Page 1


8WUWPTQ[UM[KP]LVĂ?Ä&#x152;]ĂŚ[\W^SĂ&#x201E;UbĂ&#x201E;SIbVĂ?SWU ;KP]LVQ\MIR^aXWUWKW]RMLĂ&#x201E;TVQĂŞSIVIUQMZ] V poradni ;^M\BLZI^QI pomĂĄhame naĹĄim bĂ&#x201E;SIbVĂ?SWU [KP]LVĂ?Ä&#x152; XWUWKW] 3WUXTM`VMR V]\ZQĂŞVMR \aXWTĂ&#x2013;OQM XWLĂźI S\WZMR ^QMUM XZM[VM]ZĂŞQÄ&#x152;\aX>Ă&#x201E;}PWUM\IJWTQbU])SVI bĂ&#x201E;STILM\MR\W\aXWTĂ&#x2013;OQMbQ[\Ă?UMISW^I}M\MTW XZQRĂ?UI [XZIKW^Ă&#x201E;^I I [XIĂź]RM ZĂ&#x2014;bVM LZ]Pa XW\ZI^Ă?V ^QMUM >Ă&#x201E;U bW[\I^QÄ&#x152; RMLĂ&#x201E;TVQĂŞMS VI UQMZ] >ĂłISI QVLQ^QL]Ă&#x201E;TVMU] RMLĂ&#x201E;TVQĂŞS] J]LM\M KP]LVĂ?Ä&#x152; \IS ISW RM KP]LV]\QM XZM ^Ă&#x201E;[ OMVM\QKSa XZQZWLbMVĂ&#x152; *Mb PTILW^IVQI JMb ^Ă&#x2021;ĂŞ}QMPW WJUMLbW^IVQI ^ RMLTM I PTI^VMJMbRWRWMNMS\] 8Z^Ă USZWSWUSKP]LV]\Q]RM^[\]XVĂ&#x201E; SWVb]T\Ă&#x201E;KQI 6I ^[\]XVMR SWVb]T\Ă&#x201E;KQQ >Ă&#x201E;[ VIR[SĂ&#x2014;Z ^a}M\ZĂ?UM VI TMSĂ&#x201E;Z[Sa KMZ\QNQSW^IVWU XZĂ?[\ZWRQ <IVQ\I ,Wb^QM\M [I SWĂźSW UĂ&#x201E;\M ^ \MTM \]S] I[^ITW^MRPUW\aSWĂźSWUĂ&#x201E;\M^VĂ?\ZWJZ]}VĂ&#x152;PW\]S]ĂŞQUĂ&#x201E;\MVĂ&#x201E;KPaTVW[Ä&#x152;SW[\MWXWZĂ&#x2013;bM IISĂ RM^Ă&#x201E;}UM\IJWTQKSĂ ^MSVISWĂźSWZWSW^ [I KĂ?\Q ^I}M \MTW BQ[\Ă?\M \MLI ^ ISWU [\I^MRMUWUMV\Ă&#x201E;TVM^I}M\MTWISWĂźSWSQTWOZIUW^^bPĂźILWUS][\I^JM\MTIJa[\MUITQ bPWLQÄ&#x152;ITMJWXZQJZIÄ&#x152;IJa[\M[ILW[\ITQLW WX\QUĂ&#x201E;TVMR bLZI^W\VMR SWVLĂ?KQM 6Ă&#x201E;[TMLVM [ ^IUQ XZMRLM ^Ă ĂŚQ^W^Ă  }XMKQITQ[\I XWLZWJVĂ  LW\IbVĂ?S \Ă SIRĂ?KQ [I ^I}QKP [\ZI^W^IKĂ?KP VĂ&#x201E;^aSW^ĂŚQ^W\VĂ&#x152;PW}\Ă T]I^Ă&#x201E;}PWbLZI^W\VĂ&#x152;PW[\I^]7LXW^MLMbW^[\]XVĂ&#x152;PWLW\IbVĂ?SI

I ^Ă [TMLSa UMZIVĂ? [XZIK]RM }XMKQĂ&#x201E;TVa XWĂŞĂ?\IĂŞW^Ă XZWOZIUVI^ZPV]\Ă TMSĂ&#x201E;ZUQIWLJWZVĂ?SUQVI^Ă ĂŚQ^]6IbĂ&#x201E;STILMVQKP>Ă&#x201E;UUĂ&#x2014;ĂŚMUMXZQXZI^QÄ&#x152;^Ă ĂŚQ^W^Ă XTĂ&#x201E;VVIUQMZ]1LMĂ&#x201E;TVMRMISSTQMV\XWL[\Ă?XQIRXWLZWJVĂ&#x152;^a}M\ZMVQMSZ^QBQ[Ä&#x152;]RMUM^Ä&#x20AC;WUUVWĂŚ[\^WKPWTM[\MZWT]K]SZ]PWUWKa[\MQV]IĂłIT}Ă?KPTĂ&#x201E;\WS<WVĂ&#x201E;UXWUĂ&#x2014;ĂŚMM}\M^QIKbLWSWVITQÄ&#x152;^Ă&#x201E;} RMLĂ&#x201E;TVQĂŞMS<W\W^a}M\ZMVQMRM^}ISLWJZW^WĂźVĂ&#x152;IVMU][Ă?\MPWXWL[\Ă?XQÄ&#x152; 1VLQ^QL]Ă&#x201E;TVaXTĂ&#x201E;V 6IUQ ^aXZIKW^IVĂ  QVLQ^QL]Ă&#x201E;TVa XTĂ&#x201E;V WJ[IP]RM^bWZW^Ă RMLĂ&#x201E;TVQĂŞMSIbWbVIU^PWLVĂ KP XW\ZI^Ă?VS\WZĂ&#x152;^Ă&#x201E;UOMVM\QKSaXWUĂ&#x2014;ĂŚ][XIĂźW^IÄ&#x152;\]SaQVM^PWLVĂ KPXW\ZI^Ă?VS\WZĂ&#x152;^Ă&#x201E;U ^[XIĂźW^IVĂ?\]SW^JZĂ&#x201E;VQI>QMUM>Ă&#x201E;UXZQXZI^QÄ&#x152;[XĂ&#x2014;[WJ[\ZI^W^IVQIS\WZĂ RMXZM^I}M\MTW VIR^PWLVMR}Ă?IR[WPĂźILWUVI^Ă&#x201E;}[XĂ&#x2014;[WJĂŚQ^W\IXWPaJW^Ă&#x152;IS\Q^Q\aIXZĂ?XILVĂ&#x152;bLZI^W\VĂ&#x152; WJUMLbMVQI8TĂ&#x201E;VRMbW[\I^MVĂ ^Ă&#x201E;UVIUQMZ]\ISĂŚMVMJ]LMXZM^Ă&#x201E;[Ä&#x152;IĂŚSĂ&#x152;PWLWLZĂŚQI^IÄ&#x152; XZM\WĂŚM [I VMJ]LM\M U][QMÄ&#x152; ^ RMLTM ^Ă ZIbVM WJUMLbW^IÄ&#x152; I VMJ]LM\M UIÄ&#x152; PTIL )J]LM\MKP]LVĂ?Ä&#x152; ĂŠW[ILMRMVIĂłIT}Ă?KPSWVb]T\Ă&#x201E;KQĂ&#x201E;KP' >MĂźUQLĂ&#x2014;TMĂŚQ\W][Ă?ĂŞI[Ä&#x152;W]KP]LV]\QI[Ă?XZI^QLMTVĂ&#x152; SWV\ZWTa [ ^Ă ĂŚQ^W^Ă U }XMKQITQ[\WU S\WZĂ ^Ă&#x201E;[J]LMSWV\ZWTW^IÄ&#x152;UW\Q^W^IÄ&#x152;XWLXWZW^IÄ&#x152; Q ZILQÄ&#x152; ^Ă&#x201E;U +P]LV]\QM XZM ^Ă&#x201E;[

J]LM \IS\W RMLVWL]KP}QM I ZĂ KPTMR}QM 6I}Q ^Ă ĂŚQ^W^Ă }XMKQITQ[\Q[Ă?^MĂźUQLWJZM^a}SWTMVĂ? UIRĂ?^MĂźI[SĂ?[MVW[\Ă?[ZĂ&#x2014;bVaUQ\aXUQSTQMV\W^;Ă?}XQĂŞSIUQ^W[^WRWUWLJWZM;VIUQ [QKP]LV]\QMRMLVWL]KPW]ĂŚQRM\M +PKM\M IR ^a QVLQ^QL]Ă&#x201E;TVa jKP]LVĂ?KQw XTĂ&#x201E;VVIUQMZ]' 5Ă&#x2014;ĂŚM\M [I WJRMLVIÄ&#x152; VI \MT" !     MUIQT"\\ZMKMXKQI([^M\bLZI^QI[S

)LZM[I";^M\BLZI^QI<ZVI^I 8MSĂ&#x201E;Z[SI<ZVI^I ZMSTIUVĂ?äTĂ VWS

Festival Vedy 2014 (Festival of Science 2014) â&#x20AC;&#x201C; bliŞťie k vede V dĹ&#x2C6;och 25. â&#x20AC;&#x201C; 26. aprĂ­la 2014 sa prvĂ˝krĂĄt v Trnave konal 1. roÄ?nĂ­k medzinĂĄrodnĂŠho festivalu V4 â&#x20AC;&#x201C; Festival Vedy 2014 (Festival of Science 2014), ako prĂ­leĹžitosĹĽ pre zoznĂĄmenie sa s vedou a inovĂĄciami prostrednĂ­ctvom zĂĄbavy, hier, rieĹĄenia rĂ´znych praktickĂ˝ch, vedeckĂ˝ch a technickĂ˝ch Ăşloh. TĂĄto jedineÄ?nĂĄ udalosĹĽ dala priestor pre vytvorenie spoluprĂĄce ĹĄtudentov, verejnosti, umelcov a vĂ˝skumnĂ­kov zo Slovenska i zahraniÄ?ia.

Festival Vedy 2014 (Festival of Science 2014), s podtitulom Festival vedy, inovĂĄciĂ­ a interkultĂşrnej spoluprĂĄce, sa zaÄ?al v piatok, 25. aprĂ­la 2014, na akademickej pĂ´de Mat eriĂĄlovotechnologickej fakulty STU. V rĂĄmci piatkovĂŠho programu vystĂşpili zĂĄstupcovia z EurĂłpskej komisie, zahraniÄ?nĂ˝ch inĹĄtitĂşciĂ­, ministerstiev, univerzĂ­t, vĂ˝skumnĂ˝ch centier a priemyselnĂ˝ch podnikov, ako napr. p. LĂ­via VaĹĄĂĄkovĂĄ, (ekonomickĂĄ poradkyĹ&#x2C6;a stĂĄleho zastĂşpenia SR v Bruseli), prof. Imrich Chlamtac (riaditeÄž EurĂłpskej aliancie pre

inovĂĄcie), prof. DrSc. Neven VrÄ?ek PhD. (prodekan na Univerzite v Zagrebe, VaraĹždin, ChorvĂĄtsko) a prof. George Teodorescu, PhD. (MedzinĂĄrodnĂ˝ inĹĄtitĂşt pre integrĂĄlne inovĂĄcie, KĂśln, Nemecko), Amir Raveh a Assaf Mendelson (EXelerator programovĂ­ manaŞÊri), prof. Ing. Milan Dado, PhD. (dekan Elektrotechnickej fakulty TU Ĺ˝ilina), doc. Mgr. Dagmar CagĂĄĹ&#x2C6;ovĂĄ, PhD. (zĂĄstupkyĹ&#x2C6;a riaditeÄža pre medzinĂĄrodnĂŠ vzĹĽahy a zahraniÄ?nĂŠ projekty na UPIM, MTF STU), doc. Ing. Jana Ĺ ujanovĂĄ, CSc. (zĂĄstupkyĹ&#x2C6;a riaditeÄža pre vedu a vĂ˝skum UPIM MTF STU). PanelovĂŠ diskusie boli zameranĂŠ najmä na tĂŠmy tĂ˝kajĂşce sa vedy a inovĂĄciĂ­ a medzinĂĄrodnĂ˝ch projektov Horizont 2020. V sobotu, 26. aprĂ­la 2014, sa festival presunul priamo do ulĂ­c mesta, na TrojiÄ?nĂŠ nĂĄmestie v Trnave, kde sa uskutoÄ?nili rĂ´zne recitaÄ?nĂŠ, spevĂĄcke i taneÄ?nĂŠ vystĂşpenia, vedeckĂŠ experimenty, tvorivĂŠ dielne, inovĂĄcie a interaktĂ­vne hry. NĂĄvĹĄtevnĂ­ci tu mohli nĂĄjsĹĽ 25 stĂĄnkov s mnoĹžstvom zaujĂ­mavĂ˝ch aktivĂ­t. Medzi nimi boli predstavenĂŠ stĂĄnky Ă&#x161;stavu priemyselnĂŠho inĹžinierstva a manaĹžmentu, MateriĂĄlovotechnologickej fakulty STU so sĂ­dlom v Trnave - â&#x20AC;&#x17E;MTF prechĂĄdza na zelenĂşâ&#x20AC;&#x153; a â&#x20AC;&#x17E;Mysli jednoducho a kreatĂ­vne - be No. 1â&#x20AC;&#x153;. Ĺ tudenti a pedagĂłgovia spolu s verejnosĹĽou mohli vytvĂĄraĹĽ uĹžitoÄ?nĂŠ predmety z odpadu a zapojiĹĽ sa do rĂ´znych jednoduchĂ˝ch

hier, ktorĂŠ boli predstavenĂŠ pod konceptom â&#x20AC;&#x17E;Ĺ tandardizĂĄcia pracoviska: uÄ?enie hrouâ&#x20AC;&#x153;. Mohol sa tak zapojiĹĽ kaĹždĂ˝, kto mal chuĹĽ, ĹĄikovnĂŠ ruky, malĂ­ i veÄžkĂ­, deti i dospelĂ­. Prezentovali sa aj rĂ´zne zĂĄkladnĂŠ (ZĹ  BESST: Anglicko - SlovenskĂĄ bilingvĂĄlna ĹĄkola, ZĹ  Kornela Mahra, ZĹ  Maxima GorkĂŠho, ZĹ  Ivana Krasku, ZĹ  VanÄ?urova), strednĂŠ (GymnĂĄzium JĂĄna HollĂŠho) a vysokĂŠ ĹĄkoly (MTF STU Ă&#x161;stav aplikovanej informatiky a automatizĂĄcie, Ă&#x161;stav vĂ˝robnĂ˝ch technolĂłgiĂ­, Fakulta prĂ­rodnĂ˝ch vied - UCM,), ako aj mestskĂ˝ priemyselnĂ˝ a technologickĂ˝ park, BASF Slovensko spol. s r.o., P-MAT, n.o. PIKOFYZ, STADA PHARMA

Slovakia, s.r.o., VĹĄeobecnĂĄ zdravotnĂĄ poisĹĽovĹ&#x2C6;a i Centrum voÄžnĂŠho Ä?asu pri ZĹ a MĹ  Angely Merici v Trnave. ZĂĄbavnĂŠ aktivity s vedcami a ĹĄtudentmi postupne vystriedala kultĂşra a ĹĄport. V rĂĄmci kultĂşrneho programu vystĂşpil ĹĄermiarsky tĂ­m HECTOR, ktorĂ˝ sa predstavil so Ĺžoldnierskou jednotou Ä?ervenĂ˝ch baretov. Pre priaznivcov

spevu a tanca vystĂşpili nielen deti zo zĂĄkladnĂ˝ch a strednĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ale aj taneÄ?nĂĄ skupina STREETBEATS, Dog Dancing, Domini Natyu (hra na flautu) i divadelnĂŠ predstavenie â&#x20AC;&#x17E;Odysea of Mindâ&#x20AC;&#x153;. Festival Vedy 2014 (Festival of Science 2014) bol organizovanĂ˝ v rĂĄmci projektu Ä?. 21310155 s nĂĄzvom â&#x20AC;&#x153;Festival vedy ako platforma pre posilnenie spoluprĂĄce medzi univerzitami V4 krajinamiâ&#x20AC;?. Projekt bol realizovanĂ˝ prostrednĂ­ctvom grantu VyĹĄehradskĂŠho fondu. PoÄ?akovanie za vĂ˝znamnĂş materiĂĄlnu a organizaÄ?nĂş pomoc patrĂ­ predstaviteÄžom mesta Trnava, MateriĂĄlovotechnologickej fakulte STU, konkrĂŠtne Odboru poznatkovĂŠho manaĹžmentu, Odboru prevĂĄdzky a sprĂĄvy, Odboru komunikaÄ?nĂ˝ch systĂŠmov a sponzorom: VyĹĄehrĂĄdsky fond, TA3, IDC Holding, MestskĂĄ televĂ­zia Trnava, MC2, agentĂşra HECTOR, Vivaeduca, EAI - EurĂłpska aliancia pre inovĂĄcie, BUS Partner, PC Revue, Climbers, a dennĂ­k Trnava dnes. Ĺ peciĂĄlne poÄ?akovanie si zaslúŞia Ä?lenovia projektovĂŠho tĂ­mu V4, organizaÄ?nĂ˝ vĂ˝bor V4, doktorandi Ă&#x161;stavu priemyselnĂŠho inĹžinierstva a manaĹžmentu, dobrovoÄžnĂ­ci, ako aj vĹĄetci tĂ­, ktorĂ­ prispeli k Ăşspechu Festivalu vedy, ktorĂ˝ sa stretol s veÄžmi pozitĂ­vnymi ohlasmi domĂĄcich i zahraniÄ?nĂ˝ch ĂşÄ?astnĂ­kov. (reklamnĂ˝ Ä?lĂĄnok)


PRENÁJOM

A PREDAJ MECHANIZÁCIE

VYKONÁVAME ZEMNÉ PRÁCE AJ SO STROJNÍKMI


Nehľadáte svojho miláčika? IGOR Psík prišiel zanedbaný, vystrašený, srsť zadredovaná. Po úkonoch ako okúpanie a strihanie sa ukázal ako krásny bradáčik a priateľský fešák. Má hygienické návyky. Igor je tichý psík, momentálne v dočasnej opatere

v byte tak dúfame že sa zapáči novej rodine, ktorá mu daruje domov opäť v byte. NELA Fenku priniesli do útulku jej majitelia nakoľko sa sťahovali a do nového bytu nesmeli priniesť žiadneho psíka. Pre mnohých majiteľov nepochpiteľné ako mohli odložiť svojho miláčika, ale bohužiaľ je to tak. Nelka je veľmi milá, spočiatku opatrná fenka, akonáhle sa

Máte otázku v oblasti stavebníctva a hľadáte odpoveď? Pomôže vám naša nová poradňa. V tejto rubrike sa zameriavame na problematiku týkajúcu sa nášho každodenného života. Na základe podnetov od našich čitateľov chceme aj vám poradiť s problémamy, ktoré sa týkajú stavebníctva, bývania a domácností. Aj vás trápia zarosené okná, praskajúce steny, vlhké múry...? Ako si najlepšie poradiť, na to vám odpovie konateľ stavebnej spoločnosti COMDET s.r.o. p.Erich Malán.

Z dlhoročnej praxe získala jeho spoločnosť poznatky, ktoré vám môžu pomôcť vyriešiť mnohé problémy v domácnosti. Svoje otázky môžete posielať e-mailom na adresu redakcia@trnavadnes.com. Vaše otázky spolu s odpoveďami uverejníme v tejto rubrike. Veríme, že touto poradňou pomôžeme mnohým zbaviť sa problémov a zároveň poradiť iným, akým chybám sa (v oblasti stavebníctva) vyhýbať. Takže začíname... Otázka: Chceli by sme reklamovať nekvalitne vykonané stavebné práce pri

Stavebná poradňa - Nová rubrika v novinách Na tomto mieste Vám budeme odpovedať na otázky, ako si najlepšie poradiť so stavebnými problémami. Preto neváhajte a svoje otázky posielajte e-mailom na adresu redakcia@trnavadnes.com

rekonštrukcii nášho domu avšak v zmluve so stavebnou firmou sa neuvádza záručná doba. Poraďíte nám prosím ako môžeme reklamovať nekvalitne vykonané práce? Peter a Milada Odpoveď: Pri reklamácii stavebných prác je veľmi dôležité dať si skontrolovať dielo pri jeho preberaní najlepšie odborne spôsobilou osobou. Zistené chyby a nedostatky by sa mali spísať do preberacieho protokolu a dohodnúť sa s realizátorom stavebných prác na termíne ich odstránenia podľa ich povahy. Zhotoviteľ zodpovedá za vady: - ktoré má k dielu pri prevzatí objednávateľom; - ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, (všeobecná záručná doba je 24 mesiacov; pri zhotovení stavby je záručná doba 3 roky, pri niektorých častiach stavieb to môže byť najmenej 18 mesiacov). Otázka: Máme starší rodinný dom a nakoľko bývame v byte, rozhodli sme sa ho zrekonštruovať a následne sa doň aj presťahovať. Postupne zisťujeme, že dom má viacero vád, ale najviac nám prekážajú vlhké múry. Popri dome rastú vysoké stromy. Aj keď sa v dome nebýva, v zime sa v ňom kúri. Poradíte nám ako máme postupovať pri rekonštrukcii aby sme odstránili nadbytočnú vlhkosť? Ďakujeme Mirka s rodinou

Odpoveď: Odporúčam Vám poradiť sa s odborníkom, ktorý vám presne povie, aké práce sú potrebné na rekonštrukciu a takisto vie odhadnúť aj výšku nákladov, ktoré s ňou súvisia. Čo sa týka vlhkosti muriva, určite bude treba vykopať výkop hlboký aspoň 1 meter a popri murive osadiť tzv. „pupčekovú fóliu“ čím sa vytvorí prevzdušňovaná medzera, ktorou sa preruší vzlínanie vlhkosti do múrov budovy. Do výkopu je potrebné nasypať prepieraný štrk, ktorý umožní rýchle vsakovanie zrážok a zároveň zabráni vzlínaniu vody. Ak sa rozhodnete zrážky alebo vlhkosť odviesť do kanalizácie, treba pod štrkový zásyp uložiť do geotextílie zabalenú drenážnu hadicu. V prípade, že múry budú naďalej vlhnúť, bude nutné vykonať podrezanie stavby. V rámci nej sa doplní aj vodorovná izolácia. Tieto zásahy by mali odstrániť vlhnutie stavby zo zeme. Na záver odporúčam v dostatočnej vzdialenosti do obvodového muriva nesadiť žiadne stromy, ktoré zadržiavajú vodu, ale takisto môžu prerásť pod základy alebo cez ne a narušiť tak statiku domu vznikom prasklín na obvodových múroch budovy.

p. Erich Malán konateľ spoločnosti Comdet, s.r.o. ____________________________ (redakcia Trnava dnes)

Májový kvetinový záhon je dlhý 20 metrov Trnava (TASR) - Na hlavnom námestí v Trnave vyrástla Rozkvitnutá ulica. Tvorí ju mobilný kvetinový záhon s rozmermi 20 krát 8 metrov, ktorý bude krášliť centrum až do 24. mája, pričom 15. a 16. mája bude súčasťou Kvetinového rínku. Osadené sú v ňom letničky, trvalky a okresné dreviny. Rozkvitnutú ulicu otvorili v predvečer 1. mája programom (pred)Májový bozk - koncertom

Bystríka a Roba Pappa, rozprávkovou hrou pre deti, tanečným vystúpením a v závere „rekonštrukciou“ balkónovej scény Rómea a Júlie v podaní Túlavého divadla, na ktorú poslúžil balkón Divadla Jána Palárika. Atrakciou pre zaľúbených je lavička s rozkvitnutou čerešňou, pod ktorou sa môžu bozkávať, zaujímavá je tiež možnosť vyfotiť sa s postavičkami živého komiksu.

Podujatie pripravili trnavská radnica, oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism pridala ponuku vychutnať si z mestskej veže z výšky 30 metrov pohľad na historické jadro mesta a jeho všetkými farbami hýriace Trojičné námestie. Túto možnosť budú mať záujemcovia až do ukončenia kvetinovej výsadby, a to denne do 18. hodiny. Zdroj: TASR

Kostnica sa zatiaľ nedočká dôstojnejšej prezentácie

zoznámi je z nej veľká maznáčka a mojka. Má tri roky a veľa lásky v sebe. Kontakt: 0903 151 444, 0903 450 832 (reklamný článok)

Trnava (TASR) - Najstaršia známa murovaná stavba v Trnave, románska pohrebná kaplnka s kostnicou - karner pri Bazilike sv. Mikuláša sa ani v tomto roku nedočká dôstojnejšej prezentácie. Hoci patrí k najvzácnejším pamiatkam mesta, je už tretí rok pod provizórnym prístreškom. Radnica ani v tomto roku nevyčlenila podľa primátora Vladimíra Butka prostriedky na inštalovanie kvalitnejšieho prekrytia. Karner objavili počas prác na bazilike v roku 2008, presné datovanie jeho vzniku nie je známe. Odborníci sa podľa typu použitého stavebného materiálu domnievajú, že to bolo ešte pred rokom 1238,

v čase, keď Trnava nemala štatút mesta. Stavba zanikla pravdepodobne pred rokom 1360, keď sa začalo na tom mieste s výstavbou gotického kostola. V podzemí karneru - v kostnici našli archeológovia pozostatky kostí neurčeného počtu Trnavčanov predchádzajúcich generácií, ktoré tam boli prenesené z priľahlého cintorína. Kopali do hĺbky takmer ôsmich metrov, je predpoklad, že kosti sú ešte zhruba v štvormetrovej neodkrytej vrstve. Nad kostnicou sa nachádzala rotunda. S priemerom deväť metrov je karner pravdepodobne najväčším objektom svojho druhu na území Slovenska,

románske sú známe zatiaľ iba dve. O túto pamiatku ihneď po ukončení prác prejavili veľký záujem nielen Trnavčania, ale i hostia. V súčasnosti sa dá karner navštíviť v rámci turistického okruhu Trnavou, samostatné otváracie hodiny nemal nikdy stanovené. Radnica hneď po ukončení reštaurátorských prác avizovala záujem získať prostriedky na adekvátnu prezentáciu a chcela upraviť aj okolie tejto sakrálnej pamiatky. Jedno ani druhé sa doteraz neudialo, hoci viceprimátor Bystrík Stanko pripustil možnosť pripraviť v tomto roku aspoň projektovú dokumentáciu. Zdroj: TASR


08105 Ferova linka PR clanok 215x135.indd 1

15.4.2014 16:00


014 18kt trnavadnes  
Advertisement