Page 1

INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER • Nr. 1/2012 • Årgang 16

Nå er det tid for å rydde

Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats


Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA legge til rette for en omfattende våraksjon. Den finner sted i de ulike kommuner fra uke 15 til uke 19. Vi henter både ekstra restavfall, hardplast, miljøfarlig avfall, EE-avfall og metallavfall. Men du kan eksempelvis ikke levere bilvrak, campingvogner og bygnings-/ rivningsavfall. Til dette må du leie egen container. MNAs våraksjon handler først og fremst om avfall som naturlig kommer fra husstand, men som av ulike årsaker har kommet på avveie. MNA ønsker også å bidra til opprydding på fellesområder og i strandsonen. Mer om dette finner du i egen omtale for de ulike kommunene. Rydding i fjæra skjer i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 4. og 5. mai er utpekt til Nasjonal Strandryddedag i hele Norge. Et opplegg som passer som hånd i hanske med MNAs vedvarende aksjon: Hold Namdalen Rent. Du finner opplysninger om MNAs ulike tilbud i denne brosjyren. Merk deg datoene og tidspunktene som gjelder for din kommune.

Fylkesmann Inge Ryan i Nord-Trøndelag ser fram til å delta i Nasjonal Strandryddedag 4. og 5. mai.


Tre sekker ekstra I løpet av perioden uke 15 – uke 20, kan alle husholdninger levere tre sekker ekstra restavfall. Du kan velge i hvilken av de to restavfallshentingene i våraksjonsperioden du vil benytte deg av dette tilbudet. Du finner aktuelle datoer i tømmekalenderen som du fikk ved nyttårstider og på www.mna.no. Er du fortsatt i tvil, kan du ta kontakt med MNA på telefon 74 28 17 60. Husk å kildesortere hardplasten slik at den legges i egen sekk.

Bruk miljøtorget I våraksjonsperioden har vi utvidet tilbudet ved miljøtorgene. Noen av dem har sommeråpningstider allerede fra 2. april i uke 14, og noen fra uke 15. I løpet av våraksjonen vil hver abonnent fritt få levert inntil en kubikkmeter restavfall fra husholdninga. Mengder ut over dette betales for på vanlig måte (10 restavfallssekker er 1 m3). Næringsavfall og mengder ut over 1 m3 henvises til ordninger som gjelder for dette (leie av container). For metall, drikkekartong, hardplast og papp er det fri levering i ubegrenset mengde. Miljøtorget på Stormyra vil ha utvidet åpningstid til kl. 20.00 hver mandag i hele våraksjonsperioden. Åpningstider for miljøtorgene finner du også på tømmekalenderen eller på MNAs hjemmeside www.mna.no


Når er miljøtorget åpent?

Du kan levere mange ulike typer avfall på miljøtorgene – i åpningstida. Jo Arve Toresen er en av mange som benytter seg av tilbudet i Vårryggen i Grong.

Miljøtorgenes åpningstider i sommer – fra og med april til og med september Miljøtorg

Åpningsdag

Åpningstid

Bindal miljøtorg

Mandager i oddetallsuker

Kl. 1500–1800

Flatanger miljøtorg Siste lørdag i måneden

Tirsdager

Kl. 1500–1800 Kl. 1100–1300

Fosnes miljøtorg (Jøa) Salsnes

Tredje torsdag i måneden Onsdag 9. mai Onsdag 12. september

Kl. 1500–1800 Kl. 1500–1800 Kl. 1500–1800

Grong miljøtorg

Torsdager Tirsdager i oddetallsuker

Kl. 1500–1800 Kl. 1500–1800

Høylandet miljøtorg

Tirsdager partallsuker

Kl. 1500–1800

Leka miljøtorg

Tirsdager i oddetallsuker

Kl. 1500–1800

Matmortua

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdager

Kl. 0800–1600 Kl. 0800–1900

Namdalseid miljøtorg

Onsdager i partallsuker

Kl. 1500–1800

Nærøy miljøtorg

Torsdager

Kl. 1500–1800

Osen miljøtorg (Bewi-bygget)

Tirsdager Torsdager

Kl. 0800–1530 Kl. 0800–1800

Roan miljøtorg Bessaker Roan

Mandager i partallsuker

Stormyra miljøtorg Tlf. 74 28 09 90

Tirsdag–t.o.m. fredag Mandager i våraksjonsperioden

Kl. 0830–1500 Kl. 0830–2000

Returpunkt

Åpningsdag

Åpningstid

MN Vekst (Spillum) Mottak av farlig avfall, ee-avfall, hvitevarer, papp, glass og metall

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag Onsdager

Kl. 0745–1530 Kl. 0745–1800

Kl. 1100–1300 Kl. 1500–1800


Bli kvitt miljøfarlig avfall, småelektrisk og EE-avfall I våraksjonen kjører vi en innsamlingskampanje for miljøfarlig avfall. Veglo Miljøservice vil besøke alle MNA-kommunene. Det kan være at Veglo besøker din kommune i en annen uke enn våraksjonen. Du vil få beskjed i posten om sted, dag og tidsrom containerbilen fra Veglo er i din kommune. Miljøfarlig avfall kan være: Spillolje, malingsrester, batterier, plantevernmidler, løsemidler med mer. I tillegg kan du levere småelektronikk og pc-utstyr, samt hvitevarer.

Bli kvitt metallavfall I samarbeid med Retura NT og Containerservice kan MNA i år også tilby henting av litt større enheter av jern- og metallavfall i våraksjonsperioden. Dersom du har slikt avfall som du ønsker å få levert, kan du ta kontakt med Retura NT på telefon 74 28 17 70 eller e-post firmapost@retura-nt.no Abonnenter i Bindal, Leka, Nærøy og Vikna kan kontakte Containerservice på telefon 74 39 73 33 eller på e-post post@matmortua.no Da vil du bli registrert på ei liste over de som ønsker å få hentet metallavfall.


La oss rydde sammen UKE 15 (10.–13. april) BINDAL OG LEKA Velforeninger, hytteforeninger og andre lag/foreninger som ønsker å samle hardplast og annet avfall i nærområdet/strandsonen i Bindal og Leka, bes ta kontakt med sin kommune for å få registrert navn, e-post og telefonnummer til kontaktperson – som MNA kan kontakte for nærmere avtale om hentested. Det er en forutsetning at to representanter for de som samler inn avfallet møter renovasjons-

bilen for å være behjelpelig med å få lastet på bilen. Dette vil være avgjørende for å få en smidig henting av avfallet. Fristen for å melde fra til kommunen om påmelding til aksjonen er mandag 2. april. Der det blir nødvendig med containere, vil utkjøring i Bindal og Leka skje onsdag 11. april. Henting av containere vil skje dagen etter, torsdag 12. april.

UKE 16 (16.–20. april) VIKNA Velforeninger, hytteforeninger og andre lag/foreninger som ønsker å samle hardplast og annet avfall i nærområdet/strandsonen i Vikna, bes ta kontakt med kommunen for å få registrert navn, e-post og telefonnummer til kontaktperson – som MNA kan kontakte for nærmere avtale om hentested. Det er en forutsetning at to representanter for de som samler inn avfallet møter renovasjonsbilen

for å være behjelpelig med å få lastet på bilen. Dette vil være avgjørende for å få en smidig henting av avfallet. Fristen for å melde fra til kommunen om påmelding til aksjonen er tirsdag 10. april. Der det blir nødvendig med containere, vil utkjøring i Vikna skje tirsdag 17. april. Henting av containere vil skje dagen etter, onsdag 18. april.

UKE 17 (23.–27. april) GRONG, HØYLANDET, OVERHALLA OG NÆRØY Velforeninger, hytteforeninger og andre lag/ foreninger som ønsker å samle hardplast og annet avfall i nærområdet/strandsonen i Grong, Høylandet, Overhalla og Nærøy, bes ta kontakt med sin kommune for å få registrert navn, e-post og telefonnummer til kontaktperson – som MNA kan kontakte for nærmere avtale om hentested. Det er en forutsetning at to representanter for de som samler inn avfallet, møter renovasjonsbilen for å være behjelpelig med å få lastet på

bilen. Dette vil være avgjørende for å få en smidig henting av avfallet. Fristen for å melde fra til kommunen om påmelding til aksjonen er mandag 16. april. Der det blir nødvendig med containere, vil utkjøring av containere i Grong, Høylandet, Overhalla og Nærøy skje tirsdag 24. april og onsdag 25. april. Henting av containere vil skje dagen etter, onsdag 25. april og torsdag 26. april.


– da går det unna! UKE 18 (30. april–4. mai) OSEN, ROAN OG FLATANGER Velforeninger, hytteforeninger og andre lag/foreninger som ønsker å samle hardplast og annet avfall i nærområdet/strandsonen i Osen, Roan og Flatanger, bes ta kontakt med sin kommune for å få registrert navn, e-post og telefonnummer til kontaktperson – som MNA kan kontakte for nærmere avtale om hentested. Det er en forutsetning at to representanter for de som samler inn avfallet, møter renovasjonsbilen for å være behjelpelig med å få lastet på bilen. Dette vil være

avgjørende for å få en smidig henting av avfallet. Fristen for å melde fra til kommunen om påmelding til aksjonen er fredag 27. april. Der det blir nødvendig med containere, vil utkjøring av containere i Osen, Roan og Flatanger skje mandag 30. april, onsdag 2. mai og torsdag 3. mai Henting av containere vil skje første dagen etter, onsdag 2. mai, torsdag 3. mai og fredag 4. mai.

UKE 19 (7.–11. mai) NAMDALSEID, NAMSOS OG FOSNES Velforeninger, hytteforeninger og andre lag/foreninger som ønsker å samle hardplast og annet avfall i nærområdet/strandsonen i Namdalseid, Namsos og Fosnes, bes ta kontakt med sin kommune for å få registrert navn, e-post og telefonnummer til kontaktperson – som MNA kan kontakte for nærmere avtale om hentested. Det er en forutsetning at to representanter for de som samler inn avfallet, møter renovasjonsbilen for å være behjelpelig

med å få lastet på bilen. Dette vil være avgjørende for å få en smidig henting av avfallet. Fristen for å melde fra til kommunen om påmelding til aksjonen er mandag 30. april. Der det blir nødvendig med containere, vil utkjøring av containere i Namdalseid, Namsos og Fosnes skje mandag 7. mai–torsdag 10. mai. Henting av containere vil skje dagen etter, tirsdag 8. mai–fredag 11. mai.


Alle har glede av et miljø uten forsøpling

DU KAN IKKE LURE NATUREN Utgiver: MNA, tlf. 74 28 17 60 • www.mna.no • Tekst og layout: Trio Media

MNAvisa nr.1 2012  
MNAvisa nr.1 2012  

MNAvisa nr.1 2012

Advertisement