Page 1

EE C o do d ñarvos a n lum compa e a m o d e a i u r u que n, vo ra q des a u p e e ó a M anx losa viax eaprend acer P de f abu n pouco s podo f a h nun ades u quevo z a coñe on epar alt a. s f quen Con S st it u on a ción Esp año la

Curso 2011-2012


QUEN SON

OS MEUS PAIS

A MIÑA HISTORIA


Estes homes son moi importantes.Reuníronse un bo día e redactaron unha serie de normas que máis tarde chegaron a ser a nosa CONSTITUCIÓN de 1978.


Son un libro, o GRAN LI BRO detodos etodas os españois/as. No meu interior residealgo moi valioso: As NORMASquedebemos respectar ecumprir, eos DEREI TOSe DEBERESquetemos como cidadáns para poder convivir en paz. O Tribunal Constitucional vixía quetodo isto secumpra.


As rexións queintegran España teñen dereito a unha AUTONOMÍA

As cores da nosa bandeira son vermello, amarelo e vermello.Tamén temos un Escudo.

España éo noso país ea súa forma degoberno éunha MONARQUÍA PARLAMENTARIA votada polas persoas maiores de idade.

A Capital deEspaña será Madrid.

O castelán ou español éa lingua oficial do noso país edebemos coñecela. As outras linguas teñen a mesma importancia na comunidadeen quesefaleeo Estado deberespectalas e protexelas.


A unha casa  digna.

Dereitos e deberes van unidos e nunca se poden separar

Seremos maiores de idadeaos 18 años.

Toda persoa que naza en España será española.

Temos dereito á vida e a non ser maltratados.

Tod@s somos iguais ante a lei e non se nos pode discriminar por razóns de raza, sexo, relixión nin de nada.

A un medioambente saúdable.

Podemos pensar como queiramos e ter a relixión que nos apeteza.

Temos dereito a unha educación e sanidade gratuitas.

Temos o dereito e o deber de traballar e estudar.


Xa mevou facendo maior. O dĂ­a 6 de decembro de2011 cumplo 33 aniĂąos.


A bandeira de EspaĂąa inventouna o rei Carlos III para diferenciar aos nosos barcos dos dos outros paĂ­ses.

O noso escudo.


Aínda quenas vosas casas tomen as decisións importantes os vosos pais enais, seconfían en vos, porquesodes responsables, pódenvos deixar tomar as decisións quecreades oportunas no queserefireao voso dormitorio, por exemplo. Desta maneira concédenvos AUTONOMÍA para poñer os carteis quequeirades, cambiar a cama desitio, ou, calquera outra modificación que respecten as normas queas vosas familias establezan na casa.


ESPAÑA éun estado democrático que

Podemos pensar como queiramos eelexir aos nosos gobernantes

ten forma deMonarquía Parlamentaria. Frentea él está un REI, euns homes emulleres, votados polo pobo, quenos representan no PARLAMENTO ou CORTESXERAISque están formadas por:


EUSQUERA CATALÁN

GALEGO


A historia da miña vida foi como a das miñas sete irmáns. Sempre que os gobernantes de España poñíanse dacordo para crear entre todos un conxunto de normas xustas coas que convivir en paz e liberdade, chegaba un home cos seus amigos e dicía:

Estes homes eran os ditadores. E cando podían, destrozaban a Constitución provocando guerras. Sin ir máis lonxe, a mín estívomea punto depasar o 23 de febreiro de1981.


Constitución de1812 (Chamada “LA PEPA”).

Constitución de1869

Estatuto Real de 1834

Constitución de1876

Constitución de 1837

Constitución de1931

Constitución de 1845


Sofía Fazanes Souto Naiara Fernández Buján XoséAnxo Terán Comesaña Luís Alberto González Todosantos Marta Outes Álvarez Rafael Lores Rosal Moncho Comendador Mª Teresa Rivas

Unha idea de:


Recordades que a nosa Constituci贸n tivo pais?. A mi帽a irm谩, a Constituci贸n de 1931, si que tivo unha nai que se chamaba CLARA CAMPOAMOR

Mulleres ehomes, nenos enenas, temos os mesmos dereitos e deberes.

Presentación para entendelo mellor  

Así entra mellor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you