Page 1

Identitat corporativa


Base Briefing: Mondo Lirondo, segueix les mateixes directrius que altres restaurants de carta i menú, però amb l’excepció que aquest es troba dins d’un parck empresarial, es a dir, professionals de diversos sectors, s’englobarien dins del públic d’aquest restaurant, sent el local on tractes, reunions o purament trobades entre clients o proveïdors, mantindrien un tranquil però al mateix temps acollidor entorn, trencant els canons del típic restaurant de clàssic.


Concepte: El verb, Mondar dona lloc, a despullar els aliments, treure’n el seu embolcall per ser cuits, com de la mateixa manera, els sentits són despresos dels seus tòpics dins d’aquest local, cercant la formalitat dins el plaer de l’aliment i la frontera en la originalitat del nom.


La marca: És la representació abstracte del verb Mondar, on es mostra de manera gràfica la fruita o aliment amb el seu envoltori pelat, seguin l’ornamentació orgànica que aporta’n les pels de qualsevol aliment sempre pelats amb estètica i elegància, tot aquesta grafia dona pas a l’estructura del seu nom, trencant am les formes.


Construcció: X Base es igual a la distancia l’espai entre MONDO i LIRONDO


Tipografia: Clarendon / Akzidenzcnp la tipografia contundent cerca la formalitat, sent despullada per el minimalisme de les dues “O� que li aporten equilibri.


Logotip

Clarendon / Bold

Clarendon / Medium

Clarendon / Light

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !¡¿?@*+[]{}-:.;,>< %&/()=®~©

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !¡¿?@*+[]{}-:.;,><¤%&/()=~©

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !¡¿?@*+[]{}-:.;,>< %&/()=®~©


Text A uxiliar

Akzidenzcnp / Bold

Akzidenzcnp / Medium

Akzidenzcnp / Light

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ abcçdefghijklmnopqrstuv wxyz 0123456789 !¡¿?@*+[]{}-:.;,><%&/()=®~©

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !¡¿?@*+[]{}-:.;,><%&/()=®~©

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnopqrstuv wxyz 0123456789 !¡¿?@*+[]{}-:.;,><%&/()=®~©


Gamma Cromàtica: Basant-nos amb colors terrosos, d’on provenen quasi tots els elements que s’han de despendre de la seva pela, obtenim una tonalitat que aporta subtilment un toc de color donant volum al cos del logo que aquest, pren un color base negra, on dins la dinàmica de la ornamentació, dona serietat i elegància definint la filosofia del local.


Pantone 452 // C: 2 M: 0 Y: 41 K: 35

Pantone Black // C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100


idenitat corporativa / Mondo Lirondo  

identy corporative

Advertisement