Page 1


OBČIANSKE ZDRUŽENIE STROM pri Domove sociálnych služieb, 917 02 Trnava, Stromová č. 35 Vážený darca, toto Občianske združenie zastrešuje a pomáha občanom Zdravotne a mentálne ťažko postihnutým, aby mali lepšie a dôstojnejšie podmienky na plnohodnotný život. V tomto období prebieha rekonštrukcia zariadenia, v ktorom boli doposiaľ umiestnení a financovanie náhradných priestorov je v štádiu riešenia. Vaše 2% zo zaplatenej dane, ktoré pošlete tomuto Občianskemu združeniu budú použité na financovanie prenajatých priestorov, nákup pomôcok potrebných na ich fyzický a mentálny rozvoj, financovanie športových a kultúrnych aktivít. IČO: 37984152 číslo účtu: 6835947005/1111 Za občanov so zdravotným a mentálnym postihnutím ĎAKUJEME Pomôžte trnavskému útulku, venujte 2 % z vašich daní Aj v roku 2012 môžete slobodne rozhodnúť o tom, čo sa stane s 2 % z vašich daní. Investujte ich pre opustené a nechcené psíky a pomôžteVašim príspevkom skvalitniť starostlivosť o ne a celý chod útulku v Trnave. Naše údaje: Združenie na ochranu zvierat Orešianska 1 917 00 Trnava IČO: 36095575 Tlačivá nájdete: Tins Trojičné námestie, Chovateľské potreby Štefánikova ulica, Chovateľske potreby Robotnícka ulica, Chovateľské potreby Dominik, za OD Jednota, Veterinárna klinika Zavarská cesta, Veterinárna klinika Bratislavská cesta, Útulok Orešianska cesta Alebo si ich môžete stiahnuť na stránke www.trnava.útulok.sk Prosíme, dajte už dnes vedieť o možnosti venovať 2 % z dane aj vašim priateľom, kolegom v práci či známym. Ďakujeme. Uzávierka Starohájskej Starohájska ulica v Trnave bude v sobotu 10. marca a v sobotu 17. marca 2012 od 6. do 18. hodiny uzavretá. Uzávierka sa týka sto desiatich metrov tejto miestnej komunikácie na úseku od križovatky s Tehelnou ulicou po vjazd na parkovisko medzi sídlom Trnavského samosprávneho kraja a Mestskou poliklinikou. Obchádzková trasa povedie po vjazde z Hlbokej ulice na Starohájsku smerom cez ulice Tehelnú, Bučiansku a Clementisovu na Starohájsku a naspäť. Vjazd z Clementisovej ulice na Starohájsku bude možný iba po vjazd na parkovisko medzi sídlom Trnavského samosprávneho kraja a poliklinikou.

Povinná identifikácia platieb od 1. marca 2012 Na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), účinnej od 1. marca 2012, pri platení poistného na sociálne poistenie, penále a pokút, sa stáva povinnosťou odvádzateľov poistného do Sociálnej poisťovne identifikovať platbu a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol. Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby, povinnej odvádzať poistné na sociálne poistenie (odvádzateľa poistného), ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Sociálna poisťovňa je od 1. marca 2012 povinná písomne oznámiť odvádzateľovi poistného jeho variabilný symbol, a to do ôsmich kalendárnych dní odo dňa doručenia prihlášky do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Pri prihlasovaní sa odvádzateľa poistného do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, údaj o variabilnom symbole na prijatom tlačive Registračný list FO, resp. Registračný list zamestnávateľa, vyplní Sociálna poisťovňa. Čo sa týka odvádzateľov poistného, registrovaných pred 1. marcom 2012, číslo pridelené Sociálnou poisťovňou odvádzateľovi poistného pri prihlásení do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred 1. marcom 2012 sa po 29. februári 2012 považuje za variabilný symbol a toto číslo budú používať pri platení poistného, pokút a penále ako variabilný symbol po 29. februári 2012.

Špecifický symbol označuje obdobie, resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba. Pri platení poistného na sociálne poistenie nepredpísaného rozhodnutím Sociálnej poisťovne je špecifický symbol číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktorý sa poistné na sociálne poistenie platí, v tvare MMRRRR (napr. marec 2012 je v tvare 032012). V prípade ak odvádzateľ poistného uhrádza poistné trvalým príkazom je špecifický symbol v tvare 88. Ak poistné so špecifickým symbolom 88 bude uhradené do 8. dňa kalendárneho mesiaca, bude platba pripísaná na obdobie predchádzajúceho mesiaca (napr. platba zaplatená od 9.3.2012 do 8.4.2012 bude pripísaná na obdobie marec 2012). Ak 8. deň kalendárneho mesiaca pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň, a pravidlo priradenia platby uvedené v predchádzajúcej vete platí rovnako. Pri platení poistného na sociálne poistenie, penále a pokuty, predpísaných rozhodnutím Sociálnej poisťovne, je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy. Pri platení poistného na sociálne poistenie zamestnávateľom z vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 139b zákona o sociálnom poistení, vykázaného na tlačive Výkaz poistného a príspevkov, špecifický symbol je číslo Výkazu poistného a príspevkov v štruktúre XX99RRRR, kde XX je mesiac, v ktorom boli zúčtované príjmy,

predtlač 99 a RRRR je rok, v ktorom boli príjmy zúčtované. Zamestnávateľ napríklad pri platbe poistného na sociálne poistenie z príjmov zúčtovaných v marci 2012, vykázaných na tlačive Výkaz poistného a príspevkov, uvedie ako špecifický symbol číslo tohto výkazu 03992012. Pri platbách odporúča Sociálna poisťovňa odvádzateľom poistného používať aj konštantný symbol, ktorý určuje účel platby. Pri platbách sa používajú nasledovné konštantné symboly: - KS 3118 poistné na sociálne poistenie zaplatené bezhotovostným prevodom - KS 3119 poistné na sociálne poistenie zaplatené hotovostným stykom - KS 3114 poistné na sociálne poistenie zaplatené na základe rozhodnutia - KS 1118 pokuta, penále zaplatené bezhotovostným prevodom - KS 1119 pokuta, penále zaplatené hotovostným stykom V prípade, ak odvádzateľ poistného pri platbe do Sociálnej poisťovne neuvedie variabilný symbol a špecifický symbol, spôsob zaevidovania a priradenia platby k obdobiu určí Sociálna poisťovňa. Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že za porušenie povinnosti platbu poistného na sociálne poistenie, penále alebo pokuty identifikovať a uviesť k nej variabilný a špecifický symbol, môže Sociálna poisťovňa uložiť odvádzateľovi poistného pokutu od 3,32 EUR maximálne do výšky 16 596, 96 EUR. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia tejto povinnosti. (reklamný článok)

Míting SDKÚ-DS bol v Trnave na trnavskú nôtu Trnava (TASR) – Na stretnutí SDKÚ-DS s voličmi v Trnave (8. marca ) sa ukázalo, že iba jeden z aktérov talkshow Sedem so zárukou nemá nejaké väzby na toto mesto. Moderátorka Elena Vacvalová a humorista Ján Snopko spomínali v Divadle Jána Palárika na šesť príjemných rokov nakrúcania relácie Dereš. Minister financií Ivan Mikloš má z Trnavy, ako povedal “veľmi dobrú manželku”, poslanec NR SR Ivan Štefanec svoju mamu a preto sa u nich doma fandilo Bílým andelom. Podpredseda strany Milan Hort vníma Trnavu ako tradične veľkého atletického súpera rodnej Dubnice a manžel Oľgy Feldekovej bol členom Trnavskej básnickej skupiny. To všetko na seba prezradili v úvode programu. Eugen Jurzyca aspoň dodal, že fandí ako minister školstva trnavským univerzitám a verí, že budú v rebríčku úspešnosti postupovať čoraz vyššie. V programe potom hostia talkshow odpovedali na otázku moderátorky, prečo je dobré ísť voliť. Diváci boli zvedaví aj na to, prečo sa strana javí v

konfrontáciách na politickej scéne podľa nich príliš mäkká. Ivan Mikloš uviedol, že šesť rokov sa mu napríklad nepodarilo dostať sa do televíznej alebo rozhlasovej diskusie s Robertom Ficom, ktorý sa takejto priamej konfrontácii s ním i s Mikulášom Dzurindom vyhýba. “Zato za posledných päť mesiacov bol s Jánom Figeľom sedemkrát v televízii a trikrát v rádiu,” konštatoval Mikloš. Milan Hort si podal niektoré médiá, ktoré podľa neho dostatočne nevenovali pozornosť v kauze Gorila takej veci, ako je prítomnosť Roberta Fica v sledovanom byte. “Nedoskúmali, čo tam vlastne robil, keď tam dokázateľne osemkrát bol,” dodal. Ivan Štefanec hovoril na tému kritizovaného “zlepenca”. Podľa jeho slov nie je nikde napísané, že viac strán vo vláde je niečo horšie ako jedna vládnuca strana. Ide skôr o výsledky. Diváci v publiku sa pýtali aj na to, či je ťažšie vyjsť s rozpočtom 500 eur na mesiac v domácnosti alebo so štátnym rozpočtom a tiež, aký postoj majú predstavitelia SDKÚ-DS k otázke povinného očkovania. Na stretnutie

ZDROJ: TASR

prišli vyše dve stovky sympatizantov a predstavili sa ďalší z kandidátov za SDKÚDS v sobotňajších parlamentných voľbách. Kvety pred divadlom dostali pri príležitosti MDŽ mnohé Trnavčanky od Ľudovíta Kaníka, krajského predsedu strany Milana Romana, prišiel Zoltán Horváth, Martin Fedor, Jozef Pobiecky. V programe vystúpil aj Peter Cmorik so skupinou, ktorý, aby sa nevymykal z “trnavského” rámca, v Trnave prežil niekoľko rokov so svojou trnavskou priateľkou. Zdroj: TASR


Yaris_Q1_MCT_215x135_SK.indd 1

1.3.2012 15:39:44


Zaujímavosti zo sveta i z domova Hoftych naordinoval Spartaku metalovú muziku Trnava (TASR) – Kým viaceré slovenské športy trpia finančnou podvýživou, futbalisti Spartaka Trnava majú dôvod na úsmev. Podľa slov trénera Pavla Hoftycha sa mužstvo po stránke materiálneho a finančného zabezpečenia vďaka vedeniu klubu nemá na čo sťažovať. Problémom bol len chýbajúci hudobný podmaz v kabíne, čo sa už ale taktiež rieši. “Vďaka šéfom klubu má mužstvo vytvorené veľmi slušné podmienky. Chystá sa tu výstavba nového štadióna, čo z pohľadu hráčov považujem za ďalšiu motiváciu strážiť si svoje miesto, prípadne sa sem vrátiť. Môžem povedať, že v predchádzajúcom pôsobisku sme mali ďaleko väčšie problémy s financiami. Tu sa veci riešia promptne a v prospech tímu. Trnavský hráč sa v súčasnosti nemá na čo sťažovať,” uviedol pre TASR český kormidelník. Ticho v kabíne “Bílich Andelov” v jarnej časti Corgoň ligy rozvíria rázne metalové rytmy, ktoré by mali nabudiť v súčasnosti tretí tím ligovej tabuľky v boji o majstrovský titul. “Najväčší problém, ktorý sme nedávno riešili, bolo ticho v kabíne, keďže tam nie je tam žiadna Hi-Fi súprava. Mužstvu som nakázal, aby z vlastných zdrojov niečo zohnali. Potrebujeme si tam pustiť nejakú živú muziku, povedzme metal v podaní slovenských a českých kapiel. Ponúkol sa Peťo Čvirik, že niečo donesie. Na to ho Ľuboš Kamenár podpichol, či je to na kazety, alebo už na cédečka. Snažíme sa to pred sezónou odľahčiť, ale ako hovorím, hráči môžu byť spokojní,” dodal Hoftych pre TASR. Zdroj: TASR Estónec si odskočil pre pivo v mobilnej saune Tallinn/Riga (TASR) - Estónsky milovník sauny (a piva) zaujal všetkých zvedavcov, keď si pre obľúbený mok odskočil v saune prerobenej na auto. Muž primontoval malú drevenú saunu na spodok ratraku, pohyb “domčeka na kolieskach” zabezpečila prevodovka. Potom sa 44-ročný Estónec, opásaný iba uterákom, vydal na takmer dva kilometre dlhú cestu do dediny Vörumaa. Cestou do obchodu s potravinami síce sauna postupovala iba krokom, ale dedinčania žasli. “Budem mať čoskoro 45 rokov, ale ešte stále sa vo mne skrýva dieťa,” zdôvodňoval muž svoju nezvyčajnú jazdu. Internet: http: //www.youtube.com/watch?v=6KZy6tm RVcY&feature=player_embedded Zdroj: TASR

Nové byty sú v Trnavskom kraji menšie a je ich menej Trnava (TASR) – Počet rozostavaných bytov na území Trnavského kraja sa vlani znížil o 769 na celkových 9933. Výstavba sa začala u 1890 bytových jednotiek, čo je menej o 703 ako v roku predtým, o 101 menej bolo aj celkových 2614 dokončených bytov. Najviac začatých stavieb v rámci Slovenska bolo v roku 2011 v Bratislavskom kraji (17,5 %) a za ním nasledoval Trnavský kraj s podielom 14,8 %. Aj v kategórii dokončených bytov bolo rovnaké poradie, podiel Trnavy bol 17,9 %. No priemernou veľkosťou úžitkovej plochy nových bytov (110,9 m2) sa zaradila až na predposledné miesto. Obytná plocha jedného bytu (69,9 m2) bola nižšia o 1,9 m2 ako celoslovenský priemer. TASR informoval Dušan Nemlaha z trnavského pracoviska Štatistického úradu SR. Najviac začali stavať vo veľkých okresoch Dunajská Streda (570 bytov) a Trnava (464). Ďalej nasledovali okresy Galanta (251), Piešťany (171), Senica (162), Hlohovec (159) a najmenej v okrese Skalica (113). Medziročný nárast bol iba v okrese Hlohovec (o 63 viac), pritom najvyšší

pokles bol v okrese Piešťany (o 50,9 % menej), ďalej v okresoch Trnava (o 41,1 %), Senica (o 23,9 %), Dunajská Streda (o 20,4 %), Galanta (o 19,6 %) a Skalica (o 5,8 % menej). Z okresných miest sa najviac bytov začalo stavať v Trnave (127), ďalej nasledovali ZDROJ: TASR mestá Skalica (50), Piešťany (47), Dunajská Streda a Hlohovec (zhodne po 30) a Senica (15). Z dokončených 2614 bytov bolo 1578 v rodinných domoch, prevažovali byty v súkromnom tuzemskom vlastníctve (93,2 %), 6,8 % bolo vo vlastníctve územnej samosprávy. Najviac dokončili štvorizobvých bytov, medziročne sa ich podiel zvýšil na 30,6 %. Podiel

jednoizbových bytov a garsóniek sa naopak znížil na 6,4 %. Z územného hľadiska sa najviac bytov dokončilo v okrese Trnava (838) a Dunajská Streda (575). Najväčšia priemerná úžitková plocha (132,4 m2) a tiež najväčšia priemerná obytná plocha (87,6 m2) bola v okrese Skalica. Najmenšie plochy stavali v okrese Senica (83,5 m2, resp. 62,1 m2). Zdroj: TASR

Na Slovensku zarábajú ženy menej ako muži

ZDROJ: TASR

Trnava (TASR) – Rodová nerovnosť ako jeden z vážnych problémov Európskej únie i Slovenska bola 5. marca témou okrúhleho stola na pôde Trnavskej univerzity. Podujatie za účasti poslankýň Európskeho parlamentu (EP), zástupcov štátnej správy i mimovládneho sektora sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a Dňa rovnosti odmeňovania. Zorganizovala ho Informačná kancelária EP na Slovensku pod názvom Rovnaká odmena za rovnakú prácu.V Európskej únii ženy zarábajú priemerne o 17,1 percenta menej ako muži, na Slovensku je to okolo 20 percent. “Niektoré dôvody rodovej nerovnosti sa dajú vysvetliť aj tým, že ženy majú dlhšie prestávky v pracovnej činnosti kvôli materskej a rodičovskej dovolenke.

Štatisticky však až 59 percent absolventov univerzít sú ženy, čiže dá sa očakávať, že ženy sú vzdelanejšie. Polovica dôvodov rodovej nerovnosti sa však nedá vysvetliť a je spôsobená priamou či nepriamou diskrimináciou,” p o v e d a l a poslankyňa EP Edit Bauer, ktorá je spravodajkyňou návrhu Správy o uplatňovaní rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť EP. Anna Záborská uviedla, že najväčší problém rodovej nerovnosti je v nedodržiavaní legislatívy. “Som presvedčená, že ďalšiu legislatívu ani nepotrebujeme, dôležité je pretaviť existujúcu do každodenného života,” povedala. Na Slovensku treba podľa nej nájsť niekoľko odvážnych žien, advokátov a bezplatnú právno-poradenskú službu a vyhrať zopár súdnych sporov. Poslankyňa Katarína Neveďalová zdôraznila, že na vrcholových riaditeľských postoch v súkromných spoločnostiach sú na pôde EÚ zamestnané len 3 percentá žien a na

vrcholových manažérskych postoch len 10 percent žien a vyslovila sa aj za zavedenie kvót do verejného života. Riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Oľga Pietruchová dodala, že v podnikateľskej sfére pracuje 58 percent mužov a 42 percent žien, pričom v nepodnikateľskej sfére je tento pomer opačný – 68 percent žien a 32 percent mužov. “Zamestnanosť žien s malými deťmi je u nás jednou z najnižších v rámci EÚ,” konštatovala. Podľa Oľgy Gyárfášovej z Inštitútu pre verejné otázky priepasť v odmeňovaní narastá s vekom, so vzdelaním a s dĺžkou praxe. Z prezentovaného prieskumu Eurobarometer vyplynulo, že 52 percent Európanov považuje rodovú nerovnosť za veľmi vážny či vážny problém (na Slovensku 44). Slováci za najdôležitejšie prejavy rodovej nerovnosti považujú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov (47), násilie páchané na ženách (43) a malý podiel žien v zodpovedných pozíciách v politike (32). Za najúčinnejšie opatrenia v boji proti rodovej nerovnosti Slováci označili transparentné platové tarify vo firmách (29), uľahčenie prístupu žien a mužov ku všetkým typom zamestnania (27) a uvalenie finančných sankcií na firmy, ktoré nerešpektujú rodovú rovnosť (26). TASR informovala Ivana Janíková Stavrovská z Informačnej kancelárie EP na Slovensku. Zdroj: TASR


Zaujímavosti zo sveta i z domova James Cameron plánuje oceánsky ponor Los Angeles (TASR) - Hollywoodsky režisér James Cameron sa už mnohokrát ponoril do štvorkilometrovej hĺbky k vraku Titanicu, teraz však plánuje ponor do takmer trojnásobne väčšej hlbočiny. Tvorca filmových hitov Avatar a Titanic vo štvrtok oznámil, že ešte tento mesiac plánuje ponor do najhlbšieho miesta na Zemi, 11-kilometrovej Mariánskej priekopy, ktorá sa nachádza v Tichom oceáne 320 kilometrov juhozápadne od ostrova Guam. Výprava bude najhlbším sólovým ponorom, čím Cameron prekoná vlastný rekord, ktorý vytvoril tento týždeň, keď sa pri pobreží Papuy - Novej Guiney v ponorke Deepsea Challenger ponoril do hĺbky osem kilometrov. Cameron bude prvou osobou, ktorá sa vydá na dno Mariánskej priekopy od roku 1960, keď sa tam ako prví v rámci expedície amerického námorníctva dostali Don Walsch a Jacques Piccard v batyskafe Trieste. Zdroj: TASR SR žiada z Bruselu 11 miliónov eur Bratislava (TASR) - Ministerstvo kultúry žiada prostredníctvom Úradu vlády SR na projekty týkajúce sa obnovy kultúrneho dedičstva z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 11 miliónov eur. Návrhy sa v najbližších dňoch majú predložiť do Bruselu. Pre TASR to potvrdil minister kultúry Daniel Krajcer (SaS). “Projekty sú rozdelené do dvoch skupín, jednou z nich je podpora konzervácie hradných ruín a druhou je sakrálne kultúrne dedičstvo,” priblížil. Zároveň vyzdvihol spoluprácu s úradom vlády, ktorý tieto návrhy na finančnú podporu podáva do Bruselu. Repertoár je podľa Krajcera veľmi široký a zaujímavý. Ministerstvo pri nich v spolupráci s pamiatkovými úradmi vychádzalo z top národných kultúrnych pamiatok. V prípade obnovy hradov ide o Lednicu, Považskú Bystricu, Lietavu, Slovanské hradisko Devín, ako aj o Rímsky vojenský tábor v Iži. Zo sakrálnych pamiatok sú to hrad Nitra a katedrála sv. Emeráma, kláštor v Hronskom Beňadiku, kláštor v Jasove, kde dlhodobo chátra knižnica s tisíckami kníh. Ďalej ide o súbor stredovekých evanjelických kostolov v Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach, ale aj v Rimavskom Brezove a Rimavskej Bani. Ďalšie návrhy sa týkajú areálu arcibiskupského paláca v Trnave a neologickej synagógy v Žiline. “Napokon spoločný projekt priamej spolupráce medzi naším Pamiatkovým úradom SR a nórskym pamiatkovým úradom súvisí s monitoringom pamiatok a stavom, v akom sa nachádzajú,” priblížil Krajcer. Celkovými cieľmi Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 je prispieť k redukcii hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty a posilniť bilaterálne vzťahy medzi prispievateľskými a prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančných prostriedkov v piatich prioritných sektoroch, pričom jedným z nich je aj ochrana kultúrneho dedičstva. Zdroj: TASR

Máte otázku v oblasti stavebníctva a hľadáte odpoveď? Pomôže vám naša poradňa. V pravidelnej rubrike, ktorú uverejňujeme každý týždeň, chceme aj vám poradiť s problémamy, ktoré sa týkajú stavebníctva, bývania a domácností. Aj vás trápia zarosené okná, praskajúce steny, vlhké múry...? Svoje otázky môžete posielať e-mailom na adresu redakcia@trnavadnes.com. Vaše otázky spolu s odpoveďami uverejníme pravidelne v tejto rubrike alebo si ich môžete prečitať aj na našom webe trnavadnes.com. Tam máte možnosť zapojiť sa do diskusie a podeliť sa o svoje skúsenosti a poznatky k uvedenej problematike. Veríme, že touto poradňou pomôžeme mnohým zbaviť sa problémov a zároveň poradiť iným, akým chybám sa v oblasti stavebníctva vyhýbať. Otázka: Prečo mi praská sadrokartonový strop v spojoch pri krbe? Strop je nový - na bungalove. Ďakujem Jakub Odpoveď: Pokiaľ praskajú špáry medzi stenou a SDK podhľadom je to preto, že stavba ešte „pracuje“ (zima - teplo), časom

to vypraská. Treba počkať 1-2roky a potom to treba opraviť a premaľovať. Otázne ešte je, či robotníci nechali nejakú “vôľu” pri stenách na jeho pohyb. Pokiaľ praskajú špáry medzi jednotlivými SDK doskami, môže to byť spôsobené práve chybnou konštrukciou, kedy sú sádrokartónové dosky pevne uchytené k profilu, ktorý je privrtaný ku stene. Otázka: Čo je dôležité pri výbere komína? Ďakujem čitateľ Odpoveď: Pri výbere komína je potrebné poznať komplexné technické riešenie a celkovú problematiku danej budovy. Veľa novodobých komínových systémov vám môže pre jeden konkrétny typ budovy dať na výber z viacerých variantov.V prvom rade je potrebné vychádzať z veľkosti budovy a tiež z toho, pre čo všetko budeme komín využívať. Najviac používaný býva pre kúrenie a pre okrasné krby. Ako univerzálne riešenie si môžete vybrať komínový systém, ktorý je viacúčelovo využiteľný pre všetky typy palív a je tak možné na neho dlhodobo napájať takmer všetky druhy tepelných

ZDROJ: TASR

spotrebičov. Medzi ďalšie dôležité kritériá pre výber a montáž komínového systému patrí usporiadanie danej konštrukcie, veľkosť plochy prierezu, spôsob použitia a v neposlednom rade návod, pomocou ktorého sa bude všetko montovať, prípadne na zákazku vyrábať. Veľa moderných systémov pre stavbu vášho budúceho komína by malo dokázať zaistiť produkciu a efektívne udržanie tepla vo vašom interiéri a to bez ohľadu na ročné obdobie. www.hyperbyvanie.sk redakcia Trnava dnes

Medzi najúspešnejšími športovcami mesta Peko s Kukuľkovou

Zdroj: Ivan Peko

Najúspešnejší športovci mesta Trnava roku 2011, usmievaví tréneri, pyšní rodičia a predstavitelia mestskej samosprávy, sa stretli v stredu 7. marca 2012 na pôde Obradnej miestnosti trnavskej Radnice, aby im primátor mesta Ing. Vladimír Butko

odovzdal ocenenia za ich prácu a dosiahnuté mimoriadne výsledky, ktoré zviditeľňujú samotných športovcov, ich trénerov, kluby a v neposlednej rade i samotné mesto Trnava. Medzi top športovcami mesta, ktorí dosiahli špičkové umiestnenia v najrozmanitejších športových odvetviach, si svoje miestečko vydobili aj naši talentovaní stolní tenisti - Štefan Peko a Tatiana Kukuľková. Príjemne strávené popoludnie poskytlo možnosť stretnúť sa so zástupcami nášho mesta, predstaviteľmi jeho športovej špičky, prehodiť pár priateľských viet a zvečniť sa na fotografiách v dobrej nálade so športovými legendami a

Zaistenie falzifikátov obuvi Dňa 08.03.2012 za účelom ochrany domáceho trhu vykonali colníci Colného úradu Trnava, Stanice colného úradu Senica - centrála kontrolu v maloobchodnej predajni textilu a obuvi v meste Senica. Pri kontrole colníci zistili, že v predajni sa nachádza tovar - obuv označená grafickou ochrannou známkou Burberry v celkovom počte 104 párov obuvi.

Z dôvodu podozrenia z porušovania ochrany práv duševného vlastníctva bol tento tovar trnavskými colníkmi zaistený v súlade s platnými colnými predpismi. So zisteniami bol bezodkladne oboznámený aj majiteľ ochrannej známky Burberry, ktorý potvrdil nadobudnuté podozrenie. Colný úrad Trnava v spolupráci s oprávnenou osobou, ktorá je majiteľom ochrannej známky, bude ďalej

najúspešnejšími športovcami mesta Trnava za rok 2011. Ocenení jednotlivci: Hana Dzurjanová, Samir Sahidi, Rastislav Kavoň (všetci šach), Štefan Peko a Tatiana Kukuľková (stolný tenis), Sarah Mária Juráková (tenis), Kristína Šmičková (squash), Erika Viteková (krasokorčuľovanie), Dávid Margitai (kickbox), Filip Praj (športová streľba), Juraj Klátik, Brabora Križanová, Tomáš Púchly (všetci plávanie), Ľuboš Malovec (cyklistika). Ocenení dospelí: Miroslav Karhan (futbal), Danka Barteková, Zuzana Štefečeková (obe športová streľba) Ocenené kolektívy: Angels (bejzbal), AŠK Slávia (basketbal), TC Empire (tenis) Ocenení za prínos k rozvoju športu: Roman Holekši (bejzbal), Milan Surgoš (Wu-shu), Jozef Svátek (džudo), Ernest Gubrický (hádzaná). Autor príspevku: Ivan Peko (reklamný článok)

konať vo veci ochrany práv duševného vlastníctva. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla ponúkaním zaisteného tovaru na trhu na predaj ako originálnych výrobkov bola majiteľom ochrannej známky predbežne vyčíslená na 15 000 eur. Po potvrdení, že ide o falzifikáty ochranných známok, bude tovar s cieľom ochrany domáceho trhu zničený. (Colný úrad Trnava)


Zaujímavosti zo sveta i z domova Holandský súd rozhodol o odškodnení modelky, ktorú prepustili pre “nadváhu” Amsterdam (TASR) - Holandská topmodelka Ananda Marchildonová vyhrala 7. marca súdny spor s modelingovou agentúrou Elite, ktorá s ňou po víťazstve v televíznej súťaži v roku 2008 odmietla podpísať kontrakt, pretože mala údajne nadváhu. Informoval o tom denník Algemeen Dagblad na svojej internetovej stránke. Dvadsaťpäťročná modelka zvíťazila v súťaži Next Top Model, sponzorovanej práve agentúrou Elite, ktorá úspešnej adeptke sľúbila kontrakt na 75.000 eur ročne. Namiesto toho jej zaplatili len 10.000 eur, pričom prácu jej nedali s odôvodnením, že má boky širšie o dva centimetre ako by mala mať. Súd rozhodol, že agentúra musí Marchildonovej doplatiť 65.000 eur, pretože je “na ponúkanú pracovnú pozíciu absolútne vhodná”. “Po takmer dvoch rokoch boja mi súd napokon dal za pravdu. Spadol mi kameň so srdca,” opísala svoje pocity známa holandská modelka na tlačovej konferencii. Zdroj: TASR

Veľtrh nábytku predstaví nové trendy v nábytkárskom odvetví

ZDROJ: TASR

Nitra – Nové trendy v nábytkárskom odvetví a súčasný dizajn predstavia vystavovatelia na 22. medzinárodnom veľtrhu Nábytok a bývanie, ktorý sa uskutoční na výstavisku Agrokomplexu v Nitre od 13. do 18. marca. Podľa projektovej manažérky výstavy Jarmily Lukáčovej sa na výstavnej ploche zhruba 20.000 metrov štvorcových predstaví vyše 400 firiem z rôznych štátov. „Každoročne sa k nám vracia približne 70 percent vystavovateľov. Popri slovenských a českých dizajnéroch sa prezentujú poprední výrobcovia z Talianska, Francúzska,

Rakúska, Nemecka, Fínska, Maďarska, Rumunska, Poľska, Pakistanu i niektorých ázijských štátov,“ uviedla. Veľtrh nábytku v Nitre každoročne navštívi približne 70.000 návštevníkov. Najväčšie zastúpenie na tohtoročnom veľtrhu bude mať z hľadiska skladby sortimentu nábytok do obývacích izieb, sedací nábytok, spálňový, kuchynský a predsieňový nábytok a doplnky do interiéru. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi sa zvýšil záujem vystavovateľov o prezentáciu krbov. „V tomto roku očakávame pestrú prehliadku nábytkárskych noviniek charakterizovaných prvkami slovenských dizajnérov. Títo sa zatiaľ mali možnosť uplatniť viac za hranicami Slovenska ako doma, kde ľudia s nižším príjmom dávajú často prednosť lacnému importovanému nábytku z Ázie bez ohľadu na kvalitu a vyhotovenie,“ uviedol odborný garant výstavy Stanislav Gregor. Väčšina domácich výrobcov a obchodníkov podľa jeho slov očakáva, že na veľtrhu získa zákazky na

celý rok. „V tomto smere nie je situácia slovenských výrobcov priaznivá, pretože na domácom trhu sa predáva najmä tovar importovaný zo zahraničia. Na tomto trvalo neúnosnom stave sa podieľa viac faktorov, ktorým chcú výrobcovia čeliť aj aktívnou účasťou na veľtrhu.“ Súčasťou veľtrhu nábytku je projekt Katedry dizajnu Vysokej školy výstavných umení v Bratislave Fórum dizajnu. Cieľom tohto projektu je podporiť autorský dizajn, jeho tvorcov - dizajnérov a v neposlednom rade i kvalitnú domácu sériovú produkciu. Špeciálny priestor vytvára Fórum dizajnu pre mladých autorov a študentov škôl, ktoré sa programovo venujú dizajnu nábytku. Pre tohtoročný 15. ročník výstavy Fórum dizajnu je charakteristická téma Drevo v interiéri. „Z histórie poznáme obdobia, ktoré sprevádzalo úsilie nahradiť drevo inými materiálmi, napríklad plastami, kovmi, sklom. V súčasnosti je viditeľný návrat k drevu a jeho využitie je čoraz aktuálnejšie,“ uviedla Lukáčová. Výstava Fórum dizajnu chce ukázať na nové prístupy dizajnérov a študentov dizajnu k možnostiam využitia dreva v súvislosti s bývaním. Zdroj: TASR


012_10kt_trnavadnes  

Tlačivá nájdete: Tins Trojičné námestie, Chovateľské potreby Štefánikova ulica, Chovateľske potreby Robotnícka ulica, Chovateľské potreby Do...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you