Page 1

• Trening • Mestring • Trivsel • Trygghet


Høylandsmodellen Rehabiliteringa skjer etter den såkalte Høylandsmodellen, som innebærer bruk av kultur og humor som redskap for å lære brukeren å mestre sin livssituasjon. Modellen innbærer bruk av mye ressurser på å styrke den enkelte brukers sterke sider – og motiverer til bedre egenmestring, fysisk og sosialt, som hjelpemiddel i rehabiliteringsprosessen. Brukeravtaler Namdal Rehabilitering har avtale med Helse Midt-Norge om spesialiserte rehabiliteringstjenester etter ortopediske inngrep, ved muskel- og skjelettplager og ved lungesykdommer – KOLS. Gjennom ordninga Raskere tilbake tilbys behandling av personer som er medisinsk utredet, er i yrkesaktiv alder og har antatt fortsatt arbeidsevne. Namdal Rehabilitering har avtale med eierkommunene om generell rehabilitering etter sykdom og skade, samt av brukere med ulike former for funksjonsfall. Tilbudet sikrer god samhandling med de ordinære kommunale rehabiliteringsoppleggene i etterkant av behandlingsopphold på Høylandet.


Vårt tilbud

• To til tre ukers opphold med bruk av kultur og humor i behandlinga. • Lege, spesialsykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, logoped, kulturarbeider og aktivitør og idrettspedag og utgjør tverrfaglige team tilpasset den enkelte brukers behov. • Velutstyrt treningssal og varmebasseng med massasjedyser. • 26 enerom med egne bad.

• Tilgang på flotte friluftsområder. • Gode muligheter for kreativ utfoldelse i et røykfritt miljø.


Trio Media 10/14

I hjertet av Namdalen Namdal Rehabilitering har moderne lokaler ved Fv 17 vis a vis Norsk Revyfaglig Senter på Høylandet – i hjertet av Namdalen. Avstanden til Namsos er fem mil, til Steinkjer ti mil og til Rørvik ti mil. E6 passerer knappe to mil unna og det offentlige kommunikasjonstilbudet er godt.

Eiere Namdal Rehabilitering på Høylandet eies av kommunene Bindal, Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik og Vikna.

Kontaktinformasjon: Namdal Rehabilitering IKS 7977 Høylandet www.namdalrehab.no Telefon: 74 32 21 00 Telefaks: 74 32 21 01 E-post: post@namdalrehab.no

Trening mestring trivsel trygghet  

Namdal Rehabilitering

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you