Page 1

Nr. 4 · Oktober 2008

Troldtektmagasinet

Et frisk pust på skoleskemaet TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt inde­ klima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til hjernen. Ventilation bliver derfor i stigende grad tænkt ind i forbindelse med såvel opførelse som renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner. Side 3-5

Indeklima og indlæring Side 3

Skoleeksempler på godt indeklima Side 4 – 5

Kort og godt om Troldtekt Side 7


Frisk luft til hjernen Det er næppe nogen hemmelighed, at frisk luft øger koncentrationsevnen og gør os mere effektive. I en ny brochure har vi samlet fakta og fordele om Troldtekt ventilation. Troldtekt med ventilation er en sy­­s­tem­løsning, der er udviklet til komfortventilation i skoler, institutioner og kontorer. Med løsningen ledes frisk luft ind i rummet via en større flade end ved almindelige ventilationskanaler. Du slipper for synlige ventilationsrør og opnår en løsning uden trækgener. Systemet er baseret på lavimpuls-indblæsning gennem et ventilationsloft opbygget af ak­tive og passive Troldtekt ventilations­ plader. Luftstrømningen fra ventila­­tions­­­­ loft mod opholdzone er rolig og river ikke rumluften med. Troldtekt pladerne er desuden inde­k limamærket i bedste kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning.

Vil du vide mere? Troldtekt ventilations-brochure kan downloades i PDF-format på www.troldtekt.dk/erhverv, hvor du også kan rekvirere den som trykt eksemplar.

Kære læser Velkommen i 4. udgave af Troldtekt magasinet Denne udgave af Troldtekt magasinet udkommer, netop som vi er godt på vej ind i den mørke og kolde tid på året. En tid, hvor vi tilbringer mange timer indendørs, bag hjemmets fire vægge, eller på landets aftenskoler i færd med at dygtiggøre eller efteruddanne os. Der er ingen tvivl om, at der er en tydelig sammenhæng mellem indlæringsevne og godt indeklima. Det handler blot om at finde den rigtige løsning på det gode indeklima, som giver indlæringsevnen optimale betingelser. Troldtekt ventilation er L. Hammerichs bud på en effektiv og konkurrencedygtig løsning på et godt indeklima – uden træk­ gener. Løsningen er allerede det naturlige valg på mange skoler og uddannelsesinstitutioner landet over, og mange erhvervsvirksomheder er desuden ved at få øjnene op for gevinsten ved et sundt indeklima. Læs mere på side 3-5. Troldtekt akustik har de seneste år fundet vej til privatbo­ ligen. Stigende efterspørgsel fra både samarbejdspartnere og slutkunder har afstedkommet et ønske om at kunne se – og høre – Troldtekt akustikløsninger i virkelighedsnære omgivelser. På den baggrund har L. Hammerich indrettet en spændende og inspirerende udstilling på Byggecentrum i Middelfart. Her er der mulighed for at se fire af de mest efterspurgte Troldtekt ­lofter til private boliger. Og det er endda muligt at høre for­ delene med Troldtekt – året rundt. Læs mere på side 7. God læselyst! Peer Leth Adm. direktør L. Hammerich A/S

Troldtekt magasinet Nr. 4 · oktober 2008

Godt indeklima og god akustik – med tilstrømning af frisk luft, hvor der er behov.

Udgiver L. Hammerich A/S Sletvej 2 - 4 DK - 8310 Tranbjerg J Redaktion Tina Kristensen (ansv.) Uffe Lyngaae og Gitte Finnerup Andresen Fotos Thomas Mølvig: Side 3 og side 6 Helene Høyer Mikkelsen: Forsiden, side 4 og side 5 David Bering: Side 7

Side 2

Troldtekt magasinet nr. 4 · 2008

Oplag Troldtekt magasinet udkommer i 14.000 eksemplarer Tekst & layout Protekst - www.protekst.dk INEO Designlab - www.ineo.dk Forbehold Citater fra Troldtekt magasinet skal have tydelig kilde­angivelse. Længere uddrag og gengivelse af artikler og illustrationer kun med skriftlig til­ ladelse fra L. Hammerich A/S. Kontakt Har du spørgsmål, kommentarer eller ideer til indholdet i Troldtekt magasinet, er du velkommen til at kontakte Tina Kristensen på tlf. 8747 8100 eller på tk@troldtekt.dk


tema: Skoler med ventilation

Indeklima og indlæring Foto: Hadsten Skole

Når det gælder indeklima, er Danmark inden for både forskning og produktudvikling på en global førsteplads. Det giver forhåb­ ninger for udviklingen på skole- og institutionsområdet – der ellers halter faretruende bagefter.

De danske skoler bør have en plan for indeklimaet, der er blandt de vigtigste faktorer i forhold til en god og effektiv indlæring.

Luft, vand, strøm og mennesker deler den samme basale markeret sig, og sidstnævnte har påvist, at børn er langt egenskab: De finder altid den nemmeste vej. Det er ifølge hurtigere til at løse opgaver i et sundt indeklima end i typiske Christen Galsgaard, direktør i brancheforeningen Dansk Ven­ skolemiljøer med højt indhold af støvpartikler og CO2. tilation, en af årsagerne til, at luft rent teknisk er en besvær– I forlængelse heraf kan jeg fortælle, at man har fore­ lig størrelse at arbejde med. Og måske taget målinger på børnehaver, der viser, at også en del af forklaringen på, at vi støjniveauet følger CO2-niveauet – således   Vi har et forbilledligt samtrods aircondition i den ny bil og emat støjniveauet falder med et bedre indearbejde mellem forskning fang i samtalekøkkenet ikke for alvor klima med moderat CO2-indhold, siger og industri herhjemme.  er gået ind i kampen om det gode Christen Gals­gaard og fortsætter: indeklima. – Andre undersøgelser viser, at kontor– Bevidstheden i den danske befolkning er fortsat ikke arbejdere bliver op til 20 procent mere effektive, hvis de får høj nok. Og slet ikke, når det kommer til indeklimaets betydmasser af frisk luft. Det er med andre ord dokumenteret, at ning for indlæring og effektivitet, siger Christen Galsgaard, det både er lønsomt og hensigtsmæssigt med et godt indeder mener, at specielt folkeskolerne bør have en plan for klima. indeklimaet.

Optimale rammer Stærk forskning Er befolkningens bevidsthed endnu ikke fuldt skærpet, så kan Danmark til gengæld bryste sig af forskning i verdensklasse. Forskere som David P. Wyon og Pavel Wargocki fra DTU har

Christen G alsgaard Diplomingeniør og  direktør i branche­ foreningen Dansk Ventilation, hvor han på de ca. 30 medlemmers vegne arbejder med rådgivning og information om godt indeklima.

Det er hverken tilstrækkeligt eller behageligt at åbne vinduer og døre, som det på mange skoler er praksis. Det handler om at få luften fordelt i rummet med en lav og behagelig hastighed. – Myndighederne tager generelt rigtigt godt imod industriens proaktive rolle. Nu handler det om at motivere politikerne til at erkende, at problemet med dårligt indeklima på de danske skoler ikke går over af sig selv. Og at det faktisk er af stor betydning for indlæringen, siger Christen Gals­gaard og afslutter: – Vi har et forbilledligt samarbejde mellem forskning og industri herhjemme, og vi er i Skandinavien og Europa flere år foran typiske spydspidser som Japan og USA. Derfor burde vi også være i stand til at sikre vores børn et sundt indeklima – og dermed optimale rammer for indlæring. Troldtekt magasinet nr. 4 · 2008

Side 3


tema: Skoler med ventilation

Skoleeksempler på godt indeklima De er to blandt mange skoler, der opfylder kravene til moderne skolebyggeri: Lisbjergskolen nord for Århus, som er en helt nybygget skole, og Nørre Åby Skole på Fyn, der er en 60‘er skole med en ny og tidssvarende tilbygning. Begge skoler er sikret et godt indeklima med blandt andet Troldtekt ventilation.

Bygherre: Århus Kommunale Skoleforvaltning Bygningsafdeling Arkitekt: Kjaer & Richter A/S Totalentreprenør: MT Højgaard A/S Rådgivende ingeniør: Bascon A/S Opført: 2008

Case: Lisbjergskolen På Lisbjergskolen nord for Århus giver Troldtekt ventilation frisk luft og dæmper støjen – til gavn for elevernes indlæring. Når klokken ringer ud på Lisbjergskolen, kan eleverne boltre sig på skolens grønne arealer. Men fornemmelsen af rum og frihed fortsætter også inde på skolen, hvor der i mere end én forstand er højt til loftet. Da Lisbjergskolen blev opført, var der fokus på at skabe et sundt indeklima. Troldtekt ventilation er på den baggrund anvendt i alle undervisningsrum og mellemzoner. Det giver en effektiv luft­ udskiftning – uden træk og støjgener.

Tilfredshed for øjet og øret Troldtekt ventilation sørger ikke blot for fornyet energi. De fine, lyse plader giver også en rolig og homogen loftsflade, der ikke forstyrrer øjet. Også ørerne får ro, da Troldtekt sikrer en god akustik med kort efterklangstid. – Systemet med Troldtekt ventilation har efterhånden været på banen nogle år. Og et stigende antal “gengangere” blandt vores kunder er den bedste indikator for tilfredshed med løsningen, siger Kent Vium Pedersen fra L. Hammerich A/S.

Tradition for Troldtekt Der har i mange år været tradition for Troldtekt på danske skoler. Og står det til Henriette Kristensen fra Århus Kommune, bliver Troldtekt med ventilation i de kommende år ligeledes fast inventar i mange undervisningslokaler. – Det er ikke blot en ventilationsløsning, men et loft uden forstyrrende installationer; det sikrer en god akustik og en optimal fordeling af luft i rummet, siger Henriette Kristensen, projektleder i Bygningsafdelingen ved Børn og Unge, Århus Kommune. Hun står for planlægning og ud­ førelse af byggeprojekter i Århus Kommune – primært skoler – og har været Side 4

Troldtekt magasinet nr. 4 · 2008

med til at vælge Troldtekt ventilation til Lisbjergskolen nord for Århus.

Blæs på skolen Henriette Kristensen var ikke i tvivl om, hvilke materialer der var at foretrække i forbindelse med opførelsen af Lisbjergskolen: – Troldtekt var selvskrevet, da der i mange år har været god tradition for materialet i skolebyggeri. Det revolutionerende var, at løsningen nu kunne kombineres med komfortventilation, så man foruden god akustik kunne få en arkitektonisk flot løsning med op­timal indblæsning.

Da Lisbjergskolen åbnede i august 2008, var det således med Troldtekt ventilation flere steder, primært i undervisningslokalerne, og løsningen er blevet vel modtaget af både elever og lærere.

Overbevisende erfaringer Selvom Lisbjergskolen indtil videre kun har været i brug i et par måneder, rækker Henriette Kristensens erfaringer med Troldtekt længere end det. I sin tidligere ansættelse som projektleder i Hadsten Kommune fik hun øjnene op for fordelene med Troldtekt ventilation, da en af kommunens skoler skulle renoveres.


tema: skoler med ventilation

Bygherre: Nørre Aaby Kommune Arkitekt: Friis & Moltke A/S Entreprenør: MT Højgaard A/S Ingeniør: OBH-gruppen Ombygget: 2004

Case: Nørre Aaby Skole Nørre Aaby Skole opførte i 2004 en tilbygning, hvor der skulle være ro og luft til at fordybe sig. Opgaven blev løst ved at kombinere flere Troldtekt produkter. Skolen er en af mange, der i 1960’erne blev opført som standard­systemer af betonelementer. I tilbygningen som i den oprindelige skole er det gennemgående materiale beton - men i tilbygningen er der ikke brugt standardløsninger. Tilbygningen huser blandt andet et pædagogisk servicecenter med bibliotek, plads til lektielæsning, møder efter skole samt til ro og fordybelse. Fra begyndelsen blev behov tænkt sammen med funktionalitet.

Optimal akustik Arkitektfirmaet Friis & Moltke A/S har fra begyndelsen tænkt god akustik og effektiv og behagelig ventilation ind i byggeprojektet. Det pædagogiske servicecenter har Troldtekt lofter, der ikke alene sikrer en god akustik, men også har indbyggede, skjulte højttalere og skjult ventilation uden træk. Loftets mange funktioner til trods holdes rummet enkelt ved at skjule teknikken i loftspladerne. Akustikken er god, og

tegnestuen har ikke haft behov for at foretage målinger på den faktiske akustik. Og blandt skolens brugere er der bred enighed om, at indeklimaet fungerer.

– Jeg har siden anvendt systemet – Vi fik mulighed for at afprøve den ved en lang række renoveringer på nye løsning og syntes, det lød spænskoler, blandt andet i forbindelse med dende, at man kunne benytte loftet naturfagslokaler, hvor den almene som indblæsningsflade og dermed få ventilation suppleres en bedre luftformed procesudsugning. deling. Vi fik kon  Troldtekt var selvskrevet, kret bevis for, at da der i mange år har været Forventninger diffus indblæsning god tradition for materialet via loftsfladen virtil fremtiden ker, da vi med røg- i skolebyggeri.  Løsningens fordele kanoner spredte bliver ifølge Henriette røg i lokalerne. Der var en meget fin Kristensen særligt tydelige i en tid, hvor luftfordeling og ingen trækgener, så der er skærpet fokus på indeklimaet i de vi var overbevist, siger Henriette Kridanske folkeskoler. Og stod det til henstensen og fortsætter: de, skulle alle skoler fremover udstyres

med Troldtekt ventilation, såfremt det arkitektonisk kunne indpasses. – Det er nok desværre ikke en helt realistisk målsætning, men det er alligevel vigtigt at have høje ambitioner, når der de kommende år bliver bygget og renoveret mange skoler. Der er nogle udfordringer for ventilationsdelen ved både nybygning og renovering, som skal tænkes ind undervejs. Men det vigtigste er, at fokus er flyttet, og at der generelt bliver arbejdet for et bedre indeklima på landets folkeskoler, slutter Henriette Kristensen.

Troldtekt magasinet nr. 4 · 2008

Side 5


Foto: Hadsten Skole

Nyt bygnings­ regle­ment – giver ro i klassen 1. august 2008 trådte det nye bygnings­ regle­ment BR08 i kraft. Det medfører blandt andet skærpede regler om akustik ved nybyggeri og renovering af skoler og daginstinstitutioner og skaber dermed grundlag for et bedre indlæringsmiljø. Når klasselokalets lyde bliver til en grumset suppe af støj, er det svært for både elever og lærere at yde en god præstation. Fremover bliver den situation formentlig en sjældenhed. Et nyt bygningsreglement, BR08, der trådte i kraft 1. august i år, indeholder nemlig skærpede krav til det akustiske indeklima. – De nye grænseværdier betyder, at skolerne skal have flere kvadratmeter med lydabsorberende materialer. Det gælder både lofter og vægge, siger Dan Hoffmeyer, civilingeniør fra afdelingen Akustik i udviklings- og testcentret DELTA.

Ned med efterklangstiden De nye regler stiller krav om kortere efterklangstid. Det vil sige den tid, der går, fra en lydkilde afbrydes, til lyden er dæmpet med 60 dB. Tidligere måtte efterklangstiden i et klasseværelse højst være 0,9 sekunder. Den grænse er nu sænket til 0,6 sekund­er. Og for daginstitutioner skal den reduceres yder­ ligere fra 0,6 til 0,4 sekunder. Ifølge Dan Hoffmeyer er de skærpede krav et udtryk for, at den moderne skole stiller nye og større krav til akustikken: – I et og samme lokale skal det være muligt at modtage undervisning på ét tidspunkt af dagen for senere at benytte det til leg og andre fritidsaktiviteter. Det kan de nye regler være med til at sikre.

Investering for fremtiden For at kunne efterleve de nye grænseværdier er det ikke længere tilstrækkeligt at fokusere på loftet som lydabsorberende flade; også væggene skal i stigende grad akustikreguleres. – Det nytter ikke at have et godt lydabsorberende loft, hvis lyden ellers får frit spil mellem rummets fire vægge, siger Dan Hoffmeyer. Af det nye bygningsreglement fremgår det, at lydabsorbenter på lodrette flader skal udgøre 10-15 procent af det samlede lydabsorberende areal. Et typisk klasseværelse på

  Det nye bygningsregle­ment er med til at sikre bedre trivsel for børn og voksne. Støjen vil blive mindre, hvilket giver et bedre arbejdsmiljø, og indlæringen vil stige, når der bliver mere ro i lokalerne.  60 kvadratmeter og tre meter i højden vil med andre ord kræve omkring seks kvadratmeter lydabsorberende materiale på væggene. Det er der ikke umiddelbart nogen problemer i. Ifølge Dan Hoffmeyer ligger udfordringen i behovet for fremover at bygge lokaler med højere til loftet: – Det kan nemt løbe op i 30 kvadratmeter på væggene, og skal lokalet samtidig være SFO-egnet, når vi op på, at halvdelen af det samlede vægareal skal være absorberende. Det bliver en dyrere løsning, men samtidig en investering for fremtiden.

Mindre støj – øget trivsel Også Kurt Madsen, ingeniør fra L. Hammerich A/S, hilser de nye anbefalinger velkomne. – Det nye bygningsreglement er med til at sikre bedre trivsel for børn og voksne. Støjen vil blive mindre. Det giver et bedre arbejdsmiljø, og indlæringen vil stige, når der bliver mere ro i lokalerne, siger han. Ifølge Kurt Madsen er der dog grundlag for forbedringer af bygningsreglementet. – Anbefalingerne burde også gælde ældre bygninger; arbejdsmiljøet er jo lige vigtigt på de gamle skoler som på de nye. Desuden burde svømmehaller og gymnastiksale også være omfattet. Her tillader man fortsat en efterklangstid på mellem 1,6 og 1,8 sekunder. Så selvom bygningsreglementet overholdes her, vil de fleste opleve akustikken i hallerne og salene som meget dårlig, slutter han.

BR08

kurt madsen

1. august 2008 trådte det nye bygningsreglement fra Erhvervsog Byggestyrelsen i kraft. Læs de skærpede regler på www.ebst.dk/br08.dk

Ingeniør hos L. Hammerich A/S i den tek­ niske afdeling. Tager sig af bl.a. arkitekt­ rådgivning, herunder rådgivning om akustik, og dimensionering af ventilation. Udfører desuden lyd- og lysberegninger.

Side 6

Troldtekt magasinet nr. 4 · 2008


Kort og godt om Troldtekt Troldtekt på byggeudstilling 1. september 2008 blev L. Hammerich A/S fast inventar på byggeudstillingen Byggecentrum i Middelfart. I kølvandet på stigende efterspørgsel på akustikregulerende Troldtekt løsninger har private boligejere dermed fået mulighed for at se forskellige Troldtekt lofter – under ét tag, året rundt. Og da boligmessen Byg Om og Forny løb af stablen weekenden den 20. og 21. september 2008, besøgte mere end 6000 boliginteresserede Byggecentrum i Middelfart.

På L. Hammerichs stand er der mulighed for at se fire for­ skel­lige Troldtekt lofter i de farver og strukturer, som er blandt de foretrukne til private boliger. Man kan desuden få inspiration til indbyggede, skjulte højttalere, dekoration og integreret belysning, ligesom der er gode muligheder for at se – og høre – fordelene med Troldtekt. En boks, der minder om en telefonboks, er nemlig blevet beklædt ind­ vendigt med Troldtekt plader. Og træder man indenfor, taler stilheden nærmest for sig selv.

På standen har private boligejere mulighed for at se fire forskellige Troldtekt lofter: Troldtekt med pyntelister (K5-FP), Troldtekt med u-kantspor (K5-FU), Troldtekt med v-spor til planke-effekt (K5-V) og Troldtekt med affasede kanter (K5). Standen viser desuden eksempler på Troldtekt indbyggede, skjulte højttalere, dekoration og integreret belysning.

Grøn plan for fremtiden

Mindre omkreds – bedre lyd

I begyndelsen af 2009 vil L. Hammerich A/S kunne hejse Green Networkflaget som et tegn på, at virksom­heden tager sit samfundsansvar alvorligt. Green Network er en sammenslutning af private virksomheder og offentlige myndigheder, der samarbejder om at opnå større bæredygtighed inden for miljø, socialt engagement og arbejdsmiljø. Hos L. Hammerich A/S er planen blandt andet at anvende samarbejdet til at opstille miljøregnskab for virksomhedens elforbrug samt udledning af vand og affald. Læs mere om de grønne fremtidsplaner på www.greennetwork.dk og i næste nummer af Troldtekt magasinet.

L. Hammerich har introduceret en ny, flad og mere handy subwoofer, der erstatter den tidligere model. Den nye subwoofer er blot 12 cm høj, har en forbedret bas-enhed og kan gengive endnu lavere toner end den gamle. Subwooferen kan både monteres over loftspladerne og – på grund af den lille størrelse – også direkte på gulvet, eksempelvis under sofaen. Den nye subwoofer er med til at sikre en bedre baslyd og er derfor et uundværligt supplement til enhver højttaler.

Troldtekt magasinet nr. 4 · 2008

Side 7


Historien om L.  Hammerich A/S – Vokseværk på den vestjyske hede KAPITEL 4: I 1930’erne får A/S L. Hammerich & Co. øjnene op for dansk træbeton og for en fabrik i Troldhede, der har råvarerne og arbejdskraften lige ved døren. En æra er forbi, da Louis Hammerich dør i 1931, og sønnen Paul Hammerich få år senere følger efter. Men en ny ære tager sin begyndelse med Aage Filtenborg i direktørstolen. Han har været ansat i A/S L. Hammerich & Co. i mange år, og det er blandt andet takket være ham, at selskabet i 1935 får øjnene op for fabrikken A/S Troldhede Pladeindustri i Troldhede i det vestlige Jylland. Hvor der i 1850'erne udelukkende var hedearealer og i år 1900 gran- og fyrreplantager, står der i 1935 et moderne fabriks­ anlæg til fremstilling af den eneste danske træfiberplade, Danatex, og træbetonpladen Troldtekt. A/S Troldhede Pladeindustri ligger i et område, hvor jorden er billig, arbejdskraften rigelig og råvarerne lige ved døren. Kombinationen af kvalitet og pris er væsentlig i kølvandet på byggekrisen i begyndelsen af 1930’erne. Der er nemlig et udbredt behov for at bygge godt – og billigt. A/S L. Hammerich & Co. ser tidligt potentialet i det moderne byggemateriale, der forener egenskaber som styrke, isoleringsevne og letvægtighed. Selskabet opkøber gradvist fabrikken og sætter skub i produktionen. Det får stor betydning for området – ikke mindst for dets beboere. De kan springe arbejdsløshedskøen over og i stedet glæde sig over et nyttigt arbejde og en ugentlig indtægt på omkring 10 kroner. Se det er nye tider på den vestjyske hede. Og i 1936 bliver det positive budskab illustreret i en Troldtekt annonce, der ikke siden har set sin lige …

Følg historien om L. Hammerich A/S … I hvert nummer af Troldtekt magasinet bringer vi et uddrag af L. Hammerichs historie, der går helt tilbage til 1855.

L. Hammerich A/S blev stiftet som et familieejet handelsselskab i Århus i 1855 og er et af de ældste nulevende danske aktieselskaber. Virksomheden producerer og leverer byggematerialer med speciale i akustikløsninger. Troldtekt er navnet på den serie af produkter og løsninger, der er blandt de mest udbredte til at sikre en god lyd og et godt indeklima. Også blandt bygge­rådgivere og arkitekter har Troldtekt serien opnået stor aner­kendelse.

Fabrikken i Troldhede får stor betydning for områdets beboere. En annonce fra 1936 illustrerer det i tegne­serieform.

FØR: A  rbejdsløse hæver understøttelse.

EFTER: En af de tidligere arbejdsløse kommer hjem med sin velfortjente ugeløn.

Sletvej 2-4 DK - 8310 Tranbjerg Tlf + 45 8747 8100 Fax + 45 8747 8111 info@troldtekt.dk www.troldtekt.dk

Troldtekt magasinet 4  

TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt indeklima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til hjern...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you