Page 1

Nr. 9 · April 2011

Troldtektmagasinet

Arkitektur med indbygget ansvar TEMA: Samfundsansvar er på fremmarch, og god arkitektur anno 2011 kombinerer æstetik med etik. Bæredygtige materialer, tjek på leverandører, hensyn til medmennesker og støtte til morgendagens talenter hører med til det ansvarlige arbejde. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN’s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper.

Tjek træets stamtavle Side 4

Naturtalent boblede af kreativitet Side 8-9

Tag på rundtur i akustikkens univers Side 11


Fælles ansvar for en bæredygtig fremtid Kære læser – velkommen i 9. udgave af Troldtekt magasinet

Ny stand med Troldtekt:

Den gode akustik er rykket til Ballerup Sjællændere på jagt efter god akustik i hjemmet kan nu opleve Troldtekt på Byggecentrums permanente udstilling i Ballerup. Efter mange opfordringer fra både branchefolk og private har Troldtekt etableret en stand på udstillingen. Her kan besøgende se tre forskellige Troldtekt lofter, lære om sammenhængen mellem lyd og materialevalg og besøge Troldtekts nye akustikunivers via en interaktiv touch-skærm. Ved at stikke hovedet indenfor i standens to ”telefonbokse” kan de også høre forskellen på god og dårlig akustik med egne ører. Den ene boks er indvendig beklædt med Troldtekt akustikplader, den anden med hårde materialer. Byggecentrums to permanente udstillinger i Ballerup og Middelfart bliver besøgt af private på udkig efter inspiration til boligen, ligesom håndværkere og rådgivere tager deres kunder med. Troldtekt har i flere år haft en permanent stand i Middelfart og blev i 2008 kåret som årets udstiller.

Snart lokker forårets farver i fuldt flor. Det er en god anledning til at huske, at vi skylder generationerne efter os at passe godt på naturen. En vigtig forudsætning er, at alle led i byggebranchen står sammen om at sætte miljø og samfundsansvar på dagordenen. Bygherrer, rådgivere og leverandører har fået øjnene op for mulighederne i bæredygtigt byggeri, hvor certificeret træ fra sund og forsvarlig skovdrift er et af de elementer, der gør en forskel. Det uddyber Skov- og Naturstyrelsens koordinator for international skovpolitik her i magasinet. Hos Troldtekt baserer vi vores akustiklofter på råvarer fra naturen, og det er helt naturligt for os at anvende PEFC-certificeret træ fra jyske skove. Men vi ved også godt, at samfundsansvar – eller Corporate Social Responsibility (CSR) – ikke alene er helt ude i skoven. CSR og bæredygtighed handler om at vise hensyn til miljø, medarbejdere og medmennesker, og hos Troldtekt ligger det dybt i værdigrundlaget at tage ansvar. Derfor har vi sat ansvarligheden i system ved at tilslutte os FN’s Global Compact. Læs mere om vores initiativer på næste side og i vores CSR-rapport på troldtekt.dk/erhverv. Vores arbejde med ansvar omfatter også støtte af nye talenter i dansk arkitektur. Senest har vi stiftet Troldtekt prisen, som går til en studerende, der tænker banebrydende og originalt i sin brug af Troldtekt. Første udgave af prisen gik til en fyr med lys i pæren – bogstaveligt talt. Læs mere, og se fotos af hans innovative støjreducerende lampe her i magasinet. Tilbage er kun at ønske et godt, grønt forår – og god fornøjelse med den inspiration om samfundsansvar og bæredygtigt byggeri, som du får på de næste sider. Peer Leth, Adm. direktør Troldtekt A/S

Troldtekt magasinet Nr. 9 · April 2011

TJEK PÅ TROLDTEKT Få et “katalogisk” overblik over Troldtekts akustikløsninger. Bestil det store varekatalog via formularen, der følger med dette nummer af Troldtekt magasinet.

Udgiver Troldtekt A/S Sletvej 2A DK - 8310 Tranbjerg J Redaktion Tina Kristensen (ansv.) Camilla Jakobsen, Uffe Lyngaae og Thomas Wilhelmsen Fotos Helene Høyer Mikkelsen: Side 6 Tommy A. Kosior: Forside, side 2, side 3, side 8-9 og side 10

Side 2

Oplag Troldtekt magasinet udkommer i 13.000 eksemplarer

Tekst & layout Protekst - www.protekst.dk INEO Designlab - www.ineo.dk Forbehold Citater fra Troldtekt magasinet skal have tydelig kilde­angivelse. Længere uddrag og gengivelse af artikler og illustrationer kun med skriftlig til­ ladelse fra Troldtekt A/S. Kontakt Har du spørgsmål, kommentarer eller idéer til indholdet i Troldtekt magasinet, er du velkommen til at kontakte Tina Kristensen på tlf. 8747 8100 eller på tkr@troldtekt.dk


TEMA: SAMFUNDSANSVAR

Lokalt ansvar for globale principper Ved at tilslutte sig FN’s Global Compact forpligter virksomheder og organisationer sig til at tænke 10 principper inden for samfundsansvar og bæredygtighed ind i den daglige drift. I alt over 8.000 underskrivere fra 130 lande er tilsluttet. En af dem er Troldtekt.

Bæredygtigt byggeri kræver materialer, der er ansvarligt produceret. Og ved at tilslutte sig FN’s Global Compact kan både rådgivere og leverandører sætte deres samfundsansvar i system. En tilslutning betyder nemlig, at man skal forholde sig til 10 principper inden for områder som miljø og menneskerettigheder – og årligt rapportere til FN, hvilke fremskridt man har gjort. På verdensplan har over 8.000 virksomheder og organisationer tilsluttet sig Global Compact, der dermed er verdens største frivillige initiativ for samfundsansvar. En af de cirka 200 i Danmark er Troldtekt A/S.

Hvordan tager du ansvar? Bæredygtigt byggeri står foran et boom. Men det er en udfordring for alle led i byggebranchen at forholde sig til klima, miljørigtige materialer og sociale forhold. På de næste sider får du et indblik i forskellige aspekter af samfundsansvar.

> Læs Troldtekts CSR-rapport på troldtekt.dk/erhverv

Sådan arbejder Troldtekt med samfundsansvar M ANAGEMENT

MILJØ

MEDARBEJDERE

MEDMENNESKER

Troldtekt er i færd med at udarbejde en Code of Conduct, der forpligter virksomhedens leverandører til at overholde internationale standarder inden for bl.a. tvangsarbejde, arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse.

PEFC-certificeret træ fra jyske skove, miljøvenlig opvarmning i produktionen og mulighed for at kompostere produktionsaffald sikrer en bæredygtig livscyklus for Troldtekt plader.

Troldtekt lægger vægt på at skabe en stabil og tryg arbejdsplads. Sundhedsarrangementer, helbredstjek, hjertestartere og danskkurser for medarbejderne er blandt de tiltag, Troldtekt har iværksat.

Et sponsorat af Høreforeningen, projektstøtte til arkitekt-, design- og bygningsstuderende samt en ny pris til opfindsomme studerende på arkitektskolerne bidrager til Troldtekts medmenneskelige indsats.

Troldtekt magasinet nr. 9 · 2011

Side 3


TEMA: SAMFUNDSANSVAR

Tjek træets stamtavle Ved at stille krav om certificering sikrer bygherrer, rådgivere og leverandører, at indkøbt træ kommer fra bæredygtig skovdrift. Og det er vigtigt at styre uden om de brodne kar i træbranchen, hvis man vil bidrage til at sikre skovenes fremtid, understreger Christian Lundmark Jensen fra Skov- og Naturstyrelsen.

Træ er et råstof med både miljø- og klimamæssige gevinster. Men for bygherrer, rådgivere og leverandører er der risiko for at fare vild i junglen af træleverancer og ende med et produkt, der hverken stammer fra lovlig eller bæredygtig skovdrift. PEFC- eller FSC-certificering er en god metode til at dokumentere træets bæredygtighed, påpeger Christian Lundmark Jensen, som er Koordinator for International Skovpolitik i Skov- og Naturstyrelsen, der hører under Miljøministeriet. – Træ er et meget miljøvenligt materiale, hvis det stammer fra bæredygtig skovdrift, men der er nogle illegale operatører i branchen, og flere steder i verden bliver skovene overudnyttet og forarmet, siger han.

Bedst med en uvildig kontrol Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning om offentligt indkøb af træ. Den peger på PEFC og FSC som de mest oplagte garanter for lovligt og bæredygtigt træ, men alternativ dokumentation kan også komme i betragtning. – Mange træhandlere gør sig store anstrengelser for at spore deres træ tilbage til lovlige og måske også bæredygtige kilder, selvom det ikke er certificeret. I praksis er det en meget krævende opgave, og det er nærmest umuligt at rådgive indkøbere om, hvordan de skal forholde sig til det. For kunden vil det ofte opleves som ”en sang fra de varme lande”, og kunden kan med rette spørge, om han nu også kan regne med den sang, siger Christian Lundmark Jensen og fortsætter:

– Certificering, som bygger på klare og gennemskuelige standarder for skovdrift samt sporing, mærkning og uafhængig kontrol, er det ideelle bindeled mellem producenter og forbrugere. Og på bare lidt længere sigt formentlig også væsentligt billigere end alternativ dokumentation fra sag til sag.

Arkitekt og rådgiver bør spørge på forhånd Selvom bygherrerne må gå forrest for at vælge bæredygtige byggematerialer, er det en god idé for arkitekter og rådgivere at stille spørgsmål, mens byggeriet er på tegnebrættet. Christian Lundmark Jensen siger: – Bygherren bør sige til arkitekterne, at de kan tegne byggeriet, så flot de vil, men at de skal kunne dokumentere lovligheden og bæredygtigheden af træet. Arkitekterne og rådgiverne bør til gengæld spørge bygherren på forhånd, om der er en politik på området.

Stil kravene – i god tid I både Storbritannien og Nederlandene er certificeringer gået fra niche til norm. Det samme kan ske i Danmark, hvis bygherrer og byggebranchen stiller krav om dokumentation for bæredygtigheden. – Der er store PEFC-certificerede skovarealer i blandt andet Polen, Tyskland, Østrig, vores nordiske nabolande – og også i Danmark. Hvis man stiller kravene i god tid, kan man derfor godt skaffe tilstrækkeligt med certificeret træ til sit byggeri, siger Christian Lundmark Jensen. > L æs mere om de internationale rammer for bæredygtigt træ på troldtekt.dk

PEFC/09-31-030

SEKS GODE RÅD OM INDKØB AF PRODUKTER M ED TRÆ

TJEK CERTIFIKATET

1) Planlæg dine indkøb i god tid

Et sporingscertifikat dokumenterer, at træ er PEFC- eller FSC-certificeret. Leverandøren skal oplyse certifikatets nummer på faktura eller følgeseddel, og gyldigheden kan kontrolleres på ordningernes hjemmesider.

2) Vurder, om træ eller træfibre indgår i dit indkøb eller byggeri 3) Informer i god tid alle relevante personer 4) Stil krav om lovligt og bæredygtigt træ 5) Fokuser på træets egenskaber frem for bestemte træarter 6) Forlang dokumentation, og følg op Kilde: Skov- og Naturstyrelsen

Side 4

Troldtekt magasinet nr. 9 · 2011

> Læs mere på pefc.dk og fsc.dk


TEMA: SAMFUNDSANSVAR

Bjarne Hammer er partner i schmidt hammer lassen architects og var med til at stifte virksomheden i 1986. Bjarne Hammer er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus.

Etik og æstetik går hånd i hånd For partner Bjarne Hammer fra den århusianske tegnestue schmidt hammer lassen architects faldt det naturligt at tilslutte sig FN’s Global Compact i 2008. Tilslutningen var ansporet af en udstilling iværksat af Dansk Arkitektur Center, som netop havde til hensigt at øge bevidstheden om samfundsansvar.

Det var et oplæg på udstillingen Building Sustainable Communities, der vakte Bjarne Hammers interesse. Her hørte han om værdigrundlaget for FN’s Global Compact, som han kalder et fantastisk initiativ. Og Bjarne Hammer fandt det helt naturligt at overføre de etiske principper til schmidt hammer lassen architects, hvor han er partner. – Vi arbejder med tre dimensioner i vores rådgivning: Æstetik, teknik og etik. Og for os forholder det sig sådan, at det etiske er nødt til at være på plads, for at æstetikken og det tekniske overhovedet har sin berettigelse, siger han.

Ikke kun blandt andre arkitekter, men også blandt rådgivnings- og produktionsvirksomheder. Bjarne Hammer oplever en øget interesse for CSR i sin egen branche, men også i samfundet generelt. – Jeg synes, der er et stigende fokus på, at man skal tage ansvar, og det er positivt. Set fra vores position som arkitektvirksomhed tror jeg da heller ikke, at en bevidsthed om CSR og etik er uvæsentlig, når vi skal prækvalificeres til arkitekturkonkurrencer, siger han.

Positiv respons fra kunderne Bjarne Hammer fortæller, at selvom schmidt hammer lassen architects altid har tænkt samfundsansvar – også kaldet CSR – ind i arbejdet, har tilslutningen til Global Compact alligevel skabt et mere udtalt fokus på emnet. Og der har været anerkendelse og positiv feedback fra både kunder og samarbejdspartnere. – Vi inddrager altid samfundsansvarlighed i dialogen med vores kunder. Som arkitekter kan vi selvfølgelig ikke diktere, hvad de skal gøre, men vi opfordrer til, at man forholder sig til CSR, siger han.

Styrker netværket En yderligere gevinst ved tilslutningen til Global Compact er, ifølge Bjarne Hammer, det store netværk, der følger med.

SCHM IDT HA M M ER LASSEN ARCHITECTS Schmidt hammer lassen architects blev etableret i 1986 og har kontorer i Aarhus, København, London, Oslo og Shanghai. Virksomheden har 140 medarbejdere. Schmidt hammer lassen architects oplever en stigende international anerkendelse og står blandt andet bag det kommende permanente hovedsæde for Den Internationale Straffedomstol i Haag. Også herhjemme er virksomheden kendt for sine markante projekter. Listen omfatter blandt andet ARoS, Den Sorte Diamant og Nykredits hovedsæde i København. Et af virksomhedens næste store projekter i Danmark er Multimediehuset i Aarhus, som står færdigt i 2014.

Troldtekt magasinet nr. 9 · 2011

Side 5


TEMA: SAMFUNDSANSVAR

VARM STE M NING I NATURLIGE RA M M ER Hillerød Rådhus ligger hævet over byen med udsigt til Fredensborg Slot. Den ene længe fra den oprindelige gård er bevaret med en flot indre trækonstruktion, og byggeriet integrerer nyt og gammelt i et sammenhængende og arkitektonisk bæredygtigt forløb. – Netop derfor er det af stor betydning, at de indre overflader og materialer kan fortælle historien videre, og her var Troldtekt et naturligt valg. Materialet giver en varm stemning og er et naturprodukt, der geometrisk præcist kan indpasses i en modernistisk arkitektur. Troldtekt trækker på træet som reference til bæredygtighed – både teknisk og visuelt, siger Mikkel Beedholm, arkitekt MAA og partner i KHR Arkitekter.

FAKTA O M HILLERØD RÅDHUS BYGHERRE: ARKITEKT: INGENIØR: TOTALENTREPRENØR:

TROLDTEKT HAR INDBYGGEDE BÆREDYGTIGE PRINCIPPER Troldtekt er produceret af dansk træ og cement fra Aalborg Portland. En stor del af træet er PEFC-certificeret. Produktionen sker med et minimum af transport, og 95 procent af energien til opvarmning af fabrikken stammer fra det CO2-neutrale træaffald. Affaldet fra produktionen omarbejdes til særdeles effektiv kompost. I brug afgiver Troldtekt et minimum af gasser samt partikler og bærer derfor Indeklima-mærket i bedste kategori. I 2010 modtog Troldtekt Byggeriets Miljøpris for sit fokus på miljø i hele produktets livscyklus.

> L æs mere om Troldtekts miljøvision og produktlivscyklus på troldtekt.dk/erhverv

Side 6

Troldtekt magasinet nr. 9 · 2011

Hillerød Kommune KHR arkitekter A/S Birch & Krogboe A/S E. Pihl & Søn A/S


TEMA: SAMFUNDSANSVAR

Bæredygtigt byggeri boomer Et stigende antal bygherrer efterspørger bæredygtige bygninger på et samfundsansvarligt grundlag. Nu kommer en dansk certificeringsordning, og den vil højst sandsynligt styrke tendensen, spår ingeniør Carina Svejstrup Hedevang fra Rambøll.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) arbejder med det. Realdania støtter det. Green Building Council Denmark former det. Og Rambøll får en lang række forespørgsler om det. Der er på mange måder grøde i bæredygtigt byggeri. Men hvad ligger der mere præcist i begrebet? – I Danmark har vi traditionelt fokuseret på energi. Mere overordnet handler bæredygtighed om, at byggeriet holder længere, bruger færre ressourcer og slider mindre på miljøet. Men det dækker også sociale og økonomiske aspekter, så parametrene kan være alt lige fra indeklima over transportmuligheder til og fra bygningen til genbrug af regnvand, forklarer ingeniør Carina Svejstrup Hedevang fra afdelingen Buildings Design i Rambøll.

Eksplosiv efterspørgsel – De politiske ønsker om, at energiforbruget i nyt byggeri i 2020 kun må udgøre 25 procent af niveauet i 2008, og at Danmark skal være selvforsynende med vedvarende energi fra 2050 skubber udviklingen fremad. Bygherrerne efterspørger i stigende grad de fordele, bæredygtige byggerier har. Eksempelvis giver et bedre indeklima mere effektive medarbejdere, et mindre energiforbrug giver lavere regninger, og bæredygtige materialer giver længere holdbarhed, påpeger Carina Svejstrup Hedevang og tilføjer: – Faktisk viser undersøgelser, at bæredygtigt byggeri i USA har en kortere liggetid end konventionelt byggeri.

Når bygherrer kontakter Rambøll, efterspørger de typisk bestemte certificeringsordninger, da disse gør bæredygtigheden mere målbar – og markedsføringsegnet over for både kunder og medarbejdere.

Certificeringer i cirkulation I Danmark har bygherrer hidtil brugt certificeringer som amerikanske LEED og engelske BREEAM. – Vi oplever en meget stor interesse og har adskillige forespørgsler om de forskellige certificeringsordninger. I øjeblikket udfører vi LEED-certificering for Vestas i Lem samt BREEAM-, LEED- og RamSub-screeninger for flere kunder. RamSub er vores eget værktøj, siger Carina Svejstrup Hedevang. SBi og Green Building Council Denmark barsler henholdsvis med en byggeanvisning til bæredygtigt byggeri og en fordansket certificeringsordning med udgangspunkt i den tyske DGNB-standard (se boks nedenfor). – Når anvisning og certificering kommer, får bygherrerne tilpassede, danske ordninger, som kan integreres i projekterne. Vi har tidligere set, hvordan lavenergi-stemplet har været en driver på energiområdet – min vurdering er, at det samme vil ske for bæredygtighed, siger Carina Svejstrup Hedevang.

Ingeniør Carina Svejstrup Hedevang arbejder med installationer, indeklima, energi og bæredygtighed i afdelingen Buildings Design hos Rambøll Danmark.

NYT DANSK CERTIFIKAT BYGGER PÅ TYSK STANDARD Green Building Council Denmark har besluttet, at den nye danske certificeringsordning tager udgangspunkt i DGNB, som er det tyske certifikat for bæredygtigt byggeri. Certifikatet er udviklet af Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) i 2007 og gjort internationalt i 2010. DGNB bygger på EU-standarder samt minimumskrav inden for alle målekategorier og vægter totaløkonomi, miljø og sociale faktorer ligeligt. Certificeringen gør det muligt at sammenligne nybyggeri med eksisterende byggeri og vurderer byggematerialer efter følgende parametre:

·  Miljøvurdering af materialer ·  Farlige stoffer ·  Certificeret træ ·  Grad af genanvendelse ·  Betydning for indeklima ·  Bortskaffelse I Tyskland er 120 byggerier DGNB-certificerede, mens andre 100 er på vej. I dag er 300 auditører certificeret inden for ordningen.

Troldtekt magasinet nr. 9 · 2011

Side 7


TEMA: SAMFUNDSANSVAR

Naturtalent boblede af kreativitet Arkitektstuderende Niels Brix er første modtager af Troldtekt prisen, der i 2010 blev stiftet i anledning af Troldtekts 75 års jubilæum. Han får nu en rejse til Rio de Janeiro som belønning for sine originale ”Soundbubbles”, der både kan lyse dekorativt og forbedre akustikken i store lokaler.

Som fibrene i træbetonen vikler sig ind og ud imellem hinanden, ligner ”Soundbubbles” mest af alt store, glødende garnnøgler. Men de kreative bobler i træbeton er tænkt som installationer i forskellige størrelser, der kan hænge ned fra loftet i rå miljøer med store flader. Idéen er udtænkt af Niels Brix, der studerer på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Han har nu modtaget Troldtekt prisen 2010 og en rejse til Rio de Janeiro for sin skæve og originale brug af Troldtekt. – Det er et stort skulderklap at være den første modtager af prisen, siger Niels Brix og sætter lidt ord på den idé, der har udløst prisen: – Jeg ville gerne udfordre strukturen i Troldtekt pladerne, der jo er et meget statisk produkt i sin form. Mit mål var en løsning med en varm lyskilde indeni, der gør, at boblen kan skifte størrelse og struktur. I en stor fabrikshal kan den æstetisk bryde loftsfladerne og samtidig omforme lyden i lokalet.

Overraskede dommerne Dommerpanelet fandt idéen tilpas overraskende til at belønne Niels Brix med Troldtekt prisen, som altså nu er uddelt for første gang. Side 8

Troldtekt magasinet nr. 9 · 2011

– Projektet var ikke noget, vi selv lige kunne have fundet på. Det udfordrer materialets form og inspirerer os dommere til at videreudvikle det kreative oplæg, siger arkitekt MAA Helene Høyer Mikkelsen, der sad med i panelet. – ”Soundbubbles” kunne godt hænge i en gammel fabrikshal, hvor de både ville fungere som stemningsbelysning og have en akustisk virkning, fortsætter hun.

En af dommerne i konkurrencen om Troldtekt prisen, MAA Helene Høyer Mikkelsen, fremhæver, at vinderprojektet inspirerer til kreativ videreudvikling.


TEMA: SAMFUNDSANSVAR

Prisvinder Niels Brix med en form til prøvestøbning af vinderprojektet, ”Soundbubbles”.

Troldtekts adm. direktør, Peer Leth, overrækker prisen, der ud over æren består af en rejse til Rio de Janeiro.

Tildelingen af Troldtekt prisen bliver fremover en fast begivenhed. Næste gang prisen uddeles er i 2012.

  Vi stiftede Troldtekt prisen for at få nogle anderledes og skæve vinkler på vores kerneprodukt, der har 75 års historie bag sig. Det har vi i den grad fået med ”Soundbubbles”, som er en helt ny måde at se på træbeton  Peer Leth, Adm. direktør i Troldtekt

SÆTTER PRIS PÅ ORIGINALE IDÉER Troldtekt prisen går til en studerende, der tænker Troldtekt ind i et arkitektonisk projekt på en helt ny og original måde. Der er ingen krav om, at materialets akustiske egenskaber skal være en del af idéen. Prisen blev stiftet i forbindelse med Troldtekts 75 års jubilæum i 2010. Prisen uddeles fremover hvert andet år – næste gang i 2012.

Troldtekt magasinet nr. 9 · 2011

Side 9


Konkurrence om et Troldtekt loft:

Rum til ro og hygge i Bramming Elise og Per Højlund fra Bramming vandt Troldtekt konkurrencen om et akustikloft til en værdi af 20.000 kroner. Men de vandt også noget, der ikke kan gøres op i kroner og øre: Den rolige og hyggelige hjemmeatmosfære, de har drømt om, siden de flyttede ind i deres nye hus i 2007.

Gæsterne holder sig ikke længere for ørerne, når de besøger Elise og Per Højlund i Bramming. Opsætning af et Troldtekt akustikloft har lagt en dæmper på den dårlige akustik, som har præget parrets hverdag, siden de flyttede ind i deres nybyggede hus i Bramming i 2007. Nu kan hjemmet både rumme, at hunden gør, og at parrets syv måneder gamle datter afprøver høje lyde. – Vi nyder virkelig, at vi har fået Troldtekt. Det har gjort vores hjem meget mere roligt. Vi synes også, at Troldtekt loftet er varmere og ser bedre ud end det gamle loft, siger Elise Højlund. > L æs hele historien, og se et videointerview med familien Højlund på troldtekt.dk/privat

FØR DET NYE LOFT Elise og Per Højlunds syv måneder gamle datter fik tidligere et chok, hver gang hunden gøede. – Nu siger hun bare ’vov vov’, fortæller Elise Højlund.

EFTER OPSÆTNING AF TROLDTEKT

Troldtekt akustik Plus er blevet monteret på det gamle loft. Derfor gik monteringen hurtigt og problemfrit.

Side 10

Ifølge Elise og Per Højlund har det nye loft gjort hjemmet i Bramming varmere og hyggeligere end før.

Troldtekt magasinet nr. 9 · 2011


Kort og godt om Troldtekt TAG PÅ RUNDTUR I AKUSTIKKENS UNIVERS I Troldtekts nyskabende akustikunivers kan du selv eksperimentere med lyd og materialevalg – og høre resultatet med egne ører. Oplev for eksempel, hvad forskellige gulv-, væg- og loftsbeklædninger gør for akustikken i et rum, hvor en radio spiller, eller et barn triller rundt på en trehjulet cykel. Du kan også få et lynkursus i akustik og se en række eksempler på byggeri, hvor arkitektur og akustik spiller godt sammen. Det audiovisuelle univers er designet som en bygning, hvor du kan gå på opdagelse i de forskellige emner inden for akustikkens verden. > Besøg akustikuniverset.dk

Regn med den gode lyd

Nem guide til din Troldtekt løsning

Med Troldtekt akustikberegner kan du helt enkelt udregne et rums efterklangstid og evne til at absorbere lyd – allerede på tegnebrættet. Du skal blot indtaste oplysninger om rummets dimensioner og materialer samt din e-mailadresse, så får du en rapport over akustikken sendt til din indbakke. Troldtekt har nu lanceret en ny demofilm, der introducerer akustikberegneren og guider dig igennem de forskellige step i brugen af den.

Et andet lettilgængeligt online-værktøj er Troldtekt beskrivelsesgenerator. Her kan du klikke dig frem til de helt rette Troldtekt produkter og kombinationer – og derefter hente beskrivelsestekster i BIPS-format, autoCAD-tegninger, tekniske produktdata og monteringsvejledninger for den løsning, du har valgt. Generatoren lader dig vælge pladefarve, struktur og kant, ligesom du kan tilvælge specialprodukterne højttaler og belysning. Også beskrivelsesgeneratoren kan du få demonstreret i en ny demofilm.

>S  e demofilmen, og prøv akustikberegneren på troldtekt.dk/erhverv

>S  e demofilmen, og prøv beskrivelsesgeneratoren på troldtekt.dk/erhverv

Troldtekt magasinet nr. 9 · 2011

Side 11


Historien om Troldtekt A/S – vækst på trods af krise KAPITEL 8: To oliekriser, valutauro og inflation sætter kedelige økonomiske rammer for 1970’erne. Alligevel formår Troldtekt, dengang under navnet A/S L. Hammerich & Co., at investere i nye faciliteter og stimulere væksten.

I 1974 flytter A/S L. Hammerich & Co. sit lager fra Vestre Ringgade til en 50.000 kvadratmeter stor grund på P. O. Pedersens Vej i Skejby, Aarhus Nord. Med en lagerhal, der måler 117 meter i længden og 42 meter i bredden, samt en samlet investering på 9 millioner kroner er virksomheden sikret moderne lagerplads et godt stykke tid fremover.

Dramatik i Troldhede Også i produktionen i Troldhede sker der store begivenheder i 1970’erne. Virksomheden bygger et nyt fabriksafsnit i 1974 og forstærker desuden salgsindsatsen. I 1977 hærger imidlertid en kraftig påsat brand A/S Troldhede Pladeindustri, hvor det gamle fabriksafsnit nedbrænder. Fabrikken er heldigvis godt forsikret, hvilket betyder, at den hurtigt genoptager produktionen.

A/S L. Hammerich & Co. byggede i 1974 et stort, nyt lager i Skejby.

Fra grå til hvid cement I slutningen af 1970’erne erhverver A/S L. Hammerich & Co. knowhow til at producere træbeton baseret på hvid cement. Tidligere var produktionen udelukkende baseret på støbning af plader med grå cement, men med den hvide cement bliver det muligt at producere Troldtekt i lys natur. Dermed er vejen også banet til eksempelvis skoler og institutioner, der hilser den lyse træbeton velkommen.

Troldtekt akustikløsninger til lofter og vægge er blandt de førende produkter til at sikre god akustik, effektiv brandsikring og sundt indeklima. Hovedproduktet er akustikplader fremstillet af naturmaterialerne træ og cement. Troldtekt anvendes til alt fra kontorbyggerier og erhverv til skoler, institutioner, idrætscentre og private boliger. Troldtekt A/S, der frem til 2010 hed L. Hammerich A/S, blev i 1855 stiftet som handelsselskab i Aarhus, og virksomheden har siden 1935 produceret Troldtekt træbeton i Troldhede i det vestlige Jylland.

PEFC/09-31-030

Troldtekt A/S Sletvej 2A DK - 8310 Tranbjerg Tlf + 45 8747 8100 Fax + 45 8747 8111 info@troldtekt.dk www.troldtekt.dk

Troldtekt magasinet 9  

TEMA: Samfundsansvar er på fremmarch, og god arkitektur anno 2011 kombinerer æstetik med etik. Bæredygtige materialer, tjek på leverandører,...