Vuosikertomus 2015

Page 1

Tiedekirjasto Tritonia

VUOSIKERTOMUS 2015


Sisältö

2

Paikalliset ja digitaaliset palvelut 2015.....................................4 Lähi- ja verkkopalvelut................................................................. 6 Vaasan yksiköt – palvelut uudistuvat ja muutto etenee..... 6 Allegro Pietarsaari......................................................................... 8 Nunnankatu Turku......................................................................... 9 Kokoelmapalvelut.......................................................................... 11 Koulutuspalvelut........................................................................... 14 Koulutus opiskelijoille.................................................................. 14 Edulab – koulutus henkilökunnalle........................................ 16 Julkaisu- ja tutkijapalvelut.......................................................... 18 Tapahtumat.................................................................................... 19 Deutsche Woche 9.3. – 14.3...................................................... 19 LittFest 5. – 7.11.............................................................................. 19 KITO-kirjastopäivät 24. – 25.8.................................................. 19 Henkilöstö.....................................................................................20 Henkilöstötilinpäätös..................................................................20 Työhyvinvointi............................................................................... 21 Tritonia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä....22 Tritonian edustajat eri toimielimissä ja työryhmissä...........22 Tritonia aktiivisesti mukana alan organisaatioissa..............22 Kansainväliset konferenssit ja osaamisen kehittäminen.. 23 Johtokunta ja johtoryhmä.........................................................25


3


Paikalliset ja digitaaliset palvelut 2015 Tritonia on korkeakoulujensa opiskelijoiden keskeinen opiskelupaikka. Moni viettää meillä useita tunteja päivässä opiskelemassa yksin tai ryhmässä. Kohtaamis-, opiskelu- ja inspiroivana paikkana kirjaston houkutteleva opiskeluympäristö on erittäin tärkeä korkeakouluille. Tritonian rakennus Vaasan yliopiston kampuksella Yliopistonrannalla Vaasassa on alusta lähtien osoittautunut hyvin suunnitelluksi tulevaisuutta ajatellen (future-proof). On tärkeää, että hoidamme rakennusta hyvin. Sen muotokieli on kestävä eikä vanhene uusien trendien myötä. Tähän sisältyy valoisuus, ilmavuus, suoralinjaisuus, lämmin puuväri, avaruus, merinäköala, houkuttelevuus. Opiskelijoiden varattavissa olevat lukuisat ryhmätyötilat, sadat houkuttelevat opiskelupaikat isojen ikkunoiden edessä merelle päin, avara ja ilmava rakennus korkeine kattokorkeuksineen tarjoavat paikan, jossa on tilaa antaa ajatusten lentää. Vuonna 2015 uusittiin ja modernisoitiin osa tilojen kalustoa, ja uudistusprosessi jatkuu. Nykypäivänä tarvitaan muunneltavia tiloja, joiden kalustusta voi muokata. Vuosien mittaan opetus ja opiskelutavat ovat muuttuneet, digitaalisuus on nyt osa kaikkea opetusta ja kaikkia opintoja. Vuoden aikana otettiin uusia tiloja käyttöön toimintaa ja digitaalisten oppaiden tekoa varten, kuten esim. EduLabin Ministudio ja muunneltavat tilat hybridi-oppimista varten. Vuokkokabinetti otettiin käyttöön muunneltavana ja rentona paikkana ohjausta ja pienimuotoisia kokouksia varten.

4

Rakennus suunniteltiin alun perin Vaasan yliopiston, Åbo Akademi Vasan ja Hankenin Vaasan kirjastona, kirjastopalveluita annettiin silloin 6000 opiskelijalle. Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia liittyivät Tritonia-yhteistyöhön kokonaan 2010. Silloin muuttivat ammattikorkeakoulujen tekniikan kirjastot Tritonia Yliopistonrantaan. Ammattikorkeakoulujen kirjastot Raastuvankadulla (Vamk) ja Sarjakadulla (Novia) jäivät rakennuksiinsa, joissa myös opetus tapahtui. Kun molemmat Vaasan ammattikorkeakoulut tiivistävät toimintansa yhä enemmän Palosaarelle, myös kirjastotoiminta siirtyy mukana. Seuraava muutto tapahtui viime vuoden kevätlukukauden jälkeen, kun Vaasan ammattikorkeakoulun Raastuvankadun kirjastosta siirrettiin kirjoja Yliopistonrantaan. Raastuvankadulle jäivät ainoastaan hoitoalan kirjat. Vuonna 2015 aloitettiin tulevan muuton suunnittelu ja valmistelu: Vuonna 2017 Sarjakadun ja Raastuvankadun hoitoalan kirjastot integroidaan Tritonia Yliopistonrantaan ja opetus siirtyy Medibothniaan. Tritonian Yliopistonrannan rakennuksen tilat ovat edelleen ne samat kuin vuonna 2001, mutta pitkäjänteisellä tilojen uudelleenorganisoinnin suunnittelulla, digitaalisilla palveluilla ja kokoelmien karsinnan avulla Tritonia pystyy antamaan kirjastopalveluita kaikille Vaasan 12 000 korkeakouluopiskelijalle vuonna 2017.


2015 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, kun Tritonia vastasi Novian kirjastopalveluista Turussa ja Raaseporissa. Pietarsaaressa Tritonia Allegron kirjastopalvelu löysi muotonsa. Yhdessä työstetyt toimintaperiaatteet ja palvelumuodot helpottavat yhteistyötä paikkakuntien välisestä etäisyydestä huolimatta. 2015 otettiin taas käyttöön sanat digitaalinen ja digitalisointi. Näitä käytettiin myös vuosituhannen vaihteessa, kun Tritonia perustettiin, mutta ne korvattiin myöhemmin sanoilla “verkkopohjainen” tai “elektroninen”. Nykypäivänä digitaalinen-sanan merkitys on paljon laajempi, kun yhteiskunta ja IT-tekniikka ovat kehittyneet. Vuonna 2001 visioitiin, että Tritonian kokoelmat kehittyisivät yhä enemmän digitaaliseen suuntaan. Tämä trendi jatkuu huikeaa tahtia. Uusia ja vanhoja painettuja kirjoja tarvitaan vielä, mutta suuri osa tieteellisiä lehtiä on nykyisin saatavissa ainoastaan digitaalisten lisenssien kautta. Lehdet ovat kaikkien käytettävissä kirjastossa sekä oman korkeakoulun verkoston kautta. Digitaaliset alakohtaiset oppaat antavat ohjausta tiedonhakuun tieteen sfäärissä. Christina Flemming Varajohtaja, johtaja 1.9.2015-31.1.2016

5


Lähi- ja verkkopalvelut

Vaasan yksiköt – palvelut uudistuvat ja muutto etenee Yliopistonrannan lainaus- ja tietopalvelu yhdistettiin vuoden vaihteessa ja itsepalvelua laajennettiin varausten itsepalvelunoudolla. Asiakkaan kannalta palveluprosesseihin tehdyt uudistukset näkyvät siinä, että kaikki asiakaspalvelutoiminnot löytyvät samasta kerroksesta ja yhdestä palvelupisteestä. Varauksia asiakkaat voivat noutaa joustavasti myös aamun itsepalveluaikaan. Muutosten seurauksena kirjaston omatoimisten automaattilainojen määrä on noussut 74,5 prosenttiin ja palvelupisteessä asiakaspalvelu on keskittynyt entistä enemmän neuvontaan ja opastukseen. Asiakaspalautetta kerättiin vuoden aikana Moodpointer-palautelaitteilla, jotka hankittiin Yliopistonrannan toimipisteen lisäksi myös Allegroon. Yliopistonrannan kyselyyn vastasi 3 kuukauden aikana reilu 1500 asiakasta. Heistä 91 % oli opiskelijoita.

6


Uudet verkkosivut ja Libguides-palvelu Verkkopalveluiden osalta vuoden aikana saatiin päätökseen kaksi isoa projektia, kun heinäkuussa julkistettiin Tritonian uudet verkkosivut ja lanseerattiin uusi Libguides-palvelu. Uudet verkkosivut on suunniteltu asiakaslähtöisesti: etusivulta löytyvät käytetyimmät palvelut, hakutoiminto on aiempaa kattavampi ja tekstejä on yksinkertaistettu ja lyhennetty. Lisäksi uudet sivut toimivat kaikilla laitteilla. Verkkosivuja täydentää Libguides-palvelu, joka sisältää eri alojen tiedonhakuoppaita. Oppaista löytyvät helposti kunkin alan keskeiset tietokannat sekä painetut ja sähköiset kirjat ja lehdet.

7

Raastuvankadun ja Sarjakadun muuttovalmistelut jatkuvat Vaasan yksiköiden yhdistyminen Yliopistonrantaan ja siihen liittyvät muuttovalmistelut etenivät toimipisteissä. Vuoden suurin ponnistus oli Raastuvankadun toimipisteen osittainen muutto Yliopistonrantaan. Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalouden ja matkailun opetus siirtyi keskustasta Palosaarelle ja sen seurauksena myös näiden alojen kokoelmat siirrettiin kesäkuussa Yliopistonrantaan. Raastuvankadun toimipisteeseen jäi pääosin hoitoalan aineistoa ja syksystä alkaen toimipisteessä lisättiin itsepalveluasiointia ja supistettiin aukioloaikoja. Myös Sarjakadulla muuton suunnittelu ja siihen liittyvät kokoelmatyöt jatkuivat ja terveysalan lehtien vanhimmat vuosikerrat muutettiin joulukuussa Yliopistonrantaan.


Allegro Pietarsaari Tritonia Allegron kolmas toimintavuosi Pietarsaaren Novian, Åbo Akademin ja Centrian korkeakouluyksiköiden yhteisenä kirjastona aloitettiin laajennetuilla aukioloajoilla lukukausien aikana, jotta pystyttäisiin paremmin palvelemaan iltaopiskelijoita. Maantaisin kirjasto oli avoinna klo 18 saakka. Panostettiin parempaan näkyvyyteen Campus Allegron sisällä. Runsas musiikkiaineisto (mm. CD-levyt, nuotit) nostettiin esille uudistamalla hyllyjärjestys. Kevään aikana painopisteenä oli nuottien ja muun musiikkiaineiston läpikäyminen ja RFID-luettelointi. Alakohtaisia oppaita (LibGuides) ÅA:n varhaiskasvatusta, Novian musiikkialaa ja visuaalista taidealaa varten tuotettiin ja otettiin käyttöön ennen syyslukukautta. Osana Tritonian lehtihanketta lähetettiin Allegron korkeakoulujen henkilökunnalle kysely, jossa kysyttiin mielipiteitä lehtien säilytysajoista. Moodpointer-kyselylaite otettiin käyttöön asiakaskyselyitä varten syksyllä 2015. Kysyttiin, mikä oli kirjastokäynnin tarkoitus sekä mielipiteitä asiakaspalvelusta. Järjestettiin kaksi kirjanäyttelyä: Green is good (vihreitä kirjoja) tammikuusta huhtikuuhun ja Sibelius 150 (juhlavuosi) toukokuusta joulukuuhun. Kirjasto osallistui Campus Allegron kirjamessuille 7.2., joilla oli myös kirjailijavieraita ( Juha Hurme, Wava Stürmer ja Lars Sund), kirjanvaihtoa, kirjamyyntiä, kilpailuja ja salonkikeskusteluja. Kirjasto oli poikkeuksellisesti avoinna lauantaina 10-16.

8


9

Nunnankatu Turku Vuosi 2015 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, kun Nunnankadun kirjasto oli osa Tritoniaa. Vuoden aikana jatkettiin Tritoniaan integrointia ottamalla käyttöön uudet rutiinit ja työohjelmat Tritonian toimintamallin mukaisesti. Esimerkkejä muutoksista: Myöhästymismaksut otettiin käyttöön, kyltitys päivitettiin Tritonian logolla, Tritonian kirjahankintasopimuksia noudatettiin, otettiin käyttöön Tritonian kokoelmaperiaatteet ja palveluperiaatteet sekä Tritonia Express-kirjakuljetuspalvelu Tritonian kaikkien yksiköiden kesken. Nunnankadun kirjastoa markkinoitiin Tritonia-kirjastona esittelemällä Tritonian uusia verkkosivuja sekä Novian verkkoaineistoja LibGuides-oppaiden kautta. Merenkulun alan käsikirjastossa annettiin kirjastopalvelua keskiviikko-iltapäivisin. Uusia verkkoaineistoja hankittiin merenkulun alan tarpeisiin (IMO, IMDcode, BIMCO). Nunnankadun kirjasto sai uusia tehtäviä Novian sisällä. Novian julkaisujen keruu siirrettiin kirjastoon. Uutena palveluna tarjottiin Novialle avoin tieteen ja tutkimuksen tuki (ATT-hanke Avoin tiede ja tutkimus).


10


Kokoelmapalvelut Digitaalisia oppaita (LibGuides), joiden avulla oli mahdollista hakea Tritonian painettuja ja digitaalisia kokoelmia korkeakouluittain ja aiheittain, työstettiin ja otettiin käyttöön 2015. Oppaat helpottavat Tritonian kokoelmien hakua. Oppaissa esitellään kokoelmia teksteillä, kuvilla ja videoilla. Tritonian oppaita on tuotettu kaikille viidelle korkeakoululle ja oppiaineille kunkin korkeakoulun kielikäytännön mukaisesti. Ylipistonrannan kokoelmia laajennettiin kesäkuussa 2015 16000 niteellä, jotka siirrettiin Raastuvankadun kirjastosta. Siirto meni joustavasti hyvän suunnittelun ja organisoinnin ansiosta. Karsintojen avulla pyrittiin yhä enemmän poistamaan Vaasan yksikköjen v. 2017 tapahtuvan yhdistymisen kannalta päällekkäistä aineistoa. Tritonian kokoelmaperiaatteet tarkistettiin 2015, periaatteet pätevät nyt kaikkiin Tritonian yksiköihin. Tritonia hankkii ja säilyttää ensisijaisesti aineistoa, joka kuuluu kehysorganisaatioiden tutkimukseen ja opetukseen niillä paikkakunnilla, joilla Tritonia toimii. Tritonian kaikkien kokoelmien evaluointia ja kehittämistä jatkettiin vuoden 2015 aikana. Kokoelma- ja koulutuspalveluiden yksikössä suunniteltiin yhdessä toimintaa. Digitaaliset aineistot Digitaalisten kokoelmien kehittämistä jatkettiin vuonna 2015. Uusia hankintoja tehtiin mm. lehtien evaluointiprojektin tulosten pohjalta. Digitaalisten aineistojen nimekemäärät kasvoivat ja niiden osuus tietoaineistomenoista nousi edelleen suhteessa painettuun aineistoon. Myös käyttötilastoissa näkyi kasvua sekä digitaalisten kirjojen että lehtien käytössä – esimerkiksi kotimaisen Ellibs-palvelun lainausmäärät kaksinkertaistuivat. Vuoden aikana osallistuttiin Kansallisen elektronisen kirjaston FinELibin e-kurssikirjapilottiin, jonka avulla saatiin käyttöön suosittuja nimekkeitä. Aineistojen käyttöä ja löydettävyyttä helpottivat uudet LibGuides-oppaat. Finna ja RDA Tritonia osallistui kansallisiin kehityshankkeisiin. Finna-hakupalvelua koskeviin ryhmiin ja koulutuksiin osallistuttiin, mutta Tritonian oman Finnan aloittamisessa päätettiin odottaa vuoden loppuun ajoitettua isoa ohjelmistoversion päivitystä. Luetteloinnin osalta seurattiin tarkasti uuden RDA-kuvailustandardin käyttöönoton valmisteluja ja henkilökunta osallistui kansallisiin koulutuksiin sekä järjesti omia työpajoja aiheesta. Lehdet Vuonna 2014 toteutettu mittava lehtien evaluointihanke jatkui osittain vielä 2015. Viimeisetkin Vaasan yliopiston oppiaineiden toivomat lehtitilaukset tulivat käyttöön vuoden alusta ja myös Åbo Akademin oppiaineille tehtiin lehtikysely. Vuodeksi 2016 ÅA:n kirjaston tilaamat yksittäiset ja painetut lehdet jouduttiin kuitenkin lakkauttamaan säästösyistä, joten kyselyn tuloksia pyritään hyödyntämään viimeistään 2017. Vuoden aikana lehtien parissa tehtiin paljon kokoelmatöitä: siirrettiin lehtiä ja muutettiin niitä Raastuvankadulta ja Sarjakadulta Yliopistonrantaan, määriteltiin lehtien säilytysajat ja päivitettiin tietokannan lehtitietueita. Kausijulkaisujen välittäjän kilpailutus oli ajankohtainen vuoden alussa ja uudeksi välittäjäksi 2016-2019 valittiin LM tietopalvelut.

11


12

Erikoiskokoelmat Tritonian erikoiskokoelmien käyttöön saattamista jatkettiin vuoden aikana. Ulkopuolista rahoitusta on saatu eri luettelointihankkeisiin, joiden painopisteenä on Tritonia Vaasan historiallisten koulukirjastojen vaalijana sekä Vaasa suomenruotsalaisen opettajakoulutuksen pääpaikkakuntana. Vaasan tyttökoulun kirjasto luetteloitiin Pohjanmaan liiton rahoituksen avulla. Osa kokoelman kirjoja asetettiin näytölle Suomen kirjastomuseoyhdistyksen näyttelyssä Tyttöjen maailma - tyttökoulujen kirjoja Vaasan kaupunginkirjastossa loppukesällä. Vaasan lyseon entiset oppilaat -yhdistys myönsi rahoitusta Vaasan lyseon historiallisen kirjakokoelman luettelointiin. Luettelointihanke alkoi marraskuussa ja jatkuu vuoden 2016 aikana. Harry Järvin mittavan kirjakokoelman luettelointia varten myönnettiin rahoitusta Harry Schaumanin Säätiöltä. Aloitettiin aineiston läpikäymisellä ja valikoinnilla. Harry Järvin ainutlaatuinen Kafkakokoelma luetteloitiin kokonaisuudessaan ja Tritonian entinen kirjastonjohtaja Vuokko Palonen esitteli sen Deutsche Wochen aikana maaliskuussa. Suomenruotsalaisen koulukirjakokoelman luettelointihanke saatettiin loppuun vuoden aikana Svenska kulturfondenin myöntämän rahoituksen avulla. Suomenruotsalaiseen koulukirjakokoelmaan sisältyy lähinnä suomenruotsalaisen peruskoulutuksen ja lukion oppimateriaalia 1960-luvulta nykypäivään asti. Suomenruotsalainen oppimateriaali on nyt haettavissa ja käytettävissä tutkimusta ja opiskelua varten. Kokoelmaa täydennetään jatkuvasti kustantamojen lahjoituksilla.


13

Kuva: Vaasan yliopiston viestint채


Koulutuspalvelut Koulutus opiskelijoille Tritonian viiden korkeakoulun opiskelijoille annettiin tiedonhankinnan koulutusta valtakunnallisten periaatteiden mukaisesti ja kunkin korkeakoulun kanssa sovitulla tavalla. Koulutusta on pidetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tiedonhankinnan koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden digitaalista kompetenssia, jotta he pystyvät taitavasti hakemaan ja arvioimaan tieteellistä tietoa erityyppisistä tiedonlähteistä. Vaasan yliopiston opiskelijoille annetaan opintopisteytettyä tiedonhankinnan koulutusta kahdella eri tasolla. Kaikille uusille opiskelijoille järjestetään pakollinen tiedonhankinnan kurssi jo ensimmäisen lukukauden aikana. Kandidaattivaiheen opiskelijoille annetaan kurssi, jonka tavoitteena on antaa syventäviä tiedonhankinnan taitoja sekä kehittää oman pääaineen keskeisten verkkoaineistojen tuntemusta. Koulutusta on pidetty suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Opintosuunnitelmiin kuuluvien kurssien lisäksi on järjestetty lyhytkestoisia tiedonhankinnan kursseja toiveiden mukaisesti maisterivaiheessa oleville opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle. Tiedonhankinnan opetustuntien määrä on laskenut yli 50 %:lla vuoden aikana. Tästä huolimatta kurssiosallistujien (opiskelijoiden) määrä on kasvanut. Muutos johtuu siitä, että kirjasto on siirtynyt massaluentoihin perustasolla, koska opetusresurssit eivät muuten riittäisi. Vaasan yliopiston avoimen yliopiston kautta on järjestetty viisi opintopisteytettyä tiedonhankinnan kurssia viidellä eri paikkakunnalla. Nämä kurssit on järjestetty verkkokursseina perus- tai kandidaattitasolla. Kurssit on pidetty suomeksi.

14


Åbo Akademi Vasan opiskelijoille on annettu tiedonhankinnan koulutusta kolmella tasolla. Perustasolla on annettu sovellettu tiedonhankinnan opetus uusille opiskelijoille, syventävällä tasolla opetus muuttuu aiheenmukaisemmaksi ja tiettyjen oppiaineiden osalta annetaan opetusta myös maisteritasolla. Kursseja annetaan laitosten kanssa sovitulla tavalla. Kurssit pidetään verkkokursseina Moodlessa sisältäen myös lähiopetusta. Myös jatko-opiskelijoille järjestetään tiedonhankinnan kursseja. Hankenin tiedonhankinnan opetus järjestettiin Introduktion till akademiska studier -kurssin puitteissa. Kandidaattiryhmille järjestettiin useita työpajoja tai luentoja yhteistyössä opettajien kanssa. Opetuksen osallistujamäärä on kasvanut 133:lla verrattuna edellisvuoteen. Sen sijaan annettujen opintopisteiden määrä on laskenut yli 50 %:lla. Tämä johtuu siitä, että Hanken on muuttanut osan perusopetusta siten, että kirjaston opetus ei oikeuta opintopisteisiin kaikkien kurssien osalta. Vaasan ammattikorkeakoulun tiedonhankinnan koulutusta annetaan sekä uusille opiskelijoille että opinnäytetyövaiheessa oleville opiskelijoille. Uusille opiskelijoille annetaan tietoa kirjastosta osana nk. orientoivia opintoja. Jatkokoulutusta annetaan pääsääntöisesti opinnäytetyövaiheessa suoritettavien tutkimusmenetelmäopintojaksojen yhteydessä. Tarvittaessa opetusta integroidaan myös muihin opintojaksoihin; esim. terveysalan koulutusohjelmiin liittyen järjestetään useita opetustilaisuuksia opintojen aikana. Opetuksen osallistuja- ja kokonaistuntimäärät eivät ole muuttuneet huomattavasti viime vuoden aikana. Tiedonhankinnan koulutusta ja opastusta on annettu Yrkeshögskolan Novian opiskelijoille kunkin koulutuksen tarpeiden mukaisesti. Perusopetusta annetaan ensimmäisen opintovuoden aikana, kun taas jatkokoulutusta annetaan opinnäytetyövaiheessa opettajien toivomusten mukaisesti. Yrkeshögskolan Novian opiskelijoille annetaan tiedonhankinnan opetusta Vaasan yksiköissä sekä Pietarsaaressa, Turussa ja Raaseporissa. Novian tiedonhankinnan opetuksen tunti- ja osallistujamäärät ovat kasvaneet vuonna 2015.

15


Edulab – koulutus henkilökunnalle Learning in Networks 1-4-koulutukset viiden korkeakoulun henkilökunnalle Vuonna 2015 LIN1-4-koulutuksiin osallistui yhteensä n. 900 osallistujaa. Tritonia EduLab tarjosi pedagogisen digitaalisen opetuksen ja tiedonhankinnan kursseja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. LIN1-kurssilla - Johdatus digitaaliseen opetukseen - oli 20 osallistujaa vuonna 2015. Uusi kurssi alkaa joka vuosi tammikuussa. Kurssi toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi, pidettiin myös asiantuntijaluentoja englanniksi. Hyvä yhteistyö Uumajan yliopiston kanssa jatkuu, kuten myös yliopistopedagoginen yhteistyö Åbo Akademin kanssa sekä yhteistyö PedaForum-verkoston kanssa.

EduLab on vuoden 2015 aikana toteuttanut tilauskursseja, osallistunut kehysorganisaatioiden digitalisointihankkeisiin sekä järjestänyt seminaareja ja webinaareja. Esimerkkejä ovat: VY:n Yhdessä oppiminen -hanke, Novian hoitoalan ja tekniikan alan henkilöstökoulutus, ÅA:n tutkimushankkeiden dokumentoinnin videokuvailu, Vamkin Office365-henkilöstökoulutus. Pedagogical Session for the Language Centre, tietoturva- ja Moodle-seminaareja on tarjottu kaikille viidelle korkeakoululle.

16


Ohjaus ja mediapalvelut Videoluentojen määrä kasvaa ja median integrointi tutkimus- ja koulutushankkeisiin yleistyy. Nk. flipped learning -menetelmän (käänteisen opetuksen) video-oppaiden ja video-ohjeiden käyttö lisääntyy. EduLab sisusti viime vuonna ministudion, jossa opettajat voivat tuottaa mediaa, luentoja, oppaita ja ohjeita omatoimisesti. Ohjausta ja tukea kysytään postereiden, digitaalisen esittelymateriaalin ja kuvaeditoinnin tekemiseen sekä tekijänoikeuksiin, tiedonhankintaan, pilvipalveluihin, Moodleen, Adobe Connectiin ja videoneuvotteluihin liittyen. Tritonian informaatikot ovat vuoden aikana tehneet video-oppaita, joissa esitellään Tritonian palveluja, esim. digitaaliset aineistot. Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin kieltenopettajat ovat tuottaneet videoita kielten opetukseen. Vaasan yliopiston henkilöstöhallinto on tuottanut henkilöstöhallinnossa käytettävien digitaalisten työvälineiden opastusvideoita. Vuoden 2015 aikana tuotettiin 124 opetusvideota. Videotuotantojen ohella on myös annettu muuta graafista palvelua, esim. tuotettu postereita sekä tehty valokuvaus- ja editointityötä. Vuoden aikana on pidetty 93 videoneuvottelua Tritoniassa EduLabin tuella.

Verkostot ja hankkeet Botnia-Atlantica -hakemusta vuosille 2016-2019 on valmisteltu. Vaasassa v. 2017 pidettävien Pedaforum-päivien suunnittelu on aloitettu. Vaasan yliopiston digitalisointihanke on aloitettu.

17


Julkaisu- ja tutkijapalvelut Yhteistyötä korkeakoulujen kanssa tiivistettiin vuonna 2015 tutkijapalveluiden kehittämiseksi. EduLabin lyhytkurssitarjontaa muokattiin vastaamaan tutkimuksen ja tutkijoiden tarpeita entistä paremmin. Kursseja pidettiin esimerkiksi viitteiden- ja aineistonhallinnasta, tieteellisten julkaisujen arvioinnista ja avoimesta julkaisemisesta. Kurssien tukena toimivat korkeakouluille yhteiset LibGuides-oppaat tiedonhausta, julkaisujen arvioinnista ja avoimesta julkaisemisesta. Tritoniassa seurattiin myös tiiviisti Avoin tiede -hankkeen etenemistä ja osallistuttiin hankkeen puitteissa järjestettyihin koulutuskokonaisuuksiin. Vaasan yliopisto Vaasan yliopistossa toteutettiin 2015 tutkimuksen arviointi, johon kuului paneeliarviointi ja Leidenin yliopiston CWTS-yksikön tekemä bibliometrinen analyysi. Tritonia toimi yhteystahona Leideniin ja osallistui myös SoleCRIS-tietojen tarkistamiseen ja täydentämiseen. SoleCRIS-tutkimustietokannan tallennuksien tarkistuksia jatkettiin yhteistyössä Vaasan yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden kanssa. Yliopiston tutkijakoulun kanssa tiivistyneen yhteistyön seurauksena EduLabin lyhytkurssitarjontaa täydennettiin erityisesti tutkijoille suunnatuilla kursseilla ja Tritonian asiantuntijat luennoivat myös muutamilla tutkijakoulun kursseilla. Tritonia vastaa Vaasan yliopiston julkaisusarjojen taittoprosessista, julkaisupohjan ylläpitämisestä sekä julkaisujen myynnistä ja jakelusta. Vuonna 2015 julkaistiin 35 julkaisua, joista 22 oli väitöskirjoja. Myös VAMKin kanssa neuvoteltiin yhteistyön aloittamisesta julkaisupalveluiden osalta.

18

Åbo Akademi ja Novia Maaliskuusta alkaen Åbo Akademi Vasan osalta julkaisutietojen tarkistamisesta on vastannut Åbo Akademin informaatikko. Tritonia järjesti vuoden aikana koulutusta Åbo Akademin henkilökunnalle tutkimustietokanta Arturin käytöstä. Tarvittaessa Tritonia on myös tarjonnut tutkijoille apua väitöskirjan kansien viimeistelyssä. Vuoden aikana osa Novian julkaisutietojen tarkistuksesta siirrettiin kirjaston hoidettavaksi.


Tapahtumat Deutsche Woche 9.3. – 14.3. Saksalainen viikko järjestettiin kolmatta kertaa Tritoniassa yhteistyössä Saksan kielen ja kirjallisuuden yksikön ja Goethe-Institutin kanssa. Saksalaisen viikon avasi juhlallisesti Itävallan suurlähettiläs Elisabeth Kehrer. Viikon muut tapahtumat koostuivat tuttuun tapaan elokuvista, esitelmistä ja työpajoista. Aiempia vuosia laajemmassa ohjelmassa oli mukana myös viininmaistajaiset ja Voice of Finlandista tutun Diana Drathenin keikka.

19

Saksalaisen viikon yhteydessä esiteltiin ensimmäistä kertaa Tritonian Franz Kafka -kokoelmaa ja avattiin Kafkanäyttely. Kafka-kokoelma on osa Harry Järvin lahjoittamaa yksityiskirjastoa. Tiedotusvälineissä saksalainen viikko ja Kafka-kokoelman avaus saivat ennätysmäärän huomiota ja tapahtumaan osallistui enemmän ihmisiä kuin koskaan aiemmin.

KITO-kirjastopäivät 24. – 25.8. YHL:n valtakunnalliset KITO-kirjastopäivät järjestettiin Tritoniassa 24.-25.8. teemalla Nyt ku, sit ku – Missä mennään?. Järjestäjinä toimivat Tritonia ja YHL. Ohjelman aiheina olivat muun muassa koulutuksen muuttuvat vaatimukset ja työyhteisö. Kaksipäiväinen seminaari keräsi yhteensä 68 osallistujaa ympäri Suomea.

LittFest 5. – 7.11. Tritonia oli jälleen mukana järjestämässä kaksikielistä kirjallisuusfestivaalia Vaasa Littfest Vasaa. Tapahtuman teemana oli tällä kertaa Eläin ja ihminen ja festivaali avattiin Tritonian auditorio Nississä 5.11 seminaarilla Eläinten vallankumous! Miksi eläimet valtaavat kirjallisuuden?


Henkilöstö Henkilöstötilinpäätös Vakituinen henkilöstö Tritonian henkilöstössä tapahtui merkittäviä muutoksia vuoden 2015 aikana. Tritonian johtaja Raija Löytölä erosi määräaikaisesta tehtävästään 1.9. alkaen, ja määräaikaisena johtajana toimi Christina Flemming 1.9.–31.12.2015. Lisäksi Tritonian kolme atk-suunnittelijaa siirtyi Vaasan yliopiston alaisuuteen, ja palveluiden turvaamiseksi solmimme sopimuksen Tritonian ICT-palveluista Vaasan yliopiston kanssa. Näiden muutosten vuoksi Tritonian Vaasan yliopiston henkilökunta väheni. Tritonian vakituisesta henkilöstöstä 22 kuului Vaasan yliopistoon, kahdeksan Åbo Akademihin, joista yksi on töissä Pietarsaaren yksikössä, seitsemän Yrkeshögskolan Noviaan, joista yksi työskentelee Pietarsaaressa, kaksi Turussa ja yksi Raaseporin yksikössä. Kuusi henkilöä kuului Vaasan ammattikorkeakouluun ja kaksi Svenska handelshögskolaniin.

20

Kuvio 1. Vakituinen henkilöstö korkeakouluittain 31.12.2015 Henkilöstö Vuonna 2015 henkilöstön keski-ikä oli 46,5 vuotta vuoden lopussa. Vuonna 2015 eläkkeelle jäi kaksi henkilöä. Kokoaikaisessa työsuhteessa oli 82 % ja osa-aikaisessa työsuhteessa oli 18 % Tritonian henkilöstöstä 31.12.2015. Vakituisessa työsuhteessa oli 80 % ja määräaikaisessa työsuhteessa 20 % henkilöstöstä vuoden -15 lopussa. Suhde on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna.


Henkilötyövuodet korkeakouluittain Kirjaston henkilöstöresursseja parhaiten kuvaava luku on henkilötyövuodet. Tritoniassa tehtiin vuonna 2015 yhteensä 47,2 henkilötyövuotta, hiukan vähemmän kuin vuonna 2014. Esim. ilta- ja lauantaipäivystäjiä ei palkattu vuonna 2015. Tässä luvussa ovat mukana kaikki Tritonian yksiköt Vaasassa, Pietarsaaressa ja Turussa. Henkilötyövuodet jakaantuivat korkeakoulujen kesken seuraavasti: Taulukko 1. Henkilötyövuodet 2014–2015 VY ÅA Novia VAMK Hanken

2014 26,3 7,4 5,8 6,4 1,9 47,8

2015 24,0 7,6 7,1 6,3 2,2 47,2

Tritoniassa tarvitaan eri alan asiantuntijoita. EduLab-yksikössä työskentelee opetusalan ammattilaisia. Kirjastossa on kirjastoalan ammattilaisten lisäksi hallintohenkilökuntaa toiminnan ylläpitämiseen. Muiden asiantuntijoiden, joihin kuuluu myös hallintohenkilökunta, henkilötyövuodet laskivat vuodesta 2014, koska Tritonian IT-henkilöt siirrettiin Vaasan yliopistolle keväällä 2015. Kaikkien eri asiantuntijoiden henkilötyövuodet jakaantuivat seuraavasti: Taulukko 2. Henkilötyövuodet Kirjastoammatilliset Muut asiantuntijat EduLab Muut Ulkopuolinen rahoitus

35,5 4,3 4,4 2,7 0,3 47,2

Työhyvinvointi Työhyvinvointiin sisältyy itsensä kouluttaminen, jotta selviydymme muuttuvista työtehtävistämme. Tritoniassa kannustetaankin henkilökuntaa osallistumaan omaa työtä tukeviin koulutuksiin. Etäkoulutukset ovat olleet suosittuja ja talon omat kokoukset järjestetään etäyhteydellä, jotta kaikkien toimipisteiden henkilökunta voi osallistua. Vuonna 2015 kertyi Tritonialaisille yhteensä 221 koulutuspäivää. Tritonian henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua 2–5 päivän henkilökuntavaihtoon Suomen yliopistokirjastoissa. Lisäksi henkilökunnalle järjestetään omien korkeakoulujen puitteissa työhyvinvointitempauksia ja virkistyspäiviä, joihin henkilökunta mielellään osallistuu. Yhteisöllisyydestä huolehditaan Tritoniassa, jotta varmistetaan hyvä yhteishenki monikielisessä viiden työnantajan työympäristössä. Siinä olemme onnistuneet järjestämällä Tritonialaisten yhteisiä tapahtumia.

21


Tritonia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä Tritonian edustajat eri toimielimissä ja työryhmissä Johtaja Raija Löytölä ja syksyllä 1.9. alkaen johtajana toiminut Christina Flemming edustivat Tritoniaa Suomen yliopistokirjastojen neuvostossa, FinELib-konsortiossa ja Linnea2-konsortiossa. Raija Löytölä toimi myös Kansallisen sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston puheenjohtajana ja Kansallisen kirjastoaineiston kuvailun ohjausryhmän jäsenenä. Varajohtaja Christina Flemming edusti Tritoniaa Suomen yliopistokirjastojen neuvoston varajohtajien foorumissa ja sen tietoaineistoverkon ohjausryhmässä. Lisäksi hän toimi Vaasa LittFestin ohjausryhmän jäsenenä ja Åbo Akademin Didaktiska dimensioner i digitalt lärande -hankkeen jäsenenä. Varajohtaja Marita Ahola toimi Suomen yliopistokirjastojen neuvoston edustajana Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointityöryhmässä. Ahola edusti Tritoniaa ja Vaasan ammattikorkeakoulua ammattikorkeakoulujen AMKIT-konsortiossa ja oli myös sen johtoryhmän jäsenenä. Osastopäällikkö Johanna Glader edusti Yrkeshögskolan Noviaa AMKIT-konsortiossa. Jonna Hahto toimi AMKIT-konsortion edustajana Kansallisen digitaalisen kirjaston/Finnan käytettävyystyöryhmässä. Hahto edusti Tritoniaa Suomen yliopistokirjastojen neuvoston Finnatyöryhmässä.

22

Tritonia aktiivisesti mukana alan organisaatioissa Christian Nelson toimi Finlands svenska biblioteksföreningin puheenjohtajana ja Isabel NygårdAnturaniemi rahastonhoitajana. Susanne Holmlund toimi yhdistyksen osalta European Bureau of Library, Information and Documentation (EBLIDAn) hallituksen varajäsenenä toukokuun loppuun saakka. Marita Ahola oli Suomen tieteellisen kirjastoseuran hallituksen jäsenenä ja Anne Aro seuran informaatiolukutaitotyöryhmän jäsenenä. Maria Byholm edusti Åbo Akademita ja Anu Ylitalo Vaasan yliopistoa Peda-forumissa, yliopistoopetuksen ja oppimisen kehittämisen verkostossa.


Kansainväliset konferenssit ja osaamisen kehittäminen Christian Nelson osallistui Finlands svenska biblioteksföreningin puheenjohtajan roolissa IFLA World Library and Information -konferenssiin. Tämä kirjastoalan suurin konferenssi järjestettiin 15.21.8.2015 Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa teemalla ”Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation”. Lisäksi Nelson vieraili myös Lundissa, jossa pidettiin Svensk biblioteksförenings biblioteksdagar 5.-7.5. Isabel Nygård-Anturaniemi osallistui Svensk biblioteksföreningin konferenssiin ”Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande” Uuumajassa 23.-24.3.2015. Susanne Holmlund otti osaa EBLIDAn vuotuiseen hallitustapaamiseen ja konferenssiin (EBLIDA Annual Council Meeting & EBLIDA-NAPLE Conference) Riiassa 7.-8.5. Marita Ahola osallistui 24.-26.6. Lontoossa järjestettyyn LIBER-konferenssiin. Christina Flemming osallistui 31.8.-3.9. Maltalla järjestettyyn ElPub-konferenssiin (International Conference on Electronic Publishing). Hän otti myös osaa yhdessä Maria Byholmin kanssa NUASkonferenssiin (Nordic Association of University Administrators) Aarhusissa Tanskassa 18.-19.11. Byholm vieraili lisäksi Uumajassa yliopistopedagogiikan konferenssissa 8.-9.10. Kansainvälisten konferenssien lisäksi Tritonian työntekijät osallistuivat lukuisiin kansallisiin koulutuksiin ja konferensseihin. Yhä suurempaan osaan koulutuksista on mahdollista osallistua etäyhteydellä, mitä mahdollisuutta on Tritoniassa käytetty ahkerasti. Yksi vuoden ajankohtaisista teema-alueista oli tieteen ja tutkimuksen avoimuus. Avoin tiede-hanke tarjosi aiheeseen liittyen laajan koulutuspaketin, johon myös Tritoniasta otettiin osaa.

23


24


Johtokunta ja johtoryhmä Tritonian johtokunta 2015: rehtori Tauno Kekäle, pj, Vaasan ammattikorkeakoulu professori Nina Pilke, varapj, Vaasan yliopisto professor Peter Björk, Hanken prorektor Wilhelm Fortelius, Yrkeshögskolan Novia professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto professor Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi opiskelija Tommi Halkosaari, VAMOK opiskelija Ville Ojala, VYY tietoasiantuntija Christian Nelson, Tritonian hlökunta sivistystoimenjohtaja Christina Knookala, Vaasan kaupunki

toimialajohtaja Elina Martin professori Seija Virkkala planerare Kristina Wallin förvaltningschef Kjell Heir professori Timo Vekara överbibliotekarie Pia Södergård opiskelija Matilda Sjöholm, Novium opiskelija Rafael Rantanen, VYY informaatikko Susanne Holmlund erityisasiantuntija Sari Tarvonen, Vaasan kaupunki

Tritonian johtoryhmä 2015: Tritonian johtaja Raija Löytölä (31.8.2015 saakka) Varajohtaja Christina Flemming (ma. johtaja 1.9.2015 alkaen) Ma. varajohtaja Maria Byholm (1.9.2015 alkaen) Varajohtaja Marita Ahola (30.9.2015 saakka) Ma. palvelupäällikkö Jonna Hahto (1.10.2015 alkaen) Hallintopalveluiden koordinaattori Anne Koiranen Osastopäällikkö Gunilla Jansson (31.5.2015 saakka) Osastopäällikkö Johanna Glader (1.6.2015 alkaen) Henkilökunnan edustajat: Kirjastosihteeri Isabel Nygård-Anturaniemi Kirjastosihteeri Vesa Perkiömäki Sijaiset: Informaatikko Jonna Hahto (30.9.2015 saakka), informaatikko Mari Mäkynen Asiantuntijat: Tietoasiantuntija Christian Nelson (1.9.2015 alkaen) Kääntäjä-tiedottaja Ann-Sofie Källund (1.9.2015 alkaen) Julkaisut Aro, A. & Kokko, M. (2015). Verkostoituminen tuo lisäarvoa – into, uudet ideat ja yhdessä oppiminen. Signum : kirjasto- ja tietopalvelulehti. 48:1, 22-25. http://ojs.tsv.fi/index.php/signum/article/view/49759/14800 Ylitalo, A. & Byholm, M. (2015). Korkeakouluopettajien pedagogisen digitaalisen osaamisen edistäminen kansainvälisenä yhteistyönä toteutetun MOOC-kurssin avulla – Case KVOOC 1 ‐kurssi pedagogisesta digitaalisesta kompetenssista. Yliopistopedagogiikka 1/2015.

25


TIEDEKIRJASTO TRITONIA www.tritonia.fi dux@tritonia.fi kannet Jonna Hahto taitto Merja Kallio