Page 1

D E T Turforslag

1

D D A N S K E

Turforslag

SS PP E J D E R K O R P S

1

1

En rejse til Spejderidéen Denne rejseguide omfatter et utal af spændende opholdssteder i Spejderidéen. Rejseguiden skal give dig lyst til at opleve noget af eller hele mængden af spændende oplevelser. På papiret kan vi kun servere smagsprøver, men prøv det selv at udforske de utallige områder – det er ikke kedeligt!

En rejse til

Spejderidéen Udgivet af Det Danske Spejderkorps - 2004 Tekst: Jeanette Olsen og Niels Alstrup Layout: Grafiliokus • grafisk design Tryk: Als Offset Oplag: 10.000 Foto:Jonathan Medhurst, Marianne Eskildsen, Per Seitzberg, Per Therkildsen, Peter Brønnum, Søren Theilgaard, Torkild Adsersen, Trine Abild Christensen Tegning: Jakob Kramer


Spejderidéen

... og vil du vide mere: Nord Vest

Øst Syd

Vil du vide mere, så er der mulighed for at dykke endnu længere ned i "Spejderideen – i sin helhed", som du finder på dds.dk/spejderideen.


Velkommen på rejsen

til Spejderidéen! Læn dig tilbage i stolen og nyd en rejse til et spændende land, hvor tankerne flyver legende og let. Med denne rejseguide kan du udforske Spejderidéen. Du vil undervejs få serveret et par anretninger, der så absolut giver en forsmag på det smukke, meningsfulde og værdifulde land. Den rigtige oplevelse af Spejderidéen og spejderlivet får du dog først, når du sidder i lejrbålets skær, synger sange, drikker kakao, bager snobrød, ser spejdersketch, er på natløb, pudser næse på små spejdere, pakker rygsæk og bliver stolt, når du ser en masse glade unger i blå uniformer. Tak fordi du valgte at rejse sammen med os!


Turforslag

1

1

Hvordan kommer du bedst rundt i Spejderidéen?

Hvordan kommer du bedst rundt i Spejderidéen? I denne guide vil du opleve brudstykker, der hver især bidrager til og giver ét indtryk af Spejderidéen. Brudstykkerne kan læses og opleves hver for sig, men samlet giver de et billede af Spejderidéen, som er grundlaget for vores spejderarbejde. Du skal altså udforske spejderidéen dels i kortet over Spejderidéen, dels i denne guide. Spejderidéen er hele idéen – fundamentet – under spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps. Spejderidéen består af 4 elementer: • Spejderbevægelsens internationale principper • Det Danske Spejderkorps’ formål • Det Danske Spejderkorps’ arbejdsgrundlag • Spejderlov, løfte og motto

Uddrag fra turistbrochure Vi flyver til Oplevelser, hvor der kun er en halv time med bus til Sjov, hvor alt det skægge foregår! Der er liv og glade dage for store og små, høje og lave, tykke og tynde. Her keder man sig aldrig, og stemningen er altid i top! Hvornår har du f.eks, sidst ligget flad af grin af gode vittigheder med 12 glade unger i soveposer, der spiser skumgummibamser...? Og for den sags skyld ”glemt” at børste tænder bagefter? Og hvornår har du lugtet godt og grundigt af lejrbål på vej hjem i et tog? For slet ikke at tale om det sug i maven du mærker, når du sammen med mange tusinder andre hører alle synge den samme sang, samtidig med at I svinger med jeres tørklæder. Nej, der er vist ikke meget at rafle om. Spejderidéen er grundlaget, hvis man skal have det sjovt og få gode udfordringer. For udfordringer er der også, når I tager af sted til Metodesletten og med naturen som samarbejdspartner forcerer sten og klipper. Reb, knob, knuder, kompas og jeres ildhu hjælper jer på vej!


Fra »Rejsemagasinets« temanummer

Disse kystperler har som opland hele den frugtbare ”Metodeslette” med de mange små og store landsbyer, som alle er et besøg værd. Selvom man ikke kan nå dem alle på én dag, er en rejse i landet ikke fuldendt, før man er godt velbevandret i Metodeslettens mange og forskellige seværdigheder. Metodesletten afgrænses af de floder, der spreder sig ud fra den vigtige, centralt beliggende by ”Værdier” inde i landet ved bredden af ”Formål-søen”. Uanset hvor man befinder sig i landet, har man udsigt til de tre høje tinder, som udgør Princip-bjergkæden: ”Selvværd”, ”Det Åndelige”, ”Omverdenen”. Her i de fjerne bjergegne finder man også kilderne til de floder, der er årsagen til Formål-søens blå vand og Metodeslettens frugtbarhed. De tre tinder er således evigt nærværende og stadige pejlemærker for dagliglivet i landet.

1 Hvordan kommer du bedst rundt i Spejderidéen?

...Kommer man fra søsiden og følger kysten rundt, støder man igen og igen på små hyggelige fiskerlejer og badebyer med navne, der vidner om befolkningens foretagsomhed og målrettethed: ”Learning by doing”, ”Oplevelser”, ”Sjov”, ”Friluftsliv” m.fl.


Turforslag

2

DDS’ formål 2 DDS’ formål

DDS har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.

Spejderbevægelsens internationale principper • Den enkelte: Spejderen har ansvaret for sin egen udvikling • Omverdenen: Spejderen viser respekt for medmennesket, er hjælpsom og viser ansvar over for naturen og det samfund, vi er en del af • Det åndelige: Spejderen bestræber sig på at finde en tro, et åndeligt princip, der er større end mennesket


DDS’ formål

Jeg havde rejst hele tt en med bus fra Verde Udenfor. Da jeg steg na n ud på den øde busstEn ation i Demokrati og kiggede m 2 par enkelte mennesker. ig omkring, så jeg kun et En en ke lt ko m cyklende og en skraldevogn kom sk ra m le nd e ne d ad en bumpet gade. Det var en ko ld m or ge n, og solen dukkede søvnigt op bag Om ve rd en en. Jeg ærgrede mig over, at jeg havde la de t m in fle ece blive i En Verden Udenfor. Jeg fa nd t m it kort over Demokrati frem af rygsæ kk en og pr øvede at finde Frihedspladsen, hvor jeg ha vde aftalt at mødes med Asbin kl. 10:00. Asbin er min spejde , som jeg mødte på Jamboree for to år siden.rvVen i de vitet om, ja, demokrati. ltog i den samme aktistraks et eller andet der Da vi mødtes, var der at tænke på svundne sp tændte, og jeg kom til hvælvede broer og broderejdersange om stærke og var en fyr med ildhu og skabets bånd. For Asbin demokrati som en megetmed en forståelse af ordet For mig var det ligesom stor og værdifuld ting. indtil vi fik taget nogle en selvfølge... altså lige hinanden meget tæt og gevaldige snakke! Vi kom med e-mail og breve sid har kommunikeret det være tid til at mødesen. Og nu skulle På hans breddegrader og igen. i hans by!


Ankomsten til Spejderidéen

2 DDS’ formål

Når man ankommer til Spejderidéen, skal man ikke lade sig forvirre. Her er mange reminiscenser fra forskellige kulturer. Hovedingrediensen i befolkningens livretter er rodknolde fra lande på den anden side af Havet af Muligheder. Ved højtiderne pynter de op med træer fra En Verden Udenfor, og i hovedsproget er der mere end ét ord, der nyder udenlandsk genklang! Men indbyggere er, trods forskellig hudfarve og navne, alle rigtige spejdere. I den store provinshovedstad Den Kristne Kulturarv er der ikke noget at tage fejl af. Med et kig mod syd troner den smukke bjergtop Det Åndelige med sine tårnhøje vidder. Tag ikke fejl. Den bjergtop betyder mere i befolkningens bevidsthed end som så, og kulturen er spækket med aftryk fra gæve mænd og kvinder, der gennem tiden har sat deres præg. Vi kan bl.a. nævne Grundtvig, der skuer fra sin fornemme plads på Højskolernes Plads. Han gav alle muligheden, lysten, evnen og glæden til at lære, og han gav folket dannelse.


Turforslag

3

DDS’ arbejdsgrundlag

Spejderidéen Spejderidéen er beliggende lige ud til Et Hav af Muligheder som en enklave i det nordlige En Verden Udenfor. Landet er en sammenlægning af to lande (1973). Spejderidéen er medlem af de to verdensorganisationer WAGGGS og WOSM og har godt 28.000 indbyggere (2004). Befolkningsantallet har været jævnt nedadgående de senere år. En demografisk kurve viser, at hovedparten af befolkningen er små børn og voksne, og at der er mangel på unge. De unge

menes at være draget udenlands, da Spejderidéen tilsyneladende ikke har formået at holde på eller gøre sig interessant for denne gruppe. Spejderidéen har dog i de senere år lagt sig i selen for at se på denne problematik. Landets grundlov er essentiel i landets udvikling og baserer sig på de internationale principper for alle landes grundlove. Formålet er at udvikle børn og unge til at tage ansvar for sig selv og andre og gøre dem til aktive borgere.

3 DDS’ arbejdsgrundlag

Det Danske Spejderkorps er en frivillig, ikke-partipolitisk, opdragende bevægelse af børn og unge, vejledt af voksne. Korpset er åbent for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro. Korpset arbejder i overensstemmelse med et formål, nogle principper og en metode.


Turforslag

4

Spejdermetoden Spejdermetoden er et sammenhængende og fremadskridende program, der giver den enkelte spejder mulighed for personlig udvikling i overensstemmelse med DDS’ formål og principper.

4 Spejdermetoden

En sisalfisker fortæller Vi stod ud fra Learning by doing onsdag aften, kort efter at solen var blevet blodrød og på vej ned i Et Hav af Muligheder. Aftenerne er de bedste, når der skal harpuneres Sisal-fisk. Det har vi lært af bitter erfaring. Bølgerne slog ind over rælingen på det gode skib Olave. Efter en time havde vi Udfordringerne om styrbord. Vi kunne ane lysene fra Strabadser i det fjerne. Strabadser, der har ændret sig med tiden – fra fiskerleje til ungdommens favoritsted med diskoteker og høj musik. Snart var vi på dybt vand og kunne iklæde os vores dragter og masker. Med harpunerne spændt godt fast, strøg vi vægtløse ned i dybet med vores pandelamper. På 15 meter begyndte Sisalfiskene at dukke op. Store gule og glinsende fisk! Snorlige og adrætte som ål! Andre fisk passerede også lyskeglerne. Alle mulige smukke farver og former!


Spejdermetoden består af otte elementer: • Oplevelser • Learning by doing • Patruljeliv • Friluftsliv • Værdier • Medbestemmelse og ansvarlighed • Aktiviteter og færdigheder • Samfundsliv Den helhed og sammenhæng, som disse elementer er et udtryk for, er et særkende for DDS – og ingen af elementerne kan derfor udelades i det daglige spejderarbejde. Spejdermetoden benyttes i alle spejdersammenhænge for børn, unge og voksne.

Spejdermetoden

4

... havde vi godt nok aldrig set noget så smukt! Det var tidlig morgen, da jeg stod ud fra Selvværd. Svævede over Adfærd og så ned over Metodesletten. Aldrig havde jeg set metoderne i det lys. Troede, at de var det vigtigste, og alt det arbejdet handlede om. Men jeg tog fejl! For da jeg så solen stå op bag de tre toppe Den enkelte, Det Åndelige og Omverdenen, vidste jeg, at der lå de sande værdier. De er grundstenene i Spejderidéen – dem der er fundamentet. Vinden stod ind fra nord, lidt kold og bidende. Men jeg havde forberedt mig og vidste, at jeg skulle trække ned ad, når jeg ffert Ku kom 12 kilometer fra start. Rygsæk Caffe Latte o ka Jeg havde forberedt mig og ka Varm Manicure e var beredt på alt – worst Beskidte negl Spabad Lejrbål rie case har jeg altid i bagfe Charter Vandretur hovedet, men håber på det Sove Oplevelser bedste. Kedeligt t Sjov Spadseredrag Uniform Regnbue Blå Chorizo pølse Grillpølser

Hot

Not

Foto: Bjørn Rasmussen Venligst udlånt af Dansk Hanggliding og Paragliding Union.

Af en paragliders oplevelser


✮ 1

✮ Spejderidé Spejderidé Top 8 på

Oplevelser for livet

4

En spændende sang der i melodien er afvekslende og byder på oplevelser hele vejen igennem! Man betages og undres, stimuleres og begejstres. Den er i det hele taget sjov og appellerer til fantasien. Synges af fire gæve gutter fra Grønspætterne !

Spejdermetoden

2 3

Learn me Doing Man lærer gennem handling og efterfølgende refleksion! Sådan er det med denne smukke sang, der er kendetegnet ved råderum og frihed inden for klare værdier og holdninger. Den involverer én, så man med den i øret kan samle erfaringer, der kan danne grundlag for videre udvikling og anvendelse. En skøn ballade af og med Britt Merlespiger

Aldrig skal du glemme dit Patruljeliv Synges af en skøn gruppe der allerede nu har haft et længerevarende arbejdsfællesskab. Deres samarbejde har stimuleret hver enkel spejder og givet rum for udfoldelse og fordybelse. Ja, vi taler om gruppen Tryghed. En gruppe, hvor alle har oplevet sig selv som en nødvendig del, og hvor der har været brug for accept og forskelligheder. Tryghed består nemlig af fire medlemmer, der har sine rødder vidt forskellige steder fra i musikken: Jazz, pop, klassisk kammermusik og heavy metal.

4 ✮ 5

Jodeli Friiiiiiiiluftsliiiiiiiiv Her kan man høre skønsang, der får fuglene til at fløjte! Man mærker begejstringen for at færdes i den mangfoldige natur, på dens vilkår og i respekt for dens sårbarhed. Ingen tvivl om at Jodle Bob gør det godt med sin debut CD. Vi glæder os til at høre nyt og opleve flere forskellige dele af hans repertoire; mark, skov, strand, eng, marsk, klippe, klit – ja, vi kunne blive ved!

Hvis Værdier var guld!

Aldrig havde man troet, at Værdier skulle formidles via det Daglige Arbejde af skønne Susanna Lanaposen! Men med Lederen, som det gode eksempel, er der ingen tvivl. Vi lægger


✮✮ ✮

– af Robert BAD Poul

her ører til, at den åndelige udvikling fremmes gennem værdier, og at der dannes holdninger gennem traditioner og ceremonier, fortællinger og fantasirammer og i samtalerne mellem børn og voksne. Lyt, hvem der vil, og lad værdierne komme helt ind til nakkehårene.

6

4

Havde vi godt nok troet, det var slut med! Men i takt med den stigende modenhed er alle gruppens medlemmer blevet motiveret til at søge større og større indflydelse og dermed påtage sig større og større ansvar. Der er reelle valgmuligheder, der passer til interesser og evner. Sådan skal det gøres! Men der er dog også plads til individuelle aktiviteter for dem, der ønsker det, og den oplevelse skal vi ikke være foruden når blot der er forståelse af konsekvenserne af medbestemmelsen, egne valg og sine handlinger. Hvad bliver det næste fra Joggeren... Vi venter spændt ... vil han løse o-løb?

7

Aktiviteter om natten og færdig(heder) om dagen

Hvem ellers kan i den grad bygge på alles interesser og være alsidig med mange forskellige emner og med lette og svære aktiviteter inden for hvert emne? Vi taler her om uforglemmelige Sanne Soveposen, der med sin hæse stemme formidler praktiske færdigheder med sit gå-på-mod, samarbejdsevne, problemløsning og selvmotivering. Her forstår man at blive udfordret og opleve helheder.

8

Samfundsliv

Spejdermetoden

Hvor‘ du fra: Medbestem’s og ansvar(li’hed)

✮ ✮ ✮

Sidst, men ikke mindst, skal vi ikke glemme, at vi er en del af samfundet. Der er gensidig påvirkning og sammenhæng mellem spejderarbejdet og det øvrige samfund. Derfor er sangen med CD’ens titelsang med på denne uges liste. Der er forståelse for samfundsforhold, stillingtagen, involvering, ansvar og hjælpsomhed i denne smukke vise, der er optaget som en naturlig del af lokalsamfundet! Aldrig har man hørt mage fra The Lejrbåls, der ellers også gjorde det fint i 80’erne og 90’erne.

éensRadio Radio éens


Spejderloven Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for

4

• • • • • • •

at finde sin egen tro og have respekt for andres at værne om naturen at være en god kammerat at være hensynsfuld og hjælpe andre at være til at stole på at høre andres meninger og danne sine egne at tage medansvar i familie og samfund

Spejdermetoden

husk

• Rent undertøsejr ✔ ✔ • Bomuldsblu • Fleece ✔ • Badetøj ✔ tøj ✔ • Vindtæt over • Regntøj ✔ • Shorts ✔ ✔ • Selskabstøj ✔ • Uldne sokker ✔ • Nylonstrømnpteerr ✔ • Hue & va

HUSK Vejret i Spejderidéen kan altid skifte. Man er aldrig sikker på dagens vejr, før solen er gået ned. Parolen lyder altid, at der aldrig er dårligt vejr i Spejderidéen, kun dårlig påklædning. Vær derfor altid Beredt på hvad som helst!

By-guide til Demokrati Spadserer man i Demokrati, ser man straks den fine gamle domsbygning, der smukt prydes med sætningen ”Med lov skal land bygges”. Med sine smukke græske søjler troner bygningen i byens centrum. Loven er kendt af alle indbyggerne. Måske kan de den ikke udenad, men der er ingen tvivl om, at den ligger dybt på sinde. Fra barnsben er loven en integreret del af indlæringen og adfærden mellem mennesker.

En rejse til Spejderideen  

En folder om vores spejderide fra 2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you