Page 1

JULKORT 2013


Julkort till förmån för Hjärt-Lungfonden I Sverige är 1,4 miljoner personer drabbade av hjärt-kärlsjukdom. Ytterligare 1 miljon är sjuka i luftvägar och lungor. Forskning är livsviktigt. Med gemensamma krafter kan vi förändra livet för stora delar av befolkningen, unga som äldre, som är drabbade av sjukdom i hjärta, kärl och lungor. Svensk hjärtforskning har gjort dramatiska framsteg under de senaste decennierna men hjärtsjukdom är fortfarande vår stora folksjukdom. Staten bidrar inte tillräckligt. Det är tack vare svenska folkets gåvor till Hjärt-Lungfonden som den oberoende hjärtforskningen i vårt land kan hålla så hög nivå, absolut världsklass. Några av våra högprioriterade områden är:

- Akut hjärtinfarkt - Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL - Stroke - Barns hjärtsjukdomar - Plötsligt hjärtstopp

Julkortsförsäljningen har genom åren inbringat drygt två miljoner kronor och är ett viktigt stöd till forskningen. Det är tack vare generösa givares engagemang i Hjärt-Lungfondens arbete vi kan fortsätta att nå enastående resultat. Genom att välja julkort ur denna katalog är ni med och gör forskningen möjlig. Tillsammans räddar vi liv! Staffan Josephson

Generalsekreterare Fil dr Professor

Varje år drabbas drygt 30 000 personer i Sverige av stroke.

Stroke är en dramatisk sjukdom som slår till snabbt och utan förvarning. Skadorna uppstår i hjärnan men problemen börjar i kärlen. Drygt 30 000 personer drabbas varje år i Sverige varav häften avlider eller får svåra funktionsnedsättningar. Hjärt-Lungfondens långsiktiga mål är att halvera dessa siffror! Professor Nils Wahlgren En stroke kan få oerhört allvarliga konsekvenser och innebär ofta en stor tragedi. En viktig målsättning för forskningen är just att hitta metoder som gör patienterna fullt återställda, sägen Nils Wahlgren, professor i neurologi och överläkare vid neurologen på Karolinska Universitetssjukhuset. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Den som drabbas av stroke behöver komma till sjukhus omgående. Därför är det viktigt att omgivningen snabbt förstår vad som har hänt den drabbade. För att kunna känna igen tecknen för stroke har Hjärt-Lungfonden lanserat AKUT. Läs mer på www.hjart-lungfonden.se. Forskningen kring stroke är intensiv. Efter många års forskning finns flera metoder som kan rädda ett stort antal människor – men det räcker inte. Dagens strokeforskare vill finna förbättrade metoder och läkemedel som kan motverka utvecklingen av den hjärnskada som uppkommer efter stroke, bland annat blodproppslösande medel (trombolys). Ett annat mål är att finna metoder som stimulerar den hjärnfunktion som kan ha gått förlorad. För att bättre kunna förebygga stroke söker forskare även efter kända och okända riskfaktorer som ökar risken för insjuknande. Det finns fler frågetecken att räta ut kring stroke. Mer forskning behövs! Ring in din gåva på 0200-89 19 00, eller sätt in gåvan på pg 90 91 92-7. Nils Wahlgren Professor i neurologi och överläkare vid neurologen på Karolinska Universitetssjukhuset

www.hjart-lungfonden.se


P1 Eva Melhuish

P2 Eva Melhuish

Silverfolie � Motiv nr 53-030 � Prisgrupp D � 150x150 mm

Silverfolie � Motiv nr 53-031 � Prisgrupp D � 150x150 mm

P3 Eva Melhuish

P4 Eva Melhuish

Motiv nr 53-032 � Prisgrupp C � 165x165 mm

Motiv nr 53-033 � Prisgrupp C � 165x165 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26

3


P5 Motiv nr 53-025 � Prisgrupp C � 165x165 mm

P6 Motiv nr 53-024 � Prisgrupp C � 195x140 mm

4

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26


P7 Silverfolie Motiv nr 53-042 � Prisgrupp D � 150x150 mm

P9

P8 Motiv nr 52-010 Prisgrupp C 150x150 mm

Motiv nr 51-009 � Prisgrupp C � 150x150 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26

5


P10 Motiv nr 53-043 � Prisgrupp B � 170x115 mm

P11 Guldfolierat, Motiv nr 53-007 � Prisgrupp D � 195x140 mm

6

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26


P12 Julsymboler Motiv nr 50-021 � Prisgrupp C � 150x150 mm

P13 Motiv nr 53-028 � Prisgrupp B � 115x170 mm

P14 Stjärngran Guldfolierat, blanklackerat Motiv nr 50-114 � Prisgrupp E � 155x155 mm

P15 Motiv nr 52-001 � Prisgrupp C � 150x150 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26

7


P16 Jordglob Blank och matt silverfoliering. Präglat. Kraftigt vitt papper med struktur. Motiv nr 50-115 � Prisgrupp E � 155x155 mm

P17 Snowglobe Silverfolie � Motiv nr 52-004 � Prisgrupp D � 165x165 mm

8

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26


P18 Motiv nr 53-027 � Prisgrupp C � 165x165 mm

P19 Motiv nr 52-030 � Prisgrupp C � 150x150 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26

9


P20 Lillan Michelin Guldfolierat � Motiv nr 52-007 � Prisgrupp C � 115x170 mm

10

P21 Lillan Michelin Motiv nr 52-006 � Prisgrupp B � 115x170 mm

P22 Nisse på tur Lillan Michelin

P23 Lillan Michelin

Motiv nr 69-389 � Prisgrupp B � 115x170 mm

Motiv nr 51-014 � Prisgrupp B � 115x170 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26


P25 Lillan Michelin

P27 Lillan Michelin

Guldfolierat � Motiv nr 51-013 � Prisgrupp C � 150x150 mm

Motiv nr 53-090 � Prisgrupp C � 165x165 mm

P26 Lillan Michelin Motiv nr 52-008 Prisgrupp B 170 x115 mm

P24 Lillan Michelin Motiv nr 52-009 Prisgrupp C 150x150 mm

P28 Lillan Michelin Motiv nr 51-015 � Prisgrupp B � 115x170 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26

11


P29 Carina Ståhlberg Motiv nr 53-018 � Prisgrupp B � 150x150 mm

P30 Carina Ståhlberg Motiv nr 53-005 � Prisgrupp A � 115x170 mm

P31 Gårdstomtar Carina Ståhlberg Motiv nr 61-004 Prisgrupp B 115 x170 mm

P32 Jul i staden Carina Ståhlberg Motiv nr 61-003 Prisgrupp A 115 x170 mm

P33 Carina Ståhlberg Motiv nr 52-012 � Prisgrupp B � 115x170 mm

12

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26


P34 Carina Ståhlberg Motiv nr 52-013 Prisgrupp B 150x150 mm

P35 Tomtarna och renen Carina Ståhlberg Motiv nr 52-014 Prisgrupp B 15 0x150 mm

P36 Lillan Michelin Motiv nr 51-056 � Prisgrupp A � 115x170 mm

Cyclus ­– miljötänkande hela vägen 100% returpapper

P37 Carina Ståhlberg Motiv nr 51-055 Prisgrupp B 150x150 mm

P38 I gatlyktans sken Carina Ståhlberg Motiv nr 59-711 Prisgrupp A 115 x170 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26

13


P39 Guldfolierat Motiv nr 51-053 Prisgrupp D 150x150 mm

Season's Greet Greetings Seas s Season's Greet son's ggod jul eetings feliz nav Seasnfrohe wei Greetibuon nata s Seajoyeux noël heur son'sgodt nytt Åra haphappy new year frohe weihnachten God jul gott nytt merry christmas hapyy

P40 Motiv nr 52-050 � Prisgrupp D � 165x165 mm

14

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26


P41 Jul i staden Motiv nr 68-533 � Prisgrupp C � 195x135 mm

P42 Omtanke

P43 Tomtelykta

Motiv nr 52-017� Prisgrupp A � 115x170 mm

Motiv nr 52-031 � Prisgrupp A � 115x170 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26

15


P45 Skogens konung

P44 Motiv nr 53-041 � Prisgrupp C � 165x165 mm

Motiv nr 52-011 � Prisgrupp C � 150x150 mm

P46 Nu är det jul � Silverfolierat Motiv nr 69-315 � Prisgrupp C � 150x150 mm

P47 Motiv nr 53-010 � Prisgrupp C � 140x195 mm

16

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26


P48 Tomten och släden Motiv nr 50-032 � Prisgrupp C � 195x135 mm

P49 Motiv nr 53-080 � Prisgrupp C � 150x150 mm

P50 Motiv nr 50-019 � Prisgrupp C � 150x150 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26

17


P51 Julstjärnan Partiell lack � Motiv nr 69-309 � Prisgrupp C � 150x150 mm

P52 Julhandel Guldpräglat. Kraftigt vitt papper med struktur. Motiv nr 50-113 � Prisgrupp E � 155x155 mm

P53 Guldfolierat Motiv nr 51-004 � Prisgrupp C � 170x115 mm

18

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26


P54 Motiv nr 53-060 Prisgrupp C 165x165 mm

P55 Motiv nr 53-011 � Prisgrupp C � 195x140 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26

19


P56

Foto Berndt -Joel Gunnarsson

Motiv nr 53-009 � Prisgrupp C � 195x140 mm

P57 Motiv nr 53-026 � Prisgrupp C � 165x165 mm

20

P58 Motiv nr 68-510 � Prisgrupp C � 150x150 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26


P59 Utsikt mot Gamla stan

P60

Motiv nr 69-348 � Prisgrupp C � 150x150 mm

Motiv nr 52-021 � Prisgrupp C � 150x150 mm

P61 Vinterbäcken

P62

Effektsilverfolie � Motiv nr 52-029 � Prisgrupp D � 165x165 mm

Motiv nr 52-016 � Prisgrupp C � 150x150 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26

21


22

P63

P64 Fyra kulor

Motiv nr 53-044 � Prisgrupp B � 115x170 mm

Motiv nr 52-034 � Prisgrupp B � 115x170 mm

P65

P66

Motiv nr 52-002 � Prisgrupp C � 150x150 mm

Motiv nr 52-024 � Prisgrupp C � 150x150 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26


P67

P68 Julkärve och tomtelykta

Motiv nr 52-018 Prisgrupp C � 150x150 mm

Motiv nr 52-033 � Prisgrupp C � 150x150 mm

P70 Midnattsgröt

P69 Färgsprakande Jul Effektguldfolie � Motiv nr 52-026 � Prisgrupp D � 140x195 mm

Motiv nr 52-027 � Prisgrupp B � 115x170 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26

23


P71

P72 Frostnupna bär

Motiv nr 53-040 � Prisgrupp C � 165x165 mm

Motiv nr 50-027� Prisgrupp C � 150x150 mm

24

P73 Motiv nr 53-029 � Prisgrupp B � 170x115 mm

24

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26


P74 Guldströssel Guldfolie � Motiv nr 52-020 � Prisgrupp D � 195x140 mm

P75 Pepparkaksfrossa Motiv nr 52-025 � Prisgrupp B � 115x170 mm

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26

25


Våra snabbhetspremier • 30% rabatt på tilltryckskostnaden när du inkommer med din kompletta order på minimum 350 kort före den 5 oktober.

Beställ minst 200 julkort före den 15 november så får du en påse med godis på köpet.

• 10% rabatt på kortpriset när du beställer minst 100 kort före den 15 oktober. • Gratis insidestryck i grått när du beställer minst 300 kort före den 20 oktober och väljer att trycka allt i vår gråa färg PMS 430.

Prislista julkort inklusive kuvert 10% rabatt på kortpriset när du beställer minst 100 kort före den 25 oktober. Antal

Prisgrupper

Prislista tilltryck av firmanamn och julhälsning Upplaga upp till

Pris per standardfärg Blå PMS 280 Grå PMS 430 Röd PMS 485 Svart

Pris per PMS färg valfri

A

B

C

D

E

50 – 249

8,45

8,95

9,95

10,95

11,45

250 – 499

8,20

8,70

9,70

10,70

11,20

500 – 999

7,70

8,20

9,20

10,20

10,70

50 ex

450:-

700:-

100 ex

475:-

725:- PMS

1000 – 1999

7,20

7,70

8,70

9,70

10,20

200 ex

560:-

810:-

2000 – Begär offert, ring 08 630 22 90

300 ex

645:-

895:-

Minimibeställning:  50 kort/motiv

400 ex

730:-

980:-

500 ex

815:-

1 065:- 485

600 ex

860:-

1 110:-

700 ex

890:-

1 140:-

800 ex

920:-

Svart 1 170:-

900 ex

950:-

1 200:-

1000 ex

980:-

1 230:-

följ 100 ex

+50:-

+50:-

Leveransvillkor Leveranstid Två till tre veckor efter godkänt korrektur. Transporttid tillkommer. Betalningsvillkor: faktura 15 dagar netto. Dröjsmålsränta 12 %. Priserna gäller tom 31 december 2013.

PMS 280

430

PMS

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i katalogen och övrigt marknadsföringsmaterial. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av vissa produkter. Vi förbehåller oss rätten att under webbsidans och katalogens giltighetstid ändra priser och/eller villkor. Säljarens ansvar är begränsat till varans pris. I priset ingår en ändring mot korrektur. Eventuella reklamationer ska göras inom åtta dagar efter varans mottagande. Efter godkänt korrektur godtas endast reklamationer avseende tryck- eller leveransfel. Frakt + moms tillkommer på alla priser.

26

30% RABATT 

på tilltryckskostnaden när du inkommer med din kompletta order på minimum 350 kort före den 10 oktober. Gratis insidestryck i grått när du beställer minst 300 kort före den 20 oktober och väljer att trycka allt i vår gråa färg PMS 430.


1 kg godis och exklusivt bäddset från Newport på köpet!

Förutom påsen med 1 kg godis, så får du vid en beställning om minst 400 julkort även ett exklusivt bäddset från Newport. Bäddset som består av 2 st påslakan och 2 st örngott i vitt med blå ränder och dekorativa gummiknappar. 100% bomull. Levereras i elegant presentkartong.

För påsen med godis och bäddsetet så gäller erbjudandet t.o.m. den 15 november 2013.

Scanna och mejla till sales@parnassforlag.se eller faxa till 08-550 08 996

Gratis insidestryck i grått* 30% rabatt på tryckkostnaden* 10% rabatt på kortpriset* *Se vidare sidan 26

27


J ul hä l s n i n g a r som kan väljas vid tilltryck av Er logotype

P

telefon 08-630 22 90 •  telefax 08-550 08 996 Mallslingan 13 • Box 7314 •  187 14 TÄBY •  julkort@parnassforlag.se www.parnassforlag.se 

Parnass julkort  

Julkort för företag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you