Page 1

Catalunya en Transici贸 exposici贸

Del 3 al 28 de febrer

Una exposici贸 de:


Exposició Catalunya en Transició, 1971/1980... El Memorial Democràtic mostra, a través d’aquesta exposició que podeu visitar durant el mes de febrer de 2014 a la biblioteca Trinitat Vella-J.Barbero, com es van viure els anys de la transició de la dictadura franquista a la democràcia. L’exposició tracta els moviments socials, culturals i polítics que van configurar aquesta onada de transformació social a la recerca de les llibertats i els drets individuals i col·lectius. Seguint el relat, a través dels textos i les imatges d’aquells anys, es pretén copsar les diferents vessants del període a partir de dues singularitats. La primera és el procés que condueix a les primeres eleccions democràtiques de l’any 1977, basat en la unitat des de l’interior del país durant la dictadura franquista de les incipients forces polítiques, entitats i personalitats, a l’entorn de l’Assemblea de Catalunya. El segon tret diferenciador és el procés polític electoral des de les eleccions del 15 de juny de 1977 a les eleccions al Parlament de Catalunya de 1980, que comporta un mapa polític diferenciat al que es constitueix a la resta de l’Estat.

El relat expositiu de la mostra s’estructura en diversos àmbits:


Els moviments socials L’inici del procés en el qual s’emmarca la transició respon a una sèrie de moviments d’oposició a la dictadura franquista endegats molt abans de la mort del General Franco.

El final de la dictadura L’oposició antifranquista a Catalunya s’articularà entorn a l’Assemblea de Catalunya, que esdevingué una plataforma unitària acollint tant partits polítics com sindicats, associacions de tot tipus i personalitats independents.

Cultura i llengua La reivindicació de la llengua i la cultura catalanes va adquirir gran protagonisme durant la transició. La fi de la dictadura franquista va suposar la seva recuperació pública després de quaranta anys de prohibició.


Les primeres eleccions i el restabliment de la Generalitat Les eleccions del 15 de juny de 1977 marcaren l’inici d’un nou sistema polític català i espanyol fent possible la restauració de la Generalitat entorn a la figura de Josep Tarradellas, president de la Generalitat a l’exili.

Consensos i condicionants de la transició Els resultats de les eleccions del juny de 1977 obriren un període marcat pels consensos que permeteren l’aprovació de la Constitució l’any 1978. Per altra banda, el context violent del moment i l’actitud de part de l’exèrcit marcaren les negociacions polítiques.

La recuperació de l'autogovern de Catalunya Després de la recuperació de la Generalitat i l’aprovació de la Constitució s’obrien les portes pel restabliment de l'autogovern català a partir de l’Estatut d'Autonomia de 1979 i les eleccions al Parlament 1980.


El Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya és una institució pública, dependent del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que té per finalitat la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica durant el període entre 1931 i 1980. Es tracta de la primera institució d’aquestes característiques a l’Estat espanyol.

BIBLIOTECA TRINITAT VELLA Galícia, 16 - 08033 Barcelona ℡ 93 676 29 68 b.barcelona.tv@diba.cat www.bcn.cat/bibtrinitatvella HORARI: Matins: dimarts, dimecres, dijous i dissabtes de 10 a 14h. Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h.

TROBA’NS AL FACEBOOK

La cultura al teu abast amb www.mesbiblioteques.com

Exposició 'Catalunya en Transició'_Díptic  

Díptic que acompanya l'exposició 'Catalunya en Transició'

Advertisement