Page 1


LIONS KLUB NOVA GORICA 20 LET


Predgovor

Z vsakim lionističnim letom, se je bolj izražala potreba po urediti arhiva in zapisanega gradiva o delu Lions kluba Nova Gorica. Spomini od začetkov iz leta 1994 pa do danes, ko praznujemo 20. obletnico ustanovitve, so že zbledeli, zato je bil zadnji čas, urediti in napisati nekaj, kar bo trajno ostalo kot dokument pričevanja nekega časa. Zbornik ki je pred nami, ne predstavlja ambicije nekega literarnega dela, pač pa je dokumentarni zapis dogodkov od ustanovitve Lions kluba Nova Gorica. Popolnoma se zavedam, da se bo našel kdo, ki bo nekatere stvari videl drugače, kot so napisane. Morda bi lahko bilo kaj tudi dodati, vendar je navedeno povzeto po arhivu kluba in iz poročil dosedanjih predsednikov. Vsi so bili zaprošeni, da prispevajo svoj pogled iz časov njihovega predsednikovanja. Opis dogodkov in pričevanja so bila pri pisanju zbornika v veliko pomoč. Navedena so posamezna poglavja iz življenja in dela Lions kluba, zlasti pa opisi po posameznih predsedniških lionističnih letih. Izbor slik je bil narejen iz razpoložljivih fotografij v arhivskih albumih. Žal je fotografij z opravljenih humanitarnih akcij premalo, zato niso odraz velikega humanitarnega dela, ki ga je v preteklih 20. letih opravil Lions klub Nova Gorica. Lionizem na Goriškem je od prvih začetnih korakov LC Nova Gorica, prerasel v upoštevano dobrodelno organizacijo. Ob zaključku bi se rad zahvalil za podporo in vzpodbudo vsem, ki so kakorkoli prispevali, da je bila pot do izida zbornika lažja. Ne nazadnje, drobna knjižica nosi v sebi ure in ure dela, pregled celotnega arhiva in veliko število pogovorov s člani, ki so delovali v preteklem obdobju. Vsekakor predstavlja dokument in pričevanje prvih 20. let od ustanovitve kluba pa do danes.

4

| 

Franc Kopatin


Šaver Mirjam Čisto slučajno me je doletelo, da sem predsednica enega starejših Lions klubov v Sloveniji, ravno ob njegovem 20. rojstnem dnevu. Dvajsetletna prehojena pot pomeni, da je Lions klub Nova Gorica odrasel in se utrdil v lokalnem okolju, širše v Sloveniji in tudi preko meja. Biti predsednica ob takem jubileju, pa čeprav v Sloveniji relativno mladega lionističnega gibanja, jemljem kot privilegij, pa tudi odgovornost, kako primerno obeležiti jubilej. V teh dvajsetih letih je Lions klub Nova Gorica doživljal lepše in slabše trenutke. Članstvo je se je že precej zamenjalo, kljub temu pa imamo danes aktivnih še osem ustanovnih članov, kar predstavlja dobrih 16% tistih, ki so klub ustanovili, v današnjem članstvu pa slednji predstavljajo skoraj 30 %. Aktivnih je še več naših ustanovnih članov, vendar v drugih, pozneje ustanovljenih Lions klubih, pretežno na področju Goriške. Opazno je, da se v zadnjem času v članstvo in delo kluba vključuje tudi vse več žensk, kar v življenje in delo vnaša nove poglede in lahko bi dejali osvežitev. Klub je v svojem poslanstvu »pomagati pomoči potrebnim«, do sedaj organiziral nič koliko dobrodelnih akcij, v katerih je zbral zavidljivo visoka sredstva in jih prispeval v humanitarne namene. Zlasti v začetku delovanja, je bil Lions klub Nova Gorica aktiven pri ustanavljanju novih Lions klubov tako, da je boter klubom Kobarid Soča, Proteus Postojna, Zemono Ajdovščina in Vogrsko. Skladno z osnovno usmeritvijo pomagati slepim in slabovidnim, Lions klub Nova Gorica tesno sodeluje z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica. V večjih akcijah je klub aktivno sodeloval pri zbiranju sredstev za opremo v bolnišnici »Dr. Franca Derganca« iz Šempetra in z Osnovno šolo s posebnimi potrebami »Kozara« v Novi Gorici. Pomagali smo tudi pri naravnih nesrečah, ohranjanju kulturnih in zgodovinskih vrednot, pa tudi večjemu številu posameznikov, potrebnih pomoči. Pet let po ustanovitvi LC Nova Gorica, je bil ustanovljen tudi LEO klub Nova Gorica.

  |

45


Mladi lionisti so od vsega začetka, pod mentorstvo in s pomočjo Lions kluba Nova Gorica pokazali velik interes in prispevali veliko novih idej za humanitarno delo. Tudi sami so pripravili nekaj odmevnih humanitarnih akcij, posebno za potrebe Bolnišnice za invalidno mladino v Stari gori. Iz našega kluba je izšlo tudi večje število vidnih članov, conskih predsednikov in članov ožjega vodstva Distrikta 129 Slovenija. Upam si trditi, da smo s pobratenjem z Lions klubom Cividale - Manzano iz Čedada postali vzorčni primer iskrenega prijateljstva med lionisti različnih držav. Iz skupnega dela v humanitarnih akcijah, smo člani postali tudi iskreni osebni prijatelji in tako še nadgradili naše poslanstvo. Za delo in velik humanitarni prispevek se zahvaljujem vsem dosedanjim članom, ki so se nesebično trudili, da po svojih močeh pomagajo. Ostanimo ob naši zavezi. POMAGAJMO.

6

| 


Začelo se je davnega 7. junija 1917, ko je zavarovalničar Melvin Jones v Chicagu sklical ustanovni sestanek humanitarne organizacije. Od takrat do danes je prerasla v največjo humanitarno organizacijo na svetu- Lions Club International. Že nekaj manj kot po 10. letih lionizma, leta 1925 je govor Helen Keller na konvenciji LCI v Ohiu tako zaznamoval LCI, da je boj proti slepoti postal prioriteta v aktivnosti vsakega liona in vseh Lions klubov na svetu. Zasluži si, da ga, kot že tolikokrat doslej , še enkrat, na samem začetku zapišemo v celoti. »Dragi lioni in drage dame, domnevam, da poznate legendo, ki opisuje »priložnost« kot muhasto damo, ki na vsaka vrata potrka samo enkrat in, če se vrata hitro ne odprejo, gre naprej in se nikoli več ne vrne. In tako tudi mora biti, ljubke, všečne dame ne bodo čakale. Pojdite in jih zgrabite. Jaz sem vaša priložnost. Jaz trkam na vaša vrata. Želim, da me sprejmete. Legenda ne pove, kaj je treba storiti, če na ista vrata potrka več krasnih priložnosti. Menim, da izberete tisto, ki vam je najbolj ljuba. Upam, da me boste sprejeli. Tukaj sem najmlajša in kar vam imam ponuditi, je množica krasnih priložnosti za pomoč. Poskusite si predstavljati, kako bi se počutili, če bi slučajno oslepeli. Zamišljajte si, kako se spotikate in tipate, opoldne enako kot ponoči, vaše delo, vaša neodvisnost – tega ni več. Ali se ne bi razveselili, če bi vam v tem temnem svetu prijatelj ponudil roko in rekel: »Pojdi z menoj in naučil te bom, kako početi stvari, ki si jih počel, ko si še videl«. Slišali ste, kako se je z drobno besedo sočloveka žarek svetlobe druge duše dotaknil teme mojih misli in mi pomagal najti samo sebe, najti svet, najti boga. Zato, ker je moj učitelj izvedel zame in prelomil moje temno, tiho ujetništvo ter me prepričal, da sem sposobna pomagati sebi in drugim. Skrb je tisto, kar potrebujemo, ne denar. Dar brez sočustvovanja in zanimanja darovalca je prazen dar. Če vam je mar, če lahko skupaj pripravimo ljudi te velike dežele, da jim je mar, bodo slepi zares slavili zmago nad slepoto. Ali mi ne boste pomagali, da čim prej dočakamo dan, ko ne bo slepote, ki je ne bi bilo moč preprečiti; nobenega gluhega ali slepega otroka nepoučenega; nobenega slepega moškega ali ženske nemočne. Pozivam vas lioni, vas, ki vidite in slišite, vas, ki ste močni in pogumni in čuteči. Ali se ne boste združili, vitezi vseh slepih, v boju proti temi?«.

  |

67


USTANOVITEV Po ustanovitvi prvega Lions kluba v Sloveniji, je v letu 1993 duh lionizma zavel tudi na zahod Slovenije. Na ustanovnem občnem zboru LC Koper je bilo tudi nekaj simpatizerjev lionizma z Goriške, ki so se prav ob tej priložnosti, ob povratku domov začeli poigravati z mislijo, da bi ustanovili nov, svoj klub tudi v Novi Gorici. Priprave za ustanovitev kluba so se začele že jeseni leta 1993. Posebej aktivna pri organizaciji in zbiranju bodočih lionov sta bila Vanja Jelinčič in Danilo Štekar. V klub je bilo povabljenih 57 kandidatov različnih poklicev in stanu z območja širše Goriške. Na ustanovni skupščini Lions kluba Nova Gorica je bilo prisotnih 48 bodočih članov in članic. Prišli so tudi gostje; lion Walter Reinartz, usklajevalec za Slovenijo / ta še ni imela svojega districta/, Stojan Plesničar in Zvest Apollonijo – mentor kluba. Skupščina je bila v hotelu Sabotin v Solkanu pri Novi Gorici , 22. januarja 1994 ob 13. uri. Sprejeta so bila Pravila in Sklep o ustanovitvi Lions kluba Nova Gorica. Prvi izvoljeni predsednik LC Nova Gorica je bil Vasja Klavora, ki je že takoj ob nastopu predstavil teze in programske usmeritve. Kot je vedno na začetku nečesa novega, je bilo med članstvom čutiti neko posebno energijo in tovarištvo; kot bi se že dolgo poznali, čeprav so se nekateri srečali prvič. Vsem je bila skupna želja pomagati ljudem v stiski. Dobrodelnost. Ta jih je povezovala.

Hotel Sabotin Solkan januar 1994: ustanovna skupščina LC Nova Gorica

8

| 


faksimile zapisnika ustanovne skupščine LC Nova Gorica

  |

8 9


Delavno predsedstvo ustanovnega občnega zbora LC NG Z leve: Franjo Batagelj, Danilo Štekar in Marjan Pintar

Kot da bi čakali samo še ustanovitev kluba. Novi lionisti so nemudoma prijeli za delo in svoj čas in znanje poleg svojih rednih obveznosti usmerili tudi v dejavnost kluba. V tem času je bil to najštevilčnejši LC v Sloveniji. Prvi predsednik Vasja Klavora je na ustanovnem večeru – Charter Nightu, ki ga je klub organiziral na gradu Dobrovo v Goriških Brdih 18. junija 1994 poročal o dveh najpomembnejših akcijah: - organizirana je bila prodajna razstava umetniških del v Hiši umetnikov Bažato na Humu v Goriških Brdih. Odziv umetnikov in prodaja njihovih del sta bila izjemna. - Charter Night je bil zelo dobro obiskan, za dobrodelne namene so bila zbrana načrtovana sredstva. Kot sicer v lionizmu, se je tudi LC Nova Gorica od vsega začetka večinoma usmeril v pomoč slepim in slabovidnim. V prvih dveh letih od 1994 do 1996 so bili Društvu slepih in slabovidnih iz Nove Gorice podarjeni: - trije računalniki z Brailovo vrstico - dve elektronski povečali - diatonična harmonika 10 | 


Ustanovna listina LC Nova Gorica s podpisi članov

Ustanovni člani na prvem CH na gradu Dobrovo leta 1995 Z leve stojijo: E. Prinčič, M. Pintar, B. Bratina, V. Kruh, D. Štekar, B. Gašparin, V. Jelinčič, S. Peršolja, F. Kopatin, B. Gašparin, V. Uršič, D. Soban, I.Kodelja, A. Komavec, R. Pahor, M. Makorič, N. Trošt, A. Krapež, S. Volčanšek, M. Demšar, I. Tomažič, A. Bucik, T. Lazovski, A. Kajfež, M. Bažato. Sedijo: D. Humar, T. Vuga, C. Rijavec, V. Klavora, N. Nemec, R. Podobnik, D. Kovačič, A. Clemente, D. Ambrožič, V. Skolaris, F. Bizjak, H. Bernhardt.

  |

10 11


V 20-ih letih delovanja se je marsikaj spremenilo. Bila so lepa in uspešna obdobja, pa tudi manj svetla. Člani, še posebej ustanovni, se spominjajo dogodkov od začetka pa do danes. V dobrodelne namene je bilo narejenega veliko in zagotovo je LC Nova Gorica do sedaj izpolnil svoje poslanstvo. Od 48-ih članov ustanovnega občnega zbora LC Nova Gorica leta 1994 jih je do danes v klubu ostalo še 8. Ostali člani so odšli v druge klube, ali prenehali z delovanjem. Dva sta se žal, za vedno poslovila. Na obletnico ustanovitve, 22. januarja 2014, je LC Nova Gorica na srečanju obeležil 20. obletnico delovanja. V prisotnosti ostalega članstva je Guvernerka Alenka Marter ob dvajseti obletnici delovanja podelila priznanja. Prejeli so jih: 01. Dušan Ambrožič 02. Mihael Demšar 03. Vasja Klavora 04. Aleš Komavec 05. Franc Kopatin 06. Aleksander Todorovič 07. Vladimir Uršič 08. Stojan Volčanšek

Ustanovni člani LC Nova Gorica ob 20. obletnici /april 2014/ Stojijo z leve Aleš Komavec, Mihael Demšar, Stojan Volčanšek, Vladimir Uršič, Aleksander Todorovič. Sedijo z leve Franc Kopatin, Vasja Klavora, Dušan Ambrožič 12 | 


OBDOBJA PREDSEDNIKOV Vsako obdobje so posebej zaznamovali predsedniki, ki so s pomočjo tajnikov in ostalih članov vedno stremeli k čim boljšemu delu in rezultatom. V nadaljevanju beležimo njihova pričevanja in jih dokumentiramo z razpoložljivimi fotografijami iz arhiva LC Nova Gorica.

Vasja Klavora Predsednik LC Nova Gorica 1994 - 1995 Na sobotni dan, 22. januarja 1994. leta dopoldne, se je v solkanskem hotelu Sabotin zbralo 48 novih članov, ki so se odločili pristopiti lionističnemu gibanju, potem ko je bilo v Sloveniji že ustanovljenih devet Lions klubov. Vsi prisotni so se odločili, da sprejmejo humane in visoko etnične cilje, ki jih ponuja lionistično gibanje: ustvarjati in krepiti razumevanje med narodi sveta, zavzemati se za kulturno, družbeno, socialno in moralno blaginjo, spodbujati ljudi, da stalno in učinkovito pomagajo pri napredku družbene skupnosti, da nudijo pomoč šibkejšim, bolnim ali drugače prizadetim ljudem in podobno. Aprila 1990 leta so v Ljubljani ustanovili prvi Lions klub v Sloveniji, pozneje so se temu pridružili še Lions klubi v Murski Soboti, Kopru, Ljubljani, Novem mestu, Mariboru in na Bledu. Na pobudo našega priznanega umetnika Zvesta Appolonija, novogoriškega zdravnika Vanje Jelinčiča in šolnika Danila Štekarja, ob sodelovanju Janeza Bohoriča, poznejšega prvega guvernerja slovenskega distrikta, je skupina sodelavcev pripravila vse, da je prišlo v januarju 1994. leta do ustanovitve Lions kluba Nova Gorica. V novoustanovljenem klubu, katerega boter je bil Zvest Appolonijo iz Portoroža, je bilo vpisanih 48 članov. To je bil tedaj najštevilčnejši klub v Sloveniji. Predsednik novoustanovljenega kluba je postal zdravnik Vasja Klavora, podpredsednik pa Danilo Štekar. Tedaj v Sloveniji še nismo imeli svojega distrikta, zato je bil za lionistično gibanje v Sloveniji zadolžen dr. Walter Reinartz iz Avstrije, ki je bil tudi navzoč na prvem sestanku v Solkanu. Delo se je začelo dobro in uspešno. Pod okriljem kluba so bili zbrani sposobni ljudje, ki so bili pripravljeni vse svoje znanje, izkušnje in dobro voljo posvetiti človekoljubnim ciljem. Člani so sprejeli to obveznost, ki se jim je zdela lepa in potrebna, saj so se ob tem počutili zadovoljne in obogatene. Ko so se člani kluba zbrali na svojem uradnem ustanovitvenem večeru (Charter night) na

  |

12 13


gradu v Dobrovem dne 18. junija ob navzočnosti številnih gostov, so lahko ugotovili, da je že prvo leto delovanja kluba obrodilo dobre sadove. Z dvema odmevnima prireditvama, uspešno organizacijo prodajne razstave umetniških del v Hiši umetnikov v Goriških Brdih, ob nesebičnem sodelovanju našega pokojnega člana Marjana Bažata in Nelide Nemec, in svečanega ustanovitvenega večera na gradu na Dobrovem, ki je privabil številne udeležence, je klubu uspelo zbrati potrebna sredstva, da je lahko uresničil program, ki so si ga člani kluba zastavili v prvem letu svojega delovanja – pomagati slepim in slabovidnim. Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih so končno izročili v dar tri računalniške komplete aparatur za Brailovo vrstico, kar je tedaj predstavljalo znesek dveh milijonov in 830 tisoč tolarjev. To je bil najpomembnejši prispevek Lions kluba Nova Gorica tistim, ki so bili pomoči najbolj potrebni, čeprav so del manjših sredstev namenili tudi drugim, za kar so bili zaslužni posamezni člani kluba. Desetletni Bojan iz Tolmina , ki je moral zaradi kronične bolezni pogosto obiskovati bolnišnico, je ob koncu leta dobil lepo darilo – diatonično harmoniko in presrečen se je zahvalil članu kluba Lazovskemu in njegovemu podjetju. Dela v prvem letu je bilo precej in še mnogo drobnih stvari so postorili člani kluba, delo so opravljali zagnano in z voljo, prepričani, da jih druži ista misel. Tako so lahko že po prvem letu delovanja kluba ponosno ugotovili, da jim je uspelo izpolniti poslanstvo, za katerega so se odločili. In lepo je bilo biti prvi predsednik novoustanovljenega kluba v družbi enako mislečih v teh dejanjih.

Vasja Klavora

Grad Kromberk 2002: Ernst Musil – mednarodnim predsednikom LCI na Charter Nightu 14 | 


Grad Dobrovo v Goriških brdih 1995: Guiding lion Apolonio Zvest podeljuje priznanje Vasji Klavora

Prvi predsednik LC Nova Gorica V. Klavora s soprogo Nives, posebno zaslužno za večletno izpeljavo akcije Plakat miru.

  |

14 15


Danilo Štekar Predsednik 1995/1996 Zagon, ki ga je dala ustanovitev LC Nova Gorica, se je nadaljeval tudi v obdobju drugega predsednika Danila Štekarja. Tako kot pred ustanovitvijo kluba, je tudi v svojem predsedniškem mandatu nadaljeval z obširnim delom. Skupaj z Mestno občino Nova Gorica je LC Nova Gorica veliko prispeval, da je Društvo slepih in slabovidnih pridobilo ustrezne prostore za svoje delo. Predstavniki društva so ključe prostorov prevzeli 24. januarja 1996. Nenadna smrt člana LC Nova Gorica, umetniškega fotografa Marjana Bažata, je prizadela članstvo LC, saj je bila nedavno v hiši umetnikov na Humu v Goriških Brdih organizirana velika prodajna razstava umetniških del. Nabavljeno in podarjeno slabovidni deklici je bilo elektronsko povečalo. Donatorska sredstva je LC namenil tudi restavriranju inkunabule iz samostanske knjižnice na Kostanjevici nad Novo Gorico. Vodstvo kluba je pristopilo k iskanju novih ustreznejših prostorov za sedež in delo kluba. Prišlo je do prvih stikov in izmenjave mladih z Japonsko.

16 | 


Prva obletnica ustanovitve kluba 1995

Charter Night na Dobrovem v GoriĹĄkih Brdih leta 1995.

  |

16 17


Danilo Štekar v pogovoru z guvernerjem Janezom Bohoričem

18 | 


Vanja Jelinčič Predsednik 1996/1997 Lion Vanja Jelinčič je eden od ustanoviteljev in predsednik iniciativnega odbora za ustanovitev LC Nova Gorica. S svojo aktivnostjo pri širjenju lionizma je odločilno prispeval, da je Lions klub Nova Gorica postal boter novoustanovljenim klubom Soča Kobarid, Postojna, Zemono in Vogrsko V obdobju 1996/1997 se je nadaljevalo uspešno delo kluba, uresničile so se tudi želje članstva in klub je po nekaj lokacijah /hotel Sabotin, restavracija Mark/ končno dobil ustrezen prostor za delo v Grajski kleti na Gradu Kromberk. Zaradi novoustanovljenega kluba na Vogrskem, je klub zapustilo nekaj ustanovnih članov, prihajali pa so že tudi novi. Delo v tem mandatu je bilo uspešno, najbolj je klub pomagal Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih z nakupom ekrana za povečavo in računalniškega tiskalnika. Lions klub je pomembno pomagal ob naravni nesreči v Trenti in denarno pomagal več družinam.

  |

18 19


Dobrovo 1996: mentor LC Nova Gorica, Apolonij Zvest /v sredini/

Dobrovo 1996 Ustanovna člana LC Nova Gorica, Vanja Jelinčič in Danilo Štekar.

20 | 


Dušan Ambrožič Predsednik 1997/1998 Vodenje kluba sem prevzel po treh uspešnih predsednikih. Število članov je v tistem času presegalo štirideset in temu primerno je bilo tudi število idej o delu, usmeritvah, pristopu in osebnem odnosu posameznika do dogajanja. Tradicije in izoblikovanih pravil obnašanja še ni bilo. Klubske večere so bogatile redne debate o dolžni prisotnosti in drugih obveznosti članov kluba. Posamezni člani so bili idejno izredno močni, a pri realizaciji običajno odsotni. Heterogeno dojemanje statuta in drugih pravil društva je bilo vedno na nivoju slovenske družbe. V klubu je bilo več posameznikov, ki so izstopali, a tudi nekaj,zaradi katerih klub ne bi bil na slabšem, če bi že takrat izstopili. Poudariti pa je potrebno,da je vedno prevladovala želja, ki predstavlja bistvo lionizma: pomagati. Za realizacijo poslanstva in promocijo lionizma so bila vedno potrebna sredstva. Iskanja poti do njih so bila odvisna od idej in možnosti članov. Na pobudo in z angažiranostjo Ksenije de Lorenzi je bil 28. novembra 1997 izveden koncert z orkestrom slovenske policije v Ajdovščini. Izjemno odmevna je bila humanitarna prireditev Mi vsi za našo bolnišnico 4. aprila 1998, katere izkupiček je bil v celoti namenjen nakupu operacijskega mikroskopaza šempetrsko bolnišnico. Akcijo je vodil LC Zemono.Vsi člani Lions klubov smo prispevali začetno vsoto, z denarnimi prispevki so akcijo podprla številna podjetja, banke, zavarovalnice in posamezniki. Programe kluba so bogatila predavanja z delovnih področij in predstavitve del iz ljubiteljske dejavnosti članov kluba (V. Klavore, R. Podobnika, T. Lazovskega; kasneje R.Korenča, K. de Lorenzi, I. Klavore). Moji predhodniki so posvetili pozornost ustanavljanju novih klubov z izjemnim uspehom; sam sem poudarjal povezovanje s klubi v zamejstvu. Pravilnost odločitve so potrdili zaključki srečanja guvernerja našega distrikta, Stojana Plesničarja, z guvernerjem distrikta 108 TA2 v Gradišču ob Soči (Gradisca d’Isonzo) v sosednji Italiji, 14. februarja 1998. Opravljena je bila večkratna izmenjava delovnih obiskov s člani LC Gorica (Gorizia)–Host in udeležba na prireditvah CharterNight obeh klubov. Nekajletno druženje s posameznimi člani LC Čedad – Manzano (Cividale –Manzano) na naših CharterNight na Dobrovem in v Čedadu je kronalo pobratenje obeh klubov,10. junija 2001. Precej dela je bilo opravljenega v obeh klubih, da bi istega dne prišlo do pobratenja tudi med našim klubom in LC klubom iz Šmohorja (Hermagor) v Avstriji, a je na takratno vzdušje na Koroškem vplival Heiderjev

  |

20 21


duh. Da ne bi ostalo le pri izmenjavi lepih besed in prijetnih druženjih sem uvedel obliko sodelovanja, ki ni bila za nikogar sporna in je nudila možnost pridobivanja sredstev za izpeljavo naših akcij.

V dobrodelne namene smo organizirali več koncertov klasične glasbe. 29. oktobra 1998 je kot prvi v seriji glasbenih večerov izzvenel klavirski recital Sijavuša Gadžijeva v Avditoriju v Gorici. Učenci glasbene šole Nova Gorica iz razreda Sijavuša Gadžijeva so se predstavili 20. maja 1999v veliki dvorani Kulturnega doma v Novi Gorici, 30. novembra 1999 v cerkvi sv. Frančiška v Čedadu in ponovno 7. februarja 2000 v Avditoriju v Gorici. Kot zadnji je bil organiziran koncert klavirskega tria v sestavi S. Gadžijev – klavir, V. Meljnikov – violina in I. Mitrovič – violončelo, 28. oktobra 2000 v dvorani S.O. M. S. I. v Čedadu. V letu 1997/98smo pristopili k ustanavljanju LEO kluba in ga na svečanem večeru kluba CharterNight 20. junija 1998 tudi ustanovili. Zasluge zato gredo predvsem Kseniji de Lorenzi. Posebno zahvalo za opravljeno delo tajnika v trajanju mojega mandata nedvomno zasluži Aleš Komavec, s katerim me še danes veže prijateljstvo. Zelo veliko pa mi pomenijo tudi vezi, ki so se stkale med družinami članov pobratenih klubov in se kažejo v izmenjavi številnih obiskov na različnih lokacijah.

22 | 

Dušan Ambrožič


Člani LC NG na Charter Night 1998.

Predsednik D. Ambrožič v pogovoru s prijatelji lionisti iz Čedada. Levo njihov častni predsednik in velik prijatelj LC Nova Gorica Giggi Bellini.

  |

22 23


Dušan Ambrožič se zahvaljuje Ingrid Kašca Bucik za sodelovanje z LC Nova Gorica.

Ingrid K. Bucik je kot novinarka in izvrstna napovedovalka zaznamovala dobrodelne prireditve Lions kluba Charter Nigt, na katerih so se zbirala sredstva za humanitarne namene. Od začetka in nato še veliko let, je s svojimi nastopi in brezplačno pomočjo dajala pečat slavnostnim večerom. Kljub temu, da formalno ni bila članica kluba, je vedno bila Lionist z veliko začetnico. Od Lions kluba Nova Gorica je za svoje delo prejela tudi posebno priznanje.

24 | 


20. junij 1998 – Ustanovitev LEO kluba Nova Gorica

Dobrovo 20. junij 1998 Prvi predsednik LEO kluba Nova Gorica Franc Kopatin ml., sprejema ustanovno listino iz rok guvernerja Stojana Plesničarja in Taseta Lazovskega.

  |

24 25


Predsednik Dušan Ambrožič s soprogo Božico.

26 | 


Tase Lazovski Predsednik 1998/1999 V lionističnem letu 1998/1999, pod predsednikovanjem Taseta Lazovskega se je še okrepilo sodelovanje z LC Čedad, še posebej je bil pri tem aktiven in uspešen Dušan Ambrožič. V petem letu delovanja kluba, je prišlo tudi do nekaterih večjih nesoglasij med posameznimi člani, ki so imeli za posledico nekaj izstopov. Kljub temu je v duhu lionizma klub uspešno deloval naprej in v tem obdobju dosegel dobre rezultate. Oktobra 1998 je bil v Gorici ( Italija) skupaj LC Gorica Host organiziran dobrodelni koncert pianista S. Gadžijeva. Ves izkupiček je klub namenil za otroke, ki jih je prizadel potres v Posočju aprila 1998. Klub je ponovno sodeloval pri restavriranju inkunabule ( knjiga iz leta 1497) iz knjižnice samostana na Kostanjevici. Zdravniki, člani LC Nova Gorica Miha Demšar, Herbert Bernhardt in Andrej Kajfež so ponudili zdravstveno pomoč članom terapevtske skupnosti »Srečanje«, ki deluje na Kostanjevici nad Novo Gorico. Člani kluba so obiskali hišo slovenista patra Škrabca, ki je 40 let deloval na Kostanjevici nad Novo Gorici. Srečali so se tudi s svojim bivšim članom, patrom Nikom Žvokljem, ki je bil premeščen v Novo Štifto. Novoustanovljeni Leo klub se je vključil v lionistično gibanje in aktivno sodeloval pri organizaciji Charte nighta. Največ zaslug za ustanovitev in razvoj LEO kluba je treba pripisati Kseniji de Lorenzi, ki je kot mentorica pozneje delovala tudi v distriktu.

  |

26 27


Dobrovo 19 junij 1999 – Skupinska slika Lions in Leo kluba Nova Gorica

Tase Lazovski s soprogo Tino

28 | 


Rafael Podobnik Predsednik 1999 - 2000 V šestem klubskem letu je Lions klub Nova Gorica imel 13 zborov in skupščino 21.09.1999 Predsednik Rafael Podobnik si je v njegovem mandatu zastavil dve programski gesli: 1. Kdor prispeva manj časa, naj prispeva več denarja. 2. Sprejeti je treba nekaj novih članic, da bomo klubu dali novega poleta. Na skupščini je bil z veliko večino potrjen predsednikov predlog, da za vsako odsotnost s srečanja, člani vplačajo določen znesek v blagajno kluba. Ta sklep velja še danes in ga člani v šali imenujejo Podobnikov davek. Za 8 zborov kluba so člani pripravili zanimive teme ali lastno predstavitev. Dva zbora sta bila organizirana v Kmetijski zadrugi Goriška Brda in Dijaškem domu Nova Gorica. V mandatnem obdobju je klub namenil v humanitarne namene cca 2 mio sit. Društvu slepih in slabovidnih iz Nove Gorice je bil nabavljen računalnik z Brailovo vrstico, klub je nudil pomoč v zdravstvenih storitvah skupnosti Srečanje, prispeval je tudi za udeležbo tekmovalca na paraolimpijskih igrah. S prispevkom je bilo ponovno omogočeno restavriranje inkunabule (knjiga iz leta 1495) iz knjižnice frančiškanskega samostana na Kostanjevici nad Novo Gorico. Sodelovanje in skupne aktivnosti so potekale z LC Čedad in LC Gorizia. Podobnik navaja še: »Za zelo velik uspeh si štejem, da se na nobenem zboru nismo morili z visokimi moralnimi načeli in da nismo nikoli obravnavali udeležbe«. Na Charter nightu 17.06.2000 v veliki dvorani Mestne občine je igral pihalni orkester, udeležba je bila številčna.

  |

28 29


Leto 2000: Charter Night v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica

Predsednik LC Podobnik, sprejema v klub novega člana Davida Faganela

30 | 


Charter night: Mirjam Šaver, Škarabot Davorin s soprogo, Šaver Darijo, Sergio Toffoletto in Rafael Podobnik

  |

30 31


Aleksander Todorovič Predsednik 2000 - 2001 Predsednikovanje LC Nova Gorica sem prevzel sredi leta 2000 in si na začetku seveda nisem mogel zavedati razsežnosti naloge. Prehod v novo tisočletje je prinašal hitre in vse pogostejše spremembe družbe. To, za ljudi občutljivo prelomno obdobje, se je izražalo z erozijo članstva, zaupanja v skupnost in vrednote etike dobrodelnosti. V sebi sem rešil začetne dvome in si že z nastopnim govorom določil cilj in zadal nalogo krepiti notranje vrednosti prijateljstva in druženja z ljudmi podobne humanitarne miselnosti, pomagati drugim, ki potrebujejo in spoštujejo pomoč. Slog široke razprave in razčiščevanje različnih pogledov med članstvom s pogovorom je spodbudil k večji organiziranosti in operativnosti kluba. Še pred uradnim vstopom države Slovenije v Evropsko Unijo smo se LC Nova Gorica pobratili z LC Čedad – Manzano. Ta pomemben dogodek za naš Lions klub, ki z besedami in dejanji prednjači v mednarodnem povezovanju na mejnem območju z Republiko Italijo je pozitivno prispeval k zbližanju ljudi. Kljub jezikovni meji dokazujemo, da ne smejo obstajati take ali drugačne meje iz enega v drugo jezikovno področje. S prireditvami smo poleg promocije lionizma tudi s kulturno ustvarjalnostjo in humanitarno dejavnostjo, del izkupička namenili za naš vsakoletni lionistični humanitarni servis. Eden od primerov navezovanja in ohranjanja družabnih vezi, širitve kulturne izmenjave del iz obeh LC klubov, in skupnih servisov je naše poznejše sodelovanje s člani pobratenega LC kluba. S prevajanjem in branjem besedil, pripravo gledališkega lista in celotno organizacijo dogodka, smo postavili v Novi Gorici multi medijsko predstavo lionista Giuseppea Passonija “Glasovi svobode”. Humanitarni servis Kodeks lionizma in zavezanost humanitarnim principom je spodbujalo aktivno delovanje celotnega članstva kluba pri zbiranju denarne podpore pomoči potrebnim. • Takoj ob novici o plazu v Logu pod Mangartom smo se odzvali v koordinaciji z LC Soča Kobarid s pomočjo za krajane skupnosti, ki jih je prizadela naravna nesreča. • Z LC Čedad – Manzano smo organizirali Dobrodelni koncert pianista Siavusha Gadjieva v Čedadu. • Sponzorirali smo izdajo Pesmi, Vojka Grosarja in mu pomagali pri nakupu dragih zdravil, ki jih je potreboval pri svojem zdravljenju ter pokazali, da dobro delo vedno prispeva k smotrom našega delovanja. Prejeli smo njegovo pisno zahvalo in prispevek 32 | 


k pozitivni promociji lionizma v javnosti. • Podarili smo breijlovo vrstico Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica, ki je bila dana v uporabo njihovi slepi članici iz Bilj. • Naša članica Helena Gregorič se je povezala z OŠ Kozara glede definiranja humanitarnega servisa z nakupom oblazinjenega ležišča in dvigala, ki bi služilo otrokom širše regije. Naš član Franc Kopatin je direktno sodeloval pri izboru in nabavi opreme. • Donirali smo za drugo nagrado Poletne glasbene šole Zahvalno pismo smo poslali vsem sodelujočim sponzorjem. Naše preostalo delo in dosežki Sodelovali smo z vodstvom distrikta 129: • Tabor mladih v Zrečah, • CD adresar, • 14. mednarodni Lions likovni natečaj za najboljši plakat pod naslovom: Osvetlimo pot k miru, • Konvencija LC in skupščina distrikta 129 na Bledu in • obisk PID liona Ernesta Musila iz Austrije.

Delegati 1. konvencije Lion klubov Slovenije na Bledu 20. maja 2001 Franc Kopatin, Vasja Klavora, Danilo Štekar in Aleksander Todorovič s kolegicama Lauro Čermelj in Lučko Peljhan iz LC Zemono.

Člani kluba smo osebno ali povezano z zunanjimi gosti organizirali različna predavanja o

  |

32 33


pomembnih aktualnih temah: • Igor Ločovnik: Slovenija v luči odločb sodišč evropskih skupnosti (struktura in delovanje sodišč evropskih pokrajin) • Franc Bizjak: Razvoj visokega šolstva na Goriškem • Jože Šušmelj: Zaščitni zakon za Slovence v Italiji • Rudi Šimac: Razvoj lastnine vaških zemljišč • Alenka Kraigher: BSE pri živalih in nevarnosti prenašanja bolezni s hrano na ljudi • Branko Marušič: Omemba kraja Gorica in Solkan pred 1000 leti in zgodovinski razvoj sožitja kultur in razvoja Goriške • Viktor Drusany, : O ustvarjanju pozitivnih življenjskih situacij • Na našo pobudo je Herko Saksida izvedel v muzejski sobi Goriškega muzeja predavanje: Grbi na Slovenskem, • Slavica Plahuta je predstavila Goriški muzej in • Kustosinja Goriškega muzeja ga. Inga Brezigar nas je vodila po razstavi slovenskih skrinj. Udeležili smo se mnogih dobrodelnih prireditev drugih LC klubov. Prijetno smo se družili, se bolje spoznavali in povezovali: • na praznovanju čezmejnega prijateljstva Giovane Europa na Tromeji v Austriji, • na organiziranem ogledu razstave oglejskih patriarhov in drugih kulturno zgodovinskih znamenitosti Čedada, • na srečanjih s člani Lions kluba Hermagor iz Šmohorja na Koroškem, Veliko pozitivnih čustev je prevevalo moje mandatno obdobje, vendar bi brez premišljanja kot vrhunec opredelil naše pobratenje z LC Čedad-Manzano. Charter night je bil 16.06.2001 prvikrat organiziran v čudovitem okolju gradu Kromberk, na grajskem vrtu ob fontani, galerijski dvorani in gostinskih sobah. Dobrodelna dražba osebnih daril, ki jo je sooblikoval Mojmir Konič je imela zelo dober odziv. Predstavitveni film gojencev OŠ Kozara, ki je delo Alenke in Mojmirja Koniča je bil posebno doživetje in si vsekakor zasluži širšo promocijo. Bil je to duhovno bogat večer. Osebna zahvala Bil sem od ustanovitve kluba pa do moje izvolitve najmlajši predsednik kluba. Za izkazano zaupanje in aktivno delovno pomoč sem vsem članom kluba iskreno hvaležen. Posebna hvala gre žal prezgodaj preminulemu botru in takratnemu regijskemu predsedniku Zvestu Apolloniju, guvernerju Slavku Stošickem, ter izkušenejšemu predsedniku Dušanu Ambrožiču za nasvete in podporo v vodstvenem delu, past in pod predsednikoma Rafaelu Podobniku in Francu Kopatinu za sodelovanje pri delu. Hvaležen sem LEO klubu za humanitarno sodelovanje in medsebojno pomoč. Posebej pa bi se rad zahvalil Alešu Komavcu za njegovo predanost in strokovno požrtvovalnost in Rajku Korenču za nepogrešljivo strokovno pomoč pri vodenju financ s kontrolno evidenco dohodkov, obveznosti, nazadnje pa obema skupaj pri dokumentiranju zapisnikov zborov in skupščin, izdelavi vabil in protokolov z njunimi prevodi vseh dogodkov v več jezikih. Vse to je ključno prispevalo k uspešnosti našega kluba, za kar smo prejeli domačo in mednarodno priznanje. 34 | 


Zaključek Vloženi prosti čas, energija, osebni delovni prispevek in darovana sredstva so me obogatila za spoznanje, da smo se prijetno družili, obenem pa s pravimi inovativnimi idejami in skupnimi močmi dosegli aktivnost članstva in pomagali pomoči potrebnim.

Aleksander Todorovič

Aleksander Todorovič s soprogo Majo

Podpis listine o pobratenju med LC Nova Gorica in LC Čedad. Listino 10. junija 2001 podpisujeta predsednika F. Miani in A. Todorovič.

  |

34 35


Zaključek slovesnosti pobratenja. Spominski posnetek predsednikov.

Skupinski posnetek članov pobratenih klubov LC Nova Gorica in LC Cividale Manzano na gradu Kromberk 10. junija 2001

36 | 


Franc Kopatin Predsednik 2001 - 2002 Prevzem vodenja kluba je bil opravljen na Charter nightu 16.06.2001 na gradu Kromberk. Z upanjem smo zrli v oblačno nebo, vendar je točno ob mojem prvem udarcu po zvoncu pričelo deževati. Ves trud je bil zaman in morali smo se umakniti na varno v notranjost gradu. Po počitnicah smo pristopili k analizi nedokončanih zadev in načrtovanju programa za novo klubsko leto. Pregledali smo članstvo; v klubskem letu 2001/2002 so iz kluba izstopili 4. člani (že več časa neaktivni), eden je zamenjal LC, enega pa smo na novo sprejeli. Sprejet je bil dogovor z restavracijo na gradu Dobrovo glede obojestranskih obveznosti z ozirom na sedež Lions kluba Nova Gorica pri njih. V klubskem letu 2001/2002 smo imeli 16 zborov kluba, 5 predsedstev in 2 skupščini. 10. 10. 2001 je bila opravljena predaja dvigala za nepokretne Osnovni šoli Kozara. (obveznost iz predhodnega obdobja). Učenci in šola so pripravili kulturni program, prisotnih je bilo 8 članov našega LC. Akcija je bila medijsko podprta. Vrednost donacije je bila 500.000 sit. 04. 11. 2001 je bilo kot donacija slovenskemu Kulturnemu centru »L. Bratuž« v Gorici izročeno 1.000.000 lit za nagrado na tekmovanju mladih pianistov. (obveznost iz predhodnega obdobja). 27.10.2001 – Predstavniki LC NG so se udeležili CHN LC Vogrsko in 03.11.2001 LC Zemono. 04.12.2001. – Miklavževanje. Zbor LC s soprogami in plesom. Gostili smo tudi večje število članov iz LC Čedad. S srečolovom smo zbirali tudi sredstva za humanitarne namene. Januar 2002 – dotacija 30.000 sit Goriškemu muzeju za izdajo knjige »Blazon grbov Goriške

  |

36 37


in Gradiščanske«. 25.01.2002 – udeležba na razširjeni seji sveta guvernerja – sodelovanje s klubi s Hrvaške. 19.03.2002 – Predavanje Nuše Kerševan o liku lionista. 22.03.2002 – Skupaj z LC Zemono smo realizirali finančno pomoč slepi študentki Ireni za nakup računalnika. Prispevek LC NG 130.000 sit. 23.03.2002 – Pristopili smo k akciji plakat miru. Začetek sodelovanja z OŠ Solkan. 05.04.2002 – Zaradi nemogočih zakonskih preprek kljub trudu nismo uspeli postaviti tabel LC ob vhodih v Novo Gorico. Postavili smo dve manjši tabli ob vhodu v grad Kromberk in v našo klubsko sobo. Tabli v vrednosti 40.000 sit je brezplačno izdelal in montiral graver Gnjidič Janko. 19.04.2002 – Delegacija našega kluba se je udeležila Charter nighta pobratenega kluba LC Cividale Manzano v Italiji s katerim zelo dobro sodelujemo. 25.04.2002 – Glavni humanitarni servis klubskega leta 2001/2002 je bila oprema dveh križišč v Novi Gorici in Solkanu z zvočnimi napravami za obveščanje o stanju semaforja za pešce. Naprave so izdelek tovarne Iskra sistemi iz Ljubljane, montažo pa je donatorsko opravila Komunala Nova Gorica. Ob otvoritvi semaforja sta po govoru predsednika LC, prisotne pozdravila še župan občine Nova Gorica in predsednik Združenja slepih in slabovidnih Slovenije, ki je ob tej priliki organiziralo sestanek IO v Novi Gorici. Vrednost podarjenih naprav je 1.500.000 sit, akcija je bila dokaj odmevna v medijih. 19.05.2002 – Ob svetovnem dnevu voda so si člani LC z nekaterimi svojci ogledali »Antonijev rov« v Idriji, enega najlepših rudarskih muzejev na svetu. Ob povratku je bil še ogled in degustacija piva v varilnici piva Pigal v Ajdovščini. Izlet je dobro uspel in po ocenah kaže s podobnimi programi nadaljevati. 7-9.06.2002 – Druga konvencija Lions klubov distrikt 129 – Slovenija. Delegacija v sestavi predsednik LC F. Kopatin, bodoči predsednik I. Lučovnik in član sveta guvernerja V. Klavora je aktivno sodelovala na navedeni konvenciji v Portorožu. Organizirana je bila 1. lions regata kjer smo tudi sodelovali. Sodelovanje z LC klubi 2002 – Posamezni člani so se redno udeleževali raznih aktivnosti prijateljskih LC, še zlasti pobratenega LC Cividalle Manzano. Z njimi lahko ocenim, da smo se res tudi osebno spoprijateljili in je naše druženje obojestransko prisrčno. Preko Čedada smo bili v stikih tudi s LC Šmohor. Leo klub Nova Gorica aktivno dela, ima svoj program, ocenjujem pa, da bi mlade morali 38 | 


bolj vključevati tudi v naše delo. Druge aktivnosti članstva 2002 – Sodelovanje z Goriškim muzejem je bilo dobro in veliko naših članov obiskuje njihove prireditve, predvsem predavanja. Prav tako je nekaj naših članov aktivnih in uspešnih na likovnem in literarnem področju. Večina članstva se trudi za ugled našega LC.

CHARTER NIGHT 16.06.2002 Organizacija Charter nighta na gradu Kromberk predstavlja pravi podvig. Poleg vsega je organizator še najbolj odvisen od vremena, ki je prav v tem obdobju muhasto. Rezervirali smo že velik šotor, vendar ga nato stornirali zaradi velikih stroškov. Tudi sicer smo bili zaradi slabih izkušenj posebej pozorni na stroške, saj je bil namen pridobiti čim več sredstev za humanitarne namene. Tudi tvegali smo, in imeli srečo. Večer je bil lep in topel. Obisk je bil zelo dober. O razpoloženju in počutju ob baklah na grajskem vrtu, pričajo težko ponovljive fotografije. Charter nighta so se udeležili tudi visoki gostje iz organizacije LCI: Slavko Stošicki, past guverner s soprogo. Janez Bohorič, koordinator za mednarodno sodelovanje in past guverner s soprogo. Ernst Musil, PID, koordinating Lion za srednjo in vzhodno Evropo, kandidat za 2. podpredsednika LCI v letu 2003 s soprogo Kristino. Ernst Musil je bil gost našega kluba že 16.06.2002, v popoldanskem času si je ogledal Goriška brda. Na Charter nightu smo ga priložnostno obdarili. Imel je pozdravni govor in se zadržal v razgovoru z Leo člani. S soprogo sta bila navdušena nad lepim večerom. Še misel ob zaključku mandata Želel sem uglasiti strune in več poudarka nameniti prijateljskemu druženju in smotrom lionizma. Marsikdo pozablja tudi na kodeks lionistične etike. Vsaj eno obveznost ali nalogo je treba prebrati pred zborom. Da se spomnimo. Vsakega, ki je odšel mi je žal, vendar morajo prihajati novi, z novimi idejami in zagonom. Imel sem čudovite sodelavce in prijatelje, brez katerih bi povedano ne bilo enako opravljeno. Zvonec in kladivce sem predal novemu predsedniku lionu Igorju

  |

38 39


Lučovniku.

Franc Kopatin

Člani LC Nova Gorica na Charter night - Kromberk 15.6.2002 Z leve: I. Lučovnik, T. Vuga,F. Kopatin, M. Šaver (zakrita), M. Konič, N. Nemec, A. Todorovič, D. Kovačič, C. Rijavec, Helena Gregorič, R. Podobnik, K. De Lorenzi, V. Klavora, R. Korenč, D. Štekar, A. Krapež, V. Skolaris, D. Humar. Za mikrofonom: Dušan Ambrožič

40 | 


Kromberk 16.6.2002 Predsednik LC Nova Gorica Franc Kopatin (desno) sprejema koordinating liona za srednjo in vzhodno Evropo Ernsta Musila (levo) in prvega guvernerja distrikta 129 Slovenija, Janeza BohoriÄ?a (v sredini) s soprogama.

Kromberk 2002 Izmenjava spominskih daril z visokimi gosti iz sveta Lionizma

  |

40 41


Svečana večerja na gradu Kromberk 2002. Ernst Musil, Janez Bohorič in Franc Kopatin s soprogami

Grad Kromberk 2002. Predaja kladiva in zvonca novemu predsedniku

42 | 


Junij 2010. Franc Kopatin s soprogo Sonjo v Čedadu.

  |

42 43


Igor Lučovnik Predsednik 2002 – 2003 V letu mojega predsednikovanja klubu smo pripravili več dobrodelnih prireditev. Tako smo že v mesecu septembru, v sodelovanju z Medicinskim centrom Ksenje De Lorenzi v Novi Gorici organizirali razstavo slik umetnice Romane Favier Zorzut, ki nam je izročila eno od svojih umetniških del, ki smo ga prodali na dražbi , izkupiček pa namenili za humanitarne namene. V začetku šolskega leta 2002/2003 smo sklenili štipendijsko pogodbo v skupni višini 250.000 SIT z dijakom 4. letnika gimnazije v Novi Gorici, ki je zaradi družinskih razmer ostal brez sredstev za dokončanje srednje šole. Pred božično novoletnimi prazniki smo dvema učenkama OŠ Solkan izročili vsaki po 15.000 SIT, kot pomoč pri nakupu brez gluteinske hrane, ki jo potrebujeta za svoj normalen razvoj. Izvedli smo mednarodno akcijo Plakat miru na temo »sanje o miru«, v kateri so sodelovali učenci šestih razredov OŠ Solkan, ki so narisali 48 slik, ki so bile razstavljene v avli OŠ Solkan. Iz prvih treh nagrajenih slik tega natečaja smo izdelali voščilnice, ki smo jih odkupili sami člani LC Nova Gorica, ostali del pa prodali različnim organizacijam in gospodarskim družbam. Skupaj smo tako prodali preko 1800 novoletnih voščilnic v skupni vrednosti 350.000 SIT. Decembra smo v sodelovanju z galerijo Artes izvedli javno dražbo umetniških del. Na dražbi je bilo na ogled 71 umetniških del slovenskih in tujih priznanih avtorjev. Od tega je bilo skupno prodanih 36 slik oziroma skulptur, 3 slike pa so avtorji podarili našemu klubu v humanitarne namene. S prodajo umetnin na dražbi je klub zaslužil 530.000 SIT in od tega namenil 230.000 SIT za nabavo komunikatorjev in posebne učne mizice za slabo gibljive učence OŠ Kozara. Konec meseca maja pa je Vasja Klavora organiziral razstavo akvarelov slikarja Gutmunda Tributša, ki nam je prav tako podaril eno svojih slik, ki je bila prodana na dražbi slik na Charte nightu. Tako smo v letu mojega predsednikovanja klubu, z realizacijo idej članov kluba, brez upoštevanja sredstev različnih donatorjev, oziroma sponzorjev, pridobili 900.000 SIT sredstev za humanitarne namene, s prodajo slik in dražbo vin priznanih briških kletarjev na Charter nightu pa smo zaslužili še 319.000 SIT,skupno torej 1.219.000 SIT. Od sredstev 44 | 


zbranih samo na Charte nightu smo namenili 300.000 SIT za nakup skupinske postelje za nepokretne ter za zvočno in svetlobno opremo sobe za umiritev v oddelku za otroke z motnjami v gibanju na OŠ Kozara, skupaj pa smo v celem od zbranih sredstev darovali za humanitarne namene 810.000 SIT. V mojem mandatu smo sprejeli 4 nove člane, petim članom ( Franc Kopatin, Rajmond Korenč, Mirjam Šaver, Aloz Panker in Mojmir Konič ) pa so bila podeljena lionistična priznanja. Člani kluba pa smo imeli tudi dokaj pestro klubsko življenje. Tako smo se s člani LC Cividale Manzzano odpeljali na ogled znamenitosti Ljubljane, LC Cividale Manzzano pa nas je povabil na vožnjo z barko po reki Stella do izliva le te v Maransko laguno. Imeli smo tudi več družabnih srečanj skupaj s partnerji in pripravili nekaj zanimivih predavanj. Vasje Kruha o svetovnem prvenstvu v nogometu na Japonskem in Koreji, Tomaža Vuge o strategiji regionalnega razvoja Slovenije, Gorazda Humarja o arhitekturi in zgodovini pomembnejših mostov na Slovenskem, Bogdan Soban nam je predstavil, kako ustvarjati računalniške slike, Jože Šušmelj pa je imel zanimivo predavanje o odnosih Slovenije z Italijo. Poleti leta 2003 smo prvič sodelovali na humanitarni prireditvi v LC Šmohor ( Avstrija ), kjer smo ob krajevnem prazniku skupaj s pobratenim LC Cividale Manzzano s prodajo pijače in slovenskih kulinaričnih izdelkov zaslužili preko 200.000 SIT, ki smo jih podarili LC Šmohor v humanitarne zadeve.

Igor Lučovnik

Charther Night 2001 – Grad Kromberk - člani LC Nova Gorica: Z leve: D. Škarabot, D. Ambrožič (zakrit), D. Kovačič, F. Kopatin, S. Volčanšek, H. Komljanec, A.

  |

44 45


Todorovič ( v zadnji vrsti), M. Demšar, N. Nemec, A. Krapež, D. Faganel, M. Šaver, V. Klavora (zakrit), K. De Lorenzi, A. Kajfež, I. Lučovnik, V. Uršič, V. Skolaris, d. Štekar, D. Humar, T. Vuga, R. Podobnik.

Novi predsednik Igor Lučovnik prevzema zvonec..

Nagovor novega predsednika LC Nova Gorica Igorja Lučovnika. Grad Kromberk 16.6.2003

46 | 


Slika img510 Igor Lučovnik, Ernst Musil /mednarodni direktor LCI/ in Franc Kopatin

Iskreno druženje s prijatelji iz Čedada Charther night v Perli 14.06. 2003

Grad Kromberk, junij 2002. Z leve: Janez Bohorič, Igor Lučovnik, Ernst Musil, Franc Kopatin, Slavko Stošicki

  |

46 47


Igor Lučovnik s soprogo Evo

48 | 


Mihael Demšar Predsednik 2003- 2004 V letu 2004 smo obeležili 10. obletnico ustanovitve našega Lions kluba. V tem obdobju je klub deloval skladno s pravili in statutom Lions Club International in v okviru distrikta 129 Slovenija. LC Nova Gorica je bil pobudnik in boter pri ustanavljanju več primorskih klubov, ki uspešno delujejo in je z njimi sodeloval pri pomembnejših akcijah. Člani kluba smo ponosni na prehojeno pot, na dosežke in aktivnosti pri uresničevanju svojega poslanstva. V mesecu aprilu 2004 je klub slavnostno obeležil 10. obletnico svojega obstoja s koncertom Slovenskega okteta. Tudi obletnica je minila v duhu dobrodelnosti. Ob tej priložnosti smo od izkupička večera in iz lastnega sklada darovali ginekološkemu oddelku Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca iz Šempetra 1 milion tolarjev za nakup gama kamere za diagnostiko bezgavk med operacijo dojke. Znesek je bil prvi kamenček v mozaiku potrebnih sredstev za to napravo, sledili pa so nam še drugi Lions klubi. Ob 10. obletnici je guverner distrikta Milan Kapetan podelil priznanje za delo v klubu našim dolgoletnim članom Vasji Klavora, Aleksandru Todoroviču in Rajku Korenču. V vseh teh letih smo člani, 34 nas je, s svojimi idejami, predlogi in akcijami oblikovali, podpirali in poglabljali dejavnosti kluba in s tem naše poslanstvo. To nas krepi. Zavedanje, da pomagaš in razveseljuješ drugega, pa osrečuje. Pomagamo moralno, finančno, z delom in ni nam žal našega časa. Člane kluba druži prijateljstvo, ki širi duhovne dobrine in to nam je cilj. To prijateljstvo utrjujemo tudi z druženjem in srečanji s člani pobratenega kluba iz Čedada in njihovimi družinami. Sodelujemo z Lions klubom iz Šmohorja v Avstriji, nekajkrat pa smo se sestali tudi z LC Gorica iz Italije. V juliju 2003 smo se udeležili tradicionalne prireditve LC Šmohor, kjer smo klubi iz Nove Gorice, Čedada in Šmohorja predstavili in prodajali tipične jedi iz svojih okolij. Neto izkupiček 120.000 tolarjev smo poklonili LC Šmohor v dobrodelne namene. V septembru 2003 so se člani našega LC skupaj z LC Čedad, udeležili izleta po reki Brenti. Izlet je bil prijeten in zgodovinsko poučen.

  |

48 49


V marcu 2004 se je 20 naših članov udeležilo skupnega dobrodelnega koncerta klubov LC Cividale, LC Hermagor in LC Nova Gorica. Naši udeleženci so sredstva za vstopnino v višini 113.000 sit prispevali za dobrodelno akcijo Lions klubov v Italiji za zapuščene otroke v Romuniji. S člani LC Cividale smo se srečali tudi na njihovem Chater nightu in za tradicionalni praznik kostanja. V novembru 2003 smo poskrbeli za nagrado v višini 113.000 sit za sodelujoče mlade pianiste na 3. mednarodnem tekmovanju v Kulturnem centru Lojzke Bratuž v Gorici, ki sem jo osebno izročil najmlajšemu nagrajencu iz Srbije. V oktobru 2003 smo osnovni šoli Kozara iz Nove Gorice podarili denarno pomoč v višini 300.000 tolarjev za nabavo ležišča za nepokretne gojence in nekaj opreme za sobo za umiritev. Sodelovanje z mladimi nam je v posebno veselje, zato smo se tudi v letu 2003 vključili v mednarodno akcijo »Plakat miru«. Učenci osnovnih šol Solkan in Franc Erjavec so ob prizadevnem delu likovnih pedagoginj ustvarili 48 slik. Posebna komisija je izbrala najboljšo in jo poslala Distriktu za natečaj pri Lions Club International. Organizirali in udeležili smo se številnih strokovnih predavanj in predstavitev. Naj pri tem omenim predstavitev nove knjige našega zaslužnega člana Vasje Klavore »Predel 1809«, ter predstavitev posnetih diapozitivov z otoka Lanzarote našega mojstra fotografije Rafaela Podobnika. V zadnjem mandatu smo sprejeli v naš LC dva nova člana. Skrbimo in pomagamo tudi našemu Leo klubu Nova Gorica. Mladi člani so izjemno aktivni in jim gre vsa pohvala. V jubilejnem klubskem letu smo bili vsekakor še posebej aktivni, poleg omenjenih, je bilo še več drugih dogodkov. Sredstva smo zbirali tudi s prodajo novoletnih voščilnic in organizacijo dražb slik v sodelovanju z galerijo Artes. V letu 2003 smo na dražbi pridobili kar za 500.000 sit sredstev in eno podarjeno sliko. Poslanstvo našega kluba se je uveljavilo v domačem, pa tudi širšem prostoru. Širimo humanitarne ideje lionizma med ljudmi in si želimo, da bi se organiziranih humanitarnih akcij udeleževalo kar največ naših članov in drugih dobro mislečih ljudi.

50 | 

Mihael Demšar


Junij 2004. Guverner Distrikta Milan Kapetan, predaja ob 10. obletnici kluba predsedniku Mihaelu Demšarju spominsko darilo.

Člani LC Nova Gorica na obisku v Osnovni šoli Kozara.

  |

50 51


Nova Gorica 2004. Svečana akademija ob 10. obletnici LC Nova Gorica.

Predsednik LC, M. Demšar izroča predstavnikom bolnišnice »Dr. Franca Derganca« ček za nabavo gama kamere v višini 1 mio. sit.

52 | 


Mihael DemĹĄar s soprogo Eniso.

  |

52 53


Albin Krapež Predsednik 2004 – 2005 Ob začetku predsednikovanja klubu sem začel pripravljati program dela za klubsko leto 2004 – 2005. Z dobro pripravljenim programom sem želel izboljšati način dela predvsem v tem, da ne bi samo ozka skupina ljudi opravljala večino dela. Zato sem program izdelal tako, da sem najprej navedel aktivnosti, ki jih bomo v tem letu izvajali, potem, pa je bil določen član in njegov pomočnik odgovoren za izvedbo aktivnosti, ter člani, ki sodelujejo pri tej nalogi. Na koncu so bili določeni še roki izvedbe. Na ta način so bile vse naloge enakomerno razdeljene med člane in rokovno se jih je med letom dalo kontrolirati. Program je zajemal 5 področij dela: - Program humanitarnih akcij - Sodelovanje z Lions klubi in društvi - Aktivnosti v klubu - Strokovna predavanja - Družabna srečanja Večina dela je bilo namenjeno zbiranju denarja in pomagati pomoči potrebnim. V ta namen smo organizirali predstavo »Glasovi svobode« in skupaj z ostalimi Lions klubi Severne Primorske, dražbo umetniških del. Sredstva, ki smo jih pridobili s humanitarnimi akcijami in preko donatorjev smo namenili za: - Nakup gama kamere za ginekološki oddelek bolnišnice »Dr. Franca Derganca«. - Mladim pianistom za nagrade - Nakup računalnika za kratkovidnega študenta v VDC Solkan - Pomoč pri izdaji knjig - Plačilo prehrane socialno ogroženemu občanu. Skupaj smo v tem letu namenili za humanitarne namene 2.106.000 SIT. Ob vsem delu na humanitarnem področju smo precej časa posvetili tudi notranji organizaciji kluba in sicer: - Urejanje spletne strani - Izdelava statuta in registracija kluba 54 | 


- Pridobitev statusa humanitarne organizacije Pri vodenju kluba sem bil načelen do sebe in kolegov lionistov. Osnova vodenja so mi bila načela lionizma in statut LC Nova Gorica.

Albin Krapež

Albin Krapež (levo) z zakladnico M. Šaver in tajnikom R. Korenčem.

  |

54 55


Charter Night 2005. Predsednik Albin Krapež predaja kladivce.

Druženje lionistov iz Nove Gorice in Čedada na Predmeji leta 2006 56 | 


Ksenja De Lorenzi Predsednica 2005 – 2006 V mandatnem letu 2005 – 2006 je imel LC Nova Gorica 37 članov. V teku klubskega leta sta dva člana zapustila klub, sprejeli pa smo štiri nove člane. Pomembnejše klubske aktivnosti v tem obdobju so bile: - Dobrodelni koncert z orkestrom slovenske policije 24. nov. 2005 z dirigentom Milivojem Šurbkom. Nastopili so tudi športniki iz nekaj goriških klubov. Delni izkupiček koncerta v višini 500.000 sit, je bil namenjen Osnovni šoli Milojke Štrukelj iz Nove Gorice za nabavo računalniške opreme za novo knjižnico. - Dobrodelna dražba umetniških del z galerijo Artes 5.12.2005. Vzgojno varstvenemu centru je bilo donirano za nabavo peči za peko glinenih izdelkov 450.000 sit. - Slikarska kolonija v Medic hotelu 20.4.2006. Za slepe in slabovidne z goriške regije je bilo donirano 2.400.000 sit iztrženih za 27 umetniških del. - Z organiziranim martinovanjem članov in prijateljev smo zbrali 50.000 sit. - S pobratenim klubom iz Čedada smo organizirali humanitarno slikarsko razstavo umetnice Romane Favier – Zorzut ob 30 obletnici potresa v Furlaniji in v Posočju, Čedadu in Ljubljani. - 20. maja smo v sodelovanju z LC Soča Kobarid organizirali dobrodelni Golf turnir. - Klub je kot običajno sodeloval v mednarodni akciji Plakat miru. - marca 2006 je dvorec Zemono obiskal Bord direktorjev LCI, naš LC je bil soorganizator srečanja. - Zahtevna je bila organizacija Konvencije Zveze Lions klubov distrikta 129 Slovenija v Novi Gorici. Skupaj z LC Dobrovo, LC Vogrsko, LC Zemono je bil organiziran svečan večer, izkupiček pa smo namenili nabavi dodatne opreme kombija za Center za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka v Vipavi. - 11. junija 2006 je LC Nova Gorica organiziral izlet z zgodovinskim vlakom iz Nove Gorice na Bled, kjer so nas lepo sprejeli lionisti iz LC Bled. Ker je bilo precej gostov tudi iz prijateljskih klubov Slovenije in Italije, smo izlet poimenovali »Vlak prijateljstva«. - V okviru mednarodne izmenjave mladih so naši člani gostili kar nekaj mladih iz tujine. - Običajni družabni večeri so se izražali v interesu članstva, zato smo organizirali martinovanje, miklavževanje, osmi marec.

  |

56 57


- Imeli smo zanimiva predavanja: Izvirni slovenski obmorski ribiči - Frank Košuta Prikaz podvodnega sveta – Igor Klavora Film mit o slovenskem vojaku – Vasja Klavora Konvencija LCI – Borut Šraj. Kot pooblaščenka distrikta za sluh in govor ter naglušne sem imela večletne aktivnosti že od leta 1996, ko sem začela spodbujati strokovne institucije k zgodnjemu odkrivanju naglušnosti pri novorojenčkih. Pred predsedniškim mandatom v letu 2005 -2006 sem delovala kot: - članica LC Nova Gorica od leta 1996 - zakladnica 1996-2000 - ustanoviteljica in botra LEO kluba Nova Gorica v letu 1998 - Pooblaščenka za pomoč gluhim in naglušnim v Svetu guvernerja Distrikta 129 v letih 1996-2000 in 2004-2008 - Bila sem udeleženka konvecije LCI v Philadelfiji in Detroitu v letih 1997 in 2004 - Sem odlikovanka predsednika LCI za Leo dejavnost in rast članstva - Odlikovanka guvernerja Distrikta 129 – Slovenija v letu 2005 in 2006. Ksenja De Lorenzi

Obisk predsednika LCI Clementa F. Kusiaka v Portorožu leta 2006

58 | 


Guverner Distrikta Andrej Orel izroča Ksenji de Lorenzi priznanje predsednika LCI za povečanje članstva.

Srečanje s predsednikom LCI Kay K. Fukushima v Laškem leta 2003

  |

58 59


Zemono 2006. Ksenja de Lorenzi s predsednikom LCI Ashocom Mehto.

Konvencija LCI v Detroitu leta 2004. Dušan Kobal /s harmoniko/ in Ksenja de Lorenzi v povorki za transparentom Distrikt 129 Slovenija.

60 | 


Charter Nightu junija 2006 v hotelu Perla. Zamenjava kladivca in rezanje torte.

  |

60 61


Mojmir Konič Predsednik 2006 - 2007 V mandatnem obdobju 2006/2007 smo nadaljevali z zastavljenimi cilji LC Nova Gorica. Poleg usmerjenosti v dobrodelnost smo v tudi v tem obdobju organizirali:

- Martinovanje - Miklavževanje - Srečanje ob Dnevu žena- 8. marcu - Predavanje Štefana Cigoja »Balkan in slovenski nacionalni interesi«

Utrdili smo sodelovanje z Društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica in se udeležili tudi njihovega regijskega srečanja. S pobratenim Lions klubom Cividale smo ohranjali vsakoletne prijateljske vezi in sodelovali v nekaj skupnih akcijah. Finančno smo podprli udeležbo plavalca na para olimpijskih igrah v višini 500 eur. Za nabavo invalidskega dvigala smo namenili 200 eur. Nadarjena violinistka Veronika Brecelj, katero smo štipendirali nam je s svojo virtuoznostjo popestrila nekaj večerov. Sprejeli smo enega novega člana.

62 | 


Predsednik LC Mojmir Konič / z naramnicami/ z lionisti iz Nove Gorice in družinami na dobrodelni akciji v Šmohorju (A).

Mojmir Konič (skrajno desno) ob vstopu v Lions klub.

  |

62 63


Vladimir Uršič Predsednik 2007 - 2008 Na skupščini L.C.Nova Gorica dne 16.10.2007 smo sprejeli program aktivnosti in okvirni finančni načrt za klubsko leto 2007-2008. Skladno z tem načrtom smo izvedli naslednje aktivnosti : V oktobru - 2.10.2007 smo organizirali gledališko predstavo »Dohtar pod mus«. Sredstva zbrana od vstopnine v višini 4000€ smo podarili dvema družinama prizadetima v poplavah na Cerkljanskem. - 28.10.2007 smo se udeležil praznika kostanja pri pobratenem L.C.Cividale. V novembru - 10.11.2007 smo se udeležili martinovanja na Dobrovem v organizaciji L.C.Dobrovo. - 20.11.2007 je naša članica Ksenja de Lorenci izvedla predavanje s področja otorinolarinologije. V decembru - V tem mesecu smo izvedli akcijo zbiranja igrač za božično in novoletno obdaritev otrok v bolnici »Dr.Franc Derganc« v Šempetru pri Novi Gorici. Zbrali smo 385 plišastih igrač , 70 zvezkov in map , 60 sestavljank 33 knjig , 11 žog in 57 avtomobilčkov raznih velikosti. - 18.12.2007 smo izvedli prednovoletno srečanje na sedežu kluba. V januarju - 8.1.2008 je član Egon Pipan predstavil izobraževalne programe na srednji , višji in visoki stopnji v Novi Gorici. - 22.1.2008 je član Egon Pipan predstavil različne računalniške programe , možnosti uporabe interneta in nekatera področja uporabnega računalništva. Na podlagi te osnovne informacije se je nekaj članov tudi udeležilo uvodnega rač.seminarja , ki ga je prav tako vodil E.Pipan.

64 | 


V marcu - 18.3.2008 smo na sedežu kluba obeležili Dan žena , ki smo ga obogatili s predstavitvijo knjige našega člana Vasje Klavora – Doberdob. V aprilu - 8.4.2008 smo skupaj z L.C.Sežana organizirali dobrodelno predstavo »Kako smo ljubili tovariša Tita ».Zaradi slabega obiska je iztržek komaj pokril stroške organizacije. - 10.4.2008 smo v prisotnosti župana otvorili likovno kolonijo v Malovščah , ki se je je udeležilo 12 slikarjev. Kolonija , ki je zahtevala precej angažmaja nekaterih članov je trajala do 14.4.2008. V maju - 15.5.2008 smo organizirali prodajno razstavo likovnih del , ki so nam jih podarili udeleženci likovne kolonije. - Vzadnjem tednu tega meseca smo se udeležili vodenega ogleda gradbišča črpalne HE Avče V juniju - 1.6.2008 smo organizirali skupni izlet z pobratenim klubom L.C.Cividale v Slovensko Istro. - 21.6.2008 smo na sedežu kluba oganizirali Charter night , kjer smo medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih namenili za izvedbo programa »Rehabilitacija kasneje oslepelih in slabovidnih na osebnem nivoju« v višini 2000€. V tem obdobju smo se sestali na 15 sestankih , kjer smo obravnavali tekoče zadeve , usklajevali mnenja , se dogovarjali , ter se odločali o sodelovanjih pri aktivnostih drugih L.C.. Tako smo sodelovali pri raznih aktivnostih z L.C.Gorizia host,L.C.Maria Terezia , L.C.Cividale , L.C.Dobrovo , L.C.Vogrsko in L.C.Sežana. V L.C.Nova Gorica nas je evidentiranih 29 članic in članov , katerih udeležba na sestankih in pri delu kluba je dokaj različna . Na sestankih je bila povprečna prisotnost 58% , pri aktivnostih kluba pa je bil ta odstotek še nekoliko nižji. Rezultat prisotnosti znižujejo predvsem tisti , ki se niso udeležili niti enega sestanka (2) in tisti ,ki so se jih udeležili manj kot tretjino (5). V tem lionističnem letu nismo sprejeli nobenega novega člana , kar pa bi bilo v bodoče nujno potrebno, saj je naša povprečna starost 57 let. Iz poročila izhaja , da so bile v lions letu 2007-2008 realizirane vse planirane aktivnosti, za kar so zaslužni požrtvovalni člani in članice kluba. Za posebna prizadevanja je bilo z priznanji nagrajenih 16 članic in članov.

Vladimir Uršič

  |

64 65


Predsednik LC, Vladimir Uršič ob branju poročila za njegovo mandatno obdobje 2007/2008.

Protokol ob zamenjavi kladivca 66 | 


Tanja Nemec, nepogrešljiva tajnica kluba.

Charter Night, junij 2008. Pred predajo kladivca. Z leve: D. Kobal, novi predsednik E. Pipan, V. Uršič in D. Ambrožič.

  |

66 67


Charter Night 2009. Vladimir Uršič s soprogo Alenko.

68 | 


Egon Pipan Predsednik 2008 -2009 V lionističnem letu 2008/09 smo se redno srečevali dvakrat mesečno v restavraciji Grajska klet, kjer je bil tudi naš sedež. Redne sestanke smo obogatili z različnimi predavanji na katera so bili vabljeni tudi partnerji in prijatelji naših članov. Tako smo v oktobru poslušali gostjo gospo Alenko Konič, ki nam je predstavila CD o nastajanju Nove Gorice in solkanskega mostu. Naš član Mojmir Konič nam je predstavil evropske kovance, v januarju pa nam je Igor Klavora predstavil preventivni program SVIT, ki pomaga pri zgodnjem odkrivanju obolenj debelega črevesja. V mesecu marcu sem članom našega kluba predstavil spletno stran našega kluba in uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije v vsakdanjem življenju. Zanimiva predavanja so popestrila naša srečanja. Poleg rednih sestankov smo se člani Lions kluba Nova Gorica udeleževali prireditev okoliških Lions klubov, tako smo se oktobra udeležili tradicionalnega srečanja pobratenih klubov v Čedadu – Castagnata. V novembru smo martinovali na Dobrovem, kjer vsako leto ob tem času srečanje organizira LC Dobrovo. Ravno tako so se naši člani udeležili praznovanj Charter Night-ov bližnjih Lions klubov tako v Sloveniji kot tudi v sosednji Italiji. V mescu oktobru smo organizirali ogled gledališke predstave Alica v čudežni deželi. Na predstavo smo povabili tudi člane LC Čedad, saj je bila predstava opremljena z italijanskimi podnapisi. V decembru smo se člani, partnerji in prijatelji srečali na prednovoletni prireditvi na kateri je bil organiziran tudi dobrodelni srečelov. Ravno tako smo z obiskom gledališke predstave in druženjem obeležili Dan žena 8. marec. V prednovoletnem času smo izvedli akcijo zbiranja igrač za otroke, ki so se zdravili v šempetrski bolnišnici. Odziv je bil odličen, zbrane igrače smo predali malim bolnikom v začetku decembra. V tem letu smo v optikah na goriškem organizirali zbiranje rabljenih očal in jih predali v zbirni center. V spomladanskem času smo veliko energije vložili v organizacijo dobrodelne prireditve, na kateri bi morala nastopati črnogorska folklorna skupina. Žal je bil zaradi

  |

68 69


prometne nesreče ta dogodek odpovedan in prestavljen na kasnejši čas. Za zaključek lionističnega leta smo izpeljali Charter night v prireditveni dvorani hotela Perla skupaj s pobratenim Lions klubom iz Čedada. Z zbranimi denarnimi sredstvi smo tudi v tem letu pomagali Društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica in drugim prejemnikom, ki so bili po naši presoji pomoči najbolj potrebni.

Egon Pipan

Praznik kostanja v Čedadu. Egon Pipan s soprogo (na njegovi desni),

70 | 


Egon Pipan (desno) ob menjavi kladivca v Čedadu.

Rajko Korenč Predsednik 2009 - 2010 Na skupščini LK Nova Gorica dne 20.10.2009 je bil sprejet program dela kluba v klubskem letu 2009 - 2010. in zadolžitve za posamezne aktivnosti. Dejavnost kluba se je odvijala po tem programu in z dodatnimi aktivnostmi, ki so se pojavile med letom. Nekaterih obvez, ki smo jih s programom sprejeli ni bilo mogoče uresničiti, včasih

  |

70 71


tudi zaradi objektivnih razlogov. Med letom nas je prizadela smrt tajnice Tanje Nemec, kar je tudi vplivalo na kakovostno in količinsko izvajanje sprejetega programa, vendar so bili člani kluba vedno pripravljeni pomagati, da so bile obveznosti s področja tajništva izpolnjene. V teku leta smo pridobivali sredstva za dobrodelne namene večinoma le iz članarine, nekaj pa tudi v posameznih akcijah. Dodelili smo nekaj donacij. Odpovedali smo se zbiranju igrač za bolne otroke v bolnišnici v Šempetru, ker smo ugotovili, da to ni več potrebno in otroci bolj potrebujejo druge stvari, kot so pisala, zvezki, knjižice in pribor za pisanje in risanje. Člani kluba so na sestankih večkrat razpravljali o lionizmu in o dejavnosti kluba. Na predlog podpredsednika je bil en sestanek posvečen tem vprašanjem in je tudi predstavil svoje videnje delovanja kluba in program, ki ga bo predstavil za leto 2010-11. Na zadnjih sestankih kluba je bila dana pobuda, da se prouči možnost spremembe našega sedeža in mesta sestankov. Na spomladanski skupščini smo tudi delno spremenili Pravila kluba, tako da so sestanki praviloma vsak prvi in tretji ponedeljek (prej torek) v mesecu, sicer pa po odločitvi predsednika ali predsedstva tudi v drugih dneh in na drugih lokacijah, na podlagi potreb ali okoliščin. Velik problem je pridobivanje novih, predvsem mlajših članov. V preteklem letu nam ni uspelo izpolniti te obveze, ki smo jo sprejeli s programom. Nasprotno, iz kluba sta odšla dva člana po lastni odločitvi, izgubili pa smo zaradi smrti še tajnico kluba. V razpravi na sestanku z vodstvom Leo kluba je bilo predlagano, da bi Leo klub pridobil nove mlade člane za Leo klub, starejši pa bi prestopili v Lions klub, tako da bi zagotovili kontinuiteto v obeh klubih. Vendar smo v razgovoru ugotovili, da je tudi za njih pridobivanje novih članov težava. Iz podatkov o posameznih akcijah in gostovanjih lahko ugotovimo tudi, da je bila udeležba razmeroma skromna. Člani kluba bi se morali zavedati, da je eden od namenov lionizma tudi aktivnost pri izvajanju posameznih akcij in medsebojno druženje z udeležbo partnerjev ter spoznavanje s člani drugih klubov, predvsem na Charter night prireditvah, ko eden drugemu lahko tudi prispevamo sredstva za dobrodelne namene. Kljub temu, da nam ni uspelo izpolniti vseh nalog, ki smo si jih zadali na jesenski skupščini 2009 lahko rečemo, da je klub v veliki meri izpolnil smotre naše organizacije in njegovo delovanje v klubskem letu 2009 / 2010 označimo kot pozitivno. Med letom so bile opravljene naslednje akcije: 1. - -

DONACIJE (klubu in pomoči potrebnim): Donacija LK Društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica. 1.000,00 € Organizacija izdelave plakata miru in priprava razstave v Osnovni šoli. Milojke štrukelj ter izdaja, skupaj s šolo, koledarja z ilustracijami iz plakata miru - organizirala Ksenija De Lorenzi. Člani LK Nova Gorica so z odkupom koledarja namenili Osnovni šoli M. Štrukelj v sklad za pomoč otrokom, katerih starši ne morejo zagotoviti vseh učnih pripomočkov. 400,00 €

72 | 


Družabni večer za dobrodelne namene, prispevki članov 500,00 € - Donacija kluba v dobrodelne namene Društvu za zdravo srce brezplačna usluga R. Korenča za kopiranje vabil in drugega materiala (ocenjeno) 450,00 € - Donacija kluba za žrtve potresa na Haitiju 500,00 € 2. DRUGE DEJAVNOSTI - Varstvo okolja: Udeležba članov pri akciji »Očistimo Slovenijo«. Za naš klub je bilo določeno območje (Panovec) na katerem smo zbirali odpadke in jih oddali na zbirno točko. - Odbor SLO - I: LK Dobrovo je skupaj s klubi v sosednji Italiji pripravil pobudo, ki je bila predstavljena na sestanku z delegatom cone, za sodelovanje med LK sev. Primorske in LC na sosednjem območju v Italiji v okviru novega Odbora Italija - Slovenija. Po sestanku v Italiji, kateremu je prisostvoval podpredsednik, je naš klub to pobudo podprl in pristopil k temu sodelovanju, listina, ki je bila pripravljena pa je tudi bila podpisana. Sodelovali smo tudi na prvem sestanku v Novi Gorici, - Po dogovoru, da bomo organizirali skupne Charter Night večere je letos skupni Charter night organiziral LC Cividale, podobno kot je lansko leto tak skupni Charter night organiziral naš klub. V Čedadu je Charter night potekal v Restavraciji na gradu. Obisk iz našega kluba je bil primeren (16 + 14) in člani so bili zadovoljni. Iz tega večera so sredstva za dobrodelne namene pripadale LC Cividale, kot lansko leto nam, ko je bil Charter night v Novi Gorici. - Naš klub se je udeležil, na povabilo iz LC Hermagor (Šmohor v Avstriji), prireditve ob 20. obletnici pobratenja LC Cividale - Manzano in LC Hermagor. Za to srečanje smo pripravili primeren nagovor in prevod v nemški jezik ter power-point predstavitev našega kluba in mesta Nove Gorice, ki smo ha izročili predsedniku LC Hermagor. Za to potovanje smo, po dogovoru z LC Cividale, mi organizirali naš avtobus za udeležence iz obeh klubov. - Za člane in partnerje smo organizirali predstavitev knjige »Trpko sosedstvo« bivšega Gen. Konzula RS v Trstu g. Jožeta Šušmelja, ki nam jo je osebno predstavil. Knjiga govori o razvoju odnosov med R. Italijo in prej SFRJ, pozneje pa R. Slovenijo, po drugi svetovni vojni, predvsem pa o problematiki sosedskih odnosov na meji in o težavah prebivalstva po vojni ter o težkih vendar uspešnih pogajanjih za rešitev teh težav. Predstavitvi je prisostvovala tudi g. Kofol iz izdajateljske hiše v Trstu, ki je knjigo izdala in prodala članom nekaj teh knjig. - Lion Egon Pipan je pripravil predavanje o uporabnih telekomunikacijskih sredstvih, televiziji in podobno, kar so člani z zanimanjem sprejeli. - Nekaj članov se je udeležilo otvoritve spominske plošče P. Trubarju na stavbi v kateri je tudi stanoval v Gorici (Italija). Avtor plošče ja naš član David Faganel. - Predsednik kluba je prejel vabilo in se udeležil sprejema pri Predsedniku republike g. Danilu Türku na Brdu pri Kranju. Sprejem je bil pripravljen za vse predsednike Lions klubov in Rotary klubov ob priliki dvajsete obletnice začetka Lionističnega gibanja v Sloveniji.

  |

72 73


- Na enega naših sestankov smo povabili vodstvo Leo kluba Nova Gorica za razgovor o sodelovanju med nami. Hvaležni so za pomoč. ki jo njim namenjamo, razpravljali smo pa tudi o morebitni možnosti, da bi starejši člani Leo kluba prešli v naš klub, in bi se s tem struktura članov spremenila in pomladila. - Med letom je bila postavljena obnovljena tabla kluba, na vhodu v restavracijo na Gradu Kromberk. - Uspešno smo nadaljevali z zbiranjem uporabljenih očal. - Martinovanja v Dobrovem so se udeležili tudi naši člani in partnerji. - Organizirali smo družabno srečanje članov in partnerjev ob dnevu žena na katerem je nastopila 12-letna učenka Veronika Žorž iz Dornberka, ki nam je zaigrana na citre. - Organizirali smo prednovoletni večer za člane in partnerje - Udeležba na Novoletnem srečanju pri LC Cividale - Člani LK so se udeležili ogleda velike ladje za križarjenje »AZURA« in ladjedelnice, ki jo izdeluje, v Tržiču (Monfalcone) - Organizacija tega ogleda je že bila rezultat sodelovanja klubov na obeh straneh bivše državne meje v okviru novega Odbora I - SLO. - Člani LK so se udeležili družabne prireditve »La castagnata«, ki jo prireja LC Cividale.

Rajmund Korenč

Predsednika Rajko Korenč in Egon Pipan ob zamenjavi kladivca

74 | 


Obisk guvernerja. Odlično poznavanje italijanskega jezika Rajka Korenča je bilo dobrodošlo pri srečanjih s pobratenim klubom Cividale Manzano. Na desni častni predsednik tega kluba Luigi Bellini.

Charter Night 2002.

  |

74 75


Charter Night 2010 v Čedadu. Viktor Trojer, Luciano Vicario in Rajko Korenč

Rajko Korenč s soprogo Pavlo.

76 | 


Viktor Trojer Predsednik 2010 - 2011 Na redni letni skupščini 03.05.2010 so bila predstavljena izhodišča za oblikovanje programa delovanja kluba v lionističnem letu 2010- 2011. - Promocija ideje lionizma in javna predstavitev aktivnosti in dela kluba z ev. postavitvijo stojnice na Bevkovem trgu - kot Bazar. (nerealizirano) - Intenzivno sodelovanje s klubi 1. cone - organiziranje okrogle mize o lionizmu v svetu (s prisotnostjo medijev n. pr. TV Primorke, itd.). (delno realizirano) - Pridobivanje novih članov na podlagi predlogov iz razprave na sestanku dne 15.2.2010. (realizirano) - Zbori kluba naj obsegajo enkrat mesečno tudi drugačne oblike - razna predavanja, prikazi in informacije iz različnih dejavnosti - udeležijo se tudi partnerji. (realizirano) - Obisk nuklearne elektrarne kot izlet - tudi če ne dobimo dovoljenja za obisk NEK , naj bo izlet v te kraje in ogled drugih zanimivosti (n.pr. grad Struga). (nerealizirano) - Dogovor z LC Cividale za ogled pršutarne v San Daniele del Friuli. (realizirano) - Obisk in ogled krajev znanih iz Soške fronte. (nerealizirano) - Udeležba na prireditvah drugih klubov, ko dobimo vabila n. pr. Martinovanje v Dobrovem, iz LK Kobarid, Vogrsko in podobno. Dogovoriti se je treba, kdo se bo posameznih prireditev udeležil. (realizirano) - Organizacija skupnega Svečanega večera 2011 v Novi Gorici. (realizirano) - Določiti cilje kam bomo dodeljevali denar za dobrodelne namene. (realizirano) Aktivnosti smo izvajali v skladu s planom in se jih bomo spominjali po: - Razprava o poplavah v RS in sklep, da se družini ali posamezniku na območju Goriške, ki zaradi poplav in razmer v katerih prebiva ter nujno potrebuje pomoč donira 1.000,00 eur. S poročilom komisije, da je komisija 13.09.2010 v sestavi Dušan Ambrožič, Igor Vladimir URŠIČ, Igor LUČOVNIK, Rajko KORENČ in Viktor TROJER opravila ogled prostora v hotelu Perla, ki nam ga hotel nudi v uporabo za srečanja kluba. - Izlet: ogled Partizanske bolnišnice Franja in Idrije skupaj s prijatelji iz LK Cividale-Manzano.

  |

76 77


- Jesenska skupščina v Perli, sprejem ga. Barbare Šinigoj v LC Nova Gorica. Potrditev sklepa o spremembi Pravil kluba o povišanju letne članarina iz 150,00 eur na 200,00 eur s tem, da se povišanje v višini 50,00 eur nameni v dobrodelne namene in sklepu o spremembi sedeža kluba na naslov Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica. Z izjavo člana Aleksandra Kravanja o prestopu v Lions klub Kobarid. - Razprava in sklepanje o Dodelitvi štipendije obetavni violinistki Veroniki Brecelj iz Šempetra in sicer 10 x 50,00€, Donaciji 1.000,00 € Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih za izvedbo programov - družabni večer s plesno glasbo. V okviru srečanja je bila tudi loterija za katero je darila ( več kot 60 kos daril) je prispevala predsednikova žena Tatjana Trojer. Med druženjem nas je obiskal tudi sveti Miklavž s spremstvom ter prisotnim izročil priložnostna darila in pohvalil dosedanje delo kluba in zaželel še veliko uspeha pri nadaljnjem delu kluba. - Obisk in predavanje gosta Slavka Stošickega, PDG (bivšega guvernerja Distrikta 129 Slovenija). - izlet v San Daniele in ogled pršutarne Al Camarin, kjer smo se srečali s člani LK Cividale-Manzano in LK Hermagor. - Valentinovo v Medic HOTELU, sklep o donaciji 300,00 eur za socialno šibke otroke iz vrteca Deskle. - predstavitev delovanja LEO Kluba in seznanitev z aktivnostmi, ki jih klub izvaja in z planom aktivnosti v tem lionističnem letu ter izraženi pripravljenosti za pomoč našemu klubu pri organizaciji svečanega večera, ki ga organiziramo 4. junija v hotelu Perla. - z izletom v Postojnsko jamo, v okviru prijateljstva in sodelovanja med lions klubi iz Italije in Slovenije, ki je bilo kot nadomestilo srečanja predvidenega za 14.03.2011 katerega sta se udeležila samo dva člana našega kluba. Na srečanju je bilo 122 prisotnih iz Lion klubov: Gorizia Host, Gradisca Cormons, Manzano Cividale, Monfalcone, Dobrovo, Nova Gorica, Soča Kobarid, Vogrsko in Zemono. Srečanja so se udeležili tudi klubi s Tržaškega: Duino Aurisina, Trieste Host in Trieste Europa - Po tem, da je bilo to druženje v Perli, čeprav po planu bi moralo biti druženje kot izlet na Javorco in Kolovrat, vendar zaradi premalo prijavljenih se izleta ni organiziralo. - Spomladanska skupščina v Perli S poročilom predsednika za obdobje julij 2010 – marec 2011 in sprejemom finančnega poročila zakladnika za obdobje 01. januar 2010 do 31. december 2010. S sprejemom in potrditvijo vodstva kluba za obdobje 2011 -2012 in sicer: Dušan Kobal – predsednik; Bojan Henigman prvi podpredsednik; David Faganel - drugi podpredsednik; Tomaž Vidrih - tretji podpredsednik; Barbara Šinigoj - četrti podpredsednik; Viktor Trojer bivši predsednik kluba; Aleš Komavec tajnik kluba in Mirjam Šaver zakladnica kluba. Članici kluba Kseniji De Lorenzi je predsednik podelil priznanje za 15 let aktivnega delovanja v klubu. - poročilom g. Dušana KOBAL o udeležbi na konvenciji distrikta 129 , ki je bila na Bledu 20. in 21. maja, 2011. Odobreni donaciji 400,00 eur kot pomoč za udeležbo na seminarju v 78 | 


Estoniji slepemu pianistu, skladatelju in profesorju klavirja g. Zoranu Škrinjar iz Ljubljane. Razpravi o organizaciji svečanega večera, ki ga organiziramo 04. junija 2010. Svečani večer v HOTELU PERLA dvorana PINTA, v počastitev 16. obletnice ustanovitve LC Nova Gorica in 25. zamenjave predsedniškega kladivca v pobratenem LC Cividale del Friuli-Manzano. Članu Igorju Lučovnik je predsednik podelil priznanje za 15 let aktivnega delovanja v klubu. Rajku Korenč pa za požrtvovalno in vzorno delo v klubu priznanje predsednika L/TR 215. Podelitvi priznanja guvernerja Rajku Korenč katero mu je izročil 1. viceguverner distrikta 129 Slovenija Dorjan Maršič zato ker je imenovani 2x opravljal delo zakladnika, 5 let zapored bil tajnik kluba in v prejšnjem lionističnem letu bil tudi predsednik kluba. Za uspešno, vestno in marljivo delo v klubu, saj je kljub dopolnjeni starosti 80 let, še vedno zelo aktiven in predan član in vzor mlajšim članom. Predsednik podelil Tatjani Trojer posebno priznanje G 338 za pomoč pri organizaciji družabnih dogodkov v lionističnem letu 2010 -2011. Člani LEO kluba so s ciljem zbiranja humanitarnih sredstev pripravili coctail party v okviru katerega so tistemu, ki je prispeval 10 eur v humanitarne namene podarili kristalni kozarec in coctail. V okviru delovanja kluba so bile tudi druge številne aktivnosti, na katerih smo zagotavljali prisotnost našega kluba.

Na začetku lionističnega leta 01.07.2010 je bilo v LC Nova Gorica 28 aktivnih članov, z povprečno starostjo 59 let. Med letom sta bila dva izstopa in en prestop člana; sprejeli pa smo dve novi članici. Ob zaključku leta je prenehalo članstvo enemu članu; tako da je na dan 01. julij 2011 stanje 26 članov s povprečno starostjo 60 let, od tega en član s članstvom v mirovanju.

V obdobju od 1. julija 2010 do 30.06.2011 smo v klubu zbirali sredstva za humanitarne namene in skupaj so člani prispevali:

v okviru rednih druženj in izletov Prispevek članov iz naslova odsotnosti po seznamu letni članski prispevek za humanitarne namene (50,00 € na člana) Skupaj obračunano:

3.294,00 € 1.290,00 € 1.350,00 € 5.934,00 €

Za humanitarne namene smo tekom leta namenili:

  |

78 79


Namen donacije Odprava posledic poplav Pomoč slepim in slabovidnim Štipendija nadarjeni violinistki Vrtec Deskle pomoč socialno šibkim Potres Japonska Skupaj

Znesek donacije 499,90 € 2.400,00 € 500,00 € 300,00 € 351,27 € 4.051,17 €

Viktor Trojer

Viktor Trojer s predsednikom LC Cividale Manzano.

80 | 


Zamenjava kladivca v Čedadu.

Čedad 2010, Charter Night. Predsednik LC Cividale Manzano Luciano Vicario, Viktor Trojer in Rajko Korenč.

  |

80 81


Dušan Kobal Predsednik 2011 - 2012 Moje poročilo za mandatno obdobje 2011 – 2012 predstavljajo aktivnosti, ki jih je LC Nova Gorica opravil. Že v mesecu septembru smo se na prvem sestanku odločili pomagati slepemu članu MDZSS Nova Gorica za operacijo na očeh v Nemčiji s prispevkom 2.000 eur. Skupaj s pobratenim klubom Cividale smo 24. 9. 2012 obiskali nuklearno elektrarno v Krškem. Za dobrodelne namene smo zbrali 250 eur. Igorju Lučovniku se tukaj tudi zahvaljujem za pomoč pri organizaciji. Na skupščini v oktobru mesecu smo sprejeli okvirni program dela za leto 2011- 2012. Tajniške posle je od Aleša Komavca prevzel Matjaž Martinc, Zakladništvo pa namesto Mirjam Šaver, Barbara Šinigoj. Martinovali smo pri Gregoričevih v Prvačini. V dobrodelne namene smo zbrali 497,50 eur. Prijatelji iz LC Cividale, so nam ob tej priliki izročili listino ob 10. obletnici pobratenja. 14. novembra 2011 smo na OŠ Milojke Štrukelj imeli vsakoletno zaključno prireditev akcije Plakat miru. Sodelovali sta OŠ Milojke Štrukelj in OŠ Šempas. Dve deli sta se uvrstili na finalni izbor Distrikta 129. Vodja projekta je bil naš član David Faganel, posebno pa se je angažirala tudi Tatjana Krapše. 03. 12. 2011 smo se udeležili prireditve LC Čedad, tradicionalne Festa degli auguri. Kot naš prispevek za srečelov smo jim izročili bogato darilno košarico. 06. decembra smo imeli v Vitovljah prednovoletno srečanje in miklavževanje. V dobrodelne namene smo zbrali 389 eur, sam pa sem poskrbel za glazbeno kuliso. V januarju 2012 smo izpeljali našo osrednjo prireditev – dobrodelni koncert slepega pianista za slepe in slabovidne. Nastop umetnikov je bil zelo kvaliteten, posnela ga je 82 | 


TV Vitel in ga nekajkrat v celoti predvajala. Pred koncertom smo v središču Nove Gorice postavili stojnico in promovirali lionistične ideje. Za prodajo kart smo se zadolžili vsi člani našega Lions kluba. Društvu za slepe in slabovidne smo namenili 2.000 eur za nabavo elektronskega povečala. Slavnostna predaja je bila v Kulturnem domu, v organizaciji Leo kluba Nova Gorica 22.03.2012. 19. 02. 2012 sva se s podpredsednikom Bojanom Hoenigmanom udeležila posaditve 58 oljk v organizaciji LC Ankaran Istra. Ob tej priložnosti smo se srečali tudi s svetovnim predsedikom LCI Wing-Kun-Tam. 21. februarja 2012 nam je predavala dr. Enisa Demšar o programu SVIT. TV Vitel ja 03. marca v Medicinskem centru De Lorenzi posnela oddajo o Lionizmu in sodelovanju s slepimi in slabovidnimi. Sodelovali so pianist Zoran Škrinjar, predsednik LC Proteus iz Postojne Boštjan Zrimšek, predsednik ZSSS Igor Miljavec in predsednik LC Nova Gorica Dušan Kobal. Kot običajno smo Dan žena proslavili, tokrat v Medic hotelu v Renčah. V humanitarne namene smo zbrali 153 eur. 20. marca smo imeli predavanje o demenci, predavala je dr. Vlasta Klavora. 15. aprila 2012 smo se udeležili 26. obletnice pobratenega kluba iz Čedada. Prisotni člani našega LC smo zbrali 200 eur in jih donirali njihovemu klubu. Na skupščini 17.04.2012 smo izvolili novo vodstvo LC Nova Gorica za naslednje obdobje. Novi predsednik je Bojan Hoenigman. 22. 04. 2012 je bilo srečanje italijansko – slovenskega foruma v Ogleju, kjer smo posadili spominsko oljko in srečanje obogatili s klasičnim koncertom. 19.05.2012 smo organizirali izlet na soline, nazaj grede pa smo se ustavili še v Gračišču, kjer smo z našimi prijatelji iz Čedada preživeli prijetno popoldne. Poleg napisanega bi se še marsikaj našlo. Pomagamo ljudem, ki potrebujejo našo pomoč, obenem pa širimo tudi duh lionizma. V mojem mandatnem obdobju smo člani iz LC Nova Gorica zbrali 5.894 eur, v dobrodelne namene pa smo, pretežno Zvezi slepih in slabovidnih darovali v denarju ali opremi 5.630 eur.

Dušan Kobal

  |

82 83


Trije tenorji: M Žunec, D. Kobal in A. Brown ob nastopu z orkestrom slovenske policije v novembru 2005 na dobrodelnem koncertu.

Druženje Leo in Lions članov 84 | 


Dobrodelni starodobni vlak prijateljstva v juniju 2006 iz Nove Gorice na Bled. Dušan Kobal s harmoniko in drugi lionisti v starodobnih nošah.

  |

84 85


Bojan Hoenigman Predsednik 2012 - 2013 Predsedniško mesto sem prevzel dokaj iznenada. Pri delu mi je bil v začetku v veliko oporo prejšnji predsednik Dušan Kobal. Udeležil sem se seminarja, namenjenega izobraževanju bodočih predsednikov, tajnikov in blagajnikov. Tam sem pridobil precej informacij glede delovanja LCI, ki so mi kot predsedniku bile v pomoč pri nadaljnem delu. V začetku mandata smo imeli težave tudi s sedežem kluba, saj koriščenje prostora v hotelu Perla ni bilo natančno dogovorjeno. Pozneje smo zadrego uspešno rešili na zadovoljstvo obeh strani. Vsebinsko smo najprej odločali o donacijah in se dogovorili za pomoč pri šolski prehrani otrok ter pomoči invalidu pri nabavi dvigala. Posredovali smo donacijo anonimnega darovalca samohranilki, ki ji je grozila deložacija. V oktobru smo se udeležili pokušine jedi iz zelišč, katere so pridelali člani društva slepih in slabovidnih. Novembra so sledile poplave. Po predlogu distrikta smo nabavili pet razvlažilcev za pomoč pri sanaciji poplavljenih hiš. Pred Božičem je prišla še pošiljka paketov s hrano. Pri razdelitvi paketov so bili v veliko pomoč člani našega Leo kluba. Vmes so bili še conski sestanki, kjer sem se seznanil s predsednicami ostalih LK naše cone. Tu so se koordinirale aktivnosti z italijanskimi klubi, predvsem srečanja v Kobaridu. Kasneje pa je prišla v ospredje organizacija akcije »Tečem, da pomagam« po zamisli guvernerja Vodopije. Organiziranih je bilo veliko srečanj in sestankov na distriktu, pa tudi tradicionalna druženja z italijanskimi klubi – Festa della birra, Castagnata. Po tradiciji smo imeli družabna srečanja v Božično – novoletnem času v Prvačini in prvič v Oštariji v Braniku. Realizirano je bilo predavanje o uporabi defibrilatorja, ki ga je organiziral Dušan Ambrožič. Kot vsako leto smo izpeljali likovni natečaj v okviru projekta LCI »Plakat miru«. Organizirali smo dobrodelni koncert slepega pianista v Kulturnem domu. Organizacijo je vodil Dušan Kobal, vendar je bil koncert žal slabo obiskan. 86 | 


Bilo je kar nekaj neugodnih objektivnih okoliščin, na katere nismo imeli vpliva. Nasprotno je bila gledališka predstava »Starfotr« v organizaciji LK Dobrovo bolje obiskana. Glavna akcija LC Nova Gorica je bila prireditev »Tečem, da pomagam« v maju v Novi Gorici. Tu se je pri organizaciji izkazal predsednik Društva slepih in slabovidnih Nova Gorica in kandidat za našega novega člana, Igor Miljavec. Prireditev je zadovoljivo uspela, udeležil se je tudi predsednik države Borut Pahor in guverner Vodopija. Za glasbo je skrbel Dušan Kobal. Pomagali so praktično vsi člani. Končalo se je s »Charter Nightom« v Hitu, ki je bil dobro obiskan.

Bojan Hoenigman

Dušan Kobal in Bojan Hoenigman ob posaditvi oljke v oljčnem nasadu Distrikta 129 v slovenski Istri marca 2012.

  |

86 87


Mirjam Šaver Predsednica 2013 - 2014 V Lions clubu Nova Gorica sem članica 15 let. Članstvo v Lions clubu je zame pomembno, saj me humanitarna dobrodelna dejavnost v klubu privlači. Pozitivna naravnanost kluba, s katero člani s plemenitimi dejanji, prostim časom in denarjem pomagajo predvsem slepim in slabovidnim ter ostalim pomoči potrebnim. Živimo v času, ko takšna pomoč postaja vse bolj potrebna. Članstvo v klubu sem vedno jemala resno in odgovorno. Dvanajst let sem bila zakladnica kluba, lansko leto pa sem bila izbrana za predsednico. Štejem si v posebno čast, da sem že dvajseti predsednik oziroma predsednica. Ta podatek pa pove koliko let je naš klub dejaven in koliko let smo prispevali sredstva pomoči potrebnim v našem okolju. Tudi moje predsedstvo sem si zamislila tako, da dolgotrajno tradicijo nadaljujem po ustaljeni poti. Lionistično leto 2013/2014 sem začela s polno načrti, hkrati pa tudi z bojaznijo za uresničitev le-teh. Zavedala sem se, da pot od ideje, volje pa do realizacije ni enostavna predvsem v današnjem času. Moje predsedovanje sem usmerila predvsem v pomoč slepim, slabovidnim ter otrokom. Tako smo finančno pomagali štirim družinam; dvema šolama za otroke, ki se jim pomaga iz sredstev šolskega sklada; mladi glasbenici z delom šolnine; OŠ Kozara za nakup The Headpod pripomočka za hendikepiranega otroka; odločili smo se za botrstvo štirim družinam iz Nove Gorice; pomagali pa smo še športnici Sonji Leskovar, ki je pretekla Slovenijo; gasilcem, ki so nesebično pomagali v hudi vremenski ujmi v borbi z žledom; društvu SEVER za pomoč invalidu brez rok ter prispevali klubu Gorizia / Maria Terezia. Skupaj smo donirali 9.178,53 €. Zaključila bi z željo, da vsi člani našega kluba delujejo še naprej v duhu lionizmaPOMAGAJMO!

88 | 

Mirjam Šaver


Mirjam Šaver s kapitanom na izletu lionistov po laguni Marano ( I ) v septembru 2013.

Razpoloženi potniki LC Nova Gorica na plovbi po laguni Marano v sosednji Italiji.

  |

88 89


POGLAVJE

Pobratenje Lions klubov Nova Gorica in Cividale - Manzano iz Čedada Prvi stiki med člani obeh klubov segajo že več kot 15. let nazaj, ko je iniciativa za sodelovanje prišla s strani LC Cividale Manzano. Člani obeh klubov so se iz meseca v mesec bolje spoznavali in se srečevali na različnih humanitarnih prireditvah na obeh straneh meje. Posebno sta v sodelovanju aktivno delovala Dušan Ambrožič iz LC Nova Gorica in Gigi Bellini iz LC Cividale Manzano. Lionistično gledanje in skupni cilji so opravili svoje. Pogosta druženja so se sprevrgla v prijateljstva, krona vsega pa je bilo pobratenje klubov leta 2001. Za izvedbo pobratenja klubov ima velike zasluge posebno takratni predsednik LC Nova Gorica Aleksander Todorovič. Oba kluba sta danes lahko zgled dobrega mednarodnega sodelovanja. Stkala so se tudi mnoga osebna prijateljstva, ki so garancija za bodočnost. Kluba že nekaj let skupaj organizirata Charter Night izmenično v Gorici in Čedadu. Večkrat sodelujejo tudi v skupnih humanitarnih akcijah. In kako vidijo naše sodelovanje iz njihovega zornega kota? Poglejmo si njihov prispevek k zborniku.

90 | 


TRINAJST LET PRIJATELJSTVA Proti koncu prejšnjega stoletja smo se v našem klubu začeli pogovarjati o poglobitvi prijateljstva z najbližjim obmejnim klubom iz Kobarida. Takrat naša pobuda ni priletela na plodna tla. Lions klub Cividale-Manzano je želel vzpodbuditi k sodelovanju pri organizaciji koncertov domačih glasbenikov z obeh strani meje. Povabil je tudi druge obmejne klube, med katerimi je bil tudi klub Nova Gorica. Tako smo skupaj 30. novembra 1999 organizirali veličasten koncert mladih in nadarjenih slovenskih pianistov v simpozijski dvorani čedajskega Centra svetega Frančiška, s katerim smo poželi nepričakovano velik uspeh. Tudi naš takratni guverner gospod Enzo Viola ni mogel prehvaliti dogodka in je izrazil občudovanje do nastopajočih. 28. maja 2000 smo se skupaj podali na zanimiv izlet v Benetke. Naše uspešno sodelovanje je dozorelo do takšne mere, da smo začeli razmišljati o pobratenju. 10. junija 2001 sta novogoriški predsednik Aleksander Todorovič in čedajski predsednik Fabiano Miani podpisala listino o pobratenju, katera nas še danes združuje v duhu prijateljstva in sodelovanja. Začeli smo organiziranim druženjem obeh društev. Z navdušenjem se vsi spominjamo srečanja oktobra 2002 v Ljubljani, glavnem mestu Slovenije. V zelo prijetnem vzdušju smo obiskali mestne zanimivosti tega habsburškega mesta, ki si je ponovno opomoglo po slovenski osamosvojitvi. Nato je sledilo mnogo drugih izletov, kot je bilo potovanje, 7. septembra 2003, po reki Brenti, ko smo na njenih obrežjih lahko občudovali beneške vile iz časa slavne beneške republike. Istega leta smo 30. aprila organizirali pesniško - glasbeno srečanje italijanskih, avstrijskih in slovenskih umetnikov. Prav posebej smo si zapomnili Slovenski oktet in nekatere izvrstne soliste iz Milana. V naslednjih letih smo se velikokrat dobili, da smo počastili obletnice ustanovitev, si izmenjali božična voščila in praznovali slovenske običaje, kot je to v navadi za sv. Martina, Miklavža in Valentina, v sredini meseca februarja. V letih prijateljstva smo utrdili vezi do te mere, da so nam ostali klubi s slovenskoitalijanske meje začeli zavidati. Zato smo se odločili, da bi bilo primerno vzpostaviti tesno lionistično - kulturno povezavo med prebivalci ob meji, ki začne na eni strani v Trbižu in drugi na Bledu, ter se spušča do obeh Goric. 14. novembra leta 2009 smo se na Dobrovem obvezali, da bomo vsi obmejni klubi prijateljsko sodelovali združeni v PRVEM ITALIJANSKOSLOVENSKEM ODBORU. Guvernerji z obeh strani meje so to gesto toplo pozdravili in to je bil začetek ustanovitev raznih obmejnih odborov Lions klubov, katerim so se v zadnjem času pridružili še hrvaški. Vse temelji na prijateljskem odnosu kultur, ki so si med seboj zelo podobne zaradi svoje obmejne značilnosti. Vrnimo se k odnosu med novogoriškim in čedajskim klubom. Novogoriški prijatelji so nas 3. oktobra 2010 povabili, da obiščemo vojaško bolnico Franjo v bližini Cerknega,kjer so zdravili ranjene borce. Bolnišnica je bila po poplavi rekonstruirana in priča o boju med jugoslovanskimi partizani z nacistično fašističnimi sovražniki. V čudovito milem zgodnje jesenskem dnevu smo se več ur krepčali in gobarili ob poti. Nato

  |

90 91


smo obiskali rudnik živega srebra v Idriji, ki so ga zaprli. Približno leto dni kasneje nas je odlični novogoriški lions klub povabil, da smo obiskali jedrsko nuklearko v Krškem ob slovensko-hrvaški meji. Bilo je nepozabno. Malo nas je članov, ki bi poznali in se spoznali na tako zapleteno sestavo, kot je nuklearni center. V ta svet nas je vpeljal podrobni vodeni ogled, ogled dokumentarcev o gradnji in delovanju ter razpoložljivost in zgovornost kvalificiranih tehnikov. Izkušnja je bila enkratna in zaokrožil jo je obisk tipične gostilne na krškem podeželju ter obisk enkratne vinske kleti na južni slovenski meji, v bližini Hrvaške. Čedajski Lions Klub je želel v vseh teh letih povrniti tako dobro zastavljene in izpeljane dogodke, vendar nam, iskreno povedano, ni uspelo doseči rezultatov novogoriških prijateljev. Leta 2010 smo obiskali pršutarno Il Camarin v kraju San Daniele v Furlaniji, kjer smo kosili in okušali dobrote. 1. maja 2011 smo obiskali kmetijsko podjetje Livon v kraju San Giovanni al Natisone, ki je bogat z vinogradi na okoliških gričih. Navdušil nas je tudi obisk kisarne, ki odlično deluje na naših furlanskih tleh. V zadnjih dveh-treh letih so sledila prisrčna in prijetna srečanja obeh klubov, ki so obrodila nadaljnje prijateljstvo in sodelovanje. Spomnimo se samo slavja ob zamenjavi kladiv in imenovanja novega predsednika. 12. junija 2009 smo skupaj s slovenskimi prijatelji praznovali zamenjavo predsednika v novogoriški restavraciji Perla. Dogodek nas je tako navdušil, da ga menjajoče se ponavljamo tako v Čedadu kot v Novi Gorici. S tem pa še nismo končali. Nazadnje nas je 28. septembra 2013 združil izlet v zaliv Marano. Nevihtni dan je pripomogel k čudoviti izkušnji ob udarjanju dežnih kapelj, ki so nas spremljaje ob ribiškem kosilu v stari leseno-slamnati koči v zalivu. V tem kratkem in strnjenem opisu se zagotovo nismo spomnili vseh skupnih trenutkov, vendar smo prepričani, da klub Nova Gorica in klub Cividale-Manzano združujejo globoke in trdne vezi, za katere si želimo, da bi trajale večno. S tem voščilom vam vsi člani Lions kluba Cividale-Manzano vzklikamo: VSE NAJBOLJŠE ZA DVAJSET LET!

Slika pobratenja Kromberk

92 | 


LEO klub Nova Gorica Pod mentorstvom LC Nova Gorica in njegove članice Ksenje De Lorenzi je bil 20. junija 1998 ustanovljen tudi LEO klub Nova Gorica. Zbralo se je zadostno število študentov in dijakov, pretežno otrok goriških lionistov, ki so po nagovoru tudi sami začutili potrebo po humanitarnem delovanju. Prvi predsednik LEO kluba Nova Gorica je bil Franc Kopatin ml. Po formiranju kluba so člani kot tudi pozneje v akcijah sodelovali z LC Nova Gorica, dobrodelno pa so delovali tudi samostojno. Prvo večjo pomoč so člani Leo kluba uspeli izvesti z darilom 5. tehtnic za otroke Bolnišnici za invalidno mladino v Stari gori. Ideja leoističnega gibanja je v pomoči socialno ogroženim posameznikom in skupinam ljudi in sodelovanje z drugimi organizacijami. V letu 2001 je bila ustanovljena Zveza Leo klubov Slovenije, District 129, katere ustanovni član je tudi Leo klub Nova Gorica. Mesto predsednice Zveze Leo klubov Slovenije je v letu 2008/09 prevzela članica Leo kluba Nova Gorica, Tina Kocijančič, sedaj častna članica Leo Kluba Nova Gorica. Kot odraz čezmejnega dobrodelnega delovanja in sodelovanja Leo Kluba Nova Gorica, je pobratenje z Leo klubom Monfalcone iz sosednje Italije. Do formalnega pobratenja je prišlo v mesecu marcu leta 2006. Listino pobratenja sta podpisali Tina Kocijančič, predsednica Leo kluba Nova Gorica ter Rossella De Candia, predsednica Leo kluba Monfalcone. Leo klub je s strani Lions international prejel pohvalo ter priznaje za pobratenje. Skozi celotno obdobje delovanja, od samega ustanovnega leta 1998 naprej, Leo Klub Nova Gorica, organizira številne in raznovrstne dobrodelne prireditve, kot so gledališke predstave, koncerti, licitacije in prodaje lastnih izdelkov ter nudi pomoč Lions klubu Nova Gorica na »charter nightu« in Lions klubu Dobrovo na tradicionalnem martinovanju. Veliko zanimanje na prireditvah in stojnicah so vzbudile novoletne voščilnice, ki so jih poslikali otroci. Tudi člani sami so se skozi številne klubske prireditve umetniško udejstvovali, s poslikavo svilenih rut, kravat, novoletnih okraskov, leo mil in marmelad s prodajo katerih je klub pridobil veliko dobrodelnih sredstev. Z zbranimi sredstvi Leo klub Nova Gorica vsako med drugim organizira enodnevni izlet za otroke iz socialno ogroženih družin severne Primorske. Takšen je bil tudi izlet v kobilarno Lipica, kjer so si otroci ogledali kobilarno, konje, kočije ter predstave skokov znamenitih lipicancev. Zanimiva in izvirna akcija, ki jo je organiziral Leo klub Nova Gorica, je akcija s sloganom »Prižgimo luči za otroški nasmešek« v sklopu licitacije ročno poslikanih svetilk priznanih primorskih umetnikov. Omenjena akcija je tudi prejela priznanje Zveze Leo klubov Slovenije, Districta 129. Poleg omenjenih dogodkov, so pomembni tudi dogodki, ki se organizirajo v sodelovanju z varovanci dnevnega centra Žarek, v sklopu katerih se izvajajo številne otroške delavnice, kot naprimer modelarski krožek, ter tudi izlet v adrenalinski park. Pomembno vlogo v delovanju Leo kluba Nova Gorica ima tudi sodelovaje in prijateljski odnosi z Leo klubom Vogrsko, ki skupaj organizirata številne dobrodelne prireditve in dogodke. Od leta 2010 kluba sodelujeta z dramskim odsekom, prosvetnega društva Štandrež in tako vsako leto organizirata gledališko predstavo.

  |

92 93


Velik uspeh je požela tudi monokomedija »Čefurji raus«, s katero se je financiral nakup pripomočkov za slabovidno deklico iz Nove Gorice. V zadnjih letih je Leo Klub Nova Gorica zaznamovala predvsem generacijska sprememba članov, v klub je vstopilo večje število mlajših, motiviranih članov, ki pa so se uspešno vključili v delovanje in vodenje kluba. Kot odraz spoštovanja in zahvale za izjemne dosežke v leoizmu in klubu samem, so Tina Kocijančič, Kostja Jelinčič in Metka Maraž Jelinčič postali častni člani Leo kluba Nova Gorica.

Slika ustanovne listine LEO - benetke lions april 2014 084.jpg Slika img 355 – ustanovni člani LEO / glej tekst Slika img 429 – ustanovitev LEO /glej tekst/ Slika img 354 – Ksenja z Leo dekleti Slika novega vodstva Slika stojnice Slika prireditve

94 | 


Humanitarne aktivnosti in donacije LC Nova Gorica v obdobju 1994 - 2014 Vsi predsedniki Lions Cluba Nova Gorica so si po svojih močeh in zmožnostih v dveh desetletjih skupaj s članstvom prizadevali za uresničevanje ciljev lionizma in dosežki, ki smo jih zapisali, odražajo njihovo pripadnost in zagnanost. Že od ustanovitve največ pozornosti in pomoči Humanitarno društvo posveča slepim in slabovidnim. V 20. letih delovanja je poleg zbiranja in doniranja denarnih sredstev potekala še cela vrsta dobrodelnih akcij. Naj povzamemo samo nekatere, najbolj pomembne, ki niso bile vezane na denar: - zbiranje igrač za pediatrični oddelek v bolnišnici »Dr. Franca Derganca« - zbiranje rabljenih očal za Afriko - zbiranje učnih pripomočkov za socialno ogrožene otroke - sodelovanje pri skupnih akcijah Lions klubov v Sloveniji in Italiji. Iz posameznih poročil od ustanovitve leta 1994 pa do danes 2014 izhaja, da je LC opravil številne dobrodelne aktivnosti, ki so tudi denarno ovrednotene. Akcije in donacije so se časovno prepletale, zato tukaj niso datumsko opredeljene. Društvu slepih in slabovidnih NG darovali: 3 računalnike z Brailovo vrstico, 2 elektronski povečali Harmoniko slabovidnemu dečku Nakazilo društvu Knjižnici na Kostanjevici za restavriranje inkunabule Nakup 100 knjig za društvo slepih in slabovidnih Pomoč študentom medicine za Afriko Pomoč Skupnosti Srečanje Don Pierino Ureditev prostorov Društvo slepih in slabovidnih Pomoč družinam v Trenti Društvo slepih in slabovidnih – 2 elektronski povečali Bolnišnica «Dr. Franca Derganca« - laser očesni Društvo SURDITAS – poklonjen TV sprejemnik Društvo gluhih – naprava za zvok Bolnišnica »Dr. Franca Derganca« - pomoč za nakup gama kamere Pomoč prizadetim ob potresu v Posočju Prispevek za Dom slepih Pomoč otrokom iz Posočja ob potresu Pomoč za slepe otroke Društvo slepi in slabovidnih Nova Gorica – Brailova vrstica Pomoč Skupnosti Srečanje Pomoč plavalcu za sodelovanje na paraolimpijskih igrah Knjižnica frančiškanskega samostana Kostanjevica – inkunabula Pomoč pri obnovi cerkve Santa Maria v Čedadu ( It. ) Obnova stare fontane v Gorici (It.)

  |

94 95


Pomoč za nabavo zdravil invalidu iz Goriških Brd Pomoč za Log pod Mangartom Osnovna šola Kozara - dvigalo za invalidne otroke Pomoč kulturnemu centru »L: Bratuž« v Gorici (I) Naprava za slepe pri dveh semaforjih v Novi Gorici Sponzorstvo pri izdaji knjige Blazon grbov Goriške Pomoč slepi študentki za Brailovo vrstico Podpis štipendijske pogodbe z dijakom Pomoč za nakup brez gluteinske prehrane Osnovna šola Kozara – nakup komunikatorjev Osnovna šola Kozara – zvočna in svetlobna oprema za umiritev Donacija LC Šmohor Bolnišnica »Dr. Franc Derganc« - prispevek za gama kamero Za pomoč otrokom v Romuniji Računalnik za kratkovidnega študenta v VDC Solkan Plačilo prehrane socialno ogroženemu študentu Sponzoriranje izdaje knjig Bolnišnica »Dr. Franc Derganc« Vzgojno varstveni center – peč za peko glinenih izdelkov Društvo slepih in slabovidnih - donacija Nabava invalidskega dvigala Druge donacije Pomoč družinam v poplavah na Cerkljanskem Društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica Pomoč za žrtve potresa na Haitiju Donacija Osnovni šoli za nabavo učnih pripomočkov Pomoč za odpravo posledic poplav Donacija Društvu za slepe in slabovidne Štipendija nadarjeni violinistki Pomoč socialno šibkim – vrtec Deskle Pomoč ob potresu na Japonskem Donacija društvu slepih in slabovidnih Šolski sklad OŠ Milojke Štruklej OŠ Ivana Roba Šempeter OŠ Kozara , The Headpod Slepi in slabovidni Koledar v Breilovi pisavi Tek – pomoč štirim družinam Gasilci – stopimo skupaj Štipendija nadarjeni violinistki Botrstva (za 6 družin ) Dobrodelni koncert društva SEVER za pomoč invalidu brez rok Prispevek klubu Gorizia / Maria Terezia Po evidenci LC Nova Gorica je bilo od ustanovitve leta 1994 pa do danes 2014, za humanitarne namene zbranih in namenjenih 180.548 EUR 96 | 


In memoriam Jubilej je postanek na poti. Daje nam priložnost, da se ozremo na prehojeno pot. Na poti spominov našega kluba zaznamujemo z iskrenim obžalovanjem prerani odhod dveh članov.

Marjan Bažato, 1955 - 1996 Marjan Bažato je kot ustanovni član kluba, še izraziteje pristopal k izpolnjevanju poslanstva kluba, kot bi čutil, da mu življenje ne bo dajalo časa za realizacijo novih idej. Že v prvem letu delovanja kluba je na svoji domačiji v Brdih organiziral prodajno razstavo umetniških del. Slovo mladega člana je bilo za vse izredno boleče.

Tanja Nemec, 1950 - 2009 Tanja Nemec se je klubu pridružila leta ____. Z delom v klubu je dajala vtis kot bi želela nadoknaditi vse tisto kar bi naredila, če bi bila v klubu od njegove ustanovitve, a žal tudi vse tisto kar bi še lahko naredila. Bila je tajnica kluba, tajnica z veliko začetnico. Vsi člani, posebno predsedniki se zavedamo pomena kvalitete dela tajnika za uspešno delovanje kluba. Zadolžitve je sprejemala z nasmehom in izvedene so bile z njej lastno natančnostjo, ki je temeljila na strokovnem znanju, delovnih izkušnjah in plemenitem značaju. Tanja Nemec je z delom oplemenitila naš klub.

  |

96 97


Vsi predsedniki, tajniki in zakladniki od ustanovitve kluba 1994 – 2014 1994/1995 Vasja Klavora predsednik Komavec Aleš tajnik Clementte Artur zakladnik

2004/2005 Krapež Albin Korenč Rajko Šaver Mirjam

predsednik tajnik zakladnik

1995/1996 Štekar Danilo Komavec Aleš Clemente Artur 1996/1997 Jelinčič Vanja Komavec Aleš De Lorenzi Ksenja

predsednik tajnik zakladnik

2005/2006 De Lorenzi Ksenja Nemec Tanja Šaver Mirjam

predsednik tajnik zakladnik

predsednik tajnik zakladnik

2006/2007 Konič Mojmir Nemec Tanja Šaver Mirjam

predsednik tajnik zakladnik

1997/1998 Dušan Ambrožič predsednik Komavec Aleš tajnik De Lorenzi Ksenja zakladnik

2007/2008 Uršič Vladimir Nemec Tanja Šaver Mirjam

predsednik tajnik zakladnik

1998/1999 Lazovski Tase Komavec Aleš De Lorenzi Ksenja

2008/2009 Pipan Egon Nemec Tanja Šaver Mirjam

predsednik tajnik zakladnik

1999/2000 Podobnik Rafael predsednik Komavec Aleš tajnik Korenč Rajko zakladnik

2009/2010 Korenč Rajko Nemec Tanja Šaver Mirjam

predsednik tajnik zakladnik

2000/2001 Todorovič Aleksander Komavec Aleš Korenč Rajko

predsednik tajnik zakladnik

2010/2011 Trojer Viktor Martinc Matjaž Šaver Mirjam

predsednik tajnik zakladnik

2001/2002 Kopatin Franc Korenč Rajko Šaver Mirjam

predsednik tajnik zakladnik

2011/2012 Kobal Dušan Komavec Aleš Šinigoj Barbara

predsednik tajnik zakladnik

2002/2003 Lučovnik Igor Korenč Rajko Šaver Mirjam

predsednik tajnik zakladnik

2012/2013 Hoenigman Bojan Krapše Tatjan Šinigoj Barbara

predsednik tajnik zakladnik

2003/2004 Demšar Mihael Korenč Rajko Šaver Mirjam

predsednik tajnik zakladnik

2013/2014 Šaver Mirjam Krapše Tatjana Šinigoj Barbara

predsednik tajnik zakladnik

98 | 

predsednik tajnik zakladnik


Foto dokumentacija – sprehod skozi čas Imena slik 01. Img 425 - Grad Dobrovo - Charter Night 1995 02. Img 426 - Dobrovo 1995 03. Bolnišnica šempeter LC 013 - Obdaritev otrok z igračami v bolnišnici D«r. Franca Derganca« 04. Igrače2008 - Darilo bolnišnici, polne vreče zbranih igrač za pediatrični oddelek 05. Img 400 - Koncert slepega pianista 06. Img 421 - Lionisti v OŠ Kozara 07. Donacija dvigalo - Nepozabna zahvala in objem. (izrez slike in teksta) 08. img 329 - faksimile vabila ob prvi obletnici ustanovitve kluba 09. lions skupščina 2014 023 - dolgoletna tajnika Aleš Komavec in Rajko Korenč 10. img 367 - Lionisti na povratku z dobrodelne akcije v Šmohorju - Avstrija 11. img 413 - Lionisti iz Čedada in Nove Gorice ob pobratenju klubov 12. img 422 - Lionisti na potepu po Ljubljani 13. img 423 - Dobrodelna prodajna razstava umetniških del. 14. img 424 - razstava umetnice F. Zorzut 15. img 434 - Grad Dobrovo 1996 16. img 435 - Grad Dobrovo 1996 Charter Night 1996 17. img 436 - Tajnik Aleš Komavec (levo) v pogovoru z gosti. 18. img 418 - Slovenski oktet na 10. obletnici LC Nova Gorica 19. img 433 - Charter Night 2002 20. img 430 - D. Piciga in D. Škarabot s soprogama 21. img 427 - Clemente Artur, (levo) prvi zakladnik kluba 22. img 428 - Obisk Antonijevega rova v Idriji ob dnevu zemlje. 23. img 419 - Igor Klavora, zmagovalec slovenskih Lionistov v veleslalomu 24. lions 005 - Potniki na Bled s starinskim vlakom prijateljstva. 25. img 420 - Na konvencij LCI v Detroitu se je slišala tudi Harmonika D. Kobala 26. img 432 - Grad Kromberk 2002: Guvernerji Stošicki, Bohorič in Ernst Musil, mednarodni direktor LCI 27. img 433 - Grad Kromberk - razpoloženi gostje na Charter Nightu 2002 28. img 3028 - Člani LC Nova Gorica in Cividale Manzano na izletu po laguni Marano. 29. img 3036 - Tudi na izletu je govor o lionizmu 30. img 3057 - Kljub dežju, navdušujoče razpoloženje članov 31. img 3039 - Na povratku iz Marana 32. lions oglej 001 - Oglej, druženje lionistov iz Slovenije, Italije in Avstrije 33. Kastanjata Čedad 2009 004 - Praznik kostanja v Čedadu 2009 34. Monfalcone fincantieri 001 - Obisk ladjedelnice v Tržiču. 35. PahorATT00013 - A. Todorovič in B. Pahor na dobrodelnem teku v Novi Gorici. 36. lions skupščina 2014 004 - Ustanovni člani, dvajsetletniki leta 2014 37. P5190001 - Obeležje v slovenskem oljčniku v Istri 38. BRISANO

  |

98 99


39. P5190003 - Oljka je posajena 40. P6272114 - Tajnik Aleš s soprogo in bučami 41. Na gori 09 021 - Člani LC Čedad na obisku pri Binetu in Majdi na Gori 42. LC izlet 08 004 -Ogled gradbišča elektrarne Avče na Soči 43. P9160138 - Skupna akcija LC za obnovo cerkve sv. Margerite. 44. LC čedad kostanj 015 - Dobrodelna prireditev ob prazniku kostanja v Čedadu. 45. LC izlet 008 099 - skupno kosilo po ogledu solin v Piranskem zalivu 46. LC izlet 008 110 - poskrbeti je treba za vnuke 47. LC izlet 008 142 - Soline, lionisti LC Nova Gorica in LC Cividale Manzano. 48. LC izlet 008 149 - Tajnica kluba Tanja Nemec ( v rumenem) z družbo, leta 2008 v Istri. 49. Odhod na izlet v bolnico Franjo s prijatelji iz Čedada 50. PA032329 - ogled partizanske bolnice Franje 51. PA032334 - Bolnica Franja 52. PC192601 - Obisk pri prijateljih iz Čedada. 53. skupščina 2014 014 - prisotni na skupščini LC Nova Gorica, 15. aprila 2014 54. img 506 – Igor in Mojmir na dobrodelni akciji v Šmohorju – Avstrija. 55. img 512 – humanitarna akcija – obdaritev otrok v OŠ Kozara. 56. img 512, 513, 514 – Nagrajene slike učencev v akciji Plakat miru 2002/2003 57. img 517 – Razglasitev zmagovalcev v akciji z naslovom Sanje o miru. 58. img 516 – Faksimile zapisa o dobrodelni dražbi umetniških del. 59. img 522 – Faksimile kataloga humanitarne prodaje umetniških del. 60. img 519 – Umetniki v slikarski koloniji LC Nova Gorica. Spredaj v sredini je vodja kolonije David Faganel, član LC NG. 61. img 353 – Grad Dobrovo 19. junij 1999

Leo klub 01. Img 355 - Ustanovni člani LEO Kluba Nova Gorica: Martin Kopatin, Nina Hrovatin, Franc Kopatin ml., Urška Volčanšek, Kostja Jelinčič, Metka Maraž, Maša Jelinčič 02. img 429 – 20. junij 1998. Ustanovitev Leo kluba N. Gorica. T. Lazovski, K. De Lorenzi, F. Kopatin ml. (prvi predsednik), guverner S. Plesničar in D. Ambrožič 03. img 373 - Člani Leo kluba na Charter Nightu 2002. 04. img 354 – Dobrovo 2006. Mentorica Ksenja De Lorenzi s članicami LEO kluba

100 | 


| 100 101


102 | 


| 102 103


104 | 


| 104 105


KOLOFON Naslov: LIONS CLUB NOVA GORICA 1994-2014 Podnaslov: Zbornik ob 20 - letnici Društva Lions kluba Nova Gorica Izdal in založil: Lions klub Nova Gorica Zanj: Franc Kopatin Odgovorni urednik: Franc Kopatin Uredniški odbor: Vasja Klavora Dušan Ambrožič Igor Lučovnik Mirjam Šaver Tatjana Krapše Jezikovni pregled: Ingrid Kasca Bucik Fotografije: arhiv društva in člani Oblikovanje, grafična priprava in tisk: Trio d. o. o. Ajdovščina Naklada: 350 izvodov Nova Gorica, junij 2014

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

106 | 


| 106 107


Zbornik lions ng mali format 16 5 2014 low  
Zbornik lions ng mali format 16 5 2014 low  

Zbornik lions

Advertisement