exotischer kon. Coördinator Kris Hemmink had al eens gevaren met de Finse kerkboot van RV De Geeuw uit Sneek, en het leek haar een goed idee om dat met ons clubje ook eens te doen. Een commissie van vrijwilligers die het evenement moest organiseren was snel aangewezen, en zo kwam het dat op een winderige, bewolkte zaterdagochtend vijftien roeiers uit ‘t Gooi op pad gingen om een dag je de Friese wateren te bevaren.

De kerkboot Vroeg in de ochtend verzamelden wij ons op de parkeerplaats bij restaurant Lakes. Vier chauffeurs kregen elk een aantal passagiers, een bult proviand en bagage toebedeeld en om half acht vetrokken we naar Sneek. Na een voorspoedige rit arriveerden we daar rond negen uur bij RV De Geeuw. Deze roeivereniging heeft een jaar of 10 geleden een Finse kerkboot gekocht, de Marskin Airot (volgens Google

Translate betekent dat zoiets als Maarschalk Roeispaan). Dit is een vrij lichte, houten roeiboot, zo’n 12m lang en 1,5m breed, waarin je met z’n veertienen, elke keer met z’n tweeën naast elkaar, dus met zeven roeiers aan beide boorden, op rolbankjes zit te roeien, terwijl de stuur in een soort zithoek op de plecht achterin de boot de koers bepaalt. Het verhaal is dat in Finland veel mensen op eilandjes wonen, of in ieder geval aan het water, en dat dit soort boten vroeger gebruikt werd om ‘s zondags de kerk te bezoeken. Je kunt namelijk ook met minder roeiers toe, in een kerkboot. Dus de verst weg wonende kerkgangers startten met een

vrij lege boot en pikten dan, op weg van huis naar de kerk, steeds meer roeiers/kerkgangers op. In hoeverre dit alles berust op waarheid durf ik niet te zeggen, maar het zou best kunnen. De Marskin Airot is makkelijk te roeien, goed te besturen, en het is gebleken dat wanneer een paar mensen onderweg even een toastje gaan zitten smeren of iets dergelijks, dit nauwelijks van invloed is op de vaareigenschappen van de boot...

Eerste rak In Sneek werden we ontvangen door Bart Krikke van RV De Geeuw. Hij hielp ons met het te water laten van de kerkboot en voorzag ons van riemen, roer en ander toebehoren. Na een kop koffie of thee in het verenigingsgebouw gaf Bart nog wat tips over het varen met de kerkboot en toen was het tijd om te vertrekken. Met een beetje passen en meten kregen we alle meegenomen eten, drinken en andere spullen in de boot en werden we afgeduwd. RV De Geeuw is gevestigd middenin Sneek, het eerste stukje roeien was mede daardoor behoorlijk uitdagend. Toch, stuurman Marco Swart? De ruimte op het water was beperkt, het was behoorlijk druk en wij hadden de route nog niet bepaald. Na wat geknoei en met wat geluk kwamen we heelhuids Sneek uit en vonden we ons op weg naar IJlst. Met vrij water voor de boeg hadden we binnen de kortste keren de slag te pakken en stoven we met 6 knopen voor de wind uit naar

13


toertocht

14

het zuidwesten. Om vervolgens, na een half uurtje roeien, bij de eerste de beste plek waar dat kon al weer aan te leggen. Hoogste tijd voor de meegenomen koffie en appeltaart met slagroom!

Woudsend In het weiland achter het dijkje langs De Geau vonden we een plekje uit de wind. Voor we het wisten hadden we gezelschap van de boer die zijn land aan het bewerken was en een paar mensen, lid van De Geeuw, die met een wherry achter ons aan bleken te hebben geroeid. Die sloegen een kop koffie met een punt taart natuurlijk niet af! In ruil daarvoor kregen wij tips voor de verder te volgen route. En zo gingen wij - uitgezwaaid door de inheemse bevolking - op weg naar Woudsend. In Woudsend liet stuurvrouw Hottie Wiersma even zien hoe je dat nou doet, manoeuvreren met een kerkboot, en na een vlekkeloze demonstratie afmeren gingen we aan wal. Picknickkleden uit, lunchen. Net toen we goed en wel zaten vielen er wat regendruppels. Gelukkig waaide de bui snel over en bleef het verder de hele dag droog. Wat neerslag betreft, in ieder geval, want er stond ons wat te wachten.. Open water Na de lunch werd het roer overgenomen door Laurien van Egeraat. Met vaste hand richtte zij de steven van de Marskin Airot in oostelijke richting,

over de Wellesloot, onder de Wellebrug door, richting De Kûfurd. Dit stuk open water moest overgestoken worden, op weg naar Langweer. In de loop van de dag was het steeds harder gaan waaien. Tegen de tijd dat wij bij De Kûfurd aankwamen hadden we te maken met een stevige noordoos-

tenwind, zo’n 5 Beaufort, en golven van 60cm met witte koppen. Daar moesten wij recht tegen in. Onverschrokken stuurde Laurien ons door de vaargeul het meer over. Hoog scherend, strong-roeiend koersten we naar de overkant. De boegroeiers hadden zwaar te lijden onder het buiswater en midscheeps gingen nu en dan vertwijfeld handen naar de lenspompen die daar zijn geïnstalleerd op de boorden van de boot. Maar de slagen Reinier van Dehn en Etty van Bakel bleven - aangemoedigd door de stuur - onversaagd doorroeien, en hun tempo volgend bereikten we na een spannend half uurtje veilig de relatieve kalmte van de Jaansleat. Daar konden even de benen worden losgeschud. Dat was prettig want al snel voeren we het eveneens onstuimige water van de Langwarder Wielen op. Om Langweer binnen te kunnen varen moesten we op deze plas een ruime bocht maken, waarbij we dwars op de golven lagen. Rollend en stampend, omgeven door kriskras laverende hardzeilers, gingen we op zoek naar de onduidelijk aangegeven havenmond van Langweer. Geteisterd door de elementen, angstvallig in de gaten houdend of we wel gezien werden door oplopende zeil- en motorboten maakten we een zoekslag die ons bracht waar we zijn wilden: Het stille water van de haven van Langweer. Het bleek kermis in Langweer. Letterlijk, met botsauto’s. En muziek. Gezellig. Laurien stuurde ons bekwaam naar een hoekje van de haven waar we aan konden leggen. Snel werden wijn, bier en snacks tevoorschijn gehaald. Gezeten op een paar bankjes aan het water, met het zonnetje op ons gezicht, en stampende disco op de achtergrond hebben we geproost op het bedwingen van De

Kûfurd en de Langweerder Wielen.

Sneek Te snel was het alweer tijd om op te breken. We waren zo’n beetje op de helft van het rondje dat we ons voorgenomen hadden te roeien, dus een kleine 20km hadden we nog wel te gaan. Met André Hofman aan het roer staken we op over de Langweerder Wielen naar de Langweerder Vaart. Daarvandaan is het rechtoe-rechtaan richting Sneek. In de beschutting van wuivende rietkragen voeren we met een gangetje van bijna 10km/h gemiddeld door de Langweerder Vaart, kwamen we nog een stuk water tegen dat ook De Geau heet, passeerden de Aldhôf en It Nau om vervolgens op de Witte Brekken aan te komen. Hier kreeg een deel van de bemanning lekkere trek. Geen probleem op een kerkboot: Aan het voetenbord zit een lus waar het handvat van je riem ingestoken kan worden. De riem steekt dan schuin naar voren omhoog over de boord waardoor je als roeier je handen vrij hebt, en degenen voor en achter je ongehinderd door kunnen roeien. Dan kun je dus toastjes smeren. Of chips uitdelen. En intussen kachelden we rustig door richting Sneek. Op het moment dat we Sneek binnenvoeren via de Wâldfeart had iedereen zijn (of haar) handen weer aan de riemen. Dat was maar goed ook, want de waterwegen zijn in de stad hier en daar zo krap, en de bruggen zo laag, dat het echt nodig is om de bijzondere verrichtingen uit ‘Slagklaar maken. Roeihandleiding Cornelis Tromp’ toe te passen. Misschien dat het ook mogelijk is om via een andere route dan wij genomen hebben bij RV De Geeuw uit te komen, en wellicht heb je dan ruimer vaarwater, maar wij


toertocht

hebben geslipt, geslapen, gepikhaakt en gepeddeld om te komen waar we zijn wilden. Het heeft wel wat, dat rommelen door zo’n stadje heen. En petje af voor André, omdat het hem gelukt is om ons zonder schade dwars door Sneek naar de aanlegsteiger van RV De Geeuw terug te loodsen! Om kwart voor vijf lag de Marskin Airot langs de steiger en de bemanning op het grasveldje voor het verenigingsgebouw van RV De Geeuw. Met een welverdiende borrel, of een frisje. Er moest nog één inspanning geleverd worden: Na een telefoontje met Bart - die ons ‘s morgens ook al geholpen had bij het vertrek - stonden we 20 minuten later samen met hem de Marskin Airot op de trailer te trekken om tenslotte de kerkboot onder het afdak achter de botenloods te stallen. Uitgezwaaid door Bart reden we rond half zes Sneek uit, terug naar Hilversum. Op naar het afsluitende etentje bij De Jonge Haan!

Avondprogramma Even voor zeven uur kwamen we allemaal zo’n beetje tegelijkertijd aan op de parkeerplaats bij Lakes. Voor sommigen had de rit best wat langer mogen duren, niet iedereen was al helemaal uitgeslapen... Besloten werd om allemaal zo snel mogelijk naar De Jonge Haan te gaan. Uiteindelijk kwam het er op neer dat vrijwel iedereen eerst even langs huis ging voor een vlugge douche en frisse kleren, maar toch zaten we daar rond half 8 bijna compleet aan tafel. Lekker gegeten en gedronken, gezellig nagebabbeld. Een prima besluit van een heel geslaagde dag. Epiloog Het roeien met een kerkboot is een belevenis en een aanrader. Kijk voor info eens op www.degeeuw.nl en klik op het tabje ‘Roeiboot Huren’. Uiteindelijk hebben wij ongeveer 35km afgelegd met de Marskin Airot. Dat is prima te doen op een dag. Het is een boot die makkelijk roeit en als je ‘n beetje je best doet gaat-ie goed hard. Reken op een gemiddelde rond de 9km/h. Wat ervaring aan boord is prettig. Met een lengte van 12m is een kerkboot een heel gevaarte, en manoeuvreren met weinig ruimte valt niet mee. Het is even wennen aan het feit dat de riemen vastgehaakt worden aan de boorden. Je kan daardoor niet

klippen, en snel intrekken van een riem - bijvoorbeeld bij het aanleggen - is er niet bij. Wat knap lastig is gebleken is het tegelijkertijd kaartlezen en koers houden. Een route voorbereiden loont de moeite. Nog even de voorrangsregels voor op het water doornemen voor vertrek kan ook geen kwaad, je komt van alles tegen; andere roeiboten, maar ook zeil- en motorjachten, beroeps- en pleziervaartuigen. En hoe vaak hebben wij, roeiers van HRV Cornelis Tromp nou te maken met betonde vaargeulen die elkaar kruisen?

Als wij nog eens een tochtje gaan maken met de kerkboot van RV De Geeuw lijkt het ons leuk om de boot naar Hilversum te halen. Die mogelijkheid is er. Benieuwd of we hier in de omgeving net zo veel van die hoge rietkragen zien als in Friesland... En volgens mij hebben we hier in de buurt meer terrassen aan het water. Maar misschien moeten we wel gewoon nog een keer naar Sneek en daar beter zoeken, dat kan ook. Wij hebben in ieder geval een topdag gehad. Iedereen die daar aan heeft bijgedragen: Dank! u

Championships World Rowing Ottesheim

Frans Goutier behaalt tweede plaats (lichte skiffeurs -23j) Frans (oud-lid Tromp) heeft in Ottensheim toegeslagen. De nu voor Nereus uitkomende lichte skiffeur heeft in een veld van 27 deelnemers de 2e plaats behaald. In de Finale zaten 3 roeiers uit zijn voorronde. Dus hij voer met bekenden. De Amerikaan had alleen nog meer in huis en de gevreesde Griek heerste in de B-finale.

Huldiging bij Nereus op zaterdag 14 september

15


bijzonder

16

Met 80 jaar op de maandagmorgen! In het vorige Tromp Magazine stond ze al op de foto met de Tachtigers van Tromp, maar Corry Breet was toen nog niet werkelijk 80 jaar. “Gode verzoeken” zeggen wij dan. Je kon het als buitenstaander toch al niet geloven dat die goed uitziende dame, daar rechts achter op de foto, 80 jaar zou zijn. Dat moest een vergissing zijn! Die dame, met heldere stem en vrolijke lach, zat altijd nog op “stuur” in een gladde vier/zonder. Stond die niet altijd klaar ook om te helpen, wanneer er iets op Tromp gedaan moest worden! 80 jaar… niet te geloven. Maar maandagmorgen 9 september kon zij dan werkelijk de felicitaties voor een 80-jarige in ontvangst nemen. De maandagmorgen roeiers hadden met elkaar iets in een envelopje gedaan en daarvan hebben zij

Boeket en stekjes Enige tijd geleden zijn Tanja Stropsma en Thys Verloren in het (Tromp) huwelijksbootje gestapt. Zij kregen bij uitzondering een cadeautje uit de Tromptuin door toedoen van Margreeth Loeve (zie mailbericht):

Beste Riekje (Bakker), Enige tijd geleden heb ik je telefonisch gesproken over de mogelijkheid wat stekjes uit de Tromp-tuin te halen als gebaar naar een Tromp-stel. Jouw toestemming en de suggestie om, gezien het moment in het jaar, er in dit stadium een boeket van te maken waren zeer welkom! Zaterdag 24 augustus ben ik gewapend met een net snoeischaartje de tuin in gestapt met het boeket op bijgevoegde foto als resultaat. Dit officiële Tromp-boeket werd zeer gewaardeerd door de ontvangers Tanja Stropsma en Thys Verloren! Ik heb hen tevens gemeld dat zij in het najaar wat stekjes mogen meenemen. Nogmaals hartelijk bedankt! Met vriendelijke groet

Corry in de bloemetjes gezet. Corry is al 28 jaar lid van Tromp. Zij heeft in veel commissies gezeten en is de laatste jaren een vaste gast op de maandagmorgen en de woensdagmorgen. Ook is zij als

roeimaatje actief voor ART-leden. Wij van de maandagmorgen wensen haar nog meer gezonde, goede roei-jaren toe!

Nico Verbeek


divers

17

Nieuws van de Ledenadministratie (2013-4) Nanne Franx

Martijn Rom-Colthoff

Nieuwe jeugdleden die in de instructie kwamen: Hidde van Hoek (2000)

Andersites (2)

Nieuwe juniorleden die in de instructie kwamen: Kjell Bottema (1998) Alexander Beelen (1997) Jacobijn Renken (1997) Joyce de Koning (1997) Ellis Dijkstra (1998)

De Trompsite biedt informatie, maar omdat er anderzijds zoveel meer interessante informatie te vinden is op het internet, is het waard om voor de geïnteresseerden regelmatig eens in het Magazine een internetsite te behandelen. Omdat toen ook juist de Willem Alexanderbaan, even ten noorden van Rotterdam in gebruik was of werd genomen, was die site de eerste actuele bijdrage. Hier volgt een bijdrage over een al veel langer bestaande bron van vooral Nederlandse roei-informatie:

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen: Monique van den Berg (1974) Saskia Stevens (1976) Carla Rodenhuis (1947) Prisci Priems (1962) Akky Couperus (1956) Winny van Herwaarden (1942) Gerrie Brand (1977) Addie Brand (1982) Nieuwe leden met roeiervaring: Merel Reinders (1990), geroeid bij Argo Marlon Dijkstra (1997), geroeid bij Naarden Welkom allemaal en veel roeiplezier. Opgezegd per 31-12-2013: Jeugdlid Tesse Wolthaus Robin Smid Anniek Hoogendoorn

Lid vanaf 2011 2011 2012

Juniorlid Lukas Pragt Ingeborg de Koe Veronique Meester

Lid vanaf 2006 2012 2007

Studentlid Max Hoeboer

Lid vanaf 2011

Gewoon lid Grignon van Bakel Fosse Fortuin Marloes Hilckmann Cokkie Tamboezier v Reenen Maaike van Wel Witjens Marieke van Dijk Bert Bon Lisette Martens Corine van Besouw Sandra Tibo-Alink Jan Maas Wineke Snel Lien van Kersen

Lid vanaf 2011 2012 2012 2012 2012 2007 2008 2012 2012 2012 2010 2011 2006

Partnerlid Lonneke Yo Pamela Roco

Lid vanaf 2011 2010

Niet-roeiend lid Corri vd Vooren-Coomans

Lid vanaf 2006

Proefleden die hebben opgezegd: Fréderick Franssen (1977) Merijn Eken (2000) Erik Nieuwenhuis (1961) Edwin Willem Hoeve (1967) Astrid Kaas (1960) Monique Keeris (1968) Julia van der Voort (2001)

NLroei: www.nlroei.nl

Dit is DE site voor roeiend Nederland. Bijna dagelijks zijn er wel nieuwtjes te vinden over de roeisport in Nederland. Ook vind je er vele verwijzingen naar actuele gebeurtenissen in het buitenland. NLroei kent ook de mogelijkheid om te reageren op het nieuws, iets waar, vooral als het gaat om wedstrijd­ gerelateerde informatie, studenten veel gebruik van maken. Soms vermakelijk, soms leerzaam, en soms de gebruikelijke bagger. Ook kent NLroei rubrieken als vraag en aanbod,

Roeiproevencommissie Geslaagden vanaf 1 sept

van verenigingen en particulieren, discussieplatforms over training, ervaringen met het materiaal etc. Kortom, best de moeite waard om deze site eens te bezoeken.


varia

Laatste pagina

18

Twee keer goud op finaledag van Coupe de la Jeunesse 3 aug 2013 Alle zeven Nederlandse ploegen hadden de finale bereikt van de Coupe de la Jeunesse in Luzern. Zaterdag waren de eerste finales en daar werd twee keer goud gehaald, twee keer brons, er was een vierde plek en twee keer een zesde plek. Junioren W4x (GOUD) Veronique Meester Tromp Marieke Mulder DDS Mieke Wilms De Laak Laila Youssifou Pampus

Junioren M4x (6E PLEK) Haye Dijkstra Tromp Louis Stolper Tromp Roelant Feldbrugge Tromp Jeroen Weits Tromp

FISA-Masters in Italië Varese team Inge Nijhuis, Lise v.d. Voort, Connie Rozendaal, Evelien Veraart, Petra van Woensel Alita Dekker, Klaas op den Velde, Wim ten Have, Martijn Rom Colthoff, Huib Schotsman en Fred Duin startten in Trompploegen in diverse leeftijdgroepen. Vanaf 22 augustus tot 10 september waren zij naar de FISA-Masters.

Tromp Boat Races 19 oktober

Meer info zie ook www.ctromp.nl <hoofdmenu> ‘nieuws’ ‘fotoboek’ ‘site’

Op zaterdag 19 oktober a.s. worden voor de 28e keer de Tromp Boat Races (TBR) gehouden. Ook dit jaar zijn veel vrijwilligers nodig om dit evenement tot een succes te maken. Geef je op via: medewerkers@trompboatraces.nl

nieuws snippers Interieur soos geverfd Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus werd de soos geverfd. Tomas en Gregor, twee Polen, verfden alle muren van de hal en de soos wit. Afgelopen tijd heeft de sooscommissie (in de personen van Elly en Nellie) alle voorbereidingen getroffen: alles van de muren gehaald, gordijnen en gordijnrails verwijderd en de muren schoongemaakt. Inmiddels zijn de nieuwe gordijnrails en gordijnen opgehangen. de soos ziet er weer helemaal fris uit! ART roei-clinic Afgelopen woensdag 24 juli werd een ART roei-clinic gehouden voor revalidanten van de Trappenberg onder leiding van Margriet Zietse, instructeur van de KNRB. Het was prachtig weer om te roeien en onze gasten zagen Tromp op zijn best: een mooi zonnig terras, prachtige tuin en schitterende voorzieningen om

te roeien. Oók voor mensen met een beperking. De clinic was sterk gepromoot door Gieneke Zandbergen van de regionale Sportservice en de bewegingstherapeuten van de Trappenberg. Er waren dan ook 10 deelnemers vanuit de Trappenberg! Samen met hun begeleiders en de 14 man sterke ‘hulptroepen’ van Tromp stond er dus ruim dertig man/ vrouw op de steiger. Na afloop was er het gebruikelijke kopje thee/koffie met appelgebak en vlaai. Met dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan het succes van de clinic! Het verzoek voor een volgende clinic is al gedaan. Beter compliment kan Tromp niet krijgen. Franny Lankreijer en Nico Verbeek coördinatoren ART

co lo fon

Correspondentieadres/botenloods/sociëteit Cornelis Tromp Vreelandseweg 56, 1216 CH Hilversum, telefoon (035) 624 94 33 www.ctromp.nl info@ctromp.nl Banknummer tnv Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp – bank: 94.21.50.988 Beschermheer van de vereniging: P.I. Broertjes, burgemeester van Hilversum voorzitter Henk Kars Jagerspad 19, 1251 ZV Laren 035 53 18 685 secretaris Paul Arnold kastanjelaan 18, 1214 LH Hilversum 035 62 48 857 penningmeester Frank Kaiser Arubalaan 3, 1213 VE Hilversum 035 77 29 458 comm. materiaal Hans Cohen Nigtevechtseweg 196, 3633 XX Vreeland 0294 251881 commissaris jeugd Sandra Nypels Rijk Loeverehof 13, 1241 BJ Kortenhoef 035 6563934 commissaris opleiden Marit Versteeg Constantiastraat 40, 1215 CK Hilversum 035 62 30 832 commissaris wedstrijden George Brusse Jonkerweg 1-b, 1271 PL Hilversum 035 62 49 940 commissaris vacant breedte-/toerroeien ledenadministratie Nanne Franx P. de Hooghlaan 52, 1213 BW Hilversum 035 62 844 49 ledenadministratie@ctromp.nl inschrijvingen wedstr.veteranen + club-ploegen Arvid Harmsen 035 5256500 of mobiel 0654626757 veteranencoordinator@ctromp.nl redactie Tromp Magazine kopij: e-mail magazine@ctromp.nl Pieter Berkel (layout) Buisweg 46, 1222 GD Hilversum 035 685 86 86 Arvid Harmsen 035 525 65 00 of 06 54626757 Gert Heerschop Marita van Hasselt 035 538 78 06 cartoonist advertenties TPMagazine 035 685 86 86 pj.berkel@hetnet.nl bootsman

Hans Blijenberg Pieter Berkel

Jan van der Kleij ’s-Graveland


www.roeigoed.nl Roeigoed | H.J.E. Wenckebachweg 150a | 1096 AR Amsterdam | 020 - 669 36 40 | info@roeigoed.nl


WED STR IJDEN

St. Annastraat 2-1, 1211 HP Hilversum 0800 2222 112 (gratis)

Tromp magazine 2013 3  

Magazine van de Hilversumse Roei Vereniging Cornelis Tromp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you