Page 1


Nehľadáte svojho miláčika? MARCEL Psík juck russel teriér bol nájdený v Modranke avšak bez čipu a odozvy hľadajúcich majiteľov skrsol na útulku. Povahou miernejšou ako je zvykom u tohto teriéra by sa mohol zavďačiť práve u vás v novej rodine.

GENET Tento asi trojročný psík sa potuloval po Križovanoch. Povahou veľmi prítulný, vyžadujúc si stále pozornosť, ak sa mu nedostáva a zostane uväznený v koterci žalostne narieka, nenechajte ho prosím dlho čakať v útulku.

Kontakt: 0903 151 444, 0903 450 832 (reklamný článok)

V Košiciach oslávila sto rokov Košice(TASR)- Okrúhleho životného jubilea, sto rokov, sa dožila 14.1.2014 Emília Rijavcová v košickom Domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Via Lux. Čulej starenke zaželal veľa zdravia do ďalších rokov zástup gratulantov, nechýbal spev ani narodeninové torty. Zablahoželať prišli okrem najbližších a pracovníkov zariadenia aj riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) Ondrej Bernát, a starostovia mestských častí Košice – Barca a Nad Jazerom František Krištof a Anna Jenčová. Podľa jej okolia je pani Rijavcová napriek vysokému veku aktívna, zaujíma sa o dianie a ochotne sa rozpráva na hocijakú tému od počasia až po politiku, len nohy ju už veľmi neposlúchajú. V minulosti dlhé roky žila v košickej Mestskej časti (MČ) Nad Jazerom, teraz je obyvateľkou MČ Košice Barca. Zdroj: TASR

Na sídliskách budú nové kontajnery na separovaný odpad Trnava (TASR) - Na trnavských sídliskách pribudnú v nasledujúcich dňoch nové kontajnery na separovaný zber druhotných surovín. Na každom stojisku nádob na odpad bude umiestnený minimálne jeden žltý kontajner na plasty, tetrapaky a plechovky od nápojov a tiež jeden modrý kontajner na papier. Nádoby sú označené veľkými nálepkami, ktoré občanom napovedia, čo do ktorého patrí. Doteraz sa tieto suroviny tiež separovali, ale do jedného kontajnera. Mesto Trnava v spolupráci so spoločnosťou A.S.A. sa rozhodlo pre tento krok po priaznivých skúsenostiach v mestskej časti Spiegelsaal II, kde boli žlté a modré kontajnery na triedený

zber umiestnené už od polovice roka 2013. Informovala o tom Jana Gmitterová z referátu komunikácie na trnavskej radnici. Autá spoločnosti A.S.A. budú zberať druhotné suroviny zo žltého i modrého kontajnera osve s cieľom zvýšiť efektivitu pri ďalšom triedení odpadu podľa požiadaviek odberateľov. Nemenej dôležitým výsledkom separovania bude aj zníženie množstva odpadu ukladaného na skládkach. “Veríme, že triedený zber sa stane pre väčšinu Trnavčanov samozrejmosťou,” uviedol Peter Novák z odboru dopravy a komunálnych služieb mestského úradu. Dodal, že samospráva sa obracia na Trnavčanov, aby novozavedený spôsob získavania

druhotných surovín rešpektovali a nevhadzovali do kontajnerov určených na triedený zber bežný komunálny odpad. “Obsah nádob je na triediacej linke ručne dotrieďovaný, a preto je veľmi nepríjemné, keď sa čisté druhotné suroviny znehodnotia čo i len jedným košom bežného komunálneho odpadu,” dodal Novák. Nový systém separovaného zberu druhotných surovín musí fungovať ako celok, preto bude zavedený aj v ostatných mestských častiach. Vo štvrtiach s prevažne rodinnými domami sa však zatiaľ bude realizovať formou vriec, o čom už boli občania informovaní letákom. Zdroj: TASR


Chudnutie pomocou jedálnička na mieru – podľa vášho metabolizmu Komplexná nutričná typológia nám umožňuje určiť presný typ vášho metabolizmu. Ak budeme vedieť, ako vaše telo príjma, spracováva a spaľuje rôzne druhy potravín, môžeme vám zostaviť výživový plán a jedálniček na mieru. Vďaka individuálnemu prístupu budete chudnúť tak, ako je pre vás geneticky prirodzené. Bez hladovania, bez väčšieho obmedzovania v jedle, bez jojo efektu. Pripravíme vám na mieru spôsob stravovania, ktorý je pre vaše telo najvhodnejší, aj s ohľadom na váš spôsob života, pohybové aktivity a prípadné zdravotné obmedzenia. Ako prebieha vstupná kontrola? Najskôr vás vyšetríme na lekársky certifikovanom prístroji Tanita. Dozviete sa, koľko máte v tele tuku a svalovej hmoty, koľko máte vnútrobrušného tuku, či máte náchyľnosť k osteoporóze a aký je váš metabolický vek (na koľko rokov sa cíti vaše telo). Zistíte teda, v akom stave je momentálne vaše telo a koľko kilogramov vzhľadom ku stavbe tela by ste mali zhodiť (alebo aj pribrať), aby ste sa dostali do optimálnej zdravotnej kondície. Následne s vami prejde výživový špecialista podrobný datazník týkajúci sa vašich stravovacích návykov, životného štýlu a vášho zdravotného Podporme “Trnavstvo” v nás Rozmýšľal som ako ideálne a bez veľkých rečí urobiť niečo pre naše mesto. Ako? Podporme ekonomiku Trnavy, urobme z nášho mesta ekonomickú silu, ktorá bude významne ovplyvňovať všetko, čo sa tu deje. Každá bohatá krajina, ku ktorej ostatní s úctou a závisťou pozerajú je takmer vždy bohaté národy.Mám na mysli ekonomicky bohatý štát či mesto. Pretože dnes sa už nebojuje len zbraňami, ale ekonomickými sankciami, subvenciami, škrtmi, a pod. Silná a sebestačná ekonomika vzbudzuje úctu a rešpekt. Podporme trnavské výrobky, nakupujme v našich obchodoch, konzumujme naše služby, vyrábajme a tvorme. Ty kúpiš odo mňa, ja od teba. Podporme sa navzájom. Čím viac peňazí zostane v meste, tým lepšie. Pomôžme si navzájom.Samozrejme, Trnava nie je New York, nevyrábame všetko, nedisponujeme mnohými službami, ale mnoho vieme sami ovplyvniť.Každý z nás. Začnime s tým, čo máme tu a teraz. Máme radu úspešných firiem, ktoré podnikajú a mnohé tu majú svoje sídlo. Nie sú dokonalé? Sme domáci, vieme na koho sa obrátiť, je to adresnejšie a menej anonymné ako sa sťažovať na nejakú vec vyrobenú v Ázii. Máme možnosť požadovať, kritizovať, nenechať sa odradiť, naprávať... a dosiahneme svoj cieľ. Potom už len dohliadnuť na radných pánov, aby nekradli a neplytvali s tým, čo nevytvorili a naše mesto bude prekvitať. Tibor Pekarčík Lepšia Trnava (reklamný článok)

stavu. Odpovede zo vstupného dotazníka a výsledky meraní spracuje špeciány počítačový program, navrhnutý lekármi a odborníkmi na výživu. Na základe nich vám pripravíme výživový plán na mieru. Ideálne je, ak klient podstúpi aj podrobné vyšetrenie krvi. Zisťujeme v ňom množstvo cholesterolu, cukru, homocysteínu a ďalších látok. To nám pomôže ešte viac zdokonaliť váš jedálniček. Toto vyšetrenie je však dobrovoľné a nemusíte ho podstúpiť. Čo je individuálny plán? Nami vypracovaný individuálny plán podľa Komplexnej nutričnej typológie obsahuje vzorový jedálniček a zoznam vhodných potravín, ktoré vám geneticky pomôžu spaľovať tuky i nevhodných potravín, ktoré vám v spaľovaní tukov bránia. Odporučíme vám aj prípadné iné pre vás vhodné zmeny v životnom štýle. Plán je zostavený vám na mieru, takže nebude pre vás ťažké ho dodržiavať, pretože sa nebudete musieť v jedle výrazne obmedzovať a nebudete mať hlad. A budete chudnúť! Čo sa deje na ďalších konzultáciach? Veľmi dôležitou súčasťou chudnutia sú pravidelné kontroly s výživovým špecialistom, ktorý vás bude kontrolovať, motivovať, podporovať i radiť vám... Chudnutie pre vás

bude takto jednoduchšie a rýchlejšie. Naši výživoví špecialisti sú veľmi dobre vyškolení, majú veľa skúseností s rôznymi typmi klientov. Sú špičkami vo svojom odbore. S nimi si chudnutie jednoducho užijete! Chcete aj vy individuálny „chudnúci“ plán na mieru? Môžete sa objednať na tel.: 0911 468 728, e-mail: tt.recepcia@svet-zdravia.sk

Adresa: Svet Zdravia Trnava, Pekárska 31, Trnava (reklamný článok)

Ľudia súhlasia s výstavbou jadrového zdroja

Zdroj: TASR

Jaslovské Bohunice (TASR) - Až 63 percent opýtaných obyvateľov miest a obcí v blízkosti Jaslovských Bohuníc súhlasí s výstavbou nového jadrového zdroja v tejto lokalite. Vyplynulo to z decembrového prieskumu, ktorý spracovala agentúra NMS Market Research SR pre Jadrovú energetickú spoločnosť Slovenska, a.s. (JESS). Prieskum bol zameraný na zistenie názorov v regióne, kde spoločnosť JESS plánuje v budúcnosti realizovať projekt nového jadrového zdroja. TASR o tom informovala Mária Adamová z prieskumnej agentúry. Ako vyplynulo z prieskumu, s výstavbou novej jadrovej elektrárne v lokalite Jaslovských Bohuníc

súhlasí a skôr súhlasí 63 percent obyvateľov dotknutého regiónu a 73 percent opýtaných obyvateľov žijúcich v lokalite do 10 km od plánovaného jadrového zdroja. Naopak s výstavbou nesúhlasí a skôr nesúhlasí celkovo 36 percent opýtaných a 26 percent obyvateľov obcí v bezprostrednej blízkosti. K otázke sa nevedelo vyjadriť zhodne 14 percent opýtaných. O tom, že Slovensko by malo byť energeticky sebestačné a nemalo by elektrickú energiu dovážať, nepochybuje celkovo 96 percent opýtaných a 94 percent obyvateľov obcí v bezprostrednej blízkosti plánovaného jadrového zdroja. Podľa oslovených respondentov jadrová elektráreň zároveň prispieva k stabilným cenám elektrickej energie, s čím úplne a skôr súhlasí celkovo 92 percent respondentov a 87 percent oslovených obyvateľov žijúcich v bezprostrednej blízkosti plánovaného zdroja. Rovnako sa väčšina respondentov, celkovo až 92 percent, stotožňuje s názorom,

že jadrová energetika je garanciou stabilných dodávok elektrickej energie. Celkovo 71 percent respondentov súhlasí a skôr súhlasí s tvrdením, že jadrová energia znižuje závislosť od dovozu ropy a plynu. Opačný názor zastáva 12 percent oslovených, 17 percent zaujíma skôr nesúhlasné stanovisko k tejto téme. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že obyvatelia miest a obcí sú presvedčení, že blízkosť jadrového zdroja im prinesie hneď niekoľko výhod a bude mať priaznivý vplyv najmä na zamestnanosť (celkovo 91 percent), prispeje k celkovému rozvoju regiónu (celkovo 76 percent) a rozvoju obcí, v katastroch ktorých bude nová jadrová elektráreň postavená (celkovo 74 percent). JESS vznikla 31. decembra 2009 zápisom do Obchodného registra. V spoločnom podniku má 51percentný podiel Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS), český partner projektu – skupina ČEZ – vlastní 49 percent akcií podniku. Základné imanie spoločnosti JESS bolo stanovené na viac ako 216 miliónov eur. Manažérska kontrola spoločnosti funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch partnerov. Vznik JESS odsúhlasila v novembri 2009 aj Európska komisia. Zdroj: TASR


Zaujímavosti z domova i zo sveta Švédska princezná Madeleine porodí v New Yorku Štokholm (TASR) - Švédska princezná Madeleine a jej americký manžel, bankár Christopher O’Neill sa rozhodli, že ich prvé dieťa príde na svet v New Yorku, informoval kráľovský palác v Štokholme. Uviedol, že manželia dospeli k tomuto rozhodnutiu po “starostlivom zvážení” a konzultácii s princezninými rodičmi, kráľom Karolom XVI. Gustávom a kráľovnou Silviou. Dieťa by sa malo narodiť koncom februára. Madeleine a O’Neill uzavreli manželstvo vlani v júni v Štokholme. Mladšia sestra korunnej princeznej Victorie je štvrtá v nástupníckej línii na švédsky trón. Švédsko je konštitučná monarchia, kráľ je hlavou štátu, ale jeho právomoci sú obmedzené na reprezentatívne povinnosti, pripomenula agentúra Associated Press. Zdroj: TASR V košickej zoo si možno adoptovať leva i pavúka Košice(TASR) - Košická Zoologická záhrada zaznamenala v minulom roku rekordných 70 adopcií zvierat, pri ktorých záujemcovia finančne prispievajú na kŕmenie či lepšie chovateľské podmienky vybraných obyvateľov zoo. Medzi adoptívnymi rodičmi sú jednotlivci, rodiny s deťmi, žiaci škôl, podnikatelia, ale aj starostovia, či poslanci samosprávy. “Väčšina z nich prichádza do zoo s cieľom adoptovať si zvieratko spontánne, ale sú aj záujemcovia, ktorí využívajú adopciu ako darček pri rôznych príležitostiach,” uviedla Eva Malešová z košickej zoo. Medzi adoptívnymi rodičmi je nemálo takých, ktorí každoročne prispievajú na chov svojho zvieratka. Stálych adoptívnych rodičov majú napríklad tiger ussurijský, surikaty vlnkavé, medvedík čistotný, páv korunkatý, belaňa tundrová, pytón kráľovský, kozy a ovce kamerunské. Najlacnejšie, už za 10 eur, si môžu záujemcovia adoptovať pavúka vtáčkara, listárku červenookú či klauna očkatého. Najdrahší je lev púšťový, ktorý stojí ročne 1660 eur. “Financie získané touto formou zoo využíva na pokrytie nákladov súvisiacich s kŕmením zvierat, ale tiež na zlepšenie chovateľských podmienok,” vysvetlila Malešová.V zoo sa na tradičnom stretnutí zišli adoptívni rodičia, milovníci zvierat a sympatizanti. Záujem o adopcie v košickej zoo rastie, v roku 2010 ich bolo 42, o rok neskôr o 20 viac. Adoptívni rodičia dostanú od zoo osvedčenie o adopcii a ich meno je uvedené pri výbehu adoptovaného zvieratka. Zdroj: TASR

Po zimných prázdninách sa chrípka zase rozbieha

Zdroj: TASR

Trnava (TASR) – V druhom kalendárnom týždni, od 6. januára 2014, zaznamenali v Trnavskom kraji výrazný vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a na chrípke podobné ochorenia. Spolu bolo v evidencii zdravotníkov 5088 pacientov s respiračnými ochoreniami a 789 s chrípkou. Rozdiel počtu prípadov v porovnaní s predchádzajúcim týždňom je v ukončení zimných prázdnin a návratom detí do škôl. Najvyššiu

chorobnosť zaznamenali v okrese Piešťany, informovala Dagmar Kollárová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave. U 3,1 % ochorení bol hlásený komplikovaný priebeh najčastejšie so zápalom prínosových dutín a zápalom stredného ucha. Z hľadiska stupňa intenzity výskytu je chrípka v Trnavskom kraji na úrovni sporadického výskytu, nebolo potrebné zatvoriť žiadne školské ani predškolské zariadenia. Zdroj: TASR

Kraj bude v roku 2014 hospodáriť s prebytkovým rozpočtom Trnava (TASR) – Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na rok 2014 je stanovený ako prebytkový. Prebytok bežného rozpočtu 3,7 milióna eur bude použitý na krytie istín splátky úverov. Kapitálový rozpočet je stanovený ako schodkový mínus 3,4 milióna eur, zdrojom krytia sú príjmové finančné operácie. V tomto roku rozpočet nepredpokladá použitie úverov, krajské zastupiteľstvo návrh hospodárenia na rok 2014 prijalo v závere roka 2013. Na strane bežných príjmov je 105 miliónov eur, čo je pokles o 2,13 % oproti roku 2013. Rozhodujúcu časť tvoria daňové príjmy vo výške 59,3

milióna eur. Z toho tvorí výnos dane z príjmu fyzických osôb 43,2 milióna eur, čo predstavuje o 2,79 % viac ako v roku 2013. Výnos z dane z motorových vozidiel je navrhnutý na 16 miliónov eur, čo je viac o 1,6 %. Kapitálové príjmy sú stanovené na 12,4 milióna eur, pričom 98 % sú príjmy z projektov Európskej únie a zvyšok nedaňové príjmy z predaja dubiózneho majetku a podobne. Príjmové finančné operácie sú stanovené na 4,3 milióna eur. Výdavky bežného rozpočtu sú na 101,3 milióna eur a kopírujú hladinu roku 2013. TTSK okrem iného počíta v roku 2014 s výdavkami na opravu strechy na

Strednej odbornej škole rozvoja vidieka a služieb s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, s ďalšími opravami na školách v Trnave, Galante i Piešťanoch, ráta sa s opravami na objektoch sociálnych služieb v Skalici, Seredi a Zavare. Rekonštruovať sa bude objekt Záhorskej galérie v Senici a balkón na fasáde Divadla Jána Palárika v Trnave. Z ciest sa na rad dostali úseky Kúty-hranica s Českou republikou, Trnava-Zeleneč, Veľký MederJahodná, v Smoleniciach, Zavar-Šúrovce a prostriedky pôjdu aj na rekonštrukciu mostu nad Váhom v Piešťanoch. Zdroj: TASR

PSA Peugeot Citroën Slovakia zvýšil medziročne výrobu o 15,5 % Trnava (TASR) - Spoločnosť PSA Peugeot Citroën Slovakia vyrobila v uplynulom roku spolu 248.405 vozidiel, čo je zatiaľ najviac v histórii automobilky. Trnavskému výrobnému centru sa tak napriek pretrvávajúcim ťažkostiam v dopyte na západoeurópskych trhoch podarilo v roku 2013 medziročne zvýšiť objem výroby o 15,5 %. Cestu k novým majiteľom si našlo 184.754 automobilov značky Peugeot 208 a 63.651 modelov Citroën C3 Picasso. Štruktúrou minuloročnej výroby, v ktorej takmer 60 % predstavovali vozidlá s emisiami 119126 g CO2/km, trnavská automobilka potvrdila dlhodobú orientáciu na vysoko-ekologické technológie. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Peter Švec. Na minuloročnom objeme v Trnave predstavovali päťdverové verzie vozidiel 85,5 %, zvyšných 14,5 % boli trojdverové. Model Peugeot 208 patrí medzi najpredávanejšie vozidlá vo svojej kategórii v Európe. “Pri výbere farby vozidla zákazníci uprednostnili

Zdroj: TASR

populárnu bielu, až 35 % z celkovej produkcie. Ďalej v poradí nasledovala šedá farba (15 %) a čierna (14 %),” dodal hovorca. Produkcia PSA Slovakia, ktorá je určená na export, smerovala vlani najmä do západnej Európy – Talianska, Veľkej Británie a Francúzska. Trnavské autá si svojich majiteľov našli aj vo vzdialenejších krajinách ako napríklad

Taiwan, Chile či Uruguaj. V štruktúre výroby podľa motorizácie prevládali motory BF – diesel 1.6 (30 %), potom CG – benzín EB2 (27 %), BD – diesel DV4 (24 %). V roku 2010 vyrobili v Trnave 186.140 vozidiel, v r. 2011 spolu 177.776 áut a v roku 2012 už 214.617 automobilov. Zdroj: TASR


Zaujímavosti z domova i zo sveta Súťaž v pretláčaní rukou vyvrcholila odrezaním uší Moskva (TASR) - Stávka je stávka a porazený si musí odrezať ucho, povedali si dvaja opití Rusi, ktorí súťažili v pretláčaní rukou. Súboj s neobvyklými pravidlami sa konal v Kemerovskej oblasti na juhozápade Sibíri, informovala polícia. “V priebehu alkoholického večierka sa rozhodli usporiadať súťaž v pretláčaní rukou a podľa pravidiel tohto opileckého turnaja si porazený musel odrezať ucho,” citovala z policajnej zápisnice agentúra RIA Novosti. Muž, ktorý prehral v prvom kole, však nebol spokojný s výsledkom, tak sa rozhodlo, že nasleduje druhé kolo - skončilo sa remízou. Po úsudku, že stávku treba spravodlivo naplniť, sa obaja sa dali do práce. Jeden si odrezal celé ucho, druhý len polovicu. Dvojica “zápasníkov” po súťaži skončila v nemocnici, podrobnosti o ich zdravotnom stave však nie sú známe, tvrdí polícia. K podobnému incidentu došlo v decembri aj v Novosibirsku. Počas flámu padlo rozhodnutie, že hostiteľ musí odrezať kúsok z ucha niektorému zo svojich hosťov. Tak sa aj stalo. Lekárom sa ho však podarilo dotyčnému prišiť späť. Zdroj: TASR Do bojnickej zoologickej záhrady prídu dve levice berberské Bojnice (TASR) - Bojnická zoologická záhrada bude v blízkej budúcnosti bohatšia o dve nové zvieratá. Sú nimi dve levice berberské, ktoré do nej privezú z Česka. Levice návštevníci zoo hneď neuvidia, musia byť totiž určitý čas v karanténe. Pre TASR to uviedla Anna Kohutková zo Zoo Bojnice. “Levice oficiálne predstavíme pri otvorení letnej turistickej sezóny spolu s otvorením nového výbehu pre levy, ktorým bude prerobená klietka orliakov a supov,” povedala Kohutková s tým, že dravce budú mať postavenú novú klietku nad plameniakmi. Bojnická zoo už jedného leva berberského má, Aslan z nemeckého Neuwiedu je jej obyvateľom od júna minulého roku. V tejto súvislosti sa bude zoo snažiť aj o odchov levíčat. “Samozrejme by sme boli veľmi radi, keby sa nám podaril aj odchov mláďat, no je to však veľmi ťažké a nemusí sa to podariť,” podotkla Kohutková. Tento druh leva v súčasnosti prežíva už iba v zoologických záhradách, pretože v prírode vyhynul. Kedysi obýval severnú časť Afriky. Zdroj: TASR

Na čo si dať pozor pri podávaní daňového priznania za motorové vozidlo Bratislava (TASR) – Podnikateľom na podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel za rok 2013 zostávajú už len tri týždne. Každý, kto využíval vlani auto na firemné účely totiž musí do 31. januára 2014 podať daňové priznanie. Pred zaplatením dane by si mali podnikatelia dať pozor najmä na to, v ktorom kraji majú automobil prihlásený. Ako totiž upozorňuje Finančné riaditeľstvo (FR) SR, daňové priznanie firmy podávajú v tom kraji, v ktorom majú automobil prihlásený. “V praxi to môže napríklad znamenať, že hoci firma sídli v Bratislave, kde podáva daňové priznanie na daň z príjmu, služobné autá môže mať prihlásené v Trenčíne, a teda daňové priznanie na daň z motorových vozidiel bude podávať v Trenčíne,”

upozorňuje hovorkyňa FR SR Patrícia Macíková. Ak má firma viac motorových vozidiel prihlásených vo viacerých krajoch, podáva viac daňových priznaní a platí daň v každom kraji osobitne. “Daň z motorových vozidiel je príjmom rozpočtu jednotlivých vyšších územných celkov (VÚC) a finančná správa túto daň len vyberá a následne posiela do rozpočtov jednotlivých žúp. Sadzbu dane tiež určujú jednotlivé VÚC,” dopĺňa Macíková. Podnikatelia môžu daňové priznanie podať v dvoch formách, a to v papierovej a elektronickej forme. “Elektronicky ho musia podať podnikatelia alebo ich zástupcovia, ktorí sú platcami dane z pridanej hodnoty. Pre nich je to jediný možný spôsob, ako môžu od 1. januára 2014 komunikovať s finančnou správou,”

Zdroj: TASR

upozorňuje Macíková. Daňové priznania na daň z motorových vozidiel môžu podať aj prostredníctvom nového portálu FR SR. Vytlačené formuláre sú už k dispozícii na všetkých daňových úradoch, pobočkách a kontaktných miestach. Zdroj: TASR

Sto chladničiek dostali verejné inštitúcie v Trnavskom a Nitrianskom kraji Galanta (TASR) - Praktické dary rozdal Samsung Electronics Slovakia verejným inštitúciám v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Nové moderné chladničky rovnomennej značky putovali do regionálnych nemocníc, domovov sociálnych služieb, organizácií v mestách Galanta, Sereď, Trnava a Nitra. Spoločnosť má výrobný závod v Galante, v ktorom zamestnáva ľudí prevažne z okolia Nitry a Trnavy. Od prezidenta firmy Kyung Jin Kima symbolicky prevzali predstavitelia inštitúcií vecné dary v podobe 100 chladničiek. Tie poputujú do viacerých

organizácií v Trnavskom a Nitrianskom kraji. “Naša spoločnosť podporuje aktivity zamerané na rozvoj trnavského a nitrianskeho regiónu. Viac ako 80 percent našich zamestnancov pochádza z týchto regiónov a my sa chceme podieľať na zvyšovaní kvality ich života,” povedal prezident spoločnosti s tým, že aj vďaka ľuďom, ktorí tu pracujú, dosahujú dnes pozoruhodné výsledky. Spomínaná spoločnosť na Slovensku podporuje a rozvíja komplexné aktivity v oblasti vzdelávania v materských, základných, stredných a vysokých školách, s presahom

do oblasti vedy a výskumu. Pomáha modernizovať technické vybavenie a vynoviť nemocnice, dlhodobo podporuje miestne komunity v oblasti kultúry, športu a ochrany historických pamiatok. Podporuje aj dobrovoľnícke aktivity zamerané na rozvoj regiónu. Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia v spolupráci s Občianskym združením Samsung Galanta podporila v roku 2013 viac ako 40 projektov v celkovej výške 550.000 eur a odovzdala vecné dary v hodnote takmer 100.000 eur. Zdroj: TASR

VÝSLEDKY PLAVCOV STU TRNAVA

Na záver roku plavecký klub STU Trnava hodnotil svoju činnosť v kalendárnom roku 2013. Je potešiteľné, že bolo čo hodnotiť. Trnavskí plavci totiž získali na letných a zimných majstrovstvách Slovenska vo všetkých vekových kategóriách 32 zlatých, 41 strieborných a 35 bronzových medailí. Spolu to teda bolo neuveriteľných 108 medailí! Dokázali sme tri krát zvíťaziť aj v najťažšej kategórii dospelých. V juniorskom výbere z nášho klubu reprezentovali Slovensko Barbora Križanová, Barbara Bartovičová, Juraj Klátik, Tomáš Púchly, Adam Halas, Natália Macková a Barbora Tomanová. Barbora Križanová a Barbara Bartovičová sa zúčastnili Majstrovstiev sveta juniorov v Dubaji. Tomáš Púchly obsadil na Európskom olympijskom festivale mládeže v Utrechte vynikajúce 9. miesto. Barbora Tomanová prekonala v minulom roku slovenský rekord v kategórii 12 ročných žiačok. Za týmito úspechmi

stojí predovšetkým kvarteto trénerov Ladislav Hlavatý, Tatiana Bergmannová, Rastislav Hlavatý a Ingrid Remišová. Najúspešnejšími plavcami STU Trnava za rok 2013 sa stali František Jablčník, Matej Daniš a Natália Janáčová v kategórii najmladších žiakov, Barbora Tomanová, Alexandra Rakayová a Tomáš Niedl v kategórii mladších žiakov, Natália Macková a Janka Mrázová v kategórii starších žiakov, Barbara Bartovičová a Tomáš Púchly v kategórii juniorov a Barbora Križanová v kategórii seniorov. To, že plavecký klub STU Trnava v roku 2013 opäť potvrdil dominantné

miesto v slovenskom plávaní, umožnila i podpora rodičov, sponzorov, ako aj výborná spolupráca s Materiálovotechnolo gickou fakultou STU v Trnave a Športovým Gymnáziom J. Herdu v Trnave. (reklamný článok)


Zima 2014

Januárové ceny padajúúúú www.arkadiatrnava.sk

-40%

014 03kt trnavadnes  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you