Page 1

tripsta tripsta tripsta

PORADNIK Odwołany lub opóźniony lot – PORADNIK Coliniach robić? bagaż w lotniczych


tripsta

Agenda 1. Wstęp 2. Opóźniony lot 3. Odwołany lot


tripsta

Wstęp W zakres działania linii lotniczych wchodzi zapewnienie osobom korzystającym z ich usług odpowiednich warunków – nie tylko podczas rejsu – ale także wtedy, gdy z różnych przyczyn lot nie może

się odbyć (odwołanie lub opóźnienie lotu).

tripsta

tripsta


tripsta

Opóźniony lot Do obowiązków przedstawiciela przewoźnika na lotnisku należy niezwłoczne poinformowanie pasażerów o zdarzeniu oraz zapewnienie odpowiednich warunków podczas oczekiwania na lot. W zależności od długości opóźnienia poszkodowani  muszą dostać napoje i posiłki  mają prawo do wykonywania połączeń telefonicznych na koszt przewoźnika

tripsta


tripsta

Opóźniony lot

W sytuacji, kiedy opóźniony odlot odbędzie się dzień po

planowanym terminie pasażerowie mają prawo do: •

bezpłatnego zakwaterowania w hotelu

darmowego transportu między lotniskiem a hotelem

tripsta


tripsta

Opóźniony lot Ostrzeżenie! Pasażerowie nie mogą domagać się finansowej rekompensaty, jeżeli opóźnienie lub odwołanie

nastąpiło z przyczyn niezależnych od przewoźnika, lub których przewidzieć nie mógł np. z powodu złych warunków atmosferycznych

tripsta


tripsta

Odwołany lot

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do: •

do opieki ze strony przewoźnika, odpowiedniej do czasu oczekiwania na zaproponowane nowe połączenie

do zwrotu ceny biletu i bezpłatnego powrotu do portu, z którego rozpoczynaliśmy podróż, pierwszym możliwym połączeniem

tripsta


tripsta

Odwołany lot

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do: •

odszkodowania, tzn. wyżywienia i noclegu w hotelu, odpowiednio do czasu oczekiwania na następny lot, wraz z darmowym transportem między hotelem a lotniskiem.

2 bezpłatnych połączeń telefonicznych, telefaksów, faksów lub maili.

tripsta


tripsta

Odwołany lot

Wysokość odszkodowania, które przewoźnik dodatkowo musi wypłacić, jest prawnie określone i wynosi: • • •

250 euro w przypadku rejsów do 1500 km; 400 euro w przypadku rejsów wewnątrz UE powyżej 1500 km i między 1500 a 3500 km w przypadku rejsów poza Unię Europejską; 600 euro dla pozostałych rejsów.

tripsta


tripsta

Odwołany lot

Wysokość odszkodowania, które przewoźnik dodatkowo musi wypłacić, jest prawnie określone i wynosi: •

250 euro w przypadku rejsów do 1500 km;

400 euro w przypadku rejsów wewnątrz UE powyżej 1500 km i między 1500 a 3500 km w przypadku rejsów poza Unię Europejską;

600 euro dla pozostałych rejsów.

tripsta


tripsta

Odwołany lot Odszkodowanie nie przysługuje, w przypadku, kiedy: •

przewoźnik uprzedził nas o odwołaniu lotu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem,

przewoźnik uprzedził nas o dowołaniu lotu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i zaproponował połączenie rozpoczynające się nie wcześniej niż 2 godziny wcześniej i kończące się nie później niż 4 godziny później niż planowano.

tripsta


tripsta

Udanej podr贸偶y! www.tripsta.pl Ofert konkretnych lot贸w szukaj na: www.tripsta.pl/loty Czytaj nasz blog: www.blog.tripsta.pl

Odwołany lub opóźniony lot - co robić?  

Odwołany lub opóźniony lot - co robić?

Odwołany lub opóźniony lot - co robić?  

Odwołany lub opóźniony lot - co robić?

Advertisement