Vuosikertomus 2017

Page 1

Tiedekirjasto Tritonia

VUOSIKERTOMUS 2017


SISÄLTÖ

JOHTAJAN VUOSIKATSAUS ........................................................................... 4 PAIKALLIS- JA VERKKOPALVELUT ................................................................ 6 KOKOELMAPALVELUT .................................................................................... 10 KOULUTUSPALVELUT...................................................................................... 12 JULKAISU- JA TUTKIMUSPALVELUT ......................................................... 16 TAPAHTUMAT .................................................................................................... 18 HENKILÖSTÖ JA TALOUS ............................................................................. 20 TRITONIA KANSALLISESSA JA KANSAINVÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ ................................................................................................ 22 TRITONIAN HENKILÖKUNNAN JULKAISUT, ESITELMÄT JA POSTERIT ..................................................................................................... 24 JOHTOKUNTA JA JOHTORYHMÄ .............................................................. 25 TRITONIA MEDIASSA ..................................................................................... 26


1635

107

TUOTETTUA OPINTOPISTETTÄ

394

EDUKLINIKKA -OHJAUSTA

409 243

FINNA-KÄYNTIÄ

548 968 LAINAA JA UUSINTAA

261 000 KÄVIJÄÄ

7783

KIRJAHANKINTAA

LYHYTKURSSIA (EDULAB)

2735

UUTTA ASIAKASTA

791 875 FINNA-HAKUA

537

AUKIOLOPÄIVÄÄ

186 800

RFID-TARROITETTUA KIRJAA

722 978 VERKKOKIRJAA

346 053 PAINETTUA KIRJAA


JOHTAJAN VUOSIKATSAUS Uusi strategia ja johtokunta

Keskittämisen taustalla oli VAMKin ja Novian opetustoiminnan siirtyminen Palosaaren kampukselle Alereen.

Tiedekirjasto Tritonia on Pohjanmaan suurin tieteellinen kirjasto. Vuonna 2017 käynnistettiin Tritonian uuden strategian toimeenpano vuosille 2017-2020. Uusi johtokunta aloitti työnsä ja valitsi puheenjohtajakseen Vaasan yliopiston markkinoinnin professori Pirjo Laaksosen.

Kirjastopalvelujen keskittämisellä saatiin aikaan tilasäästöjä ja voitiin turvata laajemmat aukioloajat palvelujen käyttäjille. Yliopistonrannan toimipiste oli auki koko kesän ja palveli kesäopiskelua.

Projektit toimintaa vahvistamassa

Missionsa mukaisesti Tritonia tukee korkeakoulujensa opiskelua, opetusta ja tutkimusta tarjoamalla aineisto- ja ohjauspalveluja sekä digipedagogisia opetuksen kehittämispalveluja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tritonia on myös kaikille avoin tieteellinen kirjasto.

Tiedekirjasto Tritonian vuoden 2017 toiminnassa painottuivat lukuisat projektit. Vuoden näkyvin projekti oli Peda-forum –päivät, jotka järjestettiin Tritonian koordinoimina Vaasan korkeakoulujen yhteistyönä. Tapahtuma kokosi elokuussa lähes 400 korkeakouluopetuksen kehittäjää Palosaarelle.

Kaikissa Tritonian kehyskorkeakouluissa on laadittu opetuksen digitalisaatiota edistäviä linjauksia. Tritonialle digitaalisen opetuksen lisääntyminen on näkynyt EduLabin pedagogisten asiantuntijoiden toimeksiantojen kasvussa.

Vuoden toinen suuri projekti oli kirjaston siirtyminen RFID- eli radiotaajuiseen etätunnistusteknologiaan, joka sujuvoittaa jatkossa sekä asiakkaiden omatoimilainausta että henkilökunnan työprosesseja.

Tutkijoiden tarvitsemia infrastruktuuripalveluja on rakennettu yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Tieteellisillä kirjastoilla on pitkä perinne metadatatyöstä, joten on luontevaa, että kirjastoissa hoidetaan tiedejulkaisujen validointitehtäviä ja pohditaan data-aineistojen metadatakysymyksiä. Tässä työssä Tritonia on mukana.

Alkuvuodesta valmisteltiin YH Novian kirjastotoiminnan siirtoa Turussa Åbo Akademin kirjastolle. 1.8. alkaen YH Novian kirjastohenkilökunta Turussa siirtyi Åbo Akademin palvelukseen ja YH Novia ostaa kirjastopalvelut Turussa Åbo Akademilta.

Laajemmat palvelut keskittämisellä

Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke Higher Education Learning Lab HELLA käynnistyi loppuvuodesta Tritonian EduLabin koordinoimana.

Vuosi 2017 oli ensimmäinen vuosi, jolloin kaikki Tritonian Vaasan palvelut olivat keskittyneet Yliopistonrantaan.

4


Lisäarvoa asiakkaille kouluille: kohti UX:aa

ja

korkea-

korkeakoulun henkilöstöön kohdistuneina lomautuksina. Kirjasto pidettiin kuitenkin auki lomautusten ajan, mutta rajoitetuimmin palveluin.

Käyttäjien tyytyväisyyttä Tritonian palveluihin mitattiin vuonna 2017 kansallisella käyttäjäkyselyllä. Oli ilahduttavaa, että Tritonian asiakkaat arvioivat Tritonian palveluiden onnistumisen kokonaisuutena paremmaksi kuin aikaisempina vuosina.

Tritonian toiminnan lisäarvo kehyskorkeakouluille punnitaan kyvyssä tuottaa hyötyä korkeakoulujen opetukselle, tutkimukselle ja tki-toiminnalle. Pohjanmaan suurimpana tieteellisenä kirjastona Tritonia tukee myös alueen elinikäisen oppimisen tarpeita.

Kirjaston palvelujen kehittämisessä on siirrytty vähitellen kokoelmalähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen. Palvelujen ja tilojen kehittämisessä on Tritoniassa otettu vasta ensiaskeleita käyttäjäkokemuksen (User Experience UX) hyödyntämisessä.

Unescon Maailman muisti -rekisteriin Joulukuussa Tritoniassa iloittiin suuresta huomionosoituksesta: Tritonian erikoiskokoelma Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling valittiin Unescon kansalliseen Maailman muisti – rekisteriin.

Tritonian kehyskorkeakouluissa oli meneillään monenlaisia rakenteellisia uudistuksia vuonna 2017 ja myös kehysorganisaatioiden taloudellinen tilanne heijastui Tritonian toimintaan, mikä näkyi yhden

Kiitän Tritonian henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita tuloksellisesta vuodesta! Tritonian johtaja Anne Lehto, toukokuu 2018

5


PAIKALLIS- JA VERKKOPALVELUT, VAASA

UUTTA TEKNIIKKAA PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN TUEKSI Käyttäjäkyselyt palveluiden uudistamisen tukena

Vuosi 2017 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, kun Tritonian Finna-hakupalvelu oli koko vuoden käytössä ja kaikki Vaasan palvelut olivat keskittyneet yhteen toimipisteeseen Raastuvankadun ja Sarjakadun yksiköiden yhdistyttyä Yliopistonrantaan. Keväällä juhlittiin myös Novian ja VAMKin yhteisen Campus Alleren avajaisia.

Asiakaspalautetta kerättiin tänäkin vuonna Moodpointer palautelaitteella toteutetuilla kyselyillä. Lisäksi Tritonia osallistui AMKIT-konsortion järjestämään laajaan kansalliseen käyttäjäkyselyyn, josta Tritonian toimipisteiden asiakkailta saatiin vastauksia yhteensä 789.

RFID-projekti ja palveluiden automatisointi

Konkreettisina esimerkkeinä käyttäjäkyselyiden perusteella tehdyistä uudistuksista ovat opiskelijatoiveiden mukaan ideoitu ja kalustettu uusi rento Kvarken-lounge sekä aamuaukioloaikojen lisääminen. Aukioloaikoja laajennettiin lisäämällä yksi tunti itsepalvelua aamuihin 8-9.

Paikallispalveluissa vuosi oli vilkas. Maaliskuussa otettiin käyttöön uusi palautusautomaatti ja samaan aikaan kilpailutettiin myös tuleva RFIDtunnistejärjestelmä, joka mahdollistaa entistä helpomman itsepalvelun ja tehostetun aineiston seurannan.

Asiakas- ja tietopalvelun tueksi otettiin käyttöön chat-palvelu, joka oli kevään ensin kokeilussa Vaasan yliopiston tiedonhaun kursseilla. Syksyllä chat-toiminto laajennettiin myös verkkosivuille.

Kokoelmien RFID-tarroitus ja uuden laitteiston - lainausautomaattien, lukijoiden ja hälytysporttien - käyttöönotto asiakaspalvelussa ja kokoelmatoiminnoissa oli vuoden suurin projekti. Kesäelokuun ajan koko henkilökunta osallistui kokoelmien RFID-tarroittamiseen eli ”riffaukseen”, yhteensä käsiteltiin yli 186 800 nidettä! Toimintojen uudistus tekniikkavetoisesti jatkui myös kassamaksuissa, kun käteismaksuista luovuttiin ja käyttöön otettiin uusi nykyaikainen kassaohjelma.

6


VUODEN KOHOKOHDAT ★★ ★★ ★★ ★★

RFID-projekti Uusi Kvarken-lounge AMKIT-käyttäjäkysely Laajennetut aamuaukioloajat

7


AMKIT-KÄYTTÄJÄKYSELY 2017

789

VASTAAJARYHMÄT YLIOPISTONRANTA

VASTAAJAA

1 % MUUT

45%

578

YO

YLIOPISTONRANNASTA

54% AMK

30

ALLEGROSTA

KIRJASTON PALVELUT KOKONAISUUTENA (KA) VERTAILU VUOSITTAIN

3,79

4,11

4,27

2010

2013

2017

TÄRKEIMMÄT PALVELUT TOP 5 YLIOPISTONRANTA

PALVELU 1. Aineiston lainaus, palautus, varaus ja lainojen uusiminen 2. Kurssikirjat tai tenttikirjat 3. Finna-hakupalvelut 4. Painetut kirjat 5. Kirjaston henkilökunnan asiantuntevuus / Kirjaston aukioloajat

8

TÄRKEYS (KA) 4,79 4,77 4,64 4,62 4,55


TRITONIA, PIETARSAARI

ALLEGRON VUOSI Toiminta Yrkeshögskolan Novian, Centria ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteisenä korkeakoulukirjastona Pietarsaaressa jatkoi sovitun toimintamallin puitteissa. Åbo Akademin päätös siirtää Pietarsaaren toimintansa Vaasaan kesällä 2018 tarkoitti, että myös Tritonia Allegron sopimus irtisanottiin vuodesta 2019 lähtien. Syksyllä aloitettiin neuvottelut ja suunnittelu muuttuneista kirjastopalveluista Yrkeshögskolan Novian ja Centria ammattikorkeakoulun Pietarsaaren toiminnalle.

TRITONIA, TURKU NOVIA

NUNNANKADUN VUOSI Kirjastotoiminta jatkui keväällä Nunnankadulla, tavoitteena oli, että kirjastopalvelut toimisivat hyvin muuttovalmisteluista huolimatta. Henkilökunta käytti paljon aikaa kirjakokoelman evaluointiin, karsintaan ja poistoihin. Kirjojen siirtäminen, tietokannan vaihto ja Tritoniasta irtautuminen toteutettiin suunnitelmien mukaisesti ja henkilökunta siirtyi Åbo Akademin palvelukseen 1.8. Novian e-aineistoja hallinnoi Åbo Akademin kirjasto, ja Yrkeshögskolan Novian ja Åbo Akademin sopimus ostopalveluista on voimassa 1.8.2017 alkaen.

9


KOKOELMAPALVELUT

UNESCON TUNNUSTUS ERIKOISKOKOELMALLE Uusi Finna-hakupalvelu auttaa löytämään Tritonian painettuja ja elektronisia kokoelmia. Myös tieteellisten lehtien artikkelit ovat helpommin löydettävissä, kunhan asiakas on kirjautunut oman korkeakoulunsa Finna-portaaliin.

käytön kaikkien käytettävissä olevien painettujen kokoelmien lisäksi. RDA (Resource Description and Access) on luettelointistandardi, joka ohjaa kirjastoaineiston kuvailua määrittelemällä mitkä tietoelementit kuvaillaan ja mitä kuvailuun sisältyy. Henkilökunnalle järjestettiin RDA-luetteloinnin syventyvä koulutus (RDA otettiin käyttöön Tritonian Finnassa syksyllä 2016).

Tritonia tarjoaa yhteiskirjastona Yliopistonrannassa viiden korkeakoulunsa lisensioitujen tietoaineistojen (e-kirjojen, e-lehtien, tietokantojen) paikallis-

10


UNESCON MAAILMAN MUISTI Åbo Akademin omistama Tritonian erikoiskokoelma Vasa svenska lyceumin kirjasto ml. Oskar Ranckenin kokoelma valittiin Unescon kansalliseen Maailman muisti –rekisteriin vuonna 2017. Unescon Maailman muisti -ohjelma pyrkii suojelemaan maailman arkisto- ja kirjastoperintöä, parantamaan sen saavutettavuutta sekä lisäämään tietoisuutta tämän perinnön olemassaolosta ja merkityksestä.

Harry Järvin kirjakokoelman luettelointihanke jatkui Svensk-Österbottniska Samfundetin myöntämän rahoituksen avulla. Kirja- ja kirjastohistorian, sotahistorian ja filosofian kirjoja sekä harvinaisuuksia luetteloitiin.

Matti Pohdon syntymästä 200 vuotta, Vasa svenska lyceumin kirjaston harvinaisuuksia (15.12.-). Åbo Akademin omistama Vasa svenska lyceumin kirjasto ml. Oskar Ranckenin kokoelma valittiin 15.12.2017 Unescon kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin. Nimitys huomioitiin näyttävästi myös Pohjalaisen ja Vasabladetin artikkeleissa.

Vaasan lyseon entiset oppilaat ry:n myöntämän rahoituksen avulla luetteloitiin valmiiksi Vaasan lyseon historiallinen kirjakokoelma. Kokoelma käsittää noin 120 hyllymetriä ja se on saatavissa lukusalilainaan kirjastossa. Vuoden aikana järjestettiin seuraavia kirjanäyttelyjä: Suomi 100 Juhlanäyttely,

11


KOULUTUSPALVELUT

KOULUTUS OPISKELIJOILLE Tritonia tuottaa viidelle kehyskorkeakoululleen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi opiskelijoiden tiedonhankinnan opetusta, joka vahvistaa korkeakouluopinnoissa ja työelämässä välttämättömiä digitaalisen tiedonhankinnan taitoja.

kinnan opetusta tuotettiin 1.–3. vuoden opiskelijoille integroituna mm. korkeakouluopiskelutaitojen ja tutkimusmenetelmien opintojaksoihin. Keväällä 2017 kaikki Raastuvankadun ja Sarjakadun yksiköistä Alereen muuttaneet VAMKin ja Novian sosiaali- ja terveysalan opiskelijat opastettiin Tritoniaan ja sen tietopalveluihin.

Vaasan yliopisto

Henkilökohtaista tiedonhaun ohjausta annettiin tilauksesta kaikkien kehyskorkeakoulujen opiskelijoille varsinkin opinnäytetyön tukena. Tiedonhankinnan verkko-oppimateriaaleja tuotettiin Libguides-verkko-oppaina ja video-oppaina.

Vaasan yliopistolle ja Vaasan yliopiston avoimelle yliopistolle tuotettiin opintopisteytettyjä tiedonhankinnan opintojaksoja osana aloittavien opiskelijoiden orientoivia opintoja, kandidaattiseminaareja sekä englanninkielisten maisteriohjelmien opintoja. Gradu- ja seminaariryhmille tuotettiin räätälöityjä tiedonhankinnan opetuksia.

Åbo Akademi ja Hanken Åbo Akademin Informationskompetens 1–3 -opetus annettiin osana orientoivia opintoja, kandidaatti- sekä gradu- ja jatko-opintoseminaareja. Vaihtoopiskelijoille järjestettiin englanninkielisiä tiedonhankinnan opastuksia. Hankenin tiedonhankinnan opetus toteutettiin osana orientoivia opintoja ja seminaareja ruotsiksi ja englanniksi.

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia Vaasan ammattikorkeakoululle ja Yrkeshögskolan Novialle tiedonhan-

12


TH-KOULUTUSTILASTOT

OPETUSTUNNIT

OSALLISTUJAT

162

1668

74

557

223

11

347

101

116

1123

71

145

3057

13

OPINTOPISTEET

1089

151


14


EDULAB

KOULUTUS HENKILÖKUNNALLE LIN 1–4-koulutukset viiden korkeakoulun henkilökunnalle

EduLab valmisteli yhteistyössä partnerikorkeakoulujen kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutuksen kehittäminen –kärkihankehakemuksen, joka hyväksyttiin helmikuussa 2017.

Tritonian EduLab tuotti neliportaista digipedagogiikan Learning in Networks 1–4-asiantuntijakoulutusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. LIN1–2opintojaksot (10 op) ovat myös osa Åbo Akademin yliopistopedagogiikan perusopintoja (25 op).

HELLA – Higher Education Learning Lab -hankkeessa 1.8.2017–31.12.2019 pilotoidaan uusi korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuus. Tritonia vastaa hankkeen koordinoinnista sekä digitaalisen opetuksen ja tiedonhankinnan opintojaksojen opetussuunnittelusta ja -toteutuksista.

LIN2–3-opintojaksojen opetus toteutettiin lyhytkursseina, joilla korkeakoulujen henkilöstöä opetetaan mm. Moodleoppimisympäristön, Adobe Connect -kokousohjelmiston ja opetusvideoiden käyttämisessä.

HELLA-HANKE

Ohjaus- ja mediapalvelut

HELLA on korkeakoulupedagogiikan tutkimusperustainen ja tutkimuksellisesti tuettu kehittämishanke. HELLAssa kehitetään ja pilotoidaan uusi monikielinen 60 opintopisteen korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuus ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarpeisiin, yhtenä osana Tritonian koordinoima tiedonhankinnan taitojen osio.

EduLab antoi kehyskorkeakoulujen henkilökunnalle personoitua pedagogista ja teknistä tukea ja ohjausta digitaalisen opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. EduLabin mediapalveluina annettiin teknistä tukea ja tuotettiin luentovideointeja, ruudunkaappausvideoita, videomuunnoksia ja graafisia töitä.

Verkostot ja hankkeet 16.-17.8.2017 Vaasassa järjestettiin Pedaforum-päivät, joiden vastuullisena järjestäjänä toimi Vaasan yliopisto yhteistyössä Åbo Akademin, Hankenin, VAMKin ja Novian kanssa. Peda-forum-päivien järjestelyjä koordinoi EduLab.

15


JULKAISU- JA TUTKIJAPALVELUT

OSUVA -JULKAISUARKISTON VALMISTELUA Tutkimuksen tuen palveluita sekä yhteistyötä kehyskorkeakoulujen tutkimuksen palvelujen kanssa kehitettiin edelleen.

Tritonian osallisuutta ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan yhteistyössä vahvistettiin ja Tritonia koordinoi VAMKille avoimen TKI-toiminnan koulutuksen.

Avoin tiede

Tritonian henkilökunnan avoimen tieteen osaamista kehitettiin aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen ja koulutusten kautta.

EduLabin LIN3 Researcher’s Toolbox -opintokokonaisuuden lyhytkursseja suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä mm. Vaasan yliopiston tutkimuksen palvelujen kanssa ja kehyskorkeakouluille järjestettiin kaksi avoimen tieteen ja tutkimuksen aineistonhallinnan koulutuspäivää.

Julkaisutiedonkeruu ja rinnakkaisjulkaiseminen Tritonia vastasi Åbo Akademi i Vasan jul-

16


kaisutietojen validoinnista ja osallistui Vaasan yliopiston julkaisutietojen validointiin.

hallinnon kanssa.

Vaasan yliopistolle valmisteltiin uusi julkaisutiedonkeruun palvelumalli, jossa julkaisutietojen tallennuksesta SoleCRISjulkaisutietojärjestelmään ja Osuvajulkaisuarkistoon vastaavat Vaasan yliopiston tutkimuksen palvelut ja Tritonia.

Tritonia vastasi Vaasan yliopiston ja VAMKin julkaisusarjojen taittoprosessista sekä Vaasan yliopiston julkaisuohjeista ja -ohjauksesta.

Tritonia osallistui Osuva-julkaisuarkiston hankintaan, vaatimusmäärittelyyn ja käyttöönottotestaukseen yhdessä Vaasan yliopiston tutkimuksen palvelujen ja tieto-

Julkaisupalvelut

Vuonna 2017 julkaistiin 35 julkaisua: 27 väitöskirjaa (Acta Wasaensia -sarja), 7 Vaasan yliopiston raporttia ja 1 Levóninstituutin julkaisu.


TAPAHTUMAT

TAPAHTUMAT

KOULUTUS HENKILÖKUNNALLE DEUTSCHE WOCHE 6.-11.3.2017

VAASA LITTFEST 17.-19.3.2017

Saksalainen viikko järjestettiin jo 5. kertaa. Tänäkin vuonna ohjelmassa oli runsas valikoima saksalaisia elokuvia ja luentoja, vaikka tapahtumaa ei järjestettykään yhtä laajana kuin edellisenä vuonna.

Tritonia oli mukana kaksikielisen kirjallisuusfestivaalin VaasaLittfest Vasan järjestelyissä. Teemana oli paluu festivaalin ytimeen eli kirjaan, kirjallisuuteen ja lukemiseen, otsikkona yksinkertaisesti Kirja - Boken.

Viikko järjestettiin yhteistyössä Vaasan yliopiston kielipalveluiden (saksa), Saksan kielen ja kirjallisuuden yksikön ja Goethe-Institut Finnlandin kanssa.

Tritonian Nissi Auditoriossa järjestettiin festivaaliohjelmaan kuuluva paneelikeskustelu, jonka aiheena oli Sanat, teot ja normaaliuden rajat.

18


PEDA-FORUM-PÄIVÄT 16.-17.8.2017 Peda-forum -päivät eli valtakunnalliset korkeakouluopetuksen kehittämispäivät järjestettiin Vaasassa 16.–17.8.2017. Päivien vastuullisena järjestäjänä toimi Vaasan yliopisto yhteistyössä Vaasan muiden korkeakoulujen kanssa. Tritonia koordinoi päivien suunnittelua ja toteuttamista. Päivien teema oli Kuin Strömsössä? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa. Ohjelma rakentui viiden alateeman ympärille. Peda-forum -päivät saavuttivat suuren suosion, 25 eri korkeakoulusta ja ulkopuolisista organisaatioista osallistui yhteensä 348 henkilöä. Järjestelyt sujuivat hyvin ja osallistujilta tuli positiivista palautetta etenkin päivien tunnelmasta, järjestelyistä, KeyNote-puheenvuoroista sekä mielenkiintoisesta ohjelmasta. Myös Vaasa konferenssipaikkana ja iltajuhla Strampenilla saivat kiitosta.

19


HENKILÖSTÖ JA TALOUS

VAASASSA KAIKKI SAMAN KATON ALLA Vuodesta alusta Vaasan henkilökunta toimi yhdessä toimipisteessä, Yliopistonrannassa. Vakituista henkilökuntaa oli vuoden lopussa yhteensä 42, joista 39 henkilöä Vaasassa, kaksi Pietarsaaren Allegrossa ja yksi Raaseporin sivupisteessä.

tekijä oli vuorotteluvapaalla.

Novian henkilöstö väheni, sillä Novian Turun henkilökunta (2 hlöä) siirtyi 1. elokuuta Turun Åbo Akademin alaisuuteen.

Virkistystyöryhmä järjesti mm. teatteri-iltoja ja patikointi-iltapäivän. Henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua omien kehysorganisaatioidensa työhyvinvointitempauksiin.

TYKY-päivänä 9.6. henkilökunta kävi risteilyllä Uumajassa ja menomatkalla pidettiin strategiatyöpaja. Uumajassa tutustuttiin moderniin Uumajan kaupunginkirjastoon.

Kesällä Tritoniassa oli kolmen kuukauden ajan kolme kirjastoharjoittelijaa ja yksi kirjastoavustaja, mikä vauhditti mukavasti kirjojen RFID-tarroitusta ja Peda-Forum -päivien valmisteluita.

Tritonian budjettirahoituksen tuotot olivat yhteensä 4.225.968 €. Budjettirahoituksen henkilöstökulut ja muut kulut olivat yhteensä 4.112.516 € (alv 0 %). Novian maksuosuudet pienenivät 1.8.-31.12.2017, sillä Novian Turun tietoaineistobudjetti siirtyi Åbo Akademin alaisuuteen Turkuun.

Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 47,0 vuotta. Vuoden aikana rekrytoitiin pedagogi ja Hella-hankkeelle suunnittelija. Henkilökunnasta yksi työn-

20


HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET 2015-2017 VY ÅA Novia VAMK Hanken

2015 24,0 7,6 7,1 6,3 2,2

Yhteensä 47,2

HENKILÖTYÖVUOSIEN JAKAUTUMINEN AMMATILLISESTI

2016 22,1 7,3 6,6 4,9 2,0

2017 22,5 7,8 5,5 4,7 1,9

Kirjastoammatilliset Edulab Muut asiantuntijat Muut Ulkopuolinen rahoitus

HTV 30,6 4,1 4,0 2,9 0,6

42,9

42,2

Yhteensä

42,2

TALOUS TRITONIAN MENOT KULULAJEITTAIN 2017 (ALV 0%) KORKEAKOULUJEN YHTEISTEN MENOJEN MAKSUOSUUDET 2017 (ALV 0%)

Kalusto, laitteet ja poistot 2 % Koulutusmenot 1 % Muut kulut 3 %

Sähkö 1 %

11,8 %

4,5 % Hanken

Palvelut 8 %

Novia

14,7 % ÅA

45,9 %

Tietoaineisto

VY

18 %

23,1 %

Tilavuokrat

VAMK

26 %

21

Palkkamenot

41 %


TRITONIA KANSALLISESSA JA KANSAINVÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ TRITONIAN HENKILÖKUNNAN JÄSENYYDET JA LUOTTAMUSTOIMET Aro, Anne Suomen tieteellisen kirjastoseuran (STKS) informaatiolukutaitoryhmän jäsen 2014-2017 Flemming, Christina Åbo Akademis Ledningsgrupp för informationssäkerhet, medlem Holmlund, Susanne Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän jäsen 6.2.2017- (varajäsen Ellinor Hjerpe 15.9.2017-) Lehto, Anne IFLA, Continuing Education and Workplace Learning, standing committee member 2009Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio (AMKIT), yleiskokousedustaja (Vamk) ja edustaja (YH Novia) 2016Linnea 2 -konsortio, ohjausryhmän jäsen Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN), jäsen Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN), Tutkimuksen tuen verkosto, ohjausryhmän jäsen 2011-, ohjausryhmän puheenjohtaja 2017Vaasan yliopiston koulutusneuvoston jäsen 14.8.–31.12.2017 (varajäsen Katri Rintamäki) Mäkynen, Mari AMKIT-konsortion pedagogiikkaryhmän jäsen Nygård-Anturaniemi, Isabel Medlem i Finlands svenska biblioteksförenings expertnätverk för katalogisering Rintamäki, Katri European Documentation Centre -tiedotusverkoston kansallinen varakoordinaattori 2016–2017 ATT- ja KDK-hankkeiden Näyttörajoitteiset metatiedot ja käyttörajoitteiset aineistot (NKR) –työryhmän kommenttiryhmä 20.6.2017Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän jäsen -6.2.2017 Suomen yliopistokirjastojen neuvoston (SYN) Tutkimuksen tuen verkosto jäsen, Tutkimuksen tuen verkoston ohjausryhmän jäsen ja sihteeri 1.1.–31.12.2017

22


Toukonen, Jonna Suomen tieteellinen kirjastoseura, hallituksen jäsen 2016– Suomen tieteellisen kirjastoseuran tietoaineistoryhmä, hallituksen edustaja ja jäsen 2016– Troberg, Heidi Suomen yliopistokirjastojen neuvoston (SYN) Oppimisen tuen verkoston jäsen, Oppimisen tuen verkoston ohjausryhmän jäsen 1.1.–31.12.2017 Yli-Karhu, Tarja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto (YHL) Kirjastohenkilöstön toimikunta (KITO) v. 2010Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry: hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2017Vaasan yliopisto: Muun henkilöstön MUHE-arviointiryhmän edustaja 1.1.2014-

KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT IFLA World Library and Information Congress, 19.-25.8.2017 Wrocław, Puola - Anne Lehto Liber (Association of European Research Libraries) Annual Conference, 5.-7.7.2017 Patras, Kreikka - Christina Flemming Open Access Erasmus Staff Week, 8.–12.5.2017, University of Liège, Liège, Belgia - Katri Rintamäki Training seminar for the European Documentation Centres, 5.–6.10.2017, Bryssel, Belgia - Katri Rintamäki QQML 2017 – 9th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 23.-26.5.2017, Limerick, Irlanti - Katri Rintamäki 22nd Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy, 8.–10.11.2017, Helsinki - Anne Lehto, Katri Rintamäki

Kansainvälisten konferenssien lisäksi Tritonian henkilökunta osallistui lukuisiin kansallisiin koulutuksiin ja konferensseihin. Suureen osaan koulutuksista on mahdollista osallistua etäyhteydellä ja tätä mahdollisuutta on käytetty Tritoniassa ahkerasti.

23


TRITONIAN HENKILÖKUNNAN JULKAISUT, ESITELMÄT JA POSTERIT ARTIKKELIT Flemming, Christina; Rintamäki, Katri; Toukonen, Jonna; Wargelin, Anne & Vestman, Gun (2017). Vasa: Synergi på Brändö i Tritonia! - Vaasa: Synergiaa Palosaarella Tritoniassa! Kreodi 1/2017. https://www.kreodi.fi/en/20/Ihmiset/388/Vasa-Synergi-på-Brändö-i-Tritonia!.htm Kallio, Merja (2017). Linkkimätä + sisältönyrjähdys = viitemätä. Signum 49:2, 28-31. https://doi.org/10.25033/sig.65501 Aaltonen, Mikko; Lehto, Anne; Pennanen,Tiina & Teräsahde, Sini (2017). Hyvässä iskussa eteenpäin : muutosjohtaminen Tampereen yliopiston hallintopalveluiden uudistuksessa. Teoksessa: Jussi Kivistö & Vuokko Kohtamäki (toim.) Tampereen korkeakouluhallinnon ja -johtamisen ohjelma asiantuntijoille : KOHA - ideasta innovaatioksi, 22-40. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0471-3 Lehto, Anne (2017). Julkaisut ja tieteen mittaaminen: Bibliometriikan käännekohtia. Signum 49:1, 8-9. https://journal.fi/signum/article/view/63441 Rintamäki, Katri (2017). Avoimen tieteen äärellä Liègen yliopistossa. [Blogikirjoitus.] Vaasan yliopisto, Asiantuntijablogit, Exchanging Expertise. https://www.univaasa.fi/fi/blogs/expert/move/avoimen_tieteen_aarella_liegen_yliopistossa/ Harjuniemi, Marja-Leena; Rintamäki, Katri & Marjamaa, Minna (2017). Avoimen tieteen viikko Liègen yliopistossa – Mitä opittiin? Signum 49:3, 19-24. https://doi.org/10.25033/sig.68832

ESITYKSET Rintamäki, Katri (presenter), Flemming, Christina, Lehto, Anne & Toukonen, Jonna (2017). Creating Value for All: Joint Academic Library in the Service of Five Universities. Special session Breaking the borders: How to measure the impact of innovative customer oriented services? QQML 2017 – 9th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 23.-26.5.2017, Limerick, Irlanti Rintamäki, Katri. Open Science at Tritonia Academic Library, University of Vaasa, Finland. Erasmus Staff Training at the University of Liège 2017, Group 1: Open Access. https://lib.uliege.be/sites/default/files/10-rintamaki-erasmus2017_tritonia_presentation.pdf

POSTERIT Rintamäki, Katri, Flemming, Christina, Lehto, Anne (presenter) & Toukonen, Jonna (2017). Elements of Success in a Joint Academic Library for Five Universities. IFLA WLIC 2017 – Wroclaw, Poland – Libraries. Solidarity. Society. Session 112 - Poster Sessions.

24


JOHTOKUNTA JA JOHTORYHMÄ TRITONIAN JOHTOKUNTA 2017 Professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj) Professor Peter Björk, Hanken (varapj) Johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto Chef för studerandeservice Thomas Böckelman, Yrkeshögskolan Novia Forskardoktor Peter Ehrström, Åbo Akademi

Professori Merja Koskela Byråchef Kristina Wallin Johtaja Samu Leskinen Admissions Officer Ida Borgar Överbibliotekarie Pia Södergård

Yksikön johtaja Raimo Koivisto (-9/2017) Koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski, VAMK Yliopettaja Ulla Isosaari (10/2017-) Petra Hannus, Novium (-5/2017) Hallituksen pj Niilo Hakoniemi, VAMOK Pääsihteeri Kaisa Paavola, VYY Edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä Informaatikko Heidi Troberg, Tritonian hlökunta Kirjastosihteeri Isabel Nygård-Anturaniemi Sivistystoimenjohtaja Christina Knookala, Vaasan kaupunki Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Marita Ahola

TRITONIAN JOHTORYHMÄ 2017 Tritonian johtaja Anne Lehto Varajohtaja Christina Flemming Palvelupäällikkö, paikallis- ja verkkopalvelut Jonna Toukonen Palvelupäällikkö, koulutus ja tutkimuksen tuki Katri Rintamäki Esimies, hallinnon ja viestinnän palvelut Anne Koiranen Henkilökunnan edustajat: Informaatikot Linda-Marie Evertson ja Gun Vestman Sijaiset: Tietoasiantuntija Heidi Troberg ja kirjastosihteeri Katariina Hyyryläinen Asiantuntija: Tietoasiantuntija Christian Nelson Sihteeri: kääntäjä-tiedottaja Ann-Sofie Källund

25


TRITONIA MEDIASSA Vasabladet 6.1.2018

Här bevaras ett världsminne https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/171972

Pohjalainen 21.12.2017

Kulttuuriperintö kaipaa vaalimista ja ansaitsemaansa arvostusta (pääkirjoitus) Hauras aarre pääsi Unescon listalle (Pohjalaisen etusivu) Agricolan aikaiset aarteet esiin (s. 13) Yle Pohjanmaan radiostudio Tritoniassa 15.-17.11.2017

26


27


TIEDEKIRJASTO TRITONIA www.tritonia.fi dux@tritonia.fi