Page 1

Troldtekt i privaten Den gode lyd finder hjem

Et hjem med identitet   side 9 >


Et sanseligt sted for generationer

4/5

Arkitektens førstevalg

6/7

Et overbevisende resultat

8/9

En erfaren fan

10/11

Harmonisk helhed fra gulv til loft

12/13

Troldtekt eller ĂŚggebakker

14/15

2 > troldtekt i privaten


Den gode lyd finder hjem Troldtekt akustik er i dag et af de foretrukne materialer til at sikre en god akustik, effektiv brandsikring og et sundt indeklima. Stadig flere private boligejere efterspørger pro­ duktet, der består af naturmaterialerne træ og cement. For drømmeboligen skal ikke blot være flot; Den skal også være behagelig at bo og leve i – og det kræver, at den gode lyd finder hjem. På de følgende sider kommer du på besøg i seks forskellige hjem, hvor du kan få inspiration til, hvordan akustik, æstetik og arkitektur kan gå op i en højere enhed. God fornøjelse!

Udgivet af: L. Hammerich A/S Foto: David Bering, Helene Høyer Mikkelsen Design: www.ineo.dk Tekst: www.protekst.dk

troldtekt i privaten > 3


Case > Sommerhus i fløjstrup

Et sanseligt sted for generationer Med respekt for tid og tradition har arkitekt Kaare Sølvsten bygget et sommerhus på det sted, hvor hans forældres sommerhus tidligere lå.

Kaare Sølvstens sommerhus indeholder to soveværelser, bad, bryggers og et stort opholdsrum. I samtlige rum er der monteret hvidmalede Troldtekt akustikplader i ultrafin struktur med indbyg­gede højttalere. Desuden er Troldtekt anvendt som underbeklædning i udhænget omkring huset.

4 > troldtekt i privaten


< Akustiklofter før og nu. Også det oprindelige sommerhus var med Troldtekt lofter.

Fra det sydlige Århus

gamle familiehus, siger Kaare Sølvsten, der er arkitekt

fortsætter man ad små

og medejer af tegnestuen Seier + Sølvsten i Århus.

veje gennem et bugtet

Huset har opnået en ro og elegance ved sammenstil-

og kurvet landskab med

lingen af store glaspartier, træ og en robust teglskorsten.

heste og bindingsværks-

Og for Kaare Sølvsten har det været vigtigt at skabe et

huse. Fra denne idyl

hus, der er behageligt at opholde sig i. Det har han op-

drejer man af vejen

nået med naturmaterialer og god akustik.

og kører op ad en bakke, hvorfra en fanta-

Troldtekt ude og inde

stisk udsigt rammer én.

Som i det gamle sommerhus og mange af de byggerier,

Med ét møder blikket horisonten og Århus-bugten. Her

Kaare Sølvsten i tidens løb har projekteret, var Trold-

vil man bo. Og det har man snart gjort i generationer,

tekt et naturligt valg. Årsagen er materialets akustiske

hvis man hedder Sølvsten til efternavn. To meget be-

egenskaber, der gør det behageligt at opholde sig i et

slægtede træhuse ligger på grunden; Det gamle er ble-

rum med store glaspartier og andre materialer med rin-

vet flyttet i baggrunden for at give plads til det nye, der

ge lydabsorberingsevne. Men mens loftet i det gamle

er ved at finde sig til rette på kanten af bakken. Fælles

hus var Troldtekt plader i grov struktur, har Kaare Sølv-

for de to huse er, at de er indrettet til det enkle liv,

sten til sin nye fritidsbolig valgt hvidmalet Troldtekt i

hvor kræfterne skal bruges på at leve og ånde.

ultrafin struktur – og med indbyggede, skjulte højttalere. Loftsløsningen giver god akustik og god lyd, og så pas-

Moderne minimalisme

ser den æstetisk godt til huset. Blikket forstyrres hver-

Det nybyggede sommerhus er en nyfortolkning af det

ken af ophængte højttalere eller ledninger.

gamle hus, der i 1961 blev opført i Fløjstrup ved Århus

Den enkle stil er ikke blot gennemgående for huset

af indretnings- og møbelarkitekt Harbo Sølvsten. Det

indvendigt – i det store udhæng omkring sommerhuset

nye hus blev påbegyndt i 2006 ud fra ønsket om at

er der også anvendt Troldtekt for at sikre optimal

bygge et moderne hus med en tilsvarende enkelhed

lydabsorption. 

og funktionalitet. – Det var naturligt at fortsætte den enkle stil, der passer ind i landskabet og samtidigt vise en respekt for det

Arkitekt Kaare Sølvsten

Det har været vigtigt at skabe et hus, der er behageligt at opholde sig i – og det er opnået med naturmaterialer og god akustik.

troldtekt i privaten > 5


case > villa i uhre

Familien Sands hus er p책 215 kvadratmeter, og i alle rum er der monteret hvidmalede Troldtekt akustikplader i ultrafin struktur.

6 > troldtekt i privaten


Arkitektens førstevalg Glatte vægge og klinkegulv kan være en ubehagelig cocktail, hvis ikke en akustikløsning tænkes ind fra begyndelsen. Og er man en børnefamilie på seks, er det endnu vigtigere. Heldigvis var Ole Sand og familien bevidste om værdien af et godt lydmiljø, inden de byggede hus.

Familien Sand stillede store krav til lydkvaliteten, da de

Derfor Troldtekt

byggede nyt hus i Uhre ved Brande. Dårlige erfaringer

Ole Sand fremhæver flere fordele ved Troldtekt:

fra tidligere boliger gjorde nemlig Ole Sand og hustruen

– Jeg kender produktet og ved, at prisen er rimelig

Berit Sand ekstra opmærksomme på, hvor afgørende

i forhold til andre materialer. Derudover er Troldtekt

støjabsorption er for et behageligt indeklima. De valgte

fordelagtig på grund af den nemme montering og ved­

at anvende Troldtekt plader i loftet for at fjerne de støj-

ligeholdelse. Pladerne kræver nemlig ikke efterbehand-

gener, der kan forekomme i en familie med fire børn.

ling, forklarer Ole Sand.

Fra børnestøj til børneleg

Fornemt resultat

Små børn i et hus med klinkegulv er – ikke overraskende

I dag kan familien Sand konstatere, at deres Troldtekt

– støjende til tider. Familien Sand har fra tidligere hjem

løsning har fungeret over al forventning.

erfaret, at børneleg ligefrem kan blive til gene for resten

– Og udseendesmæssigt passer lofterne rigtig godt

af familien. Det var grunden til, at de stillede særlige krav

til resten af huset. Vi har valgt en rigtig god model,

til deres nye hjem. Først og fremmest skulle familiens

fortæller Ole Sand.

etplanshus varetage den primære funktion, at det skulle

Det er ikke kun familien Sand, der er glade for resul-

være stort nok til en stor familie. Dernæst skulle hjem-

tatet. Besøgende i hjemmet har også udtrykt deres

met leve op til ønsket om en hyggelig atmosfære inden

begejstring.

døre. Med andre ord var det vigtigt, at støj blev dæmpet på en effektiv måde, så efterklangen blev minimeret. Som arkitekt med egen tegnestue i Brande har Ole

– Akustikken bliver ofte kommenteret, når vi har gæster, fortæller Ole Sand og tilføjer: – Endda ved telefonsamtaler bliver den gode lyd be-

Sand også gennem sit arbejde kendskab til ubehaget

mærket. Jeg har oplevet folk sige, at det lyder be­hageligt

og de negative følger, som kan opstå ved at negligere

der, hvor jeg ringer fra. Og det har de jo ret i. 

akustikken i forbindelse med nybyggeri. Han tegner huse til daglig og er mere end bekendt med potentielle problemer i boligbyggeri. Akustikken blev tænkt ind i både konstruktion og materialevalg, så der var ingen tvivl om, at valget skulle falde på Troldtekt.

troldtekt i privaten > 7


case > villa i Børkop

Loftet passer desuden rigtig godt til de øvrige materialer i huset. Det rustikke prÌg modsvarer flot designerlamperne og det moderne køkken.

8 > troldtekt i privaten


Et overbevisende resultat Med udsigt til et smukt kuperet landskab har familien Sørensen bygget en enkel og rationel villa. Trods de enkle linjer tiltrækker huset sig opmærksomhed i nabo­ laget. Årsagen findes i det utraditionelle materialevalg, hvor akustik og æstetik går op i en højere enhed.

Da familien Sørensen planlagde deres fremtidige bolig,

en opholdsstue. Huset bærer præg af sans for design

var det oplagt, at villaen skulle åbne sig mod landska-

og moderne indretning, hvor der er balance mellem det

bet. I samarbejde med arkitekt Kaare Sølvsten fra den

enkelte møbel og helheden i hvert rum. Og opholdsrum-

århusianske tegnestue Seier + Sølvsten besluttede de

met er indrettet med lamper og møbler fra møbelhuset

at arbejde symmetrisk omkring husets centrale op-

Ingvard Christensen, hvor Carsten Sørensen har arbejdet

holdsrum. Familien blev opmærksom på, at et opholds-

siden 1997.

rum af den størrelse med flere funktioner og højt til loftet krævede nogle overvejelser omkring akustikken,

Rustikt designerpræg

hvis rummet skulle opleves som et hjem. Carsten Sø-

Det store opholdsrum er godt proportioneret og giver

rensen blev hurtigt overbevist om, at løsningen var

hjemmet er personligt præg. Kontakten til landskabet

Troldtekt i loftet. For som alt andet i hjemmet skulle

udenfor og det skrånende loft skaber en luftighed i rum-

heller ikke akustikken være tilfældig.

met og en følelse af, at man kan overskue det indvendige og udvendige på samme tid. Fra opholdsrummet ser

Et hjem med identitet

man ud på en stor terrasse mellem villaen og bevoksnin-

Familien Sørensen valgte at bygge deres drømmebolig

gen. Og de hvide Troldtekt akustikplader mellem spære-

på en grund ved Børkop tæt på Vejle, hvor der er udsigt

ne betyder, at akustikken – og dermed komforten i rum-

til åbne vidder. Huset adskiller sig fra de omkringliggen-

met – er behagelig trods det hårde flisegulv.

de ved en unik facade og et utraditionelt materialevalg. – Det skabte opsigt i kvarteret, for her var noget anderledes, siger Carsten Sørensen. Villaens plan er symmetrisk – endda med indgange i begge ender. Den sædvanlige indgang er dog i børnenes ende af huset, hvor bryggerset også er placeret. I husets

– Vi kender andre boliger med en tilsvarende åbenhed mellem stue og køkken, hvor der aldrig bliver ro til for­ dybelse. Derfor var jeg ikke i tvivl om, at et akustikregulerende materiale som Troldtekt er løsningen, siger Carsten Sørensen og tilføjer: – Materialet passer desuden rigtig godt til de øvrige

modsatte ende ligger voksenafdelingen, og de to sove-

materialer i huset. Det rustikke præg modsvarer flot

afsnit er dermed bevidst adskilt. Fortsætter man ind i

designerlamperne og det moderne køkken. 

huset, møder man et centralt køkken, en spiseplads og

Familien Sørensens hus er på 156 kvadratmeter, og i det centrale opholdsrum er der monteret hvidmalede akustik­plader i fin struktur.


case > villa i Brørup

I det nye hus har Elin og > Helge Hansen valgt at have Troldtekt overalt – og det har de ikke fortrudt.

En erfaren fan Elin og Helge Hansen har fået deres drømmebolig; et nybygget hus på 190 kvadratmeter i Søparken i Brørup. Parret har for en stor del selv tegnet huset, og med lidt snilde – samt den helt rette middagsinvi­tation – lykkedes det dem også at enes om den sidste detalje.

– I det forhenværende hus havde vi Troldtekt plader på

– De er inbyggede i Troldtekt pladen, så man ser dem

en del af vores lofter, blandt andet i en stor gang og

overhovedet ikke. Og så giver de en dejlig blød lyd, for-

entré samt i køkkenet, hvor vi havde klinker på gulvene.

tæller en begejstret Helge Hansen.

Jeg har altid været meget glad for de lofter, og den

– Men det er ikke kun os, der er imponerede. Vi har

akustik det gav, så jeg ville også gerne have Troldtekt

haft en dygtig tømrer til at sætte pladerne op, og det

lofter i det nye hus. Desværre var fruen ikke helt til-

har han gjort meget flot. Så flot, at andre tømrere, der

freds med lofternes udseende, smiler Helge Hansen.

har været forbi for at se loftet, har kommenteret og

Og han har grund til at smile. Helge havde ellers op-

rost den utrolige symmetri. Og det er vel at mærke ikke

givet at få overtaget i forhandlingerne om loftbeklæd-

helt enkelt at sætte loftsplader op med en 45 graders

ningen, men så blev han og Elin inviteret til et skæbne­­­

hældning i loftet, slutter Helge Hansen – der med man-

svangert middagsselskab – skulle det vise sig. Elin faldt

ge års erfaring efterhånden har en del at have sin

i snak med en Troldtekt-kender, der kunne fortælle om

begejstring i. 

nye, smukt malede plader med en langt finere struktur. Det overbeviste hende om, at Troldtekt alligevel var det rette valg til den nye bolig. – De hvidmalede loftsplader er langt finere i spånerne og dermed langt pænere, end de plader vi havde i det forhenværende hus. Så nu er ikke bare akustikken, men også synet, meget tilfredsstillende, fortsætter Helge Hansen. Bløde toner I det nye hus har Elin og Helge Hansen valgt at have Troldtekt overalt – og det har de ikke fortrudt. – Vi har ganske højt til loftet i huset, og vi har været samlet mere end 60 mennesker, uden at vi var det mindste generet af støjen – eller havde svært ved at høre hinanden, fortæller Helge Hansen. Den inkarnerede Troldtekt-fan har naturligvis også fået installeret indbyggede, skjulte højttalere i loftet i sit nye hjem.

10 > troldtekt i privaten

Familien Hansens hus, der er opført af Graulund Huse i Vejen, inkluderer foruden de 190 kvadratmeter bolig også en 40 kvad­ ratmeter stor garage. Lofterne er hvidmalet Troldtekt i ultrafin struktur og med indbyggede, skjulte højttalere.


Vi har ganske højt til loftet i huset, og vi har vÌret samlet mere end 60 mennesker, uden at vi var det mindste generet af støjen.

troldtekt i privaten > 11


case > villa i kibæk

Harmonisk helhed fra gulv til loft Da familien Nielsen skulle i gang med at bygge nyt hus, var akustik og loftsbeklædning ikke noget, der fyldte meget i overvejelserne. Men nu, hvor huset står klar til indflytning, er de glade for valget af Troldtekt. Og egetræslister omkring loftspladerne giver drømmehuset det sidste pift.

Familien Nielsens nybyggede hus er på 215 kvadratmeter. To tredjedele af husets loftsflade er beklædt med hvidmalede Troldtekt akustikplader i ultra­ fin struktur og med egetræslister omkring pladerne. Dertil kommer en garage på 83 kvadratmeter, hvor der er anvendt gråmalede Troldtekt plader i fin struktur og integreret belysning i loftsbeklædningen.

12 > troldtekt i privaten


< Familien Nielsens nybyggede hus er den første privatbolig med en ny variant af Troldtekt akustikplader; Kvadratiske plader med pyntelister i egetræ. << Der er Toldtekt med egetræslister i køkken-alrum, stue og entre.

– Hvad skal I så have

Egetræ som bindemiddel

i loftet?

Familien Nielsen består foruden Poul Erik og Randi af to

Spørgsmålet fra

børn på 15 og 18 år. Med husets størrelse på 215 kvadrat-

bygmesteren kom lidt

meter og store åbne rum er der masser af plads til store

bag på Randi og Poul

armbevægelser, ligesom placeringen – som det eneste hus

Erik Nielsen. ”Bruger

midt på en ny udstykning – giver luft og frit udsyn.

man ikke bare trælof-

Familiens bolig er ikke blot den første på udstykning-

ter?”, var det umid-

en. Den er også den første privatbolig overhovedet,

delbare svar fra dem

som har fået opsat en ny variant af Troldtekt pladerne.

begge. Da bygmeste-

En variant, der har den æstetiske finesse, at pladerne

ren foreslog dem at

har pyntelister i egetræ.

beklæde lofterne i de-

– Vi har fået de kvadratiske loftsplader med egetræs-

res nybyggede etplanshus med Troldtekt akustikplader,

lister monteret i køkkenalrummet, stuen og entreen.

var de temmelig skeptiske, for Troldtekt forbandt de

Det ser simpelthen så flot ud, fordi de flugter med

hovedsageligt med stalde og haller.

underkanten af pladerne, og det derfor slører samlin-

– Vi begyndte at forhøre os omkring i vennekredsen

gen. Og så står det jo rigtig godt sammen med ege-

og fik at vide, at dårlig akustik faktisk mange steder er

træsgulvet i stuen og køkkenbordpladen, som også er

et kæmpe-problem. Og da vi i vores nye hus har et loft

i egetræ, siger Poul Erik Nielsen begejstret og tilføjer:

med en hældning på 15 grader og hårde gulvklinker i

– Vi har almindelige trælofter i husets øvrige rum,

køkkenalrummet, kan det volde problemer med støj.

men jeg er faktisk ked af, at vi ikke har fået akustik-

Så et akustikloft blev pludselig mere aktuelt, siger

pladerne i alle rum.

Poul Erik Nielsen. Efter at have været en tur ude og se på de forskellige

Kendt for at virke

muligheder for loftsbeklædning var de ikke længere

Poul Erik Nielsen, som selv er entreprenør, fik med sin

i tvivl om, at Troldtekt ville fungere godt i deres nye

bygmesters hjælp hurtigt monteret loftspladerne. Og

drømmehus – også på en måde, så både æstetik og

fordi den nye type med egetræslister skulle have sin

akustik tilgodeses.

ilddåb, kom en tømrer fra L. Hammerich A/S med ud for at assistere ved opsætningen. – Vi er meget glade for vores nye hus, og loftsbeklædningen funge-

Vi begyndte at forhøre os omkring i vennekredsen og fik at vide, at dårlig akustik fak­ tisk mange steder er et kæmpe-problem.

rer lige så godt, som den ser ud. Men Troldtekt er jo også kendt for god akustik, slutter Poul Erik Nielsen.

troldtekt i privaten > 13


case > villa i Ringkøbing

Troldtekt eller æggebakker Murermester Erling Madsens nybyggede villa i Hee ved Ringkøbing er utraditionel og opsigtsvækkende. Ikke mindst fordi valget faldt på Troldtekt.

– Vores bolig kan beskrives som en moderne murer­

Moderne løsning

mestervilla, fortæller Erling Madsen, idet han forklarer,

Erling Madsen har gennem sit virke som murermester

hvordan husets ’skæve’ vinkler og pyramideform i tag-

tidligere stiftet bekendtskab med Troldtekt produkter.

konstruktionen giver villaen et utraditionelt præg.

Han har anvendt de støjabsorberende loftsplader i for-

Huset, der ligger på en bakke, er på 440 m2 fordelt på

bindelse med stald- og skolebyggeri og har således stor

to plan. Fra én side ligner den store villa til forveksling et

erfaring med grove Troldtekt plader. Derfor var han

etplanshus, men bevæger man sig om på den modsatte

særlig spændt på, om loftsløsningerne til private boliger

side, er huset som forvandlet til en overdådig villa med

kunne leve op til hans høje forventninger både til mon-

søudsigt. En murermestervilla i traditionel forstand er

tering og til det endelige resultat i det nybyggede hus.

det bestemt ikke, og en så usædvanlig konstruktion

– Der er naturligvis tale om en noget anden størrelse

kræver både fleksibilitet og fantasi, hvad angår akustik-

og et andet omfang af plader end i de større byggerier,

løsninger. Ægteparret Madsen valgte Troldtekt.

forklarer Erling Madsen og tilføjer, at ægteparrets moderne murermestervilla tilmed kræver særlige hensyn i forhold til traditionelt byggeri. – Men investeringen i Troldtekt har bestemt været en succes. Jeg har selv monteret Troldtekt pladerne og er meget begejstret for både den nemme proces og det flotte resultat. Pladerne står godt til klinke- og plankegulvene og til de vandskurede vægge. De går hånd i

Husets ’skæve’ vinkler og pyramideform i tagkon­ struktionen giver villaen et utraditionelt præg.

hånd med det rustikke præg, og så er de nemme at vedligeholde, konstaterer Erling Madsen tilfreds. Populær seværdighed Det overdådige nybyggeri i Hee har siden færdiggørelsen virket som en magnet. Huset har været genstand for

Lyd som i en tønde

nysgerrige blikke fra tilfældige forbipasserende og for

Erling Madsen og hustruen Bente gjorde sig mange

besøg af interesserede gæster. Ud over selve huset, som

overvejelser i forbindelse med planlægningen af deres

er en seværdighed i sig selv, har husets gæster haft stor

nye hus. Én af dem drejede sig om at gøre akustikken

interesse i ægteparret Madsens valg af Troldtekt.

i hjemmet behagelig. – Man må tænke akustikken ind, når man bygger hus. Især hvis huset er fyldt med hårde overflader i form af glatte vægge og klinkegulv, fortæller Erling Madsen. Som murermester og entreprenør er han vant til at gøre sig netop disse overvejelser. – Det kan næsten lyde, som om man står inde i en tønde og taler, hvis ikke lyden er reguleret, forklarer han.

– Der har været mange for at kigge på akustikløsningen. Man skulle tro, vi var blandt de første i Danmark til at bruge Troldtekt, siger Erling Madsen. Gæsterne benytter lejligheden til at se, hvordan loftspladerne ser ud og opleve deres virkning, og efter endt fremvisning er der ingen tvivl om, hvorvidt eller sågar hvorfor Bente og Erling Madsen er glade for deres nye hus. 

Præcis den fornemmelse ville murermesterparret undgå, og derfor investerede de i Troldtekt loftsplader. Erling Madsen stiller præmissen skarpt op: – Det var simpelthen Troldtekt eller æggebakker.

14 > troldtekt i privaten

Familien Madsens bolig > kan beskrives som en moderne murermestervilla.


Ă&#x2020;gteparret Madsens muremestervilla er pĂĽ 440 kvadratmeter, fordelt pĂĽ to etager. Erling Madsen har monteret hvidmalede Troldtekt akustikplader i ultrafin struktur.

troldtekt i privaten > 15


L. Hammerich A/S har siden 1935 produceret Troldtekt akustik. Et produkt, der i al sin enkelhed be­står af rene naturmaterialer – træ og cement. Troldtekt akustikløsninger til loft- og vægbeklædning er blandt de absolut førende og mest udbredte til at sikre en god akustik, effektiv brandsikring og et sundt indeklima. Læs mere på www.troldtekt.dk

Troldtekt forhandles af trælast- og tømmerhandlere som håndværker- eller som gør-det-selv-løsning. www.troldtekt.dk

Troldtekt i privaten  

Brochure om Troldtekt i boliger