Page 94

Verran Sparebank Formenn i forstanderskapet Ingvar Martens Ola A. Følstad Nils Selset Jens Rømuld Rolf Vennes Bjarne Rognli Leif Svendsen Jan Rødsjø Bjarne Skjelstad Gunnar Viken Tora S. Norum Erling Sjømark Styreformenn Jørginius Stavrum Jakob A. Breche Lorents P. Gipling Ola A. Følstad Otiniel Følstad John Northug senior Peter Å. Gipling Peter Northug Per Vennes Bernt Karlsen John Northug junior Kasserere/banksjefer Johan P. Aune 1907–1932 Ingeborg Aune 1932–1951 Per Følstad 1951–1977 Knut Berge 1977–2005 Frode Hagen 2005–2006

92

Jørginius Stavrum var første styreformann i Verran Sparebank.

Bankkassererne i Verran Sparebank har alle holdt ut lenge. Ingeborg Aune var kasserer fra 1932 til 1951.

Styret i Grong Sparebank i jubileumsåret. Fra venstre: Anne Cecilie Holm, Audun Veium, Vigdis Olsen Seem, John Northug, Torhild Bryhn, Jarle Rasmussen (fast møtende varamedlem) og Kjell Urdshals.

Grong Sparebank - samfunnsbygger i 150 år  

Et historisk tilbakeblikk på Grong Sparebanks 150 første leveår.

Grong Sparebank - samfunnsbygger i 150 år  

Et historisk tilbakeblikk på Grong Sparebanks 150 første leveår.

Advertisement