Page 1

CV & Portfolio

Troels Sindballe Broberg

Landskabsarkitekt og byplanlĂŚgger


CV - Troels Sindballe Broberg Landskabsarkitekt og Byplanlægger

20 74 08 85

@

troelssindballe@gmail.com

Nansensgade 90, 2. th, 1366 København K Portfolio, mm.: www.issuu.com/troelssindballe

in

Om mig

www.linkedin.com/in/troelssb

Jeg er uddannet landskabsarkitekt med speciale i urban design. Som byplanlægger arbejder jeg med kommune- og lokalplanlægning, strategisk byudvikling samt byrumsanalyser og landskabsdesign. Jeg er arbejdsom, pålidelig og altid på udkig efter den næste opgave. Gennem min studietid og i arbejdslivet har jeg fokuseret på at kombinere landskabsarkitektens kreative designkompetencer med analytiske, teoretiske og konkrete tilgange til byudvikling og byplanlægning. Jeg arbejder på tværs af fagligheder og aktører, ofte med tæt politisk kontakt, og synes det skaber et utroligt spændende felt at navigere i. Jeg nærer stor interesse for sammensætning af byer og landskaber, og hvordan byudvikling håndteres, under fortsat stigende pres på urban tæthed og klimaudfordringer.

Uddannelse Feb. 2019

Projektledelse 1, IDA/Mannaz (IPMA certificeret)

Sep. 2017:

Landskabsarkitekt, Cand. hort. arch fra Københavns Universitet. Speciale: ’On the Edge of Industry - an exploratory study of transforming industrial edge zones in the periphery of Copenhagen’.

Aug. 2014:

Bachelor i Landskabsarkitektur og bydesign fra Københavns Universitet.

Jun. 2009:

Student fra Aurehøj Gymnasium.

Erfaring Feb. 2019

Projektledelse 1, IDA/Mannaz 1. etape af projektlederuddannelse i 4 trin. Fokus på grundlæggende projekt- ledelse og personlighedsprofilering.

Nov. 2017 - nu

Byplanlægger i Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik Lokal- og kommuneplanlægning, dagsordenstekst til politiske udvalg, deltagelse ved udvalgsmøder i de tekniske udvalg, byrumsanalyser, udbudsmateriale, projekt- ledelse på mindre projekter.

Jun. 2014 - Aug. 2017: Tjener, Sølyst, den Kgl. Skydebane Deltidsansat til håndtering og servicering af selskaber fra 20-200 personer. Kontakt med arrangører og servicering.


Erfaring (fortsat) Feb. 2014 - Jun. 2014:

Bachelorpraktik, Gentofte Kommune, Park og Vej Udarbejdelse af designforslag til lommeparker for kommunen. Daglig gang på Gentofte Rådhus, med deltagelse i diverse møder. Indblik i håndtering af borgere og aktører som entreprenører og driftsafdelinger.

Aug. 2009 - Maj 2014: Tjener, Restaurant Appetit. Deltidsansat i mindre à la carte restaurant. Meget kundekontakt og stort ansvar.

Frivilligt arbejde Okt. 2017:

Specialeudstilling, Brøndsalen, Haveselskabets Have. Første afgangsudstilling for landskabsarkitekter i samarbejde med Haveselskabet, JA, KU, FLS og DL. Opsætning, fremvisning og daglig drift.

Apr. 2012 - Sep. 2012: Introkoordinator, Københavns Universitet. Planlægning af introforløb for nye studerende, samt koordinering med studieadministration og andre studieretninger omkring planlægning og retningslinjer for introforløb.

IT færdigheder Jeg er altid klar til at lære nye programmer og platforme at kende. Her følger en liste over de væsentligste, jeg har beskæftiget mig med: Arbejder flydende i:

Adobe Indesign, Illustrator og Photoshop, samt Office-pakken.

Arbejder godt i:

AutoCAD, ArcMap (GIS) og ESRI CityEngine

Arbejder nogenlunde i:

SketchUp.

Sprog Dansk: Modersmål, flydende skrive og tale. Engelsk: Flydende skrive og tale. Fransk: Let øvet. Svensk og norsk: Forstår, og kan føre samtaler med.

Fritidsinteresser Fodbold:

Jeg har stort set altid trænet i klub, og nyder at holde mig i gang og få set venner mens jeg får rørt mig.

Fotografering:

Jeg er meget glad for at fotografere, især arkitektur og landskab.

Venner, kæreste og familie:

Jeg bor med 3 andre, bruger tid med min kæreste og familie, og er generelt meget social i min fritid.


Portfolio

s. 6 - 7: ’On the Edge of Industry’

s. 12 - 13: ’Connecting Green Structures’

s. 8-9: ’The Green Line’

s. 14 - 15: Midlertidige Installationer i København

30 points speciale, 2017

Fag: Landscape Planning, 2015

s. 10-11: ’På Sporet af Midlertidighedens Potentialer’ Fag: Læreanstalternes Fælles Byplankursus (LFB), 2016

Fag: Urbanism Studio, 2015/16

Fag: Transformation, Midlertidighed og Samtidskunst, 2013

s. 16 - 19: Fotografering

Eksempler på fotos af landskaber og byrum gennem min studietid


On the Edge of Industry 30 points speciale, 2017

I vores speciale søgte vi gennem et eksplorativt studie af industriområder langs med Ring 3 i København, at lave strategier for udvikling af grænsezonerne mellem industri og dens omgivelser. Det byggede på en begrundet antagelse om, at industriområdernes karakter vil ændres i fremtiden, og de vil blive en mere integreret del af byen. Dette bundede vi i dybdegående baggrundsundersøgelser, teoretiske refleksioner og generelle og specifikke analyser. Strategierne blev eksemplificeret i pilotprojekter, der viste hvordan landskaberne i overgangen mellem industri og bolig kunne se ud i fremtiden. Specialet blev i starten af oktober udstillet i Brøndsalen på Frederiksberg sammen med 18 andre specialer.

Koncepttegning over mødet ml. industri og bolig i grænsezonens landskab.

Analysekort udarbejdet af mig til projektet.

Fotosnit udarbejdet af mig til projektet. Side 6


Visualisering udarbejdet af mig til projektet.

Side 7


The Green Line

Fag: Landscape Planning, 2015 Vores opgave var, at lave et designforslag til det over 3km lange forløb fra Sjælør Boulevard til Sydhavnstippen, med fokus på regnvandshåndtering og optimering af forhold for cyklister og fodgængere. Vores løsning var en beplantet grøft langs det lange forløb til at håndtere og transportere regnvand fra Boulevarden og de omkringliggende områder. Hvor terræn og bebyggelse tillader det, udvidede grøften sig til større regnvandsbassiner der gav mulighed for at opbevare og forsinke regnvand samt ophold og rekreation. Formålet var at gøre regnvand til en del af byrummet og en attraktion, i stedet for et problem og udnytte områdets institutioner og lokale beboere.

Koncepttegning og masterplan, primært udarbejdet af mig, til projektet.

Side 8


Detaljeret plan udarbejdet af mig til projektet.

Snit udarbejdet af mig til projektet. Side 9


På Sporet af Midlertidighedens Potentialer Fag: Læreanstalternes Fælles Byplankursus (LFB), 2016

Dette tværfaglige projekt tog udgangspunkt i det udsatte boligområde Gellerup og satte fokus på, hvordan midlertidige projekter i eksisterende rammer kunne anvendes som værktøj og gennemgående element i den planlagte transformation. Fra områdefornyelsen side var det et ønske at benytte idéer og aktører fra Institut for (X); et kreativ laboratorium hvor midlertidige projekter har floreret siden 2008. Opgaven tog fat i en rømmet betonblok og foreslog, at synliggøre områdets foreninger og kultur- og fritidstilbud i en renoveret blok, i stedet for at rive blokken ned og bygge nyt. Denne overgang skulle ske gradvist i takt med bygningens renovering og mængden af aktørinvolvering, og bygningen skulle også kunne tilbyde plads til nye institutioner, rum og tilbud manglende i Gellerup. Formålet var at skabe liv i en ramme som områdets beboere i forvejen havde et forhold til og gøre op med den klassiske gentrificeringsproces der ofte ses i sådanne områder. Forslaget blev fremstillet i en 100-siders rapport der gennem teori og analyse af byliv, midlertidighed, mm., fremsatte en handlingsplan for engagering af aktører og synliggørelse af midlertidige aktiviteter i Gellerup.

Sammensat panorama over Gellerup.

Collage af arkitektur og stemning i Gellerup, før områdefornyelsens begyndelse. Side 10


Handlingsplan for opstart og etablering af midlertidige projekter, udarbejdet af mig til projektet.

Skitsering af forskellige trin i handlingsplanen udarbejdet af mig til projektet.

Collage af arkitektur og stemning pĂĽ Institut for (X). Side 11


Connecting Green Structures Fag: Urbanism Studio, 2015/16

Projektet omhandlede transformation af industri- og erhvervsområdet Gladsaxe Ringby. I dialog med kommunen blev opgaven stillet om, at lave en strategisk plan tænkt i etaper over 40 år for udvikling af grønne områder, boliger, nyt erhverv, tilknytning til letbane samt udnyttelse af gamle industriejendomme. Vores forslag gjorde Gladsaxe Ringby til bindeled mellem de omkringliggende grønne områder for, at skabe et centralt attraktiv grønt forløb - både for rekreation og udvikling af nyt bolig og erhverv. Dette optimerede adgangen til og fra området og indtænkte det i sameksistens med den omkringliggende by. Der blev desuden arbejdet med en højde-gradient i den fremtidige bebyggelse for at imødekomme forskellen mellem 16-etagers højhusene mod syd i Høje Gladsaxe og villakvarteret nord for Gladsaxe Ringby.

Plan primært udarbejdet af mig til projektet.

Collage-konceptsnit udarbejdet af mig til projektet. Side 12


Letbanestop Restaurant, cafĂŠ, bar

Servicefunkioner

Detaljeret plan udarbejdet af mig til projektet.

Model bygget af mig til projektet.

Model bygget af mig til projektet. Side 13


Midlertidige Installationer i København

Fag: Transformation, Midlertidighed og Samtidskunst, 2013 Første projekt i faget var en konkurrence hvor formålet var, at skabe bevægelsesmøbler i træ der kunne skabe nye måder at opholde og bevæge sig på. Konkurrencen fandt sted på Tåsinge Plads, Østerbro, over en uge, hvor landskabsarkitektstuderende og studerende fra Teknisk Skole tænkte, tegnede og byggede. Vores projekt blev det vippelignende møbel ’Skæg’ som kunne benyttes til både leg og roligt ophold. I det følgende projekt fik vi stillet en del af en industriel grund på Strandlodsvej, Amager, til rådighed og havde frie tøjler til at skabe urbane interventioner der kunne få pladsen til, at fungere som et byrum. Vi fik fat i en kontakt der kunne skaffe os birkestammer, henvendte os til lokale virksomheder for at få europaller og søgte farvehandlere for rester vi kunne bruge til udsmykning af pladsen. Resultatet blev et minimalistisk design der opfordrede til fri leg og benyttelse, og som skabte en fin ramme for ferniseringen da faget sluttede.

Min idéskitse bag bevægelsesmøblet.

Billeder af bevægelsesmøblet ’Skæg’. Side 14


LOD67.

Udsigt over pladsen.

Pladsen under �ombygning�.

Fernisering af interventionerne. Side 15


Fotografering

Eksempler pĂĽ fotos af landskaber og byrum gennem min studietid

Ravnesminde, Brøndby

Louvre-Lens, Frankrig Side 16


Karens Minde, Sydhavn

Gellerup, Aarhus Side 17


Fotografering

Eksempler på fotos af landskaber og byrum gennem min studietid

Sø, Småland Kastellet, Østerbro

Småland, Sverige Side 18


Lille, Frankrig

Landschaftpark Duisburg-Nord, Tyskland Side 19

Profile for Troels Sindballe

Cv+portfolio Troels Sindbale Broberg  

Cv+portfolio Troels Sindbale Broberg